PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3487 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 28 października 2009.
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na 28 października 2009.


Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:


1. Zawody. Zawody. Zawody - krajowe.
Organizatorom zawodów krajowych przypominam o zbliżającym się terminie nadsyłania do Zespołu Contest Managera PZK terminów i regulaminów zawodów. Szczegółowe informacje są zamieszczone na portalu PZK na www.pzk.org.pl w dziale zawody. Adres internetowy to zawody@pzk.org.pl , pod tym adresem można uzyskać wszelkie informacje od Kazika SP2FAX Contest Managera PZK.2. Konferencja w MON.
W dniu 7 listopada w Centralnej Bibliotece Wojskowej przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie odbędzie się konferencja , której głównym celem jest stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń z obszaru współpracy wojska z partnerami społecznymi. Konferencja składać się będzie z dwóch części pierwsza dotyczyć będzie współpracy resortu z partnerami społecznymi, aktualnych regulacji prawnych dot. współpracy partnerów społecznych z resortem ON oraz kierunków współpracy na 2010. Druga część przeznaczona będzie na wystąpienia przedstawicieli organizacji oraz dyskusję.  Współpraca MON- PZK układa się bardzo pomyślnie. M in. w bieżącym roku uzyskaliśmy Patronat Honorowy Pana Bogdana Klicha Ministra Obrony Narodowej nad akcją dyplomową NO MORE WAR , otrzymaliśmy też z MON część środków na druk kart QSL. Druga akcja to piąty już obóz szkoleniowy w sportach obronnych dofinansowany przez MON.
W najbliższym czasie czeka nas renegocjacja umowy MON PZK w związku z obowiązywaniem nowych uregulowań prawnych. W konferencji będę uczestniczył osobiście. Proszę o przesyłanie na mój adres sp2jmr@pzk.org.pl zapytań oraz propozycji dot. Tematu współpracy MON –PZK. (SP2JMR)3. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS
      Informuję wszystkich zainteresowanych, że program KRÓTKOFALOWCY BIS emitowany codziennie na www.videoexpres.pl   o 22.00 inauguruje nowy cykl specjalnych relacji  telewizyjnych z udziałem specjalistów, współpracujących  z ludźmi amatorskiej anteny.
      Cykl ten będzie poświęcony powstającej technologii naziemnego cyfrowego radia w Polsce. Pierwszy nadajnik rozpoczął już pracę w miejscowości Żurawina koło Wrocławia.
      Rozgłośnia Radia Wrocław jako pierwsza w Polsce rozpoczęła codzienną emisję swoich programów na częstotliwości 176.64 MHz na kanale 5B.
      Redakcja programu KRÓTKOFALOWCY BIS prosi o nadsyłanie nasłuchów z odbioru Radia Cyfrowego Wrocław.
      Otrzymane informacje o słyszalności stacji, będą skomentowane w studiu radiowym, wrocławskiej rozgłośni w czasie emisji, jak również w programach telewizyjnych KRÓTKOFALOWCY BIS.
      Liczę na wymierną współpracę. Do zobaczenia w TV INTERNET na stronie www.videoexpres.pl
Henryk Pacha ATV SP6ARR4. Walne Zebranie w OT 51.
W dniu 24 października br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Staropolskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Do położonego u podnóża Łysej Góry Zajazdu pod Skałką przyjechało 38 członków Oddziału.
Obrady otworzył i prowadził prezes Oddziału kolega Paweł SP7SP. Po części organizacyjnej tj. powołaniu protokolanta, przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, kolega Paweł SP7SP dokonał podsumowania półrocza działalności Oddziału. Przedstawione zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z akcji dyplomowej „Zagłębie Staropolskie”. Tematy te przedstawili kol. Artur SQ5TA – Sekretarz Oddziału i kol. Paweł SP7LFT – v-ce prezes Oddziału ds. Sportowych.
W swoim wystąpieniu przedstawiłem zebranym aktualne zadania realizowane przez Prezydium Zarządu Głównego naszego Związku. Omówiłem między innymi następujące tematy, stan prac nad nowym statutem Związku, przygotowania do obchodów w przyszłym roku  80 – lecia Związku, współpraca Związku z MON, MEN i UKE oraz nasz udział w konsultacjach nad projektem rozporządzeń Ministra Środowiska. Omówiłem zagadnienia, które były tematem ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego PZK i podjęte na tym posiedzeniu uchwały.
Z dużym zainteresowaniem zostało wysłuchane sprawozdanie kol. Agaty SQ7WAP oraz kol. Janusza SP7MFY  i Krzysztofa SP7MFR ze szkolenia „Ham’s a ustawy: Prawo ochrony Środowiska i Prawo Budowlane”, w którym uczestniczyli 17 października br.. W ożywionej dyskusji na te tematy zabrało głos wielu kolegów a wśród nich kol. Antoni SP7EHD na co dzień kierownik Laboratorium Badawczego Ochrony Środowiska Instytutu Energetyki w Radomiu. Między innymi omówił wyniki badań przeprowadzone przez Laboratorium, na stacjach krótkofalowców.  Informacje na temat pozyskania dogodnej lokalizacji
i budowy przemiennika SR7O przedstawił kol. Paweł SP7SP.
W dalszej części zebrania zaprezentowane zostały filmy i zdjęcia z rejsu członków Oddziału i jego sympatyków po Adriatyku.
Podjęto uchwałę o wysokości składki Oddziałowej na 2010 rok.
Zebranie przebiegał w bardzo miłej koleżeńskiej atmosferze. Niestety nie udało się uruchomić stacji okolicznościowej, a to z uwagi na niemożliwość rozstawienia anteny. Powodem tego była, bardzo duża ilość nisko latających na miotłach i innych szatańskich aparatach czarownic. (info. Jan SP2JLR)5. Białe koszulki za QSO z SN0HQ.
W wyniku ustaleń prezesa ZG PZK oraz kapitana zespołu SN0HQ zweryfikowano zasady przyznawania okolicznościowych koszulek - nagrody za pracę z SN0HQ na wszystkich pasmach w zawodach IARU.

