PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 11.06.08
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 11.06.08

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje


1.Konsultacje.

W dniu jutrzejszym tj. 12 czerwca w Ministerstwie Infrastruktury odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie :

1) rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej ,

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych.

Projekty tych rozporządzeń były przedmiotem szerokich konsultacji także i w naszym środowisku. Jutrzejsze spotkanie jest ostatnim w cyklu konsultacji przed ostatecznym ich dopracowaniem i publikacją. Na naradzie PZK będę reprezentował osobiście.2.Posiedzenie Prezydium ZG PZK.

Zgodnie z zapowiedzią we czwartek 5 czerwca w siedzibie sekretariatu ZG PZK Bydgoszczy odbyło się Posiedzenie Prezydium ZG PZK , drugie w bieżącej kadencji. Uczestniczyli Pani Urszula Dąbrowska Księgowa PZK, Przewodniczący GKR Kol. Jerzy SP3GEM oraz wszyscy członkowie Prezydium.

A o to uchwały podjęte przez prezydium ZG w dniu 5 czerwca 2008

-Prezydium ZG PZK wyraziło podziękowanie Członkom Prezydium ZG PZK kadencji 2004-2008 za pracę społeczną na rzecz PZK. Postanowiło ufundować okolicznościowe grawertony dla Kol. Ewy SP1LOS, Aleksandra SP2UKA, Dariusza SP2HQY, Wojciecha SP9P.

- „Prezydium powołało w dniu 5.06.08 Komisje zgodnie z załącznikiem :

Jednocześnie prezydium zobowiązuje przewodniczących komisji do informowania Prezydium ZG PZK o ewentualnych trudnościach w ich funkcjonowaniu nie zależnie od „zasad ogólnych” wymienionych w uchwale.

Uchwała Prezydium ZG PZK

Prezydium ZG PZK wypełniając Uchwałę nr 3 XVII Zjazdu PZK powołuje następujące komisje:


1.Komisję ds. Strategii PZK

w składzie:

Przewodniczący: Leszek Przybylak SP6CIK

Członkowie: Tomasz Ciepielowski SP5CCC

Henryk Jegła SP9FHZ

Robert Luśnia SP5XVY

Dionizy Studziński SP6IEQ

Zdzisław Bieńkowski SP6LB

Arkadiusz Korus SP6OUJ

Robert Głowacki SP6RGB

Piotr Nitecki SP9BWJ

Andrzej Chałubiec SP9ENO

Roman Bal SP9MRN

Witold Onaczyszyn SP9MRO

Zadania Komisji ds. Strategii PZK

• Opracowanie strategii PZK czyli kierunków strategicznych

• Przekazanie wyników pracy komisji ds. opracowania nowej struktury i nowego podziału zadań i obowiązków

• Termin rozpoczęcia pracy – 6.06.2008 r.

• Termin zakończenia pracy – 30.09.2008 r.


2.Komisję ds. Przeglądu Działalności Operacyjnej

w składzie:

Przewodniczący: Jerzy Jakubowski SP7CBG

Członkowie: Kazimierz Drzewiecki SP2FAX

Janusz Czerwiński SP5JXK

Robert Luśnia SP5XVY

Zdzisław Bieńkowski SP6LB

Jerzy Kowalski SP8HPW

Wiesław Paszta SQ5ABG

Jakub Milczarek SQ7HJI

Zadania Komisji ds. przeglądu działalności operacyjnej

• Przegląd działalności operacyjnej

• Opracowanie projektu zmian najsłabszych rodzajów działalności lub mających zdecydowany wpływ na działalność organizacyjną Związku w terminie do 30.09.2008 r.

• Przekazanie wyników pracy komisji ds. opracowania nowej struktury i nowego podziału zadań i obowiązków do 30.09.2008 r.

• Opracowanie projektu zmian rodzajów działalności mających drugorzędny wpływ na działalność organizacyjną Związku w terminie – do zjazdu nadzwyczajnego.


3.Komisję ds. Opracowania Nowej Struktury i Nowego Podziału Zadań oraz Obowiązków

w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Chałubiec SP9ENO

Członkowie: Zbigniew Ejtminowicz SP2AVE

Dionizy Studziński SP6IEQ

Zdzisław Bieńkowski SP6LB

Roman Bal SP9MRN

Paweł Gorgoń SQ9DEN

Zadania Komisji ds. Opracowania Nowej Struktury i Nowego Podziału Zadań oraz Obowiązków

• Analiza otrzymanych opracowań od komisji ds. strategii i komisji ds. przeglądu działalności operacyjnej

• Opracowanie nowej struktury organizacyjnej PZK

• Opracowanie nowego podziału ról, zadań i obowiązków

• Przekazanie opracowania komisji statutowej

• Termin rozpoczęcia pracy – 1.10.2008 r.

• Termin zakończenia pracy – 31.12.2008 r.


4.Komisję Statutową

w składzie:

Przewodniczący: Marek Kuliński SP3AMO

Z-ca Przewodniczącego: Adam Wojcinowicz SQ5WAA

Członkowie: Dionizy Studziński SP6IEQ

Zdzisław Bieńkowski SP6LB

Robert Głowacki SP6RGB

Jerzy Kowalski SP8HPW

Andrzej Chałubiec SP9ENO

Roman Bal SP9MRN

Robert Luśnia SP5XVY

Zadania Komisji statutowej

• Analiza otrzymanych opracowań od 3 poprzednich komisji, obecnego statutu i innych dokumentów

• Opracowanie nowej statutu PZK

• Przekazanie projektu statutu

• Termin rozpoczęcia pracy – 1.01.2009 r.

