PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3641 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

WARD Contest 2007.
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Każdego roku dzień 18 kwietnia jest świętem krótkofalowców całego świata. Obchodzony jest dla upamiętnienia powołania Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU). Wydarzenie to miało miejsce w Paryżu w dniu 18 kwietnia 1925 r. Od kilku lat Redakcja MK QTC oraz PZK są organizatorami krajowych zawodów HF i VHF. Do udziału w nich zapraszamy polskich nadawców i SWLs. Szczególnie gorąco zachęcamy do pracy w paśmie 2-metrowym, gdzie tkwi olbrzymi potencjał operatorski. Pamiętajmy, że zaliczenie nawet kilku QSOs jest wyrazem naszej solidarności ze światowym i krajowym ruchem krótkofalarskim.

Do usłyszenia 18 kwietnia 2007 r.


Regulamin.

WARD Contest HF

1. Organizatorzy: Redakcja MK QTC oraz PZK.

2. Uczestnicy: radiooperatorzy stacji indywidualnych i klubowych oraz nasłuchowcy. Uwagi: (a) Każdy radiooperator, który weźmie udział w zawodach i przeprowadzi więcej niż 3 QSOs zostanie sklasyfikowany. (b) Radiooperatorzy stacji nasłuchowych nie mogą posiadać licencji nadawczych.

3. Termin: 18 kwietnia 2007 r., od 15.00 do 17.00 UTC. Logowanie QSOs wyłącznie wg UTC.

4. Pasmo: 80 m.

5. Emisje: CW i SSB.

6. Łączności: (a) Z tą samą stacją można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO. (b) Duplikaty, czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy je pozostawić w logu.

7. Klasyfikacje:
SO-MIX - stacje indywidualne na CW i SSB
SO-CW - stacje indywidualne na CW
SO-SSB - stacje indywidualne na SSB
SO-QRP - stacje indywidualne QRP na CW i SSB
MO-MIX - stacje klubowe na CW i SSB
SWL - stacje nasłuchowe na CW i SSB
Uwaga! Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie.

8. Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO + skrót powiatu, np. 59 01WM na SSB lub 599 01EL na CW; stacje grupy SO-MIX i MO obowiązuje numeracja ciągła dla CW i SSB.

9. Punktacja: każde poprawne QSO - 1 pkt.
Za poprawne QSO uważa się łączność podczas której obie stacje bezbłędnie odebrały znak wywoławczy, raport i grupę kontrolną korespondenta. Dopuszcza się różnicę czasu zalogowania QSO nie większą niż 5 minut.

10. Mnożniki: powiaty SP liczone tylko jeden raz (bez względu na emisję). Własny powiat zalicza się automatycznie.

11. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x suma mnożników. Nie należy samodzielnie obliczać punktacji, mnożnika i wyniku końcowego, ponieważ rezultat każdego startującego zawodnika będzie obliczony przez program sprawdzający.

12. Nasłuchowcy:
(a) Obowiązuje odebranie znaków obu stacji i obu grup kontrolnych.
(b) Ta sama stacja może być wykazana w dzienniku po upływie 5 minut.
(c) Każdy nasłuch - 1 pkt.
(d) Wynik końcowy - suma punktów za nasłuchy.

13. Dzienniki w terminie 14 dni na adres: qtc@post.pl lub Redakcja MK QTC, Suchacz-Zamek, 82-340 Tolkmicko.
Prawidłowy zapis pojedynczej łączności w formacie Cabrillo powinien mieć taką postać (przykład):
QSO: 3500 CW 2007-04-18 1542 SP4KDX 599 01EL SP2LNW 599 02EG
Uwagi:
- W nagłówku logu, w polu CATEGORY należy wpisać odpowiedni skrót grupy klasyfikacyjnej, np. SO-MIX, SO-CW, SO-SSB, SO-QRP, MO-MIX lub SWL.
- Grupy kontrolne poszczególnych łączności wymienionych w logu MUSZĄ być oddzielone od raportu RS(T), tak jak pokazane jest to na przykładzie.
- Przesyłając dziennik w polu „Temat” (Subject) należy wpisać swój znak wywoławczy. Log w formacie Cabrillo powinien mieć w nazwie znak wywoławczy uczestnika, np. sp2fap.cbr, sp2lnw.cbr, sp7dqr_5.cbr (dla SP7DQR/5) itp. i należy go przesłać WYŁĄCZNIE jako załącznik do listu. Log Cabrillo powinien mieć następującą postać (przykład dziennika stacji SP4KDX):