1.Białe koszulki "Worked all SN0HQ stations" będą nagrodą dla wszystkich operatorów, którzy spełnią następujące warunki:
  a)  przeprowadzą 12 QSO czyli na wszystkich pasmach i obu emisjach ze stacją SN0HQ w każdym IARU HF Contest
  b)  wyślą zgłoszenie po nagrodę, które powinno zawierać:
       - wyciąg z logu ze wszystkimi QSO z SN0HQ
       - adres pocztowy do wyslania nagrody
       - rozmiar koszulki dla operatora (M, L, XXXL itp.)
2.Koszulki są fundowane przez ZG PZK i indywidualnych sponsorów
3.Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zjazdu SPDXC, kiedy to będzie ogłoszona lista nagrodzonych
4.Adres wysyłki zgłoszeń: bogdan@sp5wa.info
5.Koszulki będą wysłane do nagrodzonych w ciągu 8 tygodni od ogłoszenia listy
6.Komunikaty o regulaminie i przyznanych nagrodach będą ogłaszane na stronach http://www.sn0hq.org.pl/ oraz http://pzk.org.pl/news.php
6.Na powyższych zasadach będą przyznawane koszulki za łączności również z lat 2008 i 2009. Za te lata zgłoszenia przyjmowane są do 31.12.2009.
    Naczelną zasadą pozostaje weryfikacja łączności w logach SN0HQ i wnioskującego operatora.
7.Operatorzy - członkowie zespołu SN0HQ są wyłączeni z udziału w nagrodach.
8.Koordynatorem wszelkich spraw związanych z nagrodami wyznaczono Bogdana, SP5WA bogdan@sp5wa.info6. QTC listopadowe.
Ponieważ MK QTC ma wyraźny charakter operatorski, również zamieszczane w nim materiały przeznaczone są dla czynnych w eterze krótkofalowców zajmujących się zawodami, zdobywaniem wyczynowych dyplomów i polowaniem na odległe i rzadkie stacje DX. Dlatego też w listopadowym wydaniu takich informacji jest najwięcej. Tekstem, który polecam najbardziej jest wnikliwa analiza wyników najlepszych operatorów – uczestników z ubiegłorocznych zawodów CQ WW DX SSB Contest. Jest tam dużo statystyki, która przy odrobinie wnikliwości otwiera przed Czytelnikiem niezwykły świat wyczynowej dziedziny naszego hobby jakim jest contesting. Warto zwrócić uwagę na ilości przeprowadzanych QSOs, ogólnie i np. w ciągu tylko jednej godziny. Więcej o rekordach „popełnianych” przez światową czołówkę można poczytać w zestawieniach K1SSS. T o także pasjonująca lektura.
Drugim tematem zajmującym dużo miejsca w MK QTC jest problematyka DX. W październiku byliśmy świadkami wielu interesujących wypraw, w tym dwóch aktywności polskich HAMs z Pacyfiku. O tych i innych wyprawach poświęcone jest kilka stron MK QTC. W dziale Awards mowa jest o programie dyplomowym WFF (Word Flora Fauna) i EPC. Informacji jest bardzo dużo i każdy czynny w eterze operator znajdzie tam coś dla siebie. A oto kilkanaście innych jeszcze tematów z listopadowego QTC:
 • 65 Lat z radiem
 • CQ WW SSB 2009 – QSL via
 • CW Skimmery
 • DX Atlas w QRZ.COM
 • Dyplom pamiątkowy z Chełma
 • Internet w OH
 • Kalendarz zawodów HF
