PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 9
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK 05/23 z dnia 31.01.2024
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 5/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


I. Sprawy organizacyjne

1. Koniec roku 2023

Sekretariat ZG PZK przypomina o konieczności jak najszybszego przesłania do Sekretariatu ZG PZK dokumentów finansowych za miesiąc grudzień 2023 oraz zaległych dokumentów z poprzednich miesięcy. W tym roku, w którym będzie Zjazd PZK, czasu jest wyjątkowo mało, stąd mój apel w naszym Komunikacie.

Do dnia dzisiejszego (30 stycznia br.) nie odnotowałem w sekretariacie dokumentów finansowych za grudzień 2023 z niżej wymienionych OT:
01, 03, 06, 12, 16, 37, 51.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

2. Po posiedzeniu Prezydium ZG PZK

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZK odbyło się dnia 27 stycznia 2024 r. w siedzibie Sekretariatu ZG PZK, tj. w Bydgoszczy, Al. Wojska Polskiego 65a.
Obecni wszyscy członkowie Prezydium oraz: członkowie GKR w osobach Stanisława Leszczyny SQ2EEQ, Krzysztofa Joachimiaka SQ2JK. Gośćmi posiedzenia byli: członkowie ZG PZK - Waldemar Sznajder 3Z6AEF i Marek Nieznalski SP9HTY, członek komisji finansowej PZK Sławomir Krysztofowicz SP3OKS, oraz czuwający nad poprawnością transmisji i nagrania administrator SI PZK Jakub Stępień SQ2PMN.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.10.

a) Sprawy finansowe. W tym punkcie skarbnik PZK omówił wykonanie budżetu za 2023 rok.
Wyszczególnił poszczególne pozycje i zwrócił uwagę m.in. na niższe koszty personalne oraz zwiększenie przychodów ze zbiórki publiczne. Budżet po stronie wydatków został wykonany w 82,78 %. Większość pozycji wykazuje nie pełne wykonanie czyli oszczędności. Skarbnik m.in. zwrócił uwagę na dość wysokie opłaty bankowe, przy jednoczesnym utrzymaniu kont PZK w mBanku bez opłat.

Stan finansów na dzień 25 stycznia 2024 roku przedstawia się następująco:
- ZG PZK konto główne 135 293,27 zł plus lokata 160 000 zł,
- OPP 53 402,31 zł plus lokata 100 000 zł,
- Oddziały Terenowe 207 966,97 zł,
- Razem 496 662,55 zł plus lokaty 260 000 zł.
Lokata od 11 grudnia 2023 r.

Składki przyjęte w ZG Związku - 216 305 zł tj. 62.67% planowanej kwoty, przyjętej w projekcie budżetu na 2024 rok. Więcej niż w tym samym okresie 2023 rok.

b) ŁOŚ 2024. Odbyła się dyskusja na temat organizacji OSK "ŁOŚ 2024". Biorąc pod uwagę oczekiwania organizatorów Prezydium dokonało przesunięcia z poz. 2.6.1 budżetu - składki IARU do poz. 2.7.6, w związku z tym na OSK ŁOŚ 2024 zostaje przeznaczone łącznie 20.000 zł z budżetu ZG PZK. Pozostałe środki będą pochodziły ze zbiórki publicznej zgłoszonej przez PZK.

c) Zebrani przeanalizowali wnioski o dofinansowania, a następnie Prezydium podjęło uchwałę nr 1/2024 o przyjęciu prowizorium budżetowego na 2024 rok zawierającego kwoty przychodów i kosztów 727763,43 zł, które przedłoży Zarządowi Głównemu w celu zatwierdzenia.

d). Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę nr 2/2024 o zwołaniu Posiedzenia ZG PZK w Domu Kultury "Zarzewie" w Łodzi, przy ul. Leopolda Tyrmanda 4, w dniu 23 marca 2024 r.

