PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 11 marca 2009
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na 11 marca 2009

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.CEPT- PTC. W dniach 17 - 20 marca br. odbędzie się w Bukareszcie (Rumunia) kolejne posiedzenie zespołu PTC przygotowującego stanowisko europejskie na najbliższą Światową Konferencję Radiokomunikacyjną WRC-11, w szeregu istotnych punktów agendy tej konferencji. Zespół PTC działa w ramach konferencyjnej grupy przygotowawczej europejskiego Komitetu Łączności Elektronicznej CEPT. Jednym z rozpatrywanych tematów będzie punkt agendy 1.23, który brzmi: "Rozważyć przeznaczenie około 15 kHz widma radiowego wewnątrz zakresu 415 - 526,5 kHz dla służby amatorskiej na zasadzie drugiej ważności, biorąc pod uwagę ochronę istniejących w tym zakresie służb radiokomunikacyjnych".
W posiedzeniu w Bukareszcie, wśród blisko 60 delegatów z różnych krajów Europy, będą uczestniczyć Przewodniczący 1 Regionu Międzynarodowego Związku Radioamatorów IARU Hans Blondeel Timmerman PB2T, oraz członek Komitetu Wykonawczego 1 Regionu IARU Colin Thomas G3PSM (również prezes brytyjskiego stowarzyszenia krótkofalowców RSGB i przewodniczący Komitetu Współpracy Międzynarodowej 1 Regionu). Obecny będzie też przedstawiciel stowarzyszenia rumuńskiego FRR, Stefan Fenyo YO3JW. Polską cywilną i wojskową administrację łączności będzie na posiedzeniu w Bukareszcie reprezentował Krzysztof Słomczyński SP5HS.


2. OPP, OPP, OPP. Wczoraj otrzymałem taki o to list elektroniczny: " Trzeci rok  z rzędu wspieram działalność PZK jako OPP rozliczając w rodzinie zeznania roczne PIT 37. W tym roku będzie "tego" kilkadziesiąt złotych. Gdyby każdy z nas hamsiaków zechciał zrobić to samo byłoby trochę więcej grosza. Może warto o takich sprawach wspomnieć na stronie PZK?
Serdecznie pozdrawiam Wacław SP9EWM."

PS. Na stronie PZK jest taka informacja i apel o wpłaty. W każdym razie dziękuję Wacławie!  Piotr SP2JMR

3.Walne Zebranie Pomorskiego OT PZK. W sobotę 7 marca 2009r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK  (OT 9).  Rozpoczęło się w drugim terminie. Przybyło  49 członków, a więc 31%  uprawnionych do głosowania.  Władze PZK reprezentował  Prezes PZK - Piotr Skrzypczak SP2JMR. Sprawozdanie ustępującego Prezesa POT - Zbigniewa Ejtminowicza SP2AVE przypomniało 4-letnią pracę Zarządu Oddziału na rzecz podniesienia ilości członków PZK i ich aktywności. 
W tym czasie liczba członków wzrosła o 36, co można uznać za wzrost znaczący. Bardzo ważne i  owocne okazały się nasze działania na rzecz rozwoju współpracy z władzami samorządowymi, ze strony których nieocenioną pomoc i wsparcie daje V-ce Prezydent Gdyni Pan Michał Guć. Współpraca ta przynosi korzyści naszemu Oddziałowi. Prawie dwa  lata temu uzyskaliśmy na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni lokal na biuro POT, na razie zastępczy, a w wyniku rozpoczynającego się następnego etapu jego rozbudowy liczymy na lokal z prawdziwego zdarzenia.
Sprawozdanie Skarbnika upewniło nas, że Oddział jest w dobrej kondycji finansowej.
W swoim sprawozdaniu, Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Na Walnym Zebraniu uchwalono, że Zarząd będzie tyko 5-osobowy.

