PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 44/21 z dnia 03.11.2021
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 44/2021 z dnia 03 listopada 2021 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I Sprawy organizacyjne

1. I Region IARU ogłosił laureatów nagrody G2BVN Memorial Trophy

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Konferencji i Warsztatów IARU R1, które zakończyło się dnia 24 października 2021 r., Ole Garpestad, LA2RR i Hans Blondeel Timmerman, PB2T zostali ogłoszeni laureatami nagrody Memorial Trophy im. Roya Stevensa, G2BVN.
Nagroda przyznawana jest krótkofalowcowi, który okazał się być najlepszym przykładem pracy i poświęcenia w międzynarodowym środowisku krótkofalarskim - wzorem Roya Stevensa, G2BVN.
Decyzje w sprawie nominacji zgłaszanych przez stowarzyszenia członkowskie podejmuje niezależny panel, któremu w tym roku przewodniczył Sekretarz SARL Dennis Green ZS4BS.
Ole Garpestad LA2RR zasiadał w Komitecie Wykonawczym 1. Regionu od 1999 r. i był Przewodniczącym IARU R1 w latach 2002-2008. Od 2009 r. jest "globalnym" wiceprzewodniczącym IARU (czyli Wiceprzewodniczącym Rady Administracyjnej IARU - przyp. tłum.). Ole pracuje intensywnie dla IARU od ponad 30 lat. Jego obecna rola obejmuje również odpowiedzialność za rozwój i wdrażanie strategii IARU w ramach każdej Światowej Konferencji Radiowej.
Na poziomie Rady Administracyjnej, Ole aktywnie uczestniczył w programie strategicznym, wspierając potrzebę zmian w IARU. Jest dobrze znany w kręgach krótkofalowców na całym świecie ze swojego ogromnego wkładu w hobby oraz jego reprezentowania w gremiach forów regulacyjnych.
Hans Blondeel Timmerman, PB2T był Przewodniczącym 1. Regionu IARU w latach 2008-2014, a później jego Sekretarzem przez ostatnie cztery lata. Wcześniej Hans był członkiem Komitetu Wykonawczego - od 2002 r.
i Przewodniczącym Komitetu ds. Stosunków Zewnętrznych 1. Regionu. Hans jest Doradcą ds. Satelitarnych IARU - od 2016 r. i przewodniczy globalnemu panelowi IARU, który koordynuje przydział częstotliwości dla satelitów na częstotliwościach amatorskich.

Hans był intensywnie zaangażowany w sprawy ITU i CEPT, a prowadził działalność w zakresie newralgicznych punktów agendy dot. służby amatorskiej na szczeblu CEPT w ramach przygotowań do Światowych Konferencji Radiowych. Jest również Dyrektorem Fundacji YASME.
Przemawiając po ujawnieniu laureatów, ustępujący Przewodniczący 1. Regionu IARU - Don Beattie, G3BJ powiedział: "Jest to bardzo zasłużone wyróżnienie dla dwóch wyjątkowych wolontariuszy IARU, którzy poświęcili ogromną ilość czasu i energii pracując na rzecz przyszłości krótkofalarstwa.
W 1. Regionie cieszymy się, że ich zaangażowanie zostało w ten sposób docenione".

Od tłumacza: Koledzy Ole, LA2RR i Hans, PB2T gościli w naszym kraju kilkukrotnie, a szczególna ich wizyta miała miejsce dnia 17 maja 2014 r., kiedy to Kol. Wojciech Nietyksza SP5FM (Silent Key) został za całokształt swojej działalności uhonorowany Nagrodą im. Michaela Owena, VK3KI
(Michael J. Owen, VK3KI, Memorial Award), a w 1999 r. Kol. Wojciech również został laureatem - tak jak dzisiaj Ole LA2RR i Hans PB2T - nagrody G2BVN Memorial Trophy.
Oczywiście, do Olego i Hansa została wystosowana ze strony Polskiego Związku Krótkofalowców właściwa korespondencja gratulacyjna.

