PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 17/23 z dnia 26.04.2023
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 17/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl /.

ŁOŚ 2023

Zapraszamy na XIX Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców jak zwykle na granicy trzech województw 26-28 maja 2023 r.
Wszystkich chcących o czymś ważnym poinformować, coś zaprezentować lub pokazać zapraszamy do kontaktów z organizatorami najlepiej z Markiem Czarneckim SP9UO mareksp9uo@o2.pl. Więcej informacji na www.losnapograniczu.pl .

Organizatorzy


I. Sprawy organizacyjne

1. Pomoc walczącej Ukrainie

Agresja Rosji na Ukrainę trwa już ponad rok. W dalszym ciągu apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy, we wszelkiej możliwej formie. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością.
Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy , pod którym znajduje się baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy .
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na podstawie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

2. Wizyta u Konsula Republiki Litewskiej

W dniu 25 kwietnia byliśmy w Szczecinie z wizytą u Konsula Honorowego Republiki Litewskiej Pana Wiesława Wierzchosia. Powodem spotkania było zaproszenie Pana Konsula na zlot krótkofalowców Pszczelnik 2023, omówienie organizacji zlotu oraz poinformowanie o akcji dyplomowej "Lituanica-90", która jest zorganizowana przez Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK w Szczecinie i krótkofalowców litewskich zrzeszonych w LRMD. Celem akcji jest upamiętnienie 90 rocznicy pokonania Atlantyku przez litewskich pilotów: Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa, którzy 15 lipca 1933 roku wystartowali samolotem rLituanicar1; z Nowego Yorku. Swój lot zakończyli tragicznie 17 lipca 1933 roku rozbijając się w pszczelnickim lesie niedaleko Myśliborza.

Na pamiątkę naszej wizyty wręczyliśmy Panu Konsulowi proporczyk PZK, publikację autorstwa Przemka SP7VC "Z Radiem przez świat" oraz komplet kart QSL z poprzednich aktywności z Pszczelnika.
W spotkaniu uczestniczyli Stefan Jaworski SP1JJY sekretarz OT-14 PZK i prezes klubu SP1PMY, Wiesław Sienkiewicz SQ1TAR członek klubu, działacz społeczny na terenie Myśliborza i powiatu myśliborskiego oraz Piotr SP2JMR sekretarz PZK.

Info. Piotr SP2JMR

3. Po posiedzeniu prezydium

W dniu 19.04. br. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK, Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej poprzez Komunikator Microsoft Teams.
Obecni byli członkowie Prezydium: Tadeusz SP9HQJ prezes PZK, Marek SP3AMO wiceprezes PZK, Piotr SP2LQP wiceprezes PZK, Jan SP2JLR skarbnik PZK, Piotr SP2JMR sekretarz PZK. Członkowie GKR: Stanisław SQ2EEQ, Krzysztof SQ2JK, Krzysztof SQ1NIG, Adam SQ1GPR, Gościem był Tomasz SP3QDM z-ca Członka Prezydium. Posiedzenie rozpoczęło się o godz.20.07.

1. Stan finansów Związku na dzień 18 kwietnia 2023 roku przedstawił Jan SP2JLR i jest on następujący:
- ZG PZK konto główne 167 635,56 zł plus lokata 150 000 zł do 22 maja br.,
- 1% OPP 39 661,55 zł - plus lokata 100 000 zł do 2 maja br.,
- Oddziały Terenowe: 196 833,44 zł,
Razem: 404 130,55 zł - plus lokaty 250 000 zł, łącznie 654 130,55 zł.

2. Jan SP2JLR przekazał informacje o sytuacji członkowskiej i składkowej. Składki wpłacone na konto ZG PZK to 319 485 zł tj. 92.6% planowanej kwoty, przyjętej w projekcie budżetu na 2023 rok. Do zaplanowanej kwoty brakuje 25 515 zł.
Do chwili obecnej środków ze składek wpłynęło o 3 835 zł więcej niż do 18 kwietnia roku ubiegłego.

