PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3644 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 17.04.2007
Opcje newsa
Komunikaty PZK

 Komunikat sekretariatu ZG PZK na 18 kwietnia 2007

1. 18 kwietnia - Światowy Dzień Krótkofalowców

W dniu 18 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Krótkofalowca. Jest to międzynarodowe święto ustanowione przez IARU. Organizacja ta w dniu 18 kwietnia 2007 obchodzi swoje 82-  urodziny bowiem powstała w 1925 roku. Nasza krajowa organizacja Polski Związek Krótkofalowców [ PZK] liczy sobie nieco mniej bo tylko 77 lat.
Z okazji tego święta odbywają się najróżniejsze spotkania i uroczystości związane z krótkofalarstwem. W większości krajów odbywają się okolicznościowe zawody krótkofalarskie trwające zwykle ok. 2 godzin.
 Polski Związek Krótkofalowców i „Magazyn Krótkofalowców QTC” z tej okazji wydaje bardzo atrakcyjny okolicznościowy dyplom. W tym roku to „WARD 2007” odbywają się również okolicznościowe zawody w dniu 18 .04.07 15-17 UTC.
Wiem, że to co poniżej brzmi jak frazesy, zresztą często przeze mnie używane, ale chcę byśmy wszyscy pamiętali o kilku uniwersalnych prawdach .
- A mianowicie o tym , że krótkofalarstwo jest szczególną dziedziną aktywności człowieka. Jest istotnym elementem zbliżającym ludzi różnych ras, narodowości, wyznań i profesji. Łączności w ramach uprawiania tego wspaniałego i naprawdę wyjątkowego “hobby” często nawiązują ze sobą ludzie różniący się między sobą wiekiem niekiedy o kilkadziesiąt lat .
Często w wyniku przeprowadzonych łączności nawiązują się przyjaźnie i bardzo bliskie znajomości, które niekiedy są istotnym czynnikiem nawet ratującym życie.
Krótkofalarstwo jest jedną z ważniejszych dziedzin promującą dany kraj, w tym przypadku Polskę .
 Ilość krótkofalowców świadczy o poziomie intelektualnym społeczeństwa, jego zamożności i stopniu rozwoju gospodarki kraju. Dla przykładu podam, że najwięcej krótkofalowców jest w USA, Japonii, Niemczech. Również wielką aktywność przejawiają krótkofalowcy z krajów skandynawskich, jest tak pomimo niskiej populacji tych społeczeństw. W Polsce jest ponad
10 000 krótkofalowców - mam tu na myśli wydane Pozwolenia, część z nich, jak wiemy , jest bardzo aktywna i może poszczycić się wieloma osiągnięciami w różnych dziedzinach mieszczących się w pojęciu krótkofalarstwo.
W czasie klęsk żywiołowych często tylko krótkofalowcy utrzymują łączność, gdy zawodzą inne “profesjonalne” systemy. Tak było podczas ostatniej powodzi na południu Polski . Tak było także podczas usuwania skutków i pomocy ofiarom Tsunami w 2005 roku.
 I za to należy się wszystkim uczestnikom tych akcji szczególna wdzięczność.
Sprawa włączenia krótkofalowców do akcji podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom katastrof jest przedmiotem zaleceń Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej [ ITU ] dla władz państw członkowskich w tym oczywiście Polski, dotyczących tego zagadnienia.
W ramach IARU od ubiegłego roku obywają się ćwiczenia z łączności Emergency , w których uczestniczymy jako PZK.
Osobnym zagadnieniem natury społecznej jest zainteresowanie uprawianiem krótkofalarstwa przez młodzież. Większość nowych krótkofalowców właśnie z niej się rekrutuje.
I w tym miejscu zwracam się z apelem do was Koleżanki i Koledzy o propagowanie gdzie i jak się da krótkofalarstwa , mając na względzie to co powyżej napisałem.
PZK oraz ZHP organizują obozy, na których można się wszystkiego nauczyć, co jest niezbędne dla zdania egzaminu uprawniającego do wydania Pozwolenia na zakładanie urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych, czyli jak się to potocznie nazywa- licencji. Właśnie ów trudny egzamin i licencja odróżniają nas od innych nieprofesjonalnych użytkowników eteru jaką są CB-radiowcy.
Krótkofalowcy są jedyną grupą użytkowników eteru , która jest przez administracje wszystkich państw dopuszczona do używania urządzeń własnej konstrukcji.
Niektórzy z nas zapominają , że jedną z dziedzin krótkofalarstwa jest Amatorska Radiolokacja Sportowa czyli łowy na lisa, polegająca na odnajdywaniu ukrytych w terenie nadajników . Jest to szczególna sprawa bo zajmują się nią nawet dzieci od 7 lat. Stanowi to swoiste przedszkole dla krótkofalarstwa i wielu z tzw. “lisołapów” później zostaje krótkofalowcami w szerszym znaczeniu.
W ciągu ostatnich 7 lat PZK było trzykrotnie organizatorem Mistrzostw  I Regionu IARU  w tej dyscyplinie.
A teraz czas na życzenia.

Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy! Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Krótkofalarskiego Święta w imieniu ZG PZK, Prezydium ZG PZK i GKR PZK życzę Wam samych sukcesów i maksimum zadowolenia z uprawiania naszego wspaniałego hobby. Życzę Wam także, aby wśród nas panowała powszechna atmosfera koleżeńskości, tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Życzę Wam, aby rzeczywiście można nas było nazywać „ludźmi dobrej woli”.

Vy 73!         
Prezes PZK Piotr Skrzypczak  SP2JMR

2. Prawo a krótkofalowcy czyli  dobre wieści z Sejmu RP.
13 kwietnia Sejm RP uchwalił Ustawę o kompatybilności elektromagnetycznej z korzystnymi dla krótkofalowców zapisami art. 5 ust. 3 wyłączającymi  urządzenia stosowane w radiokomunikacji amatorskiej nie będące przedmiotem oferty handlowej z obowiązku przestrzegania zapisów ustawy.
Ponadto 7 marca Sejm przekazał do Senatu uchwaloną ustawę zmieniającą Prawo ochrony środowiska. Senat nie wniósł znaczących uwag i na najbliższym posiedzeniu Sejmu w dniach 27 - 29 kwietnia ustawa powinna być ostatecznie uchwalona i przekazana do podpisania przez prezydenta. W ustawie znajdują się korzystne dla nas zapisy uzgodnione podczas bardzo trudnych, przeciągających się negocjacji z Ministerstwem Środowiska z finałem na początku sierpnia ub roku. Zwalniają one służbę radioamatorską z obowiązku wykonywania pomiarów przez laboratoria akredytowane ( jest to wyłączenie nas z obowiązków określonych w art. 147 a) POŚ ). Na razie nie ma też rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, które były głównym wówczas przedmiotem negocjacji. Przypomnę, że w tych trudnych sprawach ze strony PZK udział brali koledzy: Witek SP9MRO, Robert SP6RGB, Dionizy SO6IEQ, Hubert SP6RT, Bogdan SP3IQ, Piotr SP2JMR.  Info SP6RGB
    
3. Rada Miasta Jarosławia. 
W dniu 23 kwietnia 2007 o godz. 09.00 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Jarosławia. Podczas Sesji przewidziane jest wręczenie Odznak Honorowych PZK Panom Bogdanowi Wołoszynowi SP8HNX Wice Burmistrzowi Jarosławia oraz Krzysztofowi SP8RHH działaczowi OT 37 PZK.
Na Sesji PZK będę reprezentował osobiście. (SP2JMR)

4. Wiosenny Zjazd Świętokrzyskiego OT PZK (OT 03).
Będzie miał miejsce w dniu 21 kwietnia w Wólkce Milanowskiej, koło Nowej Słupi w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Porządek:
- giełda (od 10 w sobotę)
- obrady od 11   poświęcone głównie naszemu Świętu - Dzień Krótkofalowca ( z opóźnieniem)
- dyskusja nad projektem zmian w strukturze PZK
- aktualne problemy krotkofalarstwa
- bieżące sprawy Oddziału
- sprawy różne
 Około 14. 30 - obiad
 ok. 17 - ognisko
Istnieje mozliwość  wejścia na wieżę Emitela, tam gdzie znajduje się przemiennik świętokrzyski.
Z ramienia prezydium ZG PZK w zjeździe udział weźmie Wice prezes PZK Ewa SP1LOS