 • Ku pamięci Polaków - Polen Breda65Breda Polen
 • Log na sprzedaż
 • Mistrzowie SSB
 • Niebezpieczna strefa wokół anteny – kalkulator onLine
 • Niezwykły operator
 • NKP-2009 Contest – regulamin
 • Noblista na pasmach
 • PGA TEST X
 • Poszukiwane adresy
 • Przed CQ WW – videokonferencja
 • Regulaminy zawodów HF
 • RSGB walczy z administracją
 • SP CW Contest – wyniki 
 • System WFF LogSearch                 
 • Śmierć na Florydzie
 • Śmierć w drodze na Bahamas
 • Telegrafia bez granic
 • TX zasilany … głosem
 • WARD-2010 – plan i hasło obchodów 
 • Wyniki zawodów HF
 • Zarażeni wirusem „LX”
 • Znaki w zawodach HF7. WFF Info 
(1) Potrzebna zgoda
Regulamin programu dyplomowego SPFF Awards został uzupełniony o dodatkowy zapis w części dotyczącej organizowania ekspedycji do parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Dodano punkt „e” o następującym brzmieniu: 
(…) Mając na uwadze obowiązującą na terenie parków narodowych zasadę że „Teren parków narodowych udostępniony jest do zwiedzania, lecz ruch turystyczny może się tu odbywać wyłącznie w wyznaczonych obszarach, szlakach, drogach, ścieżkach” praca radiostacji amatorskich z tych miejsc powinna być uzgodniona z dyrekcją właściwego parku narodowego. Występujący o dyplom SPFF-E Award zobowiązani są do nadesłania decyzji dyrekcji właściwego parku narodowego dopuszczającej pracę stacji amatorskiej. (…)
(2) Dyplomy SPFF Awards
* Natychmiast po pojawieniu się informacji o nowym polskim dyplomie SPFF-H Award za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego WFF LogSearch napłynęły pierwsze wnioski. Elektroniczne dyplomy przyznane zostały na podstawie potwierdzonych łączności z polskimi obszarami SPFF  następującym operatorom (wg kolejności zgłoszeń): SP5APW UA1OJL UN7MMM SQ3JPV UA9CGL RX3AU UX7UN G3ZQQ RL3AO EW4DX RZ9OC UA3QQ UR4IOR RW9HA ES1IP RA3PCI SQ5JUJ UW5IM SP2FAP LZ4BU UT3IW UT5SI RN3DG UW1GR UX2IQ UW8SM UA9JFR RW9HW SP9EWM RU9YF SP0PGC RA1WZ SP2LNW SP5XSL SP5X DM5BB SP1JKO SP3GVX RX3VA SP8BWE UW7LL RV9CQ UA3QIX RU3PU SQ3HXH G4ZIB SP4FMD RA3PNC RA6LOO DL2FCB S53EO LY2MM UA9CGL RA3PCI IK1DFH RX4HJ IZ1JLN SP5X DF6EX SP2FMD SP3PJW SP1FMD SP3SBY RU3UM – razem wydano 64  dyplomy. Wnioski na dyplom SPFF Hunter Award należy przesyłać za pośrednictwem sytemu zgłoszeniowego WFF LogSearch.  
* Za zorganizowanie ekspedycji do SPFF i przeprowadzenie regulaminowej liczby łączności przyznano dwa dyplomy. Otrzymali je: Marek SP9HTY i  zespół operatorski SN0WFF (sp5x, sp5vyi, sp5gru, sp5buj, sp5iuk). Do wniosku na dyplom SPFF-E Award należy dołączyć pliki ADIF z przeprowadzonymi łącznościami z danych SPFF oraz kopie zgody kierownictw parków.
(3) Serwis informacyjny obejmujący najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie – patrz http://www.pga.pzk.pl                Witam Wszystkich !!!

