PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3426 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 7 stycznia 2009
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK  na 7 stycznia 2009.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Pierwszy tego roczny komunikat zaczynamy od smutnych wiadomości:


SQ6ILN. W wieku 60 laty zmarł kol.SQ6ILN -Tadeusz Schmidt ze Świdnicy .   Zmarł po długotrwałej chorobie , która zniweczyła jego zamiar wstąpienia w szeregi PZK. Zmarł 22 grudnia 2008 roku .
 Cześć Jego pamięci - Stanisław  SP6BGF .

SP5QQ, VE4FF s.k. W dniu 31 grudnia 2008 roku zmarł w wieku 82 lat w Tuxedo Villa, Winnipeg, Kanada, ś. p. RYSZARD GIRULSKI, SP5QQ, VE4FF.
Mgr inżynier elektronik, absolwent Politechniki Warszawskiej, wybitny konstruktor, były pracownik Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie oraz Manitoba Hydro w Kanadzie. Krótkofalowiec, żeglarz i podróżnik, mądry, dobry Człowiek, który w trudnych latach szczególnie w okresie stanu wojennego, pomagał rodakom w Kraju i Kanadzie. Pochowany został w Winnipeg.
Wspomnienie w jęz. angielskim zamieszczone jest na stronie Winnipeg Free Press:
http://www.passagesmb.com/obituary_details.cfm?ObitID=144694
 Krzysztof SP5HS

