PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 14
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat OZK nr 10/23 z dnia 08.03.2023
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 10/2023 z dnia 08 marca 2023 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/.

I. Sprawy organizacyjne

Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca 2023

Drogie Koleżanki Krótkofalowcy, Żony Kolegów Krótkofalowców!
Z okazji przypadającego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Kobiet w imieniu Zarządu Głównego PZK życzymy Wam zdrowia, pogody ducha, szczęścia i sukcesów we wszystkim co jest dla Was ważne, bliskie i piękne.


Prezydium ZG PZK

__________________________________________________________

1. Wysłuchanie publiczne dotyczące projektu Ustawy

W dniu 6 marca br. w Sejmie RP odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie konsultacji projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej.
W wysłuchaniu wzięły udział wszystkie podmioty oraz osoby, które zgłosiły się do procesu konsultacyjnego. W sumie chętnych do zabrania głosu było ok. 200 osób. Ponieważ część proponowanych zapisów Ustawy w bardzo znaczący sposób może wpłynąć na służbę radiokomunikacyjną amatorską, jako prezydium ZG PZK czuliśmy się obowiązani do analizy rzeczonego projektu i przygotowania stosownego materiału zawierającego uwagi Polskiego Związku Krótkofalowców. Z ramienia PZK głos w ramach wysłuchania publicznego zabrali: Piotr Eichler SP2LQP wiceprezes PZK oraz Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK. Ze względu na ograniczony do 2 minut czas pojedynczych wystąpień przedstawiliśmy tylko najistotniejsze zagadnienia zapisane w projekcie ustawy: zgodność proponowanych regulacji z międzynarodowymi przepisami, zmianę sposobu podejścia do wydawania znaków wywoławczych, kwestie sposobu prowadzenia kontroli stacji amatorskich oraz wysokości kar za wykryte przez regulatora nieprawidłowości.

Cały materiał złożony przez PZK do sekretariatu Komisji znajduje się pod linkiem:
https://pzk.org.pl/download/public/news/Material_PZK_na_wysluchanie_publiczne_Sejm_RP_06.03.2023.pdf
W czasie wysłuchania większość zabierających głos koncentrowała się na tzw. rLex Pilotr1; czyli zapisanym w projekcie obligatoryjnym umieszczaniu na pierwszych pozycjach na pilotach umożliwiających wybór stacji TV programów nadawcy publicznego czyli TVP. Wg występujących taki stan rzeczy ograniczyłby dostępność stacji TV regionalnych oraz innych nadawców w tym komercyjnych. Głos zabierali zarówno przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorcy jak też osoby prywatne.
Podobnie było w drugim bloku tematycznym dotyczącym łączności, w tym telefonicznej oraz innych komunikatorów. Tu głównym tematem wystąpień była możliwość retencji danych korespondentów oraz samych kontaktów przez służby państwowe wymienione w Ustawie, co wg autorów projektu podyktowane jest względami bezpieczeństwa państwa i obywateli. Zdecydowana większość występujących była przeciwna takim rozwiązaniom. W tym bloku znalazła się także radiokomunikacja amatorska. Jako przedstawiciele PZK skoncentrowaliśmy się na najważniejszych naszym zadaniem zagrożeniach dla SRA, przekazując obszerne opracowanie naszych wniosków do sekretariatu Komisji. W wysłuchaniu uczestniczyło także trzech przedstawicieli innych organizacji (FOPOR
i Hackerspace-Kraków), zabierając głos w godzinę po nas. W większości poprali nasze zdanie w poruszanych tematach, dodając wniosek dotyczący obligatoryjnego przekazania przez Prezesa UKE egzaminów w SRA bliżej nieokreślonej zbiorowości stowarzyszeń.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

2. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja "Siepomaga", Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" PCPM i wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy, pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy.
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na podstawie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

3. Walne Zebranie Białostockiego OT PZK

Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Białymstoku (OT-17) zawiadamia, że
w dniu 18 marca 2023 roku (sobota), w sali 102 ( I p.) Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3, o godz. 9.00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz. 9.15 w drugim terminie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OT PZK w Białymstoku.

Proponowany porządek obrad znajduje się w zawiadomieniu członków OT oraz na stronie internetowej OT-17 PZK.

