PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 6
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat internetowy sekretariatu ZG PZK na 1 lipca 2009
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat internetowy sekretariatu ZG PZK na 1 lipca 2009

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej najnowsze informacje.


1. Posiedzenie ZG PZK 27.06.2009, które się nie odbyło.
Zgodzie z wcześniejszymi informacjami na 27.06.09 zostało zwołane II w tym roku Posiedzenie ZG PZK. Wszyscy członkowie ZG zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu Posiedzenia oraz otrzymali potrzebne materiały. Niestety w  dniu Posiedzenia zabrakło 1 członka ZG, aby posiedzenie było prawomocne.
Podjęliśmy próbę uzupełnienia składu ZG i przesunięcia terminu rozpoczęcia obrad na godz.13.30.  Pomimo ważnych spraw osobistych Paweł SP7SP Prezes Staropolskiego OT PZK (OT51) zadeklarował przyjazd na 13.30 i o tej porze do nas dotarł.

Podczas sprawdzania listy i zbierania deklaracji udziału w dalszej części posiedzenia członek ZG reprezentujący OT 25 i jednocześnie jego prezes Robert Luśnia SP5XVY odmówił dalszego udziału w Posiedzeniu. W związku z tym dalsze procedowanie czegokolwiek stało się bezprzedmiotowym, a obecni na Posiedzeniu członkowie ZG zaczęli rozjeżdżać się do domów.  Paweł SP7SP dotarł do UKE w planowanym terminie. Za koleżeńską postawę i poczucie odpowiedzialności Pawłowi SP7SP w imieniu wszystkich członków PZK serdecznie dziękuję. 
Trudno jest wyrokować co było przyczyną tak małej frekwencji. Może tzw. pechowy zbieg okoliczności. Ale zważywszy fakt, iż w większości OT każdy członek ZG ma przynajmniej jednego, a bywa, że i trzech zastępców umocowanych stosowną uchwałą ZO, można wnioskować o braku odpowiedzialności za funkcjonowanie organizacji ze strony nieobecnych przedstawicieli OT.
Swoją nieobecność usprawiedliwili Bogdan SP3IQ (prezydium)- oddelegowany do Friedrichshafen, Leszek SP6CIK –OT 11, Sławek SP2JMB(prezydium), Robert SP6RGB-OT 13, Zbyszek SP6IEK (OT28) oraz Zbyszek SP2AVE. 
Natomiast z różnych bliżej nie znanych w dniu Posiedzenia przyczyn do Warszawy nie przybyli członkowie ZG PZK reprezentujący 
OT01-Dolnośląski OT PZK ,
OT03- Świętokrzyski OT PZK,
OT08-Poznański OT PZK,
OT10- Małopolskie Stow. Krótkofalowców OT PZK,
OT17- Białostocki OT PZK,
OT18 Rzeszowski OT PZK,
OT22- Środkowopomorski OT PZK,
OT23-Nadnotecki OT PZK,
OT26 –Toruński OT PZK,
OT32- Lubuski OT PZK,
OT29- Górnośląski OT PZK,
OT49-OT PZK im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
OT50 –Gliwicki OT PZK.


Mam nadzieję, że członkowie ZG z wyżej wym. OT wyjaśnią swoim kolegom z oddziałów, którzy im zaufali przyczyny absencji na tym bardzo ważnym Posiedzeniu. Jednocześnie dziękuję z całego serca  pozostałym Członkom ZG za koleżeńską postawę, poczucie odpowiedzialności oraz czynną deklaracje udziału w posiedzeniu.
Dziękuję także Markowi SP5IYI za organizację Posiedzenia i iście ojcowską opiekę nad uczestnikami. Marku jeszcze raz dziękujemy.

Piotr SP2JMR2. HamRadio 2009 – Informacja dla Prezydium ZG PZK oraz wszystkich członków naszej organizacji.

W dniu 26 czerwca 2009, z upoważnienia Wiceprezesa SP3IQ, uczestniczyłem w nieformalnym spotkaniu Międzynarodowego Związku Radioamatorów (IARU), odbywającym się w ramach imprezy HamRadio w Friedrichshafen, na którym reprezentowałem Polski Związek Krótkofalowców.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezydent 1-go Regionu IARU Hans Blondeel Timmerman PB2T, uczestniczyli członkowie Komitetu Wykonawczego 1-go Regionu, przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich IARU (w większości przypadków w randze prezesów lub wiceprezesów), obecne było kierownictwo ogólnoświatowe IARU -  Prezydent Timothy Ellam VE6SH i Wiceprezydent Ole Garpestad LA2RR. Obecny był też poprzedni, długoletni Prezydent IARU Larry Price W4RA.

Hans PB2T w swym wystąpieniu poruszył dwa tematy: przygotowania do zbliżającej się Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej w Genewie (WRC-12) i współpracę stowarzyszeń i władz 1-go Regionu z władzami Unii Europejskiej (Komisja Europejska, Parlament, Rada Europy).

Odnośnie Konferencji WRC-12, istotne są dwa punkty agendy: 1.15 dotyczący przyznania częstotliwości dla radarów oceanograficznych w paśmie krótkofalowym, co grozi zakłóceniami dla służby amatorskiej, oraz 1.23 dotyczący przyznania służbie amatorskiej na zasadzie drugiej ważności pasma o szerokości 15 kHz w okolicy częstotliwości 500 kHz. Przeszkodą są tu zastrzeżenia służb profesjonalnych użytkujących radiolatarnie bezkierunkowe NDB. Koordynatorem CEPT dla punktu 1.23 został od niedawna członek Komitetu Wykonawczego 1-go Regionu, Colin Thomas G3PSM.

PB2T zaapelował do władz stowarzyszeń 1-go Regionu, o uruchomienie lobbingu w krajowych władzach telekomunikacyjnych (w Polce w UKE), za przyjęciem przez Konferencję WRC-12 rozwiązań korzystnych dla służby amatorskiej.

