PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3644 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK w dnia 02 kwietnia 2008.
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat  sekretariatu ZG PZK na 2 kwietnia 2008.
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszego komunikatu. Zaczynamy niestety od smutnych informacji:
 
SP9SDG s.k.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 28 marca 2008 r. w wieku 51 lat odszedł od nas nagle nasz kolega Józef SP9SDG z Czerwionki-Leszczyny. Kolega Józef SP9SDG był uosobieniem bezinteresowności. Bezinteresowności, która nie szukała poklasku i zaszczytów. Zawsze chętnie pomagał innym, nie zważając na trudności związane z podejmowaną przez Niego pomocą.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek 31 marca 2008 r. w Kościele Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Andrzeja Boboli  w Leszczynach.
Jacek SQ9MDN

SP6GKW. Andrzej SP6GCU poinformował, że Janek SP6GKW zmarł ok tydzień temu. Nie znamy dokładnej daty śmierci. Janek był w przeszłości członkiem OT-11 w Opolu.
73! Arek sp6ouj

1.SP DX Contest - 75th Anniversary AWARD  

26.03.2008.
 Zawody SP DX Contest zostały po raz pierwszy zorganizowane w 1933 roku pod nazwą I Międzynarodowe Zawody PZK. W pierwszych zawodach wystartowało ponad 1000 uczestników, a w końcowych wynikach sklasyfikowano 344 uczestników z 36 krajów spoza Polski oraz 36 uczestników z Polski. Organizacją pierwszej edycji zawodów zajmował się Lwowski Klub Krótkofalowców. W 1963 roku oficjalnie zmieniono nazwę zawodów na SP DX Contest.
Dla upamiętnienia 75 rocznicy zorganizowania pierwszej edycji zawodów, będących jednym z najstarszych contestowych wydarzeń w krótkofalarskim świecie, wydawany jest okolicznościowy dyplom SP DX Contest - 75th Anniversary Award. Dyplom jest wydawany przez Polski Związek Krótkofalowców i SP DX Club.
Wymagania dla stacji polskich
a. Udział w zawodach SP DX Contest 2008.
b. Przeprowadzenie w czasie zawodów SP DX Contest 2008 minimum 75 łączności z różnymi stacjami zagranicznymi (łączność z daną stacją zaliczana jest tyko raz, niezależnie od pasma i emisji)
 
c. Nawiązanie w okresie od 29 marca do 13 kwietnia łączności ze stacjami okolicznościowymi: SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T, w celu ułożenia z ostatnich liter znaków tych stacji słowa CONTEST.
 
d. Przeprowadzenie w okresie od 1 do 13 kwietnia łączności ze stacją SP0DXC lub SP0PZK lub stacją EM75DXC.
 
e. Za nawiązanie łączności z wszystkimi stacjami jubileuszowymi (SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T) oraz trzema stacjami centralnymi (tj. SP0PZK. SP0DXC, EM75DXC) wydawana będzie specjalna nalepka na dyplom.
 
f. Do dyplomu nie są zaliczane łączności z polskimi stacjami jubileuszowymi oraz centralnymi przeprowadzone w zawodach SP DX Contest. Łączności ze stacją EM75DXC przeprowadzone w zawodach są zaliczane do dyplomu.
Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że początkowo do dyplomu miały być zaliczane łączności przeprowadzone w okresie od 1 do 13 kwietnia. W ostatniej chwili wydawcy dyplomu zdecydowali, że do dyplomu będą zalczane QSO przeprowadzone w okresie od 29 marca do 13 kwietnia. W niektórych źródłach mogą być podane stare (oryginalne daty).
Wymagania ogólne
a. Poza zawodami SP DX Contest do dyplomu zaliczane są łączności przeprowadzone na wszystkich pasmach amatorskich (w tym łączności via satelity), dowolnymi emisjami. Nie są zaliczane łączności przeprowadzone za pośrednictwem przemienników naziemnych.
 
b. Udział w zawodach SP DX Contest jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dyplomu. Udział będzie zaliczony tylko na podstawie przesłanego dziennika.
 
c. Dyplom jest dostępny dla nadawców oraz na analogicznych warunkach za nasłuchy dla stacji SWL.
 
d. Dyplom jest bezpłatny, ale obowiązuje przesłanie zgłoszenia, aby otrzymać dyplom.
 