e) Prezydium ZG PZK na podstawie § 14 pkt 4 i 5 Statutu PZK podjęło uchwałę o zawnioskowaniu do Zarządu Głównego PZK o zwołanie XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZK na dzień 11 maja 2024 roku, w Ośrodku "Kolumna Park" ul. Hotelowa 1, 95-082 Przygoń (k. Łasku).

f) Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców podjęło uchwałę nr 4/2024 o zawnioskowaniu do Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców o uchwalenie na rok 2025 składek członkowskich PZK w następującej wysokości:

1. Składka wpisowa 0,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 40,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 120,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 160,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 40,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 30,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł

W uzasadnieniu podano, że od wielu lat odnotowujemy znaczący wzrost kosztów utrzymania w tym kosztów bezpośrednio obciążających budżet PZK. W tym opłat pocztowych, w szczególności wysyłki zagranicę, cen sprzętu i materiałów niezbędnych do funkcjonowania stacji klubowych, oddziałowych i bezobsługowych PZK, kosztów delegacji służbowych, udziałów w konsultacjach, zjazdach i konferencjach, utrzymania niezbędnej infrastruktury w tym CB QSL, sekretariatu ZG PZK, księgowości PZK. Prezydium zważa także na fakt, że ostatnio składki członkowskie były podniesione w 2018 roku, a sumaryczna inflacja w okresie 2018-2023 wyniosła ok. 43%.

g) Uchwałą nr 5/2024 Prezydium postanowiło przyjąć projekt Regulaminu głosowania elektronicznego Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z wprowadzonymi zmianami i skierować go do Zarządu Głównego PZK w celu uchwalenia w trybie głosowania elektronicznego.

h) Prezydium ZG PZK uchwałą nr 6/2024 powołało na funkcję Okręgowego QSL Managera okręgu nr 5 (OB. QSL SP5) Kol. Piotra Delurę SQ5WAW. Prezydium serdecznie dziękuje Kol. Jerzemu Szawarskiemu SP5SSB za długoletnie wzorowe wykonywanie obowiązków QSL Managera SP5.

i) Prezydium podjęło uchwałę nr 7/2024 o podaniu wniosku Zarządu Zachodniopomorskiego PZK (OT-14) o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PZK Kol. Krzysztofowi Janczarkowi SP1MVG do wiadomości ogółu członków PZK, w celu zebrania ich ewentualnych opinii w tej sprawie.
Wszystkie wymienione w powyższej informacji dokumenty znajdą się w protokole z posiedzenia lub będą załącznikami do tegoż protokołu.

Posiedzenie zakończono o godz.16.55.

*Po raz pierwszy posiedzenie Prezydium ZG PZK było transmitowane on-line za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz w całości nagrywane.

Info. Piotr SP2JMR


3. Walne Zebranie Toruńskiego OT PZK OT26

Zarząd OT-26 informuje, że Walne Zebranie Toruńskiego OT PZK odbędzie się w dniu 17.03.2024 r. o godz. 10.00, w Wąbrzeskim Domu Kultury, pod adresem ul. Wolności 47, 87-400 Wąbrzeźno.
Na zebraniu będziemy wybierali Delegata na KZD 2024 oraz przedstawiciela OT PZK nr 26 w Toruniu przy ZG PZK.
Ponadto Zarząd OT zda sprawozdanie z działalności Oddziału za poprzedni rok.
Jak zwykle sympatyków zapraszamy do udziału w zebraniu.
Zapraszamy również przedstawiciela Prezydium ZG PZK - mamy do wręczenia trochę OH PZK.

