PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3648 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 7
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 06/23 z dnia 08.02.2023
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
Komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 06/2023 z dnia 8 lutego 2023 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


I. Sprawy organizacyjne

1. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja "Siepomaga", Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" PCPM i wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy, pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy.
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na podstawie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

2. Na co przeznaczamy środki z OPP - uzupełnienie

Jak co roku zbliża się okres rozliczeń podatkowych z Urzędami Skarbowymi. Zwracamy się do wszystkich członków Polskiego Związku Krótkofalowców, ich rodzin oraz sympatyków PZK o przekazywanie środków z odpisu 1,5% od podatku na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców KRS 0000088401.
Rozliczając się z dochodów za 2022 rok, deklarując 1,5% od podatku na PZK, można w odpowiedniej rubryce formularza PIT 36, PIT 37 etc. wpisać cel szczegółowy - np. wybrany Oddział PZK, klub ogólnopolski, klub terenowy (wymieniając nr OT) lub naszą reprezentację w HF Championship - Zespół SN0HQ.
Środki z OPP są wykorzystywane m.in. na opłacanie kosztów utrzymywania przemienników na obiektach Emitel S.A, zakup urządzeń oraz opłaty za utrzymanie innych przemienników, zakup urządzeń dla klubów krótkofalarskich, łączność bezpieczeństwa - SP EmCom, organizację otwartych spotkań lokalnych i ogólnopolskich. Wszystkie otrzymane w ramach OPP środki, które możemy spożytkować na wybrane cele, muszą być wydatkowane zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. Art. 27 - pkt 4 Ustawy obejmuje 33 rodzaje takiej działalności i należy się na jeden z nich powołać pisząc uchwały o wykorzystaniu tych środków na dany cel.

W ubiegłym roku ze środków OPP m.in. sfinansowaliśmy lub dofinansowaliśmy:

1. przemiennik na obiekcie Boży Dar w Lublinie: 16481 śr. OPP ZG PZK(75% ogólnej sumy wydatków),
2. OSK ŁOŚ 2022: 10352 zł śr. ZG PZK,
3. remont pomieszczeń na szkolenia w OT-37: 6336 zł śr. OPP OT-37,
4. przemienniki na obiektach Emitel S.A.: 12300 zł OPP ZG PZK,
5. utrzymanie urządzeń b. o. OT-09: 4498 zł OPP OT-09,
6. spotkanie "Pszczelnik 2022": 3107 zł OPP OT-14,
7. spotkanie rMarysin 2022r1;: 1289 zł OPP OT-18,
8. kabel dla przemiennika OT-14: 3075 zł OPP OT-14,
9. rotor antenowy dla SP9PBH OT-50: 996 zł OPP OT-50,
10. zawody "Dzień Dziecka": 281 zł OPP ZG PZK,
11. zawody o replikę lampy I. Łukasiewicza: 1574 zł OPP ZG PZK,
12. akcja dyplomowa "100 lat przyłączenia Górnego Śląska do Polski": 1995 zł OPP ZG PZK

To tylko wybrane, przykładowo pozycje. Więcej informacji na temat OPP i pozostałej działalności PZK opublikujemy w sprawozdaniu z działalności PZK za 2022 r. po 15 lipca br.
Dodam tylko, że gdyby nie hojność naszych darczyńców wielu przedsięwzięć po prostu nie byłoby.
Koleżanki i Koledzy, przekazanie 1,5% od podatku na PZK to najprostszy, bez kosztowy i nie wymagający poświęcenia czasu, sposób na wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia, a więc i na realizację wielu przedsięwzięć, na których nam zależy. Części z nich nie byłoby gdyby nie środki z OPP.
Wszystkim, którzy wsparli naszą organizację przekazując w 2022 roku i w latach poprzednich swój 1% serdecznie dziękujemy. Dzięki Wam udało się zorganizować lub wesprzeć wiele ważnych przedsięwzięć, które przyczyniły się do rozwoju naszego pięknego hobby.
Prezydium ZG PZK