SP3RNJ s.k. Z żalem informuję, że w dniu 06- 01-2009r. po długiej chorobie odszedł od nas Kolega Roman Nemec SP3RNJ.
Pogrzeb odbędzie się  10-01-2009r.(sobota) o godz. 11.00 na cmentarzu w Skórzewie koło Poznania.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI. Kazik SP3FLQ1. Członkowie PZK i ubiegły rok 2008.
Na wstępie informacja członkowska. Na dzień 31 grudnia 2008 na liście członków PZK jest zarejestrowanych 3459 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych jest to spory wzrost. Taki stan rzeczy dobrze rokuje PZK na przyszłość. Co się na to złożyło? Przede wszystkim aktywność i ciężka praca społeczna wielu Koleżanek i Kolegów w całej Polsce i to nie tylko będących członkami Zarządów Oddziałów. Wiele akcji i działań miało miejsce na szczeblu klubów i szerszych środowisk, czego chlubnym przykładem było spotkanie "ŁOŚ 2008". Bez wątpienia ważnym czynnikiem ułatwiającym wstąpienie do PZK  młodym krótkofalowcom było uchwalenie przez ZG PZK w listopadzie 2007 niższej składki dla młodzieży uczącej się. Na pewno swój  udział przyczynowy miała rekordowa ilość imprez, które organizował lub współorganizował PZK oraz tych, w których uczestniczyli nasi reprezentanci.
Ogólnie należy określić, że "Zjazdowy" rok 2008 był bardzo pracowitym dla wszystkich struktur PZK. Być może był to rok przełomowy, ponieważ owocem XVII Zjazdu Delegatów PZK jest udokumentowana wola zreformowania struktur PZK przez Nich wyrażona. Reforma ta ma służyć poprawie mobilności decyzyjnej w naszej organizacji, lepszemu podziałowi zadań i czynności wewnątrz organizacji co z kolei powinno się przełożyć na efektywność jej funkcjonowania. Na te tematy dyskutowano w czasie kampanii wyboru delegatów, ale przyznam, że w bardzo ograniczonym zakresie. Powód jest bardzo prosty. Przytłaczająca większość z nas chce być po prostu krótkofalowcami. Tylko nieliczni (mniej niż 1%) interesują się sprawami organizacyjnymi, reprezentacją PZK na zewnątrz, walką o nasze interesy jako PZK i jako ruchu krótkofalarskiego w ogóle. To nic nadzwyczajnego, tak jest prawie we wszystkich organizacjach.  Oczywiście, że o ostatecznym kształcie PZK i o ewentualnym nowym Statucie zdecydują Delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe PZK, który powinien się odbyć do końca maja 2009 roku. Na obecnym etapie przygotowań mamy w pełni opracowany dokument wejściowy do reformy czyli Raport Komisji ds. Struktury PZK oraz w trakcie opracowania materiał Komisji ds. Opracowania Nowej Struktury i Nowego Podziału Zadań oraz Obowiązków. Pracują jeszcze komisje ds. analiz i statystyk oraz ds. działalności operacyjnej. Cała działalność tych komisji zostanie "przekuta" w projekt nowego Statutu PZK przez Komisję Statutową PZK. Czasu mamy ok. 3-4 miesiące. Nad całością prac komisji oprócz prezydium ZG PZK czuwa Kol. Leszek SP6CIK, który włożył już ogromny wysiłek w przygotowanie raportu Komisji ds. Strategii PZK.
Wracając do wspomnianej już rekordowej ilości imprez sportowych i wyjazdów zagranicznych wymienię najważniejsze. A więc zaliczyć tu można : udział naszej reprezentacji w Mistrzostwach HST w Pordenone, Mistrzostwa Świata ARS w Korei Południowej, Mistrzostwa ARS Słowacji, udział EmCom Managera PZK i Oficera Łącznikowego IARU PZK w GAREC 2008 ( światowej konferencji na temat łączności bezpieczeństwa),  stoiska PZK we Feriedrichschafen i w Holicach oraz szeroki jak na PZK udział naszej delegacji w konferencji R1 IARU w Cavtat.
Rok był również bogaty w wydarzenia krajowe, do których należy zaliczyć:  zorganizowanie pierwszych krajowych ćwiczeń w łączności bezpieczeństwa –sierpień 2008, IV obóz szkoleniowy w sportach obronnych dofinansowany z dotacji MON, walne zebrania i zjazdy poszczególnych OT spowodowane potrzebą wyboru delegatów na Zjazd oraz liczne spotkania środowiskowe takie jak wspomniany na wstępie "ŁOŚ 2008", "Krótkofalarska Jesień na Pogórzu" w Jodłówce Tuchowskiej, "Tama 2008"-APRS i wiele innych o bardziej lokalnym charakterze jednakże nie mniej ważnych dla konsolidacji i integracji naszego środowiska.
To wszystko w połączeniu z rekordową kwotą ponad 80.000 zł zebraną na PZK jako OPP pozwala dobrze rokować na przyszłość. Życzmy więc sobie, aby ten Nowy 2009 rok był lepszy lub przynajmniej tak samo pomyślny jak ten, który minął.

           Piotr SP2JMR prezes PZK


2. Wyjaśnienie do Rozporządzenia o świadectwach.
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi interpretacji w. wym. Rozporządzenia przekazuję informację uzyskaną z UKE.
"W dniu 22 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290). Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=23&news_id=20&layout=11&page=text jest krótkie wyjaśnienie zmian w sprawie wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. W § 23 ust 2 rozporządzenia jest również informacja, że wydane na podstawie dotychczasowych przepisów świadectwa klasy B zachowują ważność. Nie ma potrzeby i możliwości wymiany świadectwa klasy B na św. klasy A.

W dniu 2 stycznia 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej  amatorskiej (Dz.U. nr 223 poz 1472)
Zgodnie z § 4 ust.1 tego rozporządzenia można na podstawie świadectwa klasy B uzyskać pozwolenie kat. 1 uprawniające do pracy we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Wniosek w sprawie wydania pozwolenia kategorii 1 wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej (od wydania pozwolenia radiowego) w wysokości 82 zł należy złożyć do właściwej względem zamieszkania  Delegatury UKE, z jednoczesnym wnioskiem o unieważnienie wydanego wcześniej pozwolenia kategorii 2. Po unieważnieniu pozwolenia kat 2 wydane będzie pozwolenie kategorii 1 ze znakiem wywoławczym wcześniej używanym.
Obecnie na stronie UKE w dziale pozwolenia umieściliśmy kompleksowe informacje o nowych regulacjach prawnych.
http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=21&news_id=26&layout=11&page=text