Info. Gabriel SP2FMN/SP2FM Prezes ZOT PZK Nr 26 w Toruniu

4. Walne Zebranie Lubelskiego Oddział Terenowego PZK (OT-20)

Na podstawie Uchwały nr 01/01/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku Zarządu Lubelskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców, w związku z Ordynacją Wyborczą na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców przyjętą przez Zarząd Główny PZK Uchwałą ZG PZK nr 710/01/23, z dnia 21 maja 2023 roku oraz na podstawie §35 Statutu PZK, Zarząd Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK (OT20) zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lubelskiego Oddział Terenowego PZK.
Pierwszy termin: 18.02.2024 r. (niedziela) godz. 11:00,
drugi termin: 18.02.2024 r. (niedziela) godz. 11:30.

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa Klonowic, Lublin, Al. Warszawska 94.
W trakcie zebrania członkowie OT20 wybiorą delegatów na XXVII KZD PZK.

Grzegorz SP8GPB
Prezes Zarządu OT20 PZK

II. Wydarzenia

5. Dyplom dla uczczenia żołnierzy Pułku Ułanów Karpackich

W roku 2024 przypada 80. rocznica Bitwy o Monte Cassino. O znaczeniu tej Bitwy
nikogo nie trzeba przekonywać. Rocznica ta to znakomita okazja do przypomnienia, a przede wszystkim do uczczenia żołnierzy walczących w tej Bitwie, żołnierzy między innymi Pułku Ułanów Karpackich.

Ale zacznijmy od początku.
Historia Pułku Ułanów Karpackich rozpoczyna się 2.04.1940 r. sformowaniem w Homs (Syria) Dywizjonu Rozpoznawczego Kawalerii jako części składowej Brygady Strzelców Karpackich.
W dniu 5.02.1941 r. rozkazem Naczelnego Wodza Dywizjon Rozpoznawczy zostaje przemianowany w Pułk Ułanów Karpackich.
Pułk brał udział w obronie Tobruku (8.1941-12.1941), zdobyciu Monte Cassino (18.05.1944) oraz wyzwoleniu między innymi Ankony (18.07.1944) i Bolonii (21.04.1945). W dniu 30.07.1946 r. Pułk został przetransportowany drogą morską do Anglii, gdzie 14.07.1948 r. rozformowano go. Od tego czasu staje się Związkiem Ułanów Karpackich.
W sierpniu 1990 roku Walne Zebranie Związku Ułanów Karpackich wyraziło zgodę, aby imię, tradycje i barwy przejął 73. Pułk Zmechanizowany w Gubinie.
Dzisiaj tradycje Ułanów Karpackich kultywuje 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy oraz Stowarzyszenie Ułanów Karpackich, które objęło honorowym patronatem realizację niniejszego projektu.

Info. Stanisław SP3LPT

Regulamin dyplomu stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu, można znaleźć go także pod linkiem: https://www.qrz.com/db/SN73PUK .

III. Sport

6. Wiadomości nie tylko DX-owe

6W - Senegal: Gerhard OE3GEA, będzie aktywny jako 6W/OE3GEA w okolicach Dakaru między 27 stycznia a 4 lutego. Będzie działał na CW na pasmach 30-10 metrów. QSL via znak domowy.

8R - Gujana: 8R7X to DXpedycja do Gujany, planowana w dniach 14-24 lutego. Czterech młodych operatorów (DJ4MX, DK6SP, HA8RT i M0SDV) będzie pracować na CW, SSB, FT8 i RTTY, pasma 160-6 metrów. QSL via OQRS M0OXO i LoTW. Więcej informacji na https://8r-2024.com/.

DL - Niemcy: DG22SIXTY to stacja lokalnego oddziału DARC w Gemund (G22), obchodzącego 60. rocznicę od 1 lutego do 31 grudnia. QSL via biuro.

EA - Hiszpania: Członkowie URE Valladolid będą aktywni jako EG1GOY od 4 do 11 lutego z okazji 38. edycji nagród Goya, których ceremonia odbędzie się 10 lutego. QSL via EA1URV (biuro). Nagrody Goya, przyznawane przez Akademię Sztuk Filmowych i Naukowych Hiszpanii, są hiszpańskim odpowiednikiem Oscarów.