Adres informacji źródłowej:

https://www.iaru-r1.org/2021/iaru-region-1-announces-g2bvn-memorial-trophy-winners/
Autor informacji: Don Beattie, G3BJ - ustępujący Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU.

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK.

2. Spotkanie - szkolenie skarbników

Uprzejmie informuję, że 27 listopada br. przeprowadzimy, wspólnie, szkolenie - spotkanie skarbników Oddziałów Terenowych Polskiego Związku Krótkofalowców. Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ulicy Grochowskiej 262. Początek szkolenia godzina godz. 10:00.
Tematyka szkolenia:
- ewidencja kasy i rachunku bankowego,
- kilka słów księgowej - czego oczekuje,
- inwentaryzacja,
- zasady wykorzystywania środków z odpisu 1% podatku na rzecz PZK jako OPP,
- ewidencja składek członkowskich,
- zasady przygotowywania i przekazywania WLW w systemie OSEC,
- dyskusja, pytania.
Szkolenie przeprowadzimy w formie zbliżonej do dyskusji panelowej.
Liczę na aktywny udział!

Podczas szkolenia zapewniamy: serwis kawowy tzn. wrzątek, kawę, obiad, przyjazną atmosferę. Pokrywamy koszty przejazdu. Przejazd środkami komunikacji zbiorowej należy udokumentować biletami załączonymi do delegacji. Korzystających z prywatnych samochodów proszę o wypełnienie umowy użyczenia.

Zakończenie planujemy na godzinę 16:00

Jan Dąbrowski - Skarbnik PZK

3. Apel koordynatora YOTA I Regionu IARU

Drodzy Członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w IARU.
Opublikowany został grudniowy Biuletyn YOTA Month (DYM) dotyczący nadchodzącego miesiąca YOTA w grudniu 2021 roku. Młodzi krótkofalowcy powinni rozważyć możliwość ubiegania się o znak wywoławczy YOTA w swoim stowarzyszeniu lub prywatnie i pokazać swoją aktywność.

W 2020 roku na całym świecie stacje YOTA przeprowadziły ponad 137 000 QSO
z 46 aktywnych stacji. Akcja będzie się rozwijała tylko wtedy, gdy wszyscy aktywni młodzi krótkofalowcy wezmą w niej udział.

Sprawmy, aby po raz kolejny miesiąc YOTA był wielkim sukcesem!

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z naszym zespołem pod adresem december@ham-yota.com .

Mit freundlichen Grüßen / Z pozdrowieniami / 73

Philipp Springer, DK6SP

4. Informacja dla uczestników konkursu YOTA SP 2021


Przypominamy, że niezależnie od krajowego konkursu dla młodych krótkofalowców "Miesiąc YOTA SP 2021" (patrz https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4848 ) - w grudniu 2021 odbędzie się akcja I Regionu IARU pod nazwą "December YOTA Month 2021". Zgodnie z zasadami akcji (patrz https://events.ham-yota.com/) każdy kraj może zarejestrować w niej do dwóch stacji z sufiksem YOTA. W tym roku, na zasadach wyjątku, organizatorzy zgodzili się na udział trzech stacji z Polski. Chętnych do udziału w tej akcji (wyłącznie stacje klubowe), prosimy
o zgłaszanie swoich kandydatur na adres sp5gni@pzk.org.pl, oczywiście po otrzymaniu zezwolenia z sufiksem YOTA.