Odnośnie współpracy z władzami Unii Europejskiej czołowym tematem jest przygotowanie drugiej, kolejnej ekspozycji (wystawy) w Parlamencie Europejskim, informującej i propagującej rolę służby amatorskiej w społeczeństwie europejskim.  Przygotowania koordynuje komisja EUROCOM 1-go Regionu, do której koniecznie trzeba zgłosić przedstawiciela PZK. Przewodniczącym komisji EUROCOM jest Thilo Kootz DL9KCE, załączam newsletter EUROCOM’u poświęcony powyższej sprawie. (jest dostępny dla zainteresowanych –proszę o e-mail na sp2jmr@pzk.org.pl )

W związku z niedawnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, uważam za wysoce celowe opracowanie w języku polskim przez ZG PZK informacji o ruchu amatorskim i przesłanie jej do wszystkich nowo wybranych polskich euro-parlamentarzystów, z prośbą o popieranie spraw naszej służby na forum Parlamentu. Przy okazji informuję, że od szeregu lat przy Radzie Europy działa klub amatorski (znak TP2CE), strona internetowa www.coe.int/t/f/tp2ce/

Na spotkaniu IARU w Friedrichshafen fetowano poprzedniego Prezydenta IARU W4RA, którego uhonorowano odznaczeniami i dyplomami oraz długotrwałą owacją.
Na zakończenie Prezydent 1-go Regionu PB2T powiadomił, że w związku z wyznaczeniem go na stanowisko wojskowe w Waszyngtonie, w lipcu przenosi się do USA (jest oficerem armii holenderskiej). Oświadczył, że powyższa zmiana QTH nie przeszkodzi mu w dalszym pełnieniu funkcji Prezydenta 1-go Regionu.

Krzysztof Słomczyński SP5HS

PS. Proszę o zgłaszanie Kolegów chętnych do pomocy w opracowaniu informatora o ruchu radioamatorskim w SP dla potrzeb m.in. polskich euro deputowanych. SP2JMR.

Na HamRadio PZK było reprezentowane przez Bogdana SP3IQ wiceprezesa PZK oraz Andrzeja SP3TYC –managera OH PZK. W następnym

komunikacie oraz KP8/2009 relacja z przebiegu HamFestu we Friedrichshafen opracowana przez Bogdana SP2IQ.3.Spotkanie SP ILERA.
Z przyjemnością zapraszam na spotkanie  członków i sympatyków SP ILERA, które odbędzie się 25 lipca 2009 r. o godz. 14.00 w Białymstoku , w Centrum Esperanta przy ul. Pięknej 3. Celem spotkania jest omówienie  dotychczasowej działalności SP ILERA oraz  przyjęcie planu działalności na lata najbliższe.
Prowizoryczny program spotkania:
1.    Informacja o działalności SP ILERA
2.    Wybory uzupełniające do Zarządu SP ILERA – uaktualnienie składu
3.    Przedstawienie planu działalności na lata 2009 – 2012
4.    Wolne wnioski
5.    Wizyta  w Klubie SP 4 YPB, gdzie rozpocznie działalność stacja HF94 KE
W związku z planowanym spotkaniem proszę Kolegów o informacje, wnioski, deklaracje współpracy. Z przyczyn oczywistych  nie zapewniamy noclegów ani zwrotu kosztów przejazdu.  Możliwe jest uczestnictwo w spotkaniu poprzez Skype .  Więcej informacji : Stanisław, SP 4 FIY, Tel. 0 606 74 20 33, fiy@o2.pl
Stanisław, SP 4 FIY
Białystok, dnia 28 czerwca 2009 r.4.Wakacyjne QTC
Od początku wydawania miesięcznika QTC czyli od 1992 r. na okres wakacyjno-urlopowy przygotowujemy Państwu podwójny numer. Tym razem jest podobnie. Czytelnicy mają więc 72 strony lektury wyłącznie o tematyce krótkofalarskiej. Przeważa jak zawsze problematyka operatorska, bo QTC adresowany jest do czynnych w eterze nadawców i SWLs – entuzjastów łączności dalekosiężnych, łowców dyplomów, uczestników zawodów HF, a od roku także miłośników programu dyplomowego PGA. Pod ich kątem przygotowane są wszystkie teksty, które – jak zakładamy – pomogą w codziennej pracy na pasmach. Na pierwszym miejscu polecamy Poradnik Uczestnika Zawodów Krótkofalarskich – w pytaniach i odpowiedziach. Materiał powstał na podstawie zgłaszanych pytań i wątpliwości co do interpretacji zagadnień związanych z contestingiem – nie tylko krajowym. Jełki ktoś lubi relacje z wypraw, to polecam bardzo tekst Stanisława SQ8X, uczestnika tegorocznej DXpedycji na Lord Howe Island. Pierwszorzędny tekst i przede wszystkim godna ogromnej uwagi determinacja autora w dążeniu do nauki telegrafii. Za to zresztą Kapituła MK QTC przyznała mu wyróżnienie w postaci Kwarcowego Serduszka. Wakacyjny numer to podwójna porcja wszelkich innych informacji operatorskich dla każdego. Zachęcam do lektury życząc udanego letniego wypoczynku.

73 de Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP   

Spis treści wakacyjnego wydania
Blokada – dyplom z St. Petersburga
Certyfikaty gminne – potwierdzenie wyczynu operatorskiego
CQ WPX RTTY Contest 2009 –wyniki
Dolnośląskie zawody HF i VHF – wyniki
Dyplomy WFF z kilku krajów – regulaminy 
DXCC – aktualna lista 338 krajów 
Egzaminy we wrześniu
Holiday Contest – dla wymagających OPs
IARU HF Championship Contest
Jubileusz SP9KJM – relacja Tadeusza, SP9HQJ
Kalendarz zawodów HF na lipiec i sierpień
Konkurs „Ekspedycje Gminne – 2009”
Kopernik - Warmiakiem – nowy polski dyplom 
Lista GCR – druki
MFQ Award – dyplom za pierwsze QSO via satelity
Nie drażnić (antenami) sąsiadów
Nie tylko CQ WPX
Nowa kategoria w CQ WW DX Contest
Nowe prefiksy w Portugalii
Nowy regulamin programu PGA
PGA TEST – VI wyniki i komentarz
PGA TEST dla stacji spoza SP
Polacy w GreenDays 
Poradnik uczestnika zawodów HF
QRP dla każdego – warsztaty entuzjastów QRP
Regulaminy zawodów krajowych i międzynarodowych
SP-expeditions
SPFF Award – nowy polski dyplom 
SPFF-G – polska grupa entuzjastów programu WFF
SQ8X w Panteonie Sławy MK QTC
Transatlantycki Bacon
WFF – program dla ambitnych OPs
WHQS Award – 2009
Wydane dyplomy PGA (132)
Wyprawa marzeń – CE0X projekt
Wyprawa na Lord Howe Island
Zawody krajowe w lipcu i sierpniu  - kalendarz
Zawody Olsztyńskie – 2009 – wyniki
Zawody Świętokrzyskie – wyniki
Zespół PGA - pogromcy mitów5.Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Wieloboju Łączności w Kucobach k. Olesna