e. Award Manager: Marek Niedzielski SP7DQR, P.O. Box 25, 25-030 Kielce 10, POLAND. E-mail:  marek@sp7dqr.waw.pl  .
 
f. Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwiec 2008.
Informacje dodatkowe
a. Karty QSL dla stacji SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T oraz SP0DXC należy przesyłać via SP7DQR (biuro, direct lub e-mail request). Karty dla stacji SP0PZK należy przesyłać via SP3IQ.
 
b. W okresie wydawania dyplomu na stronie internetowej zawodów SP DX Contest (http://www.spdxcontest.info/) będą umieszczane informacje o otrzymanych zgłoszeniach i etapie ich przetworzenia. Na stronie WWW znajdzie się także log online wszystkich stacji okolicznościowych.
Zmieniony ( 26.03.2008. )

2.Zmiana QSL Managera.
W Dolnośląskim OT PZK / nr OT-01/ nastąpiła zmiana na funkcji Oddziałowego QSL Managera. Obowiązki jego przejął Kol. Michał Nowakowski SQ6IYV, skr. pocztowa 742,  50-950 Wrocław 68, tel. 605 850 939,  e-mail:
sp60193@gmail.com.  Informacja  także na www.ot01.pzk.org.pl
info: sekretarz OT-01, Stanisław SP6IXU"

3. Apel SP3CUG : DR YL/OM
Zgodnie z zapowiedzią doprowadziłem do wydania skromnej broszury poświęconej DIGI w LE i w zarysie w SP.
Jednocześnie zapraszam do współpracy w zakresie przygotowania kolejnej broszury poświęconej w całości digi w SP.
W treści m.in.:
-Początki poszczególnych trybów digi w SP
-Zawody krajowe digi mode(informacja od organizatorów zawodów)
-fotografie krótkofalowców SP. którzy zajmują się lub zajmowali się łącznościami digi
-Krótkofalarskie życiorysy najbardziej zasłużonych krótkofalowców dla rozwoju digi w SP
-cenne dyplomy digi uzyskane przez krótkofalowców SP(w przypadku gdy będzie ich     
 więcej o zamieszczeniu go w broszurze  decyduje data zdobycia- nr dyplomu)
-Osiągnięcia krótkofalowców na poszczególnych trybach (liczba potwierdzonych
 krajów)
 ( liczba krajów będzie korygowana  na tydzień przed drukiem ale tylko  w stosunku do wcześniej zgłoszonych znaków.- w czasie robienia korekty w drukarni.
-Miejsca w zawodach WW( od 1-10) (digi)
-I miejsca (w kraju) w zawodach międzynarodowych (digi)
-1do 3 miejsca w zawodach krajowych (digi)
-osiągnięcia na UKF-e (digi)
-osiągnięcia via satelity( digi)
-fotografie sprzętu digi z lat osiemdziesiątych
-QRV z spoza SP na digi
-inne wg uznania zainteresowanych
Proszę o  wskazanie organizatorów zawodów krajowych  digi lub innych z digi jako jedna z kilku emisji

Uprzejmie proszę o przesłanie na mój adres (sp3cug@wp.pl  lub Niemiecka 18/10 64-100 Leszno do końca kwietnia br wypełnionego druku wraz ze skanami dyplomów, ciekawych kart, fotografii przy radiostacji ( dodatkowo mogą być inne super ciekawe) itp.
W celu wyeliminowania błędów w druku pliki proszę opisać jako znak i nazwa np. sp3cug- fotka,  sp3zah-dyplom , sp3amz-qsl itp.

Pod pojęciem krótkofalowcy rozumiem: nadawcy indywidualni, kluby i nasłuchowcy.
W wydawnictwie zamieszczone będą wyłącznie materiały, które prześlą zgodę na publikację. (Patrz ankieta)

