PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 15/23 z dnia 12.04.2023
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 15/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .

WARD 2023 -18 kwietnia 2023 r.

Z okazji Światowego Dnia Radioamatora (WARD) wszystkim krótkofalowcom, tym zrzeszonym i niezrzeszonym, zdrowia i wszelkiej pomyślności, dobrej propagacji, ciekawych łączności, wymarzonego sprzętu i wygranych zawodów życzy

Prezydium ZG PZK
_____________________________________________________________________

WARD (World Amateur Radio Day) 2023

98 lat temu w dniu 18 kwietnia 1925 roku, w Paryżu powstała pierwsza i jak na razie najważniejsza międzynarodowa organizacja zrzeszająca stowarzyszenia krótkofalarskie z całego świata, czyli IARU (International Amateur Radio Union).
IARU powstał, aby stworzyć wspólną platformę do reprezentacji i zabiegania o prawa radioamatorów na całym świecie.
Polskę, w której wówczas nie było ani jednej stacji nawiązującej łączności z zagranicą, reprezentowało 9 radioamatorów i byliśmy 5. co do liczebności reprezentacją na 24 kraje uczestniczące w Kongresie. To pokazuje determinację i popularność rodzącego się w Polsce krótkofalarstwa.

IARU poprzez swoje uczestnictwo w ITU (Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym), w tym WRC (Światowe Konferencje Radiokomunikacyjne), od samego początku prowadzi działalność konieczną do utrzymania i rozszerzania naszych pasm. Poprzez swoich przedstawicieli w instytucjach zajmujących się ustalaniem norm dotyczących czystości eteru dba o możliwość uprawiania krótkofalarstwa, bo bez nich z całą pewnością poziom niepożądanych sygnałów na pasmach uniemożliwiłby uprawianie naszego pięknego hobby. IARU ustala także band plany dla poszczególnych zakresów częstotliwości, co z kolei zapewnia pewien porządek na pasmach radioamatorskich. To tylko trzy najważniejsze aspekty działalności IARU. W latach 60. ubiegłego wieku IARU podzieliło się na 3 regiony i w każdym z nich pracują komitety tematyczne zajmujące się m.in. łącznością na falach krótkich, łącznością na UKF, kompatybilnością elektromagnetyczną, sprawami ekonomicznymi.
W IARU działają także grupy robocze które inspirują i koordynują sprawy młodzieży i przyszłości krótkofalarstwa, amatorskiej radiolokacji sportowej czy szybkiej telegrafii HST etc.

Polski Związek Krótkofalowców wspiera działalność IARU poprzez pracę naszych przedstawicieli w poszczególnych agendach oraz poprzez składki członkowskie. Dzięki dużym organizacjom, takim jak DARC, REF, RSGB, ARI, URE czy PZK, IARU ma możliwość prowadzenia szeregu przedsięwzięć służących całemu społeczeństwu radioamatorów. O działalności IARU będziemy jeszcze nieraz informowali w Komunikatach i nie tylko. Ważna natomiast jest świadomość, że przynależność do któregoś ze stowarzyszeń członkowskich IARU służy wszystkim obecnym oraz przyszłym krótkofalowcom.
Wracając do roku 1925 i narodzin IARU uważam, że atmosferę tamtych odległych czasów oddaje najlepiej załączony poniżej artykuł napisany przez pierwszego Wiceprezydenta IARU Geralda Marcuse, zamieszczony w lipcowym numerze z roku 1925 brytyjskiego miesięcznika "T. & R. Bulletin"  organu RSGB (litery T. & R. oznaczają "Transmitter and Relay").