     W dniach 26 – 28 w ośrodku chorzowskiego Hufca ZHP w Kucobach koło Olesna odbyły się Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Wieloboju Łączności obejmujące 6 kategorii sportowych tj. strzelanie z wiatrówek, rzut granatem, określenie azymutu, marsz na azymut, odszukanie nadajnika ( łowy na lisa ) oraz praca w sieci radiowej. Organizatorem zawodów był Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju, a wykonawcą Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach wraz z Klubem Łączności LOK – SP9KJM w Siemianowicach Śląskich. Członkowie tego Klubu zajęli się logistyką  i wystąpili w roli sędziów. Sędzią głównym zawodów był kierownik Wydziału Szkolenia i Sportów Obronnych ZG LOK Włodzimierz Karczewski - SQ5WWK, natomiast obowiązki kierownika zawodów pełnił Eugeniusz Kurzeja  - SP9IIA. Najbardziej pracowitym okazał się Jan Okoń – SQ9LBO, przedstawiciel ZW LOK w Katowicach, na którym spoczywało najwięcej obowiązków.

       W zawodach wzięło udział 5 reprezentacji LOK – owskich kraju tj. z Bydgoszczy ( z opiekunem Zbyszkiem SP2JNK ), Krakowa, Łodzi, Warszawy ( z opiekunem Stanisławem SP5BLI ) oraz Katowic ( z opiekunem Jackiem SP9CXN i Zenkiem SQ9CND ) – łącznie 30 zawodników w 7 kategoriach wiekowych. Drużynowo czołowe lokaty uzyskały następujące zespoły :
-  I miejsce – drużyna ZW LOK w Krakowie,
-  II miejsce – drużyna ZW LOK w Katowicach,
-  III miejsce – drużyna ZW LOK w Bydgoszczy.
Śląską drużynę LOK reprezentowali głównie przedstawiciele Klubu Łączności LOK – SP9KAG w Gliwicach. W składzie tej drużyny znalazł się Adam Skorupka z siemianowickiego Klub łączności, uzyskując indywidualnie 3 miejsce w kategorii dzieci – chłopców.

     Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, natomiast zawodnicy za zajęcie czołowych lokat otrzymali dyplomy. Wszyscy zawodnicy otrzymali upominki ufundowane przez ZW LOK. W podsumowaniu wyników i w zakończeniu zawodów wziął udział przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oleśnie oraz sołtys wsi Kułoby. Zadbano również o część artystyczną, ponieważ wieczorem w przeddzień zakończenia zawodów wystąpił wojskowy zespół wokalny z Lublińca prezentując wojskowe pieśni patriotyczne. Choć pogoda nie dopisywała, to zawodnicy wykazali hart ducha i spisywali się znakomicie. W czasie zawodów czynna była radiostacja klubowa, pracująca pod znakiem okolicznościowym SP0KJM. Wszystkim zawodnikom uczestniczącym w tych zawodach gratulujemy zdobytych miejsc, a organizatorom wspaniałej organizacji tej imprezy.
Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ.6.LIPCOWE DATY , FAKTY . Kalendarium dla krótkofalowców.

1913  -  lipiec -  Powstała pierwsza krótkofalarska asocjacja na terenie Wielkiej  Brytanii - "The Wireless Club of London" , przekształcona w 1922 roku w "Radio Society of the Great Britain  - RSGB , wspaniale działające do dzisiaj . Niezależnie od RSGB po Konferencji Londyńskiej powstała "Transmitter & Relay Section" , którą to w  1925 roku wchłonęła inna organizacja - "The Radio Transmitters Society" .


1924  -  lipiec  - Warszawski Harcerski Radioklub zorganizował Pierwszą Wystawę Radiosprzętu. W czasie trwania Wystawy odbyła się na żywo transmisja konceru Chóru"Harfa" występującego na terenie Politechniki Warszawskiej pod  kierownictwem prof. A. Lachmana - gdzie był również umieszczony pracujący stamtąd nadajnik radiowy . Odbiornik był zainstalowany na terenie Wystawy , ale niestety zawiodły głośniki . Furorę natomiast - zrobiły wyrywane sobie z rąk słuchawki wsród tłumu pełnych podziwu i zachwytów słuchaczy - zwiedzających tą Wystawę .


1927  -  lipiec  - Na stronach poczytnego lwowskiego miesięcznika "Radjofon" ukazała się po raz pierwszy informacja - komunikat o istnieniu i działalności powstałego w grudniu 1926 roku Lwowskiego Klubu Krótkofalowców , będąca jednocześnie zachętą dla czytelników do wstępowania w jego szeregi .


1927  -  lipiec  - Po wcześniejszych ustaleniach odbytej w Waszyngtonie WARC Konferencji - IARU wprowadziła specjalne oznaczenia skrótowe kontynentów . Za małymi literami , mającymi na celu wprowadzenie ułatwień rozpoznawania lokalizacji słyszanej stacji kryły się wielkie i małe kontynenty  . I tak oznaczone były : a - Azja ; e - Europa ; n - Ameryka Północna ; o - Australia i Oceania , oraz - s - Ameryka Południowa . Oznaczenia przetrwały do dzisiaj - są one z reguły stosowane do klasyfikowania uczestników zawodów typu World Wide .