W wyniku wyborów ukonstytuował się nowy zespół:
SP2AVE - Prezes,
SP2AYC - v-ce Prezes i jednocześnie QSL Manager,
SQ2IHP  - Sekretarz,
SP2HJN  - Skarbnik,
SP2ALT - d/s mediów.
Zastępcami zostali:  SP2IST i SP2DPK.
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: SP2EXE, SP2HXY, SP2DTO.
Zastępcami zostali SP2FJN i SP2NBD.

W swoim wystąpieniu, Prezes PZK - Piotr SP2JMR, przedstawił aktualną sytuację w naszym Związku - członkostwo, czekające nas zmiany strukturalne, Nadzwyczajny Zjazd PZK dla uchwalenia m.in. nowego statutu.  Omówił sprawy związane z wpłatami 1% odpisu od podatków na rzecz PZK.  W szczególny sposób uhonorował Darka SP2HQY wręczając Darkowi grawerton w podziękowaniu za wkład pracy w okresie, gdy był Wiceprezesem  PZK.
W czasie zebrania zespół Klubu SP2ZIE zaprezentował obecnym projekt akcji  "TALL SHIPS RACES on AIR Gdynia 2009“, dla uświetnienia  zlotu m.in. największych żaglowców na świecie, który odbędzie się w końcu czerwca. Do realizacji tego projektu zostali zaproszeni członkowie POT.  O atrakcjach  z tym związanych będziemy informowali na bieżąco.
Po krótkim przedstawieniu programu działania Oddziału na następne lata, Walne Zebranie zostało zakończone.  73! de Zbyszek SP2AVE

4.Tall Ships’ Races on the Air. Zapraszam do zapoznania się z naszą akcją eterową TALL SHIPS' RACES on the AIR Gdynia 2009 z okazji TALL SHIPS' RACES  Baltic 2009, możecie zamieścić te informację na łamach Waszych magazynów i stron internetowych. Oto link do tej strony: http://sp2zie.gd.pl/sq0osg.php. Strona będzie na bieżąco aktualizowana.
Przy okazji proszę zapoznać się z naszym nowym klubowym serwisem internetowym www.sp2zie.gd.pl.
vy 73
de Roman SQ2RH