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WARD HF Contest
CALLSIGN: SP4KDX
CATEGORY: MO-MIX
PROVINCE: EL
NAME: Klub przy Redakcji MK QTC
E-MAIL: qtc@post.pl
ADDRESS: Suchacz-Zamek, ul. Wielmoży 5b, 82-340 Tolkmicko
SOAPBOX: Plik utworzony programem "Cabrillo Generator" - (c) SP7DQR
QSO:  3500 CW 2007-04-18 1549 SP4KDX  599 01EL SQ2IV   599 02BM
QSO:  3500 CW 2007-04-18 1550 SP4KDX  599 02EL SQ8BWN  599 01BI
QSO:  3500 CW 2007-04-18 1551 SP4KDX  599 03EL SQ3WT   599 02SR
END-OF-LOG:

Po sporządzeniu dziennika warto sprawdzić wszystkie zapisy otwierając log np. w Notatniku. Dostrzeżone błędy można z tej pozycji łatwo poprawić, unikając w ten sposób utraty cennych punktów. Operatorzy niedysponujący programami do logowania QSOs w zawodach, dziennik w formacie Cabrillo mogą sporządzić samodzielnie, już po zawodach, przy użyciu generatora plików Cabrillo (program Cabrillo_gen) autorstwa Marka SP7DQR. Program ten można pobrać bezpłatnie ze strony http://sp7dqr.pl

14. Nagrody: za zajęcie pierwszych 3. miejsc w każdej grupie klasyfikacyjnej – dyplomy.
Uwaga! Udział w zawodach jest okazją do zdobycia pamiątkowego dyplomu WARD 2007 Award. Regulamin - patrz dział „Awards”.

15. Wyniki: obliczone będą przez zespół Klubu SP5PSL, opublikowane w czerwcowym wydaniu MK QTC, wystawione w Internecie na stronie PZK (pzk.org.pl) i QTC OnLine (www.qtc.com.pl).

16. Komisja: zespół redakcji MK QTC i Klubu SP5PSL; decyzje komisji zawodów są ostateczne. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość reklamacji w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników na stronie QTC OnLine.

17. Regulamin uzgodniony został z Zespołem PZK ds. Contestingu.


WARD VHF Contest

1. Organizatorzy: Redakcja MK QTC oraz PZK.

2. Uczestnicy: operatorzy stacji indywidualnych i klubowych.

3. Termin: 18 kwietnia 2007 r., od 18.00 do 20.00 UTC. Logowanie QSOs wyłącznie wg UTC.

4. Pasmo: 2 m - w segmentach określonych w Band Planie VHF+.

5. Emisje: CW, SSB, FM. QSOs za pośrednictwem przemienników nie są zaliczane.

6. Łączności: (a) Stacje z grupy SO-MIX i MO-MIX z tą samą stacją mogą przeprowadzić po jednym QSO każdym rodzajem emisji. (b) Duplikaty, czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy je pozostawić w logu.

7. Klasyfikacje:
SO-MIX - stacje indywidualne na CW, SSB i FM
SO-CW - stacje indywidualne na CW
SO-SSB - stacje indywidualne na SSB
SO-FM - stacje indywidualne na FM
MO-MIX - stacje klubowe na CW, SSB i FM
Uwaga! Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie.

8. Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO + WW loc.; stacje SO-MIX i MO-MIX obowiązuje numeracja ciągła dla CW, SSB i FM.