1927  -  lipiec  -Lato w roku 1927 było wyjątkowo obfite we mgły i w opady deszczów . Rolnicy mieli więc z tego powodu - wielkie trudnośći ze sianokosomi . A zbliżąjące się przy ciągłych opadach deszczu żniwa - prowokowały ich do poszukiwań winnych zaistniałej sytuacji . W Polskę poszła fama że przyczyną wszystkiego złego są zainstalowane tu i ówdzie anteny radiowe -"no bo to właśnie one ściągają chmury deszczowe..." . Na kresach wschodnich , w niektórych parafiach szykowały się wielkie pochody celem zniszczenia tych "diabelskich urządzeń" . Obszernie ten temat opisywał ówczesny dwutygodnik "Radjofon Polski". Podał on informację na swoich łamach w lipcu, że jeden ze starostów wydał "iście salomonową decyzję" - w myśl której nie wolno było na terenie jego działania w przeciągu najbliższych dwóch tygodni wieszać i montować ani stawiać jakichkolwiek anten radiowych !! Uzasadnił to zarządzenie słowami : "jeżeli deszcze ustaną , to będzie to znak nieomylny - zależności pogody od tych anten , a wówczas niestety ale biada im - tym wszystkim szatańskim wymysłom ! " . Z tego co wyczytano w  ówczesnej prasie - to podawała ona że deszcze padały jeszcze do połowy sierpnia ...


1935  -  lipiec  -W "Krótkofalowcu Polskim" rozpoczęto opracowanego przez kol. SP1AR Jana Ziembickiego - druk cyklu artykułów i schematów poświęconych pierwszemu w Europie amatorskiemu odbiornikowi komunikacyjnemu typu "Single - Signal " , z filtrem kwarcowym ! Konstrukcja tego obiornika była oparta na opublikowanym kilka miesięcy wcześniej w "QST" i dopracowana przez Jana SP1AR pod kątem zastosowania przy jego budowie materiałów i części dostępnych na naszym rynku.. Dało to możliwość budowy krótkofalowcom naprawdę dużej ilości tych odbiorników na terenie SP i nie tylko ...  


1937  -  lipiec  -Na podlwowskim lotnisku Skniłów miały miejsce pierwsze próby łączności między stacją naziemną a latającym szybowcem .W szybowcu była zainstalowana stacja kolegi Andrzeja Barącza - SP3FB (ex PL 963,TPFB) z półfalową poziomą anteną zamocowaną pod kadłubem . Natomiast naziemna stacja Borysa Borysowskiego SP1WU M( ex PL 363 ) była urządzeniem dwuczęściowym , składającym się z superreakcyjnego odbiornika i nadajnika o mocy 2 watów . Doskonałą łączność z szybowcem latającym na wysokości 600 metrów - do odległości ok. 8 kilometrów zapewniał dipol ćwierćfalowy . Eksperymenty wykazały że słabą stroną takich łączności jest brak jakichkolwiek urządzeń odkłócających po stronie odbiorczej urządzeń , tym bardziej że po stronie nadawczej stosowano zwykłe mikrofony węglowe przekazujące w eter głośny szum powietrza podczas lotu szybowca , jak i też pracę silników przylatujących i odlatujących z lotniska samolotów .


1943  -  lipiec  -Drogą zrzutu lotniczego zarówno Armia Krajowa jak i też Małopolscy partyzanci otrzymali opracowane i wykonane w Anglii (Polish Radio Centre Workshop in the Stanmore) radiostacje konstrukcji dobrze znanego polskiego radioamatora - kol .TPAX , późniejszy F8TPAX - inżyniera Tadeusza Heftmana . Były to niewielkie , walizkowe radiostacje AP-5 z trzema podzakresami pasma od 2 Mcs do 16 Mcs pozwalającymi na zapewnienie łaczności pomiędy Polską a Wielką Brytanią  . Kilka sztuk tych radiostacji zostało również zrzucone na terenie Czechosłowacji .


1956  -  lipiec -Pierwszy znany przypadek radiowej pracy z poza domu w SP6 . Po długich , bo ponad rocznych staraniach uzyskał zezwolenie i wyjechał z radiem do pracy w teren nadgraniczny , w Góry Stołowe - znany , wybitny UKF-owiec kol . SP6LB mgr.inż. Zdzisław Bieńkowski .


1969  -  lipiec -Tygodniowa wyprawa trzech amerykańskich kosmonautów "Apollo 7 "na Księżyc, i z powrotem . Dzisiaj , kiedy to już zdążyliśmy przyzwyczaić się do takich wyczynów naukowo-technicznych szokującym mnie jest jakt - przeczytania po 40 latach od wyprawy że komputer pokładowy "Apollo 7" dysponował pamięcią zewnętrzna o pojemności zaledwie 1 Megabajta .Jestem pełen jak niedowierzania tak i podziwu dla załogi . Przyzwyczajeni do tego że dzisiejszy palmtop, telefon komórkowy czy aparat fotograficzny mają po kilkadziesiąt razy wiekszą  pamięć taka informacja zmusza do zadumy . Ale dzięki tym wyprawom na Księżyc , nie tylko technologia kosmiczna i komputerowa uległa znacznemu rozwojowi . My krótkofalowcy ze swej strony jesteśmy zobligowani do podziękowania specom z NASA za tak obecnie we wszelkim naszym sprzęcie stosowany "roger beep" . Niewielu jednak z nas wie że był on po raz pierwszy celowo zainstalowany w i używany w radiostacjach zainstalowanych na obiektach NASA , do łączności między obiektami na orbicie a bazą na Ziemi  .


1979  -  lipiec  -Po raz pierwszy w szeregach członków PK UKF znalazła się przedstawicielka płci pięknej . Została nią koleżanka SP2 JVY - Irena Jaworska z Bydgoszczy .


1992  -  lipiec  -W dwa lata po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, zarejestrowana została sądownie - Liga Radioamatorów Ukrainy - UARL .Rok później - w lipcu 1993 roku została zgłoszona o przyjęcie jej do IARU . Od tego czasu reprezentuje ona za granicami kraju - interesy krótkofalowców Ukrainy i prowadzi Biuro QSL . Adres:  P.o.box 57 , 252001 KIEV . W pierwszych wyborach prezydenturę UARL objął kol. UB5UT - Nikołaj Gastryj z Kijowa , viceprezesami zostali kol. UT5XE - Jurij (George) Sawczenko oraz kol. Siergiej UB5B . Od 2002 roku - od czasu wizyty Prezesa ZG PZK - nasza organizacja prowadzi bliską i naprawdę przyjacielską współpracę z UARL .