F - Francja: F8DVD, będzie aktywny jako TM21AAW od 4 do 18 lutego, promując 21. Antarctic Activity Week (18-25 lutego). Będzie pracował z domowej stacji we Francji. QSL via LoTW lub direct na znak domowy.

F - Francja: Członkowie Radio Club Jean Bart, F6KMB, będą aktywni jako TM6C od 4 do 18 lutego podczas karnawału w Dunkierce (Carnaval de Dunkerque). QSL via F6KMB.

FW - Wallis & Futuna Island: Stan LZ1GC, i Ted LZ5QZ, będą aktywni jako FW8GC i TX8GC z Wallis Island (OC-054) od 19 lutego do 9 marca. Będą pracować na CW, SSB, FT8, FT4, a być może także RTTY, pasma 160-6 m. QSL via Club Log OQRS lub LZ1GC. Więcej informacji na https://www.c21gc.com/.

FK - Nowa Kaledonia: Po pracy z Wallis Island, Stan i Ted będą aktywni jako FK/LZ1GC i FK/LZ5QZ z Port Ouenghi, Nowa Kaledonia (OC-032) od 10 do 18 marca. Będą pracować na CW, SSB i DIGI, pasma KF. QSL via Club Log OQRS lub LZ1GC.

FR - Wyspa Reunion: Thierry FY4JI, będzie aktywny jako FR4AV z Reunion Island (AF-016) od 4 lutego do 11 marca. QSL via EA5GL.

TA - Turcja: Stacja TC6EQ będzie aktywna od 1 do 29 lutego, upamiętniając trzęsienie ziemi, które dotknęło Turcję 6 lutego 2023 roku, powodując ogromne zniszczenia i śmierć niemal 51 000 osób. W szczególności aktywność ta uczci pamięć Mustafy Ezera (TA8DX), który stracił życie w tym zdarzeniu. QSL via LoTW.
Dostępny będzie certyfikat na https://tadx.org/awards.

VU - Indie: Duża grupa będzie aktywna jako AU2RS z wyspy Nachugunta (AS-199) od 23 do 25 lutego. Ta grupa IOTA została aktywowana po raz pierwszy i jedyny przez AT2RS w grudniu 2008 roku. Praca na SSB, CW i FT8, pasma 160-6 metrów oraz poprzez satelitę QO-100 z pięcioma stacjami. QSL poprzez OQRS M0OXO. Więcej informacji na https://www.vu2rs.com/AU2RS/.

Wyniki zawodów:
HA DX 2024 - Claimed scores:
https://log.mrasz.hu/results/65ab9b06d01e275ce9d11747/claimed

Nadchodzące zawody:
European Union DX Contest: https://www.eudx-contest.com/rules/

Pozdrawiam, Marcin SP3BBS

7. Zawody Podkarpackie 2024

Organizatorzy serdecznie zapraszają Koleżanki i Kolegów do licznego udziału w tegorocznej edycji Zawodów Podkarpackich 2024, które odbędą się
4.02.2024 r. (pierwsza niedziela lutego), od godz. 07:00 do godz. 07:59 UTC.
Regulamin zawodów: https://ot18.pzk.org.pl/?page_id=631.
Dzienniki: TYLKO W FORMACIE ELEKTRONICZNYM należy przekazać poprzez portal LogSP 1.2: https://logsp.pzk.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni (168 godzin) od zakończenia zawodów, w formacie pliku Cabrillo.
Tylko w wyjątkowych sytuacjach log można przesłać na adres e-mail:
zawody-ot18@pzk.org.pl.
Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, zawierać w nazwie znak wywoławczy (np. sp8prz.cbr). W temacie wiadomości należy umieścić TYLKO swój znak wywoławczy (np. SP8PRZ).

Pełna informacja: https://ot18.pzk.org.pl/?page_id=631

Vy 73! Do usłyszenia!

