PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 7
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK 12/24 z dnia 20.03.2024
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 12/2024 z dnia 20 marca 2024 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


Wesprzyj Polski Związek Krótkofalowców swoim 1,5% od podatku.
KRS 0000088401

Od początku lutego możliwe jest rozliczanie się z podatków za 2023 rok. Apelujemy do naszych członków oraz sympatyków o wsparcie Polskiego Związku Krótkofalowców swoim 1,5% od należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego oraz o promocję wpłat na nasze stowarzyszenie wśród znajomych. Pozwoli nam to na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć w sferze działań publicznych. W szczególności w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
Środki z odpisu 1,5% od podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie są dla Związku. To są pieniądze na działalność społeczną Związku. Wasz 1,5% to poza składkowe środki, którymi możemy wesprzeć najróżniejsze zadania realizowane na poziomie lokalnych społeczności krótkofalarskich, klubów krótkofalowców, oddziałów terenowych PZK oraz finansowane centralnie, jak np. Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ czy Ogólnopolską Konferencję Uczestników i Sympatyków Programu ARISS.
W ubiegłym roku ze środków 1,5% wydatkowaliśmy ponad 70 000 zł na 36 przedsięwzięć. Najważniejszym z nich była możliwość utrzymywania urządzeń bezobsługowych na obiektach Emitel S.A., które służą wszystkim i stanowią ważny element systemu łączności rezerwowej w sytuacjach kryzysowych.

Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK


I. Sprawy organizacyjne

1. Po Walnym Zebraniu Toruńskiego OT-26 PZK

W dniu 17 marca 2024 roku w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Oddziału Terenowego PZK nr 26 w Toruniu. Frekwencja wyniosła 37%. Oprócz zdania rachunku sumienia z działalności oddziału za okres 06.09.2021 do 17.03.2024 dokonaliśmy wyboru delegata i jego zastępcy na Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Zostali nimi: delegat Mariusz SQ2BNM, zastępca Gabriel SP2FMN. Ponad to Zarząd OT-26 powierzył Mariuszowi SQ2BNM funkcję Członka Zarządu Głównego PZK z ramienia OT-26.
Jak zwykle nasz zjazd obył się w cudownej koleżeńskiej atmosferze, był również okazją do przyjęcia w poczet członków PZK dwóch Kolegów, wymiany kart QSL oraz wymiany tematów najbardziej interesujących każdego krótkofalowca, radioamatora.
Kolega Paweł SP2FP zorganizował małe stoisko materiałów elektronicznych. Mariusz SQ2BNM wystawił sprzęt łączności po zmarłym Marku SP2MKO.
Nasze spotkania są również okazją do podzielenia się wiadomościami typu rodzinnego, ponieważ zaliczamy się do wielkiej rodziny. Po zjedzeniu obiadu i przyjacielskich rozmowach rozjechaliśmy się do domów.
Za rok znów się spotkamy na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym na którym będziemy wybierali nowe władze Oddziału. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie życząc wszystkiego najlepszego.

Gabriel SP2FMN Prezes OT PZK nr 26 w Toruniu

2. Po Walnym Zebraniu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK

Walne Zebranie Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców odbyło się 17 marca 2024 r. we Wrocławiu. Uczestniczyło w nim 41 członków oddziału, co stanowi 21% stanu osobowego OT-01.

1. Walne Zebranie DOT PZK wybrało delegatów oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów PZK 2024:
- Waldemar Sznajder 3Z6AEF
- Marcin Iwaniuk SP6MI
- Krzysztof Adamczyk SP6JIU
Zastępcami delegatów zostali:
- Patryk Szymczak SP6POT
- Marek Suwalski SP5LS

2. Walne Zebranie DOT PZK podjęło uchwałę o wysokości składki oddziałowej, która obowiązuje od roku 2025 i dla członków zwyczajnych wynosi 40,- zł (głosowanie: 29 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujących).
Pełny protokół Walnego Zebrania zawierający postulaty i propozycje działalności DOT zostanie wkrótce umieszczony na oddziałowej stronie internetowej: https://ot01.pzk.org.pl/.