73 Mirek SP5GNI

5. Pamiętamy o przyjaciołach 2021

Jest już listopad, miesiąc zadumy i wspomnień o tych, którzy byli dla nas ważni, a którzy od nas niestety już odeszli. Chcąc zapalić symboliczne światełko, a tym samym godnie uczcić pamięć naszych klubowych kolegów Bolesława SP2ESH, Zbigniewa SP2IU, Ryszarda SP2IW oraz Henryka SP2BUW podobnie jak w latach poprzednich Bydgoski Klub Krótkofalowców organizuje w dniach 08.11 do 21.11.2021 akcję dyplomową pod nazwą "PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH" edycja 2021. Ww koledzy są wielce zasłużonymi dla naszego klubu, a właściwie dla całego środowiska krótkofalarskiego. Znani są ze swej koleżeńskości, z chęci niesienia pomocy nowym i młodszym stażem krótkofalarskim kolegom, z aktywności na pasmach amatorskich oraz ogromnego zaangażowania w pracę społeczną na rzecz naszej organizacji.

W czasie trwania akcji dyplomowej czynne będą cztery znaki okolicznościowe SN4ESH, SN4IU, SN3IW i SN1BUW. Jak łatwo zauważyć sufiks każdego znaku kojarzy się z konkretnym z naszych kolegów, natomiast cyfra określa rocznicę śmierci.

Dyplom wydawany będzie w formie elektronicznej. Wszystkie łączności raz na dobę będą przesyłane do www.clublog.org , aby każdy mógł sobie sprawdzić poprawność logowania.

Regulamin akcji, link do pobierania dyplomu oraz wszelkie niezbędne informacje pojawiać się będą na naszej stronie klubowej www.sp2pby.pl .

Zapraszamy wszystkich!

Info. Andrzej SP2GJI

6. Zmiana siedziby sekretariatu ZG PZK

W związku ze zmianą siedziby sekretariatu ZG PZK i związanej z tym przeprowadzki proszę Kolegów krótkofalowców chcących pomóc nam w pakowaniu oraz transporcie do nowych pomieszczeń przedmiotów i dokumentów znajdujących się na ul. Modrzewiowej 25 w Bydgoszczy o kontakt ze mną tel. 602-248-182 lub via e-mail: sp2jmr@pzk.org.pl .
Dotyczy to zwłaszcza Kolegów mieszkających w Bydgoszczy lub w bliższej lub dalszej okolicy. Są potrzebne także środki transportu np. furgonetki lub większe pojazdy będące w Waszej dyspozycji. Wasza pomoc pozwoli usprawnić całą tą ogromną operację oraz zmniejszyć jej koszty.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

II Wydarzenia

7. Krakowski Kurs Krótkofalarski

Krakowscy krótkofalowcy wyszli z ciekawą propozycją - rozpoczęli w Krakowie stacjonarny kurs dla kandydatów na krótkofalowców i przeprowadzili dotychczas 9 spotkań. Spotkania te są nagrywane i zamieszczane w Internecie na You Tube. Zajęcia te są dość ciekawie prowadzone i każdy zainteresowany może je obejrzeć w Internecie. Gratulujemy pomysłu. Poniżej zamieszczam linki do filmów z ciekawymi wykładami.
https://www.youtube.com/watch?v=Wo2Zof96vjM - wprowadzenie
https://www.youtube.com/watch?v=rDP16pDwIWc - anteny
https://www.youtube.com/watch?v=VWaUVwehqOE - emisje i propogacja
https://www.youtube.com/watch?v=g3wyVkh-x3Q - klasy, znaki, przepisy
i procedury
https://www.youtube.com/watch?v=q1JZI2JYmJs - jak to niby działa? Radiotechnika
https://www.youtube.com/watch?v=W_x6KgO2co4 - radiotechnika dla początkujących
https://www.youtube.com/watch?v=s1eeClxzfZM - historia radia amatorskiego
https://www.youtube.com/watch?v=cIQ7WFMDcqQ - radio i komputer
https://www.youtube.com/watch?v=oQtL8uT0O-s - Baofeng to nie wszystko, czyli łączności na UKF i przez satelity.

Linki aktywne po przekopiowaniu do dowolnej przeglądarki.

