PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK 39/23 z dnia 27.09.2023
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 39/2023 z dnia 27 września 2023 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


I. Sprawy organizacyjne

1. Po posiedzeniu Prezydium ZG PZK

W dniu 21 września odbyło się 5. w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem Komunikatora Microsoft Teams. Początek posiedzenia godz. 20:16.

Obecni: wszyscy członkowie Prezydium ZG PZK, z Głównej Komisji Rewizyjnej:
Stanisław SQ2EEQ, Krzysztof SQ2JK, Adam SQ1GPR, oraz goście: Tomasz SP3QDM z-ca członka prezydium, Waldemar 3Z6AEF członek ZG PZK, Jakub SQ2PMN administrator SI PZK.

Po powitaniu Prezesa Skarbnik PZK Jan SP2JLR przedstawił stan finansów, który na 21 września przedstawia się następująco:

- ZG PZK konto główne 188 989,53 zł
- OPP 82 632,58 zł plus lokata 100 000 zł,
- Oddziały Terenowe 153 118,55 zł,
Razem 424 740,66 zł plus lokaty 100 000 zł.
Składki przyjęte w PZK - 350 275 zł tj. 101.53% planowanej kwoty, przyjętej w projekcie budżetu na 2023 rok.
Ponadto skarbnik przedstawił statystyki składkowe wygenerowane w systemie ewidencji OSEC.

W kolejnym punkcie Prezes PZK omówił protokoły GKR z dnia 20 lipca br. oraz z 15 września br. W protokole z 20 lipca GKR omawiał uwagi do protokołu z posiedzenia ZG PZK. GKR przekazała uwagi do tego protokołu i zaproponowała zmiany. Propozycje zmian zostały uwzględnione przez protokolantów w drugiej wersji protokołu, która zostanie przesłana członkom ZG PZK przed najbliższym posiedzeniem.
M.in. w punkcie 1 protokołu GKR z 15 września organ ten odniósł się do rozliczenia zbiórki publicznej oraz w całości do imprezy ŁOŚ 2023, nie wnosząc uwag. W związku z tym poniżej publikujemy rzeczone rozliczenie:

ŁOŚ 2023 rozliczenie

Wydatki opłacone z budżetu PZK OPP
kolejność danych: nr, kwota, poz. budżetu, opis wydatku
1 1582,41 2.9.8.5 paliwo do agregatów
2 200 2.9.8.5 statuetka-nagroda dla najlepszego fotografa ŁOŚ 2022
3 1000 2.9.8.5 wypożyczenie namiotów
4 885,6 2.9.8.5 identyfikatory
5 15000 2.9.8.5 suma umów zleceń na kompleksową obsługę spotkania ŁOŚ 2023
18668,01 suma wydatków opłaconych z budżetu PZK OPP

Wydatki opłacone ze środków zebranych podczas zbiórki publicznej
6 2429,25 2.7.2 breloki dla uczestników ŁOŚ 2023
7 2669,76 2.7.2 wynajem i serwis toalet WC
8 91,71 2.7.2 opłata bankowa od wpłaty środków ze zbiórki publicznej
9 1683,48 2.7.2 opłata za wywóz śmieci - Remondis
10 563,5 2.7.2 usługi transportowe
11 200 2.7.2 koszty zbiórki: identyfikatory, skarbony
12 1542,51 2.7.2 kamizelki odblaskowe dla obsługi imprezy
9180,21 suma wydatków opłaconych ze zbiórki publicznej.

Koszt spotkania ŁOŚ 2023
18668,01 2.9.8.5 zapłacone z budżetu PZK OPP ZG PZK
9180,21 2.7.2 zapłacone ze zbiórki publicznej
27848,22 Razem koszt spotkania ŁOŚ 2023

Źródła finansowania ŁOŚ 2023
1 15677,72 Środki z budżetu OPP ZG PZK
2 3000 ANMAR- dotacja celowa
3 9170,5 Zbiórka publiczna 2023/1535/OR

Prezydium podczas posiedzenia podjęło dwie uchwały:

Uchwała Prezydium nr 18/2023. Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o terminie składania wniosków dot. dofinansowania ze środków centralnych przedsięwzięć w 2024. Termin ten upływa 31 października br.

