PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3607 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 20/23 z dnia 17.05.2023
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 20/2023 z dnia 17 maja 2023 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .

ŁOŚ 2023

Zapraszamy na XIX Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców jak zwykle na granicy trzech województw Łódzkiego, Opolskiego i Śląskiego w dniach 26-28 maja 2023 r.
Wszystkich chcących o czymś ważnym poinformować, coś zaprezentować lub pokazać zapraszamy do kontaktów z organizatorami najlepiej z Markiem Czarneckim SP9UO mareksp9uo@o2.pl .
Więcej informacji na: www.losnapograniczu.pl .

Organizatorzy


I. Sprawy organizacyjne

1. Pomoc walczącej Ukrainie

Agresja Rosji na Ukrainę trwa już ponad rok. W dalszym ciągu apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy, we wszelkiej możliwej formie. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością.
Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy, pod którym znajduje się baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy.
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na podstawie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

2. Narada w Ministerstwie Cyfryzacji

W dniu 17 maja br. o godz. 13.00 w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE).
Przedmiotem spotkanie były zmiany w przepisach dotyczących służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Nowa ustawa PKE zastąpi obowiązującą w chwili obecnej ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne i stanowić będzie ramy regulacyjne dla komunikacji elektronicznej w Polsce, w tym dla radioamatorów na najbliższych kilkanaście lat. Celem prowadzonych prac legislacyjnych jest przede wszystkim wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Jednakże przy okazji rewizji poddane zostaną obowiązujące normy, które dotychczas reguluje Prawo telekomunikacyjne.

Polski Związek Krótkofalowców przekazał swoje stanowisko podczas wysłuchania publicznego w Sejmie RP w dniu 6 marca br. Przekazał także do protokołu 7 stronicowy dokument zawierający nasze opinie oraz propozycje w sprawie.

Ze strony PZK w spotkaniu udział wzięli:
Marek Kuliński SP3AMO - Wiceprezes PZK,
Tomasz Ciepielowski SP5CCC - Prezes PK UKF, członek PZK,
Piotr Skrzypczak SP2JMR - Sekretarz PZK,
Jerzy Szawarski SP5SSB - Prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK.

Więcej informacji w następnym Komunikacie.

*Pismo z naszymi uwagami do projektu Ustawy, które zostało przedstawione zarówno Komisji sejmowej jak i Ministerstwu Cyfryzacji jest załącznikiem w pełnej graficznej wersji Komunikatu.

Info. Piotr SP2JMR

3. Posiedzenie Zarządu Głównego PZK

W dniu 21 maja br. w Warszawie, w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2, odbędzie się Posiedzenie ZG PZK.
W Posiedzeniu z głosem stanowiącym udział wezmą członkowie ZG PZK, z głosem opiniodawczym i doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.
Porządek obrad posiedzenia obejmuje:
- Wystąpienie Prezesa PZK.
- Wystąpienie Przewodniczącego GKR.
- Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. - Uchwała ZG PZK.
- Uchwała ZG PZK o przeznaczeniu kwoty nadwyżki bilansowej za 2022 r. na fundusz rezerwowy.
- Bieżąca informacja o stanie finansów PZK, zaawansowanie realizacji prowizorium budżetowego na rok 2023 za 4 miesiące br.
- Podjęcie uchwały o przyjęciu budżetu PZK na 2023 r.
- Złote Odznaki Honorowe PZK i Odznaki Honorowe PZK.
- Rozpatrzenie wniosków i propozycji uchwał wniesionych przez Prezydium, GKR i Członków ZG PZK.
- Przyjęcie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych PZK.
- Przyjęcie Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZK.
- Przyjęcie zmian w Regulaminach organizacyjnych PZK.
- Wolne wnioski oraz dyskusja.

Przewidywane rozpoczęcie obrad godz.10.00, zakończenie godz.17.00.

