PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 23 maja 2007
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 23 maja 2007 .

SP1RWX sk.
W dniu 20 maja zmarł nasz kolega Medard SP1RWX.Był aktywnym krótkofalowcem, biorącym udział w wielu zawodach, wyprawach radiowych takich jak "Zamki w Polsce", "SPPA", "Latarnie Morskie" i wiele innych. Cześć Jego Pamięci!
Leszek sp1loi.
Pogrzeb odbył  się we wtorek 22. maja o godz. 16,30 na cmentarzu w Łobzie.

1. Posiedzenie ZG PZK 19 maja 2007.
Zgodnie z zapowiedzią w ustalonym terminie w Sali konferencyjnej UKE odbyło się pierwsze  z dwóch w tym roku Posiedzenie ZG PZK. W Posiedzeniu udział wzięłi: Pani Urszula Dąbrowska –księgowa PZK, Tomek SP5UAF Prezes SPDXC jako goście, Marek SP5IYI organizator, 4 członków GKR oraz 29 na 37 członków ZG PZK co stanowi 78 % ogółu. Nie były reprezentowane OT 05, OT17, OT 18, OT 26, OT 27, OT 33, OT 49. Nie był obecny także skarbnik PZK. Swoją nieobecność usprawiedliwili członkowie ZG PZK z OT 05, 017 oraz skarbnik PZK.

Posiedzenie rozpoczęliśmy minutą ciszy dla uczczenia ś.p. Tadeusza Kokoszki SP7L, prezesa OT 33  PZK ,  wielkiego społecznika i wspaniałego kolegi.

Miłym i uroczystym akcentem było wręczenie Markowi Ambroziakowi SP5IYI medalu za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa na Terenia M. Jarosławia nadanego przez Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Zarząd Międzyzakładowego Klubu Krótkofalowców SP8PEF. Wręczenia dokonał Prezes OT 35 Zbyszek SP8AUP. 