5. Apel o zaprzestanie celowego zakłócania i tolerancję.  Pragnę zaapelować do nadawców zakłócających łączności prowadzone przez grupę krótkofalowców polskich rozmawiających na tematy chrześcijańskie w paśmie 80m. Celowe zakłócanie jest niegodnym krótkofalowca świadomym korzystaniem z radiostacji amatorskiej dla uniemożliwienia innym amatorom prowadzenia łączności bądź uniemożliwienia słuchającym prowadzenia nasłuchu. Kto się tego dopuszcza łamie historyczne zasady radioamatorstwa, postępuje niezgodnie z honorowym kodeksem krótkofalarskim. Pogwałca także konstytucyjne prawo jednostki do wolności wypowiedzi, gwarantujące swobodę wyrażania swoich poglądów za pomocą wszelkich dostępnych środków ich uzewnętrzniania (w tym prasa, radio, telewizja, sieć komputerowa i inne). Bez względu na stosunek do religii chrześcijańskiej i zasadności podejmowania jej tematu w paśmie amatorskim, jest to postępowanie naganne. Nie licuje ono z postawą współczesnego człowieka żyjącego w wolnym kraju. Zakłócanie radiowe, czyli wojnę ze słowem na falach eteru  toczyły niegdyś rządy ustrojów totalitarnych, gdyż bardzo się słowa mówionego bały. Czy do mrocznych i smutnych rozdziałów historii mają trafić i krótkofalowcy ?! Pragnę prosić operatorów zakłócających łączność  koła chrześcijańskiego na 80m o zaprzestanie wrogich działań i refleksję nad następującymi kwestiami: Z nasłuchu każdy może zauważyć, że koledzy prowadzący rozmowy chrześcijańskie nikomu nie narzucają swoich poglądów, nad nikim się nie wywyższają, nikomu nie ubliżają, nie życzą zła, choroby, śmierci, nieszczęścia. Najwyraźniej mają jeszcze inną pasję oprócz krótkofalarstwa, jaką jest wiara w Boga i próbują dzielić się nią między sobą raz lub dwa razy w tygodniu na jednej z wielu częstotliwości amatorskiego zakresu. Rozmowy ich opierają się w dużej części na przypisanych poszczególnym tygodniom roku fragmentach Pisma Świętego. Mądrość i wielkość Biblii uznawana jest na świecie przez autorytety  z kręgu kultury chrześcijańskiej i spoza niego, niekiedy nawet przez ateistów.   W tym czasie na sąsiednich częstotliwościach rozmawia się o transceiverach, komputerach, zdrowiu, rodzinie, coraz częściej także o polityce, gospodarce i handlu, albo nawet o niczym. Niestety pomiędzy relacje  koła chrześcijańskiego ktoś wrzuca obelgi, wyzwiska, transmituje sprzężenia akustyczne, fragmenty audycji innych radiostacji, nadaje telegrafią obraźliwe sentencje, a nawet – co jest godne szczególnego napiętnowania – zachęca w łamanym języku niemieckim stacje zagraniczne do dalszego zakłócania tej częstotliwości. Słownictwo jakiego używają zakłócający jest wulgarne, brukowe, a przecież w  klubach, na kursach i od innych nadawców każdy uczył się kiedyś, że czysty polski język jest wizytówką pasma amatorskiego. A jaką wizytówkę krótkofalarstwa na forum Polski i zagranicy tworzą operatorzy czyniący rynsztok na częstotliwości rozmów krótkofalowców Chrześcijan? Jedni czynią to anonimowo, inni (jak np. znany krótkofalowiec z Leszna…) oficjalnie, z podawaniem swego znaku. Dlaczego przeciwnicy łączności chrześcijańskich nie potrafią podjąć inteligentnej formy  kontaktu ? Można porozmawiać, napisać list, zatelefonować –  zachęca i prosi o to, zamiast o bezmyślne zakłócanie,  prowadzący koło SP3DG. Jerzy Górski SP3DG jest licencjonowanym krótkofalowcem od roku 1954. Liczy lat 76, od roku 1986 (czyli już 22 lata) wierny jest inicjatywie organizowania cotygodniowych spotkań radiowych, podczas których krótkofalowcy z własnej woli dzielą się Słowem Bożym, dyskutują na tematy chrześcijańskie. Jerzy SP3DG często dodaje od siebie, że jego działalność jest formą podziękowania Stwórcy za dar istnienia fal elektromagnetycznych, dzięki któremu możemy uprawiać nasze hobby.
Pragnę raz jeszcze zaapelować do krótkofalowców SP o tolerancję i wzajemne poszanowanie, abyśmy  mogli nadal cieszyć się opinią ludzi wysokiej kultury i dobrej woli.
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU

6. DIG-SP: SP-DIG
Apel do wszystkich członków Sekcji Polskiej DIG
Szanowni Koledzy! Przesyłam do Waszej wiadomości sprawozdanie z działalności SP-DIG za ubiegłą kadencję i Regulamin Wyborów, zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w korespondencyjnych wyborach Zarządu SP-DIG.
73+77 Przewodniczący Komisji Wyborczej
Wojtek SWP8MI DIG #5791
W załączeniu sprawozdanie i regulamin głosowania.


7. Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia zaprasza do udziału w zawodach o "Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia".  Zawody odbędą się w dniu 15 marca 2009 w godz. od 6-8 UTC czyli 7-8 lokalnego. Regulamin oraz regulamin dyplomu Jarosław w załączniku do niniejszego komunikatu.