Info. Piotr SP2JMR

4. Po Walnym Zebraniu Staropolskiego OT PZK (OT-51)

W dniu 13 maja br. w Jasieńcu Iłżeckim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-51. W zebraniu wzięło udział 20 członków OT oraz kilka osób towarzyszących. Walne Zebranie na wniosek OKR udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Dokonano wyboru nowego Zarządu OT-51 w składzie:
Stanisław SP7CXV - prezes
Artur SP7ET - skarbnik
Janusz SP7UWB - sekretarz
Ryszard SP7SEW oraz Janusz SP7MFY - członkowie zarządu.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:
Krzysztof SP7MFR, Edward SP8SQK, Marek SP7DPV

Nowemu Zarządowi gratuluję wyboru i życzę sukcesów.

Na podstawie protokołu z Walnego Zebrania
Piotr SP2JMR

5. Walne Zebranie Lubuskiego OT PZK (OT32)

Zarząd Lubuskiego Oddziału PZK zwołuje w dniu 3.06.2023 r., o godzinie 10.00 w terminie pierwszym, o 10.30 w drugim terminie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału. Zebranie odbędzie się w Świebodzińskim Domu Kultury, przy ul. Piłsudskiego 39/41 w Świebodzinie. Zawiadomienie, Porządek i Regulamin obrad zostaną wysłane na adresy mailowe członków OT.

Info. Marek SP3AMO, Prezes Lubuskiego Oddziału PZK

II Wydarzenia

6. M17

Zespół M17 poinformował, że właśnie kończą projekt nowego, ręcznego transceivera. Ponieważ protokół jest już dojrzały i doczekał się wielu wdrożeń postanowili skupić się na radiu ręcznym. Dodatkowo pracują również nad nową wersją płytki modemu. Trzymamy kciuki za oba projekty i mamy nadzieję, że będą gotowe przed HAM Radio Friedrichshafen (23-25 czerwca) OpenHT, przynajmniej w fazie Proof of Concept jest kompletnym ręcznym transceiverem QRP SDR. Zbudowany jest wokół STM32F469I-DISCO duobander: 389.5-480, 2400-2483.5 MHz (zakresy częstotliwości RX, TX są ograniczone przez lokalne prawo). Umożliwi pracę w praktycznie każdym trybie. Zyskującym jest dostęp m.in. do FM, AM, SSB, OOK (CW), M17, FreeDV, surowego "4FSK", SSTV, 16QAM, BPSK/QPSK/DQPSK, OFDM, AFSK, APRS. Urządzenie wykorzysta tani układ AT86RF215 firmy Microchip/Atmel. Wykorzystanie FPGA (Lattice LIFCL-40) jako interfejsu AT86<->STM32 pozwoli na odciążenie MCU.

Jeśli zainteresował was ten temat, to projekt jest dokumentowany na YouTube. Dlatego warto śledzić ich kanał https://www.youtube.com/@M17Project/featured.
Github repos: https://github.com/M17-Project/.

Pamiętajcie też, że Zespół M17 ma połączone razem czaty Matrix/Discord: https://m17project.org/get-started/community.

Info. Krzysztof SP5E

7. Wspólny wyjazd do Friedrichshafen

Czy są chętni na wspólny wyjazd na targi radiowe do Friedrichshafen w Niemczech? Jeśli tak to przypominamy, że mamy dla was dobrą wiadomość! W tym roku targi odbędą się w dniach 23-25 czerwca 2023. Planowane jest zorganizowanie wspólnego wyjazdu z aglomeracji śląskiej w piątek, w godzinach późnowieczornych, rano przyjazd na targi, zwiedzanie, powrót z targów w godzinach popołudniowych, przyjazd do kraju we wczesnych godzinach porannych w niedzielę.
Mieszkacie w innym regionie? Wystarczy zorganizować się i dojechać na miejsce zbiórki. W zależności od zainteresowania, wynajęty zostanie bus dla odpowiedniej liczby uczestników, podana będzie cena. Bilet wstępu na targi przy rezerwacji online to 13 EUR. Więcej informacji o targach znajdziecie na: https://www.hamradio-friedrichshafen.com. Zainteresowanych zachęcamy do najszybszego kontaktu z Mateuszem SQ9IWS na adres sq9iws@pzk.pl. Ostatnie zgłoszenia do 28 maja, jednak lepiej odezwać się już dziś!