Info. Tadeusz SP9HQJ za Facebook.com

III Sport

8. Wiadomości nie tylko DX-owe

3A - Monako: Team w składzie EA3NT, G4PVM, MM0NDX i RA9USU nadaje
z Monako jako 3A/znak domowy. QSL via UA3DX. Zaznaczyć należy, że 3A poza Europą jest w pierwszej dziesiątce krajów Most Wanted według Clublog.

CT3 - Madera: Rosel DL3KWR i Hardy DL3KWF do 24 listopada ponownie nadają z wyspy Madera AF-014, Loc. IM12op.
Na pasmach usłyszymy ich jako CT9/znaki domowe. QSL via DL biuro.

HS - Tajlandia: Lars SM6NT od 9 listopada do 5 kwietnia 2022 roku nadawać będzie z Hua Hin w Tajlandii jako HS0ZME. Będzie QRV tylko 40-10m CW. QSL via SM6NT.

LU - Argentyna: Stacje LU4AAO, LU4AAO/A i LU4AAO/D od 6 do 14 listopada obchodzą Argentyński Dzień Tradycji 2021. Do zdobycia okolicznościowy dyplom. http://lu4aao.org/cert_dia_tradicion_2021.htm

ON - Belgia: Stacja okolicznościowa OT5IDPD będzie QRV pomiędzy 3 listopada
a 3 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
QSL zostaną wysłane automatycznie przez biuro.

OQ35EUDXF to kolejna stacja, która jest aktywna z okazji 35 rocznicy klubu EUDXF https://www.eudxf.eu/

SP - Polska: SP60ANT WAP-339 bierze udział w aktywności z okazji 60 rocznicy podpisania Traktatu Antarktycznego. QSL via SP3POB.
Do zdobycia okolicznościowe dyplomy https://60ant.de/en/award60ant-en/
Więcej o traktacie można przeczytać na https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_Antarktyczny

Członkowie klubu SP2PBY pomiędzy 8 a 21 listopada będą używać znaków okolicznościowych SN1BUW, SN3IW, SN4ESH i SN4IU pamięci zmarłych kolegów Henryka SP2BUW, Ryszarda SP2IW, Bleslawa SP2ESH i Zbigniewa SP2IU.
Do zdobycia okolicznościowy dyplom. QSL via OQRS ClubLog. Szczegóły na stronie www.sp2pby.pl

TL - Republika Środkowoafrykańska: Ken LA7GIA obecnie nadaje jako TL7M
z Bangui. Jest QRV na CW i FT8. QSL via ClubLog, LoTW.

UA - Rosja: Duża liczba stacji okolicznościowych z okazji 325 rocznicy rosyjskiej marynarki wojennej jest aktywna do 30 listopada br.
Są to m.in. stacje R325FR, R325WMF, R325B, R325BF, R325CF, R325F, R325G, R325K, R325KF, R325N, R325P, R325RF, R325S, R325SF, R325SSF, R325TF, R325Z. QSL zgodnie z instrukcjami operatorów. Do zdobycia okolicznościowe dyplomy https://hamlog.online/

Zawody 6-7 listopada 2021 r.
Zawody Rybnickie II tury https://ot31.pzk.org.pl/index.php/zawody-rybnickie/
Tegoroczna edycja Zawodów Rybnickich jest upamiętnieniem zmarłego 22 grudnia 2020 roku Piotra SP9QMP, znanego w kraju i na świecie kolegi krótkofalowca.
W związku z tym w zawodach będzie pracowała stacja okolicznościowa HF74QMP.
Pełen regulamin zawodów na ww. stronie oraz logsp.

Ukrainian DX Contest http://urdxc.org/rules.php?english
HSC Contest https://hsc.lima-city.de/en/contests.html

W okresie od 1.11 - 31.12.2021 r. trwa akcja rMiasta Górnego Śląska w eterze IIr1;. Regulamin na stronie https://sp9yff.wixsite.com/scota2pl
Do zdobycia okolicznościowe dyplomy!

https://twitter.com/crozet2022 to strona planowanej pomiędzy grudniem 2022
a marcem 2023 wyprawy na wyspę Crozet.
Warto przypomnieć, że ostatnia aktywność miała miejsce w 2009 roku i była to stacja FT5WQ.

