PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3641 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 26 marca 2008.
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat sekr. ZG PZK na 26 marca 2008
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Niestety zaczynam od bardzo smutnej informacji:

SP3RBI sk. Z żalem informujemy, że Bogdan Hansz SP3RBI związany głównie z Radioklubem SP3KEY w Nowej Soli, nie żyje. Przyjaciele Bogdana SP3RBI nazywali Go po prostu "Małym". Bogdan SP3RBI był jednym z najlepszych operatorów CW w historii SP (!!). Mało jest w Polsce masztów na których nie było Bogdana. Mało jest też stacji contestowych i dobrych zespołowych wyników bez Jego udziału. Bez "Małego" wiele dokonań w tej branży nie było by dzisiaj tak DUŻYCH.
Cześć Jego pamięci.
Pogrzeb ŚP Bogdana odbył się w piątek 21 marca 2008 o godz. 14:00 w Nowej Soli.       Przyjaciele z radioklubu SP3KEY.

1.SPDXContest 2007.
Jubileusz 75 lat pierwszych międzynarodowych zawodów organizowanych przez PZK. W imieniu prezydium ZG PZK oraz bezpośredniego organizatora Zarządu SPDXClubu czyli Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych zachęcam wszystkich, którzy mają radiostacje lub mogą skorzystać ze stacji klubowych do udziału w tych prestiżowych zawodach. Postarajmy się, aby nasi koledzy z po za SP mieli z kim pracować. Zawody już za 10 dni zapraszamy w sobotę od 15 UTC do niedzieli 15 UTC.

2.SP DX Contest – 75th Anniversary Award
Zawody SP DX Contest zostały po raz pierwszy zorganizowane w 1933 roku pod nazwą I Międzynarodowe Zawody PZK. W pierwszych zawodach wystartowało ponad 1000 uczestników, a w końcowych wynikach sklasyfikowano 344 uczestników z 36 krajów spoza Polski oraz 36 uczestników z Polski. Organizacją pierwszej edycji zawodów zajmował się Lwowski Klub Krótkofalowców. W 1963 roku oficjalnie zmieniono nazwę zawodów na SP DX Contest.
Dla upamiętnienia 75 rocznicy zorganizowania pierwszej edycji zawodów, będących jednym z najstarszych contestowych wydarzeń w krótkofalarskim świecie, wydawany jest okolicznościowy dyplom SP DX Contest - 75th Anniversary Award. Dyplom jest wydawany przez Polski Związek Krótkofalowców i SP DX Club.

1. Wymagania dla stacji polskich
a. Udział w zawodach SP DX Contest 2008
b. Przeprowadzenie w czasie zawodów SP DX Contest 2008 minimum 75 łączności z różnymi stacjami zagranicznymi (łączność z daną stacją zaliczana jest tyko raz, niezależnie od pasma i emisji)
c. Nawiązanie w okresie od 29 marca do 13 kwietnia łączności ze stacjami okolicznościowymi: SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T, w celu ułożenia z ostatnich liter znaków tych stacji słowa CONTEST.
d. Przeprowadzenie w okresie od 29 marca do 13 kwietnia łączności ze stacją SP0DXC lub SP0PZK lub stacją EM75DXC.
e. Za nawiązanie łączności z wszystkimi stacjami jubileuszowymi (SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T) oraz trzema stacjami centralnymi (tj. SP0PZK. SP0DXC, EM75DXC) wydawana będzie specjalna nalepka na dyplom.
f. Do dyplomu nie są zaliczane łączności z polskimi stacjami jubileuszowymi oraz centralnymi przeprowadzone w zawodach SP DX Contest. Łączności ze stacją EM75DXC przeprowadzone w zawodach są zaliczane do dyplomu.