Info. Krzysztof SP5E

8. Wspólne ćwiczenia

W ostatni weekend Akademicki Klub Krótkofalarski SP3PGX razem ze Sztabem Ratownictwa Zielona Góra przeprowadził wspólne ćwiczenia w terenie. W programie oczywiście była łączność radiowa, a do tego techniki linowe i transport poszkodowanego na desce, poruszanie się na podstawie map oraz cenna wiedza na temat przemieszczania się w terenach leśnych przekazana przez przedstawiciela Lasów Państwowych. To kolejny przykład, że krótkofalarstwo to nie tylko praca ze stałego QTH. Pracowaliśmy na pasmach 40, 6 i 2 metry oraz 70 centymetrów. Dodatkowo wykorzystaliśmy APRS, dzięki czemu stacja koordynująca miała wgląd w aktualną pozycję grup w terenie. Dziękujemy wszystkim za udział i do kolejnego! Już pracujemy nad terminem.

Info. Maciej SP3BKR

9. Wiosna dla krótkofalowców to nie tylko kwiatki...

Zarząd Żuławskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców ma przyjemność zaprosić Członków i Sympatyków krótkofalarstwa na wiosenne spotkanie w terenie.
Miejsce spotkania: miejscowość Rybina gm. Stegna - między mostami, jak na mapce widocznej na stronie OT-16 PZK.
Termin spotkania: 27 maj 2023 r. w godzinach 10.00 - 14.00.
W programie:
- pokaz sprzętu do łączności świetlnej 481 THz - kol. SQ2DOL, SQ4MIK, SP2IRR, SP2GUB,
- wykonanie utworów muzycznych na cymbałach wileńskich w wykonaniu Piotra SQ4MIK,
- pokaz sprzętu do łączności 10 GHz, 47 GHz i 76 GHz oraz oświetlaczy do paraboli 3,6 m EME Zdzisława SP2IRR,
- podsumowanie Konkursu STEGNA 50 - SQ2AJN.
Zapewniona jest kawa, herbata, napoje, ciastka i ponad wszystko, miła atmosfera.
Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, możliwe grilowanie węglem drzewnym we własnym zakresie.

Zarząd OT 16
Info. Jurek SP2GUB

10. Co poczęlibyśmy bez pszczół?

W 2023 roku Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ przypada na 20 maja (sobota). Pszczoły, to nie tylko znana nam powszechnie pszczoła miodna, kojarzona głównie z ulami, również do tej grupy zalicza się żyjących w Polsce 470 gatunków owadów zapylających. Mimo, że ich rozmiary są niewielkie, należą one do najbardziej pożytecznych stworzeń na ziemi. Te owady umożliwiają rozmnażanie się wielu roślin i są niezwykle istotnym elementem w zachowaniu różnorodności biologicznej.
Z okazji tego ważnego dnia 20.05.2023 r. pracowała będzie stacja okolicznościowa HF0BEE, upamiętniająca przeprowadzone łączności okolicznościową kartą QSL. Tradycyjnie wśród uczestników, którzy nawiążą łączność ze stacją HF0BEE, rPszczółka Majar1; rozlosuje trzy słoiczki miodu wytworzonego przez moje owady, w mojej pasiece.
Więcej szczegółów na mojej stronie internetowej: www.sp5xxx.pl.

Info. Wacek SP5XXX

11. Aktywacja SP/BZ-041

Krótka relacja z mojej i Marco SP9BIJ wczorajszej wieczorno-nocnej aktywacji SP/BZ-041 (Łopień). Dysponowaliśmy 4 antenami: flower pot na pasmo 2 m, T2LT (Vertical Bazooka) na pasmo 10 m, delta na pasmo 15 m i double bazooka na pasmo 20 m. Niestety propagacja na wyższych pasmach nie dopisała. Na szczęście pasmo 20 m później w nocy pozwoliło na nawiązanie łączności z łowcami z USA i Kanady oraz kilkoma innymi DX. Łącznie nawiązaliśmy 52 QSO. Nie zabrakło także tradycyjnego ogniska i kiełbasek. :) Dziękuję wszystkim, którzy wsparli aktywację.