3. Zakończono prace nad projektem prowizorium budżetowego na 2023 r. uwzględniając wnioski i propozycje na dofinansowania pominięte na Posiedzeniu z dnia 25.02.2023.

4. Prezydium podjęło uchwałę o zwołaniu posiedzenia ZG PZK na 21 maja 2023 r. w Centrum Promocji Kultury dzielnicy Warszawa Praga Południe, ul. Podskarbińska 2.

5. W ramach innych spraw wniesionych przez członków prezydium znalazły się:

a) Przedstawiona przez Piotra SP2JMR informacja o zaawansowaniu prac przy stacji SP0PZK. Dotychczas sfinansowano wymianę kabla sterującego rotorem anteny na wyższe pasma oraz wymieniono wadliwe mocowania anteny do masztu. Zamocowania wykonał nieodpłatnie Sebastian SP2ABC. Radiostacja otrzymała pod koniec ub. roku sterownik do rotora zaprojektowany i wykonany nieodpłatnie przez Dariusza SP2MKI. Sterownik umożliwia sterowanie rotorem za pomocą komputera lub smartfona. Jest to ważny krok w kierunku budowy stacji "remote".
Sebastianowi i Dariuszowi Prezydium ZG PZK serdecznie dziękuje za pomoc w rozbudowie centralnej radiostacji PZK.

b) Prezydium ZG PZK po rozpatrzeniu wniosku Zarządu OT-35 PZK podjęło uchwałę o odznaczeniu Medalem im. Braci Odyńców Pana Zdzisława Ziemczonka, współwłaściciela pensjonatu AGAL w Zieleńcu, w którym są od wielu lat organizowane Zjazdy Techniczne UKF.

c) Prezydium mając na względzie oszczędność środków będących w dyspozycji PZK postanowiło, że delegacje z wykorzystaniem własnych środków transportu należy rozliczać wg wskaźnika 0,7, przez który będą pomnożone kwoty otrzymane z przemnożenia przejechanych km przez wskaźnik opublikowany w obowiązującym rozporządzeniu.

d) W sprawie możliwej współpracy z OPOR-em przyjęto poniższe stanowisko.
"W kwestii przejęcia egzaminów w SRA przez bliżej nieokreślone organizacje zaproponowano, aby OPOR opublikował oświadczenie o uznaniu statusu PZK jako wiodącej organizacji krótkofalarskiej z racji reprezentacji polskich krótkofalowców zagranicą - poprzez przynależność do IARU i dalej pośrednio do ITU. Takie oświadczenie ma być umieszczone na stałe na portalu fundacji OPOR".

e) Prezydium zapoznało się z informacją o wysłuchaniu publicznym przed Komisją Sejmową Cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. Głównymi tematami wystąpień były TV kablowa oraz GSM. Sprawy krótkofalarstwa były marginesem w ogólnej dyskusji.
Reprezentujący PZK w wysłuchaniu Piotr SP2LQP i Piotr SP2JMR przedstawili w swoich wystąpieniach podstawowe problemy związane z projektem Ustawy prawo łączności elektronicznej. Złożyli także do Komisji obszerny materiał na ten temat. Stanowić on będzie załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia.
Podczas wysłuchania zaobserwowali współpracę pomiędzy W. Zakrzewskim i przedstawicielami innej fundacji.
Na uwagę zasługuje negatywny odbiór wysłuchania publicznego przed Komisją Sejmową Cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii przez jego uczestników. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób "z terenu", a na sali było obecnych tylko kilku przedstawicieli parlamentu.

f) W końcowej części posiedzenia uczestnicy zapoznali się z propozycjami opracowywanych przez Marka SP3AMO i Piotra SP2LQP zmian w Statucie PZK oraz z informacją na temat ewidencji i dysponowania środków z OPP.

Posiedzenie zakończono o godz. 23.18.

*Protokół z Posiedzenia będzie opublikowany w ciągu najbliższych 3 dni na portalu PZK w dziale download.