Info. Piotr SP2JMR


Międzynarodowa Unia Radioamatorska (IARU)

"W kwietniu 1924 roku niewielka grupa, złożona z osób zainteresowanych międzynarodowym ruchem krótkofalarskim z różnych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki, pod przewodnictwem Hirama Percy Maxima, który od szeregu lat uważany jest za ojca krótkofalarstwa na kontynencie amerykańskim, zebrała się w Paryżu, aby przedyskutować powołanie międzynarodowej ligi czy też związku, który służył by połączeniu wszystkich zainteresowanych w jedno bractwo. Po szeregu dni dyskusji, jednomyślnie postanowiono zwołać do Paryża na Wielkanoc 1925 roku Międzynarodowy Kongres, zdecydowano zaprosić delegatów ze wszystkich krajów świata, oraz powołano komitet organizacyjny celem przygotowania wstępnych założeń.
Wypada skierować tu słowa pochwały dla komitetu francuskiego, który praktycznie był odpowiedzialny za organizację tego Kongresu.
Nadeszła Wielkanoc 1925 roku i oczywiście wśród delegatów zapanowało wielkie podniecenie wobec perspektywy osobistego spotkania tych, z którymi przeprowadzano łączności na odległość tysięcy mil; odnotowano z żalem, że nie przybyli delegaci z Antypodów i Południowej Afryki, pomimo tego reprezentowane były praktycznie wszystkie kraje świata, w których rozwijał się ruch radioamatorski. Kongres został otwarty przy 25 reprezentowanych krajach, co istotnie powinno zostać zapisane w annałach historii krótkofalarstwa.
Gdy nadszedł niezapomniany wtorek 14 kwietnia, wszystkim udzieliło się podniecenie i w sali przy Rue Cuvier 12 zawrzało, powstał też największy QRM, jaki można sobie było wyobrazić.
Podziękowania należą się Panu Belin, Komandorowi Menys i Panu Hiramowi Maxim, dzięki zjednoczonej energii i taktowi których, byliśmy w stanie, w ciągu tygodnia, zapewnić jednomyślność Kongresu, pomimo szeregu trudności.
Jedną z trudności, która początkowo wydawała się nieprzezwyciężoną, byłą kwestia językowa, jednakże dzięki naszym dobrym przyjaciołom Panu Leonowi Deloy, Mezgerowi i p. Jacquet z Nowego Jorku i szeregowi innych uprzejmych gentlemenr17;ów, trudność tą z łatwością pokonano.
Pan Belin, jako Przewodniczący Kongresu, szczegółowo panował nad sytuacją z dyplomatyczną precyzją.
Przed Kongresem postawiono pięć głównych punktów, nad którymi przeprowadzono głosowanie:
1. Czy uznajesz potrzebę powołania Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU)?
Odpowiedź (jednomyślna): TAK.
2. Czy Unia powinna być ustanowiona zgodnie z zasadami przedstawionymi przez p. Maxima. To jest w skrócie: rZadaniem Unii powinno być popieranie i koordynacja dwustronnych łączności radiowych między amatorami w różnych krajach świata; rozwój umiejętności radiowych; reprezentowanie interesów dwustronnej łączności amatorskiej na międzynarodowych konferencjach radiokomunikacyjnych; popieranie międzynarodowego braterstwa i promocja dodatkowych powiązanych działań?
Odpowiedź (jednomyślna): TAK.
3. Czy członkostwo powinno być indywidualne, czy dla stowarzyszeń.
Odpowiedź: DWA głosy za członkostwem indywidualnym, TRZY za stowarzyszeniami.
4. Czy zgadzasz się z definicją krótkofalowca zaproponowaną przez Amerykański Związek Krótko-falowców ARRL?
Odpowiedź (jednomyślna): TAK.
5. Gdzie powinien się mieścić Zarząd Unii?
Odpowiedź (jednomyślna): w HARTFORD.
Należy zauważyć, że kadencja urzędników i Zarządu została ustalona na dwa lata.
Powołano podkomitety dla przedyskutowania i przedstawienia raportów w następujących pięciu tematach:
1. Organizacja Unii - konstytucja.
2. Organizacja prób łączności.
3. Przeznaczenia długości fal, biorąc pod uwagę różne długości fal przyjęte przez różne kraje.
4. Międzynarodowy język pomocniczy.
5. Dystrybucja list znaków wywoławczych.
Jako język pomocniczy ostatecznie przyjęto Esperanto.
Muszę tu dodać słowa uznania dla tych, którzy niestrudzenie pracowali całą noc, szczególnie dla tworzących konstytucję, która musiała być gotowa następnego dnia rano, wydrukowana w języku angielskim i francuskim; sprawiło mi satysfakcję, że wśród tego zespołu roboczego rzucało się w oczy kilku znanych amatorów brytyjskich, a ci, którzy wyobrażali sobie, że jadą do Paryża na wakacje, szybko przekonali się o czymś wręcz przeciwnym. Choć zorganizowano szereg bardzo interesujących wycie-czek, obawiam się, że niewielu z nas znalazło czas, aby z nich skorzystać.
Rzucał się w oczy jak zwykle ciężko pracujący K. B. Warner, nawet nie chodzący na posiłki, w takim stopniu, że zawsze można go było zobaczyć chrupiącego sandwicze! Było tego za wiele dla niektórych uczestników Kongresu, którzy zakupili największy jaki mogli znaleźć bochenek chleba, udekorowali go barwami narodowymi i wręczyli, co znalazło się na fotografii opublikowanej w prasie.
Wybrano członków komitetu wykonawczego, jak poniżej: Prezydent, pan Hiram Percy Maxim; Wice-prezydent, pan Gerald Marcuse; skarbnik-sekretarz, pan K. B. Warner; doradcy ogólni Pan Mezger (Francja, 8GO), Pan Frederick Dillon Bell (N.Z., 4AA).
* * *
Uzgodniono, że część pisma QST będzie każdego miesiąca poświęcona sprawom IARU. Międzynarodowa Unia Radioamatorska nie będzie w jakikolwiek sposób ingerować w stowarzyszenia narodowe, skupi się wyłącznie na działalności międzynarodowej.
Jednym z interesujących elementów na Kongresie była łatwość, z jaką wszyscy amatorzy porozumiewali się między sobą, używając kodów z QST. Kongres zakończył się w sobotę niezwykle przyjemnym bankietem, tak licznie obsadzonym, że "nie można było wetknąć nawet szpilki".