Info. Wojtek SQ9BQW

12. SOTA: Dziękujemy łowcom i aktywatorom

Kolejna aktywacja za nami. Tym razem wybór padł na SP/BZ-002 Polica. W dzienniku mamy 21 QSQ w tym 3 S2S. Dziękujemy wszystkim Łowcom i Aktywatorom. A na dołączonych zdjęciach możecie zobaczyć jak to wyglądało.
Pozdrawiamy Nadia i Marcin SP9MCN

Info. Marcin SP9MCN

III. Sport

13. Wiadomości nie tylko DX-owe

8Q - Malediwy: Vincent, HB9VCJ od 20 maja do 4 czerwca będzie aktywny jako 8Q7VJ z Malediwów AS-013. QSL via znak domowy.

CO - Kuba: Stacja T41DX będzie aktywna od 18 do 22 maja z Boca de Galafre Loc. EL82da, IOTA NA-015. QSL via RW6HS.

GI - Irlandia Północna: Stacja okolicznościowa GB0AEL jest aktywna do 26 maja z okazji transatlantyckiego lotu Amelii Earhart. QSL via MI0HOZ. W dniach 20-21 maja 1932 r. Amelia Earhart została pierwszą kobietą, która bez przerwy i samotnie przeleciała przez Atlantyk, opuszczając lotnisko Grace na Nowej Fundlandii w Kanadzie i lądowała 15 godzin później w pobliżu Londonderry w Irlandii Północnej.

FO - Polinezja Francuska: Didier, F6BCW do 25 października nadaje jako FO/F6BCW z wyspy Huahine OC-067. Spotkamy go na CW i SSB od 80 do 6 metrów. QSL via F6EXV.

GM - Szkocja: Jack, M0PLX od 21 maja do 2 czerwca będzie aktywny jako MM0PLX/P z Unst oraz 6 innych wysp należących do Szetland EU-012. Należy zwrócić również uwagę na pasmo 6 metrów. Więcej informacji na bieżąco Jack będzie publikować na swojej stronie https://www.facebook.com/M0PLX/.

GM - Szkocja: W dniu 26 maja Nobby G0VJG oraz Emil DL8JJ planują wypłynąć na wyspę Rockall EU-189 https://www.rockallexped.com/.

Rejs potrwa około 36 godzin. Będą aktywne dwie stacje od 40 do 10 metrów jako MM0UKI/P. QSL via M0OXO OQRS. Wcześniej z wyspy nadawali tylko MS0IRC/P w 2005 i MM0RAI/P w 2011 roku. Śledź bieżące informacje na stronie https://www.facebook.com/groups/383962999684050 i na Twitter G0VJG.

OE - Austria: RW3AH, ON5UR, ON6AJ i ON8AZ od 18 do 20 maja będą aktywni jako 4U100QO z Wiednia (4U1A). Spotkamy ich na KF oraz przez satelitę QO-100. QSL via UA3DX.

OJ0 - Market Reef: Bjorn LA1UW, Tor LA3WAA, Kristoffer LB0VG i Stian LB5SH od 20 do 27 maja będą aktywni jako OJ0/znak domowy z Market Reef EU-053. Więcej na stronie https://oj0.no/.

YB - Indonezja: Huzen, YE3BYE/P od 15 do 21 maja będzie aktywny z wyspy Gili Ketapang OC-237. QSL via znak domowy.

Zawody 20-21 maja 2023 roku:

King of Spain CW: http://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-cw/bases/
UN DX Contest: http://undxc.kz/rules-eng/
EU PSK DX: https://eupsk.club/eupskdx/eupskdxrules.pdf
Baltic Contest: http://www.lrsf.lt/en/

Wyniki zawodów:

Opublikowano wyniki SP DX Contest 2023, które wraz z dyplomami dostępne są na stronie https://spdxcontest.pzk.org.pl/2023/.
Dostępne są również wyniki Współzawodnictwa Oddziałów PZK 2023, w których zwyciężył OT-31 przed OT-73 i OT-04.