Pozdrawiam Adam SQ9S.

Do pobrania również wersja PDF zawierająca zdjęcia na https://sq9s.pzk.pl/wiadomosci/

Linki aktywne po przekopiowaniu do dowolnej przeglądarki.

9. Ekspedycja na Komory - D60AD. Karty QSL D60AD dla stacji SP.

Witam, uprzejmie informuję, że karty QSL z wyprawy na Komory od D60AD dla stacji polskich zostały wypisane i w bieżącym tygodniu dostarczę je do biura QSL OT11 w Opolu.
Nie ma potrzeby wysyłania swoich kart przez biuro lub korzystania z OQRS na Club Logu. Wszystko już zostało zrobione.
Osoby niebędące członkami PZK, a zainteresowane kartami QSL z wyprawy mogą skorzystać z systemu OQRS lub przesłać kopertę zwrotną ze znaczkiem.

Wszystkim którzy wsparli w jakikolwiek sposób naszą wyprawę serdecznie dziękuję.

73, Leszek SP6CIK (D60AD)

* Od Redakcji. To piękny gest Leszka! Najwyższy ham spirit!

10. "Miasta Górnego Śląska w eterze II"

Od 01.11.2021 - 31.12.2021 została uruchomiona druga edycja programu dyplomowego "Miasta Górnego Śląska w eterze II".
W tym roku stacje klubowe SP9KJU i SP9PKM z OT 31 PZK oraz stacja organizatora SP9YFF będą przydzielały punkty do dyplomu. Tegoroczna edycja tych dyplomów poświęcona jest zmarłemu koledze z Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK śp. Józefowi SP9FKQ.
Organizatorem akcji dyplomowych promujących miasta Górnego Śląska jest klub krótkofalowców SP9YFF. Członkiem tego klubu był Józef SP9FKQ.
Dyplomy można zdobywać w 5 kategoriach i każda kategoria ma inny wzór dyplomu.
Dyplomy będą do pobrania z platformy, której adres znajduje się na stronie dyplomowej.
Do dyplomów zaliczane będą też łączności podczas zawodów krajowych i międzynarodowych. Dyplomy są bezpłatne.
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem dyplomu który zamieszczony jest na stronie HOME | Scota II (wixsite.com) i życzymy zdobycia jak największej ilości dyplomów.

73! Gienek SQ9HZM

11. Zawody Rybnickie 2021

Dziękujemy za udział w Zawodach Rybnickich (ZR) 2020 i cieszymy się, że mamy znowu zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w tegorocznej edycji ZR w sobotę i niedzielę 6 i 7 listopada 2021. Jesteśmy dumni, że nasze ZR znajdują się na liście polskich contestów zaliczanych do współzawodnictwa SP Contest Maraton (SPCM) prowadzonego przez PZK. Zawody Rybnickie są dość wyjątkowe bo rozgrywane są w dwóch turach (dwie godziny w sobotę i dwie godziny
w niedzielę) na dwóch pasmach (80 i 40m) emisjami CW i SSB i mają ciekawą punktację, w której wynik jest zależny od uzbieranej sumy lat posiadania licencji nadawczych naszych korespondentów (w raporcie oprócz RS(T) podajemy ilość lat posiadania naszej licencji nadawczej. Dodatkowo stacje z OT 31 PZK oraz stacje z Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, podają w raporcie literę R co daje dodatkowe 5 pkt.)
Można wybrać dla siebie odpowiednią kategorię ponieważ stacje są klasyfikowane w 6 kategoriach a zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają ciekawe nagrody. Wyróżnimy też stacje zajmujące 2 i 3 miejsca we wszystkich kategoriach. Dodatkowo wśród uczestników, którzy przeprowadzą więcej niż 20 łączności zostanie wylosowana nagroda specjalna (oprócz 1 miejsc w kategoriach).
W zeszłym roku w Zawodach Rybnickich wzięło udział ponad 180 stacji z czego logi wysłało 179 uczestników. Jeszcze nigdy tak wiele stacji nie startowało w naszych zawodach. Aż 21 stacji zgłosiło w logach 200 i więcej łączności lub nasłuchów co jest naszym kolejnym rekordem. Mamy nadzieję, że 6 i 7 listopada br. uczestników naszych zawodów będzie jeszcze więcej. Regulamin Zawodów Rybnickich jest nietuzinkowy i znakomite wyniki włącznie ze zwycięstwem
w poszczególnych kategoriach są udziałem zarówno stacji z dużym stażem jak i koleżanek i kolegów zaczynających przygodę z krótkofalarstwem.
W tym roku w Zawodach Rybnickich będzie pracowała stacja HF74QMP w celu upamiętnienia zmarłego pod koniec zeszłego roku kolegi z ROP śp. Piotra SP9QMP.
Za dwie (2) zaliczone zgodnie z regulaminem zawodów łączności ze stacją HF74QMP będzie można otrzymać certyfikat w wersji elektronicznej do wydruku.