Uchwała Prezydium nr 19/2023. Prezydium ZG PZK na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej podjęło uchwałę o zwołaniu posiedzenia ZG PZK na dzień 2 grudnia 2023 roku godz.10:00 z wykorzystaniem komunikatora Microsoft Teams.
Proponowany porządek obrad:

Przyjęcie porządku obrad
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZG PZK z dnia 21 maja 2023 r.
2. Przyjęcie nowego regulaminu obrad.
3. Informacja o realizacji budżetu PZK na rok 2023 do 1 grudnia br.
4. Propozycja budżetu na rok 2024 w oparciu o posiadane informacje oraz o wnioski na dofinansowanie.
5. Uzupełnienie składu Komisji Finansowej ZG PZK.
6. Uzupełnienie składu Zespołu ds. wprowadzenia zmian w Statucie PZK.
7. Uchwalenie Regulaminów zgodnie z propozycjami GKR.
a) Regulaminu organizacyjnego ZG PZK.
b) Regulaminu OKR PZK.
c) Głosowanie poprawek w Regulaminie ODO PZK.
8. Informacja wstępna o organizacji XXVII KZD.
9. Inne sprawy wniesione przez członków PZK .

W kolejnym punkcie Piotr SP2JMR przedstawił krótką informację o organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów PZK. KZD po podjęciu przez ZG stosownej uchwały powinien się odbyć w okolicy Łasku w dniach 11-12 maja 2024 roku. Lokalizacja w centrum Polski jest niezwykle ważna ze względu na warunki i koszty dojazdu delegatów.
Posiedzenie Prezydium ZG PZK zakończono o godz. 22:30.
Protokół z posiedzenia Prezydium ZG PZK zostanie opublikowany w najbliższych dniach w dziale download na portalu PZK.

Info. Piotr SP2JMR

2. Archiwalia PZK

W dniu 25 września 2023 r. w sekretariacie ZG PZK w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie przedstawicieli Archiwum Akt Nowych i Polskiego Związku Krótkofalowców.

Podpisana została umowa, na podstawie której archiwalia PZK (jednostki inwentarza PZK-00 Zarząd Główny) będą przekazywane do archiwum państwowego. Została przekazana pierwsza partia materiałów archiwalnych (24 jednostki).

Podczas spotkania omówiono również możliwe formy współpracy pomiędzy Archiwum Akt Nowych a Polskim Związkiem Krótkofalowców, na podstawie obecnych przepisów, w tym Zarządzenia nr 49 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z ub. roku. Zaproponowane zostały działania w zakresie szkoleń archiwalnych, zabezpieczania dokumentacji, działalności informacyjnej.

W drugiej części spotkania, dotyczącej spraw organizacyjnych PZK, Kol. Kol. Piotr SP2JMR, Bogdan SP3LD i Waldemar 3Z6AEF omówili sprawy związane z koncepcją Cyfrowego Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego, zabezpieczenia technicznego działań prowadzonych przez klub SP OTC PZK, formalnego powołania Kolegium Archiwum PZK i/lub Managera ds Archiwów PZK.

Info: Piotr SP2JMR


I. Wydarzenia


3. Klub SP5PRF i SOTA -16.09.2023 r.

We wrześniu zrealizowaliśmy aktywność klubową w ramach programu SOTA. Wraz z Tomkiem SQ5EXY, częścią mojej szkolnej klasy i kilkoma członkami pracowni radiowej Staśkami, Hadrianem, Bartkiem oraz ich ojcami weszliśmy na tatrzański Kozi Wierch SP/TA-003. Pogodę mieliśmy wspaniałą. Wszyscy byli zachwyceni. Udało nam się zrealizować kilka łączności na 14 MHz. Wyprawę zaliczamy do bardzo udanych. Weszliśmy 1300 m w górę, przeszliśmy 25 km górskimi ścieżkami. Wnieśliśmy radiostację, maszt anteny i zasilanie. Czujemy niezwykły przypływ energii. Moc jest z nami!