1998  -  lipiec -Zaskakująca ale i sensacyjna ciekawostka . Po błyskotliwym zdaniu egzaminu z telegrafii - Sarah KB9SEG oraz Samuel  KB9RYP (prawdopodobnie błyskotliwie  - bo uszy nie zdążyły im jeszcze zdrewnieć...!) otrzymali licencje jako najmłodsi w świecie krótkofalowcy .Komisji egzaminacyjnej FCC nie przeszkadzało wcale że oboje liczą sobie po zaledwie 4 (cztery !) latka !


2000  -  lipiec  -Ukazał sie ostatni numer 7&8/2000 "Krótkofalowca Polskiego" jako samodzielnej publikacji . Ze względów oszczędnościowych - dzisiaj nikt chyba nie zaprzeczy , że było to mądre pociągnięcie  - decyzją ZG PZK zatwierdzono wydawanie tego tytułu jako wkładki do miesięcznika " MK QTC ". Nie przyjęto oferty wydawniczej kolegi SP5ULD/8 (now SQ8Z) Krzysztofa Sipa z Iwonicza Zdroju , odrzucono też propozycję wydawcy miesięcznika "Świat Radio" kol. SP6AHT . Pierwsza taka wkładka do"MK QTC" ukazała się po dłuuugim porodzie - dopiero w nr. 04/2001- kwietniowym w 2001 roku .


2005  -  lipiec  -W remontowanej wieży na drugim szczycie Góra Wałbrzyskich - Chełmca , 851 mASL , JO 80 CS został uruchomiony drugi na tym szczycie przemiennik cyfrowy
SR6DWC .Inicjatorem i realizatorem tego przedsięwzięcia jest opiekujący się nim
do dzisiaj kol. SP6FIG - Marian Soter .


1998 -lipiec-01- Kolega Andrzej de Ostoja Domaradzki SP6LV otrzymał zaszczytne wyróżnienie "I Like Amateur Radio" - od Redakcji miesięcznika"MK QTC"- za swoją 40-letnia działalność krótkofalarską. Kol.Andrzej rozpoczął swojąkarierę krótkofalowca na Wybrzeżu, w Gdańsku jako SP2LV. Obecnie jako SP6LV mieszka w Ziębicach .Gratulyujemy ! A swoją drogą - ostatnimi laty nic już nie słychać o tej nagrodzie ... Czyżby się już ona odzaszczytniła...?


1999 -lipiec-01- Nowowybrane władze miejskie Szczawna Zdroju wypowiedziały umowę w sprawie dzierżawy zagospodarowywanego , częściowo odnowionego przez krótkofalowców  obiektu starej zabytkowej wieży-sztucznej ruiny , na szczycie góry Chełmiec koło Wałbrzycha . Jednak wcześniej dokonana sądowa rejestracja umowy dzierżawnej  przez prezesa ECRA kol.Tadeusza Fedorowskiego , popsuła te niecne zamiary przejęcia za darmo gotowego niemalże do wpuszczenia turystów obiektu - bez żadnego zwrotu poniesionych dotychczas przez ECRA i klub SP6KCN kosztów .Redakcja "Krótkofalowca Polskiego" skierowała do władz miejskich Szczawna Zdroju  prośbę o podanie przyczyn tego wypowiedzenia . W odpowiedzi Redakcja została zaproszona na zapoznanie się ze zgromadzonymi przez nich w tej sprawie materiałami . Fakt nieprzybycia nikogo z redakcji na tego typu próbę indoktrynacji ,jak również twarda postawa prezesa ECRA - ostudziły zamiary władz Szczawna .Remontowany już od wielu,wielu lat wysiłkiem krótkofalowców i ze środków ECRA obiekt zabytkowej wieży-ruiny , jak i zainstalowane na nim przekaźniki TV , ATV, repeater i digipeatery udowodniły swoją rację bytu w tym miejscu , i przydatność podczas ostatniej powodzi w 1997 roku .


1977-lipiec-03 - Z nasłuchu dokonanego przez kol.Hugo Eggertsa DL7QY(QTH :Eltze , near Berlin) dowiedzieliśmy się o przeprowadzonym przez kol. Zdzisława Bieńkowskiego , który pracował  jako SP6LB/p - jego pierwszym QSO w paśmie 1.296 Mcs - QRB 15 km. Była to łączność z kolegą Pavlem Sir'em pracującym pod znakiem OK1AIY/p , też pracującego z Karkonoszy lecz z drugiej ich strony .Właśnie dzięki takiej wysokiej lokalizacji obydwóch stacji , zaistniała możliwość ich tak dalekiego ich odbioru .


1982-lipiec-03 - Przekroczono wreszcie QRB 1000 kms w paśmie 10 Gcs.Ten nowy światowy rekord należy do kol. Nicoli Sanna I0SNY/EA5 zą łączności ze stacjami I 0 YLI - kol.Pietro Grasi - QRB 1101 kms , i  drugie jeszcze dalsze QSO na QRB 1166 kms z kol. Bruno Schiavonchini  - IW 0 BFZ.


1980-lipiec-05 - Kol.Mikołaj Przyklenk SP6BTI , pracujący w Próbach Subregionalnych ze Szrenicy JO70SU ,1362 mASL - wykorzystał fakt że w paśmie 432 Mcs były lepsze warunki propagacyjne niż na 144 Mcs zaliczając 72 QSO's , z czego dwa pierwsze w tym paśmie z nowymi krajami . Jedno to z włoską stacją IW 4 AHX / 6 , oraz drugie ze stacją jugosławiańską YU 3 UAB / 2  .


1854-lipiec-06 - Zmarł (ur.w 1787r.) w Monachium profesor tamtejszego Uniwersytetu , i Politechniki w Norymberdze -Georg Simon Ohm. W czasie swoich długoletnich badań naukowych zajmował się pracami głównie z zakresu elektryczności i akustyki . W latach 1826-1827 sformułował i uzasadnił teoretycznie swoje słynne Prawo Ohma .