Organizatorzy Zawodów


8. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC 144 MHz zawody aktywności UKF odbędą się we wtorek, 6 lutego 2024, godz. 18:00-22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.

SPAC 50 MHz zawody aktywności UKF odbędą się we czwartek, 8 lutego 2024, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie:
http://spac.pk-ukf.pl/.

VHF-FT8 Activity 144 MHz - zawody aktywności FT8, organizator BANAT (YO) r11; środa, 7 lutego 2024, godz. 17:00-21:00 UTC. Dzienniki w terminie 6 dni na adres podany w Regulaminie: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/.

EME-SSB Fun Contest 23 cm, organizator K2UYH, niedziela, 11 lutego 2024, godz. 00.00r11;23.59 UTC, Regulamin:
http://www.nitehawk.com/rasmit/23_70cm_ssb_contest.html.

LY VHF Marathon 2024 144 MHz, Maraton Litewski, niedziela 11 lutego 2024 r. godz. 17.00-18.59 UTC: Regulamin https://rc.ktu.lt/viewtopic.php?t=75

Info. Stanisław SQ2EEQ

9. Słońce i propagacja

Cykle słoneczne wg liczby plam słonecznych:


Krótkofalowcu - "puchu marny"! Słońce jest potęgą! To tzw. "Żółty karzeł".
Słońce: odległość 149 600 000 km, = 8 min 19 s świetlnych, = 1,58×10w22;5 l.ś. (lat świetlnych).

Słońce. Stan z dnia 31.01.2024, GOES-16 SUVI Composite 195 Angstroms.
Zaczerpnięte z SWPC NOAA.gov

Co to w praktyce dla krótkofalowca żyjącego na Matce Ziemi oznacza?
Otóż jeżeli na Słońcu nastąpi eksplozja generująca promieniowanie (plama słoneczna), to ziemski obserwator po 8 minutach od tego momentu zaobserwuje falę optyczną na Ziemi. I z taką samą prędkością najszybsze promieniowanie słoneczne dotrze do Ziemi. Inne, różne rodzaje promieniowania mają mniejszą prędkość rozchodzenia. Zdecydowanie niższą, niż "C". Dlatego też efekty "propagacyjne" są opóźnione. Niektóre z nich są opóźnione o 2 dni.

Przykładowe wykresy promieniowania słonecznego. Źródło: SWPC NOAA.gov

Ilustracje widoczne jak zwykle w wersji PDF

Zygi SP5ELA

10. Zbiory historyczne sprzętu

Bogdan SP3LD prosi o wsparcie. W dniu 29.12.2023 o 11:03, SP3LD pisze: Witam. Proszę o ewentualna pomoc w uzupełnieniu zbiorów, kolega Cezary SP3CE ma kolekcję sprzętu komputerowego (w załączniku lista).
W oryginale jest to tabela Excela.

Pozdrawiam HNY SP3LD


Info: SP5ELA

VI. Silent Keys
________________________________________________________

SP3CMT SK

W dniu 24 stycznia br. opuścił nasze szeregi na zawsze Michał SP3CMT. Pogrzeb odbył się 30 stycznia 2024 na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Bogdan Szkudlarek SP3LD
___________________________________________________________________
SP7SZW SK

Otrzymałem smutną wiadomość, że w dniu 23.01.2024 r. na zawsze opuścił nasze szeregi Jan Andrzej Hrabski SP7SZW członek klubu SP7PTM. Kolega Andrzej w pewnym czasie pełnił funkcję skarbnika OT 51 i był bardzo czynnym nadawcą oraz zdobywcą wielu dyplomów w tym SPPA.

Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb kolegi Andrzeja odbył się w dniu 26.01 2024 r. w Tomaszowie Mazowieckim na cmentarzu przy ulicy Dąbrowskiej.