Rafał SQ4O prezes OT-17 PZK

4. Walne Zebranie Górnośląskiego OT PZK

Zarząd Górnośląskiego Oddziału Terenowego PZK informuje, że w dniu 18 marca 2023 roku, w centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie, ulica Rynek 2, odbędzie się Walne Zebranie OT-29 PZK. Pierwszy termin statutowy godzina 10:00, drugi termin statutowy godzina 10:30.

Serdecznie zapraszamy wszystkie koleżanki i kolegów zrzeszonych w Górnośląskim Oddziale Terenowym PZK do uczestnictwa w Walnym Zebraniu naszego Oddziału!
Więcej informacji na stronie http://www.got29pzk.pl/newsy.

Za Zarząd OT-29 PZK
Zbigniew Jan Maciąg SP9GMI - sekretarz OT-29 PZK

II Wydarzenia

5. 50 lat krótkofalarskiej przygody SP2GUC

Moja krótkofalarska przygoda zaczęła się w 1967 r., w 7 klasie szkoły podstawowej, kiedy to poznałem brzmienie sygnału alfabetu Morsea. Na przełomie lat 1971/1972 uczęszczałem na kurs krótkofalarski, który co drugą niedzielę odbywał się w Bydgoszczy. Przed Komisją Egzaminacyjną w Bydgoszczy dnia 4 czerwca 1972 r. zdawałem egzamin na świadectwo uzdolnienia kategorii 1 i uprawnienia operatorskie klasy A. Dnia 27 luty 1973 r. otrzymałem indywidualny znak nadawczy kategorii 1 SP2GUC wraz z legitymacją operatorską klasy A.
W latach 1973-1975 odbywałem zasadniczą służbę wojskową w Giżycku pracując na radiostacji dużej mocy. Wówczas to umiejętność bezbłędnego nadawania i odbioru alfabetu Morsera w tempie 18 grup/min. bardzo mi się przydała. Byłem wielokrotnie nagrodzony urlopami.
Nigdy nie miałem anten kierunkowych na krótkie pasma KF. Mój potwierdzony stan podmiotów wg aktualnej krótkofalarskiej listy DXCC wynosi - 340 (krajów i wysp),
a na LoTW - 336.
W latach 1984-2006 pod moim znakiem SP2GUC w konkursach i zawodach krajowych zdobyłem 77 pierwszych miejsc, 32 drugich, 14 trzecich oraz wiele dalszych miejsc (osiągnięcia podaje na podstawie otrzymanych dyplomów, pucharów i komunikatów klasyfikacyjnych zawodów).
W klasyfikacji telegraficznej CW zawodów zdobyłem 31 pierwszych miejsc - jako najlepszy telegrafista zawodów.
Bardzo mile wspominam wyjazdowe spotkania z organizatorami i uczestnikami zawodów, podczas których odbierałem dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Do najciekawszych łączności zaliczam trzy połączenia w sierpniu 1990 r.
z prezydentem Argentyny Dr Carlos S. Menem LU1SM (karty QSL otrzymane). od Od 1969 r. jestem członkiem Ligi Obrony Kraju (LOK) i Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK). Jestem również członkiem klubów: SP-DX-C; SP-CW-C; U-CW-C; SP-CC; SPOTC. Odznaczony zostałem Złotą Odznaką "ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LIGI OBRONY KRAJU" oraz Brązowym i Złotym Medalem "ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU". Ponadto uhonorowany zostałem Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców.
Przez wiele lat aktywnie uczestniczyłem w spotkaniach Podkomisji, a później Komisji Łączności i Informatyki przy Zarządzie Głównym Ligi Obrony Kraju w Warszawie (ZG LOK). Byłem jednym z sędziów w wielu zawodach organizowanych przez ZG LOK i PZRS. Posiadam II stopień sędziego uprawniający mnie do sędziowania zawodów łączności LOK do szczebla międzynarodowego włącznie w konkurencjach: telegrafia, radioorientacja sportowa, wielobój łączności. Posiadam III klasę sędziego w radioorientacji sportowej z ramienia Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej (PZRS).