2. Wymagania dla stacji zagranicznych z Europy
a. Udział w zawodach SP DX Contest 2008
b. Przeprowadzenie w czasie zawodów SP DX Contest 2008 minimum 75 łączności z różnymi stacjami polskimi (łączność z daną stacją zaliczana jest tyko raz, niezależnie od pasma i emisji)
c. Ułożenie słowa CONTEST z ostatnich liter znaków siedmiu różnych stacji polskich i stacji ukraińskich z Okręgu Lwowskiego.
d. Nawiązanie w okresie od 29 marca do 13 kwietnia (zaliczane są także łączności w zawodach) łączności z minimum pięcioma stacjami okolicznościowymi: SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T. W miejsce jednej ze stacji okolicznościowych można zaliczyć QSO ze stacją SP0DXC, SP0PZK lub EM75DXC.
e. Za nawiązanie łączności z wszystkimi stacjami okolicznościowymi pracującymi z okazji jubileuszu zawodów (SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T) oraz z minimum jedną ze stacji centralnych (SP0PZK, SP0DXC, EM75DXC) wydawana będzie specjalna nalepka na dyplom.
f. Łączności ze stacją EM75DXC zgłaszane do dyplomu muszą być przeprowadzone poza zawodami SP DX Contest. W przypadku stacji jubileuszowych i centralnych zaliczane są zarówno łączności w zawodach jak i poza zawodami.

3. Wymagania dla stacji zagranicznych DX (spoza Europy)
a. Udział w zawodach SP DX Contest 2008
b. Przeprowadzenie w czasie zawodów SP DX Contest 2008 minimum 33 łączności z różnymi stacjami polskimi (1933 – rok, kiedy odbyły się pierwsze zawody; łączność z daną stacją zaliczana jest tyko raz, niezależnie od pasma i emisji)
c. Nawiązanie w okresie od 29 marca do 13 kwietnia (zaliczane są także łączności w zawodach) łączności z minimum pięcioma stacjami jubileuszowymi i centralnymi: SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T, SP0DXC, SP0PZK, EM75DXC.
d. Za nawiązanie łączności z minimum pięcioma stacjami jubileuszowymi (SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T) oraz z minimum jedną ze stacji centralnych (SP0PZK, SP0DXC, EM75DXC) wydawana będzie specjalna nalepka na dyplom.
e. Łączności ze stacją EM75DXC zgłaszane do dyplomu muszą być przeprowadzone poza zawodami SP DX Contest. W przypadku stacji jubileuszowych i centralnych zaliczane są zarówno łączności w zawodach jak i poza zawodami.

4. Wymagania ogólne
a. Poza zawodami SP DX Contest do dyplomu zaliczane są łączności przeprowadzone na wszystkich pasmach amatorskich (w tym łączności via satelity), dowolnymi emisjami. Nie są zaliczane łączności przeprowadzone za pośrednictwem przemienników naziemnych.
b. Udział w zawodach SP DX Contest jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dyplomu. Udział będzie zaliczony tylko na podstawie przesłanego dziennika.
c. Dyplom jest dostępny dla nadawców oraz na analogicznych warunkach za nasłuchy dla stacji SWL.
d. Dyplom jest bezpłatny, ale obowiązuje przesłanie zgłoszenia, aby otrzymać dyplom.
e. Award Manager: Marek Niedzielski SP7DQR, P.O. Box 25, 25-030 Kielce 10, POLAND. E-mail: marek@sp7dqr.waw.pl.
f. Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwiec 2008.

5. Informacje dodatkowe
a. Karty QSL dla stacji SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T oraz SP0DXC należy przesyłać via SP7DQR (biuro, direct lub e-mail request). Karty dla stacji SP0PZK należy przesyłać via SP3IQ.
b. W okresie wydawania dyplomu na stronie internetowej zawodów SP DX Contest (http://www.spdxcontest.info/) będą umieszczane informacje o otrzymanych zgłoszeniach i etapie ich przetworzenia. Na stronie WWW znajdzie się także log online wszystkich stacji okolicznościowych.


3.Administracja.