Mechanical Key Activity Maj 2023 https://yl3jd.fizioikskile.lv/certificate-mkey/.
Od 22 do 27 maja trwa AGCW Activity Week. Regulamin na stronie:
https://www.agcw.de/funkaktivitaeten/agcw-aktivitaetswoche/.

Ohio/Penn DX Bulletin podaje, że 4438 kart QSL do 83 krajów za wyprawę na Bouvet 3Y0J wysłał QSL manager M0OXO.

Z okazji 95 rocznicy Radia Taiwan International, który ma liczne audycje na falach krótkich, zorganizowana została akcja pocztówka do radia. Ma ona zwrócić uwagę na wojny i apelować o pokój na świecie.
Pocztówka do radia powinna zawierać napis:
r0;Dear Rti, Happy Birthday!r1;
r0;Dear Rti, I hope the war ends soon and there is world peace.r1;
Podpis r0;I am __________ (full name) from __________ (country or city) oraz adres nadawcy.
Każdy, kto wyśle pocztówkę, otrzyma zwrotną z okazji 95-lecia RTI.
Adres, na który wysyła się pocztówkę to:
P.O. Box 123-199, Taipei 111, Taiwan (R.O.C.)
Akcja trwa do 18 czerwca.
Źródło: https://event.rti.org.tw/dearrti/en/.

Pozdrawiam Adam SQ9S

14. KIDS oraz YOTA w SP DX Contest

Głęboko wierzę, że każdy z nas może zmieniać świat. W tym roku z mojej inicjatywy udało się wprowadzić nowość do SP DX Contest - specjalne nagrody dla najmłodszych operatorów w dwóch wariantach - KIDS oraz YOTA. To wszystko okazało się możliwe dzięki ogromnej otwartości i współpracy Organizatora za co raz jeszcze bardzo dziękuje! KIDS to nagroda dla najmłodszych operatorów poniżej 16 lat, natomiast YOTA dedykowana jest dla starszych, jednak poniżej 26 lat. Wszystkim młodym serdecznie gratuluję! Jednocześnie mam nadzieje, że ten pomysł i nagrody zostaną już na stałe.

Nagrodzeni:

YOTA POLAND
Top SOAB Mixed Score. Operator under 26 years old.
SQ8L 61401

YOTA EUROPE (outside Poland)
Top SOAB Mixed Score. Operator under 26 years old.
LY7K 5376

YOTA WORLD (outside Poland)
Top SOAB Mixed Score. Operator under 26 years old.
SA6NIA 13485

YOTA POLAND
Top MOAB Mixed Score. Operator under 26 years old.
SP5PRF 2100

KIDS POLAND
Top score Poland. Operator under 16 years old.
SQ2RAD 2345

KIDS WORLD (outside Poland)
Top SOAB Mixed Score. Operator under 16 years old.
DL7PIA 93933

KIDS WORLD (outside Poland)
Top MOAB Mixed Score. Operator under 16 years old.
UR4RXJ 5544 

Podziękowania należą się również dla Piotra SQ9D oraz Fundacji Hackerspace Kraków, którzy również zdecydowali się zasponsorować nagrodę dla młodych.

Ponieważ w tym roku zabrakło stacji MULTI ze świata, niektóre deski zostały przeniesione do innych kategorii.

Info. Krzysztof SP5E

15. Zawody Quo Vadis

Pamiętajcie w najbliższą sobotę zawody Quo Vadis, czyli XIII Krajowe Zawody Radiostacji Amatorskich z okazji 177 rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza. Zawody organizowane są w paśmie 80 m - CW i SSB. Początek o 06:00 UTC. Więcej informacji: https://pga-zawody.pzk.pl/articles.php?article_id=16.

