PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 10 października 2007
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat sekr. ZG PZK na 10.10.07

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

Zaczynam od smutnej:

SP6YF S.K.
Ze  smutkiem  informuję, że  w  dniu 4 października 2007r. odszedł  do  Krainy  Wiecznych  DX-ów  nasz  nieodżałowany  Kolega Mieczysław  Wojtowicz -SP6YF, znany wieloletni krótkofalowiec  i  członek  OT-01 PZK.
Pogrzeb  Mietka SP6YF odbył   się we  wtorek 9 października   we  Wrocławiu.
CZEŚĆ JEGO  PAMIĘCI.
Staszek  SP6BCC - prezes OT-01


1. Uroczystość z okazji XXX lecia powstania Nadnoteckiego Oddziału PZK w Pile. Rocznicowe spotkanie odbędzie się w dniu 14 października 2007 o godz.10.00  w siedzibie Pilskiej spółdzielni Lokatorsko własnościowej w Pile przy ul. Sikorskiego 33. Przewidziany jest udział władz miasta , władz spółdzielni, członków zarządów współpracujących organizacji oraz klubów. ZG PZK będę reprezentował osobiście.

2. Walne zebrania OT PZK.
Zgodnie z uchwałą  wiosennego Posiedzenia ZG PZK OT PZK powinny odbyć wyborcze zebrania lub zjazdy w celu wybrania delegatów na XVI Krajowy Zjazd PZK.  W terminie  zgodnym z uchwałą ZG otrzymałem zaproszenia na następujące Walne Zebrania OT
-Poznański OT PZK ( OT 08) – na 27 października godz. 09.30 w „Centrum Kultury Zamek” w Poznaniu przy ul . Święty Marcin 80/82
-Świętokrzyski OT PZK (OT03)– na 27 października w  Wólce Milanowskiej , początek godzina 11.00
-Tarnowski OT PZK (OT  nr 28)- na 11 listopada w pomieszczeniach Komendy Hufca ZHP w Tarnowie przy ul. Konarskiego   17 , początek godz. 09.30

3. Posiedzenie Prezydium ZG PZK.
Kolejne posiedzenie Prezydium ZG PZK odbędzie się w dniu 21 października w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej 25. Początek godz.10.30.
- projekt prowizorium budżetowego na 2008 r
-wykonanie budżetu na 2007 za 9 mcy
-propozycje do planu pracy 2008 r 
-XVI Zjazd krajowy PZK -propozycje organizacyjne
-Medal im. Braci Odyńców
-OH i ZOH
-Materiały na posiedzenie ZG PZK 17.11.07
-sprawy bieżące.

4. Informacje na forach dyskusyjnych.
Zdarza się, że czytam informacje „przeforwardowane” z różnych forów dyskusyjnych przez życzliwych mi kolegów. Piszę „przeforwardowane” ponieważ nie zawsze mam czas śledzić dyskusje na bieżąco. W ostatnim czasie na jednym z nich toczy się akcja informacyjna na temat działalności klubu SP9KRT oraz  Kol. Gintera SP9ZW.  W związku z tym oświadczam po raz kolejny, że sekretariat ZG PZK przekazuje wszelkie informacje nadsyłane przez członków PZK i nie raz nie członków jednakże nie ponosi za ich treść odpowiedzialności, podobnie jak prasa nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tamże informacje pochodzące  od osób trzecich. Zawsze też podajemy ich źródło (OT PZK, klub, prywatny krótkofalowiec). Dotyczyło to także informacji przekazywanych z klubu SP9KRT i podpisanych przez kol. Gintera SP9ZW.
O wszelkich istotnych dla PZK sprawach zasadą jest informowanie po ich wyjaśnieniu i zakończeniu.
Jednocześnie oświadczam, że ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za akcje organizowane w uzgodnieniu z prezydium ZG PZK.
Polski Związek Krótkofalowców zgodnie ze Statutem nie może być arbitrem w rozstrzyganiu sporów pomiędzy krótkofalowcami SP, chyba , że dotyczą one spraw ujętych w zapisach obowiązującego Statutu PZK.  SP2JMR