Prezes OT 51 Stanisław SP7CXV
____________________________________________________________________


Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Tadeuszowi SP9HQJ, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Stanisławowi SP3LPT, Gabrielowi SP2FMN, Grzegorzowi SP8GPB, Bogdanowi SP3LD, Stanisławowi SP7CXV.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu";, jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Adres redakcji:
Sekretariat ZG PZK, ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204, 85-825 Bydgoszcz

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK.

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".

_______________________________________________________________________
Załącznik

Regulamin programu dyplomowego pod nazwą
"Pułk Ułanów Karpackich"

1/ Cel:

● Upamiętnienie oraz popularyzacja Pułku Ułanów Karpackich,
● Integracja kontynuatorów tradycji Ułanów Karpackich,
● Doskonalenie sztuki operatorskiej.

2/ Termin:

I TURA
● od 03 do 05.02.2024
II TURA
● od 01 do 31.05.2024.

3/ Pasma
● HF (zgodnie z band planem)

4/ Uczestnicy:
● Stacje indywidualne, klubowe, nasłuchowcy (SWL)

5/ Wymagania:
Aby zdobyć dyplom, należy przeprowadzić łączności ze stacjami organizatora i zgromadzić:
● stacje SP - 80 pkt (min. 1 QSO ze stacją okolicznościową),
● stacje EU - 40 pkt (min. 1 QSO ze stacją okolicznościową),
● stacje DX - 2 QSO (min. 1 QSO ze stacją okolicznościową).
Stacje nasłuchowe (SWL) obowiązują te same ilości punktów.

6/ Stacje organizatora:
● stacje okolicznościowe
- HF73CLR, SN73PUK;
● pozostali uczestnicy
- SP3ESU, SP3FRV, SP3LPT.

7/ Punktacja:
● 10 pkt - za QSO ze stacją okolicznościową,
● 5 pkt - za QSO z pozostałymi stacjami organizatora.
Bonus: punkty liczone podwójnie (x 2)
a/ za QSO w dniu:
- 5 lutego - rocznica utworzenia Pułku Ułanów Karpackich,
- 18 maja - rocznica zdobycia Monte Cassino.
b/ za QSO, gdy stacja organizatora pracuje z terenu byłych koszar 73 Pułku
Ułanów Karpackich w Gubinie

8/ Powtórzenia QSO:
● na tym samym paśmie - w kolejnym dniu,
● na innym paśmie - w tym samym dniu.

9/ Kategorie dyplomu
● SSB,
● DIGI,
● SWL

10/ Nagrody:
● dyplom w wersji papierowej:
a/ dla pierwszych pięciu (5) stacji, w każdej kategorii, które uzyskają wymaganą
ilość punktów,
● dyplom w wersji papierowej oraz koszulka z haftowanym znakiem wywoławczym:
a/ dla najaktywniejszej stacji - największa ilość QSO (SSB oraz DIGI liczone łącznie),
b/ dla stacji, która zdobędzie największą ilość punktów (SSB oraz DIGI liczone
łącznie).
● Pozostali uczestnicy, którzy spełnią wymagania (pkt 5), otrzymują dyplom w wersji elektronicznej,

11/ Zgłoszenia
Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów proszę wysłać e-mail ze zgłoszeniem. W
tytule podając znak stacji, a w treści dołączyć informację "Akceptuję dyplom w wersji papierowej". Wysłanie logu w formacie txt konieczne jest tylko dla stacji SWL. Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do 16.06.2024 r. na adres: sp3lpt@gmail.com.

12/ Nagrody rzeczowe wymienione w punkcie 10a i 10b przyzna komisja po podsumowaniu programu dyplomowego.

Uwaga!
● Jeżeli jesteś / byłeś Ułanem Karpackim;
● zetknąłeś się / stykasz się z Ułanami Karpackimi;
● jesteś sympatykiem Ułanów Karpackich
- po prostu napisz do mnie (adres powyżej).

Stanisław SP3LPT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,608,503 Unikalnych wizyt