Info. Piotr SP2JMR

II Wydarzenia

4. XXI Pielgrzymka krótkofalowców na Jasną Górę

Grupa organizacyjna, członkowie Klubu SP9KAJ i grono krótkofalowców Ziemi Częstochowskiej, zapraszają na 21 Pielgrzymkę Krótkofalowców na Jasną Górę w dniu 13 maja 2023 roku. Program Pielgrzymki i informacje kontaktowe są na stronie klubowej https://www.sp9kaj.com.

Z pozdrowieniami
Bohdan SP9VJ

5. Podróż krótkofalarska do LY, YL, ES - aktywacja rzadkich lokatorów

W dniu 28.04.2023 wyruszamy z Kasią naszym radiowym kamperem w podróż dookoła Litwy, Łotwy i Estonii. Celem podróży jest praca z kilku poszukiwanych w paśmie 70 MHz lokatorów. Będę pracował głównie emisją MSK144 via meteory oraz trochę SSB i CW. Zabierany sprzęt to IC-7300 i antena Yagi 5el. wg YU7EF. Dodatkowa aktywność będzie na KF w paśmie 80, 40, 20m. Cała trasa będzie liczyła około 3000 km. Wracamy do kraju 07.05.2023.

Zapraszam do łączności.
Przemek SP7VC


6. 150 rocznica urodzin gen. broni Józefa Hallera

Stacja okolicznościowa o znaku 3Z150GHJ będzie pracowała od 01.05.2023 r. do 31.05.2023 r. z okazji zbliżającej się 150 rocznicy urodzin (13 sierpnia 1873 r. w Jurczycach) gen. broni Józefa Hallera. W maju 1996 r. nadano 12 Brygadzie SDZ imię gen. broni Józefa Hallera. Święto brygady obchodzone jest 15 maja w celu upamiętnienia daty powrotu do kraju oddziałów Armii Polskiej z Francji w 1919 r. W Klubie 12 SDZ przy ul. Wawrzyniaka 5 zorganizowana została wystawa upamiętniająca postać gen. broni Józefa Hallera i tzw. "Armii Błękitnej". Wystawa czynna będzie od 12 maja 2023r. Operatorami będą członkowie klubu SP1PBW. Praca emisjami CW, SSB, FT8 i FT4.

Info. Janusz SP1TMN

7. 50 lat UG Stegna

Radioklub SP2PHA ze Stegny organizuje akcję dyplomową z okazji 50-lecia Urzędu Gminy Stegna. Jest to piękny i godny naśladowania przykład współpracy krótkofalowców PZK z lokalnym samorządem. Regulamin dyplomu stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Na podstawie informacji Jurka SP2GUB info. Piotr SP2JMR.

8. Zaproszenie do łączności z SN0DD

Witam serdecznie wszystkie koleżanki i wszystkich kolegów, odbierających lub czytających Komunikat.
Chciałbym poinformować że od 2 maja do 3 czerwca, będzie działała stacja okolicznościowa SN0DD z okazji Dnia Dębna. Zapraszam do łączności, pozdrawiam.

Vy73 Mariusz SQ1SMB członek klubu SP1PNW

III. Sport

9. SP DX Contest 2023 - komunikat Komisji

Wstępne wyniki SP DX Contest 2023 / Współzawodnictwa OT PZK.

Witam wszystkich,

Miło mi poinformować, że zostały już opublikowane wstępne wyniki SP DX Contest 2023. Zapraszam do zapoznania się wynikami oraz statystykami zawodów: https://spdxcontest.pzk.org.pl/2023/results.php
W zakładce "statystyki" trochę danych do analiz.

Ponadto opublikowaliśmy również wyniki Współzawodnictwa Oddziałów PZK:
https://spdxcontest.pzk.org.pl/2023/wspolzawodnictwo/wyniki.html

Wszelkie pytania, uwagi i reklamacje należy składać bezpośrednio do Komisji Zawodów wysyłając informacje pod adres: committee@spdxcontest.pzk.org.pl

Życzę owocnych analiz :)

Radek SP5ADX


10. Wiadomości nie tylko DX-owe

8Q - Malediwy: DL2SBY będzie aktywny jako 8Q7KB od 27 kwietnia do 7 maja, CW, SSB i FT8/FT4 (MSHV). Pasma 30, 17, 12, 10 i 6 m. QSL via LoTW, ClubLog OQRS lub direkt. Brak biura.

