PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na dzień 3 grudnia 2008
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na 3 grudnia 2008.

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A o to informacje. Niestety na początek zaczynam od b. smutnych.


SP7CMR s.k. W dniu 29 listopada odszedł do krainy wiecznych Dx-ów Kol. Mieczysław Rutkowski SP7CMR. Konstruktor i DX-man członek OT 24 PZK. W altach 70-tych był Prezesem Łódzkiego OT PZK Ś.P. Mieczysław SP7CMR padł ofiarą pożaru. Pogrzeb odbędzie się w piątek 5 grudnia 2008 na cmentarzu EMAUS  o godzinie 12.00 i  będzie poprzedzony Mszą Św. W Kościele Św. Ducha w Łowiczu. Cześć Jego Pamięci.
Piotr SP2JMR"

SP9MQB s.k. W dniu dzisiejszym tj. 3 grudnia br. ok.01.45   po krótkiej chorobie odszedł do krainy wiecznych DX-ów Kolega Jan Widlarz SP9MQB. Był animatorem krótkofalarstwa w Wadowicach i nie tylko. Ś.P. Janek zorganizował tegoroczny Zjazd PKUKF. Był moim (SP2JMR) konsultantem w bardzo wielu sprawach.  Będzie nam go bardzo brakowało.
Cześć Jego pamięci.
Info. Staszek SP9SDR &SP2FAP& Piotr SP2JMR

SQ9CAZ s.k. W nocy z 28/29 listopada 2008 zmarł po długiej i ciężkiej chorobie kol. Stanisław RĄCZKA, SQ9CAZ z Rabki - członek OT 12. Kondolencje dla członków rodziny.
Cześć Jego pamięci..!
Zarząd OT12.1.Sprawy antenowe.
W ciągu ostatniego roku jak przysłowiowe grzyby po deszczu zaczęły mnożyć się sprawy o prawo do stawiania lub eksploatacji istniejących już anten na budynkach wspólnych, a także na własnych działkach budowlanych i rekreacyjnych. Jako Prezydium ZG PZK i sekretariat ZG PZK przy pomocy prawników oraz w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie staramy się pomóc kolegom mającym tego typu problemy. Dotychczas uzyskaliśmy kilka wyroków sądowych korzystnych dla krótkofalowców. Nie zmienia to  jednak faktu, że problem pozostaje, a na dodatek w Polskim sądownictwie nie ma pojęcia precedens. W dodatku powołując się na wyrok innego Sądu można zostać ukaranym za obrazę niezawisłego i niezależnego Sądu.” Dura lex sed lex” czyli „twarde ( dla nas) prawo lecz prawo” jak mawiali starożytni Rzymianie.
W związku z tym PZK podejmuje się prób działań systemowych zmierzających do ułatwienia nam stawiania i eksploatacji anten. W związku z tym zakładamy możliwość przygotowania projektów zmian w aktach prawnych i zaproponowania ich stosownym organom decyzyjnym w tym ustawodawczym.  Przykładem takich działań było pismo skierowane do Przewodniczącego KRMI, które poniżej cytuję. Mogę to zrobić ponieważ dwa dni temu otrzymaliśmy na nie odpowiedź.
W redagowaniu treści poniższego pisma ogromną pomoc uzyskałem od Romana SP9MRN, Dionizego SP6IEQ, Andrzeja SP9ENO oraz Roberta SP6RGB. Koordynatorem konsultacji w tej sprawie był Roman SP9MRN.
Adresatem poniższego pisma jest Pan Grzegorz Schetyna Wicepremier Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który z urzędu przewodniczy Komitetowi R.M. ds. Informatyzacji Łączności.
Nasze problemy antenowe są zbliżone do tych jakie napotykają podmioty gospodarcze zajmujące się radiokomunikacją i informatyzacją łączności.

Dotyczy: Stanowiska Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności w sprawie barier procesu inwestycyjnego w telekomunikacji.
Polski Związek Krótkofalowców po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komitetu w jednoznaczny sposób wyraża poparcie dla dotychczasowych prac Komitetu i jednocześnie informuje, że prace komitetu w tym zakresie są całkowicie zbieżne z dotychczasowymi dążeniami i działaniami Polskiego Związku Krótkofalowców.