Pozdrawiam
Marek Ambroziak SP5IYI


3. Zaproszenie do udziału w zawodach.
Radioklub SP3ZAH zaprasza wszystkich miłośników emisji cyfrowych do udziału w krajowych zawodach HELL i PSK. Zawody te odbędą się w dniu 11 stycznia 2009. Więcej informacji w załącznikach do komunikatu.


4. Komunikat Klasyfikacyjny KRAJOWYCH  ZAWODÓW  DIGI MODE 1.8MHz 2008 ZORGANIZOWANYCH  W  90  ROCZNICĘ  WYBUCHU  POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO jest już na portalu PZK.


5. MK QTC
Od 17 już lat MK QTC jest miesięcznikiem operatorskim adresowanym do czynnych w eterze nadawców i SWL. Taką opinię wyrażają praktycznie co miesiąc nasi Czytelnicy w listach do redakcji. Sami zresztą ochoczo biorą udział w procesie redagowania, i dzięki temu śmiało można powiedzieć, że QTC jest pismem redagowanym dla krótkofalowców i przez krótkofalowców. Dzięki m.in. temu powstał program dyplomowy PGA i towarzyszący mu Ogólnopolski Klub Krótkofalowców PGA-C PZK. Podobnych inicjatyw było bardzo dużo i będzie w dalszym ciągu. Np. w tym roku (w styczniowym wydaniu) rozpoczynamy edukacyjny cykl pt. "ABC radiooperatora" mający bezpośredni związek z zalecanym przez IARU procesem upowszechniania znakomitego poradnika ON4WW i ON4UN o krótkofalarskich zasadach etycznych i procedurach operatorskich. W styczniowym numerze publikujemy pierwszą część poradnika. Ten niezwykły materiał przeznaczony jest dla początkujących i zaawansowanych nadawców, którzy znajdą w nim odpowiedzi na wiele pytań z zakresu operatorstwa. Celem jest przede wszystkim przypomnienie procedur, bez znajomości których samodzielna i bezkolizyjna praca w eterze jest zwyczajnie bardzo mocno ograniczona.
Styczniowe wydanie MK QTC to jeszcze szereg innych praktycznych i pożytecznych informacji z kraju i ze świata. Polecamy zatem lekturę każdemu czynnemu w eterze radiooperatorowi .