Link do regulaminu ZR 2021: Zawody Rybnickie - regulamin - OT 31 PZK oraz na logSP

73! Gienek SQ9HZM

12. CQWW SSB - rport- Opowiadanko HF5WIM.

Na portalu HF5L zamieszczone zostało ciekawe opowiadanie z walki QRP w czasie CQWW SSB Włodka HF5WIM. Oryginał pochodzi z listy dyskusyjnej VOT PZK (OT73).
CQWW DX Contest SSB 2021 na QRP | Klub Krótkofalowców PZK LAB-EL HF5L

Info: SP5GNI

13. Lista podmiotów DXCC - aktualna (2020)

Publikowana lista podmiotów DXCC jest oczywiście listą pochodzącą ze źródła - ARRL. Aktualna liczba podmiotów r11; 340, poziom rHonor Rollr1; r11; 331.

*Lista ze względu na jest wielkość zostanie przeniesiona do załącznika do Komunikatu 44/2021.

Info: Zygi SP5ELA

Lista podmiotów DXCC ze względu na przestarzałą technologię portalu www.pzk.org.pl jest widoczna tylko w wersji PDF tak jak i większość ciekawych graficznie materiałów znajdujących się w kolejnych Komunikatach.


14. Kalendarz zawodów krajowych 2022

W roku 2022 Kalendarz zawodów PZK będzie prowadzony i opublikowany jak dotychczas na płaszczyźnie informatycznej "LOGSP": https://logsp.pzk.org.pl
W pracach dotyczących Kalendarza zawodów krajowych 2022 bierze udział: SP8AB, SQ9S.
Zgłoszenia do Kalendarza należy przesyłać na adres e-mail: zawody@pzk.org.pl , koniecznie z kopią regulaminu w formacie PDF do 15 listopada danego roku.
Proces udoskonalania Kalendarza zawodów krajowych jest procesem ciągłym. Zdarzają się pewne konflikty terminów zawodów, także z terminami zawodów w krajach sąsiednich (na które to nie mamy wpływu). Wymagana jest czasem interakcja.
Kolejnym (i to poważnym) problemem jest niezgłoszenie terminu zawodów przez organizatora w regulaminowym terminie i samego regulaminu zawodów na rok następny. Powody niezgłoszenia zawodów (i regulaminu) są różne.
Kalendarz zawodów krajowych SP prowadzony przez Polski Związek Krótkofalowców nie dyskryminuje żadnych innych organizacji (LOK, ZHP, ZHR. kluby prywatne, itd.).
Kalendarz jest również publikowany każdego roku (na początku roku) w Świecie Radio. Jeśli zostanie zachowany termin do 15 listopada, również Wasze zawody organizowane w 2022 roku zostaną opublikowane w kalendarzu.
Na stronie LOGSP zamieszczony zostanie film jak dodać własnoręcznie zawody do kalendarza, co znacznie usprawni i skróci czas prac nad kalendarzem.