Info. Krzysztof SP5E

16. QTC do juniorów, do seniorów, do wszystkichr30; - Zawody Dzień Dziecka 2023

Do wszystkich zainteresowanych zawodami, którzy 1 czerwca będą mogli "zakręcić gałką" w paśmie 80 m przez 2 godziny lekcyjne - 17:30 do 19:00 czasu lokalnego (15:30 - 17:00 UTC).

Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka ma przyjemność zaprosić Koleżanki i Kolegów do udziału w zawodach z okazji Dnia Dziecka.
1 czerwca wszyscy jesteśmy dziećmi bez względu na wiek i "odcień fryzury" lub długość wąsów albo ich brak. Będzie to okazja do wspólnej zabawy i jednocześnie przekazanie juniorom pasji do krótkofalarstwa, a w tym do współzawodnictwa na paśmie. Juniorów posiadających już pozwolenia radiowe zachęcamy do udziału w specjalnie dla Was wyróżnionej kategorii "Junior". Spośród Was zdobywca 1 miejsca zostanie mianowany Zwycięzcą Zawodów i wyróżniony statuetką.
Prosimy seniorów o wsparcie idei zawodów i umożliwienie juniorom pracy na paśmie w różnych formach. Szczegóły zawarte są w Regulaminie zawodów.
Koledzy, którzy na co dzień nie pasjonują się zawodami również mogą przystąpić
do wspólnej zabawy, jako Gość zawodów, nawiązując minimum 3 łączności z juniorami bez obowiązku wysłania swojego logu.
Według reguł szkolnych zawody będą trwały przez 2 lekcje bez przerwy, czyli 2 x 45 = 90 min. Rozpoczynamy w środę 1. czerwca o godz. 15:30 UTC (17:30 czas lokalny).
Pełny regulamin znajduje się na stronie: https://dd.reaktywacja.org.pl/regulamin.
Rozliczenie zawodów przeprowadzimy własnymi siłami używając strony: https://dd.reaktywacja.org.pl/ oraz dedykowanego robota sprawdzającego logi.
Wszelką korespondencję związaną z zawodami prosimy kierować na adres: zawodydd@gmail.com z niezbędnie wpisanym znakiem wywoławczym uczestnika w tytule e-mail.
P.S.
Zgłoszenia sponsorów chętnych do ufundowania nagród dla juniorów prosimy kierować do organizatorów na adres: zawodydd@gmail.com.
Do usłyszenia w zawodach.

73, de Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka r11; organizatorzy:
Kacper SO5KR, Tomek SP5PY, Bogdan SP5WA, Paweł SQ5STS e-mail: zawodydd@gmail.com, https://dd.reaktywacja.org.pl/.

Info. Bogdan SP5WA

17. Jesteś łowcą gmin?

Jesteś łowcą gmin? Jeśli jeszcze nie to sprawdź szczegóły na: http://www.spga.pl/regulamin.php
Na dziś tylko dwóch łowców osiągnęło 2480 QSL PGA: SP2GUC oraz SQ5GLB.

Info. Krzysztof SP5E


18. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPAC- 2.3 GHz i wyżej - zawody aktywności UKF - wtorek, 23 maja 2023, godz. 17:00 - 21:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/.