Pomysł wejścia na Kozi Wierch zrodził się w mojej głowie około czterech lat temu. Uczciwa, dziesięciopunktowa góra, najwyższa w całości położona na terytorium Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Góra, do której nie ma dostępu poprzez jakiekolwiek środki transportu. Trzeba się zmierzyć z jej 2291 metrami. Podejścia są dwa, pierwsze trudniejsze od strony Murowańca i Czarnego Stawu Gąsienicowego, drugie nieco łatwiejsze od strony Doliny Pięciu Stawów. Drugie rozwiązanie szczególnie polecam późną wiosną i wczesnym latem ponieważ podejście jest od południowego wschodu więc zwiększa się szansa, że śnieg po tej stronie stopi się wystarczająco wcześnie, by otworzyć letnią drogę na szczyt. Wyprawa z parkingu na Palenicy Białczańskiej przez piękną Dolinę Roztoki, schronisko w Dolinie Pięciu Stawów na szczyt i z powrotem na parking to 20 km prawdziwej górskiej wędrówki. Trzeba pokonać 1446 m przewyższenia, wnieść około 13 kg sprzętu i wodę. Zaplanować prawidłowo czas, który jest niezbędny na dotarcie do celu, pracę na szczycie i powrót. Trzeba uwzględnić możliwości wydolnościowe naszych organizmów. Trzeba mieć w sobie wiarę w sukces, odpowiednią motywację i wiele szczęścia do pogody. Wiele zmiennych. Moja osobista wyprawa trzykrotnie się nie udała. Za pierwszym razem źle obliczyłem potrzebny mi czas, za drugim razem moja żona nie znalazła w sobie dość motywacji by kontynuować wyzwanie, za trzecim razem w ramach wspólnej wędrówki z jednym z młodych członków klubu SP5PRF i jego tatą musieliśmy dać za wygraną z powodu zalegającego wiosennego śniegu i naszego niewystarczającego wyekwipowania. Pomysł na czwartą próbę zrodził się podczas szkolnej wycieczki z klasą, której jestem wychowawcą. W szkole w której uczę, w której prowadzę klub radiowy mamy zwyczaj organizowania wycieczek ojców i synów. Podczas jednej z takich wycieczek przy ognisku opowiedziałem historię moich wypraw radiowych oraz historię mojej nierównej walki z Kozim Wierchem.

Chłopcy i ich ojcowie, a było wśród nich wielu członków szkolnego klubu radiowego dość gremialnie i bez większego namysłu zakrzyknęli, że oni mi pomogą i zrobimy to razem. Uśmiechnąłem się w duchu na ten pomysł choć większej wiary we mnie nie było. Przecież Wysokie Tatry to trochę zbyt wiele dla dwunastolatków. Jakież było moje zdziwienie gdy trzy miesiące później ekspedycja zaczęła nabierać kształtów. Udało się zdobyć rezerwację na cztery miejsca w schronisku Pięciu Stawów, postanowiliśmy więc że grupa rszerpówr1; wniesie sprzęt dzień wcześniej do rPiątkir1; po to by oszczędzić siły i następnego dnia uderzyć w góry ze znacznie większej wysokości. Pozostała grupa rpościgowar1; wychodziła pół godziny przed świtem z Palenicy, po to by około godziny 13 spotkać się na szczycie. W góry ruszyło dwunastu ojców dwunastu synów i ja. Wnosiliśmy transceiver Yaesu FT-891, skrzynkę antenową, r50 Ah prądur1;, maszt antenowy z ośmiometrowej wędki, dwie anteny GP na 14 i 7 MHz, skrzynkę antenową, miernik, fidery, trochę gratów, narzędzi, teczkę z kartami łączności dla chłopców.

Nie chwaląc się, wniosłem osobiście mój transceiver na samą górę. Potraktowałem to jako sprawę honorową, niezbędny wymóg zaliczenia sobie tej wyprawy, jednak pozostałe elementy sprzętu rozdzieliliśmy pomiędzy grupę rszerpówr1;. Jeszcze dwie doby przed wyprawą, przez Polskę przetoczył się front burzowy, prognozy nie były pewne, w sercach zagościło zwątpienie. Jednak w piętek wieczorem mieliśmy już pewność że będzie dobrze. Poranek sobotni był chłodny lecz zupełnie bezchmurny. Z każdą minutą temperatura się podnosiła. Czuliśmy przypływ energii. Szansa na sukces wzrosła znacznie. Niestety nad ranem dwoje naszych członków wyprawy, którzy spali w Pięciu Stawach zmogła grypa żołądkowa. Podjęliśmy wspólną decyzję, że muszą schodzić. Byli zbyt odwodnieni by podjąć próbę wysiłku. W sobotę rano wyprawa ruszyła z dwóch punktów jednocześnie. Od godziny 11:30 zaczęliśmy meldować się na szczycie. Wśród zdobywców było kilku członków naszego klubu, Tomasz SQ5EXY i jego syn Bartek, trzy Staśki, Maks, Hadrian, Wojtek Dominik i Kajtek jeszcze bez znaków i ich ojcowie. Nawiązaliśmy łączności z Grecją, Niemcami, Finami, Wielką Brytanią i Włochami. Na szczycie spędziliśmy półtorej godziny. Trudno mi opisać moją radość. Za czwartym razem przy wielkiej pomocy wszystkich członków wyprawy zrealizowałem swoje marzenie. Czujemy niezwykły przypływ mocy. Czujemy, że stanowimy wyjątkowy team.