Polski Związek Krótkofalowców jako ogólnopolska organizacja pozarządowa posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego od lat podejmuje działania mające na celu stworzenie jednolitego prawa antenowego, pozwalającego uprawnionym podmiotom  - w tym krótkofalowcom będącym posiadaczami pozwoleń radiowych w służbie amatorskiej – na budowę anten i antenowych konstrukcji wsporczych.
Jednym z najbardziej istotnych elementów działalności statutowej naszego Związku, są działania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa. Mając to na uwadze, nasza organizacja jeszcze w 1999 roku zawarła obowiązujące do dziś stosowne porozumienie z Szefem Obrony Cywilnej Kraju. Na jego podstawie prowadzimy wspólne działania podejmowane wraz z Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia nieprzerwanej łączności zapasowej, które przynoszą wymierne efekty. Znakomitym przykładem jest  współpraca naszego Związku z Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego województw: Świętokrzyskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego, Pomorskiego, czy Zachodniopomorskiego. Uczestnictwo krótkofalowców w zapewnianiu łączności zapasowej zostało wielokrotnie wysoko ocenione przez profesjonalne służby ratownictwa w trakcie prowadzonych wspólnych ćwiczeń i akcji.
Kolejnym elementem działalności statutowej jest działalność wychowawcza, prowadzona również w oparciu o programy Unijne oraz o programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Warunkiem koniecznym do sprawnej współpracy w tworzeniu systemów łączności oraz pozostałej działalności statutowej są instalacje antenowe, zarówno dla fal krótkich jak i ultrakrótkich. Z tego też powodu Polski Związek Krótkofalowców informuje, że działalność Komitetu w zakresie usuwania barier w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej jest bezpośrednio związana z działalnością statutową Związku.
Istotnym elementem wydaje się być również przyjęcie jednoznacznej interpretacji prawa lokalowego i spółdzielczego.  Często zdarza się tak, że dopiero w postępowaniu sądowym udaje się wyegzekwować prawo do budowy antenowych konstrukcji wsporczych.
Dotychczasowe rozstrzygnięcia procesowe zawsze zapadały na korzyść naszych członków.

Pomimo tak ważnej funkcji społecznej jaką pełni Polski Związek Krótkofalowców, nasi członkowie napotykają na szereg barier, które w poważnym stopniu ograniczają nasz rozwój lub w niektórych sytuacjach całkowicie go paraliżują. Niezbędnym do prowadzenia naszej działalności jest budowa systemów antenowych opartych na szerokiej gamie różnych anten, od bardzo prostych,  drutowych po anteny wieloelementowe o znacznych gabarytach. Do mocowania tych anten niezbędne są konstrukcje wsporcze montowane na dachach budynków, na balkonach lub posadowione na gruncie. Są to bardzo proste konstrukcje, często o małych wymiarach a również maszty antenowe o standardowej wysokości rzędu kilkunastu metrów.

Do barier jakie napotykają krótkofalowcy należy zaliczyć w szczególności :

1. Na etapie lokalizacyjnym.
Ponieważ, działalność krótkofalarska obejmuje cały kraj, a w ogromnej części  obszaru kraju nie są opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jedną z barier jest brak jasnych i dostępnych przepisów określających warunki zagospodarowania terenu a w szczególności lokalizacji konstrukcji masztowych.
Generalnie, występuje brak ogólnej wiedzy w zakresie telekomunikacji radiowej wśród społeczeństwa. W przypadku anten o dużych gabarytach, wzbudzają one nieuzasadnione negatywne reakcje, które skutkują subiektywnymi ocenami , często negatywnymi organu wydającego decyzje lokalizacyjne.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Na uzyskanie takiej decyzji należy czekać wiele miesięcy. Należy zauważyć, że krótkofalarstwo jest działalnością eksperymentalną w której nasi członkowie poszukują ciągle nowych, bardziej skutecznych rozwiązań antenowych. Zatem, systemy antenowe w wielu wypadkach są budowane na stosunkowo niedługi przedział czasowy. Trudno jest zatem, pogodzić stosunkowo krótki okres eksploatacji systemu antenowego z bardzo długim okresem uzyskiwania stosownych decyzji urzędowych.
W przypadkach występowania opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego występują bariery związane z ograniczeniami w zakresie rozbudowy systemów antenowych a wynikających z nieuzasadnionych obaw przed polami elektromagnetycznymi. Skutek występowania pola elektromagnetycznego pochodzącego od anten krótkofalarskich jest wielokrotnie mniejszy niż pochodzącego od ręcznego telefonu komórkowego, który jest powszechnie akceptowany. Bariery te występują mimo szczegółowych wyjaśnień czy argumentów przedstawianych odpowiednim Urzędom.