4. Wyniki PGA 2008 Contest
Rozegrane 16 marca br. krajowe zawody HF PGA Contest przyciągnęły niespotykaną do tej pory ilość uczestników. Sklasyfikowano w nich 206 stacji, których operatorzy przeprowadzili 10.622 bezbłędnych QSO, co stanowi 90,4% z wszystkich (11.750) nawiązanych w tych zawodach łączności. Jest to bardzo dobry wynik, a osiągnięte przez każdego uczestnika rezultaty mogą być powodem do dumy.
Przy obliczeniach brano pod uwagę wyłącznie bezbłędne i sprawdzalne łączności, czyli takie, które znalazły potwierdzenie w logach korespondentów. Wyniki odzwierciedlają zatem autentyczny rezultat każdego uczestnika. Wzorem innych zawodów organizowanych przez Zespół PGA udostępniono wszystkie logi, co daje przejrzystość i jawność rozgrywek. Takie właśnie zasady zyskały wcześniejszą akceptację uczestników comiesięcznych Dniach Aktywności rozgrywanych pn. PGA TEST, a ilość startujących w PGA Contest zawodników jest potwierdzeniem właściwie opracowanego i akceptowanego regulaminu. Generalną zasadą jaką kierował się Zespół PGA było nadanie zawodom rangi rozgrywek sportowych, w których wynik ustalany jest wyłącznie na podstawie sprawdzalnych łączności. Takie zasady będziemy stosowali zawsze.
Wszystkim uczestnikom PGA 2008 Contest bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za udział, zwycięzcom poszczególnych grup klasyfikacyjnych gratulujemy. Zachęcamy do udziału w innych zawodach organizowanych przez Zespół PGA. Najbliższe odbędą się już 18 kwietnia br. Będą to zawody WARD 2008 Contest upamiętniające powołanie Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU). Zawody niezwykłe, bo ich idea jest bardzo bliska każdemu krótkofalarskiemu sercu. Liczymy na podobny liczny udział i wspólną operatorską rywalizację.
Wyniki i podsumowanie PGA 2008 Contest - patrz zawody PGA Contest na stronie http://www.skjkc.pl/pga

5. PGA 2008 Contest
Puchary
Krzysztof Patkowski, SP5KP - Puchar Prezesa PZK za pierwsze miejsce w grupie SO-MIX
Klub Krótkofalowców przy SM „Tęcza”, SP3KWA/3 - Puchar Prezesa PZK za pierwsze miejsce w grupie MO-MIX-T
Tadeusz Kiszczak, SP5GQI - Puchar Redaktora Naczelnego QTC za pierwsze miejsce w grupie SO-CW
Krzysztof Cierniak, SP9HZW - Puchar Andrzeja Wikłacza SP4HHI za pierwsze miejsce w grupie SO-SSB
Regionalny Klub Krótkofalowców Pomorza i Kujaw, SP2PIK - Puchar Prezesa SKJKC za pierwsze miejsce w grupie MO-MIX
Aneta Skowron, SP9IWP/9 - Puchar Jana Sobieszczuka SP5FHF za pierwsze miejsce w grupie SO-SSB-T
Witold Salamon, SP7FBQ/7 – Puchar Prezesa SKJKC za pierwsze miejsce w grupie SO-MIX-T
Kazimierz Cieśluk, SN4A - Puchar Prezesa SKJKC za pierwsze miejsce w grupie SO-CW-T

Nagroda Specjalna
Ireneusz Mulak, SP8DWI - Nagroda specjalna Andrzeja Koby, SP8BWR
Dyplomy
SO-MIX: SP5KP, SP6IEQ, SP2HPM; SO-CW: SP5GQI, SP5PB, SP5CNA, SP2FGO;
SO-SSB: SP9HZW, SP9SDR, SP4HHI; MO-MIX: SP2PIK, SP4KHM, SN0PGA; SO-MIX-T: SP7FBQ/7; SO-CW-T: SN4A/4, SP3VT/3; SO-SSB-T: SP9IWP/9, SP4ICP/4, SP6OPZ/6; MO-MIX-T: SP3KWA/3, SP3PJY/p, SP6KF|K/6; SO-SWL: SP8-20-101 SP0094-WA.
 