5. Warsztaty APRS Marianówka 6-7.10. 2007.
Uwzględniając życzenia oraz potrzeby krótkofalowców zajmujących się APRS zamieszkałych na południu i południowym zachodzie Polski, Koledzy z  SP6 zorganizowali Warsztaty APRS w Kotlinie Kłodzkiej. Głównymi organizatorami byli Robert SP6VWX, Piotr SP6VWH. Oczywiście część merytoryczną warsztatów w znacznym stopniu prowadził Andrzej SP3LYR Prezes PG APRS. Nie zabrakło kolegów, którzy wiodą prym w tej tak potrzebnej społeczeństwu dziedzinie, a mianowicie Darka SP2BZW koordynatora sieci APRS SP,  Radka SQ3FOA konstruktora mini komputera dla APRS tzw. „FOA PACKA” i „FOA PACKA +” i wielu innych dzięki którym sieć bramek APRS coraz pełniej ogarnia nasz kraj. Sieć jest tworzona przez poszczególne oddziały i kluby PZK oraz przez indywidualnych sys-opów. Wsparcie PZK polega głównie na ułatwianiu dostępu do najlepszych dla tego celu lokalizacji w tym obiektów TP „Emitel” oraz PTC „ERA”. Ten stan rzeczy może nie długo ulec zmianie i PZK włączy się do rozbudowy sieci w sposób bardziej aktywny również finansowo.
Jednym z głównych punktów spotkania była gra terenowa o dość znacznym stopniu trudności bo rozgrywana w rejonie górskim.
Po za tematami związanymi z rozwojem sieci APRS był czas także na rozmowy z Mariuszem SQ6IU Szefem Inspektoratu Łączności GK ZHP dotyczące sposobów aktywizacji młodzieży, która na obozach i kursach uzyskuje świadectwa radiooperatora w służbie amatorskiej. Drugi ważny nurt rozmów to dyskusje z Krystianem SQ2KL  na tematy edukacyjne w szerszym wymiarze czyli łączności z ISS oraz związane z wykorzystaniem pierwszego polskiego satelity naukowo badawczego. Satelita mający na pokładzie także transponder amatorski będzie najprawdopodobniej umieszczony na orbicie w 2009 lub 2010 roku.
Przez cały czas trwania warsztatów była czynna radiostacja pracująca pod znakiem SN0APRS.
W warsztatach uczestniczyło ponad 70 osób z czego większość była obecna przez cały czas ich trwania. Bazą tych warsztatów był ośrodek Hufca ZHP w Bystrzycy Kłodzkiej położony u podnóża góry „Igliczna”. Pogoda dopisała, a organizatorom oraz gospodyni ośrodka Pani Dorocie należą się serdeczne podziękowania. Sądzę, że wszyscy uczestnicy warsztatów czuli się tam znakomicie.    SP2JMR

6. SN720ZS z Ząbkowic Śląskich
W dniach 10.10.2007 r. - 21.10.2007 r.na pasmach KF pracowała będzie, stacja okolicznościowa SN720ZS, z okazji 720 rocznicy  lokacji miasta Ząbkowice Śląskie. Karty QSL via SP6KYU - biuro 01, lub direct.
Wszystkie łączności będą potwierdzone okolicznościową kartą QSL.
Dla uatrakcyjnienia eterowej zabawy  wśród wszystkich przeprowadzonych łączności wylosujemy 15 upominków dla naszych korespondentów.
Termin losowania i wykaz szczęśliwców zamieszczony będzie na naszej stronie www.sp6kyu.ziebice.pl
Zapraszam do łączności. "
Vy73! Jurek SQ6FHP