9. Punktacja: za każdy kilometr odległości (QRB) pomiędzy korespondentami - 1 pkt.; QSO z własnym kwadratem – 2 pkt.
Za poprawne QSO uważa się łączność podczas której obie stacje bezbłędnie odebrały znak wywoławczy, raport i grupę kontrolną korespondenta. Dopuszcza się różnicę czasu zalogowania QSO nie większą niż 5 minut.

10. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs.

11. Dzienniki w terminie 14 dni na adres: qtc@post.pl lub Redakcja MK QTC, Suchacz-Zamek, 82-340 Tolkmicko.
Prawidłowy zapis pojedynczej łączności w formacie Cabrillo powinien mieć taką postać (przykład):
QSO: 144 CW 2007-04-18 1942 SP4KDX 599 01JO94RG SP2LNW 599 02JO94FG
Uwagi:
- W nagłówku logu, w polu CATEGORY należy wpisać odpowiedni skrót grupy klasyfikacyjnej, np. SO-MIX, SO-CW, SO-SSB, SO-FM lub MO-MIX.
- Grupy kontrolne poszczególnych łączności wymienionych w logu MUSZĄ być oddzielone od raportu RS(T), tak jak pokazane jest to na przykładzie.
- Przesyłając dziennik w polu „Temat” (Subject) należy wpisać swój znak wywoławczy. Log w formacie Cabrillo powinien mieć w nazwie znak wywoławczy uczestnika, np. sp2fap.cbr, sp2lnw.cbr, sp7dqr_5.cbr (dla SP7DQR/5) itp. i należy go przesłać WYŁĄCZNIE jako załącznik do listu. Log Cabrillo powinien mieć następującą postać (przykład dziennika stacji SP4KDX):

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WARD VHF Contest
CALLSIGN: SP4KDX
CATEGORY: MO-MIX
Locator: JO94RG
NAME: Klub przy Redakcji MK QTC
E-MAIL: qtc@post.pl
ADDRESS: Suchacz-Zamek, ul. Wielmoży 5b, 82-340 Tolkmicko
SOAPBOX: Plik utworzony programem "Cabrillo Generator" - (c) SP7DQR
QSO:  144 CW 2007-04-18 1949 SP4KDX  599 01JO94RG SQ2IV   599 02JO94GH
QSO:  144 CW 2007-04-18 1950 SP4KDX  599 02JO94RG SQ2BWN  599 01JO94CL
QSO:  144 CW 2007-04-18 1951 SP4KDX  599 03JO94RG SQ3WT   599 02JN83rf
END-OF-LOG:

Po sporządzeniu dziennika warto sprawdzić wszystkie zapisy otwierając log np. w Notatniku. Dostrzeżone błędy można z tej pozycji łatwo poprawić, unikając w ten sposób utraty cennych punktów. Operatorzy niedysponujący programami do logowania QSOs w zawodach, dziennik w formacie Cabrillo mogą sporządzić samodzielnie, już po zawodach, przy użyciu generatora plików Cabrillo (program Cabrillo_gen) autorstwa Marka SP7DQR. Program ten można pobrać bezpłatnie ze strony http://sp7dqr.pl

12. Nagrody: za zajęcie pierwszych 3. miejsc w każdej grupie klasyfikacyjnej – dyplomy.
Uwaga! Udział w zawodach jest okazją do zdobycia pamiątkowego dyplomu WARD 2007 Award. Regulamin – patrz dział „Awards”.

13. Wyniki: obliczone będą przez zespół Klubu SP5PSL, opublikowane w czerwcowym wydaniu MK QTC, wystawione w Internecie na stronie PZK (pzk.org.pl) i QTC OnLine (www.qtc.com.pl).

14. Komisja: zespół redakcji MK QTC i Klubu SP5PSL; decyzje komisji zawodów są ostateczne. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość reklamacji w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników na stronie QTC OnLine.

15. Regulamin uzgodniony został z Zespołem PZK ds. Contestingu.

 


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,243,350 Unikalnych wizyt