1930-lipiec-06 - Od tego dnia ruszyła w Poznaniu (trwająca do 10 sierpnia ) wystawa "Turystyka i Komunikacja".Prezentowało na niej swoje eksponaty 25 krótkofalowców z Poznania i sześciu zamiejscowych . Członkowie Lwowskiego Klubu Krótkofalowców przysłali na tą wystawę jedynie zbiory fotografii swojego sprzętu , dzięki czemu to uniknęli oni przykrych niespodzianek , jakie to wszystkim nagrodzonym dyplomami na tejżesz  wystawie zgotowało Wojsko Polskie - opieczętowując im wszystkie radiostacje .


1988-lipiec-07 - Tego dnia i następnego , polscy reprezentanci biorą udział w Neubrandenburgu w mistrzostwach NRD w radiopelengacji , które zakończyli pełnym sukcesem . Już sam udział Polaków w tych mistrzostwach był małą sensacyjką , a kilka wysokich pozycji naszych zawodników w tych zawodach zmieniło dotychczasowe mniemanie o naszym krótkofalarstwie w oczach tamtejszych widzów .


1990-lipiec-07 - Plenum Zarządu Głównego PZK złożyło protest w Ministerstwie Łączności w sprawie pominięcia nas w projekcie nowej "Ustawy o Łączności" i dotychczasowych ustaleń  dotyczących służby amatorskiej . Pismo w tej samej sprawie skierowano również do Sejmowej Komisji Łączności . A do Ministra Łączności wystosowano wniosek o włączenie przedstawiciela PZK do składu delegacji polskiej na WARC ' 92 . Plenum powołało nową Komisję Statutową w składzie SP6LB - jako przewodniczący , oraz  członkowie SP2JPG , SP8FNB , SP9AKD. Na wniosek przewodniczącego Głównej Komisji Eterowej - kol.SP6LB mgr.inż.Zdzisława Bieńkowskiego powołano w miejsce nieaktualnego już - nowy skład GKE do którego weszli SP3AMO, SP3GVL, SP5DZD oraz SP7FP. Skrytykowano (tak jak zawsze) politykę Zarządu Głównego PZK za brak jasno sprecyzowanej koncepcji działania ZG , jak również za fakt nie wysyłania do oddziałów "Krótkofalowca Polskiego"- sic !, do tych oddziałów które to w terminie nie przekazały należnych składek do ZG ....


1974-lipiec-08 - Jako jedyna w województwie spoza Wrocławia , stacja klubowa z Kłodzka SP6KBL otrzymała zezwolenie specjalne do pracy w "Maratonie XX Lecia PRL" - SP 0 KBL . Zezwolenie pracy pod znakiem SP 0 KBL obligowało klub do comiesięcznej pracy - jeden dzień w miesiącu , w godzinach 05.00 - 09.00 MEZ .  Znak SP 0 KBL był słyszany pierwszy raz dnia 21 lipca 1974  , a ostatni dnia 22 czerwca 1975 roku .


1969-lipiec-09 - Zmarł w USA były wieloletni prezes ARRL , który w latach 1962-1966 pełnił również funkcję prezesa IARU - znany krótkofalowiec W6ZH/K6ZH - Herbert Hoover Jr.


1988-lipiec-09 - Od tegodnia do 23 lipca odbył się na polach Grunwaldu Zlot Związku Harcerstwa Polskiego . Wśród pracujących tam okolicznościowych stacji, wystrzałową  okazała się praca stacji SP2ZFJ/am z pokładu samolotu AN 2.


1981-lipiec-10 - Z kosmodromu Bajkonur wystrzelono w kosmos pierwszego radzieckiego satelitę amatorskiego - "ISKRA - 1". Pracował on na orbicie przez 89 dni. Dane te - o dziwo nie były objęte (jak wszystkie inne) tajemnicą wojskową ...


1979-lipiec-11 - Mike Vestal W0YZS  , otrzymuje jako pierwszy w świecie zaszczytny dyplom WAS (Worked All States) za pracę w paśmie 432 Mcs .


1994-lipiec-11 - Rekordowe pod każdym względem ATV QSO w paśmie 432 Mcs . Hawajczyk kol. KH6HME - Paul D.Lieb pracował mocą 100 watts , i był odbierany przez ponad cztery godziny w Kalifornii przez WB6NOA (Gordon.V.West , San Pedro) i przez KC6CCC .


1994-lipiec-11 - O godzinie 1214 UTC miało miejsce QSO w paśmie 120 Gcs pomiędzy WB 2 BYW (James Mead , Morristown , NJ) a WA 1 MBA (Thomas Williams , Shutesbury , MA). QRB między nimi to 1,15 kms .Thomas WA1MBA ma na również na swoim koncie QSO , "popełnione" rok  wcześniej w paśmie 145 Gcs.


2008-lipiec- 11 - Prezydium ZG PZK powołało zespół mający zająć się uregulowaniem naszych praw - praw krótkofalowców do montażu , stawiania i eksploatacji anten . Zespół ten - ma charakter otwarty . Wnioski merytoryczne jak i też wnioski dotyczące współpracy można składać do koordynuującego pracę tego zespołu - kolegi SP9MRN - Romana Bala sp9mrn@gmail.com . W skład tego zespołu wchodzą znamienitości naszego krótkofalarstwa , w osobach kolegów SP3IQ, SP6IEQ, SP6RGB, SP6ENO, SP9HQJ. Podobny nieformalny zespół w składzie SP3IQ, SP6IEQ, SP6RGB, SP9MRO działał  już - od 2005 roku , i właśnie jego zasługą są dotychczasowe ustalenia i rozwiązania różnych spraw i problemów - choćby tych z Ministerstwem Ochrony Środowiska .


1970-lipiec-12 - Rozpoczął się we Fromborku , trwający do 14 lipca Zlot Starszego Harcerstwa  . Z tego to tytułu klub SP2ZFJ w Elblągu , uruchomił pracującą przez cały czas Zlotu stację okolicznościową pod znakiem 3Z 0 ZHP . 


1989-lipiec-12 - Tego dnia ustanowione zostały dwa UHV i VHF rekordy świata . W paśmie 432 Mcs pracowali Gilberto Casillas XE2GX  ze wcześniej opisanym Paul'em KH6HME - QRB 4150,7 kms . Następnie zaliczyli tą samą odległość 4150,7 kms w paśmie 1240 Mcs .