7. Stacja okolicznościowa HF100SK.
W okresie od 01 października do 31 grudnia 2007 roku wznawia aktywność stacja HF100SK pracująca dla uczczenia setnej rocznicy powstania skautingu. Wszystkich zbierających punkty do dyplomów skautowskich zapraszają do łączności harcerki i harcerze Hufca ZHP w Skierniewicach. Karty QSL proszę kierować do SP7ZIA biuro nr 24.
Andrzej SP7HQ

8. Mikrofale i rekord na 47 GHZ
Ta informacja zainteresuje zwłaszcza mikrofalowców. Informuję, że w dniu 6 października 2007 roku, będąc na Czarnej Górze JO80JG (1130 m asl)  przeprowadziliśmy wraz z  SP6RYL i SP6BTV rekordowe QSO w paśmie 47 GHz z OK1FPC na odległość 128 km (JN79NU). Informacja na temat sprzętu oraz szczegóły QSO na stronie SP6KBL http://hamradio.pl/sp6kbl/klub/news.php
Nieco wcześniej mój ODX ustaliłem na 100 km z OK1UFL (JO70SQ) , a  po 20
minutach  na 128 km. Dzięki współpracy członków i sympatyków SP6KBL coraz więcej stacji polskich pracuje na wysokich mikrofalach, co jest tendencją
ogólnoeuropejską.
Wynik uzyskany w zawodach zamieszczę w livescore, ale już teraz mogę napisać, że aktywność była wyjątkowa, mimo dość kiepskich warunków pogodowych.
Na 10 GHz przeprowadziłem 35 QSO (nie było RS), na 24 GHz 12 QSO , na 47
GHz 9 QSO . Przez to nie było  czasu do pracy na niższych pasmach.
73's de Staszek SP6GWB

9. Wyniki zawodów Puchar Wielkopolskiej PYRY z dnia 09 września 2007.

W zawodach udział wzięło 66 stacji, z tego w grupie A - stacje wielkopolskie 12 uczestników, w grupie B - pozostałe stacje - 54 uczestników w grupie C - stacje nasłuchowe 3 uczestników.

Do dnia 20 października, komisja oczekiwała na dzienniki zawodów. Po sprawdzeniu otrzymanych dzienników okazało się, że 7 stacji, wymienionych co najmniej przez trzech uczestników, nie przesłało dzienników.

Zgodnie z decyzją pięciu uczestników, ich dzienniki zostały użyte do kontroli.

Po raz pierwszy w tym roku czas zawodów został ograniczony do jednej godziny zegarowej. Obawy, że może to spowodować mniejsze zainteresowanie uczestników, okazały się nieuzasadnione. W stosunku do roku poprzedniego ilość zawodników była większa, a osiągnięte wyniki, ilości QSO, są na zbliżonym poziomie.

Przy sporządzaniu tabeli wyników przy równej ilości punktów, skorzystano z regulaminowego zapisu o uwzględnieniu ilości QSO na CW, co stanowiło podstawę do ustalenia zajętego miejsca.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi, które zapewne zostaną uwzględnione przy  uwzględnione podczas opracowywania regulaminu zawodów na rok 2007, jeśli oddział zdecyduje się na dalsze organizowanie tych zawodów.

W poszczególnych grupach, za pierwsze trzy miejsca zostały przyznane dyplomy, a dla zwycięzców puchary i dodatkowo nagrody rzeczowe, którymi są pamięci masowe typu PENDRIVE o pojemności 1 GB.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach, i jednocześnie zapraszamy do następnej edycji w roku 2008.
Krotoszyn, dnia 06 października 2006              
Za komisję zawodów: Zdzisław, SP3GIL                                                                                                        
Wyniki w załączniku do niniejszego komunikatu

Tyle informacji na dzisiaj .
Vy 73! Piotr SP2JMR Prezes PZK

Załącznik

Wyniki zawodów
Puchar Wielkopolskiej PYRY
z dnia 09 września 2007


W zawodach udział wzięło 66 stacji, z tego w grupie A - stacje wielkopolskie 12 uczestników, w grupie B - pozostałe stacje - 54 uczestników w grupie C - stacje nasłuchowe 3 uczestników.

