PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK 11/24 z dnia 13.03.2024
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 11/2024 z dnia 13 marca 2024 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


Wesprzyj Polski Związek Krótkofalowców swoim 1,5% od podatku.
KRS 0000088401

Od początku lutego możliwe jest rozliczanie się z podatków za 2023 rok. Apelujemy do naszych członków oraz sympatyków o wsparcie Polskiego Związku Krótkofalowców swoim 1,5% od należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego oraz o promocję wpłat na nasze stowarzyszenie wśród znajomych. Pozwoli nam to na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć w sferze działań publicznych. W szczególności w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
Środki z odpisu 1,5% od podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie są dla Związku. To są pieniądze na działalność społeczną Związku. Wasz 1,5% to poza składkowe środki, którymi możemy wesprzeć najróżniejsze zadania realizowane na poziomie lokalnych społeczności krótkofalarskich, klubów krótkofalowców, oddziałów terenowych PZK oraz finansowane centralnie, jak np. Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ czy Ogólnopolską Konferencję Uczestników i Sympatyków Programu ARISS.
W ubiegłym roku ze środków 1,5% wydatkowaliśmy ponad 70 000 zł na 36 przedsięwzięć. Najważniejszym z nich była możliwość utrzymywania urządzeń bezobsługowych na obiektach Emitel S.A., które służą wszystkim i stanowią ważny element systemu łączności rezerwowej w sytuacjach kryzysowych.

Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK


I. Sprawy organizacyjne

1. Walne Zebranie Łódzkiego OT-15 PZK

Zarząd Łódzkiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców, zgodnie z § 35 pkt 4 b, Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje na dzień 24 marca 2024 r. (niedziela) Walne Zebranie Oddziału.
Początek zebrania godz. 10:00 w terminie pierwszym i godz. 10:15 w terminie drugim. Obrady Walnego Zebrania będą miały miejsce w pomieszczeniach Domu Kultury "ZARZEWIE" w Łodzi, przy ul. Leopolda Tyrmanda 4.
Uczestnicy Walnego Zebrania wybiorą delegatów oraz zastępców delegatów na XXVII Zjazd Delegatów PZK.
Szczegółowy proponowany porządek obrad znajduje się na stronie internetowej Łódzkiego OT PZK (OT-15).

Info. Jan SP7TOP

2. Konsultacje Ustawy prawo łączności elektronicznej

W ubiegłym tygodniu uczestniczyliśmy w konsultacjach projektu ustawy Prawo łączności elektronicznej. Przekazaliśmy w formie elektronicznej do Ministerstwa Cyfryzacji najważniejsze uwagi dotyczące zapisów mówiących o Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej.
Najistotniejsze uwagi oraz propozycje zapisów w Ustawie przekazane do Ministerstwa uwagi dotyczyły:
- Podkreślenia reprezentatywności PZK jako jedynego stowarzyszenia reprezentującego polskich krótkofalowców zagranicą.
- Zgodności proponowanych w projekcie ustawy zaświadczeń o zdanym egzaminie z regulacjami CEPT TR 61-02 i CEPT TR 61-01 oraz konsekwencji zamiany Świadectw operatorskich na Zaświadczenia.
- Określenia Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej Satelitarnej, które nie występuje w przedmiotowym projekcie.
- Pozostawienia okresu obowiązywania dotychczasowych Pozwoleń kat. 3 i 5 i ewentualnym wydłużeniu ważności Pozwoleń kat. 1 do 15 lat
- Procedur kontroli stacji amatorskich przez UKE oraz sankcji grożących radioamatorom.
Całość pisma konsultacyjnego będzie niebawem dostępna na portalu PZK w dziale download, o czym poinformujemy w kolejnym Komunikacie.