(tłumaczenie: Krzysztof SP5HS SK)

W załączniku Komunikatu publikujemy artykuł z nr 9 Radjoamatora z 1925 roku, w którym jest zamieszczona informacja o zjeździe założycielskim IARU.


Inicjatywa centrali IARU

IARU z radością świętuje Światowy Dzień Krótkofalowców (WARD) i 98. rocznicę swojego powstania specjalnym wydarzeniem promującym inicjatywę ONZ Human Security for All (HS4A). Mamy nadzieję, że w okresie od 11 do 25 kwietnia 2023 r. uruchomicie specjalne stacje okolicznościowe, aby pomóc w obchodach. Więcej informacji na temat WARD i HS4A można znaleźć na stronie


I. Sprawy organizacyjne

1. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja rSiepomagar1;, Fundacja rPolskie Centrum Pomocy Międzynarodowejr1; PCPM i wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy , pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy .
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na podstawie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

II Wydarzenia

2. SP3PGX z rekordzistą Polski!

Z przyjemnością informujemy, że Akademicki Klub Krótkofalarski SP3PGX ma w swoich szeregach zdobywców podium CQ WW SSB 2022! Kolega Eryk SP3GTP startując w kategorii SO LOW ALL i klasie YOUTH zdobył 180,632 punktów i uplasował się na pierwszym miejscu w Polsce, drugim miejscu w Europie i trzecim miejscu na świecie! Dodatkowo Eryk ustanowił nowy rekord Polski w klasie YOUTH! Maks SP3LM w kategorii SO LOW ALL i klasie YOUTH uplasował się na drugim miejscu w kraju z wynikiem 64,413 punktów. Maciej SP3BKR w kategorii SO LOW ALL i klasie ROOKIE zdobył 152,131 punktów, co pozwoliło mu na uzyskanie czwartego miejsca w ROOKIE. Warto o tym pisać żeby pokazać, że młodzi polscy krótkofalowcy odnoszą swoje małe sukcesy w międzynarodowych zawodach.


