PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na dzień 17 grudnia 2008
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na 17 grudnia 2008.

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.Nowe Pozwolenia.
W dniu 5 grudnia 2008 Minister Infrastruktury podpisał Rozporządzenie w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Rozporządzenie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym. Dokument ten znajduje się ma stronie Ministerstwa Infrastruktury http://www.mi.gov.pl/2-4821bc0605a2a.htm   Powyższe dla nas oznacza, że w drodze ponownego wydania pozwolenia przez UKE, można uzyskać nowe, z możliwością pracy na falach krótkich. Jedyny warunek: należy posiadać świadectwo operatora urządzeń radiowych (np. takie bez znajomości telegrafii), czyli takie które dotąd uprawniało tylko do pozwolenia II kategorii.
Bogdan, SP3IQ.


2.EmCom Manager PZK informuje:

Łamanie znaku wywoławczego przez /D
Stacje amatorskie w trakcie łączności kryzysowej lub ćwiczeń powinny łamać swój znak przez /D (na przykład SP0PZK/D). Litera D jest skrótem od distress (niebezpieczeństwo) lub disaster (klęska żywiołowa, katastrofa]).
Konferencja GAREC 2007 (Global Amateur Radio Emergency Conference) zaleca łamanie znaku przez D jeśli jest to dozwolone przez krajową Administrację Łączności. Polscy krótkofalowcy mogą łamać swój znak przez /D. Gorąco zachęcam do używania /D w trakcie każdych ćwiczeń - nawet tych lokalnych i do dalszego propagowania tej informacji.

Częstotliwości przeznaczone dla łączności kryzysowej w pasmach KF
Następujące częstotliwości (+/- QRM) są wyznaczone przez IARU jako centrum aktywności (Center of Activity) dla łączności kryzysowej, odpowiednio dla każdego regionu IARU:
Region 1         Region 2                       Region 3
3760              3750 lub 3985               3760
7060              7060, 7240 lub 7290      7060
14300            14300                           14300
18160            18160                           18160
21360            21360                           21360


Pracując w pobliżu tych częstotliwości zwracajmy szczególną uwagę czy nie zakłócamy przypadkiem słabych sygnałów stacji „emergency”.
Od 29 marca 2009r zacznie obowiązywać nowy bandplan I regionu IARU dla pasma 40m. Częstotliwość CoA dla łączności kryzysowej w nowym bandplanie jest ustalona na 7110kHz.

Procedura pracy stacji amatorskiej w wypadku sytuacji kryzysowej
Przypominam wszystkim stacjom zainteresowanym łącznością kryzysową, że istnieje oficjalna procedura prowadzenia łączności w sytuacjach kryzysowych przyjęta przez wszystkie regiony IARU.
Polskie tłumaczenie procedury znajduje się na stronach SP-EmCom: http://emcom.pzk.org.pl

Marek SQ2GXO
Koordynator Łączności kryzysowej PZK


3.Spotkanie w SP1KRF. W  sobotę  13 grudnia 2008r. odbył się  uroczyste spotkanie klubu SP1KRF w Barlinku. W spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele miasta Barlinka w osobach burmistrza UMiG pana Zygmunta Siarkiewicza oraz przewodniczący rady miasta pan Dariusz Zieliński. W  spotkaniu uczestniczyła również  pani dyrektor Barlineckiego Domu Kultury  Brygida Liśkiewicz, w którym  klub SP1KRF  ma swoją siedzibie. Gospodarzem spotkania był kolega Stanisław Smoleń SP1IVL  od  33lat kierownik klubu najpierw SP3KRF a teraz SP1KRF. W  miłej i przyjemnej  atmosferze Stanisław SP1IVL przedstawił prace i osiągnięcia klubu SP1KRF.  Podsumowaniem  tej pracy był wręczenie klubowi  pucharu za zdobycie pierwszego  miejsca współzawodnictwie stacji klubowych  ,,Aktywności -SP1 2008" przez prezesa Zachodniopomorskiego Odziału Terenowego PZK kol. SP1TMN. W  spotkaniu uczestniczyli koledzy Janusz SP3FLR,Piotr SQ1DWS,Agnieszka SQ1VAA,Paweł SQ1MNF,Piotr SQ1MNG MichałSQ1HMA.członkowie klubuSP3YPR-Waldek SP3NYR,ZbyszekSP3NYF Konrad SQ3MU oraz kolega Władek SP3SUZ,AndrzejSP3CUT,Antoni SQ3XBC,Zarząd ZOT PZK reprezentowali koledzy Wojtek SP1FFC i Janusz SP1TMN.
Info . Janusz SP1TMN