2.  Na etapie środowiskowym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a w szczególności par. 3 pkt 1 ust. 8, może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko instalacji radiokomunikacyjnej przy określonych parametrach. W  praktyce opracowanie takich raportów jest rutynowo wymagane przez Urzędy, często nawet w sytuacjach kiedy moce EIRP są mniejsze niż 15W co w istotny sposób jest sprzeczne z wymaganiami określonymi w Ustawie.
W ogromnej większości stacji amatorskich na ich wyposażeniu znajdują się urządzenia nadawcze, których moc wyjściowa nie przekracza 100 W. W dużej części moce te nie przekraczają 20 W. Specyfika pracy stacji amatorskiej polega na bardzo sporadycznym uruchamianiu urządzenia nadawczego, w wolnych chwilach poza obowiązkami służbowymi, rodzinnymi itp.. Bardzo często łączny czas emisji pola elektromagnetycznego przez stację amatorską wynosi minuty czy pojedyncze godziny w skali tygodni, miesięcy lub  roku. Łatwo zatem zauważyć, że skutek oddziaływania takiego pola na środowisko jest bliski zeru. Takie też opinie na temat oddziaływania stacji amatorskich są prezentowane przez środowisko naukowe przy okazji różnych konferencji. Niezależnie od niewielkiego czasu pracy radiostacji, specyfika pracy krótkofalarskiej polega na stosowaniu w ogromnej części prowadzonych łączności tzw. modulacji jednowstęgowej lub telegrafii, które cechuje ok. 20-40% tzw. wypełnienie czasu emisji. Fakt ten wpływa na dalsze znaczące zmniejszenie czasu faktycznej emisji pola elektromagnetycznego. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia w tym zakresie nie uwzględniają tych istotnych parametrów przy opracowaniu oceny oddziaływania instalacji antenowych mimo, że tego typu parametry są powszechnie stosowane w innych krajach, zaleceniach WE oraz w krajowych przepisach BHP dotyczących ochrony miejsca pracy.
Niezależnie od przedstawionej sytuacji, jak już wspomniano, krótkofalowcy budują systemy antenowe, często na bardzo krótki okres eksploatacji. Bywa niekiedy, że są to dni lub godziny. Zatem, brak jednoznacznych definicji oraz brak zrozumienia specyfiki krótkofalarstwa pozwala na spotykane interpretacje, nakazujące wykonywanie odpowiednich ocen.  
Ponadto art. 122a nakazuje wykonywanie odpowiednich pomiarów poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji oraz każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji. Zatem, artykuł ten należałoby zinterpretować jako nakaz wykonywania odpowiednich pomiarów przy każdej zmianie anteny, co w konsekwencji może skutkować wykonywaniem pomiarów lub ocen wielokrotnie w ciągu roku. Koszty związane z tym procesem nie mają żadnego przełożenia na wspomniane już zerowe skutki oddziaływania pola wytworzonego przez stacje amatorskie.
W żaden też sposób nie współgrają z czasem życia instalacji antenowej. Można zaryzykować stwierdzenie, że czas budowy i eksploatacji amatorskich systemów instalacji antenowych bywa często krótszy niż czas potrzebny na wykonanie stosownych ocen czy pomiarów i dopełnienia nakazanych Ustawą obowiązków.

3.  Bariery finansowe.
Działalność radiowa w wykonaniu członków Polskiego Związku Krótkofalowców jest w pełni amatorska. Opiera się całkowicie na własnych funduszach poszczególnych członków. Nasi członkowie ponoszą szereg wydatków związanych z zakupem sprzętu. Wymagany jest tutaj sprzęt odpowiedniej jakości aby uniknąć zakłóceń w innych urządzeniach odbiorczych. Ponadto nasi członkowie w pełni finansują budowę instalacji antenowych. Wszystkie w/w koszty bardzo obciążają ich budżety rodzinne.
Nałożony obowiązek wykonywania odpowiednich ocen oraz pomiarów skutkuje dodatkowymi wysokimi kosztami. Tak wysokie dodatkowe koszty sprawiają, że dużej ilości naszych członków nie stać na ich ponoszenie.