Info. Paweł SQ5STS

4. Promocja krótkofalarstwa na Warsaw Expo

Zapraszam do odwiedzenia mnie podczas festiwalu podróżników w nadchodzącej edycji Camper & Caravan Show w Nadarzynie w Ptak Warsaw Expo.
W dniach 29.09 - 01.10.2023 swoim radiowym kamperem na stoisku w hali F będę promował podróże z radiem i krótkofalarstwo.
Dodatkowo moja prelekcja o krótkofalarstwie odbędzie się w niedzielę 01.10 w godzinach 11.00-12.00.

Zapraszam serdecznie
Przemek SP7VC

5. Kopa Biskupia przygotowania do uroczystości

W związku z nadaniem imienia Bazy Contestowej na Biskupiej Kopie im. Tadeusza Pardeli SP6MRC. Chciałem tak dla przypomnienia oraz porównania przedstawić czasy 1993 oraz 2023 roku na podstawie filmu archiwalnego 

https://www.youtube.com/watch?v=NFoHnUYGu5g&t=14s

BISKUPIA KOPA SP6PAZ SIERPIEŃ 1993 - PTV OPOLE

W załączonych linkach oraz w wersji PDF  kilka migawek z przygotowań do uroczystości nadania imienia Tadeusza Pardeli SP6MRC bazie krótkofalarskiej na Kopie Biskupiej.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=655148030044310&set=pb.100066473559467.-2207520000

https://www.facebook.com/100066473559467/videos/6620943567974283

Info. Krzysztof SP6DVP

III. Sport

6. Zapraszamy do udziału w zawodach SP-QRP!

21. SP-QRP Contest odbędą się 30 września 2023 r. w godzinach od 05:00 do 05:59 UTC. Regulamin zawodów dostępny jest na platformie LogSP: https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=contest&id=1518
Pamiętajcie: łączności logujemy w czasie UTC, a log Cabrillo wysyłamy niezwłocznie poprzez LogSP. (po zalogowaniu, musisz mieć tam konto) albo mailem na adres sp-qrp-contest@pzk.org.pl.
Zawody SP-QRP rozgrywane są od 2003 roku i przez 15 lat prowadzone były przez Włodka Salwę SP5DDJ/HF5WIM, a od 2018 roku formalnym organizatorem jest Polski Związek Krótkofalowców przy wsparciu SP QRP Group.

Prezes PZK funduje puchar dla zwycięzcy najliczniejszej grupy klasyfikacyjnej, a nagrody są sponsorowane przez oddziały OT-01, OT-73 oraz osoby prywatne.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują dyplom w postaci elektronicznej, który należy samodzielnie pobrać ze strony zawodów na LogSP.

Zapraszamy do udziału w 21. Zawodach SP QRP 2023! 30.09.2023, 05:00 UTC.
Komisja Zawodów SP-QRP
3Z6AEF, SP5ELA

7. Wiadomości nie tylko DX-owe

5H - Tanzania: Maurizio, IK2GZU od 8 listopada do 8 grudnia będzie ponownie QRV jako 5H3MB z Tanzanii. QSL via OQRS lub IK2GZU.

6W - Senegal: Elvira, IV3FSG będzie ponownie aktywna z Senegalu jako 6W/IV3FSG. Tym razem usłyszymy ją na pasmach od 26 września do 16 października. QSL via OQRS lub IK2DUW.
*6W/IV3FSG wzięła udział w zawodach CQWWRTTY. Dała wszystkim rszczęśliwcomr1; mnożnik 6W. /info-sp5ela/

9Y - Trynidad i Tobago: Celebrując 47-lecie Dnia Republiki Trynidad i Tobago do 25 września aktywna jest stacja okolicznościowa 9Y47RD. QSL via LoTW.