Spis treści styczniowego wydania MK QTC:
75 lat Łódzkiego Klubu Radionadawców
ABC radiooperatora – część I poradnika 
ARISS ma 25 lat – rocznica programu edukacyjnego 
Balck Sea Contest Club (BSCC) – klub aktywnych HAMs
Bez CHECKLOG – zawody bez logów kontrolnych 
Darmowe mapy – serwis mam z kraju i ze świata 
Data na dyplomie – dlaczego tak?
Dlaczego 48h? – termin nadsyłania logów PGA
Egzamin w S21- po raz pierwszy od wielu lat 
EmCom Info – informacja 
Extremely Low Frequency – eksperyment na fali 17-kilometrowej!
HF0APAS już QRV – Polak na Antarktydzie
HST 2009 – mistrzostwa w Bułgarii
Jeśli nie Contest to co? – kto nie lubi zawodów?
Kalendarz zawodów na styczeń i luty
Konkurs PGA – konkurs z okazji 1. rocznicy PGA
Konkurs poznański  
Księżyc odbija HF – eksperyment HAARP 
Ku czci Brailla – stacja memoriałowa
Liczyć czy nie? – czemu nie liczyć punktów w zawodach
Metoda PGA – jeszcze raz na nowo
Mikołajowa radiostacja z SCL
Można czy nie? – stacje okolicznościowe w terenie 
Nadajnik z CFL – TX ze zużytej ... żarówki
Nagrywanie – "pomysł" na sędziowanie
NKP 2008 – komentarze uczestników zawodów 
Nowe dyplomy PGA – wykaz 55. zdobywców 
Nowe pozwolenia – jak to zrobić? 
Nowy cykl słoneczny 
OP0LE z Maud Land – Belg na Antarktydzie
OX5AA w CQ WW – warto zobaczyć
PGA 2008 Test – klasyfikacja generalna
Program PGA po roku – szaleństwo PGA
Przyjaciele apelują – pomoc dla kalekiego krótkofalowca 
QRZ.COM v. 2.0 – serwis w nowych szatach
QSL via...
Zamiast IRC? – nie tylko IRC i "zielone"
QSL.pga – system elektronicznych kart QSL
QSO B4 – robic czy nie?
Regulaminy zawodów HF
Relacja z wakacji – cd. relacji Józefa SP1LJQ
Rozporządzenie MI – pełen tekst
SDR-2000-UA – transceiver 21. wieku 
Słyszę Cię na bombę – felieton Leniwego Papcia 
SOC – klub operatorów II kategorii...
Spotowanie w CQ WW – żałosna statystyka
SQ7B – Award Manager PZK
Super stacja Contestowa 
SY tylko dla Mont Athos? – walka o prefiks
The Triple Play Worked All States Award
Tylko 100W – ograniczenie w zawodach
WRTC 2010 – olimpiada bez Polaków
Zawody jakich jeszcze nie było – info o NKP 
Zimowy dyplom – dyplom za zimowe wyprawy gminne 

eQTC i eQTC Express
1. eQTC to elektroniczna wersja MK QTC wysyłana zainteresowanym prenumeratorom. Dzięki temu gazeta wyprzeda Pocztę Polską, przez co informacje są zdecydowanie bardziej aktualne. Z kolei eQTC Express jest dodatkowym, bezpłatnym serwisem rozsyłanym do prenumeratorów w przypadku pilnych informacji operatorskich.
2. Od stycznia br. MK QTC można otrzymywać bez konieczności dokonywania prenumeraty. W tym celu zainteresowany otrzymywaniem gazety może co miesiąc wysyłać na adres redakcji znaczki pocztowe.


6. Spotkanie Opłatkowe Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT 10 PZK.
"Drodzy Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy wraz z Rodzinami
Zgodnie z wieloletnim zwyczajem, mam przyjemność zaprosić na XVI Spotkanie Opłatkowe. Odbędzie się ono w sobotę 10 stycznia 2009 roku w Tenczynie (przy trasie Kraków – Zakopane ok. 50 km od Krakowa loc. JN99XQ; informacje można też uzyskać na częstotliwości przemiennika SR9P 145.650 lub na częstotliwości 145.475).
W załączniku podaję program tegoż spotkania. Serdecznie zapraszam. Bożena SP9MAT"


7. INFORMACJE PGA-C PZK
1. Dla upamiętnienia rocznicy powstania programu dyplomowego PGA, w dniach od 1 do 4 stycznia br. pracowało 7 stacji okolicznościowych: HF1PGA 3Z1PGA 3Z0PGA SN1PGA SN0PGA SQ0PGA 3Z2009PGA oraz 67 stacji indywidualnych – członków PGA-C PZK. Za przeprowadzone w ww. okresie QSO/HRD można otrzymać pamiątkowy dyplom PGA 2009 Award. Wnioski na ww. dyplom przyjmowane będą do 12 bm. na adres: qtc@post.pl  
Szczegóły na stronie http://www.skjkc.pl/pga/index.php?go=1years

2. Siedem ww. stacji okolicznościowych i członkowskich PGA-C PZK przeprowadziło w dniach 1-4 bm. łącznie ponad 15.000 QSO. Logi tych pierwszych dostępne są onLine na portalu PGA, z możliwością natychmiastowego otrzymania eQSL za przeprowadzone QSO.

