PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3357 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK 14/24 z dnia 03.04.2024
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 14/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .

SP DX Contest 2024 !!!

W najbliższy weekend (6-7 kwietnia 2024, 15:00 UTC - 14:59 UTC) startujemy z kolejną edycją największego, dorocznego wydarzenia w polskim krótkofalarstwie - SP DX Contestu.
To zawody, w których każdy polski krótkofalowiec powinien wziąć udział! SP DX Contest jest imprezą międzynarodową, przyjazną formą współzawodnictwa dla stacji SP, przy udziale krótkofalowców z całego świata.
SP DX Contest dla jednych jest wyczynem, ale dla wielu z nas jest po prostu towarzyskim spotkaniem na falach eteru, które odbywa się tylko raz do roku! Nie chodzi w nim tylko o to, żeby za wszelką cenę zwyciężyć, ale również o to, aby dobrze się bawić.

Spodziewamy się, jak zwykle silnej reprezentacji zagranicznej. Nasz SP DX Contest cieszy się wśród krótkofalowców z całego świata renomą, jest lubiany i ceniony.
Ta renoma wzrośnie, jeżeli wystartujemy licznie. Liczba stacji ze świata jest proporcjonalna do ilości słyszanych stacji polskich. Dla wielu z nich stanowi możliwość zdobycia dyplomów takich jak "Polska" lub nalepek do "SPPA" czy "PGA". Nieważne więc czy jeszcze nigdy nie startowałeś, lub czy jesteś weteranem imprezy. W to najważniejsze święto polskich krótkofalowców po prostu nie może Cię zabraknąć.
Po więcej informacji i regulamin zapraszamy na stronę zawodów: 

Weź udział w SP DX Contest, dobrze się bawiąc i podnosząc rangę polskiego krótkofalarstwa!
To jedne z najstarszych zawodów na świecie, a po raz pierwszy zostały zorganizowane w 1933 roku.

Przypominamy, że stacje polskie nadają jednoliterowy skrót województwa: np. 59P na SSB, 599L na CW itp.

Do usłyszenia 06.04.2024 r. godz. 15.00 UTC.

73! Komisja Zawodów SP DX Contest 2024,
Polski Związek Krótkofalowców i SPDXC


Wesprzyj Polski Związek Krótkofalowców swoim 1,5% od podatku.
KRS 0000088401

Od początku lutego możliwe jest rozliczanie się z podatków za 2023 rok. Apelujemy do naszych członków oraz sympatyków o wsparcie Polskiego Związku Krótkofalowców swoim 1,5% od należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego oraz o promocję wpłat na nasze stowarzyszenie wśród znajomych. Pozwoli nam to na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć w sferze działań publicznych. W szczególności w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
Środki z odpisu 1,5% od podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie są dla Związku. To są pieniądze na działalność społeczną Związku. Wasz 1,5% to poza składkowe środki, którymi możemy wesprzeć najróżniejsze zadania realizowane na poziomie lokalnych społeczności krótkofalarskich, klubów krótkofalowców, oddziałów terenowych PZK oraz finansowane centralnie, jak np. Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ czy Ogólnopolską Konferencję Uczestników i Sympatyków Programu ARISS.
W ubiegłym roku ze środków 1,5% wydatkowaliśmy ponad 70 000 zł na 36 przedsięwzięć. Najważniejszym z nich była możliwość utrzymywania urządzeń bezobsługowych na obiektach Emitel S.A., które służą wszystkim i stanowią ważny element systemu łączności rezerwowej w sytuacjach kryzysowych.

Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK


I. Sprawy organizacyjne

1. XXVII KZD coraz bliżej

Do kolejnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK zostało już tylko 38 dni. Dotychczas wybrano 47 delegatów z 28 OT czyli 5 OT nie ma delegatów.
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVII KZD:
https://pzk.org.pl/download/public/Aktualne_Regulaminy/Ordynacja_Wyborcza_na_XXVII_KZD_PZK.pdf, termin powiadomienia sekretariatu ZG PZK o planowym Walnym Zebraniu mającym wybrać delegatów na XXVII KZD upłynął 24 marca 2024 r.
Ostatnie Walne Zebrania w poszczególnych OT powinny się odbyć najpóźniej 5 kwietnia br. Dotychczas delegatów nie wybrały OT-05, OT-10, OT-12 (zwołane Walne Zebranie), OT-17, OT-29 (zwołane walne zebranie). Zapraszam wszystkich na oficjalną stronę XXVII KZD. Znajdują się tam wszystkie sprawy związane z KZD takie, jak aktualna lista delegatów, proponowany program Zjazdu, proponowane zmiany w Statucie PZK. Zmian proponowanych przez Komisję Statutową jest obecnie 29 i stanowią one pokaźną grupę tematów na Zjazd. Działa także lista wysyłkowa materiałów na KZD, 10 kwietnia zostaną wysłane wymagane Statutem PZK informacje dot. XXVII KZD oraz część materiałów uzupełniających.
Zapraszam wszystkich członków PZK do zapoznania się zarówno z zawartością strony zjazdowej, jak i proponowanymi zmianami i przekazanie swoich uwag do Komisji Statutowej lub bezpośrednio delegatom na XXVII KZD.
 .
Stronę Zjazdową opracował i nią administruje Waldemar 3Z6AEF prezes Dolnośląskiego OT PZK, Członek ZG PZK oraz Delegat z OT-01 na XXVII KZD.
To ogrom pracy, który usprawni przebieg KZD.

*Nocleg przed KZD. Delegaci i goście Zjazdu zainteresowani noclegiem przed KZD, czyli z piątku 10 maja na sobotę 11 maja proszeni są o kontakt z Jakubem SP7Y sp7y.dx@gmail.com do 5 kwietnia.
Polski Związek Krótkofalowców pokrywa koszty pobytu uczestników Zjazdu w hotelu od 11 maja br. godz. 10.00 do 12 maja br. godz. 11.00.

Info. Piotr SP2JMR

2. Po Posiedzeniu ZG PZK - uzupełnienie informacji

W informacji o posiedzeniu ZG PZK wkradł się błąd. Wymieniając gości posiedzenia pominąłem Krzysztofa SP5E Managera ds. mediów PZK, członka redakcji naszych Komunikatów. W dodatku Krzysztof dwukrotnie zabierał głos podczas posiedzenia.
Przepraszam za błąd.

Info. Piotr SP2JMR

3. Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Olsztyńskiego OT-21 PZK

Zgodnie z Uchwałą Zarządu OT-21 PZK w dniu 13 stycznia 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego wyłoniono Zarząd OT na kolejną kadencję.
W wyniku głosowania do Zarządu weszli:
Zarząd
1) Prezes Andrzej Sobiela - SP4ETO
2) Sekretarz Janusz Orlicki - SP4BEU
3) Skarbnik Adam Ciosek - SP4CUF
4) Manager QSL Andrzej Sobiela - SP4ETO
Zastępca - Bolesław Bagiński - SP4JFR

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Bogumił Kozioł - SQ4OJL
Członek - Krzysztof Żukowski - SQ4AFJ
Członek - Władysław Daniszewski - SP4JFE
Zastępca - Grzegorz Zygner - SP4NDU
Wyłoniono też Delegata na Zjazd Krajowy, którym został:
Bolesław Zwinczak - SP4AAZ
Zastępca Andrzej Sobiela - SP4ETO

Prezes Oddziału Terenowego OT-21 PZK
Andrzej Sobiela SP4ETO

4. Po Walnym Zebraniu Tarnowskiego OT PZK

W dniu 17.03.2024 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Terenowego PZK nr 28 w Tarnowie, połączone z Zebraniem Wyborczym Delegata na XXVII KZD PZK. Delegatem OT PZK nr 28 w Tarnowie na Zjazd Krajowy wybrany został Janusz SP9LAS. Zastępcami Delegata zostali: Waldemar SP9MZX oraz Waldemar SP5GFN.

Info. Janusz SP9LAS

5. Po Walnym Zebraniu Wirtualnego OT PZK - OT-73

W dniu 24.03.2024 r. miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK OT-73. Wybrano delegatów na KZD PZK 2024.
Delegaci:

1. Zygmunt Szumski SP5ELA
2. Rafał Kalinowski SQ5OUO

Zastępcy Delegatów:

1. Mirosław Sadowski SP5GNI
2. Adam Zalewski SP5UFK


Info. Zygmunt SP5ELA


II Wydarzenia

6. Poznajcie czwórkę YOTA!

Poznajcie Maksa SP3LM, Filipa SP9GMD, Paweł SQ2BNY oraz Pawła SQ2IPS -
to czwórka młodych, która będzie reprezentować najmłodsze pokolenie polskich krótkofalowców podczas XII dorocznego letniego obóz YOTA!