73! Waldemar Sznajder 3Z6AEF Prezes DOT PZK

3. Po Walnym Zebraniu OT-27 PZK

Zgodnie z uchwałą Zarządu OT-27 PZK, w dniu 17 marca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego wyłoniono Zarząd OT na kolejną kadencję. W wyniku głosowania do Zarządu weszli:
- Dorota SQ3TGY - prezes
- Andrzej SP3UCA - wiceprezes
- Sławomir SP3OKS - skarbnik
- Piotr SP3QDX - sekretarz
- Grzegorz SP3RNZ - członek

Wyłoniono też delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, którymi zostali:
- Dorota SQ3TGY
- Sławomir SP3OKS
Pełna informacja z przebiegu WZSW w postaci protokołu pojawi się wkrótce na naszym portalu internetowym w zakładce "Protokoły zebrań".

SQ3OOK, dnia 17 marca 2024 r.
Info. za stroną internetową OT-27 PZK

4. Pozwolenia w SRA dla osób prawnych i konsultacje
Poniżej zamieszczam tabelkę opracowaną na podstawie strony internetowej https://amator.uke.gov.pl/pl/clubs

Kategorie Pozwoleń. Kat 1. Kat 5. Dodatkowe. Razem
PZK                           272     269         99             640
LOK                            42      4             7               53
Organizacje harcerskie   52      8             6               66
Stowarzyszenia             82      34           4              120
Fundacje                     19      0             0               19
Inne osoby prawne       58      12           4               74
Razem                        525     327       120             972

Widać na niej, jak ważnym elementem w SRA jest nasze Stowarzyszenie. Najlepszym widocznym miernikiem aktywności jest liczba pozwoleń wydanych przez UKE. Prawie 66% wszystkich Pozwoleń radiowych aktualnych dla osób prawnych jest wydanych na Polski Związek Krótkofalowców. W związku z tym nasz głos w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych dotyczących SRA jest bardzo istotny, tak jak istotną jest nasza aktywność na pasmach.
Zgodnie z obietnicą z poprzedniego Komunikatu informuję, że na portalu PZK w dziale download - konsultacje społeczne jest opublikowany dokument zawierający uwagi i propozycje PZK do projektu Ustawy prawo łączności elektronicznej. Dokument ten został opracowany w znacznej części przez Piotra SP2LQP Wiceprezesa PZK.

Info. Piotr SP2JMR


5. Walne Zebranie OT-12 PZK

Zarząd Krakowskiego Oddziału Terenowego nr 12 Polskiego Związku Krótkofalowców zawiadamia o zatwierdzeniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 6 kwietnia 2024, o godzinie 12:00 lub w przypadku braku kworum o godzinie 12:30, w Młodzieżowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony, przy ul. Dobrego Pasterza 100 w Krakowie.
Porządek zebrania znajduje się na stronie KOT-12: www.sp9plk.org.pl

Info. Aleksander SP9HNY Prezes OT-12 PZK

6. Sprostowanie

W związku z informacją kolegi Krzysztofa SP7WME, która ukazała się w Komunikacie Polskiego Związku Krótkofalowców nr 52/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. oraz w Krótkofalowcu Polskim nr 3-4/2024 o spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2023, na którym kolega SP7WME przedstawił się Ministrowi Cyfryzacji jako reprezentant PZK i koordynator SP Emcom OT-15 PZK, Zarząd Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK informuje, że kolega SP7WME został w dniu 17 maja 2021 decyzją zarządu OT-15 odwołany z funkcji koordynatora SP Emcom OT-15 i od tego czasu nie pełni tej funkcji.