3. World Amateur Radio Day

Światowy Dzień Krótkofalowca to święto obchodzone corocznie 18 kwietnia, w rocznicę utworzenia w 1925 roku międzynarodowej organizacji ruchu krótkofalarskiego - IARU. Z tej okazji Akademicki Klub Krótkofalarski SP3PGX przygotowuje akcję dyplomową!

18 kwietnia stacja klubowa będzie aktywna na pasmach 40 m i 80 m. Dodatkowo akcja dyplomowa będzie połączona z Dniami Otwartymi Klubu, dzięki czemu mieszkańcy Zielonej Góry i okolic będą mogli przyjść i bliżej poznać nasze hobby.
Organizatorzy przewidują możliwość przeprowadzenia QSO przez odwiedzających w towarzystwie opiekunów stacji.
Więcej szczegółów na stronie klubu: www.sp3pgx.pl

Info. Maciej SP3BKR

III. Sport

4. Wiadomości nie tylko DX-owe

4X - Izrael: Z okazji 75lecia IARC (Israel Amateur Radio Club) i powstania państwa Izrael, lokalni radioamatorzy będą używali specjalnych prefixów 4X75 i 4Z75 od 14 do 30 kwietnia (np. 4Z4DX będzie używał 4Z75DX itd.).

GM - Szkocja: Stacja GB0SIM będzie aktywna z Isle of Muck (EU-008) od 16 do 20 kwietnia na CW, SSB i FT8, pasma 160 do 10 m, dwie stacje. QSL direct do G0AZE, Club Log, LoTW i eQSL.
V3 - Belize: Art NN7A będzie aktywny jako V31JZ/p z South Water Caye (NA-180) od 17 do 23 kwietnia na CW i może SSB, pasma 80 do 10 m. QSL via ClubLog, LoTW i znak domowy (direct / biuro).

DL - Niemcy: Stacja DM23BUGA będzie aktywna od 9 kwietnia do 8 października z okazji odbywającego się co 2 lata festiwalu ogrodniczego, który w tym roku odbędzie się w Mannheim.

DX0 - Spartly Islands: Ekspedycja DX0NE jest zaplanowana na dni od 30 kwietnia do 9 maja. Gil 4F2KWT będzie jej jedynym operatorem. Jedno radio będzie dedykowane pod FT8 (MSHV). QSL via ClubLog OQRS lub IZ8CCW.

F - Francja: Jean F8CHM prawdopodobnie będzie aktywny jako TM1AI z Aix Island (EU-032) od 13 do 16 kwietnia, CW i SSB, pasma 80, 40, 20, 15 i 10 m. QSL via znak domowy.

JW - Svalbard: Thomas DC8TM i Martina DF3TS będą aktywni jako JW/znaki domowe od 9 do 12 kwietnia na SSB i FT8. QSL via znaki domowe.

PY - Brazylia: Beto PY6RT i Jose PY6HD będą aktywni jako PR6T z Tinhare Island (SA-080) od 20 do 23 kwietnia na SSB, FT8 (MSHV) na 40, 20, 15 i 10 m. QSL via ClubLog OQRS i LoTW.

T30 - West Kiribati: T30UN wystartowała dzisiaj (9.04.2023) zaczynając od 10 m FT8. Anteny są budowane, więcej stacji zostanie wkrótce uruchomionych. Aktywność przez około 5 tygodni, wszystkie pasma (od 160 do 6 m), jedna stacja CW, jedna SSB i siedem FT8. QSL via ClubLog OQRS. Częstotliwości pracy można znaleźć na: https://www.qrz.com/db/T30UN.