4.  Inne.
Niezależnie od wymagań określonych w Prawie ochrony środowiska czy Prawie budowlanym występują również pewne bariery wynikające z braku znajomości zasad emisji pola elektromagnetycznego i jego skutków oraz z nie prawidłowej interpretacji lub nie jasnych zasad określonych w Prawie spółdzielczym.
Sytuacje te, głównie w budynkach wielorodzinnych, doprowadzają do nakazów likwidacji krótkofalarskich systemów antenowych. Wprawdzie, w przypadkach rozstrzygnięć sądowych systemy te są przywracane, jednak sytuacja ta prowadzi do ogromnego zniechęcenia w naszym środowisku. Wynika to z faktu, że czas dochodzenia swoich praw przed sądami jest bardzo długi i bywa kosztowny. Sprowadza się to do dochodzenia swoich praw wynikających z Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego, tylko z powodu nie jasnych zapisów pozwalających na różne interpretacje.

Reasumując :
Polski Związek Krótkofalowców zwraca się z prośbą o usunięcie omówionych barier poprzez dokonanie zmian w przepisach aktów prawnych :
1.    W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ) :
  • wprowadzenie mechanizmów dla szybkiego uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • wprowadzenie zapisów mówiących o zaszeregowaniu anten krótkofalarskich do typowych instalacji budynków, podobnie jak są traktowane anteny telewizyjne czy satelitarne,
  • wyeliminowanie uzgodnień w przypadku deklaracji budowy anten lub masztów do anten amatorskich.
2.    W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami ) :
  • w art. 51 oraz 122a usunąć obowiązek wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko i wykonywania pomiarów amatorskich systemów antenowych.
    Polski Związek Krótkofalowców  zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu w tym zakresie w stosunku do stacji amatorskich i składania rocznych raportów.
3.    W rozporządzeniu MŚ z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów ( Dz. U. z 2003 roku  Nr 192, poz. 1883 ) :
  • wprowadzenie zapisów precyzujących czas i rodzaj emisji fali elektromagnetycznej,
4.    W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2007 r. Nr 158 poz. 1105 z późniejszymi zmianami
  • W par. 2 oraz 3 usunąć obowiązek wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko i wykonywania pomiarów amatorskich systemów antenowych.
5.    W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156. Poz. 1118 z późniejszymi zmianami ) :
  • Rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę o maszty i konstrukcje wsporcze amatorskich systemów antenowych.  Ograniczenie w tym zakresie do dokonywania zgłoszeń planowanej budowy lub rozbudowy systemów antenowych.

Szanowny Panie Premierze! Polski Związek Krótkofalowców pragnie podziękować Panu Premierowi za podjęcie trudnego tematu usuwania barier w telekomunikacji i jednocześnie pragniemy zauważyć, że podjęty przez Komitet temat nie dotyczy wyłącznie służb profesjonalnych, ale również amatorskiej służby radiokomunikacyjnej.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostęp do bieżących informacji o stanie postępu prac Komitetu w przedmiotowym zakresie a jednocześnie deklarujemy wszechstronną pomoc zarówno przy konstruowaniu propozycji zmian w prawie jak i na etapie późniejszych ewentualnych konsultacji aktów prawnych.

A oto odpowiedź:

Szanowny Panie Prezesie,
 
Nawiązując do Państwa pisma z 19.07.2008 r. dotyczącego Stanowiska Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności w sprawie barier procesu inwestycyjnego w telekomunikacji (przekazanego oficjalnie do Członków KRMI Ministrów -  Infrastruktury i Środowiska), uprzejmie informuję Pana, że Urząd Komunikacji Elektronicznej kontynuuje konsultacje w zakresie barier w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Informacje w tym zakresie są do uzyskania na stronie  WWW UKE (link w załączeniu).

http://www.urtip.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=3520&layout=3&page=text

