PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Konkurs YOTA 2021
Opcje newsa
YOTA
Konkurs dla młodych krótkofalowców
"Miesiąc YOTA SP 2021"

Jak co roku, przez cały grudzień młodzi operatorzy z całego świata będą aktywni na pasmach, robiąc łączności spod znaków z sufiksem YOTA - Youngsters On The Air. Polski Związek Krótkofalowców organizuje krajowy konkurs dla młodych krótkofalowców pod nazwą "Miesiąc YOTA SP 2021". Celem konkursu jest promocja naszego hobby, zachęcenie młodzieży do aktywności na falach radiowych, a także doskonalenie umiejętności operatorskich.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich operatorów poniżej 26 roku życia. Liczymy na liczny udział starszych koleżanek i kolegów, zarówno w pomocy sprzętowej, logistycznej, a także w łącznościach z młodzieżą w eterze. Wszystkich chętnych, pragnących startować spod znaku z sufiksem YOTA zachęcamy do bezzwłocznego wystąpienia do UKE o przydział odpowiedniego znaku. W przypadku stacji klubowych sekretariat PZK oferuje pomoc w uzyskaniu czasowego pozwolenia (kontakt sp2jmr@pzk.org.pl). Szczegóły odnośnie warunków uczestnictwa i atrakcyjnych nagród można znaleźć w regulaminie: "Konkurs dla młodych krótkofalowców Miesiąc YOTA SP 2021” (https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4848).
Przy okazji zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w trzeciej turze YOTA Contest 2021, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2021 (patrz https://www.ham-yota.com/contest/).

Mirosław SP5GNI

Regulamin Konkursu YOTA 2021  news: ikona_pdf.gifRegulamin do wydruku

1. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Krótkofalowców.

2. Celem konkursu "Miesiąc YOTA SP 2021" jest promocja krótkofalarstwa wśród członków PZK i radioamatorów niezrzeszonych oraz zachęcenie młodzieży do aktywności na falach radiowych.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczestników urodzonych nie wcześniej niż 1 stycznia 1995 roku, pracujących na radiostacjach indywidualnych lub klubowych zlokalizowanych na terenie Polski, identyfikujących się znakiem wywoławczym z przyznanym sufiksem YOTA (Youngsters On The Air).

3. Czas trwania konkursu:
Od 1 grudnia (środa) 2021, od godz. 00:00 UTC do 31 grudnia (piątek) 2021, do godz. 23:59 czasu uniwersalnego UTC.
Czas trwania konkursu jest zgodny z ogłaszanym corocznie przez IARU Region 1 okresem aktywności młodzieży na falach eteru - Youngsters On The Air (YOTA) Month.

4. Emisje:
- fonia PHONE (AM, FM, SSB),
- telegrafia CW,
- emisje DIGI (np. FT4, FT8, RTTY, C4FM itp.).

5. Pasma:
3,5 MHz (80m), 7 MHz (40m), 14 MHz (20m), 21 MHz (15m), 28 MHz (10m), 144 MHz (2m), 2,4 GHz (satelita QO-100).

6. Pozostałe warunki kwalifikacyjne:
Uczestniczką/uczestnikiem konkursu i zdobywcą nagrody może być osoba fizyczna:
- urodzona nie wcześniej niż 1 stycznia 1995 roku,
- która w dniu 1 grudnia 2021 posiadała świadectwo operatora urządzeń radiowych, własny znak wywoławczy lub własny znak nasłuchowy,
- osobiście przeprowadzała łączności z terenu Polski na określonej i wybranej przez uczestnika stacji z sufiksem YOTA,
- przestrzegała obowiązujących przepisów, warunków licencji stacji oraz dobrych obyczajów, w tym tzw. "ham spiritu",
- razem ze zgłoszeniem przesłała do organizatora podpisane oświadczenia zgodnie z załącznikiem 1.

7. Punktacja za łączności przeprowadzone przez uczestnika w czasie trwania konkursu:
- za każdą unikalną stację, określaną przez znak wywoławczy, na każdym z wymienionych w punkcie 5 regulaminu pasm, i jedną z trzech wymienionych w punkcie 4 regulaminu emisji - 1 pkt.,
(uczestnik otrzyma punkt za łączność z tą samą unikalną stacją na tym samym paśmie, lecz inną emisją - czyli maksymalnie 3 pkt. za unikalną stację na danym paśmie; uczestnik może powtórzyć łączność z tą samą unikalną stacją i tą samą emisją, lecz na innym paśmie),
- łączności z tą samą stacją, powtórzone tą samą emisją i na tym samym paśmie - 0 pkt. (nie ma obowiązku usuwania duplikatów z logu konkursowego).