Info: Janek SP7TOP


II Wydarzenia

7. OT-04 PZK informuje

a) Łączności UKF w odbiciu od samolotów Aircraft Scatter (AS)

We wtorek 12 marca 2024 roku odbyło się spotkanie w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul Gdańska 5. Tematem przewodnim spotkania była technika łączności na 2 m, 70 cm, 23 cm i wyżej w odbiciu fal od samolotów wielkogabarytowych - Aircraft Scatter (AS).
Spotkanie prowadził Kolega Jerzy Demyda SP2DDV.
Spotkania są wydarzeniem cyklicznym i organizowane są w co drugi wtorek i w co trzecią sobotę miesiąca.

b) "Wyprawa na Islandię" - spotkanie z SP7VC

A z kolei we wtorek 16 kwietnia 2024 roku od godziny 17:00 hit sezonu: "Wyprawa na Islandię".
Zapraszamy na kolejne spotkanie z Przemkiem SP7VC, podróżnikiem, krótkofalowcem, żeglarzem i nie tylko.
Tym razem Przemek opowie o swojej podróży na Islandię, a jego prelekcję będziemy mogli wysłuchać i obejrzeć prezentację w sali Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Serdecznie zapraszamy!

Info. Grzegorz SQ2HCK

8. Jubileusz Eugeniusza SP2GUC

Z okazji 50-lecia mojej aktywności radiowej SP2GUC od 27.02.2023 r. do 26.02.2024 r. pracowała okolicznościowa stacja radiowa SN50GUC.
Przeprowadziłem 10050 łączności z 126 krajami i wyspami. Wysłałem przez biuro QSL PZK około 4000 kart QSL. Jednym ze sponsorów wydruku kart QSL SN50GUC (2000 kart QSL) jest Bydgoski Odział Terenowy PZK OT-04, któremu bardzo serdecznie i gorąco dziękuję.
Z przyjemnością pragnę zaznaczyć, że od 1969 r. jestem stale członkiem OT PZK Bydgoszcz. Zapraszam na moją stronę na qrz.com, która została zaktualizowana. Wszystkim, którzy przeprowadzili ze mną łączność bardzo serdecznie i gorąco dziękuję.
Przeprowadziłeś ze mną łączność, a nie otrzymałeś karty QSL, to proszę o informację na e-mail sp2guc54@poczta.fm.

Info. Eugeniusz Ostrowski SP2GUC


III. Sport

9. Wiadomości nie tylko DX-owe

PJ5 i A5 - St. Eustatius i Bhutan: Janusz SP9FIH do 3 kwietnia 2024 roku jest aktywny jako PJ5/SP9FIH z wyspy St Eustatius NA-145. Będzie aktywny w WPX SSB Contest. Szczegóły na https://pj5-2024.dxpeditions.org/. Jest to powoli ostatnia szansa na QSO.
Po zakończeniu wyprawy od 19 kwietnia do 4 maja, wspólnie z Leszkiem SP6CIK, będą QRV z Bhutanu jako SP9FIH (A52P) i SP6CIK (A52CI). Szczegóły na https://a5.dxpeditions.org/.

7P - Lesotho: Zespół EIDX Group od 20 do 29 marca aktywny będzie jako 7P8EI z Lesotho. QSL via OQRS M0OXO. Szczegóły na:
https://www.facebook.com/groups/185038478993063/

CO - Kuba: T47C i CO9JAB to dwie stacje, które będą QRV z wyspy Cayo Romano NA-086 od 29 do 31 marca. Aktywnych będzie 9 operatorów. QSL via IK2DUW.

F - Francja: Z okazji 135. rocznicy otwarcia wieży Eiffla 31 marca 1889 roku Michel F8GGZ będzie aktywny jako TM135TE od 24 do 31 marca. QSL przez biuro.

F - Francja: Philippe, EA4NF i Jerome, F4DXV będą aktywni jako TM4J z wyspy Noirmoutier EU-064 od 1 do 4 kwietnia. Będzie to aktywność wyłącznie satelitarna https://twitter.com/TM4J_SAT. QSL via EA4NF.

FG - Gwadelupa: Jean-Luc, F1ULQ będzie ponownie aktywny jako TO1Q z Gwadelupy NA-102 od 25 marca do 7 kwietnia. QSL via znak domowy.

FY - Gujana Francuska: od 6 kwietnia członkowie klubu FY5KE z Gujany Francuskiej będą aktywni jako TO60CSG przez osiem weekendów w kwietniu, maju i lipcu z okazji 60. rocznicy Centrum Kosmicznego Gujany, Europejskiego Portu Kosmicznego z siedzibą w Kourou od 1964 roku. QSL via LoTW.