DL - Niemcy: Stacje DJ1JB/P, DJ4EL/P i DJ5TM/P będą aktywne od 28 września do 4 października z wyspy Pellworm IOTA EU-042.

SV9 - Kreta: Seppo, OH1VR od 28 września do 3 października będzie aktywny jako SV9/OH1VR z Krety EU-015.

T7 - San Marino: Stacja okolicznościowa T71SNM będzie aktywna 24 września. QSL direct via T70A. Szczegóły na qrz.com

V3 - Belize: Dave, KM4DYR od 1 do 9 października będzie QRV jako V31DN z Ambergris Cay NA-073. QSL direct na znak domowy.

VK - Australia: rAmatorskie Radior1;, oficjalne czasopismo w Australii obchodzi 90-lecie ciągłej publikacji. Z tej okazji jest aktywna do końca roku stacja okolicznościowa VK90AR. QSL via OQRS M0OXO.

W - USA: Jeśli potrzebujesz stan Wyoming do dyplomu WAS zanotuj, że do 2 października nadaje stacja W7Y. QSL via LOTW. Więcej na: https://shywyarc.net/wp/comeandgetwyoming/

W8S - Swains: Informacje od organizatorów wyprawy https://www.spdxc.org/index.php/2023/09/22/w8s-informacje-od-organizatorow/ Tnx SP5UAF!

ZF - Kajmany: Mark, W5LAC do 29 września nadaje jako ZF2MS z Grand Cayman NA-016. Aktywność tylko QRP. QSL via znak domowy.

ZL - Nowa Zelandia: W dniach 1 października br. do 31 maja 2024 r. stacja ZL6WG będzie promować 98 konferencję NZART w Christchurch. QSL via LoTW. Do zdobycia dyplom https://hamradio.co.nz/award/

Zawody 30.09 - 01.10.2023 r.

UK/EI DX Contest SSB https://www.ukeicc.com/dx-contest-rules.php
Worked All Provinces of China DX Contest http://www.mulandxc.com/index/index?_locale=en_US

Aplikacja WhatsAPP wprowadza nowe formy komunikacji/powiadomień. Dostępny jest pierwszy kanał Ham Radio World. Na telefonie klikamy link: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va4QhOq2phHOohabBo0E, który otworzy się w aplikacji WhatsAPP, następnie dajemy  obserwuj.

Pozdrawiam Adam SQ9S

8. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

9th ARI Italian EME Trophy 2023, włoskie zawody EME, sesja jesienna: od 00:00 UTC 30 września do 24:00 UTC 1 października 2023r. Pasma: 50 MHz - 144 MHz, 432 MHz, 1,2 GHz, 2,3 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz, 24 GHz, mody: analogowe: CW, SSB, cyfrowe: JT65B lub podobne. Więcej informacji i regulamin znajdują się na stronie Stowarzyszenia Polski Klub UKF, link https://pk-ukf.pl/

IARU UHF/SHF, coroczne Zawody Regionu 1 IARU w pasmach 432 MHz i wyżej, czyli mikrofalowych, sobota-niedziela 7-8 października 2023, godz. 14:00-14:00 UTC.
Organizatorem tych zawodów na pasmach UHF+ jest IARU R1, i tam należy wysyłać dzienniki poprzez stronę IARU podaną w regulaminie. Dodatkowo wysłanie logów przez stronę PK UKF, czyli na adres http://vhfcontests.pk-ukf.pl pozwoli na zestawienie wyników krajowych.
Regulamin IARU: http://vhfcontests.pk-ukf.pl/docs/Regulamin_zawodow_VUSHF_R1-IARU_2021_PL.pdf Uwaga: Na stronie PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV". Bezpośredni link: https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/

SPAC 144 MHz zawody aktywności UKF odbędą się we wtorek, 3 października 2023, godz. 17:00-21:00 UTC.
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf. 
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę: http://spac.pk-ukf.pl/

VHF FT8 Activity 144 MHz, środa 4 października 2023, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