ZG PZK podjął następujące uchwały:
- O przyjęciu protokółu z poprzedniego Posiedzenia
- O akceptacji uchwał podjętych przez Prezydium ZG PZK w okresie 18.11.06-19. 05.07.
- Zatwierdził bilans roczny i rachunek wyników za rok 2006 zamykający się kwotą sumy    bilansowej w wysokości  114.544,84zł oraz wynikiem finansowym w wysokości 75.974,28zł
- Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego ZG PZK postanowił zwiększyć przychody w następnym roku obrotowym tj 2007 o kwotę 75.974,28zł
- Nadał Złote Odznaki Honorowe Kol. Janowi SP3AMZ, Władysławowi SP3AXI, Julianowi SP3PL.
- Odznaki Honorowe PZKotrzymują:
- Leszczyński Klub Krótkofalowców SP3ZAH – OT PZK Nr 27 – Nr 676
- Kol. Andrzej Komuszyński SP6JU – OT PZK Nr 11 – Nr 677
- Kol. Czesław Stępień SP7JSG – OT PZK Nr 24 – Nr 678
- Kol. Józef Misztal SP1QW – OT PZK Nr 14 – Nr 679
- Kol. Adam Łopatecki SP6APD – OT PZK Nr 11 – Nr 680
- Kol. Edward Plisiuk SP6LUY – OT PZK Nr 11 – Nr 681
- Kol. Stanisław Małyszka SP3HC – OT PZK Nr 8 – Nr 682
- Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa – OT PZK Nr 8 – Nr 683
- Kol. Piotr Brydak SP5PB – OT PZK Nr 25 – Nr 684
- Kol. Stanisław Sobieszczuk SP5BLI – OT PZK Nr 25 – Nr 685
- Kol. Stanisław Lament SP5COC -  OT PZK Nr 25 – Nr 686
- Kol. Jan Sobieszczuk SP5FHF – OT PZK Nr 25 – Nr 687
- Kol. Tomasz Barbachowski SP5UAF – OT PZK Nr 25 – Nr 688
- Kol. Marek Ruszczak SP5UAR – OT PZK Nr 25 – Nr 689
- Kol.. Jan Sylwester Pielaszek SP5XOL – OT PZK Nr 25 – Nr 690
- Kol. Marek Niedzielski SP7DQR – OT PZK Nr 25  - Nr 691
- Klub SP5KAB – OT PZK Nr 25 – Nr 692
- Klub SP5KCR – OT PZK Nr 25 Nr 693
 -   Uchwalił Ordynację Wyborczą na XVI Zjazd PZK
- Uchwalił Regulamin Medalu im. Braci Odyńców za zasługi dla krótkofalarstwa polskiego
- Uznał się za nie właściwy w dokonywaniu zmian w Statucie na wniosek OT 10 i postanowił przekazać ten wniosek XVI Zjazdowi PZK.
- O zmianie nazwy OT 12 na „Oddział Terenowy PZK przy Dowództwie 2 Korpusu   Zmechanizowanego w Krakowie”.  Siedzibą OT 12 jest obecnie ul. Skrzatów 2 w Krakowie.
- Zobowiązał OT PZK posiadające osobowość prawną do złożenia w sekretariacie ZG PZK odpowiednich dokumentów.
- Potwierdził kompetencje prezydium ZG PZK do kierowania działalnością związku w czasie pomiędzy Posiedzeniami ZG w sprawach nie uregulowanych Statutem i uchwałami ZG.
- Ustalił wstępny termin XVI Zjazdu Krajowego PZK na okres 15.05.08-15.06.08.
Obrady były jak widać bardzo owocne. Podjęcie uchwał bilansowych było poprzedzone wystąpieniami Przewodniczącego GKR Maćka SP9DQY oraz Marka SP5UAR członka GKR, w których to GKR omówiła materiał dotyczący finansów PZK  przygotowany przez księgową i prezydium PZK.
Całość obrad, przebiegała pod czujnym okiem GKR, której Przewodniczący Maciej SP9DQY często zwracał uwagę wysokiego gremium na różne bardzo istotne aspekty w trakcie dyskusji przed podejmowaniem uchwał. 
Nad całością obrad czuwał niczym duch opiekuńczy Marek SP5IYI członek Zarządu OT 25 oraz urzędnik UKE w jednej osobie. Dzięki przychylności kierownictwa UKE i zaangażowaniu Marka SP5IYI było możliwe po raz czwarty zorganizowanie Posiedzenia ZG PZK w tym prestiżowym dla nas miejscu.
Marku, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Piotr SP2JMR


2. Obóz Szkoleniowy PZK 2007.
Wszystkie informacje oraz dokumentacja dla uczestników znajduje się na stronie http://ardf.pzk.org.pl obóz 2007.
Uwaga! Szukamy osób chętnych do pracy na obozie w charakterze opiekunów oraz instruktorów ARDF ze znajomością spraw krótkofalarskich oraz z uprawnieniami opiekunów dzieci i młodzieży na obozach i koloniach wypoczynkowych. Wynagrodzenie od 600 zł za 3 tygodnie + zwrot kosztów przejazdu.


3. XXIII Zjazd PKRVG.
Jak już wcześniej informowałem w miejscowości Małecz  w ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Hufca ZHP Pabianice odbędzie się XXIII Zjazd PKRVG. Otrzymałem zaproszenie na uroczyste otwarcie, które przewidziano na godz. 0930  26 maja br.  Prezesowi PKRVG Kol. Wojciechowi SP2JPG serdecznie dziękuję. Z przyczyn obiektywnych nie mogę w Zjeździe wziąć udziału.