HD8 - Galapagos: Rick, HD1MD (NE8Z i SP9E) i Maria, HD1MM będą ponownie aktywni z Wysp Galapagos SA-004 od 20 do 29 marca. QSL via K8LJG lub NE8Z.

HS - Tajlandia: Członkowie klubu Red Star Contest będą aktywni jako E28AM/P z wyspy Chang AS-125 od 22 do 25 marca. QSL via E21LLR.

I - Włochy: Członkowie ARI Sondrio będą aktywni jako II2AUT od 25 marca do 7 maja z okazji Światowego Dnia Autyzmu. QSL via biuro. W 2007 roku ONZ ogłosiło 2 kwietnia Światowym Dniem Autyzmu, aby zwrócić uwagę na potrzebę poprawy jakości życia osób z autyzmem, tak aby mogły one prowadzić pełne i znaczące życie jako integralna część społeczeństwa.

I - Włochy: Stacja okolicznościowa II4CLM będzie aktywna od 1 do 30 kwietnia w celu uczczenia 150. rocznicy urodzin Guglielmo Marconiego. QSL via biuro.
Do świętowania dołączy również stacja IY4FGM (stacja Fundacji Guglielmo Marconiego) oraz stacje klubowe 17 oddziałów ARI w regionie Emilia-Romania (mianowicie IQ4AD, IQ4AX, IQ4BQ, IQ4DJ, IQ4FA, IQ4FC, IQ4FD, IQ4FE, IQ4FH, IQ4FJ, IQ4HI, IQ4LH, IQ4PI, IQ4RA, IQ4RE, IQ4RN i IQ4SC). Więcej informacji na https://www.150marconi.org/.

J8 - Saint Vincent: Kevin, W1DED, będzie aktywny jako J8NKI z Bequia NA-025, Saint Vincent i Grenadyny, od 23 marca do 1 kwietnia. QSL via znak domowy.

OE - Austria: Stacja OE100RADIO jest aktywna do 31 grudnia. Świętują 100. rocznicę broadcastingowych transmisji radiowych w Austrii (1 października 1924 roku). QSL via biuro.

OK - Czechy: W okazji Światowego Dnia Krótkofalowca (18 kwietnia) Martin, OK1RR i Slavek, OK1TN będą aktywni jako OL1WARD od 1 do 30 kwietnia. Będą aktywni wyłącznie na CW. QSL tylko LoTW.

ON - Belgia: Stacje okolicznościowe OR24WARD i OP24WARD będą QRV od 1 do 30 kwietnia. Aktywność również z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca. QSL via OQRS. Do zdobycia kilka rodzajów dyplomów:
https://www.uba.be/en/hf/awards/uba-awards.

SP - Polska: Do końca 2024 r. Adam, SQ9S używać będzie znaku SN55DIG, z okazji 55. rocznicy powstania Diplom Interessen Gruppe. Wszystkie QSO zostaną automatycznie potwierdzone przez biuro. Aktywne są również stacje DQ55DIG oraz PA55DIG. Na stronie:
https://diplom-interessen-gruppe.info/ lub
https://www.qrz.com/db/SN55DIG znajdziesz bieżące informacje.

TA - Turcja: Do 22 marca ponownie jest aktywna stacja TC18M, jej celem jest upamiętnienie rocznicy bitwy morskiej z 18 marca 1915 roku podczas kampanii dardanelskiej. QSL tylko via LoTW. Dostępny jest dyplom na:
https://tadx.org/awards

Zawody 23 - 24 stycznia 2024 r.
FOC QSO Party http://g4foc.org/qsoparty/
Wyniki ARRL SSB 2024 https://contests.arrl.org/rawscores.php

73 Adam SQ9S

10. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPAC 2.3 GHz i wyżej. Są to zawody aktywności UKF i odbędą się we wtorek 26 marca 2024 w godz. 18:00-22:00 UTC.
Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie: http://spac.pk-ukf.pl/.

Uwaga! Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty na niedzielę, z 30 marca na 31 marca. Zegarki ustawiamy godzinę do przodu.