C3 - Andora: Stacja C37RC będzie aktywna na CW, SSB, FT8 i FT4 w ostatni weekend kwietnia. QSL via biuro / direkt lub LoTW.

CN - Maroko: Stacja 5F15SIA będzie aktywna do 25 kwietnia do 7 maja z okazji 15 edycji Morocco's International Exhibition of Agriculture. QSL via LoTW lub direkt na CN8WW.

CO - Kuba: Stacja CO0RRC będzie aktywna od 24 kwietnia do 3 maja na CW, SSB, FT8 i FT4, pasma 160 do 6 m. QSL via LoTW, ClubLog lub N7RO.

F - Francja: Stacja TM5OIS będzie aktywna od 22 do 30 kwietnia z miasta Abbeville i innych lokalizacji w regionie Baie de Somme. podczas 32 festiwalu ptaków i natury. QSL via F5KRH.

F - Francja: Członkowie Radio Club de Provins (F6KOP) będą aktywni jako TM45KOP na wszystkich pasmach i emisjach od 29 kwietnia do 13 maja z okazji 45-lecia klubu.

FP - St. Pierre & Miquelon: Georg DK7LX jest aktywny jako FP/DK7LX od 18 kwietnia, ostateczny czas pobytu nieznany. W wolnym czasie można go usłyszeć na telegrafii. QSL via ClubLog OQRS, brak LoTW.

G - Anglia: GB23C będzie "flagową stacją" z okazji koronacji króla Karola III. Obsługiwana przez członków Cray Valley Radio Society i zlokalizowana w Monument Gardens of the Old Royal Naval College w Greenwich, stacja będzie aktywna przez całą dobę od końca 3 maja do około 8:00 UTC w dniu 9 maja na 80-10 m SSB i CW, jak również na 6 metrach i 2 metrach. W dniu 10 maja znak wywoławczy będzie dostępny dla osób indywidualnych i klubów do wykorzystania do końca czerwca.

GM - Szkocja: Stacja GS3PYE będzie aktywna z Island of Islay (EU - 008) od 30 kwietnia do 6 maja na 160 r11; 10 m CW, SSB i digi, dodatkowo SSB na QO-100. QSL via LoTW, ClubLog OQRS.

JD1 - Ogasawara: Harry JG7PSJ będzie aktywny jako JD1BMH od 22 kwietnia do 5 maja na CW, SSB i RTTY w pasmach 40 do 10 m. QSL via JD1BMH (biuro), lub direkt do JG7PSJ. Brak LoTW.

VP5 - Turks and Caicos Islands: Stacja VQ5Q będzie aktywna od 20 do 27 kwietnia na CW, SSB i FT8, pasma 80 do 10 m. QSL via LoTW, ClubLog OQRS lub direkt do W2FQ.

ZL - Nowa Zelandia: Celem uczczenia 100 rocznicy pierwszej łączności dalekosiężnej z rejonów Australii będzie aktywna stacja ZL100, od 26 kwietnia do 25 lipca.

Nadchodzące zawody:

Florida QSO Party: 1600Z 29 kwietnia do 0159Z 30 kwietnia i 1200Z do 2159Z 30 kwietnia: http://floridaqsoparty.org/rules/

UK/EI DX Contest, CW: 1200Z 29 kwietnia do 1200Z 30 kwietnia
https://www.ukeicc.com/dx-contest-rules.php

Helvetia Contest: 1300Z 29 kwietnia do 1259Z 30 kwietnia
https://www.uska.ch/events/uska-helvetia-contest-concours-helvetia-hf/

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

11. Deski dla polskich stacji

Nasz kolega Tom Warren K3TW (ex SO5TW) ufundował dwie deski dla SP za pierwsze i drugie miejsce. Tom jest polskiego pochodzenia i był pracownikiem w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie, w latach 80. XX w. Deski są bardzo eleganckie. W zeszłym roku zdobyli je SP6JOE i SP2R. Regulamin jest na stronie: https://floridaqsoparty.org/. Zawody trwają 20 godzin, w dwóch 10-godzinnych okienkach. Jest duża aktywność mobili, wszystkie 67 county na Florydzie będą aktywne.
Vy 73! Ryszard K1CC

12. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC 144 MHz, zawody aktywności UKF r11; wtorek, 2 maja 2023, godz. 17:00-21:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

VHF FT8 Activity, zawody aktywności FT8 144 MHz, środa 3 maja 2023, godz. 17:00-21:00 UTC, organizator Stowarzyszenie BANAT (YO). Regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

II Próby Subregionalne IARU all band, 6-7 maja 2023, godz. 14:00-14:00 UTC, organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie PK UKF/PZK, odbywają się zgodnie z regulaminem i pod patronatem IARU. Regulamin zawodów IARU R1 można znaleźć w kalendarzu zawodów PK UKF pod adresem:
https://pk-ukf.pl/kalendarz-zawodow-2022/.
Dzienniki należy wysłać w terminie do 15 maja na adres organizatora:
(Stowarzyszenie PK UKF) http://vhfcontests.pk-ukf.pl/?month=3 oraz do patrona (IARU) na adres:
https://iaru.oevsv.at/v_upld/prg_list.php?reset=1&PHPSESSID=mi653ifroq0459ri1rep91fn95.

Uwaga: Na stronie PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV". Bezpośredni link: https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/

Info. Stanisław SQ2EEQ

IV Technika

13. Ekspedycja na archipelag Południowe Wyspy Cooka-E51 na CW

Taka ciekawostka. Program WSJT-X do cyfry ma tzw. waterfall - wodospad. Słucham polskiej ekspedycji na Pacyfiku - Leszka SP6CIK - E51CIK z South Cook Island na 21.026, na telegrafii. I tak wygląda jego sygnał na wodospadzie WSJT-X.-obraz widoczny w wersji PDF

Nawiasem mówiąc, Leszek ma super "ucho" i wyciąga stacje polskie, widać, że uczulony jest na SP i SQ! Ten "dziubek" na obrazku to sygnał CW E51CIK. Freq. środkowa tonu CW - 520Hz, pasmo: 300Hz roofing filter TRX-a, DSP 250hz.

73, ZYGI SP5ELA

V. Silent Keys
________________________________________________________
SP6SNS SK

W dniu 21 kwietnia 2023 w wieku 66 lat w godzinach porannych po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega Czesław CHRZANOWSKI SP6SNS.
Był członkiem PZK od 1975 roku. Należał także do Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ oraz Klubu Krótkofalowców SP6KEO w Prudniku.
Dzięki śp. Czesławowi wielu Kolegów konstruktorów pozyskało trudno zdobywalne elementy elektroniczne, zwłaszcza pochodzące z demobilu.
Prawie co roku śp. Czesław SP6SNS miał swoje stoisko na ŁOŚ.

Pogrzeb odbył się w dniu 24 kwietnia 2023 r. na Cmentarzu Komunalnym na Półwsi w Opolu.

Cześć Jego Pamięci.
Zarząd OT-11 PZK Opole, Koledzy z klubu SP6PAZ z Opola.

Info. Krzysztof Bieniewski SP6DVP-3Z6V
________________________________________________________________

SP3RAL SK

Przychodzi taki dzień, gdy ktoś niespodziewanie znika, nagle odchodzi.
Niespodziewanie odszedł od nas do krainy wiecznych DX-ów nasz kolega Maciej SP3RAL. Wieloletni członek klubu SP3PMA w Koninie, mój serdeczny druh, z którym dokładnie 3 września 1983 roku przestąpiliśmy progi klubu. Tak zaczęła się nasza piękna przygoda z radiem.
Pożegnaliśmy Maćka z grupą Kolegów klubowych 21 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Koninie.

Za szybko, niespodziewanie, z żalemr30;
Maćku, do usłyszenia na LDE!