Ukończyłem kurs obsługi urządzeń radionawigacji satelitarnej (GPS) w zastosowaniach sportowych oraz uzyskałem uprawnienia do szkolenia zawodników oraz budowy tras zawodów z wykorzystaniem techniki GPS-z ramienia PZRS. Od 1982 do 2006 r. jako kierownik i główny operator radiostacji klubowej LOK SP2KFQ przeprowadziłem ponad 30 000 łączności. Pod znakiem stacji SP2KFQ w latach 1985-2006 w konkursach i zawodach krajowych zdobyłem 27 pierwszych miejsc, 12 drugich miejsc, 4 trzecie miejsca oraz wiele dalszych miejsc.
Do najciekawszych wygranych zawodów pod znakiem SP2KFQ zaliczam 8-razy wygranie klasyfikacji telegraficznej Mistrzostw Polski stacji klubowych SP/K 3,5 MHz CW (w tym 4-razy z tytułem Mistrzów Polski stacji klubowych), 2-razy zdobycie tytułu Mistrzów Polski stacji klubowych SP/K 144 MHz CW-SSB-FM oraz 5-razy wygranie zawodów terenowych rPolny Dzieńr1;. Za wzorowe szkolenie młodzieży, osiągnięcia oraz działalność na rzecz miasta i Ligi Obrony Kraju, Klub Łączności LOK SP2KFQ przy Chojnickim Domu Kultury w 1994 r. odznaczony został Medalem "ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU".
Sukcesy stacji SP2GUC i SP2KFQ były często pokazywane w środkach masowego przekazu. Operatorowi Telewizji Kablowej ,,PETRUS" w Chojnicach w1993 r. wyraziłem zgodę na przeprowadzenie ze mną w domu 20 minutowego wywiadu Video. Wywiad ten został 2-krotnie wyemitowany w sieci kablowej ,,PETRUS" w Chojnicach.
Z powodu znacznego pogorszenia stanu mojego zdrowia od 2004 r. mało czasu poświęcałem pracy na radiostacji. Zakończyłem wyczynową pracę w zawodach oraz działalność klubową i sędziowską. Po długiej przerwie pomimo dokuczliwych dolegliwości zdrowotnych, zacząłem okresowo pracować we współzawodnictwie Programów Dyplomowych w Polsce. Z upływem czasu zacząłem zajmować w nich pierwsze oraz kolejne miejsca w Polsce. Od 2018 r. jestem operatorem stacji klubowej SP2KFQ (Klub Łączności LOK) i stacji klubowej SP2YKS (Klub Łączności przy Wojskowym Klubie Sportowym "Chojnice"). Spełniając wymogi regulaminowe zdobyłem setki ciekawych, okolicznościowych dyplomów krajowych i zagranicznych. Stacja SP2GUC przez 50 lat przeprowadziła ponad 111000 łączności. Okresowe nasilone zmiany neurologiczne, inne dolegliwości chorób przewlekłych oraz ostatnio mocno odczuwalne, prawdopodobnie negatywne skutki uboczne po COVID-19, bardzo utrudniają normalne funkcjonowanie w życiu codziennym. W perspektywie minionego czasu uważam, że krótkofalarstwo przyniosło mi dużo radości, zadowolenia, satysfakcji z sukcesów oraz wielu wspaniałych i życzliwych przyjaciół. Mam nadzieję, że stan zdrowia pozwoli mi dalej kontynuować moją krótkofalarską przygodę.

Eugeniusz Ostrowski SP2GUC

6. Niespodziewana łączność z ISS

Powyżej karta QSL potwierdzająca nieplanowaną czyli spontaniczną łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną czyli z ISS.
W dniu 18 czerwca 2022 r. nasz Kolega Marek SP6GTJ pracując na stacji klubowej SP3ZIR podczas pokazów lotniczych rAntidotum Airshowr1; na lotnisku w Lesznie, spod znaku okolicznościowego SN0AA, nawiązał łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Było to dokładnie o godzinie 10.15 UTC na częstotliwości 145.800 MHz. Był to dla nas bardzo miły i niespodziewany akcent tej aktywności.