73, Stanisław SQ2EEQ

III. Technika operatorska

11. Pasmo 60M, częstotliwości pracy "za Wielką Wodą". Band plan USA.

Koledzy, w związku z rosnącą aktywnością SP w paśmie 60 m chciałbym nieco przybliżyć specyfikę użytkowania tego pasma w USA. Otóż dostępne jest tu pięć kanałów, każdy o szerokości 2.8 kHz. W środkowej kolumnie poniżej podane są częstotliwości początkowe poszczególnych kanałów na których stacje USA mogą nadawać emisja USB.

Sprawa przestaje być oczywista gdy chodzi o emisje CW albo DIGI (w tym FT8). Dla tych emisji wprowadzono dodatkowy wymóg, aby nadawać wyłącznie wewnątrz kanału, a dokładnie: 1.5 kHz od dolnej krawędzi. Te częstotliwości podaję w prawej kolumnie.
Co to oznacza?
- SSB - sprawa jest prosta, wołamy CQ USA albo na tych kanałach, albo gdzie ma się autoryzację CEPT i mówimy gdzie słuchamy. Najlepiej jest podawać częstotliwość kanału ze środkowej kolumny w tabelce.
- CW - wołamy CQ USA i podajemy QSX na kanałach w prawej kolumnie. Stacje USA mogą tylko tam nadawać, nie niżej i nie wyżej (nawet jeżeli to jest wewnątrz kanału SSB). Przykład: CQ USA DE SP*** QSX 5373.
- FT8 - stacje USA nadają na offsecie 1500 względem częstotliwości z lewej kolumny, tak żeby być w środku kanału (czyli efektywnie nadawać na częstotliwościach z prawej kolumny). W USA i chyba w EU i na świecie najpopularniejszym kanałem dla FT8 jest 5357.
73, Waldek N4PL

IV. Silent Keys

___________________________________________________________
SP6FPY SK

W dniu 14.03.2024r odszedł Nasz Kolega Jerzy Flakowski - SP6FPY. Przyjaciel, członek Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK, zasłużony dla PZK w Oddziale OT-01 we Wrocławiu, odznaczony w roku 2018 Odznaką Honorową z Nr. 1019 na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego we Wrocławiu.
Urodził się w roku 1953, a swoją przygodę z krótkofalarstwem rozpoczął w roku 1970, wstępując do klubu SP6KBE działającego w siedzibie LOK we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 28. Członkiem klubu został wiosną 1971 r. W klubie zdobył niezbędną wiedzę z zakresu radiotechniki oraz praktyczną z obsługi stacji radiowej. Wymagany egzamin na świadectwo operatora zdał jesienią 1971 r. a już wiosną roku 1972 cieszył się swoim otrzymanym znakiem indywidualnym SP6FPY, złożył wtedy też deklarację członkowską PZK.
Przerwa w działalności krótkofalarskiej, ale nie z radiem - to zasadnicza służba wojskowa 1973 do 1975 jako radiotelegrafista, a następnie dowódca radiostacji R-140. Służba wojskowa to także dalsze szkolenie z odbioru telegrafii i służby radiowej, która przydała się w dalszej działalności krótkofalarskiej.
Kol. Jerzy był wspaniałym telegrafistą oraz znakomitym konstruktorem sprzętu radiowego, dzielącym się swoją wiedzą techniczną i operatorską z kolegami.
Do ostatnich chwil aktywny w eterze, DX-men. Znak SP6FPY słyszany był na pasmach jeszcze do dnia 2.03. 2024 r. w paśmie 15 M o godz. 08:20, gdy przeprowadzał swoją już ostatnią łączność ze stacją H40WA emisją FT8.
Informację tę zaczerpnięto z Logu zamieszczonego na stronie ŚP Jerzego na QRZ.com. Nasz Kolega i Przyjaciel przegrał jednak walkę z chorobą, z którą walczył ponad rok, która zmusiła Go do odejścia z naszego grona.

My musimy się z tym pogodzić, będzie nam Kol. Jerzego brakowało.
W ostatnią drogę odprowadzimy Naszego Kolegę w dniu 21.03.2024 r. (czwartek), o godz. 12.00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu.