Z poważaniem Tomasz Mazurkiewicz
Sekretariat Komitetu:
Departament Informatyzacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2. 75 lat Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców.
A właściwie Łódzkiego Klubu Radionadawców.(1933-2008) Uroczystość z tej okazji odbędzie się w dniu 6 grudnia 2008 w domu kultury Zarzewie SM „Zarzew” przy ul. Wandurskiego 4 w Łodzi. Prezydium ZG PZK będzie reprezentowane przez Kol. Janka SP2JLR Wiceprezesa PZK. Zapowiadany jest udział przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich, a także wielu znanych postaci z naszego krótkofalarskiego świata w tym Leszka SP6CIK, Zdzisława SP6LB, Andrzeja SP5AHT.
Impreza zapowiada się bardzo ciekawie z oczywiście wiodącym aspektem historycznym. Będzie też znakomitą okazją do uhonorowania Odznakami Honorowymi PZK Kolegów najbardziej zasłużonych dla Łódzkiego Krótkofalarstwa.
Nad całością czuwał będzie Prezes Łódzkiego OT PZK- (OT 15) Kol. Jerzy Jakubowski SP7CBG, któremu serdecznie dziękuję za zaproszenie, z którego z ważnych przyczyn osobistych nie mogę skorzystać.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Opolskiego OT PZK. 
Odbędzie się W dniu 7 grudnia 2008 (niedziela) o godzinie 10.00 (drugi termin 10.15) w siedzibie
Zespołu Placówek Oświatowych – Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Torowa 7.
Walne zebranie wybierze nowe władze Opolskiego Oddziału Terenowego PZK. Będzie również okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych dla rozwoju krótkofalarstwa na Opolszczyźnie Kolegów. Za zaproszenie bardzo dziękuję jednakże z powodów jak wyżej nie będę mógł osobiście  w nim uczestniczyć. Prezydium ZG PZK będzie reprezentował Kol. Bogdan SP3IQ wiceprezes PZK.

4. INFORMACJE PGA-C PZK  
3Z83NKP  
Z okazji 83. rocznicy nawiązania pierwszej potwierdzonej łączności stacji polskiej (TPAX) z nadawcą zagranicznym (N-PM), stacja PGAC-PZK SP0PGC w dniach od 6 do 14 grudnia br. będzie QRV z okolicznościowym znakiem wywoławczym 3Z83NKP (sufiks to pierwsze litery hasła Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego). Szczegóły na portalu PGA (www.skjkc.pl/pga ) oraz w MK QTC.

NKP 2008 Award
Za QSO z co najmniej 50 różnymi stacjami SP przeprowadzone w dniach od 6 do 14 grudnia br. można otrzymać pamiątkowy dyplom NKP 2008 Award. Regulamin dyplomu opublikowany jest w grudniowym wydaniu MK QTC oraz na portalu PGA (www.skjkc.pl/pga ).

Pierwsze urodziny
1 stycznia 2009 r. program dyplomowy PGA będzie obchodził swoje skromne 1. urodziny.  Z tej okazji będzie QRV  6 radiostacji okolicznościowych: HF1PGA, 3Z0PGA, SN1PGA, SN0PGA, 3Z1PGA i SQ0PGA. Będzie wydany specjalny dyplom wyczynowy. Szczegóły w MK QTC oraz na portalu PGA (www.skjkc.pl/pga ).

Będą QRV  
Z tej samej okazji w styczniu 2009 r. zorganizowanych będzie kilkanaście ekspedycji krótkofalarskich do nieobsadzonych do tej pory gmin.

PGA-H 500 Award
Pierwszym nadawcą który zdobył dyplom PGA-H 500 Award (za 500 potwierdzonych gmin) jest Jan Wystrychowski, SQ9CWO.

PGA-H 250 Award
Dyplomy za 250 potwierdzonych gmin (PGA-H 250 Award) przyznano już 10 nadawcom SP: SP5KP, SQ9CWO, SP9JKL, SP5X, SP1CQZ, SQ7MHN, SQ9NFI, SP7SZW, SQ9ITA, SQ5JUJ.

HF90PR QRT
W listopadzie br. stacja klubowa PGA-C-PZK SP0PGC pracowała w ramach akcji dyplomowej Polonia Restituta pod znakiem HF90PR. Przeprowadzono 6.512 QSO, w tym 471 z różnymi stacjami SP. QSL via SP2FAP oraz eQSL.cc  


Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,217,385 Unikalnych wizyt