8. Nagrody:
- Dyplom Prezesa PZK oraz nagroda rzeczowa o wartości do 1000 zł dla uczestniczki/uczestnika o najwyższej liczbie punktów,
- Dyplom Prezesa PZK oraz nagroda rzeczowa o wartości do 750 zł dla uczestniczki/uczestnika o drugiej w kolejności liczbie punktów,
- Dyplom Prezesa PZK oraz nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł dla uczestniczki/uczestnika o trzeciej w kolejności liczbie punktów,
- Kategoria dodatkowa: Dyplom Prezesa PZK oraz nagroda rzeczowa o wartości do 250 zł dla najmłodszej uczestniczki/najmłodszego uczestnika konkursu (pod warunkiem uzyskania przynajmniej 10 punktów).

W przypadku laureatów będących członkami Polskiego Związku Krótkofalowców, lub którzy złożyli deklarację członkowską PZK, oraz opłacili składkę członkowską za co najmniej pierwsze półrocze 2022 roku - wartości ich nagród rzeczowych ulegają PODWOJENIU.
Nagroda rzeczowa to sprzęt radiowy lub inny elektroniczny, oprogramowanie oraz literatura. Wybór przedmiotu(ów) oraz wskazanie adresu dostawy należy do nagrodzonego. Sposób płatności przez PZK zostanie uzgodniony indywidualnie z każdym laureatem.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez więcej niż jednego uczestnika, o zwycięstwie zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Każdy uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej kategorii.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzenia łączności uczestników w logach ich korespondentów.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika w razie stwierdzenia naruszeń warunków konkursu. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
W przypadku liczby uczestników konkursu mniejszej od 8 osób nagrody nie zostaną przyznane.

9. Zgłoszenia:
- wykaz przeprowadzonych osobiście łączności (wyciąg z logu stacji z sufiksem YOTA) wg. czasu UTC w postaci pliku tekstowego w formacie *.cbr, *.log lub *.txt, z podaniem znaku operatora, imienia i nazwiska, adresu e-mail i znaku wywoławczego używanego w konkursie, jak np.:
CONTEST: Miesiąc YOTA SP 2021
CALLSIGN: HF0YOTA
OPERATOR: SQ9XXX
NAME: Xxxxxx Yyyyyyyyyy
EMAIL: xxxxxx@yyyyyyy.zzz
QSO: 3500 PH 2021-12-01 1501 HF0YOTA 59 SP1XX 59
QSO: 14000 CW 2021-12-02 1601 HF0YOTA 59 SQ1YY 59
QSO: 7000 DIGI 2021-12-20 1704 HF0YOTA 59 HF1ZZ 59

- wypełnione oświadczenia zgodnie z Załącznikiem 1 z własnoręcznym czytelnym podpisem
w postaci kopii pdf lub JPG.

10. Okres przesyłania wyników i oświadczeń: 1-14 stycznia 2022.

11. Adres mailowy do wysyłki wyników i oświadczeń:  sp5gni@pzk.org.pl

12. Wyniki:
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej pzk.org.pl, po obliczeniu przez komisję konkursową: nie później niż do 1 marca 2022.
Zwycięzca konkursu, może zostać zaproszony do uroczystego odebrania dyplomu i nagrody z rąk Prezesa PZK.

Załącznik 1:

Oświadczam, że data mojego urodzenia to:  xxxxx xx xx
Oświadczam, że wszystkie wykazane łączności zostały faktycznie wykonane przeze mnie osobiście i zostały obustronnie potwierdzone raportem.
Oświadczam, że na dzień 1 grudnia 2021 posiadałem:
- świadectwo operatora urządzeń radiowych o numerze: A-xxxxx
lub pozwolenie radiowe w SRA na znak: XXXXX lub znak nasłuchowy: SPxxxxxxxx
Oświadczam, że na dzień wysłania wykazu łączności opłaciłem / nie opłaciłem (niepotrzebne skreślić) składkę członkowską PZK za co najmniej pierwsze półrocze 2022 roku.

Podpis:...................................
Data:.............................

Prezydium ZG PZK
20.10.2021 r.


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,417,935 Unikalnych wizyt