Info: Adam SQ9S

15. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
MMC - 49th Marconi Memory Contest, zawody telegraficzne organizowane przez włoskich krótkofalowców (ARI) pod patronatem IARU R1, pasmo 144 MHz, sobota/niedziela 6/7 listopad, godz.14:00-14:00 UTC.
Regulamin: http://www.ari.it/english-area/vhf/6495-49th-marconi-memorial-contest-vhf.html
Dzienniki prosimy wysyłać na adres https://iaru.oevsv.at/ (adres wskazany przez organizatora) oraz do krajowego managera zawodów UKF, Zbyszka SP7MTU, na adres http://vhfcontests.pk-ukf.pl/ Przed zawodami zostanie uruchomiona funkcja "Kto i skąd będzie QRV". Bezpośredni link:
https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/
SPAC - 432 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 9 listopada 2021, godz. 18:00-22:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 11 listopada 2021, godz. 18:00 - 22:00 UTC.
Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/
UHF-FT8 Activity - zawody aktywności FT8 r11; 432 MHz, środa 10 listopada 2021, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

Stanisław SQ2EEQ


IV. Technika

16. Wzmacniacz mocy HF+6M JUMA

________________________________________
JUMA PA1000 to piękny i nowoczesny wzmacniacz zbudowany w oparciu
o tranzystory LDMOS. Znakomity na wyposażenie ekspedycyjne. Waży według specyfikacji zaledwie 5.5kg. Wzmacniacz ma też niezłe parametry intermodulacyjne. W pozycji rstandbyr1; pobiera zaledwie 5W i jest bezszmerowy.
Wszelkie informacje dodatkowe pod linkami powyżej.

Info: SP5ELA

V. Informatyka i oprogramowanie

17. KEI.pl o nas pamięta. Kolejna oferta.


Wdrażasz system CRM dla swojego biznesu? Jednym z kluczowych zagadnień, które powinieneś wziąć pod uwagę jest szybki i wydajny serwer. W ofercie Kei.pl znajdziesz rozwiązania dedykowane pod CRM, bazy danych i systemy księgowe.

Bezpieczne i szybkie przetwarzanie procesów dotyczących zarządzania relacjami z Klientami to kluczowa determinanta sprawności operacyjnej. Stabilny serwer, którego prędkość, infrastruktura oraz systemy bezpieczeństwa dopasowane są do specyfiki rozwiązań CRM gwarantują wydajność, której oczekujesz.

Dlaczego serwer dedykowany pod CRM?

- niekwestionowana wydajność
Architekturę serwera dedykowanego projektujemy pod Twój CRM. Na podstawie uzyskanych informacji i analizie dopasowujemy odpowiednie maszyny, określamy ich konieczne zasoby, takie jak procesor RAM i macierze dyskowe.
- bezpieczeństwo, którego oczekujesz
Nasze serwery znajdują się w chronionej serwerowni, której architektura została opracowana zgodnie z rygorystycznymi wymogami. Ponadto używamy serwerowych modułów RAM wyposażonych w system kodowania korekcyjnego ECC, które odpowiadają za wykrywanie i korygowanie błędów pamięci.

*Negocjacje PZK z KEI.pl w sprawie kolejnego nowego serwera nie zakończyły się pomyślnie. KEI utwardziło stanowisko w sprawie finansów. Jak to się mówi: "poczekamy, zobaczymy".


Info: SP5ELA

VI Prawo i przepisy

18. IWOP - polski ład i NGOs.

PZK jest zarejestrowane w IWOP. Oto garść informacji dotycząca NGO i od IWOP.
CZY POLSKI ŁAD POGORSZY SYTUACJĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH?