Info. Piotr SP2JMR

3. Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

W dniu 7 marca 2024 na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji uczestniczyłem w spotkaniu z kilkoma dyrektorami departamentów tegoż Ministerstwa. Ponieważ główna tematyka rozmów była ustalona wcześniej, postanowiłem na spotkanie dodatkowo zaprosić Wojciecha Oparę pracującego ze stacji SP8POC współpracującej z Lubelską Siecią EMCOM PZK (SP8YCB, SP8KAF, SP8LKSR), aby przedstawił swoje uwagi z punktu widzenia lubelskiej Obrony Cywilnej, która jako jedna z niewielu w kraju działa bardzo aktywnie. Poruszone zostały tematy pracy sieci EMCOM we współpracy z urzędami wojewódzkimi w stanach tzw. nagłych konieczności oraz tematy współpracy z innymi służbami. Przedstawiono też rozwiązania, jakie powstały w innych krajach. Ustalono również, że na ten temat będzie zorganizowane spotkanie z MSWiA, które Ministerstwo Cyfryzacji zobowiązało się zaaranżować. Wstępne rozmowy z Departamentem Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, które już odbyłem wcześniej, pozwalają na przygotowanie praktycznych rozwiązań dotyczących łączności kryzysowej. Temat ten będzie także przedmiotem rozmów z dowództwem WOT.
Ze spraw ogólno-krótkofalarskich zauważyliśmy, że obecnie konsultowana ustawa Prawo komunikacji elektronicznej uwzględni rolę czynnika społecznego w procedurach egzaminacyjnych na Świadectwo operatorskie w SRA.
Z Ministerstwem Cyfryzacji i z Departamentem Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA pozostaję w stałym kontakcie.

Vy 73, Krzysztof SP7WME

4. Archiwum PZK cd.

W dniu 7 marca br. przekazaliśmy do Archiwum Akt Nowych w Warszawie kolejne 60 jednostek archiwistycznych z sekretariatu ZG PZK. Tak jak i poprzednio mamy zapewnienie, że niebawem rejestr przekazanych archiwaliów zostanie umieszczony na portalu Archiwum Akt Nowych w celu udostępnienia zainteresowanym w czytelni.

Prezydium ZG PZK serdecznie dziękuje kol. Waldemarowi Sznajderowi 3Z6AEF za wkład pracy społecznej włożonej w przygotowanie archiwaliów do wysyłki oraz Bogdanowi Szkudlarkowi SP3LD za koordynację procedury odbioru tej i poprzedniej transzy naszych archiwaliów.
Obydwaj Koledzy wykazują się szczególną troską o zachowanie naszej historii zapisanej w protokołach, komunikatach, biuletynach i innych materiałach oraz późniejsze jej udostępnianie zainteresowanym.
Koledzy, jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Prezydium ZG PZK

II Wydarzenia

5. SEDINA i SP DX Contest 2024

Grupa kontestowa SEDINA działająca przy Klubie Krótkofalowców Wyspy Wolin SP1PKW już od dwudziestu lat uczestniczy w zawodach SP DX Contest z zagranicy.
W roku 2024 planowane są dwie miniekspedycje:
Morokulien /Republika Pokoju - między Norwegią a Szwecją/, skąd nadawała będzie grupa w składzie: SP1IT - Tomek, SQ1PSA - Janek, SP1KA - Marek oraz HF1MM - Maciek. Grupa ta będzie aktywna pod dwoma znakami: LG5LG oraz SJ9WL pracując z jednego pomieszczenia radioklubu ARIM.
Liśtany koło Pilzna skąd aktywny będzie zespół w składzie SP1EG - Wiesiek, SP1MVG - Krzysztof, SQ3PMX - Waldek oraz SP1O - Radek. Zespół ten używał będzie znaku oraz wyposażenia stacji kontestowej OK7O.
Do usłyszenia w zawodach.

Info. Wiesław SP1EG

III. Sport

6. Wiadomości nie tylko DX-owe

GU - Guernsey: Ron, G4DIY, i Jay, M0UNN, są aktywni jako MP7DX z Guernsey (EU-114) w dniach 8-12 marca na CW i SSB, pasma 40-10 metrów. QSL direct do G4DIY, LoTW i Club Log.