T8 - Palau: JH7IPR będzie aktywny jako T88UW z Koror (OC-009) od 14 do 20 kwietnia. Skupi się na pasmach 12 i 10 m, emisje CW i FT8, oraz 6 m "na wszystkich emisjach". QSL via ClubLog OQRS, LoTW lub znak domowy (direct i biuro).

VE - Kanada: Z okazji World Amateur Radio Day dnia 18 kwietnia, od 00:00 UTC do 23:59, UTC będą aktywne stacje VE2RAC, VA3RAC, VE1RAC, VE4RAC, VE5RAC, VE6RAC, VE7RAC, VE8RAC, VE9RAC, VO1RAC, VO2RAC, VY0RAC, VY1RAC i VY2RAC. QSL via LoTW lub biuro.
Dyplom: https://www.rac.ca/certificates/.

VP2V - British Virgin Islands: KD9TAW będzie aktywny jako VP2V/KD9TAW od 17 do 22 kwietnia na FT8 i SSB, pasma 40, 20, 17, 15 i 10 m. QSL via LoTW i ClubLog.

VP9 - Bermudy: Paul VP9KF będzie aktywny od 12 do 26 kwietnia wyłącznie na CW. QSL direkt na adres Paul Evans, 15 Watch Knob Lane, Swannanoa NC 28778, USA. Nie będzie LoTW.

VU7 - Lakshadweep Islands: Yuris YL2GM będzie aktywny jako VU7W z Karavatti Island (AS-011) od 15 do 29 kwietnia na CW, SSB i FT8 (F/H poza "normalnymi" częstotliwościami FT8), pasma 160 do 10 m i na 6 m tylko FT8. QSL via ClubLog OQRS, direkt do YL2GN. Pełny log na LoTW będzie wrzucony po 6 miesiącach od zakończenia ekspedycji. Więcej informacji: https://www.lral.lv/vu7w/index.html.

XE - Meksyk: Enrique XE2AA planuje być aktywny jako XF3O z Cozumel Island (NA-090) od 9 do 15 kwietnia. QSL via ClubLog OQRS, LoTW lub direkt do IT9EJW.

ZB - Gibraltar: ON5OO i ON7EQ razem z ZB2JK, ZB2GI i innymi członkami Gibraltar Radio Amateur Society (GARS) będą aktywni jako ZB2BU na 2 m i 70 cm EME od 14 do 17 kwietnia. QSL via ON7EQ (direkt). Szczegóły:
https://www.qrz.com/db/ZB2/ON7EQ.

Wycieczka po karaibach - Michal OM2DX i Rado ON2ZZ będą aktywni w stylu wakacyjnym jako FS/OM2DX i FS/OM2ZZ z Saint Martin Island (NA-105), pomiędzy 12 a 21 kwietnia. Planują także wycieczki poboczne na Sint Maarten (PJ7), Saba (PJ6), Sint Eustatius (PJ5), Saint Barthelemy (FJ) i Anguilla (VP2E).

Z okazji World Amateur Radio Day aktywne będą stacje:
- 3Z0WARD od 1 do 30 kwietnia (QSL via LoTW, or via SP6IEQ);
- ZS9WARD od 1 do 30 kwietnia (QSL via Club Log);
- 9A23WARD od 6 do 30 kwietnia (QSL via 9A3JB);
- A60WARD od 9 do 17 kwietnia (QSL via EA7FTR);
- CQ7HS4A od 11 do 25 kwietnia (QSL via CT1REP).
- A91WARD od 12 do 18 kwietnia (QSL via EC6DX);
- HZ1WARD od 12 do 18 kwietnia (QSL via HZ1SAR);
- 9Y4WARD od 14 do 18 kwietnia (QSL via M0OXO OQRS i LoTW);
- AO5WARD od 14 do 18 kwietnia (QSL via EA5JEB);
- TM98WARD od 15 do 24 kwietnia (QSL via F6BEE);
- PA23WARD 18 kwietnia (QSL via eQSL)

Nadchodzące zawody:
Worked All Provinces of China DX Contest: 0600Z, 15 kwietnia - 0559Z, 16 kwietnia http://www.mulandxc.com/index/match_info?id=4.