6. Uroczystość w Lesznie.
W dniu 29 marca w leszczyńskim Ratuszu odbyła się uroczystość z okazji 25 lecia emisji cyfrowych na Ziemi Leszczyńskiej  połączona z podsumowaniem Krajowych Zawodów digi mode organizowanych przez Leszczyński Klub Krótkofalowców SP3ZAH.
Corocznie  Leszno jest organizatorem zawodów digi mode w paśmie 1.8 MHz oraz RTTY, SSTV, PSK i HELL na 80 metrach.
Rolę gospodarzy pełnili Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy i Prezes LKK Ryszard Grabowski SP3CUG.
Uroczystość rozpoczęła się od uczczenia pamięci zmarłego w marcu  br  sp.Zenona Mielnika SP3VKE.
Prezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR  wręczył Złotą Honorową Odznakę PZK Janowi Żalikowi SP3AMZ z Pawłowic- warto nadmienić że to pierwsza złota odznaka w rejonie.
W  związku z 40 leciem działalności Leszczyńskiego Klubu Krótkofalowców ZG PZK przyznał temu klubowi Honorową Odznakę PZK.
Prezes PZK wręczył także dyplom uznania panu Mieczysławowi Falskiemu  z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  UM w Lesznie i Ryszardowi SP3CUG.
SP3CUG wręczył pamiątkowe dyplomy weteranom w zakresie digi mode w Polsce i na Ziemi Leszczyńskiej  :Bartoszowi SP3CAI, Mieczysławowi Czarneckiemu SP3CMX  Gorzowa oraz Tomaszowi Tramowskiemu SP3MIN.
Obecni na uroczystości laureaci zawodów odebrali trofea. Prezes PZK wręczył Grawertony za zajęcie pierwszych miejsc kolegom  Zbigniewowi  SP2JNK oraz Jankowi SP3AMZ.
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali także tytuły Mistrza Polski  digi nadawane od lat przez Zarząd Główny PZK.
Prezes  Poznańskiego Oddziału PZK  Kazimierz Osiak  SP3FLQ wręczył grawerton Jankowi SP3AMZ za II w zawodach SSTV .Sławek SQ2 LKM otrzymał graweron ufundowany prze z LKK-SP3ZAH..
Redakcja „Świat Radio”  przyznała roczną prenumeratę miesięcznika kolegom:
SP2JNK,SP3CUG, SP3OL,SP4CJA i SQ9AOR.
ZG PZK dla wszystkich uczestników zawodów przygotował dyplomy uczestnictwa.
Zawody z 3.5 MHz wchodziły w skład klasyfikacji generalnej a zdobywca pierwszego miejsca Janek SP3AMZ otrzymał puchar   Prezydenta Miasta
Współorganizatorzy zawodów; Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta  Leszno i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  byli sponsorami  pucharu dla  Damiana  SP3OL i Ryszarda SP4CJA.
Pan Roman Wojciechowski w imieniu Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW wręczył nagrodę koledze Jankowi SP3AMZ.
Uczestnicy leszczyńskiego spotkania otrzymali sponsorowaną przez  Urząd Miasta broszurę „25 LECIE EMISJI CYFROWYCH w LESZNIE i REGIONIE”, którego autorami są SP3CUG, SP3FFR,SP3FHT i SQ6NEM.
Główną Komisję Rewizyjną PZK reprezentował Zdzisław Chyba SP3GIL.W spotkaniu uczestniczył koordynator PR  Marek Kuliński- prezes Oddziału Lubuskiego PZK zasłużonego bardzo dla rozwoju digi.
Prezydent Miasta  podziękował krótkofalowcom  i Zarządowi Głównemu  PZK za wielkie zainteresowanie  emisjami cyfrowymi –jednocześnie zadeklarował  sponsorowanie kolejnej broszury tym razem z okazji 30 lecia emisji cyfrowych w SP.
Ryszard SP3CUG podziękował Zarządowi Głównemu PZK za wieloletnie wsparcie  dla organizatorów zawodów, uczestnikom za liczny udział w zawodach oraz Włodkowi SP3FFR za pomoc w organizacji imprezy.
Oficjalna część zawodów zakończona została fotografią na schodach Ratusza.
W przerwie licznie zebrani goście mieli okazję do wejścia na taras widokowy leszczyńskiego Ratusza.  SP3CUG

7.XVI zjazd PZK.
Dzień 17 maja jest świętem i jest to World Telecommunication Day (ITU). To będzie uroczysty i prestiżowy akcent Zjazdu PZK.

8. SP3PL apeluje.
W czasie wczorajszej rozmowy z Kol. Julianem SP3PL dowiedziałem się, że  nie otrzymał On do dnia dzisiejszego dyplomów, które były dla Niego przeznaczone, a które ktoś z uczestników Zjazdu SPDXC ( najprawdopodobniej z Poznania) odebrał. Kol. Julian prosi o jak najszybsze ich dostarczenie.