Cześć Jego Pamięci!

Info. Ryszard SP6IFN oraz Koledzy z OT-01 PZK

_____________________________________________________________________
Wspomnienie o Janku SP2WIW

Pierwsze zainteresowanie radiem u ojca powstało gdzieś w latach 80-tych - pamiętam pierwsze ulotki trx-ów Yaesu w domu i moje wielkie oczy co to takiego (a byłem wtedy w podstawówce). Wiedzę o tym hobby ojciec pozyskiwał od Alfonsa SP2AP, z którym pracował razem w Żninie. Pierwsze radio jakie stanęło w domu to TRX CB chyba UNIDEN, na które to trzeba było uzyskać pozwolenie. Numer tego pozwolenia B555 szybko zostało w Bydgoszczy podchwycone jako Janek "trzy piątki". I tak po kilku latach aktywności CB przyszedł czas na zdanie egzaminu i uzyskanie licencji - stało się to na obozie harcerskim w okolicach Wałcza w 1991 r. Egzamin i licencję zdawaliśmy razem (tak zgadza się , podłapałem bakcyla i zdałem w tym czasie do technikum elektronicznego w Bydgoszczy). Tata uzyskał znak SP2WIW - żartował sobie, że jest takim wice Ryszardem SP2IW.
Dalsze lata był aktywny na UKF, gdyż sprzętu wtedy brakowało, niemniej odbiornik na KF w postaci okazałego R250M zajmował pół pokoju, a poranne (godziny 7-8) nasłuchy w niedzielę i sobotę były rytuałem, który miał miejsce całymi latami. Budziły mnie i rodzinę nie tylko podczas moich nastoletnich lat czasów szkoły średniej, ale i wiele lat później budziły mnie, moją żonę i nasze dzieci.
Kiedy już można było sobie pozwolić na nowoczesny TRX w latach 2000 i późniejszych zaistniał na KF oraz w nowych emisjach cyfrowych czyli D-STAR. Razem wchodziliśmy w świat emisji cyfrowych PSK31 czy FT8. W międzyczasie w Żninie reaktywowany został klub SP2KPD, w którego pracach aktywnie uczestniczył, nie pchał się przed mikrofon - od tego byli operatorzy wysokiej klasy o dużym doświadczeniu, lecz jako sprawny organizator nie jedną sprawę dla klubu "wydeptał" będąc nawet prezesem tego klubu pod koniec jego istnienia.
Niestety po kilku latach budynek klubu miał zostać zburzony, a na jego miejscu powstać nowy, w którym już niestety miasto nie przewidziało miejsca dla klubu pomimo wielu spotkań z władzami Żnina. A skoro nie było klubu czas było postawić własne rgrabier1; i łowić DX-y.
Faktem jest że Tata nie był mocno aktywny na pasmach jako nadawca, niemniej nasłuchiwał pasma często wieczorami siedząc przy laptopie i przygotowując materiały do pracy.
Ostatnie kilka lat to niestety pasmo chorób, co jeszcze bardziej ograniczyło jego czas na bycie aktywnym w eterze, aż przyszedł czas kiedy to odszedł do krainy wiecznych DX-ów.

Marcin SP2UKG

Janka wspominam bardzo miło i serdecznie, ponieważ był to człowiek wyjątkowo życzliwy, uczynny i przyjazny. Zawsze można było liczyć na Jego pomoc i zrozumienie. Jest potwierdzeniem tego, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, czego doświadczyłem w szczególnie trudnych momentach mojego życia. 

Andrzej SP2CA
____________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Waldemarowi N4PL, Janowi SP2JLR, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Andrzejowi SP2CA, Ryszardowi SP6IFN. Janowi SP7TOP, Gabrielowi SP2FMN, Eugeniuszowi SP2GUC, Sławomirowi SQ3OOK, Waldemarowi 3Z6AEF, Marcinowi SP2UKG, Grzegorzowi SQ2HCK,

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.

Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.


Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Adres redakcji:
Sekretariat ZG PZK, ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204, 85-825 Bydgoszcz

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK.

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,588,989 Unikalnych wizyt