Info. Stanisław SQ2EEQ

IV. Silent Keys

_________________________________________________________
SQ2EER SK

W środę, 20 września 2023 r. zmarł po długim pobycie w szpitalu nasz Przyjaciel i serdeczny Kolega, Jacek Bartoszewski (57) SQ2EER. Jacek długo chorował, walczył przez lata z bólem i ograniczeniami, rzadko o tym mówił. Tylko coraz częstsze pobyty w szpitalach świadczyły o dramatycznej walce, jaką toczył, z czego my nie zdawaliśmy sobie w gruncie rzeczy sprawy. Wracał ze szpitala do pracy, do swoich projektów i nie sposób było Go od nich oderwać. Jacek od dziecka interesował się radiokomunikacją, urządzeniami z tej i pokrewnych radiu dziedzin. Był bardzo zdolnym konstruktorem i zarazem wykonawcą - budował nowoczesne automaty, sterowniki, programatory i kompletne urządzenia do zastosowania w różnych dziedzinach. Był mistrzem obróbki maszynowej w warunkach domowego, świetnie przez siebie wyposażonego warsztatu, ulubionego miejsca, w którym najchętniej przebywał, budując i projektując coraz to nowe urządzenia. Zawodowo w ostatnich kilku latach zajmował się instalacją urządzeń fotowoltaicznych o znacznej mocy. Mimo dolegliwości i choroby, która bardzo przeszkadzała mu w codziennym życiu, był życzliwym, o dużym poczuciu humoru pogodnym człowiekiem, zawsze chętnym do pomocy każdemu, kto o to poprosił, a często pomagał nieproszony - i ta pomoc była zawsze bardzo trafiona i konkretna. Pozwolenie radiowe uzyskał w połowie lat 90., jego charakterystyczny głos był często słyszany na klubowym kanale. Dwa tygodnie temu, kiedy był kolejny raz w szpitalu po udarze, mając już, wydawało się, najgorsze za sobą, zastanawiał się nad modyfikacją anteny na nowe dla Niego pasmo 50 MHz. Telefoniczna rozmowa bardzo go zmęczyła, dlatego ten akurat temat odłożyliśmy na przyszły rok, bo przecież w tym sezon na 6 metrach i tak już się skończył...
Jacek był bardzo rodzinnym, bardzo uczciwym i uczynnym człowiekiem. Pomimo trudnej sytuacji, w jakiej się znajdował, pomimo choroby, z której w pełni zdawał sobie sprawę, cechowały Go optymizm, specyficzne, spokojne podejście do życia i niezwykłe poczucie humoru. Od ponad trzydziestu lat był członkiem PZK w Żuławskim Oddziale Terenowym Nr 16 z siedziba w Malborku. Od piętnastu lat należał do Tczewskiego Klubu Krótkofalowców SP2KMH, w którym od samego początku był niezastąpioną "złotą rączką", chętnym i solidnym wykonawcą wielu potrzebnych w klubie urządzeń.
Bardzo trudno pisać o naszym Jacku, że był...

Pogrzeb Jacka SQ2EER odbył się w sobotę, 23 września na cmentarzu w Pelplinie.

Cześć Jego pamięci!

Przyjaciele i Koledzy z Tczewskiego Klubu Krótkofalowców SP2KMH

__________________________________________________________

SP9WZO SK

Dziś rano (27.09.2023 r.) przedwcześnie odszedł od nas nasz przyjaciel, Kolega Bronisław Kuś SP9WZO twórca i Prezes Klubu Cieszyńskich Krótkofalowców SP9SCI, organizator spotkań, akcji dyplomowych i niezliczonych aktywacji terenowych. Członek PZK w Gliwickim OT PZK (OT50), członek SP DX Clubu #972.

Śp. Bronisław pozostanie w naszej pamięci na zawsze jako serdeczny i życzliwy kolega, który zawsze był chętny do pomocy innym.

W imieniu klubu SP9SCI
Błażej SQ9LPO

*Pogrzeb odbędzie się w piątek 29.09.2023 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Cieszynie o godzinie 12.00
____________________________________________________________
________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Waldemarowi 3Z6AEF, Przemkowi SP7VC, Krzysztofowi SP6DVP, Pawłowi SQ5STS, Błażejowi SQ9LPO, Kolegom z klubu SP2KMH, Grupie SP-QRP, Błażejowi SQ9LPO.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,460 Unikalnych wizyt