9.Dyplomy SN10P (10-lat po powodzi w Raciborzu) za aktywność z 2007 r.
Pozostało po tej akcji nieco dyplomów.  Proponujemy jego zdobycie na uproszczonych warunkach :
1.Stacja, aby otrzymać dyplom jeżeli jest w logu SN10P(zrobiła z nami QSO lub nasłuch)
2.Napisze e-mail do sp9kju@o2.pl , aby zarezerwować dyplom (otrzyma email zwrotny)
3.W terminie max.2 tygodni dośle w kopercie 3 znaczki na list zwykły krajowy
4.Można tę informację rozprowadzić wśród kolegów którzy zrobili łączność z SN10P.
5.Adres managera : Hubert Marcinek, ul.raciborska 61, 47-480MAKÓW, p-ta PIETROWICE WLK.
73 sp9mdy Hubert

10. 3Z900R.
Informuję że stacja SP9KJU będzie pracowała pod znakiem okolicznościowym 3Z900R z okazji 900-lecia RACIBORZA w dniach 1.05-30.07.2008. Wśród korespondentów rozlosowane będą
upominki związane z Raciborzem.
73 Hubert SP9MDY (prezes SP9KJU)

11. Global SET.
W załączniku przesyłam regulamin ćwiczeń Global SET w języku polskim i angielskim.
Na dzień dzisiejszy do ćwiczeń zgłoszone są stacje:
SP0PZK
SP2PZH
SP9KSP
SP1ZZW (tylko pasmo 80m)
SP4KWO lub SP4ZJC
Proszę o informacje jeśli cos w regulaminie jest niejasne albo mało zrozumiale
(poprzednie regulaminy były w kilku miejscach niejasne i zostawiały miejsce na własną interpretację).
Czy ktoś z kolegów będzie pracował portable/mobile albo z użyciem akumulatora/generatora?  Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu w formacie PDF
73!
Marek SQ2GXO

12. HF150LO. Od 1.04 do 15.04,br Klub SP3PKC którego mam przyjemność reprezentować będzie pracował spod znaku okolicznościowego HF150LO. Okazja do takiej pracy jest 150 - ta rocznica istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Śremie. Główne obchody uroczystościowe powiązane ze zjazdem absolwentów nawet spoza SP przypadają na 8 kwietnia. Karty QSL rozsyłane będą via biuro natomiast dir. via sp3sld po dołączeniu sase.
Karty sponsorowane są przez dyrekcję LO .
Robert sp3sld
P.S. Taka rocznica to znakomita okazja do promocji krótkofalarstwa wśród młodzieży.
Dziękuję –SP2JMR
 
13.Contest Maraton . na portalu SP Contest
http://www.sp5psl.pzk.org.pl/grafika/sp-contest/
Zamieszczono regulamin i cząstkowe wyniki współzawodnictwa SP Contest Maraton 2008, które będziemy prowadzili z Kazikiem SP9GFI. Wyszła z tego tabela z dużą ilością znaków SP "parających" się contestingiem krajowym - nad prezentacją zestawienia jeszcze popracujemy - będzie np. wg OT-PZK, ale na to trzeba czasu. Organizatorzy proszą o wsparcie przez przysyłanie wyników zawodów.
--
73 de Janusz sp5jxk/sn5j
--
Manager - Zawodów Warszawskich i Zegrzyńskich
Webmaster - WOT PZK, SP5PSL, SP-Contest, DIG-SP

14. Kwietniowe QTC
W kwietniu czekają nas dwa ważne wydarzenia operatorskie: SP DX Contest i WARD – Światowy Dzień Krótkofalowca. SP DX Contest odbywać się będzie w 75-rocznicę i z tej okazji nadane jest mu szczególna oprawa. Z kolei WARD 2008 to m.in. krajowe zawody HF i okolicznościowy dyplom. W numerze 4/2008 polecamy relację słowackich operatorów z pracy w Palestynie (E4/OM2DX) oraz obszerny komentarz dotyczący minionej ekspedycji na Clipperton (TX5C). Jest także kilka zupełnie nowych regulaminów dyplomów i informacji związanych z programem PGA. Entuzjastom zawodów i DX polecamy lekturę artykułu opisującego program CW Skimmer, modnego ostatnio narzędzia dającego absolutnie nowy wymiar na pracę na pasmach. Jednym słowem będzie co czytać, a wiele materiału przygotowane jest głownie pod kątem zachęcenia SP-HAMs do aktywnej pracy w eterze.