1995-lipiec-12-  Rekordowe continental tropo QSO , QRB 1352 km w paśmie 3,456 Gcs . Autorami  tego sukcesu byli WB5LUA - Albert J. Ward ; Allen,Teksas EM13QC oraz WA0BWE - Gary A..Mohrlant ; Maplewood, Minnesota EN34LX.


1999-lipiec-12 - Równo dziesięć lat wstecz (mały jubileusz !) Sudecki Oddział Terenowy PZK , a po zarejestrowaniu go przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze został też zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze. Tego samego dnia SOT uzyskał też Regon w tamtejszym Urzędzie Statystycznym nr. 230 852 222 .


1994-lipiec-13 - Rekordowe QSO w paśmie 76 Gcs . Kol. Helmuth Neidel DJ1IN (Oelsnitz, JO60IK) pracował z odległym o 77 kms kol. Michaelem Kuhne DB6NT(Naila , JO50IF) .Obaj mieli urządzenia o mocy 0,1miliWata .


1985-lipiec-14 - Pierwsze EME QSO z terenu Polski .Karl E.Nord SO1MN (SM5MN) zaliczył łączność ze stacją DL9KR (Johann Bruinier , Wiesbaden) dysponując mocą nadajnika ok.200 Watts , oraz zespołem antenowym 16 sztuk 12 elementowych Yagi's według SP6LB .


1994-lipiec-14 - Światowe transoceaniczne tropo QRB  w paśmie 13 centymetrów - 2,304 Gcs . QRB - 3.973 kilometrów. Pracujący na wysokości 2.600 mASL KH6HME ( Pahoa, Hawaii , WW Loc BK29GO) - Paul D.Lieb nawiązał łączność z stacją N6CA - Elwyn R.Angle - Lomita, CA, WW Loc - DM03TR .


1997-lipiec-15 - Sukces (zresztą nie pierwszy ...) kolegi Janusza Florkowskiego z Lubina - SP6NVN w paśmie 52 Mcs . Jako czwarta stacja z SP6 wpisał się w tym paśmie na listę"First QSO with SP" . Wcześniej na tej liście wielokrotnie lokowali się dwaj znakomici  operatorzy kol.SP6GWB Stanisław Ziemczonek z Kłodzka i SP6GZZ Roman Futoma z Wołowa . Miesiąc przed wyczynem Janusza - czyli QSO ze stacją ZA1MH , wpisał się kolega SP6CPH Zbigniew Wielichowski z Brzegu Dolnego - łącznością ze stacją równie rzadką na tym paśmie jak Albania - ze stacją 5A1A .  Gratulujemy !   


2007-lipiec-16 - W Jarocinie - JO81SX - uruchomiono drugi już w tym QTH  beacon w paśmie 10Gcs.W miejsce przestarzałego z 1999 roku urządzenia , rozpoczął pracę nowy o mocy 1,2 Watts out , na częstotliwości 10.368.845 Kcs . Konstruktorzy tego urządzenia pracujęcego pod znakiem SR3XHR - kol.DJ6EP Roman Wesołowski(ex SP3GDQ) i SP3WYP Michał Tuczyński uruchomili jednocześnie dwa inne beacony . Ich dane:       SR3KHR  -    SR3XHR        SR3CHR    f - 24.048.845 Kcs                 f - 10.368.845 Kcs                 f - 5.760.845 Kcs Moc - 20 mW Moc - 1,2 Watts                    Moc - 2,0 Watts antena - szczelinowa 2x8       antena szczelinowa 2x8        antena szczelinowa 2x8  WW loc  -  JO81SX                WW loc - JO81SX                 WW loc - JO81SX wysokość - 150 mASL.          wysokość - 150 mASL           wysokość - 150 mASL .


1968-lipiec-18 - Tego dnia grupa znakomitych inżynierów założyła firmę elektroniczną "INTEL", która swymi opracowaniami technicznymi w krótkim czasie zdobyła sobie światową renomę . Założyciele to : Andy Grove ;Gordon Moore i Robert Noyce .


1975-lipiec-19 - O godzinie 0756 kol.Adam Sucheta SP9DH (sk - 1997-07-01) ustanowił pierwsze  QSO  satelitarne pomiędzy SP a Afryką . Miał łącznośc ze stacją TJ1EZ ( Arnie Dogterom,  also PA 0 EZ, Hilversum) via OSCAR - 7B, ( 432 - 146 Mcs)


1991-lipiec-19 -Tego dnia odszedł do krainy wiecznych łowów DX-ów słynny operator Błyskawicy"stacji  powstańczej - Roman Kitzner . Był współzałożycielem wraz z Prof. Groszkowskim (sk- 1984-08-03) - PZK w 1930 roku . Jego przedwojenny znak SP1AF , powojenny SP5AF .  Do ostatnich chwil swojego życia był czynnym propagatorem historii i idei krotkofalarstwa   we wszystkich mediach , a najwięcej na falach Polskiego Radia . Cześć Jego pamięci !


2007-lipiec-19 - W Sądzie Okręgowym w Opolu zapadł wyrok w szóstej już z kolei rozprawie przeciwko   Wspólnocie Mieszkaniowej w Nysie - unieważniający uchwałę Wspólnoty  nakazującej demontaż wcześniej zainstalowanych anten na budynku - koledze Adamowi SP6AKZ  . Decydującym w tej wlokącej się (za sprawą wspólnoty!) od wielu lat sprawie okazał się udział w charakterze strony wspomagającej obronę - Przezesa ZG PZK  Piotra SP2JMR.


1937-lipiec-20 - Zmarł (ur.1874 r.) wielki pionier radiotechniki Guglielmo Marconi , laureat Nagrody Nobla   w 1909 roku .W latach 1895-1897 zbudował swój największy wynalazek - radiotelegraf .  W roku 1899 uzyskał łączność radiową przez cieśninę La Manche , a w roku 1902 przez Ocean Atlantycki . A w 1920 przeprowadził pierwszą transmisję radiową muzyki .