4.Opłatek w OT 37. 13 grudnia br. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyło się spotkanie opłatkowe członków Praskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście Burmistrz Dzielnicy Pragi Południe pan Jarosław Karcz, radna dzielnicy pani Bożena Manarczyk (SQ5BT), nestor krótkofalarstwa polskiego kol. Krzysztof Słomczyński (SP5HS), vice prezes Polskiego Związku Krótkofalowców kol. Jan Dąbrowski (SP2JLR), przyjaciele i sympatycy Oddziału oraz członkowie Oddziału tradycyjnie z rodzinami.
Spotkanie oficjalnie rozpoczął prezes Praskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców Wiesiek (SQ5ABG). Przywitał gości i członków Oddziału, złożył wszystkim życzenia Świąteczne i Noworoczne. W krótkich słowach podsumował kolejny (bogaty w wydarzenia) rok działalności członków Oddziału i nakreślił zamierzenia na nadchodzący 2009 rok  i lata następne. Zdrowych, spokojnych spędzonych w rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2009 Roku życzyli zaproszeni goście.   Następnie wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia.
Dalsza część spotkania odbywała się przy suto zastawionych stołach. Napoje gorące serwowali najmłodsi członkowie Oddziału (nasłuchowcy) znakomicie się z tego zadania wywiązując.
Żeby nikomu z członków Oddziału lub ich rodzin nie zabrakło świątecznej zastawy na Wigilijnym stole, zebrano na ten cel tysiąc złotych.
Rozmowom na temat naszego hobby nie było końca.
Info.  SP2JLR


5.Informacje PGA-C PZK
NKP 2008 Contest
 Niedzielne zawody PGA 2008 Contest (14 bm.) za nami. Rozegrane były w trudnych warunkach propagacyjnych, na co zwracali uwagę niemal wszyscy uczestnicy w swoich komentarzach. Rzeczywiście było ciężko, ale może tym bardziej cieszyć powinien udział! Zawody przyciągnęły niespotykaną dotąd ilość uczestników. Takiej frekwencji nie odnotowano w żadnych innych krajowych zawodach krótkofalarskich. W NKP 2008 Contest sklasyfikowano 248 stacji, przeprowadzono łącznie 9164 QSO, w tym poprawnych 7407
(80.8%). Zachęcamy do zapoznania się z wynikami. Patrz -
http://www.skjkc.pl/pga/index.php?go=nkpcontest2008_wyn
 eCertyfikaty ze znakami wszystkich uczestników udostępnione będą już wkrótce.
 Puchary, nagrody i dyplomy za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych zostaną wysłane na adresy domowe. Wyniki NKP 2008 Contest  opublikowane  będą  w  najbliższym  tj.  styczniowym  wydaniu MK QTC, gdzie zamieścimy także obszerny komentarz  organizatorów oraz uwagi uczestników.

eQSL.pga
15 bm. na portalu PGA dostępna jest nowa usługa pn. eQSL.pga. Dzięki niej każdy chętny może teraz natychmiast wydrukować potwierdzenie swojego dowolnego QSO z każdą z następujących stacją: 3Z0PGA 3Z1PGA 3Z2009PGA 3Z83NKP HF1PGA HF2008PR HF200C HF200Q HF200T HF90PR SN0PGA SN1PGA SP0PGA SP0PGC SQ0PGA. Logi innych radiostacji (np. SN1PGA, 3Z0PGA, HF1PGA, SQ0PGA, 3Z1PGA, 3Z2009PGA) będą udostępniane sukcesywnie. Szczegóły w MK QTC oraz na portalu PGA - www.skjkc.pl/pga

Wydane dyplomy PGA
W grudniu 2008 r. wydanych zostało 51 wyczynowych dyplomów PGA. Otrzymali je:
PGA-E 10 Award: SP9HTY SP9RTZ SQ7MHN SP3VT SP5XSL
PGA-E 25 Award: SP9HTY
PGA-H 100 Award: SQ7NHT SP5X SQ9NFI SP2FAP SP5XSL SP9HTY SQ5JUJ SP5KP
SP3NNI  SQ9CWO SP8BWR SP9JKL SP8OOB SP1CQZ SP5CGN SQ7MHN SP8OOB SN0SWPW SP7SZW SQ2LYS SP5IKO SQ9ITA SP1MVG SQ9DXT SQ2JSV SP0PGC SP6IEQ
PGA-H 250 Award: SP5KP SQ9CWO SP9JKL SP5X SP1CQZ SQ7MHN SQ9NFI SP7SZW SQ9ITA SQ5JUJ SP1MVG SP0PGC
PGA-H 500 Award: SQ9CWO
PGA-S P Award: SP5XSL SQ7MHN SP1CQZ
PGA-S SP Award: SP9HTY
PGA-S Wn Award: SP9HTY
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych. Przypominamy, że wszystkie dyplomy elektroniczne wydawane są bezpłatnie. Dyplomy w tradycyjnej postaci (papierowe) są płatne. Zgłoszenia na dyplomy PGA przyjmowane są za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na portalu PGA. Wnioski papierowe (obowiązuje lista GCR) na adres: MK QTC, Suchacz-Zamek, 82-340 Tolkmicko.
QTC: Lista GCR to wykaz przeprowadzonych i potwierdzonych QSO podpisany przez dwóch licencjonowanych nadawców członków PZK, lub klub krótkofalarski PZK.