Info. Daniel SP3HSZ

III. Sport

7. SP DX Contest 2023

Zawody już niebawem. Zachęcam do zapoznania się z aktualną stroną SP DX Contest 2023. https://spdxcontest.pzk.org.pl/2023/
Regulamin jest opracowany w kilku wersjach językowych. Wprowadziliśmy też obsługę stacji YOTA co bardzo uatrakcyjni nasze zawody.
Aktualny regulamin współzawodnictwa OT PZK 2023 do pobrania na stronie.
------------------------------------------------------------------------------------------
*** Zachęcam do ufundowania desek na tegoroczne zawody ***
------------------------------------------------------------------------------------------

VY 73 de Radek, SP5ADX Prezes SPDX Klubu

8. Wiadomości nie tylko DX-owe

4X - Izrael: Stacje okolicznościowe 4X01I i 4X02I będą aktywne z Moa Loc. KM70nm, J31BS oraz Kasra Loc. KM70nn, H31BS w dniach 10 i 11 marca.
Obie lokalizacje znajdują się na wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa obszarze rSzlak Kadzidła "Pustynne Miasta Negev". QSL via 4X6ZM i https://www.iarc.org/incense/.

9G - Ghana: Alan G3XAQ do 14 marca ponownie jest aktywny z Ghany jako 9G5XA. Nadaje tylko na CW. QSL via OQRS G3SWH https://www.g3swh.org.uk/.

9U - Burundi: Vlad 9U4WX (OK2WX) zakończył aktywność z Burundi w dniu 1 marca o godz. 05.42 UTC. W logu Vlada znalazło się 27,822 QSOs.
https://www.mdxc.support/9u4wx/log-search/. Natomiast Elvira 9U5R (IV3FSG) była nadal aktywna i zakończyła nadawanie 7 marca (32,326 QSO). Log Elviry na stronie https://www.ik2duw.it/9u5r.html

D4 - Wyspy Zielonego Przylądka: Luca HB9OBD od 8 marca do 5 kwietnia spędza wakacje na wyspie Sal AF-086, gdzie będzie używał znaku D44KIT. QSL via LoTW i EB7DX.

D6 - Komory: Hiro JF1OCQ będzie QRV jako D67AA od 10 do 22 marca z Komorów AF-007. Szczegóły na stronie https://www.qrz.com/db/D67AA. QSL via LoTW lub OQRS Club Log JF1OCQ.

FT/W - Crozet: Sprzęt QO-100, którego używał Thierry FT8WW jest zepsuty, więc Thierry nie będzie więcej aktywny przez satelitę. Jeśli chodzi o pasma KF, to od 5 marca przez tydzień zawiesza aktywność. Na pasmach usłyszymy go ponownie od 13 do 16 marca 2023 r.

GI - Irlandia Północna: GB1PAT i GB2PAT to znaki okolicznościowe członków klubu MN0GKL, których będą używać przez cały marzec z okazji Dni Świętego Patryka.
Do zdobycia dyplomy https://www.qrz.com/db/GB1PAT QSL tylko LoTW.

HI - Dominikana: Od 12 do 19 marca członkowie Loma del Toro DX Club będą aktywni jako HI0LT z wyspy Cabras NA-122. QSL via EB7DX.

HP - Panama: Phil VA3QR spędza wakacje w Panamie, skąd jest aktywny jako HP9/VA3QR od 1 do 10 marca, HP3/VA3QR od 11 do 20 marca i HP1/VA3QR od 21 do 30 marca. QSL via znak domowy.

JD1 - Ogasawara: JD1BOI (QSL via JI1LET), JD1BON (QSL via JA1UII) od 9 do 24 marca będą aktywni z Chichijima AS-031.

J8 - Saint Vincent i Grenadyny: Thomas F4HPX od 7 do 14 marca będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako J8/AG7JQ. QSL via znak domowy.

TZ - Mali: Ulmar DK1CE do 16 marca ponownie nadaje z Mali jako TZ1CE. QSL via znak domowy. Wszystkie karty wysyła pierwszy via biuro.

V4 - Saint Kitts & Nevis. Pete G0TLE od 5 do 17 marca nadaje jako V4/G0TLE z St. Kitts NA-104. QSL via znak domowy.

VP5 - Wyspa Turks and Caicos: John N9EAJ od 9 do 22 marca jest aktywny jako VP5/N9EAJ z Grand Turk NA-003. QSL via znak domowy.