Wszystkich nas cieszy rosnąca ilość członków PZK. Niestety nie wszystkie Zarządy OT pamiętają o ciążących na nich obowiązkach. A mianowicie o tym, że przyjęcie nowego członka odbywa się na podstawie uchwały Zarządu OT. Kopie takich uchwał powinny wraz z informacją o członku PZK i deklaracją być przesyłane do sekretariatu ZG PZK. Oczywiście mogą to być kopie tych dokumentów, ale powinny być to wynika ze Statutu PZK oraz obowiązujących od 2006 roku regulaminów. Zarządy OT, które tego nie przestrzegały proszę o uzupełnienie brakujących dokumentów. Celowo nie wymieniam nikogo. Nie chodzi o piętnowanie lecz o porządek. Dodam więc tylko, że najlepiej z obowiązków wobec nowych członków w tym względzie wywiązują się OT23, OT01, OT50, OT15, OT04.
 
4.Skrócony spis treści ŚR4/08:
Aktualności: Wiadomosci DX-we dla krótkofalowców, Zawody;
Anteny: Maszty i podpory antenowe (3);
Test: Yaesu FT-950;
Prezentacja: Anteny samochodowe CB (1);
Świat KF&UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK;
Radio Retro: Francuskie radiostacje iskrowe PP4;
Łączność: Radioteleskop krótkofalowy, Analiza odpowiedzi testów na świadectwa radiooperatora;
Wywiad: Anteny SP1BKS;
Hobby: Tranzystorowy wzmacniacz KF/50W;
Digest: Proste wskaźniki pomiarowe i inne rozwiązania radiowe;
Dyplomy: Zagraniczne dyplomy sportowe;
Forum Czytelników: Listy, Porady techniczne;
Ranking prezentowanych w ŚR transceiverów KF (wg. RX);
Rynek i giełda;
Dodatek: Polecane produkty;

5.Krótkofalowiec Polski 4/08:
50 lat RBI artykuł historyczny -SQ5ABG , SP5BLD
Jakie PZK – przed XVI Zjazdem –SP2JMR
Symulated Emergency Test – SQ2GXO
Relacje z Walnych Zebrań – OT23,OT24,OT32,OT26,OT20,OT21,OT10,OT27, OT05
Warszawskie ognisko.
Silent Key’s


       Tyle informacji na dzisiaj.
                                                          Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Załącznik do komunikatu.


    
SP DX CONTEST
Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców, SP DX Club
Strona WWW zawodów  - 
http://www.contest.spdxc.org.pl/

1. Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców oraz SPDXC - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych.
2. Termin zawodów: pierwszy weekend kwietnia - od 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę.
3. Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU dla zawodów KF.
4. Emisje: PHONE  i CW. Łączności na PHONE  i CW z tą samą stacją w  kategorii MIXED liczą się oddzielnie. Łączności mieszane (PHONE  /CW) nie  są zaliczane.
5. Wywołanie w zawodach:
dla stacji polskich: "CQ CONTEST" na PHONE  oraz "CQ TEST" na CW.
- dla stacji zagranicznych: "CQ SP".

6. Grupy  kontrolne:
- stacje polskie nadają trzy lub czteroznakowe grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST oraz jednej litery, oznaczającej województwo (np. 59B na PHONE czy 599B na CW). Stosowane są następujące skróty województw: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z;
- stacje zagraniczne nadają pięcio lub sześciocyfrowe grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST i kolejnego numeru łączności poczynając od 001 (np. 59001 na PHONE  lub 599001 na CW).

7. Punktacja:
   - stacje polskie:
QSO ze stacją DX: 3 punkty;
QSO ze stacją z Europy: 1 punkt; 
łączności ze stacjami polskimi nie zalicza się;
   - stacje zagraniczne: QSO ze stacją polską: 3 punkty.

8. Mnożnik: 
- dla stacji polskich: kraje wg aktualnej listy DXCC bez SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji;
- dla stacji zagranicznych: województwa SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji, maksymalnie 96 (16województw x 6 pasm).