KH5 - Palmyra & Jarvis Islands: Dateline DX Association oraz George, AA7JV, ogłosili, że uzyskano zgodę od U.S. Fish and Wildlife Service na 13-dniową DXpedycję na Jarvis Island National Wildlife Refuge rozpoczynającą się około 1 sierpnia. Wyspa Jarvis (OC-081) zajmuje 18. miejsce na globalnej liście Club Log "Most Wanted" (9. w Europie) i była ostatnio aktywowana w 1990 roku.

Uzyskanie zgody na wizytę było trudne:
"pracowaliśmy bardzo ciężko przez kilka ostatnich lat nad uzyskaniem tej zgody i po udowodnieniu sukcesu koncepcji RIB (Radio In a Box) z operatorami zdalnymi z różnych miejsc w 2023 roku, otrzymaliśmy pozwolenie, które pozwala 4 operatorom na łodzi odwiedzić Jarvis z 6 stacjami na lądzie".
Zespół na miejscu, a mianowicie George (AA7JV), Don (N1DG), Tomi (HA7RY) i Mike (KN4EEI), zainstaluje 6 stacji RIB na wyspie i będzie działać na CW, SSB oraz FT8 (F/H) na pasmach 160-6 metrów. Towarzyszyć im będzie trójka biologów USFWS prowadzących badania naukowe. Dodatkowo, 25 operatorów zdalnych z Azji, Europy i Ameryki Północnej będzie pracować na CW i FT8. Szczegóły zostaną podane w odpowiednim czasie.

*Informacja na temat podmiotu DXCC KH5 podana w powyższej informacji wydaje się być nieco nieścisła. W roku 2016 w styczniu miała miejsce ekspedycja K5P na Palmyra Atoll (oznaczona na ClubLog jako K5P-1). Jednak jej realizacja z EU i SP była ówcześnie bardzo trudna. Wszystkie stacje polskie przeprowadziły razem 380 QSO z K5P. Nikt z SP nie zrealizował QSO na 60 i 160 metrach. W ogólnym bilansie stacje z EU miału 11.5% udział. sp5ela

OZ - Dania: Stefan, DL7AOS, będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako 5P5K z wyspy Romo (EU-125) od 23 marca do 6 kwietnia, być może uczestnicząc w zawodach CQ WW WPX SSB. Będzie działać na SSB i Digi, pasma 80-6 metrów. QSL via DL7AOS (direct lub biuro) oraz LoTW.

PY - Brazylia: Zespół ZZ2FF (PS8RV, PU4MDO, PY2AE, PY2ITM, PY4KM i PY4YY) będzie aktywny z wyspy Ilha dos Buzios (SA-028) w dniach 15-17 marca. Będą działać na SSB, CW i FT8, pasma 80, 40, 20, 15, 10 i 6 metrów. QSL LoTW i Club Log.

VP8_ssh - Esteban, XQ7UP, będzie pracować na chilijskiej bazie antarktycznej Prezydenta Eduardo Frei Montalva na wyspie Króla Jerzego, wyspy Południowe Szetlandy (AN-010), w dniach 9-15 marca. Miał być tam w dniach 6 - 12 marca ale jego wylot został przełożony z powodu warunków pogodowych. Miejmy nadzieję, że będzie aktywny jako XQ7UP/9 w wolnym czasie, pracując na SSB i FT8 na pasmach 40-10 m. QSL za pośrednictwem LoTW, Club Log OQRS lub bezpośrednio do XQ7UP.

YJ - Vanatu: Chris, VK2YUS, będzie aktywny jako YJ0CA z Port Vila (OC-035), w dniach 11 - 21 marca, na SSB, pasma 40-10 metrów, głównie między 21 UTC a 10 UTC. QSL direct na znak domowy.

Zawody:

BARTG HF RTTY Contest: http://www.bartg.org.uk/.