8. Walne Zebranie Białostockiego OT PZK. W dniu 7 marca  2009 roku odbyło się Walne  Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału Terenowego PZK w Białymstoku (OT-17). W  zebraniu wzięło udział 40 członków OT PZK co stanowiło 32% stanu osobowego (oddział  liczy 125 członków).
Na  nową  kadencję  wybrano  Zarząd  OT w  składzie:
-  Tadeusz  Breś  SP4GFG   -  Prezes  OT
-  Wiesław  Kosiński  SP4Z   -  Sekretarz
-  Andrzej  Pawlak  SP4DLD  -  Skarbnik
oraz  Oddziałową  Komisję  Rewizyjną  w  składzie:
-  Andrzej  Powichrowski  SP4FMD  -  Przewodniczący
-  Zbigniew  Harasimczuk SP4LVK   -  Sekretarz
-  Leszek  Jeżerys           SQ4AVD  -  członek
    Na  QSL  Managera  Oddziału  powołano  ponownie Tadeusza  SP4GFG, pełniącego  tę  funkcję  od 1979 roku. 
    Wiesław  SP4Z   przeprowadził   prelekcję na  temat współczesnej stacji  kontestowej  pokazując  zdjęcia  anten, sprzętu nadawczo-odbiorczego  oraz   dodatkowego  wyposażenia  stacji.  Waldemar  SP4FKS  wygłosił  krótką  pogawędkę  na temat organizacji  łączności  kryzysowej  (EmCom) i udziału  w  niej  krótkofalowców.
Miłym  akcentem zebrania było wręczenie pucharów dla  Wiesława SP4Z za  awody Polny Dzień 2008.
 
Tadeusz SP4GFG
Prezes OT-17 Białystok
    
9. HF100ZO. Przez cały marzec 2009 roku pracuje  pod znakiem HF 100 ZO stacja okolicznościowa   z okazji  100 - rocznicy urodzin gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety ZAWACKIEJ   ( 1909  - 2009 ) - Honorowego Obywatela Miasta Torunia, jednej z dwóch kobiet ( obok gen. bryg. Marii WITTEK - Komendantki Wojskowej  Służby  Kobiet ), które otrzymały stopień generała brygady.  Kurierka i emisariusza  polskiego podziemia w czasie II wojny światowej ( pseudonim okupacyjny  "Zelma", "Sulica", "Zo" ), jedyna kobieta wśród 316  cichociemnych. Za swoją działalność uhonorowana: 
-  dwukrotnie odznaczona Krzyżem Wojennym Orderu "VIRTUTI  MILITARI"; 
-  czterokrotnie "KRZYŻEM WALECZNYCH";
- Krzyżem Zasługi;
- Krzyżem Armii Krajowej;
- w 1995 roku wyróżniona ORDEREM ORŁA BIAŁEGO.
    W 2002 r. została uhonorowana przez Prezesa IPN tytułem Kustosz Pamieci Narodowej, a w 2006 r. została awansowana na stopień generała brygady (kapitanem i majorem została w 1944 r., podpułkownikiem w 1996 r., a pułkownikiem w roku 1999).
    Pomysłodawczyni,organizatorka i fundatorka  "Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie  Armii Krajowej  oraz Wojskowej Służby  Polek" w Toruniu.
    Niestrudzona propagatorka tradycji patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i roli kobiet
Więcej informacji na temat Pani gen. prof. Elżbiety ZAWACKIEJ i Fundacji  http://pluton.um.torun.pl/~archAK/index.html. Praca emisjami: CW,  SSB, PSK, RTTY - QSL  via  SP2PTU  - OT PZK  Nr 26.
Mariusz  SQ2BNM

10. Apel. Szanowni Państwo!
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, jedyna instytucja na świecie zajmująca się gromadzeniem relacji i materiałów dokumentujących działalność konspiracyjną na terenie Pomorza w latach 1939-1945 oraz działalność wojenną Polek – zwraca się z prośbą o nadsyłanie droga elektroniczną lub pocztową materiałów dotyczących Polek w wojsku w latach 1939-1945 oraz żołnierzy organizacji konspiracyjnych lat II wojny światowej na Pomorzu.