Info. Stanisław SQ2EEQ


IV. WRTC 2023

19. Olimpiada Krótkofalarska 2023 - zawodnicy, technika, sponsorzy....

Już za niespełna dwa miesiące, w drugi weekend lipca, podczas corocznych zawodów IARU Championchip odbędzie się w Bolonii we Włoszech Olimpiada WRTC 2022. Olimpiady odbywają się mniej więcej co 4 lata, z małymi wyjątkami, tegoroczna edycja jest dziewiątą w kolejności i ze względu na pandemię COVID jej termin został przesunięty o rok. Nazwa World Radiosport Team Championship oznacza współzawodnictwo drużyn złożonych z dwóch zawodników z tego samego lub z różnych krajów. Uczestnicy biorą udział w zawodach na normalnych zasadach w kategorii M2 (Multi Two). W pierwszych edycjach olimpiady zawodnicy wykorzystywali stacje krótkofalowców zlokalizowanych w pobliżu oficjalnego miejsca odbywania się olimpiady, co nie stwarzało równych warunków rywalizacji. Począwszy od 2010 roku, kiedy organizatorzy w stylu Field Day umieścili stacje drużyn w namiotach na stepie w pobliżu siebie i wyposażyli je w identyczne zestawy antenowe, rywalizacja odbywa się w zbliżonych warunkach.
Początkowo uczestnicy zawodów byli delegowani przez organizacje krótkofalarskie poszczególnych krajów, a począwszy od edycji w 2006 roku zostały wprowadzone kwalifikacje w oparciu o rzeczywiste wyniki w zawodach, obszary kwalifikacyjne, zasady oraz kryteria selekcji.
Proces kwalifikacji do tegorocznej edycji trwał dwa lata - 2019-2020 i obejmował 24 największe międzynarodowe zawody krótkofalarskie, przy czym do końcowego wyniku liczyło się 12 najlepszych rezultatów. Obszar świata został podzielony na 50 obszarów kwalifikacyjnych, a Polska trafiła do obszaru oznaczonego EU3 wraz z Niemcami, Danią oraz Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Regulamin kwalifikacji dla obszaru EU3 przewidywał miejsca dla 3 drużyn z zastrzeżeniem jednej drużyny z jednego kraju z wyjątkiem Niemiec, skąd mogły zakwalifikować się 2 zespoły. Dodatkowym wymogiem kwalifikacji było zajęcie miejsca przez obu członków drużyny w pierwszej dziesiątce i zdobycie określonej ilości punktów.
W tym obszarze kwalifikacyjnym sklasyfikowano 3217 zawodników, co jest największą liczbą ze wszystkich obszarów kwalifikacji. Tym większy sukces naszych kolegów Krzysztofa SP7GIQ i Bogusława SP7IVO, którzy jako jedyni z Polski spełnili warunki kwalifikacji i będą reprezentować nasz kraj w Bolonii po 17- letnim okresie nieobecności na olimpiadzie przedstawicieli naszego kraju. Liczba wszystkich drużyn zakwalifikowanych do olimpiady wynosi sześćdziesiąt.
Ze strony organizatorów uczestnicy otrzymują na czas zawodów lokalizację wyposażoną w zasilanie oraz system antenowy składający się tribandera na pasma 14, 21 i 28 MHz zasilanego jednym kablem oraz dwa oddzielne dipole na pasma 3.5 oraz 7 MHz. Pozostałe wyposażenie, transceivery , komputery i dodatkowy osprzęt umożliwiający pracę dwóch stanowisk na wspólnej antenie, zawodnicy muszą przywieźć ze sobą.
Udział w tej krótkofalarskiej olimpiadzie jest dość kosztowny. Zawodnicy muszą mieć swój TRX, muszą dojechać, wrócić i za coś się utrzymać. Powinni także mieć stroje identyfikujące ich z krajem, który reprezentują. W przypadku naszej reprezentacji większość środków zapewnili sponsorzy. W imieniu naszych zawodników oraz PZK dziękuję Cezaremu SP5Y za znaczące wsparcie udzielone naszym zawodnikom. Polski Związek Krótkofalowców wsparł naszą reprezentację odpowiednią kwotą zapisaną w budżecie na 2023 rok.
Teraz pozostaje tylko życzyć naszym wspaniałym Contestmenom pomyślnego dotarcia do celu, zdobycia medalu w tej prestiżowej imprezie sportowej i szczęśliwego powrotu.

*W pełnej graficznej wersjii Komunikatu znajdują się ilustracje do tego punktu.

*********************
Na podstawie informacji Krzysztofa SP7GIQ i Bogusława SP7IVO opracował Piotr SP2JMR


_____________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Markowi SP9UO, Wacławowi SP5XXX, Jurkowi SP2GUB, Bogdanowi SP5WA, Krzysztofowi SP7GIQ, Bogusławowi SP7IVO, Markowi SP3AMO, Pawłowi SP7SP, Marcinowi SP9MCN, Maciejowi SP3BKR, Wojciechowi SQ9BQW,

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,060,057 Unikalnych wizyt