Aż 100 ambitnych młodych z całego Regionu 1 IARU (w tym zespoły gościnne
z Regionów 2 i 3) spotka się między 16 a 23 sierpnia w Pradze. W komunikacie 9/2024 informowałem o akcji i zapraszałem do zgłoszeń.
Informacja ta wywołała niemałe poruszenie. Pojawiło się wiele pytań i wątpliwości czy akcja może się udać. Nie mamy Koordynatora, nie wysyłaliśmy reprezentacji przez kilka lat, nie poprzedzały jej wielomiesięczne przygotowania. Dyskusję dodatkowo ożywiło zupełnie inne podejście do zgłoszeń.
W tym roku zamiast tradycyjnego formularza zgłoszenia przez klub czy OT, zainteresowani mieli samodzielnie nagrać krótki film, w którym przyciągną uwagę, powiedzą dlaczego to właśnie oni mają jechać, opiszą dotychczasowe aktywności, zainteresowania i osiągnięcia w krótkofalarstwie.
Po przychylnej decyzji Tadeusza SP9HQJ, PZK zadeklarował chęć udziału w akcji. Zgodnie z kalendarzem czekaliśmy na zgłoszenia uczestników i jednocześnie na potwierdzenie ilości dostępnych miejsc po stronie Organizatora.
W końcu Czesi poinformowali nas o zmniejszeniu maksymalnej wielkości reprezentacji (do max. 3 osób). Tymczasem my po obejrzeniu przesłanych filmów widzieliśmy, że mamy 4 dobrych kandydatów. Widać, że każdy z młodych ma pasję i pomysł na ten wyjazd, każdy powinien jechać!

Oczywiście są różnice w doświadczeniu, dotychczasowych osiągnieciach, natomiast najlepiej, żeby jechali razem. Wróciłem więc do Organizatorów i nie odpuszczałem. Uzgodniliśmy niestandardowe podejście dla polskiej reprezentacji: 4 osoby z małą gwiazdką (jedna z osób będzie miała miejsce rezerwowe). Zrobimy po obu stronach wszystko, żeby pojechali w czwórkę, natomiast gwiazdka musi pozostać na pewien czas.
W ubiegłym tygodniu na młodych czekała niespodzianka. Zostali zaproszeni na spotkanie wirtualne, na którym mieli dowiedzieć się więcej. Była radość, gratulacje, a także pierwsze decyzje. Na funkcję opiekuna grupy zgłosił się Filip SP9GMD. Propozycja spotkała się z pozytywnym przyjęciem grupy. Na kanał komunikacji drużyna wybrała Discorda. To ważne, ponieważ najbliższe dni będą czasem na poznanie się. Później przyjdzie czas na wspólne aktywności, tak żeby w sierpniu pojechali do Czech jako zgrana paczka.

W telegraficznym skrócie:
Maksa SP3LM pasjonują zawody, w których bierze udział z sukcesami. Działa w klubie, interesuje go również RTTY.

Filip SP9GMD czerpie radość z odnawiania sprzętu pomiarowego i starszych trx-ów. Podoba mu się możliwość dzielenia się wiedzą z innymi. Docenia możliwość brania udziału w zawodach ze zgraną ekipą.

Pawła SQ2BNY interesuje elektronika oraz informatyka. Lutuje, drukuje w 3D tworząc projekty. Pasjonuje go radioastronomia, odbiór z satelit, ADS-B.

Najmłodszy Paweł SQ2IPS buduje anteny, bierze udział w zawodach, odbiera
sygnały z balonów oraz realizuje projekty w klubie. To właśnie Jemu przypadło miejsce rezerwowe. O postępach będę informować.

Trzymajcie kciuki za młodych!

Jeśli ktoś ma pytania, to zapraszam do kontaktu: sp5e@krotkofalow.cy.
Jeśli ktoś chciałby pomóc przy tym projekcie, to pozytywne dusze są zawsze mile wdziane!