4. European Field Day Region 1
W  pierwszy  weekend  czerwca (2-3.06.2007 r.) rozegrane zostaną na CW
zawody  European Field Day Comtest organizowane przez IARU Region 1. W
tym  roku  wyniki obliczać będzie Komisja powołana przez PZK (SP7DQR +
Zespół MK QTC). Sprawdzenie dzienników odbywać się będzie na podstawie
porównania  dzienników SP-HAMs z dziennikami pozostałych uczestników z
Europy. Zawody są doskonałą okazją do zorganizowania terenowych wypraw
ze sprzętem łączności. Imprezie mogą towarzyszyć członkowie rodzin, co
daje  także wspaniałe możliwości wypoczynku na łonie natury. Regulamin
zawodów - patrz "Zawody" na portalu PZK (www.pzk.org.pl/news.php) oraz
dział CQ Contest w czerwcowym wydania MK QTC.

5. I PODLASKA GIEŁDA KRÓTKOFALARSKA I CB
Zapraszam na "I PODLASKĄ GIEŁDĘ KRÓTKOFALARSKĄ I CB"
w dniu 26 maja 2007 r. 09.00-15.00 (sobota) w ramach DNI Z LIGĄ OBRONY KRAJU.
Miejsce: Ośrodek Szkolenia Kierowców Białystok ul. Andersa 5c (obok Super myjni i Fabryki Mebli)
Słuchamy na 145,200 MHz
Zapraszamy całe rodziny na piknik
W programie następujące atrakcje:
- praca radiostacji SP4KAI z terenowego QTH
- pokazy emisji cyfrowych
- pokaz APRS
- giełda (miejsca są bezpłatne)
- pokaz sprzętu płetwonurków
- pokaz umiejętności łuczników
- strzelanie z broni pneumatycznej
- pokazy modelarzy
- konkursy, gry, zabawy
Prezes Klubu Łączności Waldek SP4FKS

6. Copernicus Project informuje 
Miło mi donieść, że Stowarzyszenie Copernicus Project po raz kolejny przygotowuje lot balonu. Tym razem impreza będzie miała miejsce na terenie lotniska Aeroklubu Włocławskiego w sobotę 26 maja 2007. Dla posiadaczy GPS podajemy dokładne współrzędne:
 
N 52 35' 04,62"; E 019 00' 55,78"
Start balonu planowany jest na godz. 13:00, ale przygotowania będą trwały już od samego rana. Wysokość jaką chcemy osiągnąć to około 30 tys. metrów, czas przelotu to około 3 godzin.
 
Tradycyjnie w skład kapsuły wejdzie przemiennik cross-band, więc warto słuchać na następujących częstotliwościach:
 
145.587,5MHz i 439.512,5MHz
 
Dzięki wyposażeniu w tracker APRS ( bikon na 144.800) przebieg lotu będzie można śledzić na ekranach komputerów na całym świecie.
 
W jednej z kapsuł Artur SP3VSS umieścił aparat cyfrowy, który wykona serię zdjęć a także elementy stacji pogodowej, która to będzie na bieżąco przekazywała pomiary temperatury oraz ciśnienia do stacji naziemnej.
 
Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do Włocławka lub do łączności via SR0FLY.
 
Dla każdego krótkofalowca, który potwierdzi słyszalność przemiennika podczas lotu wysyłając informacje na adres maciej@copernicus-project.org organizatorzy przygotowali specjalne karty QSL potwierdzające to wydarzenie. Na awersie karty będzie zdjęcie wykonane podczas misji.
pozdrawiam serdecznie,
Maciej SP2SGF