Skrócony spis treści kwietniowego QTC 
75 Lat SP DX Contest Award– regulamin
760 Lat Miasta Brzeg
Abc contestmana – błędy w zawodach
Brak logów
Cabrillo wg SP3CMA
Cape Verde
Certyfikaty PGA 
Clipperton 2008 – kontrowersyjna ekspedycja
Contest Band Plan
CW Skimmer – do zawodów i DX-owania
DXCC News
Dyplomy dla SWL
Fair play w PGA
Glorioso Islands
Gminy Dolnego Śląska – regulamin dyplomu
Gminy Powiatu Kamiennogórskiego – regulamin dyplomu
Jubileusz śremskiego liceum
Kalendarz zawodów na kwiecień i maj br.
Klasyfikacja Generalna w PGA TEST
Konkurs woliński
Kosova w „CQ”
Mikrofale w SP + band plan
Mongolski callbook
Na wesoło...
Nie klasyfikowani
Nowy dyplom w programie PGA
Palestyna 2007 – relacja E4/OM2DX
PGA Biuletyn dla każdego
PGA Contest
Pierwszy PG-10-E Award
Po PGA TEST – komentarz
Polacy w HST 2008
Polacy w Senegalu
Powiaty Dolnego Śląska – regulamin dyplomu
Prawidłowe oznaczenia gmin
Regulaminy zawodów na kwiecień br.
Reguły w zawodach i nie tylko
Rekord na 500 kHz
Silent Keys
Simulated Emergency Test
SP0PGA z EL06
Special PGA Test już w czerwcu
W PGA Z kraju i ze świata
WARD 2008 Award – regulamin
WARD 2008 Contest – regulamin
Watykańska rozgłośnia
WPX CW Contest 2006 – wyniki
Zawody PGA – propozycje 
Znaki rekordowej długości
ZS8 - Marion Island – przygotowania
 
15. Kurs w AON.
W chwili obecnej w kursie dotyczącym różnych aspektów oceny zagrożeń bezpieczeństwa Państwa oraz obowiązującego systemu planistycznego przygotowań obronnych RP uczestniczy Kol. Tadeusz SP9HQJ wiceprezes PZK.  Kurs jest przeznaczony dla reprezentantów organizacji społecznych współpracujących z MON w zakresie szkolenia i wychowania oraz promocji obronności. Kurs kończy się 4 kwietnia. Więcej informacji w następnym komunikacie.

       Tyle informacji na dzisiaj
       Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK
Załącznik1.


INFORMACJE DO BROSZURY/PŁYTY CD- 30 LAT DIGI MODE W SP


IMIĘ ............................................. NAZWISKO ............................................................

ZNAK .............................. ZNAKI WCZESNIEJ  UŻYWANE .................................

UŻYWANE ZNAKI OKOLICZNOŚCIOWE ................................................................

LICZBA POTWIERDZOBYCH KRAJÓW i DATA QSO NR 1 (np. 115/ 10.04.1985)

RTTY .... / ………     SSTV ..... / …….     PSK ..../………              HELL …. / ………..  FAX …../ ......….        OLIVIA …../......     MT 63 …./........             B PSK …./ ..............

INNNE .............................................................................................................................

ZDOBYTE MIEJSCA W ZAWODACH KRAJOWYCH (1-3) ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
ZDOBYTE MIEJSCA W ZAWODACH WWW

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

I MIEJSCA W SP-ZAWODY MIĘDZYNARODOWE

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

INNE OSIĄGNIĘCIA W DIGI (W tym działalność wyłącznie na rzecz innych- strony www- w tym digi- programy -digi- modemy digi- itp.)

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Kontaktowy adres e-milowy (koże być kolegi) .......................................................
W wykazie kandydatów zasłużonych krótkofalowców w digi  w dla SP proponuję
Umieścić:
               .....................................................................................................................

Wyrażam zgodę na zamieszczenie udostępnionych materiałów w broszurze ( na płycie CD) 30 lat digi mode w SP.


.................................. dnia ........04.2008r                           ...........................................

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,250,093 Unikalnych wizyt