3. Wdrożony w połowie grudnia ubiegłego roku system eQSL.pga udostępniony został 8 bm. dla wszystkich członków PGA-C PZK. Każdy z nich może więc udostępnić tam swój log stacyjny, dając możliwość otrzymywania natychmiastowych potwierdzeń za wykazane QSO.
Rozwiązanie to jest niezwykle wygodne przy zdobywaniu dyplomów, ponieważ potwierdzenia łączności otrzymuje się błyskawicznie. Ten nowy system obsługi QSL opisany jest w styczniowym wydaniu MK QTC.

4. Kolejnymi członkami PGA-C PZK zostali: SP1NQN SP3CUG SP5BLI SP6FHU SP6XXB SP8OOB SQ2CFJ SQ7NSN SQ8MXC SQ8TUR. Ogólnopolski Klub PGA-C liczy razem 91 radiooperatorów – członków PZK.

5. Przypominamy o pierwszej turze TGA TEST, która rozegrana będzie już 10 bm. Zwracamy uwagę na nieco odmienny regulamin, którego aktualna wersja opublikowana jest w styczniowym wydaniu MK QTC oraz na portalu PGA.

6. Na początku stycznia br. na listach aktywnych gmin SP znalazło się już 1000 pozycji. Zasługa to nadawców, którzy organizują specjalne ekspedycje gminne. Bieżący rok zapowiada się równie owocnie, bo plany wypraw mamy już od kilkudziesięciu HAMs.


8. Spotkanie opłatkowe Jarosławskiego OT PZK ( OT 35) odbędzie w dniu 16 stycznia 2009 o godz. 17.00 w restauracji "U Tanga" przy ul. Ogrodowej 1 w Jarosławiu.  Zapowiadany jest udział przedstawicieli władz powiatowych oraz miejskich. Tak jak w ubiegłych latach spotkanie to będzie okazją do omówienia wielu działań tego małego ale b. prężnego OT,  których wiele nie miało by miejsca bez poparcia ze strony władz. Dzięki znakomitej atmosferze i współpracy z władzami Jarosławski OT PZK w roku 2007 otrzymał nową siedzibę na ostatnim piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Jarosławiu.


9. Zjazd OT 04.
Bydgoski OT PZK zwołuje Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy w dniu 24 stycznia 2009. Miejsce to sala nr 28 Klubu POW przy ul. Sułkowskiego 52. Początek godzina 10.00. (I termin), 10.30 (II termin).


Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZKZałącznikiXVI Spotkanie Opłatkowe
      w "Dolinie Raby"
   Tenczyn 10.01.2009

ZAPROSZENIE


Mamy zaszczyt zaprosić Szanowne Koleżanki i Kolegów Radioamatorów wraz z Rodzinami na Spotkanie Opłatkowe Radioamatorów organizowane przez Klub SP 9 KDR w Domu Rekolekcyjnym Braci Kapucynów w Tenczynie dnia 10 stycznia 2009 roku (sobota) od godz. 10.00

       Program spotkania
10.00 - Przyjazd
         - Zapoznanie się wzajemne
         - Giełda sprzętu radioamatorskiego

11.00 - Uroczyste rozpoczęcie opłatka
         - Przywitanie i życzenia Prezesa SP 9 KDR
         - Wzajemne dzielenie się opłatkiem i życzenia
12.00 - Msza Święta
         - Wspólna fotografia   
13.00 - Biesiada przy bigosie
         - Wspólne kolędowanie   

Niektóre informacje
    Można zwiedzić ruchomą szopkę i oświetlone gospodarstwo w Skomielnej Cz.
Istnieje możliwość nabycia ciekawej literatury
Można się zaopatrzyć w "słynny" Balsam kapucyński
Zapoznać się z piękną okolicą i z Domem Rekolekcyjnym

