PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 11.11.2009
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na 11.11.2009

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów w to największe nasze Narodowe Święto. Narodowe Święto Niepodległości.
A oto informacje:

1. Walne Zebranie  SOT (OT13 PZK).
Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK w Jeleniej Górze zaprasza na Walne Zebranie członków SOT PZK, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2009 roku w hotelu "Cieplice" W Jeleniej Górze -Cieplicach. Początek zebrania godzina 10.00.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie WOT (OT25 PZK).
Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo –wyborcze w dniu 21 listopada godz.10.00 pierwszy termin, godz.10.30 drugi termin. Zebranie odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 (Praga Południe- Gocław).

3. Posiedzenie Komisji Łączności i Informatyki przy ZG LOK.
W dniu 27 listopada odbędzie się posiedzenie Komisji Łączności przy ZG LOK. Początek godz. 10.00. Posiedzenie odbędzie się w sali tradycji LOK przy ul. Chocimskiej 14.
Tematem posiedzenia będzie m. in. podsumowanie  udziału zawodników LOK w zawodach HST oraz naszej reprezentacji z ich udziałem w Mistrzostwach HST R1 IARU oraz wspólna  organizacja Mistrzostw R1 IARU  HST w Skierniewicach w 2010 roku. Z uwagi na ważność poruszanych tematów w posiedzeniu będzie uczestniczył Bogdan SP3IQ oraz ja czyli Piotr SP2JMR.

4. Walne Zebranie Zachodniopomorskiego OT PZK (OT 14).
W dniu 12 grudnia 2009r. w KLUBIE  GARNIZONOWYM w Szczecinie przy ul. Wawrzyniaka odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO PZK. Godzina rozpoczęcia zebrania 10.30 /pierwszy termin/.
Zarząd ZOT PZK zaprasza wszystkich członków ZOT PZK  na Walne Zebranie.

W imieniu Zarządu ZOT PZK Prezes Janusz SP1TMN

5. Forum organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych działających na rzecz obronności Państwa.
Zgodnie z zapowiedzią w sobotę 7 listopada w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się konferencja, w której wzięło udział ponad 120 przedstawicieli różnych organizacji oraz Kuratoriów Oświaty i Wychowania. Konferencję otworzył Pan Pułkownik Jerzy Gutowski Dyrektor departamentu Wychowania i promocji obronności MON.   Była ona  podzielona na dwie części. W pierwszej  przedstawiciele resortu w sposób bardzo syntetyczny poinformowali zebranych o zmianach w sposobach i zakresie współpracy resortu z partnerami społecznymi oraz o sytuacji w resorcie ON. Druga była przeznaczona na wystąpienia i prezentacje poszczególnych organizacji.
Najważniejsza informacja po konferencji to zawrócenie uwagi na nowe możliwości współpracy na wszelkich szczeblach zarówno ze strony MON jak i organizacji. Jest to związane z nową rzeczywistością w naszej armii w tym z uzawodowieniem wojska. Całość jest opisana w decyzji nr 187 Ministra Obrony Narodowej. Tekst oraz wszelkie informacje pomocnicze dostępne są na stronie www.wojsko-polskie.pl w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi”
Całość była bardzo dobrze zorganizowana i podziękowania należą się zarówno pracownikom Departamentu W i PO jak i Pani dr Aleksandrze Skrabacz Dyrektorowi C.B.W, gospodarzowi Forum. Więcej informacji w następnym komunikacie oraz w MKQTC i KP 1/2010.
 
