PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3644 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Nowe władze EDR w Danii
Opcje newsa
Ze świata

Moi drodzy,
W wyniku Wyborów w 2008, EDR (Experimenterende Danske Radioamatører) ma nowy Komitet Wykonawczy i jest nowy Międzynarodowy Łącznik co podaję poniżej:
Prezes: Martin Mortensen, OZ3MC, e-mail oz3mc@edr.dk
Vice President: Jørgen Nielsen, OZ2JBC, e-mail oz2jbc@edr.dk
Sekretarz: Kjeld Majland, OZ5KM, e-mail oz5km@edr.dk
IARU Liaison: Hans Pyndt, OZ5DX, e-mail oz5dx@edr.dk
Należy
odpowiednio dostosować zapisy, w tym witryn http://www.iaru.org/ i http://www.iaru-r1.org/ i wyślij IARU kwestie OZ5DX. Większość / niektórzy z was prawdopodobnie spełnione Hans na Konferencji IARU Region 1 - posiada udział więcej niż konferencje ośmielam się myśleć ...

---

Na bardziej szczegółowe (osobiste notatki): W około 1978 byłem zatrudniony przez Mietlica, OZ7AQ, a następnie redaktor techniczny EDR Magazyn "OZ" w moim pierwszym jub jako nowo ukończył inżyniera elektryka. Na początku naszej działalności zawodowej, opracowaliśmy bliskiej przyjaźni, a około 1981 roku obiecał OZ7AQ że chciałbym przejąć stanowisko redaktor techniczny "OZ" w 1986 r., jak Bent miałyby wtedy służył tej pozycji do 25 lat: "Jeśli podjąć 25 lat, będę robić następne 25 lat ".
Niestety, OZ7AQ jest Silent Key w marcu 1983. To był mój smutny obowiązek wpisać jego nekrologu i objął Redaktor techniczny tego samego miesiąca. I przeznaczonych do prowadzenia mojej obietnicy i służyć EDR do 25 lat, tj. do roku 2008.
Kiedy w 2002 roku służyła jako Redaktor techniczny do 19 lat, byłem poproszony, aby uruchomić w wyborach na stanowisko prezesa EDR. I został wybrany na prezydenta i ustanowione moje stanowisko Redaktor techniczny po 19 lat ciągłej eksploatacji. W tym czasie wiedziałem, że będę służyć maksymalnie trzy 2-letnia kadencje jako prezydent.
To planowanie zaowocowały sprawnego przejęcia zarówno techniczne Redaktor miejsce - teraz 6 lat służył przez Jřrgen OZ7TA w doskonały sposób - i pozycjonowanie nowego kandydata na prezydenta EDR. Jestem przekonana, że Martin OZ3MC będzie wypełnić miejsce świetnie.
W sumie: I przechowywane moje obietnicy robi 25 lat pracy EDR. Mam w planowy sposób wycofany z WE obowiązków, ale czasami i aperiodically tworzyć technicznych za "OZ" Magazyn - i staramy się uzyskać nieco więcej powietrza w czasie w przyszłości!
Będę przekazać moje szczere podziękowania dla wszystkich, że miałem przyjemność rozmawiać, pracować, współpracować i tak dalej - być na powietrzu, w IARU i NRAU Konferencje, Światową Konferencję Radiową (WRC07) lub gdziekolwiek indziej . To była przyjemność zawsze czuć poświęcenia i entuzjazm, że wszystkie wyrażenia za nasz wspólny cel: dobrobytu, postępu i "futurizing" The Amateur Radio Service!
vy 73
Sven Lundbech
OZ7S, OZ1AWJ

(tłumaczenie sp3iq).

Dear all,          
                   
As a result of the ordinary bi-annual General Elections in 2008, EDR (Experimenterende Danske Radioamatører) has got a new Executive Committee and a new International Liaison Officer as follows:

President: Martin Mortensen, OZ3MC, e-mail oz3mc@edr.dk
Vice President: Jørgen Nielsen, OZ2JBC, e-mail oz2jbc@edr.dk
Secretary: Kjeld Majland, OZ5KM, e-mail oz5km@edr.dk
IARU Liaison: Hans Pyndt, OZ5DX, e-mail oz5dx@edr.dk

Please adjust your records accordingly, including the web sites http://www.iaru.org/ and http://www.iaru-r1.org/ and please send IARU issues to OZ5DX. Most/some of you probably have met Hans at IARU Region 1 Conferences - he has attended more conferences than I dare to think of...

---

On a more personal note: In about 1978 I was hired by Bent, OZ7AQ, then Technical Editor of EDR's magazine 'OZ' in my first jub as a newly graduated electrical engineer. On top of our professional activities, we developed close friendship, and in about 1981 I promised OZ7AQ that I would take over position as Technical Editor of 'OZ' in 1986, as Bent would then have served this position for 25 years: 'If you take 25 years, I will do the next 25 years'.

Unfortunately, OZ7AQ became Silent Key in March 1983. It was my sad duty to write his obituary and I took over as Technical Editor the same month. I intended to keep my promise and serve EDR for 25 years, i.e. until 2008.

When in 2002 I had served as Technical Editor for 19 years, I was asked to run for election as President of EDR. I was elected President and laid down my position as Technical Editor after 19 years of continuous service. At that time I knew that I would serve a maximum of three 2-year terms of office as President.

This planning have resulted in a smooth takeover of both the Technical Editor position - now for 6 years served by Jørgen OZ7TA in an excellent manner - and the positioning of a new candidate for President of EDR. I am very confident that Martin OZ3MC will fill the position excellently.

All in all: I kept my promise of doing 25 years of work for EDR. I have in a planned way retired from active EC duties, but I will occasionally and aperiodically create technical contributions for 'OZ' magazine - and try to get a little more air-time in the future!

I will convey my sincere thanks to all of you that I have had the privilege to talk to, work with, liaise with and so on - be in on the air, at IARU and NRAU Conferences, World Radio Conference (WRC07) or anywhere else. It has been a pleasure always to feel the dedication and enthusiasm that you all express for our common goal: The well-being, progress and 'futurizing' of The Amateur Radio Service!

vy 73
Sven Lundbech
OZ7S, OZ1AWJ
Immediate Past President EDR


Info: SP9HQJ, SP2DX

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,252,725 Unikalnych wizyt