• Termin zakończenia pracy – 31.03.2009 r.


5.Komisję ds. Analiz i Statystyk jednocześnie

w składzie:

Przewodniczący: Zdzisław Bieńkowski SP6LB

Członkowie: Janusz Czerwiński SP5JXK

Rafał Czajkowski SQ7RCT

Prezydium zobowiązuje Zarządy OT do desygnowania po jednym przedstawicielu do pracy w tejże komisji.

Zadania Komisji ds. Analiz i Statystyk

• Przeprowadzanie ankiet, analizy i prace statystyczne

• Szybka odpowiedź na zadane zapytania pozostałych 4 komisji w postaci raportów.

• Termin rozpoczęcia pracy – 6.06.2008 r.

• Termin zakończenia pracy – 31.05.2009 r.


Zasady ogólne:

1. Składy i podział prac wewnątrz poszczególnych Komisji pozostają otwarte umożliwiając usprawnienie ich pracy w trudnych do przewidzenia w tej chwili sytuacjach wynikających z kierunków prac Komisji.

2. Komisje raportują stan zaawansowania i wyników pracy 1 raz w miesiącu do Prezydium ZG.

3. Prezydium ZG PZK zobowiązuje wszystkie organy PZK do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zapytania przewodniczących poszczególnych komisji leżących w zakresie prac komisji.

4. Komisje powinny uwzględnić w swych pracach Uchwały nr 4 i 9 XVII Zjazdu PZK.

------------------------------------------------------------------------------------------


- Prezydium zdecydowało o podniesieniu opłaty za dyplomy wydawane przez ZG PZK do wysokości - 10 zł dla członków PZK, a dla stacji polskich nie zrzeszonych w PZK –20 zł. Dla wszystkich stacji klubowych – 3 znaczki pocztowe na list zwykły. Opłatę za dyplomy należy przekazywać na konto bankowe PZK, a kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do zgłoszenia dyplomowego. Podniesienie opłaty obowiązuje od 01.07.2008 r. Nalepki SP-PA bezpłatne + zwrotna koperta ze znaczkiem.

- Prezydium ustanawia ”TROFEUM SP-PA ALL” w postaci grawertonu, za przeprowadzone i potwierdzone kartami QSL łączności/nasłuchy z wszystkimi powiatami dla pierwszych 10 zdobywców -Trofeum numerowane bezpłatne , następni otrzymają specjalne dyplomy.

- Prezydium ZG PZK zdecydowało o objęciu przez PZK stałego patronatu nad ”Zawodami Zegrzyńskimi - SP Powiat Contest” organizowane przez klub SP5PSL (w tym roku zawody te odbędą się w dniu 13.09.2008 r.). Zawody te są bardzo dużym promotorem naszego dyplomu SP-PA.

-Prezydium przeanalizuje umowę z UARL o wzajemnym bezpłatnym wydawaniu dyplomów. UARL oferuje nam tylko 3 mało atrakcyjne dyplomy o skromnej szacie graficznej, więc zainteresowanie stacji z SP tymi dyplomami jest naprawdę bardzo nikłe.

- Nie wydajemy jako PZK zgody na umieszczanie loga PZK na dyplomach wydawanych przez osoby prywatne. Używanie loga PZK przez te osoby w tym przypadku jest często w celach zarobkowych i jest zabronione. Jednak tylko w uzasadnionych przypadkach PZK może wydać taką zgodę. Logo PZK mogą umieszczać na swoich wydawanych dyplomach Oddziały PZK i kluby PZK.

-Zobowiązuje się wszystkie Oddziały PZK i kluby PZK wydające dyplomy, aby obowiązkowo przesyłały regulaminy tych dyplomów łącznie z jednym egzemplarzem (przykładowy rodzaj dyplomu) dyplomu do wiceprezesa PZK ds/sportowych lub Award Managera PZK.

- Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu nadania ZOH PZK kolegom: Stanisławowi Nowakowi SP9UH oraz Witoldowi Wichurze SP9DW na wniosek Śląskiego OT PZK.
3. II Warsztaty QRP.

Brok, 19-21 września 2008r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników pracy małą mocą na kolejne Warsztaty pod hasłem „ Ham Spirit poprzez QRP". Doświadczeni krótkofalowcy służyć będą swoją wiedzą i doświadczeniem. Chcemy, aby warsztaty były „na luzie", bez sztywnego programu. Oczekujemy spontanicznych pomysłów i niespodzianek. Każdy może przyjechać ze swoją stacją, anteną. Każdy może spodziewać się fachowej pomocy, nauki oraz wsparcia od starszych stażem kolegów. Przez całe warsztaty czynna będzie stacja okolicznościowa 3Z0ILQ, z której każdy będzie mógł nawiązywać łączności. Informacje o szczegółach organizacyjnych zamieszczone są poniżej, a dalsze informacje publikowane będą w kolejnych biuletynach na Portalu QRP (www.sp-qrp.pl) i na stronie SP5DDJ (http://strony.aster.pl/sp5ddj). Organizatorzy.4.Joannici.

Klub SP6ZJP z Głubczyc w ramach Szlaku Joannitów wydaje oprócz dyplomu specjalne okolicznościowe medale za łączności ze stacjami nadającymi ze szlaku.

Złoty- za 10 QSO , srebrny za 8-9 QSO i brązowy 6-7 QSO.

Aktywność ze szlaku, z terenowego QTH przeważnie jest w soboty i niedziele.

Wszelkie informacje są zamieszczane na stronie www.sp6zjp.glubczyce.info

73! Arek sp6oujTyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,214,315 Unikalnych wizyt