6. NO MORE WAR.
Objęta Honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej i dofinansowana z dotacji MON akcja „No More War” trwała od 01.09.2009 do 06.10.2009. Zakończyła się sukcesem, który potwierdza aktywność członków PZK.
Na początku zakładaliśmy zrobienie 25000 - 30000 QSO. Okazało się, że 24 stacje biorące udział w akcji aktywnie uczestniczyły w propagowaniu idei.
No More War na wielu pasmach. W sumie zostało przeprowadzonych prawie 60000 QSO. Poniżej zestawienie ilości QSO’s zrobionych przez poszczególne stacje wg otrzymanych logów
      HF70A 3780
      HF70E 1983
      HF70M 1670
      HF70N  1323
      HF70NMW 2015
      HF70O 1090
      HF70R 1452
      HF70W 5467
      SN70A 1196
      SN70E 890
      SN70M 478
      SN70N 1680
      SN70NMW 2611
      SN70O 770
      SN70R 694
      SN70W 3984
      SO70A 9111
      SO70E 1244
      SO70M 1553
      SO70N 2350
      SO70NMW 2555
      SO700 5916
      SO70R 1393
      SO70W 1695

W trzeciej dekadzie listopada rozpoczniemy rozsyłanie dyplomów i kart QSL za łączności ze stacjami akcji. Lista stacji zgłoszonych do dyplomu znajduje się na stronie akcji No More War.
--
73's, Czesław, SP2UKB koordynator akcji

7. SP9KAT w Bydgoszczy. 
W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie przedstawicieli radioklubu SP9KAT z Bielska Białej z sekretarzem PZK Tadeuszem SP9HQJ oraz z piszącym te słowa Piotrem SP2JMR prezesem PZK.
Ze strony SP9KAT udział wzięli Roman SP9BFC, Sebastian SP9BXU, Mirek SP9ONC
Spotkanie poświęcone było sprawom organizacyjnym  i wzajemnym relacjom klub PZK. Dało także możliwość poznania pracy sekretariatu ZG PZK. W pierwszej części spotkania uczestniczył w nim Ryszard SP2WXV zajmujący się archiwum PZK. Omówiono plany funkcjonowania klubu jak i zacieśnienie współpracy z PZK.
SP9KAT jest i będzie jednym z najaktywniejszych ośrodków krótkofalarskich na obszarze Podbeskidzia.

8. Regulamin przyznawania białych koszulek SN0HQ. (skorygowany)
1. Białe koszulki "Worked all SN0HQ stations" będą nagrodą dla wszystkich operatorów, którzy spełnią następujące warunki:
  a)  Przeprowadzą ze stacją SN0HQ 12 QSO  (na 6 pasmach i obu emisjach) w jednej z edycji IARU HF Contest
  b)  Wyślą zgłoszenie po nagrodę, które powinno zawierać:
    - wyciąg z logu 12 QSO z SN0HQ
    - adres pocztowy do wysłania nagrody
    - rozmiar koszulki dla operatora (M, L, XXXL itp.)
 2. Naczelną zasadą pozostaje weryfikacja zgłoszonych przez operatora łączności z zapisami w logu SN0HQ.
   Pełna zgodność wpisów w obu logach zatwierdza zgłoszenie.
 3. Koszulki są fundowane przez ZG PZK i indywidualnych sponsorów
 4. Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zjazdu SPDXC, kiedy to będzie ogłoszona lista nagrodzonych
 5. Adres wysyłki zgłoszeń: <bogdan@sp5wa.info >
 6. Koszulki będą wysłane do nagrodzonych w ciągu 8 tygodni od ogłoszenia listy
 7. Komunikaty o regulaminie i przyznanych nagrodach będą ogłaszane na stronach
    http://www.sn0hq.org.pl/
    http://pzk.org.pl/news.php
 8. Na powyższych zasadach będą przyznawane koszulki za łączności również z lat 2008 i 2009. Za te lata zgłoszenia przyjmowane są do 31.12.2009
 9. Operatorzy - członkowie zespołu SN0HQ są wyłączeni z udziału w nagrodach.
10. Koordynatorem wszelkich spraw związanych z nagrodami wyznaczono Bogdana, SP5WA E-mail: bogdan@sp5wa.info

9. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
      Informuję wszystkich zainteresowanych, że program KRÓTKOFALOWCY BIS emitowany do tej pory codziennie na żywo na www.videoexpres.pl o 22.00 zmienia z dniem ogłoszenia swoje dotychczasowe zasady funkcjonowania.
      Program na żywo o 22.00 będzie od tego momentu, nadawany tylko w przypadku emisji aktualności nie cierpiących zwłoki.
      Jego emisja na żywo, będzie od tego momentu zawsze czytelnie sygnalizowana, na portalu www.videoexpres.pl i specjalnie zapowiadana w formie widocznego komunikatu.
      Najnowsze premierowe wydania programu KRÓTKOFALOWCY BIS, będą zamieszczane pod nową planszą graficzną już istniejącą z charakterystycznym testem ATV.
      Trzeba na nią każdorazowo kliknąć, by program samemu wystartować o dowolnej porze dnia i nocy, bez czekania na emisję na żywo jak do tej pory o 22.00.
       Program od tego momentu nawet z lepszą jakością i bez technicznych problemów, będzie odbierany także przy pomocy najsłabszych łącz. To powinno zadowolić znaczną część widzów.
       Nie ukrywam, że problemy techniczne odbioru ATV u niektórych stałych widzów, były powodem do zmiany dotychczasowych metod nadawania programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
       Dziękuję za życzliwość i proszę o korespondencję w tej sprawie do Redakcji KRÓTKOFALOWCÓW BIS.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

10. Egzaminy na Świadectwo Operatorskie w Amatorskiej Służbie Radiokomunikacyjnej.  Organizatorom egzaminów przypominam, że w poniedziałek 16 listopada br. mija termin zgłaszania terminów egzaminów do UKE. W zgłoszeniu należy podać termin, miejsce i godzinę sesji egzaminacyjnej. Należy również poinformować UKE, że miejsce planowanej sesji odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 6 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 4 listopada 2008 w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych( tj. zabezpieczenie pomieszczenia do przeprowadzenia egzaminu pisemnego i pomieszczenia dla potrzeb pracy komisji). Zgłoszenie można wysłać pocztą na adres UKE lub na skrzynkę elektroniczną uke@uke.gov.pl . Harmonogram sesji egzaminacyjnych na 2010 rok ogłoszony będzie na stronie UKE w terminie do 31 grudnia 2009. Prezes UKE Może wyznaczyć sesję dodatkowa nie będącą w harmonogramie np. podczas  obozów etc., w których to przypadkach ciężko byłoby mówić o terminie.


SQ2AJI s.k. W dniu 6.11.09 odszedł do krainy wiecznych dx-sów Kol. SQ2AJI Zygfryd  Haftkowski członek PZK w Żuławskim OT PZK (OT16). Był długoletnim, bardzo aktywnym telegrafistą ze Stegny. Ś.P. Czesław był Wice Prezesem klubu SP2PHA!!!
Cześć Jego Pamięci!
info. Czesław  SP2QCR


SP6CRU – silent key. W dniu 3 listopada 2009 r. po długiej chorobie zmarł Kolega Józek Cichorz SP6CRU (SP6AMK). Licencję otrzymał w 1957 roku. Nadajnikiem z lampą 6L6 w PA i anteną LW „zrobił ponad 100 krajów DXCC. Jako odbiornik służył mu wtedy radiofoniczny lampowy "Nokturn" z dorobionym BFO. Na wykonanym przez siebie BARTKU zaliczył wszystkie powiaty do dyplomu SPPA. Józek był doskonałym telegrafistą, członkiem SP-CW-Club. Był też bardzo dobrym radiomechanikiem i niezwykle prawym i uczynnym kolegą. Wielu z nas korzystało z Jego pomocy. Wykonane przez Niego skrzynki antenowe, trapy do anten, zasilacze do dziś służą bezawaryjnie na niejednej amatorskiej radiostacji. Przez ostatnie  lata zmagał się z  chorobą i nieżyczliwością  sąsiadów do jego krótkofalarskiej pasji. Spowodowało to, że zaniechał krótkofalarska aktywność. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało Józku. W ostatniej drodze  na  cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu Józkowi SP6CRU towarzyszyli  Jego starsi i młodsi przyjaciele i koledzy.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
W imieniu wrocławskich krótkofalowców Stanisław SP6IXUTyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,522 Unikalnych wizyt