3Z0HNY
Od 22 do 31 bm. na pasmach HF będzie QRV ze znakiem 3Z0HNY (Happy New Year) radiostacja Ogólnopolskiego Klubu PZK (sp0pgc). eQSL będą dostępne w systemie eQSL.pga, a także via biuro PZK.


PGA 2008 Award
Przez cztery pierwsze dni stycznia 2009 r. na HF czynnych będzie 6 stacji okolicznościowych QRV z okazji 1. rocznicy programu dyplomowego PGA. Za przeprowadzone z nimi łączności, a także z członkami PGA-C PZK będzie można otrzymać pamiątkowy dyplom. Szczegóły dot. tej akcji patrz - www.skjkc.pl/pga/index.php?go=1years
 

6.Skrócony spis treści ŚR 1/2009
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców,
Wyniki i regulaminy zawodów
TEST: Alinco DJ-V17
PREZENTACJA: Alan CT-210 i CT-410, Anteny Diamond
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
ŁĄCZNOŚĆ: Nowe świadectwa operatorów urządzeń radiowych, APRS4R
RADIO RETRO: Siewier
WYWIAD: Przyszłość systemu APRS
DYPLOMY: Dyplomy krajowe
HOBBY: Wzorzec częstotliwości synchronizowany sygnałem z GPS
DIGEST: Wzmacniacze mocy i inne ciekawe rozwiązania
FORUM CZYTELNIKÓW: Listy, Porady
SPIS TREŚCI 2008
LISTA OBECNOŚCI
RYNEK I GIEŁDA
DODATEK: Kalendarz radiooperatora 2009


7.Krótkofalowiec Polski 1/2009
Posiedzenie ZG PZK z 22.11.08
I część sprawozdania z Konferencji R1 IARU
75 lat Łódzkiego Klubu Radionadawców
Nowy Award Manager PZK Andrzej SQ7B
Nowe przepisy w Austrii by OE1KDA
Relacja ze Zjazdu OT11
Oraz trochę różności jak w każdym KP


8.Zaproszenia: Otrzymałem zaproszenia na spotkanie opłatkowe w Harcerskim Radioklubie SP2ZAO „Dromader” w Bydgoszczy odbędzie się ono 22 grudnia 2008 i jest podpisane przez Prezesa klubu Kol. Marka SQ2SDJ.

Kolejne zaproszenie dotyczy organizowanego w dniu 17 stycznia 2009 roku corocznego spotkania krótkofalowców „Stare przyjaźnie, nowe znajomości”, które odbędzie się w siedzibie Oddziału PZK im. Mikołaja Kopernika  (OT 49) tj. w Klubie Osiedlowym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej KAMELEON w Toruniu przy ulicy Tuwima 9. Początek o godzinie 1100. To zaproszenie podpisał Kol. Józek SP2AQB.
Za obydwa zaproszenia serdecznie dziękuję i oczywiście o ile czas i okoliczności pozwolą postaram się w nich uczestniczyć.


Koleżanki i Koledzy! To już ostatni w bieżącym roku komunikat sekretariatu ZG PZK. Następny dopiero w dniu 7 stycznia już 2009 roku, kiedy to będziemy o rok starsi. Oczywiście nie dotyczy to tylko YL  i XYL, bo przecież One są zawsze młode.


Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy
 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2009 Roku w imieniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz swoim własnym składam Wam serdeczne życzenia Zdrowych , Wesołych i Obfitych Świąt oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2009.
Życzę Wam przede wszystkim satysfakcji z uprawiania naszego wspaniałego hobby oraz tego co najważniejsze - zdrowia zarówno w okresie świąteczno- noworocznym jak i w całym 2009 roku.
A poza tym życzę Wam tego wszystkiego czego oczekujecie, że będzie Waszym udziałem.
                                                                        
        Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZKLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,476 Unikalnych wizyt