XE - Meksyk: Stacja okolicznościowa 4B0T jest aktywna do końca czerwca br. Stacja pracuje jako automat WSJT-Z od Ramona XE1KK. Nadaje na 10 i 12 m FT4 oraz 6 m FT8. QSL tylko LOTW.

XU - Kambodża: Tom DL7BO jest QRV jako XU7GNY z Kambodży do 9 marca. Nadaje głównie na FT8. QSL via DJ6TF.

Zawody 11 - 12 marca 2023 r.
TESLA Memorial CW
http://www.radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/index.php/rules
AGCW QRP https://www.agcw.de/contest/qrp/
DIG QSO Party SSB https://diplom-interessen-gruppe.info/downloads/dig-qso-party-en/
EA PSK63 http://concursos.ure.es/en/eapsk63/bases/
YB DX RTTY https://rtty.ybdxcontest.com/
Odbywa się również BERU Contest
https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2023/rcwc.shtml (łączności tylko pomiędzy
stacjami należącymi do Wielkiej Brytanii).

Wyniki zawodów
JIDX SSB http://jidx.org/index.html
YOTA
https://contest.ham-yota.com/results/63f26fe38fca068e5100d308/final?eventId=63f26fe38fca068e5100d308

Film - radiowa rozmowa Zbigniewa WV9S z Kazimierzem PY5ZHP - o powołaniu oraz pracy w Brazylii i krótkofalarstwie:
https://www.youtube.com/watch?v=ylpzbaLeOXk&t=1179s

Pozdrawiam Adam SQ9S

9. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPAC 432 MHz, zawody aktywności UKF, wtorek, 14 marca 2023, godz. 18:00-22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

SPAC 70 MHz, zawody aktywności UKF - czwartek, 16 marca 2023, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki wyłącznie w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

UHF FT8 Activity 1.3 GHz - zawody aktywności FT8, środa 15 marca 2023, godz. 17:00-21:00 UTC, organizator Stowarzyszenie BANAT (YO), Regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

Stanisław SQ2EEQ

IV. Silent Keys
_____________
_____________________________________________

SP8AG SK

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 4 marca 2023 r. w wieku 96 lat odszedł do krainy wiecznych DXr17;-ów nasz kolega Marian Gawlikowski SP8AG, do 2019 roku członek 18 OT PZK w Rzeszowie.

Marian Gawlikowski w 1953 r. otrzymał licencję krótkofalarską i znak SP8AG. Od tego okresu był również aktywnym członkiem PZK. Na przełomie lat 1960/1970 był prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Rzeszowie. W styczniu 1970 r. znalazł się na liście Honorowej SPDXC. Do emerytury tj. do 1981 r. pracował w Zakładzie Usług Radiowych i Telewizyjnych w Rzeszowie. Będąc na emeryturze przez kilka lat pracował na pół etatu w Państwowej Inspekcji Radiowej.

Od 1995 r. był członkiem SP OTC (nr 115).
Za bogatą działalność na rzecz krótkofalarstwa polskiego został wyróżniony przez Zarząd Główny PZK Odznaką Honorową PZK (nr 496) - 1996 r. oraz Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 48/Z) - 2005 r. Na wniosek ZG PZK w 1968 r. otrzymał Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Natomiast w 1970 r. wyróżniony został Brązowym Krzyżem Zasługi.
Marian Gawlikowski był wspaniałym, lubianym i życzliwym kolegą w środowisku krótkofalowców, zawsze służył bezinteresowną pomocą i wsparciem.
Pogrzeb śp. Mariana Gawlikowskiego odbył się w dniu 7 marca 2023 r. na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie.

Kolego Marianie, będzie nam Ciebie brakowało! Cześć Twojej pamięci!

Zarząd OT-18 PZK w Rzeszowie
___________________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Eugeniuszowi SP2GUC, Danielowi SP3HSZ, Radkowi SP5ADX, Rafałowi SQ4O, Zbigniewowi SP9GMI, Adamowi SP8N.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK rz urzędur1;, jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.
*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.
Redakcja Komunikatów PZK
UWAGA! Komunikaty środowe PZK r11; subskrypcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe r11; bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,609,107 Unikalnych wizyt