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych informuje:

1 października Sejm przyjął, z pewnymi zmianami, nowelizację ustaw podatkowych, które mają realizować założenia Polskiego Ładu. Czy zmiany te wpłyną znacząco na sytuację NGO-sów?
Polski Ład to pakiet licznych zmian w przepisach dotyczących podatków, budownictwa mieszkaniowego, zdrowia, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych, emerytur, działalności gospodarczej, rolnictwa, a także innych dziedzin życia. Zmiany te będą miały znaczący wpływ na wiele sfer życia w naszym kraju.
Pomimo że nowelizacja ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu nie jest bezpośrednio skierowana do organizacji pozarządowych, będzie miała znaczący wpływ na ich sytuację.
Jakie są to zmiany i czy mogą pogorszyć sytuację OPP w Polsce dowiecie się Państwo z artykułu przygotowanego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Zapraszamy do lektury:
Czytaj artykuł: Wpływ Polskiego Ładu na sytuację organizacji pozarządowych » Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (iwop.pl)

Z poważaniem, Zespół IWOP

Email został wysłany przez organizację pożytku publicznego Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 35A, 50-011 Wrocław. Organizacja wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000435915, NIP: 898-22-01-588, REGON: 021979810. Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać.
Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu, jako administrator danych osobowych, informują Panią/ Pana, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację zgodnie z Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych. Prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez poszczególne grupy osób na stronie dokumenty.

Zespół IWOP


VII. Humor w PZK

Humor widoczny w wersji PDF

VIII. Propagacja fal radiowych

19. Propagacja w czasie CQWW DX Contest SSB

Terminy CQWW są tak sprytnie dobrane*, że jak ma być propagacja, to zazwyczaj jest w czasie CQWW. Strumień słoneczny FLUX w czasie zawodów przekraczał poziom 100 i górne pasma (21 i 28MHz) "chodziły". W końcu jest poprawa, słychać było mnóstwo stacji, szanse miały nawet stacje QRP.
*Gross krótkofalowców znajduje się na tzw. północnej hemisferze (półkuli ziemskiej), South America, South Africa, Oceania, VK/ZL są niszowe. Główny ruch w zawodach odbywa się na Starym Kontynęncie (EU) i w relacji EU-USA,
w dalszej kolejności EU-ASIA. Optimum propagacyjne przypada na okres jesienny na naszej półkuli - październik i listopad.

Info: SP5ELA

IX. Inne hobby - dywersyfikacja

XI Silent Keys

_______________________________________________________________________
SP3AH SK.

Z przykrością zawiadamiam, że wskutek tragicznego wypadku dnia 31.10.2021 r. odszedł od nas kolega Arseniusz Hausmann SP3AH. Wieloletni krótkofalowiec (jego poprzedni znak to SQ3OGR), członek SP3PWL, człowiek wielu talentów, myśliwy, pilot... Zostawił pogrążoną w smutku żonę i dwoje dzieci. Szczegóły uroczystości pogrzebowej na tę chwilę nie są znane.

Z wyrazami żalu i smutku,

Patryk Wienke SP3PW
________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Filipowi DK6SP, Adamowi SQ9S, Andrzejowi SP2GJI, Stanisławowi SQ2EEQ, Mirkowi SP5GNI, Eugeniuszowi SQ9HZM, Pawłowi SP7TEV, Janowi SP2JLR, Mirosławowi SP5GNI, Leszkowi SP6CIK, Zespołowi IWOP.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).

*Załącznik. "Lista podmiotów DXCC" - widoczny w wersji PDF

Szanowni Czytelnicy Komunikatów,

Wersja graficzna Komunikatów publikowana na portalu PZK jest bardzo uboga w porównaniu do faktycznej zawartości plików kierowanych do publikacji. Powodem tego stanu rzeczy jest bardzo stara technologia w której realizowany jest nasz portal. Mamy w planach w najbliższym czasie to zmienić.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,673 Unikalnych wizyt