Ludzie tamtego pokolenia, tacy jak sama gen. Elżbieta Zawacka, odchodzą na wieczna wartę. Fundacja, którą założyła Pani Generał – żołnierz Komendy Głównej Armii Krajowej, odznaczona dwukrotnie Orderem Wojennym VM, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, jedyna kobieta wśród cichociemnych – Jej fundacja chce ocalić od zapomnienia heroizm tych ludzi. Dlatego też zwracamy się do Państwa o pomoc. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie o tych, którzy byli w konspiracji na Pomorzu lub tych Polkach, które walczyły w Polskim Państwie Podziemnym, szły z armia Andersa czy armią Berlinga jest proszony o kontakt z fundacją: fapak@wp.pl , 87-100 Toruń, ul. Podmurna 93, tel./fax 56/65 22 186, www.zawacka.pl To jest ostatni moment by ocalić pamięć o ludziach podobnych Elżbiecie Zawackiej.

11. Eliminacje SP do Mistrzostw Świata w Szybkiej Telegrafii.
We wrześniu 2009r. w Bułgarii odbędą się VIII Mistrzostwa Świata w Szybkiej Telegrafii - World HST Championship. Polski Związek Krótkofalowców zamierza wysłać na mistrzostwa 4-osobową drużynę telegrafistów. W celu wyłonienia reprezentacji PZK  przeprowadzone zostaną eliminacje wewnętrzne oparte na regulaminie HST IARU. Zawody eliminacyjne odbędą sie dnia 9 maja 2009r. w Turku, w siedzibie Klubu Krótkofalowców SP3KWA przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Tęcza", ul. Spółdzielców 4. Początek konkurencji o godzinie 11.00.  Organizator zapewnia wyposażenie techniczne sali odbioru, zawodnicy przywożą swoje klucze telegraficzne. Dla uczestników eliminacji przewidziano posiłek i napoje.  Dojazd na koszt własny. Udział i wyniki potwierdzone zostaną  dyplomami okolicznościowymi. Poszukujemy zawodników (kobiet i mężczyzn) w wieku powyżej 21 lat. Podyktowane jest to potrzebą obsadzenia  kategorii wiekowych od "E" do "I" w drużynie narodowej. Przy współpracy z Ligą Obrony Kraju dysponującą młodymi zawodnikami istnieje szansa skompletowania pełnego składu reprezentacji według kategorii przewidzianych regulaminem HST. A - Młodziczka , dziewczynka do 16 lat, B - Młodzik  chłopiec do 16 lat, C - Juniorka, kobieta do 21 lat, D - Junior, mężczyzna do 21 lat, E - Mężczyzna, wiek dowolny , F - Kobieta, wiek dowolny, G - Seniorka, kobieta od 40 lat, H - Senior, mężczyzna od 40 do 50 lat, I - Old Timer, mężczyzna od 50 lat. Konkurencje podczas eliminacji jak i mistrzostw HST to zgodnie z regulaminem: odbiór szybkościowy radiogramów, nadawanie szybkościowe, symulacja pracy w PileUp  programem Morse Runner, odbiór znaków wywoławczych radiostacji amatorskich w programie RUFZ.
Serdecznie zapraszamy miłośników CW do udziału w eliminacjach krajowych 9 maja 2009r. w SP3KWA w Turku. Informacji szczegółowych udziela Jerzy Gomoliszewski SP3SLU pod numerem telefonu 0 - 691 114 514,  lub pod adresem  e-mail: sp3slu@wp.pl.  Strona internetowa Mistrzostw HST w Bułgarii: www.hst2009.eu
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU koordynator PZK

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK
ZAŁĄCZNIKI:


Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia
O r g a n i z u j e


ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE
O "PUCHAR" BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA


REGULAMIN

1. Celem  organizowania  Zawodów  jest złożenie hołdu tym, którzy  brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku oraz tym, którzy walczyli i polegli na wszystkich frontach II-giej wojny światowej abyśmy mogli żyć i pracować w pokoju .
2. Do udziału w Zawodach zaprasza  się operatorów  radiostacji  indywidualnych i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany .
3. Zawody odbędą się w dniu 15 marca 2009 roku ( niedziela ) od godz.  6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz – SSB - Moc do 100 W.
5. Punktacja :
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora  SP 8  PEF        - 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia"                 - 10 pkt.
     c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław"  -   5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i       
                                                                                                           klubowymi   -   1 pkt.
UWAGA : Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie , bez możliwości ich
                    łączenia .          
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.
    Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu :Jarosław: np. 59/001/JA/2p lub 59/001/MJ/1 pkt.
7. Klasyfikacja:
a)    radiostacje indywidualne  – posiadacze Medalu i dyplomu "JAROSŁAW"
     b)  pozostałe radiostacje indywidualne.
     c) radiostacje Klubowe. 
d) najaktywniejsza radiostacja organizatora.
8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów.        
9. Nagrody:
  a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – "PUCHAR"
  b) za zajęcie od I-go do II-go miejsca w każdej grupie -   DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i
      podane do wiadomości w środkach przekazu  PZK a Puchary i Dyplomy wręczone
      zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do
     uczestników zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 22 marca 2009 r. czytelnego  zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji, datę i czas łączności  raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie z  obliczoną  punktacją należy  przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną – e-mail ot 35@o2.pl
13.  Decyzje Komisji są ostateczne.
14.  Komisja w składzie:
    Przewodniczący   - SP 8 AUP
    Członkowie:     - SP 8 IE 
                - SP 8 IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do  zestawienia z udziału w zawodach.
VY - 73!

Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"

I.    Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II.   Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami
      indywidualnymi, oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu
      miasta Jarosławia
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V.   Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt.
                         EU - 5 pkt.
               DX - 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzoneprzez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę  należy wysłać na adres: Klub Łączności SP 8 PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław".

Adresatów niniejszego Regulaminu  prosimy o jego rozpropagowanie.
Organizatorzy.
STREFA DIG
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI DIG-SP

Szanowni koledzy!