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

7. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

AGCW VHF/UHF Contest (przypomnienie) - zawody telegraficzne UKF na 144 i 432 MHz, sobota 16 marca 2024, godz. 14:00 - 18:00 UTC. Członkowie stowarzyszenia AGCW, największego niemieckiego klubu przyjaciół CW, zapraszają do licznego udziału polskich sympatyków telegrafii Morser17;a. Regulamin: https://www.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest albo http://alt.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest.

EUROPEAN EME Contest 9 cm (przypomnienie) - organizator DUBUS/REF, 17 marca 2024, godz. 00:00 r11; 23:59 UTC, info http://www.dubus.org/eme.htm.

SPAC- 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 19 marca 2023, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie:
http://spac.pk-ukf.pl/.

UHF-FT8 Activity - 1.3 GHz, zawody aktywności FT8, organizator Stowarzyszenie BANAT (YO), środa 20 marca 2024, godz. 17:00-21:00 UTC, termin wysyłania dzienników 6 dni. Regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/.
SPAC-70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 21 marca 2024, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.

Wszystkie zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie http://spac.pk-ukf.pl/.

Info. Stanisław SQ2EEQ


III. Silent Keys
____________________________________________________________________
SP5AGU SK

Z przykrością informujemy, że w dniu 10 marca br. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Warszawie nasz dobry i serdeczny Kolega Zenon Saraczewski SP5AGU.
Swoją przygodę z radiem rozpoczynał w latach sześćdziesiątych preferując głównie emisję CW. Był bardzo dobrym konstruktorem sprzętu elektronicznego. Przez wiele lat pracował jako wykładowca radiotechniki i elektroniki w Zespole Szkół Elektronicznych w Warszawie /popularnym Zajączku/.
Jako instruktor krótkofalarstwa aktywnie pracował z młodzieżą w klubie SP5PZQ.
Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne kondolencje.

Cześć Jego pamięci!

Zenku spoczywaj w pokoju.

Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy z Warszawy

/informację przygotował Zbigniew SP5AHY/

Pogrzeb Kolegi Zenona Saraczewskiego SP5AGU odbędzie się w piątek 15.03.2024 o godz.9.30 na Cmentarzu "na Wawrzyszewie"-salka przy małym Kościele.

_________________________________________________________________
SP9JPA SK

W dniu 4.03.2024 r. zamilkł na zawsze klucz Henryka Zwolskiego SP9JPA wieloletniego członka OT-05 PZK w Krośnie. Kolega Henryk przez wiele lat uprawiania naszego pięknego hobby był między innymi członkiem ZG PZK, wiceprezesem PZK, członkiem i sympatykiem SP FIRAC National Group, doskonałym tłumaczem, Kolegą, który stworzył podstawowy podręcznik angielskojęzycznych zwrotów krótkofalarskich wraz z edukacyjnym plikiem audio. Był także doskonałym telegrafistą i operatorem stacji klubowych oraz okolicznościowych. Twórca i prowadzący rBlog SP9JPAr1; informującego o najważniejszych wydarzeniach krótkofalarskich: https://sp9jpa.blogspot.com/.
W imieniu Zarządu OT-05 PZK w Krośnie bratu Wilhemowi SP8AJC, Rodzinie, najbliższym oraz przyjaciołom składam najszczersze kondolencje.

Info. Krzysztof SQ8NGV Prezes OT-05 PZK

____________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Janowi SP2JLR, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Zbigniewowi SP5AHY, Janowi SP7TOP, Krzysztofowi SP7WME, Krzysztofowi SQ8NGV,

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK rz urzędur1;, jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.


Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Adres redakcji:
Sekretariat ZG PZK, ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204, 85-825 Bydgoszcz

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.
Redakcja Komunikatów PZK.

UWAGA! Komunikaty środowe PZK r11; subskrypcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe r11; bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,665,541 Unikalnych wizyt