5. Zjazd Pomorskiego OT PZK (OT09). Zjazd Pomorskiego OT PZK (OT09).
W dniu 21 kwietnia 2007 r. w godzinach 10:00 –14:00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców,  w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul 3Maja 27/31. Mija  właśnie połowa kadencji obecnego Zarządu. Chcemy przedstawić nasze dokonania w tym czasie, jak również problemy, a także aktualne plany naszych zamierzeń.
       Tak się złożyło, że właśnie za dwa tygodnie minie 70 rocznica powstania naszego Oddziału.
A było to dn. 5 maja 1937 roku w Gdyni. Liczna grupa krótkofalowców z tego regionu postanowiła założyć samodzielny Morski Klub Krótkofalowców.
Zebraniu przewodniczył Emil Jurkiewicz SP1CC – znany po wojnie SP2CC,  „…z naszego kochanego Wybrzeża…” – jak często mawiał w czasie łączności.
Uchwała o utworzeniu Morskiego Klubu Krótkofalowców zaproponowana przez Przewodniczącego została przyjęta  po dyskusji jednogłośnie.
A oto brzmienie  tej uchwały :
„Niżej podpisani, zebrani na posiedzeniu inauguracyjnym odbytym w lokalu PWiWF w Gdyni w dniu 5 maja 1937 roku uchwalają jednogłośnie utworzyć Morski Klub Krótkofalowców z siedzibą w Gdyni, z terytorialnym zakresem działania na miasto Gdynię oraz powiaty Morski, Kartuski, Kościerski,Tczewski, Chojnicki I Starogardzki, a po załatwieniu wszelkich formalności z tym związanych, a w szczególności do wystąpienia z wnioskiem o utworzenie Okręgu do  P.Z.K., opracowania statutu i.t.p.  upoważniają następujące osoby:
 Emila Jurkiewicza  SP1CC
 Józefa Jezierskiego  SPL 495
 Henryka Katockiego  SP1CE
Gdynia, dnia 5 maja 1937 r.  „

 Po powzięciu uchwały, na wniosek p. J. Jezierskiego zebrani postanowili, że osoby upoważniopne do działania na mocy przytoczonej uchwały zawiadomią Bydgoski Klub Krótkofalowców o zamiarze utworzenia Morskiego Klubu Krótkofalowców w Gdyni I odłączenie od Bydgoszczy.

To jest nasza historia – nas wszystkich krótkofalowców z Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.
W związku z tą rocznicą organizujemy okolicznościową radiostację, która będzie pracować pod znakiem  SN 70 MKK   w dniach 1 – 10 maja 2007 r.
Wszystkie emisje i pasma KF i UKF (2m i 70cm). Karty QSL via SP2AVE.
Zapraszamy więc do spotkania w czasie długiego majowego weekendu i jeszcze trochę później.
Z pozdrowieniami
Zbyszek SP2AVE

6. Spotkanie Członków i sympatyków OT11.
5 maja 2007 nad zalewem Otmuchowskim.
Szczegóły w następnym komunikacie.

7. Zebranie OT 13.
Zebranie Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK odbędzie się w dniu 12 maja br. o godz.10.00 w kawiarni na Górze Szybowcowej. Swoją obecność zapowiedział też  Prezes PZK Piotr SP2JMR. Będzie okazja porozmawiać o współpracy w SP6.
Zapraszam serdecznie w imieniu Zarządu SOT PZK.
73!  Robert SP6RGB

8. Zebranie Rady Starszych Zespołu SN0HQ.
W sobotę 14 kwietnia w siedzibie Krzysztofa SP7GIQ odbyło się spotkanie Rady Starszych Zespołu SN0HQ. Zebraniu przewodniczył Kapitan Zespołu SN0HQ Tomasz Niewodniczański SP6T. W spotkaniu uczestniczyli: SP2FAX, SP2WKB, SP3GEM, SP3IQ, SP3RBR, SP3VT, SP5ELA, SP5UAF, SP6HEQ, SP6IXF, SP6T, SP7GIQ, SP7MTF, SP7NJX, SP7SP, SP7VC, SP8BRQ, SQ8JLA. Zostały podjęte wstępne decyzje odnośnie obsady stacji RUN-STATION na w poszczególnych pasmach i emisjach. Omawiano także sprawy dotyczące sieci komputerowej, pewnych aspektów oprogramowania do logowania łączności oraz różne sprawy organizacyjne dotyczące treningów przed zawodami jak i samych zawodów IARU HF World Championship 2007.
Bogdan, sp3iq.

9. WARD 2007.
Zapraszamy do udziału w WARD 2007 18 kwietnia godz. 15-17 UTC. Regulamin na stronie głównej PZK ( nie w dziale zawody). Organizatorem zawodów jak co roku jest MK QTC i PZK. W czasie zawodów będzie nadawany komunikat Sekretariatu ZG PZK na QRG 3.7 Mhz + - QRM o godz 16 UTC czyli 18.00 czasu lokalnego.


Tyle informacji w tym komunikacie.

 Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,250,169 Unikalnych wizyt