7. Prelekcja Janusza Słowińskiego
SP9YI na temat wyprawy oceanicznej. 7 maja 2007 r., na zaproszenie aktywistów siemianowickiego Klubu SP9KJM, w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich odbyła się niezwykła prelekcja kapitana jachtowego Janusza Słowińskiego na temat Jego wyprawy na Przylądek Horn w 2006 roku. W spotkaniu wzięło udział około 40 osób, w tym zdecydowaną większość stanowili krótkofalowcy w okręgu SP9. Gwoli informacji należy wspomnieć, iż Janusz posiada wszechstronne zainteresowania, bowiem poza żeglarstwem, interesuje się łowiectwem, motolotniarstwem oraz strzelectwem i na tym polu posiada wiele sukcesów. Od wielu lat Jego pasją jest krótkofalarstwo – posiada znak nadawczy SP9YI, a wyprawa oceaniczna była zwieńczeniem Jego młodzieńczych marzeń żeglarskich i krótkofalarskich. W sposób niezwykle barwny i ze swadą, w ciągu 3 godzin, Janusz opowiadał o swych przygodach oceanicznych, których los Mu nie oszczędził. Być może barwne opowiadania Janusza spowodują, iż za parę lat usłyszymy o Jego następcach – wilkach morskich, którzy zafascynowani opowiadaniem Janusza podejmą podobny trud, łącząc krótkofalarską pasję w wyzwaniem żeglarskim.
A zatem w telegraficznym skrócie kilka słów na temat oceanicznej przygody : 4 kwietnia 2005 roku z portu Triest na Morzu Śródziemnym, na pokładzie stalowego, 14 – metrowej długości jachtu typu BRUCEO AS, zbudowanego w 1995 roku wypływa 5 – osobowa wyprawa oceaniczna, która po pokonaniu Gibraltaru, Madery, Las Palmas, Zielonego Przylądka, Rio de Janeiro, Buenos Aires i Cieśniny La Plata pod koniec grudnia dociera do Przylądka Horn. W okresie od 30.12.2005 r. – 1.01.2006 r. załoga dwukrotnie opływa przylądek Horn, po czym przez Falkladby powraca do Buenos Aires, gdzie 4 lutego 2006 roku schodzi na ląd. Skład osobowy załogi zmieniał się kilkakrotnie, a w czasie zawijania do kolejnych portów odbywały się wizyty do ciekawych zakątków i spotkania z ciekawymi ludźmi. Nie obyło się bez przygód, bowiem szalejący sztorm w połowie wyprawy zniszczył między innymi anteny, a rejon Przylądka Horn jest niezwykle trudny dla nawigacji. W czasie pobytu w wielu miejscach Ameryki Łacińskiej, zarówno Janusz jak i jego towarzysze wyprawy mieli okazję do poznania historii, kultury, obyczajów oraz kuchni tych regionów. Efektem wyprawy jest między innymi książka pod tytułem „Pokonać Horn”, gdzie jest wiele ciekawych zdjęć. Szczegóły dotyczące wyprawy zawarte są na stronie internetowej www.bonaterra.pl . Kolejną wyprawę oceaniczną Janusz planuje we wrześniu br. i prosi o kontakt ewentualnych członków załogi pod warunkiem, że będą dysponować czasem i zasobnością portfela. A zatem, Januszu, stopy wody pod kilem i pomyślnych wiatrów.
A tak na marginesie : zapraszam do odwiedzania strony internetowej siemianowickiego Klubu SP9KJM tj. www.sp9kjm.slask.pl , gdzie jest wiele ciekawych informacji, a Klub powoli staje się swoistym centrum śląskiego życia krótkofalarskiego.
Prezydium ZG PZK w dniu 10 grudnia 2006 podjęło uchwałę o objęciu patronatem części krótkofalarskiej wyprawy  „ Sail Antarktica” Opracował : SP9HQJ


8. Stacja HF 500 C.
Kilkanaście kilometrów  na zachód od  Białegostoku,  w  dolinie  rzeki Narwi  leży miejscowość  Choroszcz,  która upodobał sobie hetman Jan  Klemens  Branicki i gdzie do  dziś znajduje się jego letni pałac.  Początek  istnienia Choroszczy   jako wsi datuje się na połowę XV wieku. W 1507 roku otrzymała ona  od Zygmunta Starego prawa miejskie.
 W  związku  z  przypadającym  w  2007 roku  500-leciem nadania praw miejskich  dla  Choroszczy  Leszek  SQ4AVD uruchamia  w  dniach  1 – 30 czerwca  br.   pracę  okolicznościowej  stacji  HF 500 C.
 Szczególna  aktywność stacji  będzie  w  okresie  10 – 24  czerwca  w  czasie   trwania  XXVI  Dni  Choroszczy.  QSL  via  SP4GFG.
Wiele ciekawych  informacji o Choroszczy  i  obchodach 500-lecia nadania  praw  miejskich  można znaleźć  na  stronie  www.choroszcz.pl 
www.roszcza.pl  .