Dom Rekolekcyjny Św. Franciszka
Tenczyn 444
32-433 Lubień
tel. 018 268 23 63
email: tbargiel@onet.pl
W imieniu organizatorów i prezesa SP9KDR
br. Tadeusz Bargiel- sp9xwy
Z A P R O S Z E N I E
VI      KRAJOWE  ZAWODY  HELL 2009  (KZ HELL 09)
W rocznicę powstania PZK

Organizator:  Leszczyński Klub Krótkofalowców "HKŁ" SP3ZAH w Lesznie
Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Poznaniu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Lesznie
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lesznie

Sponsorzy:  ZG PZK i Wydział Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu "Redakcja Świat Radio", SP3AMZ, SP3CUG, SP3FFR, SP6BSL

Cel zawodów:  Uczczenie rocznicy powstania PZK .Uaktywnienie  stacji SP pracujących emisją  HELL, ułatwienie zdobycia dyplomu "10 SP HELL"

Termin:  11.01.2009r.(Niedziela)     8.00 do 9.00 UTC (9.00 do 10.00 czasu lokalnego)
Pasmo:   3,5 MHz wg. obowiązującego Band Planu
Raporty:  RST + trzycyfrowy numer QSO + skrót województwa np. 599 004 R.
Wywołanie:  CQ SP CONTEST
Punktacja:    1 punkt za QSO .
Mnożnik:    Liczba województw. W przypadku, gdy z własnego województwa pracuje jedna stacja, to zalicza sobie własny mnożnik.
Wynik:       Ilość punktów (x) mnożnik. Przy jednakowej liczbie punktów o miejscu
decyduje czas zakończenia ostatniego QSO.
Kategorie:  A - stacje indywidualne i klubowe,
                B - nasłuchowcy.
Uwagi:
 - w zawodach obowiązuje ograniczenie mocy do 20 Watów,
 - klasyfikacja w grupach będzie miała miejsce w przypadku, gdy do komisji trafi minimum 5 dzienników.
Wyróżnienia : Grawertony, dyplomy, prenumerata "Świat Radio".

Warunki klasyfikacji:  Sklasyfikowani zostaną uczestnicy, którzy w logach zawodów zamieszczą
oświadczenie o treści jak niżej oraz będą przestrzegać jego treści:
W zawodach uczestniczyłem zgodnie z regulaminem zawodów, zasadami ham spiritu, przestrzegając 5 minutowego QRT przed i po zawodach z ograniczeniem mocy do 20 W na wyjściu.
Nie będą brane pod uwagi logi uczestników, którzy nawiązali  mniej niż 1  możliwych do przeprowadzenia QSO z 1  uczestniczących  okręgów SP.

Logi zawartość:  Preferowane logi w formacie cabrillo, do dziennika należy dołączyć ww. oświadczenie oraz  wykaz zaliczonych województw, liczbę punktów , zgłoszony wynik oraz adresy pocztowy i e-mailowy.


Logi termin wysyłki:  Logi zawodów należy przesłać w terminie do 14.01.2009
 - elektroniczne na adres e-mail: sp3cug@wp.pl
 - papierowe na adres pocztowy:  LKK  skr. poczt. 106, 64-100 Leszno


Ogłoszenie wyników:  Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 15.01.2008. Decyzje komisji są ostateczne. Wyniki rozesłane zostaną pocztą elektroniczną na adresy uczestników lub przez nich wskazane oraz do mediów krótkofalarskich, zamieszczone na stronie organizatora http://sp3zah.webpark.pl    
    
Dyplomy uczestnictwa: Dla wszystkich uczestników przygotowane zostaną dyplomy uczestnictwa
sponsorowane przez ZG PZK- które wysłane zostaną  za pośrednictwem poczty po otrzymaniu zwrotnej koperty( A5) ze znaczkiem.
            Zawody wchodzą w skład klasyfikacji generalnej o Puchar Prezydenta Miasta.