1985-lipiec-21 - W Jarosławiu odbył się Zjazd Założycielski Polskiego Klubu Kobiet - SP YL C.


2007-lipiec-21 - W Luboniu , w domu kolegi Bogdana SP3IQ (ex SP3CJW) odbyło się z jego inicjatywy pierwsze spotkanie - działającej już od półtora roku "Grupy Antenowej" . Oprócz samego   gospodarza domu wzięli w nim udział przybyli na to spotkanie ze Świdnicy - kol. SP6IQE  - Dionizy, ze Szamotuł kol. Eugeniusz SP3FVC , z  Poznania kol. Piotr - SP3MKS .Nie   dotarł na to spotkanie ze względów zawodowych kol. Robert SP6RGB . Po rozpatrzeniu i omówieniu gnębiących nasze środowisko różnych urzędowych upierdliwości -po sześciu  godzinach dyskusji - postanowiono wydać drukiem "Uniwersalny poradnik antenowy".   Uchwalono nawet termin jego edycji - druga połowa roku 2008 . Póki co mamy już drugą połowę roku 2009 - a"Poradnika " ani widu ...ani słychu ...


1950-lipiec-22 - Ten dzień , to dzień pogromu Polskiego krótkofalarstwa przez rządzący "ustrój", który to   tego właśnie dnia jednym zamachem wraz z TP ORMO - sic !  wcisnął PZK w ramy TPŻ   - późniejszego LPŻ . Nieco później w te same ramy na wzór DOSAAF zostały wciśnięte   Aeroklub PRL jak i też PZMOT . Efekt tego w aspekcie krótkofalarstwa - to wzrost ilości    klubów - i to kilkukrotny , przy mocno zauważalnym spadku aktywności krótkofalarskiej   tych klubów . Dlaczego ? - bo wolno im działać jedynie pod dyktando ich "naczalstwa" !  Spada poziom operatorstwa członków klubów , krępowanych niezliczoną ilością nakazów    i zakazów. Nie było zauważalnego wzrostu ilości operatorów , pomimo wydawannia dużej   ilości nowych licencji . Były one wydawane z ważnością tylko na jeden rok, choć później    na 2 lata , a nawet i na 3 lata .Niestety , ale zdecydowana większość tych licencji nie była wcale odnawiana - ponieważ biurokracja nie uznawała takiej formy działalności . Żyjąca wciąż sama dla siebie i zajęta tylko swoimi sprawami olbrzymia biurokratyczna maszyna    składająca się w większości z byłych wojskowych  (LPŻ), nie miała ani krzty czasu na   poświęcenie go dla uwagi na każdą z 11 obejmujących ją dziedzin - przez co hamowała i  dusiła rozwój krótkofalarstwa polskiego , aż do dnia 11 stycznia 1957 roku - kiedy to Rada   Naczelna Radioklubów Wydziału Łączności LPŻ postanowiła reaktywować PZK .


1974-lipiec-22 - W rocznicę  XXX lecia PRL , około setki Polskich stacji krótkofalarskich otrzymało w celu  uczczenia tej rocznicy specjalny okolicznośiowy prefiks - " SQ ". Był on przydzielany dla   tych , którzy to " wyróżniali się odpowiednim dla władz PRL -u - światopoglądem"  - na tle  pozostałych polskich krótkofalowców ...No i jak tego nie nazwać dyskryminacją...?


1963-lipiec-23 - Rozporządzeniem Rady Ministrów  (Dziennik Urzędowy nr.34,poz.197 ), PZK otrzymało  status Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności , czyli wyłączność w zakresie kierowania  całością spraw krótkofalarskich na terenie całego Państwa Polskiego . W ślad za tym   MSW wprowadziło w życie , i ogłosiło nowy statut PZK w Monitorze Polskim nr.70 ,poz.    346 , dnia 24 września 1963 roku.


1984-lipiec-24 - Na Wyspach Alandzkich na Bałtyku , rozpoczęła 10 dniową pracę DX-Pedition studentów   Wrocławskich . Operatorzy :SP6BGB/OH0 (now DL1EFW), SP6FIH/OH0( now SP9FIH) , oraz SP6LHI/OH0 nawiązali w tym czasie ponad 7100 QSO's , ze 116 krajami .


1993-lipiec-24-  RSGB zorganizowała pierwsze dwudniowe zawody "Islands On The Air" . Olbrzymia  ilość   uczestniczących w nich stacji zaskoczyła organizatorów , w związku z tym postanowili    o wydzieleniu w RSGB specjalnej komórki zajmującej się cały rok łącznościami tylko z  wysp , i z wyspami .


1991-lipiec-28,29 - Tego dnia i następnego kol. Paul D.Lieb KH6HME pracujący ze swojej wysokogórskiej    posiadłości na  Hawajach (Pahoa , Hawaii, BK29GO ) ustanowił w łącznościach ze  stacją N6CA  (Ellwyn R.Angle , Lomita , CA) dwa nowe mikrofalowe rekordy .W paśmie   3,456 Gcs oraz w paśmie 5,760 Gcs .QRB w obydwóch przypadkach wynosiło 3972,6 km.  

                      ***************************************************************************
                      Prepared by SP6BGF Stanisław .                                            No copywright.


Stanisławowi SP6BGF bardzo dziękuję za kalendarium.

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZKOświadczenie

Do Prezesa PZK,

W związku z poświadczeniem nieprawdy w Komunikacie rozesłanym przez Prezesa PZK niniejszym wnoszę o zamieszczenie następującego sprostowania:

Podczas posiedzenia Prezes PZK poinformował przybyłych, że przyjazd przedstawiciela OT-51 bedzie o godzinie 14, a nie jak pisze Prezes PZK o 13.30.

Nie prawdą jest, że odmowiłem dalszego uczestnictwa w Posiedzeniu. Oświadczyłem, że ze względu na rozesłany porzadek obrad, a zwłaszcza jego punkt 8 nie planowałem aż tak długiego przebywania na posiedzeniu.

Nie pierwszy raz Prezes PZK mija się z prawdą opisując wydarzenia majace miejsce na posiedzeniu ZG PZK.


Robert Luśnia SP5XVY
Prezes WOT PZK
Członek ZG PZK


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,473 Unikalnych wizyt