Info. Krzysztof SP5E

7. Promocja krótkofalarstwa podczas Targów Camper Caravan Show w dniach 5-7 kwietnia 2024. PTAK EXPO-Nadarzyn

Pasję poznawania nowych miejsc łączę z powodzeniem z innymi zainteresowaniami: krótkofalarstwem, żeglarstwem i wędkarstwem morskim oraz karawaningiem.
W 2004 roku wyznaczyłem sobie ambitny cel: odwiedzenie stu krajów.
Konsekwentnie to realizowałem i w wakacje 2023 roku odbyłem kamperem swoją jubileuszową podróż do setnej destynacji - Islandii - krainy ognia i lodu.
Przebyłem dziesiątki tysięcy kilometrów w powietrzu, setki mil na oceanach i tysiące kilometrów w swoim kamperze. Pływałem po Pacyfiku i Karaibach, odwiedziłem sześć kontynentów, a ze swojej radiostacji nadawałem z ponad osiemdziesięciu krajów. O tym wszystkim można przeczytać w wydanej przeze mnie w roku 2022 książce "Z radiem przez świat", podsumowującej mój kilkunastoletni dorobek podróżniczy.
Mottem książki jest moje ulubione zdanie: "Jeśli nie dorobiłeś się do czterdziestki, to raczej już się nie dorobisz - zacznij podróżować".
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mnie w dniach 5-7 kwietnia w Nadarzynie podczas Targów Camper Caravan Show w PTAK EXPO- strefa podróżników - hala E, gdzie będę opowiadał o swoich podróżach.
Zaprezentuję swojego kampera przerobionego pod kątem radiowym.
Ponadto w sobotę, na scenie głównej o godz. 12.30, przedstawię prezentację pt.
"Z radiem przez świat".

Info. Przemek SP7VC

8. SN230BEM - 230 rocznica urodzin gen. Józefa Bema

Na wniosek Oddziału Terenowego PZK nr 28 w Tarnowie UKE zatwierdził znak okolicznościowy SN230BEM. Znak ten jest dla uczczenia 230 rocznicy urodzin Gen. J. Bema i będzie obowiązywał w okresie 25.03.2024 do 25.03 2025 r.
Karty QSL via SP9PTA.

Generał Józef Bem urodził się w Tarnowie 14.03.1794 roku. W związku z przypadającą w tym roku rocznicą jego urodzin Rada Miasta Tarnowa ogłosiła rok 2024 "Rokiem Gen. J. Bema".
Generał. Józef Bem to bohater trzech narodów: Polski, Węgier i Turcji. Podczas powstania listopadowego dowodził polską artylerią, był naczelnym wodzem powstania węgierskiego a nawet marszałkiem armii tureckiej w służbie sułtana. Zmarł w Aleppo 10.12.1850 roku na malarię. Jego prochy w 1929 roku zostały sprowadzone do Polski i spoczęły w Parku Strzeleckim w Tarnowie.
W najbliższych dniach stacja okolicznościowa będzie pracować z terenu Akademii Tarnowskiej (nazwa obowiązująca od 1 czerwca 2023 r.).

Info. Stanisław SQ9AOR

III. Sport

9. Wiadomości nie tylko DX-owe

A6 - Zjednoczone Emiraty Arabskie: Stacja okolicznościowa A60WAAD (QSL via EA7FTR) będzie aktywna w dniach 1-8 kwietnia z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Więcej na stronie https://www.qrz.com/db/A60WAAD.

8Q - Malediwy: Tev, TA1HZ będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako 8Q7HZ z Malediwów AS-013 w dniach 6-15 kwietnia. QSL via LoTW i znak domowy.

CT - Portugalia: CR50Y to specjalny znak wydany dla członków Rede dos Emissores Portugueses, którzy świętują 50. rocznicę Rewolucji Goździków (25 kwietnia 1974 r.), która przywróciła w Portugalii demokrację.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_go%C5%BAdzik%C3%B3w.
QSL via CT1REP. Szczegóły dyplomu na qrz.com

CT8 - Azory: Holger, CT8/DL6ED oraz Mario, CT8/DM4MN będą aktywni z Sao Miguel EU-003, od 28 marca do 2 kwietnia. QSL via znaki domowe.