8. CW.CW.CW… Maciek SP7VVK z Wielunia.
Tradycyjnie już zacznę od podziękowań za wszystkie e-maile ,sms-sy i telefony będące reakcją na wcześniejsze propozycje " konwersacji radiotelegraficznych ".
Od kilkunastu dni daje się zauważyć wyrażny wzrost aktywności stacji SP / SQ i polskojęzycznych. Już sam ten fakt cieszy bardzo, a jeszcze bardziej, że odbywa się to w sposób skoordynowany na QRG 3.570 KHz. Pojawiający się koledzy wyrażają pozytywną opinię na temat idei częstotliwości dla konwersatorów, jak i jej doboru. Wydaje się być " spokojną " na tle pasma a co za tym idzie zachęcającą do pracy. W ostatnim tygodniu obserwowałem i pracowałem z wieloma stacjami SP/SQ, które z łezką w oku wspominały niedawne jeszcze czas, kiedy to radiotelegrafia była ulubioną emisją wielu, wielu polskich krótkofalowców  kiedy takie łączności były standardem, kiedy odbywały się z częstotliwością równą dzisiejszym łącznościom fonicznym. W ciągu tych kilku dni miałem przyjemność spotkać się z prawdziwymi mistrzami tej umiejętności m.in . G/SP3CW,SP6BLV,SP7IVO, ale też z kolegami dużo mniej zaawansowanymi, którzy doskonale odnaleźli sie na CW. Wszyscy mamy dobra zabawę. Pojawiają się stacje małej mocy, ale na spotkaniu QRP w Burzeninie było dużo, dużo więcej chętnych zainteresowanych konwersacjami, którzy mobilizowali mnie do "akcji”. Pojawiajcie się koledzy !!!! Bez oporów. Wszyscy ćwiczymy. Zauważyłem, że największy ruch przypada pomiędzy godziną 19 a 23 czasu SP z wyraźną przerwą w czasie emisji Dziennika Telewizyjnego w TVP. Chętni do pracy radiotelegraficznej pojawiają się w tym przedziale czasowym najczęściej. Okazało sie, że to najbardziej "gorący " okres do konwersacji. I niech tak zostanie. To pokazała praktyka. Zachęcam więc wszystkich chętnych do maksymalnego uczestnictwa w tych godzinach - mianowicie 19 - 23 czasu SP.
W rozmowach pojawił się pomysł aby Niedzielę uczynić dniem najbardziej zobowiązującym do spotkania eterowego. Dla wszystkich oczywiście, a szczególnie dla tych, którzy nie mogą tego uczynić w tygodniu. Pomysł wydaje się być ciekawy. QRG 3.570 KHz sprawdza się, więc idziemy dalej. USTALAMY NIEDZIELĘ 10 RANO i 10 WIECZÓR jako termin NAJWAŻNIEJSZY dla naszej społeczności. W zależności oczywiście od naszych możliwości. Cały czas obowiązuje pełna swoboda. Terminy te mają tylko charakter instrukcyjny i mają usystematyzować naszą pracę dla naszej satysfakcji.
Takie były najczęściej proponowane. Bez tego pozostaje tylko chaos i równia pochyła.
Tak więc radiotelegrafiści do kluczy. Doskonalmy nasze umiejętności w trakcie ciekawych i sympatycznych łączności.
Pozdrawiam serdecznie
Maciek SP7VVK
Tel. 601 288 477 e mail : sp7vvk@gmail.com9. Memoriał Tadeusza SP7L.
W dniu dzisiejszym tj 28 października 2009 w godzinach 19:00-20:00  czasu lokalnego (18:00-19:00 UTC ) po raz drugi odbędzie się Memoriał Tadeusza SP7L. Aktualny regulamin jest zamieszczony na stronie Praskiego OT PZK.
Zapraszamy do udziału w zawodach:
Praski OT PZK , Klub SPARAS i Wiesław SQ5ABG.10. ARISS. "Łatwiej zadzwonić do astronauty niż do ZTM" reportaż TVN Warszawa.
Zapraszam do obejrzenia tego krótkiego reportażu o łączności polskiej szkoły z ISS. To jest wspaniała promocja krótkofalarstwa wśród najmłodszych:
http://www.tvnwarszawa.pl/-1,1625922,0,,latwiej_zadzwonic_do_astronauty_niz_do_ztm,wiadomosc.html

"Dzieci wymyśliły nazwę nowej asteroidy" reportaż Jedynki Polskiego Radia
http://www.polskieradio.pl/iar/wiadomosci/artykul118867.html

W najbliższym czasie tj. 2 listopada umieszczę informację o akcji "Pierwsza lekcja krótkofalarstwa"

Vy 73s de SQ2KL   Krystian Górski- koordynator ARISS-PZKTym kosmicznym akcentem kończę nasz dzisiejszy komunikat.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,268,448 Unikalnych wizyt