Tadeusz  SP4GFG

9. Skrócony spis treści Świata Radio 6/2007:
 Aktualności
Wiadomości DX-we
Zawody
Anteny: Czy maszt jest bezpieczny?
Digest: Detektor Tayloe i inne ciekawe rozwiązania radiowe
Łączność: Testy egzaminacyjne na świadectwa lotnicze i morskie
Konkurs
Retro: Radioodbiornik retro Majestic
Hobby: Odbiornik radiometeo "Żabka", Minitransceiver QRP/CW
Z życia klubów i oddziałów PZK
Wywiad z SQ2OFF
Listy
Porady techniczne
Rynek i Giełda
Wkładka - Katalog podzespołów - odbiorniki AM, Polecane produkty
 
Krótkofalowiec Polski 6/2007.

EmCom Party –5-maja 2006-SQ4GXO
LKK-SQ5ABG
Sesja RM w Jarosławiu-SP2JMR
ATV w Siemianowicach-SP9HQJ
Felieton obyczajowy –SP3SUZ
Konkurs o szablę Burmistrza Śremu-SP3HYP
Oraz relacje z Walnych zebrań OT oraz aktualnosci.

10. Akty prawne.
W Dzienniku Ustaw nr 88 z 18 maja 2007 r. pod pozycją 587 opublikowano nowelizację Prawa Ochrony Środowiska. Dodano przy ostatniej nowelizacji, zgodnie z ustaleniami PZK poczynionymi podczas spotkania w sierpniu ub roku, w art. 147a ust 1b pkt 2, który zwalnia służbę radiokomunikacyjną radioamatorską z obowiązku korzystania przy wykonywaniu pomiarów pól ( w tym analiz obliczeniowych zgodnie z definicją pomiaru w ustawie ) z laboratoriów akredytowanych.  Dzięki temu zapisowi krótkofalowcy będą mogli przedstawiać organom ochrony środowiska  wyniki dokonanych samodzielnie przez siebie analiz.
Rozporządzenia dotyczące zgłoszeń nie są jeszcze podpisane. Są ciągle na stronie Ministra Środowiska jako akty prawne po konsultacjach i oczekujące na podpisanie.
Tak więc jeszcze trochę i słynne arkusze Djonizego SP6IEQ się przydadzą.

73! Robert SP6RGB

11. Konkurs na opracowanie Medalu Braci Odyńców.

Realizując Uchwałę ZG PZK z 19 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia Medalu im Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa polskiego, Prezydium ZG PZK zwraca się z prośbą do szerokiej rzeszy krótkofalowców posiadających zdolności plastyczne o opracowanie modelu – wzorca takiego medalu oraz wzorca dyplomu medalu. Dla przypomnienia : medal ten przyznawany będzie przez ZG PZK za zasługi dla polskiego krótkofalarstwa, a kandydatów zgłaszać będą kluby i oddziały PZK. Dekoracji dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel ZG PZK. W zamyśle Prezydium ZG PZK medal ten ( przypinany do klapy marynarki ) winien posiadać emblematy i elementy związane z PZK. Wszelkie propozycje i uwagi w tym zakresie roszę kierować do Prezydium ZG PZK, które wybierze najbardziej optymalne rozwiązanie.

     Tyle informacji na dzisiaj Vy 73!
Piotr SP2JMR, prezes PZK

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,498 Unikalnych wizyt