DL - Niemcy: Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca stacja DA24WARD będzie aktywna od 1 do 30 kwietnia. Wszystkie QSO zostaną potwierdzone automatycznie przez biuro; karty via DL2VFR.

E5 - Południowe Wyspy Cooka: Tom, K7TLM i Leslie, KD7YZE będą aktywni jako E51TLM z Rarotongi OC-013, od 7 do 13 kwietnia. Będą QRV na QRP w paśmie 10 metrów SSB 28385 kHz i QRS CW 28060 kHz między 19:00 a 01:00 UTC. QSL via K7TLM.

E6 - Niue: Gavin, ZL3GAV będzie aktywny jako E6SP z Niue OC-040 w dniach 16-28 kwietnia. QSL przez LoTW lub EA5GL. Jeśli połączenie z Internetem będzie stabilne, QSO zostaną w czasie rzeczywistym przesłane do Club Log. Więcej na: https://twitter.com/ZL3GAV.

GM - Szkocja: Wyprawa GB0SIC będzie QRV z Wyspy Coll EU-008 od 15 do 20 kwietnia. W planie aktywność z wszystkich czterech kwadratów WAB na wyspie. Więcej na qrz.com. QSL via OQRS lub G0AZE.

HB0 - Liechtenstein: Anne, OH2YL będzie aktywna jako HB0/OH2YL z Liechtensteinu w dniach 6-13 kwietnia. QSL via znak domowy.

HB9 - Szwajcaria: Stacja okolicznościowa HB50VC nadaje z okazji 50. Rocznicy Radio Amateur Club Swissair (HB9VC) do 31 grudnia. Do zdobycia dyplom https://award.dl1run.de/award/hb50vc/awardform.html

I - Włochy: Specjalny znak II1GM będzie używany od 1 do 30 kwietnia dla uczczenia 150. rocznicy urodzin Guglielmo Marconiego. Różni operatorzy będą QRV z różnych miejsc we Włoszech. Usłyszymy (np. II1GM/1, II1GM/2, II1GM/IS0, II1GM/IT9 itp.). QSL via IK1VHX. Szczegóły na https://www.qrz.com/db/II1GM.

OZ - Dania: Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca, 18 kwietnia wiele duńskich stacji będzie używać znaku 5P0WARD/xx. QSL via OZ1ACB. Do zdobycia dyplom https://www.qrz.com/db/5p0ward.

PA - Holandia: Z okazji 75. rocznicy NATO (4 kwietnia 1949 r.) stacje PA75OTAN i PA75NATO będą aktywne od 1 do 21 kwietnia. QSL via biuro. Do zdobycia dyplom https://www.qrz.com/db/PA75NATO.
Dodatkowo, podczas weekendu 20-21 kwietnia, spodziewana jest aktywność kilku innych specjalnych stacji z różnych lokalizacji z okresu zimnej wojny w Holandii:
PA6KLD, PA75BBGB, PA75GOLF, PA75HS, PA75KLE, PA75KOC, PA75NAVO, PA75NN, PA75NSG, PA75PARE, PA75PBV, PA75YP, PC75NAVO, PD75SAS, PE75NATO, PG75NAVO i PH75NATO.

PZ - Surinam: Renato, PY8WW jest ponownie aktywny jako PZ5TW z Surinamu do 6 kwietnia. QSL via OQRS.

SV - Grecja: SZ0WARD to znak okolicznościowy z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca od 15 do 30 kwietnia. Do zdobycia dyplom:
https://sv2rck.gr/SZ0WARD.

TA - Turcja: Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca przez cały kwiecień będzie QRV stacja TC3WRD. Do zdobycia dyplom: https://tadx.org/awards.

TI - Kostaryka: Reiner, DL2AAZ będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako TI2/DL2AAZ z Kostaryki od 5 do 20 kwietnia. QSL via znak domowy.

VE - Kanada: Z okazji 100. rocznicy Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych, między 1 a 30 kwietnia krótkofalowcy z całej Kanady będą używać znaków okolicznościowych VC3RCAF i VE3RCAF (Ontario), VC9RCAF i VE9RCAF (Nowy Brunszwik), VE2RCAF (Quebec), VE5RCAF (Saskatchewan), VE6RCAF (Alberta), VE7RCAF (Kolumbia Brytyjska), VO1RCAF (Nowa Fundlandia), VY2RCAF (Wyspa Księcia Edwarda). QSL zgodnie z instrukcjami operatorów.