Do dnia 20 października, komisja oczekiwała na dzienniki zawodów. Po sprawdzeniu otrzymanych dzienników okazało się, że 7 stacji, wymienionych co najmniej przez trzech uczestników, nie przesłało dzienników.

Zgodnie z decyzją pięciu uczestników, ich dzienniki zostały użyte do kontroli.

Po raz pierwszy w tym roku czas zawodów został ograniczony do jednej godziny zegarowej. Obawy, że może to spowodować mniejsze zainteresowanie uczestników, okazały się nieuzasadnione. W stosunku do roku poprzedniego ilość zawodników była większa, a osiągnięte wyniki, ilości QSO, są na zbliżonym poziomie.

Przy sporządzaniu tabeli wyników przy równej ilości punktów, skorzystano z regulaminowego zapisu o uwzględnieniu ilości QSO na CW, co stanowiło podstawę do ustalenia zajętego miejsca.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi, które zapewne zostaną uwzględnione przy  uwzględnione podczas opracowywania regulaminu zawodów na rok 2007, jeśli oddział zdecyduje się na dalsze organizowanie tych zawodów.

W poszczególnych grupach, za pierwsze trzy miejsca zostały przyznane dyplomy, a dla zwycięzców puchary i dodatkowo nagrody rzeczowe, którymi są pamięci masowe typu PENDRIVE o pojemności 1 GB.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach, i jednocześnie zapraszamy do następnej edycji w roku 2008.


Krotoszyn, dnia 06 października 2006              Za komisję zawodów:

                                                                                                               Zdzisław, SP3GILWyniki zawodów Puchar Wielkopolskiej PYRY


Grupa B pozostałe stacje  Grupa A stacje wielkopolskie
LP Znak stacji wynik  LP Znak stacji Wynik
1 SQ9E 726  1 SP3KWA 1008
2 SP4KHM 640  2 SQ3JPV 588
3 SP4PBI 620  3 SP3KPN 585
4 SQ5M 580  4 SQ3LMV 559
5 SP9UMJ 504  5 SP2DMB/3 530
6 SP3PJY 500  6 SP3BQC 516
7 SP2DNI 490  7 SQ3LMY 420
8 SP2KFW/2 468  8 SP3MY 380
9 SQ1OD 420  9 SP3GTG 319
10 SQ9CWO 414  10 SP3GAD 270
11 SP9DTE 410  11 SP3BOL 216
12 SP2FAV 387  12 SP3AMZ 96
13 SN4R 378    
14 SP5HFS 342    
15 SN20PSM 336    
16 SP5UHW 336    
17 SP4FVS 328    
18 SP5FLB 312    
19 SP7ZIA 306    
20 SP8QJM 296    
21 SP4ICP 294    
22 SP8DWI 287  Grupa C stacje SWL
23 SP4ICD 273  LP Znak stacji Wynik
24 SQ7UTF 260  1 SP1058 48
25 SP5NHK 240  2 SP0201RZ 44
26 SP9FRZ 217  3 SP308107 38
27 SP1AEN 216    
27 SP9QJ 216    
28 SP3C 216    
29 SP5G 216    
30 SN6G 210  Dzienniki do kontroli
SN0UKF,  SP4LVK, SP7FBQ, SP9PTA/9,  SQ2AJI
31 SQ6IYS 200  
32 SP9IQO 196  
33 SP5UAR/5 192  
34 SQ5NAE 185    
35 SP5CGN 152  Brak dzienników
SN8M, SP4PBL, SP6GCU, SP7TF/8, SP9KDA, SQ9C, SQ9CI
36 SP2FGO 147  
37 SP5GQI 132  
38 SQ9LBC 115  
40 SP7FGA 60  
41 SP5BYC/6 40    
42 SP8MI 36    Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,499 Unikalnych wizyt