W związku z moją rezygnacją z funkcji prezesa polskiej Sekcji DIG-SP i funkcji award managera dyplomu "W-DIG-SP" pragnę przedstawić Wam sprawozdanie z dotychczasowej działalności DIG-SP.
Upływa druga kadencja od powołania naszej polskiej Sekcji DIG-SP i kończy się kadencja obecnego Zarządu. Jako Zarząd w tej fazie działalności, mimo napotykanych trudności, staraliśmy się nadać naszej Sekcji odpowiednią rangę. Decyzją ZG PZK podjętą w dniu 4 czerwca 2005 roku, zostaliśmy zarejestrowani w strukturach PZK jako - Ogólnopolski Klub Dyplomowy PZK - Polska Sekcja DIG. Jako zagraniczna Sekcja DIG okazywaliśmy dosyć dużą aktywność.
W obydwu kadencjach zorganizowaliśmy parokrotnie "Maratony DIG-SP" i "Zawody Andrzejkowe", które cieszyły się zainteresowaniem nie tylko wśród członków DIG, lecz również pozostałych stacji SP i z zagranicy. W dzienniku naszej stacji klubowej zapisanych jest już ponad 20 tysięcy łączności. A w DIG-QSO-Party w latach 2006 i 2007 w części SSB stacja klubowa SP0DIG zdobyła odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce. Dzięki pomocy udzielonej nam przez kolegę Janusza – SP5JXK i Prezydium PZK uruchomiony został portal DIG-SP, który bardzo przychylnie został przyjęty przez internautów. Przy tej okazji pragnę koledze Januszowi – SP5JXK bardzo serdecznie podziękować za jego zaangażowanie i duży wkład pracy ofiarowany naszej Sekcji.
W obu kadencjach przybyło nam również paru nowych członków. Jednak też w tym czasie z głębokim smutkiem pożegnaliśmy naszych zmarłych wspaniałych kolegów: SP2EIW – 5733, SP7EJS - 5072, SP7L (ex SP7LZD) – 5348, SP9LDI - 5671, SP9FSH – 3752.
Ogółem do chwili obecnej zostało wydanych 117 dyplomów "W-DIG-SP". Za dyplomy te uzyskaliśmy 460 PLN, 318 EURO i 58 USD. Z pieniędzy tych pokrywaliśmy koszty związane z działalnością takie jak: opłaty pocztowe za wysyłkę dyplomów, nagród i pozostałej niezbędnej korespondencji, zakup kopert i wkładek usztywniających do wysyłek dyplomów oraz zakup nagród dla uczestników Maratonu DIG-SP i zawodów Andrzejkowych.
Pragnę tu nadmienić, że sponsorem druku dyplomów W-DIG-SP jak też kart QSL dla stacji klubowej SP3DIG/SP0DIG jest kol. Czesław – SP3FUK, który również przekazywał upominki i wpłaty pieniężne do naszej kasy. Wiele pucharów dla zwycięzców w naszych zawodach było sponsorowanych przez kol. Jurka – SP8AQA. Także kol. Andrzej – SQ7B fundował upominki i dyplomy za zawody Andrzejkowe.
Obecny stan środków pieniężnych Sekcji jest następujący: 113,99 PLN i 113 EURO.
Wszystkie przychody i rozchody są dokładnie zaewidencjonowane, wydatki udokumentowane są fakturami i paragonami. Rozliczenie finansów Sekcji, sporządzone w Excelu, wraz z całą dokumentacją przekażę nowo wybranemu Zarządowi. Na życzenie mogę także rozliczenie wysłać każdemu członkowi Sekcji. Ocenę mojej działalności pozostawiam Kolegom.
Rezygnację złożyłem z powodów osobistych, więc nie zamierzam ponownie kandydować do Zarządu DIG-SP. Kolegom z dotychczasowego Zarządu - SP3FUK , SP2B, SP2IW, którzy  współpracowali ze mną oraz wszystkim tym, którzy okazywali mi wsparcie i życzliwość składam serdeczne podziękowanie. A w związku z nowymi wyborami, proszę kolegów o liczny w nich udział i trafny wybór nowego Zarządu.
Pomimo złożonej rezygnacji, chętnie włączę się do pomocy w przeprowadzeniu wyborów. Ponieważ zorganizowanie zjazdu sprawozdawczo-wyborczego sprawiałoby wiele trudności, wybory Zarządu Sekcji na następną kadencję zostaną przeprowadzone drogą korespondencyjną i elektroniczną, zgodnie z punktem 8 dotychczas obowiązującego Regulaminu Polskiej Sekcji DIG-SP. Ten sposób umożliwi udział w wyborach wszystkim członkom, ale jednocześnie przesądza o jawności tych wyborów. Ponieważ nasza działalność w DIG jest tylko zabawą, wybierając władze polskiej Sekcji, chcielibyśmy uniknąć nadmiernego formalizowania. Dlatego też dotychczasowy Zarząd postanowił spośród członków wykazujących dużą aktywność na pasmach i cieszących się dużym zaufaniem społeczności krótkofalarskiej, wyłonić Komisję Wyborczą  składającą się z trzech osób: Wojtka - SP8MI, Jurka - SP8AQA i  Piotra - SP5PB. Koledzy Ci byli również członkami Komisji Wyborczej w poprzednich wyborach. Wszystkim członkom DIG-SP przesłany zostanie materiał dotyczący wyborów. Kartę głosowania należy przesłać do Komisji Wyborczej na podany adres. Zachęcam i proszę Was wszystkich do dalszej, aktywnej działalności na rzecz naszej Sekcji.

Vy 73 + 77,
Augustyn - SP6BOW, DIG 3618

Zasady głosowania
 Na podstawie punktu 8 Regulaminu Polskiej Sekcji DIG-SP, dopuszczającego przeprowadzenie korespondencyjnych wyborów Zarządu Sekcji na następną kadencję, Zarząd postanawia:

1.    Powołać Komisję Wyborczą, która składa się z trzech osób wytypowanych spośród członków DIG-SP, wykazujących dużą aktywność na pasmach i cieszących się dużym zaufaniem społeczności krótkofalarskiej. 
W skład Komisji wchodzą koledzy: Jerzy SP8AQA, Wojciech SP8MI, Piotr SP5PB. Komisja spośród siebie wybrała przewodniczącym – Wojciecha SP8MI.
2.    Członkowie Sekcji DIG-SP dokonują wyboru 3 członków Zarządu. Do dnia 15 kwietnia 2009 r. zgłaszają Komisji Wyborczej kandydatury do Zarządu Sekcji. Kandydaci do Zarządu winni spełniać warunki punktu 10 Regulaminu DIG-SP.
3.    Głosujący członkowie  DIG-SP przesyłają listę z kandydaturami (maksymalnie 3 kandydatury) drogą elektroniczną na adres każdego z członków Komisji, natomiast drogą pocztową na adres przewodniczącego – P.O. Box 27; 38-700 Ustrzyki Dolne. Zgłoszenie kandydatury traktowane jest jako oddanie głosu na dane osoby.
4.    Komisja Wyborcza podlicza otrzymane głosy i po otrzymaniu zgody kandydatów, ustala rezultaty głosowania i ogłasza wyniki. Wydrukowaną dokumentację przekazuje nowemu Zarządowi.
5.    Członkami Zarządu zostają 3 osoby, które otrzymały najwięcej głosów. Zarząd dokonuje spośród siebie wyboru prezesa i jego zastępcy.

Adresy członków Komisji Wyborczej:
      sp8mi@wp.pl
      sp5pb@interia.pl
      sp8aqa@life.pl

Regulamin Polskiej Sekcji DIG-SP

1.    Polska Sekcja DIG-SP jest Ogólnopolskim Klubem Specjalistycznym i działa w zgodzie ze Statutem PZK.
2.    Sekcja DIG-SP jako klub dyplomowy PZK, zrzesza nadawców i nasłuchowców członków DIG w Polsce.
3.    Członkostwo w Sekcji DIG-SP - na zasadach członków nadzwyczajnych - mogą również uzyskać pozostali łowcy  dyplomów w SP, nie będący członkami DIG. Nie mają oni jednak czynnego i biernego prawa wyborczego oraz do czasu członkostwa zwyczajnego nie otrzymują numerów.
4.    Celem istnienia sekcji jest:
a.    Integracja członków DIG w Polsce oraz osób szczególnie zainteresowanych zbieraniem dyplomów krótkofalarskich.
b.    Propagowanie dyplomów, programu dyplomowego DIG i reguł DIG wśród krótkofalowców.
c.    Współpraca z Zarządem DIG-DL, sekcjami zagranicznymi DIG i klubami specjalistycznymi PZK.
d.    Wydawanie dyplomów - w tym dyplomu "W-DIG-SP" - za łączności i nasłuchy z członkami DIG w SP.
e.    Organizowanie zawodów i współzawodnictw.
5.    Członkostwo zwyczajne w Polskiej Sekcji DIG uzyskuje się automatyczne z chwilą otrzymania numeru członka DIG.
6.    Rezygnacja z członkostwa w Sekcji DIG-SP następuje po złożeniu jej na piśmie do Zarządu Sekcji.
7.    Walny Zjazd członków Sekcji zwoływany jest co 4 lata przez Zarząd Sekcji lub w innym okresie na wniosek 1/3  liczby członków Sekcji.  
8.    Wybór Zarządu dokonuje się na Walnym Zjeździe członków Sekcji. Dopuszcza się również możliwość wyboru Zarządu drogą korespondencyjną i elektroniczną.
9.    Władzami Sekcji jest Zarząd składający się z 4 osób: prezesa, v-ce prezesa i dwóch członków. W razie potrzeby Zarząd Sekcji ma prawo powołać osoby funkcyjne.
10.    We władzach  Zarządu Sekcji mogą zasiadać tylko członkowie PZK.
11.    Rozwiązanie Sekcji DIG-SP może nastąpić na żądanie co najmniej ¾ ogółu członków Sekcji.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia, t.j. od dnia 20 października 2004 r.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,221,006 Unikalnych wizyt