 9. Wynik końcowy:
     Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.

10. Kategorie:
A. MOAB MIXED,
B. SOAB MIXED HP,
C. SOAB MIXED LP,
D. SOAB MIXED QRP,
E. SOTB MIXED,
F. SOAB PHONE HP,
G. SOAB PHONE LP,
H. SOSB PHONE,
I. SOAB CW HP,
J. SOAB CW LP,
K. SOSB CW,
L. SWL MIXED.

     Definicje kategorii i określenia stosowanych skrótów:  
- MO: Multi-Operator Single-Transmitter oznacza, że w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał oraz ogranicza się łączną ilość zmian pasm i emisji do 12 w ciągu pełnej godziny zegarowej.
- SO: Single Operator oznacza, że wszystkie czynności obsługi stacji, zapisu łączności i ich kontroli wykonywane są przez jedną osobę. Ponadto w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał oraz ogranicza się łączną ilość zmian pasm i emisji do 12 w ciągu pełnej godziny zegarowej.
- SOTB: Single Operator Three Band - SO na trzech dowolnie wybranych pasmach.
- HP: High Power - maksymalna moc wyjściowa ograniczona wyłącznie licencją.
- LP: Low Power - maksymalna moc wyjściowa: 100 W
- QRP: maksymalna moc wyjściowa: 5 W
- AB: All Band
- SB: Single Band
- MIXED: Mixed Mode
       Uczestnik deklaruje udział wyłącznie w jednej kategorii, podając pozostałe QSO do kontroli.  
    
11. Nasłuchowcy:

- nasłuchowców polskich obowiązuje odebranie znaku stacji zagranicznej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta polskiego;
- nasłuchowców zagranicznych obowiązuje odebranie znaku stacji polskiej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz  znaku korespondenta zagranicznego.
Punktację za przeprowadzone nasłuchy, mnożniki oraz wynik końcowy oblicza się tak samo jak dla nadawców. Zarówno stacja polska jak i zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz na danym paśmie i daną emisją z wyjątkiem sytuacji kiedy jedna ze stacji daje nowy mnożnik.

12. Wyniki: tabele wyników dla stacji zagranicznych sporządzane będą według krajów reprezentowanych przez stacje uczestniczące w zawodach dla poszczególnych kategorii. W kategorii QRP dla stacji zagranicznych tabela będzie sporządzona według kontynentów. Dla stacji polskich tabele wyników sporządzane będą według deklarowanej kategorii. Niezależnie sporządzane będą tabele  TOP wszystkich kategorii.
13. Dyplomy: za czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach będą przyznawane dyplomy, których ilość w poszczególnych kategoriach ustali każdorazowo Komisja Zawodów w zależności od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach oraz uzyskanej ilości punktów przez czołowe stacje. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach i w poszczególnych krajach oraz kontynentach mogą otrzymać specjalne plakiety sponsorowane indywidualnie przez nadawców i dowolne zainteresowane tym podmioty. Przewiduje się również możliwość przydzielania nagród ukierunkowanych przez fundatorów.

14. Dzienniki zawodów: dzienniki w postaci elektronicznej  w formacie Cabrillo  należy przesyłać na adres: 
   
spdxc-logs@pzk.org.pl .Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, a w temacie listu należy umieścić znak wywoławczy. Stacje przesyłają dzienniki pisane odręcznie na adres:
Polski Związek Krótkofalowców,
SPDX Contest Committee,
P. O. Box 320,
00-950 WARSZAWA,
POLAND
Dzienniki należy wysłać nie później niż do końca kwietnia danego roku, decyduje data nadania przesyłki.
Dzienniki elektroniczne w innych formatach niż Cabrillo oraz papierowe wydruki komputerowe mogą zostać użyte do kontroli przy braku możliwości ich automatycznego przetworzenia.

15. Dyskwalifikacja: Przekroczenie przepisów dotyczących  krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów są wystarczającą podstawą do dyskwalifikacji.

16. Sprawy sporne: Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.

17. Wykaz prefiksów stacji polskich: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR


Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców, SP DX Club

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,242,737 Unikalnych wizyt