YU DX Contest: 0700Z, 15 kwietnia - 0659Z, 16 kwietnia
http://www.yudx.yu1srs.org.rs/.

CQMM DX Contest: 0900Z, 15 kwietnia - 2359Z, 16 kwietnia
http://www.cqmmdx.com/rules/.

Ciekawostka:

Start SN1F w SP DX 2023 - film: https://youtu.be/PbI0yl4B-k0 .

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

5. Wyprawa na NIUE -E6 zakończona

Wyprawa Janusza E6AF i Leszka E6CI po zrobieniu 41 700 QSO w ciągu 13 dni wraca do Nowej Zelandii. Teraz czekamy na opóźniony samolot.
Co będzie dalej przekażemy w następnym odcinku, hi.

73! Leszek SP6CIK

6. Zaproszenie na Urodziny Miasta Bydgoszczy

W najbliższą sobotę, tj. 15 kwietnia w godzinach 14:00 - 15:59 UTC odbędą się zawody Urodziny Miasta Bydgoszczy, które organizowane są przez Bydgoski Oddział Terenowy PZK.

Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału. Dodatkowo zwracamy uwagę, że stacje z województwa kujawsko-pomorskiego przydzielają podwójną ilość punktów - jeżeli planujesz wystartować w zawodach właśnie z terenu ww. województwa, to na pewno nie zabraknie Tobie korespondentów. ;-)
Zawody upamiętniają rocznicę nadania lokacji Bydgoszczy przez Króla Kazimierza III Wielkiego dnia 19 kwietnia 1346 r. w Brześciu Kujawskim oraz promują miasto Bydgoszcz i region województwa kujawsko-pomorskiego.

Regulamin zawodów dostępny jest na stronie Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK:
https://ot04.pzk.org.pl/
https://ot04.pzk.org.pl/zawody-urodziny-miasta-bydgoszczy/regulamin-zawodow-urodziny-miasta-bydgoszczy/
Rozliczenie zawodów nastąpi przez LogSP:
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=1567
Jesteśmy też na Facebook:
https://www.facebook.com/OT04.Bydgoski.Oddzial.Terenowy.PZK

Do usłyszenia!
Bydgoski Oddział Terenowy PZK

Info. Łukasz SQ2DYL

7. Zaproszenie z Serbii

"Do prezydium PZK wpłynęło od Amateur Radio of Serbia zaproszenie do zawodów YU DX HF Contest, które odbywaj a się 15-16 kwietnia 2023 roku."

Info. Piotr SP2LQP

8. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

IARU R1 50MHz MGM Contest - zawody IARU R1 na 50 MHz, tylko emisje cyfrowe (MGM), 15-16 kwietnia 2023 r., godz. 14:00-14:00 UTC. Regulamin zawodów IARU R1 można znaleźć w kalendarzu zawodów PK UKF pod adresem:
https://pk-ukf.pl/kalendarz-zawodow-2022/
Uwaga: Na stronie PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV". Bezpośredni link:
https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/

SPAC- 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 18 kwietnia 2023, godz. 17:00 - 21:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.

SPAC-70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 20 kwietnia 2023, godz. 17:00 - 21:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/.

UHF-FT8 Activity 1.3 GHz - zawody aktywności FT8, środa 19 kwietnia 2023, godz. 17:00-21:00 UTC, organizator Stowarzyszenie BANAT (YO). Regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/.

EUROPEAN EME Contest 23 cm (1.3 GHz) - zawody organizowane przez DUBUS/REF, 22-23 kwietnia 2023, godz. 00:00-23:59 UTC, regulamin: http://www.dubus.org/eme.htm.

Info. Stanisław SQ2EEQ
_______________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Davidowi K1ZZ, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Maciejowi SP3BKR, Łukaszowi SQ2DYL, Leszkowi SP6CIK.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.

Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.

Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,271,820 Unikalnych wizyt