Przykład zapisu w logu:
HELL  2009-01.11  8.01  SP3ZAH  599 001 W  SP0 XYZ  599 001.X

73 de Organizatorzy

Z A P R O S Z E N I E
VIII    KRAJOWE  ZAWODY  PSK 2009     ( KZ PSK 09)

W rocznicę odzyskania niepodległości  na Ziemi Leszczyńskiej

Organizator:    Leszczyński Klub Krótkofalowców "HKŁ" SP3ZAH w Lesznie
Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Poznaniu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Lesznie
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lesznie

Sponsorzy:    ZG PZK i Wydział Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu "Redakcja Świat Radio",SP3AMZ, SP3CUG, SP3FFR
Cel zawodów:    Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości Ziemi Leszczyńskiej , uaktywnienie  stacji SP pracujących na PSK 31, ułatwienie zdobycia dyplomu "10 SP PSK"

Termin:   11.01.2009r(Niedziela)    7.00 do 8.00 UTC (8.00 do 09.00 czasu lokalnego)
Pasmo:    3,5 MHz wg. obowiązującego Band Planu
Raporty:   RST + trzycyfrowy numer QSO + skrót województwa np. 599 001 W.
Wywołanie:   CQ SP CONTEST
Punktacja:    1 punkt za QSO .
Mnożnik:    Liczba województw. W przypadku, gdy z własnego województwa pracuje jedna stacja, to zalicza sobie własny mnożnik.
Wynik:       Ilość punktów (x) mnożnik. Przy jednakowej liczbie punktów o miejscu
decyduje czas zakończenia ostatniego QSO.
Kategorie:  A - stacje indywidualne i klubowe,
                B - nasłuchowcy.
Uwagi:
 - w zawodach obowiązuje ograniczenie mocy  20 Watów,
 - klasyfikacja w grupach będzie miała miejsce w przypadku, gdy do komisji trafi minimum 5 dzienników.
Wyróżnienia:        Grawertony, dyplomy, prenumerata "Świat Radio".

Warunki klasyfikacji:    Sklasyfikowani zostaną uczestnicy, którzy w logach zawodów zamieszczą
oświadczenie o treści jak niżej oraz będą przestrzegać jego treści:
W zawodach uczestniczyłem zgodnie z regulaminem zawodów, zasadami ham spiritu, przestrzegając 5 minutowego QRT przed i po zawodach z ograniczeniem mocy do 20 W na wyjściu.
Nie będą brane pod uwagę logi uczestników, którzy nawiązali mniej niż 1  możliwych do przeprowadzenia QSO z 1 uczestniczących okręgów SP

Logi zawartość:     Preferowane logi w formacie cabrillo , do dziennika należy dołączyć ww. oświadczenie oraz  wykaz zaliczonych województw, liczbę punktów, zgłoszony wynik adresy pocztowy i emiailowy.


Logi termin wysyłki:      Logi zawodów należy przesłać w terminie do 14.01.2008
 - elektroniczne na adres e-mail: sp3cug@wp.pl
 - papierowe na adres pocztowy:  LKK  skr. poczt. 106, 64-100 Leszno
Ogłoszenie wyników:    Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 15.01.2008. Decyzje komisji są ostateczne. Wyniki rozesłane zostaną pocztą elektroniczną na adresy uczestników lub przez nich wskazane oraz do mediów krótkofalarskich, zamieszczone na stronie organizatora http://sp3zah.webpark.pl    

Dyplomy uczestnictwa: 
Dla wszystkich uczestników przygotowane zostaną dyplomy uczestnictwa sponsorowane przez ZG PZK- które wysłane zostaną za pośrednictwem poczty po otrzymaniu zwrotnej koperty( A5) ze znaczkiem.
            Zawody wchodzą w skład klasyfikacji generalnej o Puchar Prezydenta Miasta.

73 de Organizatorzy

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,961,096 Unikalnych wizyt