Info. Greg SP3RNZ
__________________________________________________________

SP5ALP SK

W dniu 25.04.2023 r. odszedł od nas na zawsze w wieku 82 lat kolega Henryk Ładno SP5ALP, młodszy brat Jana SP5XM. Kolega Henryk był znany nie tylko z działalności krótkofalarskiej, ale również społecznej i publicystycznej. Będzie niezapomnianym przyjacielem naszej społeczności.

Pogrzeb odbędzie się 28.04 2023 r. po mszy odprawionej w Katedrze Siedleckiej o godzinie 13.00.

Cześć Jego pamięci!

Adam SP5GIH i Wojciech SP5BQ
Członkowie i Przyjaciele z klubu krótkofalowców i miłośników radia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej SO5ZGO

________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Ryszardowi K1CC, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Bohdanowi SP9VJ, Krzysztofowi SP6DVP, Januszowi SP1TMN, Przemkowi SP7VC, Markowi SP9UO, Grzegorzowi SP3RNZ, Jurkowi SP2GUB, Mariuszowi SQ1SMB, Adamowi SP5GIH, Wojciechowi SP5BQ.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".

Załącznik

50 - lat Gminy Stegna

Organizator: Radio Klub "JANTAR" SP2PHA Stegna pad patronatem Urzędu Gminy Stegna.
Cel: Rozpropagowanie i poznanie naszej krainy Mierzei Wiślanej oraz Gminy Stegna.
Pasmo i emisje: 40 i 80 m SSB; CW zgodnych z Band Planem.
Termin: 06.05.2023 - 13.05.2023 r.

Warunki otrzymania dyplomu:
Dla stacji która uzbiera największą ilość punktów jest przewidziana NAGRODA + dyplom papierowy.
Dyplom elektroniczny dla każdego uczestnika konkursu i nasłuchowca, który ułoży hasło "STEGNA" . (Oraz wykona obowiązkową łączność ze stacją okolicznościową HF50STE).

Uwaga:
- Każdą łączność można powtarzać codziennie na pasmach HF SSB i CW w celu uzbierania największej ilości punktów.
- Osoba, która zdobędzie NAGRODĘ, będzie powiadomiona i proszona o podanie aktualnego adresu.
-Proszę nie wysłać logów !!! Wymagane jest przesłanie tylko przez stacje nasłuchowe zgłoszenia wraz ze znakiem danej stacji nasłuchowej i w tytule proszę wpisać Dyplom HF50STE i przesłać e-maila na adres: sq2ajn@wp.pl.

- Dyplomy po zakończeniu akcji dyplomowej.
- Po zakończonej akcji dyplomy od 20 Maja 2023 do 31 Maja 2023r będzie można pobierać ze strony SP2PHA pod podanym linkiem.

Uwaga: Ułożenie hasła STEGNA i Łączność ze stacją okolicznościową HF50STE obowiązkowa dla wszystkich chcących uzyskać dyplom.

Punktacja:
Stacja okolicznościowa HF50STE (2 operatorów będą pracować na zmianę)
HF50STE + 5p. SSB + CW SP2GUB Jurek
HF50STE + 5p. SSB + CW SP2HHX Włodek

HF50STE 13.05.2023 przydziela 1 brakującą literę i 10 punktów.

Wszystkie stacje przydzielają jednorazowo tylko 1 literę + każda łączność przydziela 2 punkty.
Hasło: STEGNA
litera emisja
S + 2pkt. - SSB SP2QCR Czesław
T + 2pkt. - SSB SP2RIT Adam, 2 operator SQ2BXI SSB + 2pkt.
E + 2pkt. - SSB + CW SP2JJD Stanisław, 2 operator SP2JFY Andrzej SSB + CW 40 m + 2pkt.
G + 2pkt. - SSB + CW SP2HOU Andrzej, 2 operator SQ2GCO Zbigniew SSB + 2pkt. od 10.05.2023r
N + 2pkt. - SSB + CW SP2XX Stanisław, 2 operator SP2MHS Artur SSB + 2pkt.
A + 2pkt . - SSB SQ2AJN Andrzej

Życzymy miłej zabawy radiowej - organizatorzy

Opracował SQ2AJN

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,416,116 Unikalnych wizyt