VE - Kanada: Rikk, WE9G będzie aktywny jako WE9G/VY0 z Iqaluit na Wyspie Baffina NA-047 od 11 do 16 kwietnia. QSL tylko przez LoTW.

XE - Meksyk: Stacja 6D2SOL będzie aktywna w dniach 7-9 kwietnia. QSL via XE2M. Znak okolicznościowy związany jest z Wielkim Amerykańskim Zaćmieniem Słońca (8 kwietnia), którego szlak całkowitego zaćmienia przebiegnie przez Meksyk, USA i Kanadę.

TOUR PO KARAIBACH - Mike, DF8AN będzie aktywny jako TO8AN z Saint Martin NA-105, 29-30 lub 31 marca; jako VP2V/DF8AN z Brytyjskich Wysp Dziewiczych NA-023 od 30 lub 31 marca do 5 kwietnia; jako V26MN z Antigui NA-100 od 5-9 kwietnia oraz ponownie od 17-19 kwietnia; jako VP2MMN z Montserratu NA-103 od 9-17 kwietnia.
Będzie głównie na FT8 (F/H) i FT4 oraz czasami RTTY i CW od 160-6 metrów. QSL na znak domowy przez biuro. Mike nie używa LoTW.

Zawody:
6-7 kwietnia 2024 r. SP DX Contest 2024
https://spdxcontest.pzk.org.pl/2024/rules.php

Wyniki:
HADX - https://ha-dx.com/pl/2024-all/final-results-2024

Dyplom IMD International Marconi Day:
https://gx4crc.com/imd/imd-award/

Pozdrawiam Adam SQ9S

10. Nasz człowiek w Grecji.

Na zawody SP DX Contest za tydzień wyjeżdżam na Wyspę Korfu skąd będę pracował jako SV8/SP2UUU. Zapraszam do łączności.

Pozdrowienia,

Krzysztof SP2UUU

11. Podsumowanie Zawodów o Puchar Burmistrza Jarosławia

Na stronie Jarosławskiego OT PZK https://ot35.pzk.org.pl/ zostały opublikowane wyniki Zawodów o Puchar Burmistrza Jarosławia. Zawody te zostały wznowione po kilku latach przerwy i stanowią piekny przykład promocji polskich miast.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w piątek 6 kwietnia o godz.17.00 w Klubie SP8PEF ul. Rynek 6 /33 w Jarosławiu w obecności Burmistrza Miasta p. Waldemara Palucha. A puchary, grawertony i dyplomy wysłane zostaną bezpośrednio do zwycięzców.

Info Zbyszek SP8AUP

12. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC 432 MHz, to zawody aktywności UKF, odbędą się we wtorek, 9 kwietnia 2024, godz. 17:00-21:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.

UHF FT8 Activity 432 MHz, to zawody aktywności FT8, odbędą się w środę 10 kwietnia 2024, godz. 17:00-21:00 UTC. Regulamin:
https://www.ft8activity.eu/index.php/en/.

SPAC 50 MHz, to zawody aktywności UKF. Odbędą się w czwartek, 11 kwietnia 2024, godz. 17:00 - 21:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie:
http://spac.pk-ukf.pl/.

EME SSB Fun Contest 13 cm, organizator K2UYH, odbędą się w sobotę 13 kwietnia 2024, przed zawodami DUBUS. Regulamin:
http://www.nitehawk.com/rasmit/23_70cm_ssb_contest.html

Info. Stanisław SQ2EEQ

13. Ciekawa stacja z EK (Armenia)

Na pasmach pracuje intensywnie na FT8 stacja EK/RX3DPK. "Uciekinier rosyjski".

Na ilustracjach widocznych w  wersji PDF widoczne: Jego dość oryginalna licencja i jego tuner antenowy.

Info: SP5ELA
____________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Janowi SP2JLR, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Andrzejowi SP4ETO, Januszowi SP9LAS, Przemkowi SP7VC, Stanisławowi SQ9AOR, Krzysztofowi SP2UUU, Zbyszkowi SP8AUP

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.


Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Adres redakcji:
Sekretariat ZG PZK, ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204, 85-825 Bydgoszcz

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK.

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,466,115 Unikalnych wizyt