II Wydarzenia

3. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (1473-2023). Akcja dyplomowa PZK
550 lat temu, 19 lutego 1473 roku, w polskim mieście Toruń urodził się Mikołaj Kopernik. Zapisał się na kartach historii jako wybitny astronom i matematyk, kanonik, ekonomista, prawnik i lekarz, a przede wszystkim jako twórca słynnej teorii heliocentrycznej.
Jego najważniejszym dziełem jest traktat "O obrotach sfer niebieskich", w którym opisał heliocentryczną wizję wszechświata.
Mikołaj Kopernik zmarł 24 maja 1543 we Fromborku.
Dla uczczenia tego wielkiego wydarzenia Polski Związek Krótkofalowców (PZK) zorganizuje w dniach od 17 lutego do 5 marca 2023 roku akcję radiową o zasięgu międzynarodowym, podczas której będzie można zdobyć pamiątkowy dyplom za łączności ze stacjami okolicznościowymi organizatora. Dodatkową atrakcją będzie kolekcja unikalnych ośmiu kart QSL, które złożone w całość utworzą pamiątkowy baner nawiązujący do Mikołaja Kopernika.
Dla krótkofalowców ceniących sobie sportową rywalizację organizator przygotował ranking TOP100, znany z poprzednich akcji PZK. Dla najaktywniejszych stacji: SP, EU oraz DX Prezes PZK ufunduje specjalne wyróżnienia w postaci grawertonów (liczy się liczba punktów, jeżeli będą jednakowe ilości punktów, to liczy się krótszy czas zdobycia).
Serdecznie zapraszamy międzynarodową społeczność radioamatorów do udziału w naszej akcji radiowej!
W dniach od 17 lutego do 5 marca 2023 roku 9 stacji organizatora akcji będzie czynnych na wszystkich pasmach amatorskiego radia, emisjami SSB, CW oraz cyfrowymi. Dziewięć stacji okolicznościowych będzie reprezentować miasta największej aktywności Mikołaja Kopernika w Polsce.
Inicjatorem i organizatorem akcji radiowej jest Roman SQ2RH.Regulamin dyplomu stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu
Info. Roman SQ2RH

*Regulamin dyplomu i wykaz stacji okolicznościowych znajduje się na końcu Komunikatu.

4. Akcja dyplomowa SP550MK / SO550MK / SQ550MK Dobrzyckiego Klubu Krótkofalowców SP3PDO

Dla uczczenia 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika została zorganizowana Akcja Dyplomowa.
Dobrzycki Klub krótkofalowców SP3PDO, SP9CJM oraz SP6DAN r11; stacje będą pracowały pod znakami okolicznościowymi SP550MK, SQ550MK, SO550MK
Partnerami akcji są:
- Wójt Gminy Dobrzyca, Jarosław Pietrzak,
- Wójt Gminy Męcinka, Mirosław Brzozowski,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Męcince.
Akcja trwa od 11 do 19 lutego 2023 r.
Dyplomy okolicznościowe otrzymają uczestnicy, którzy przeprowadzą łączności ze stacjami SP550MK, SO550MK, SQ550MK, oraz ze stacjami organizatora.
Dyplomy będą przyznawane w trzech kategoriach: złoty, srebrny, brązowy i platynowy.
Dla wszystkich wyróżniających się stacji, które zgromadzą ponadnormatywną ilość punktów przewidziany jest dyplom Platynowy.
Karty QSL proszę przesyłać na OT-27 via SP3PDO.
Regulamin jest pod SP550MK na QRZ.COM.

Info. Dariusz SP3TYJ

5. "Wysyp" stacji z Mikołajem Kopernikiem w eterze

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 listopada 2022 roku przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 ROKIEM MIKOŁAJA KOPERNIKA, w związku z tym, że w 2023 roku przypada 550 rocznica urodzin oraz 480 rocznica śmierci naszego wielkiego astronoma, miłośnika oraz autorytetu wielu innych dziedzin nauki.
Z tej okazji w eterze pojawiło się (i pojawi) wiele polskich stacji krótkofalarskich pracujących pod znakami okolicznościowymi, nawiązującymi w sufiksach swoich znaków do postaci Mikołaja Kopernika (MK - na dzień dzisiejszy dotyczy to 13 znaków krótkofalarskich). Powoduje to lekkie zamieszanie wśród nadawców i nasłuchowców. Dotyczy to szczególnie przyznawanych punktów za nawiązane łączności. Spróbuję w krótkim wywodzie uporządkować tą wiedzę, biorąc pod uwagę układ chronologiczny wydawanych pozwoleń oraz ośrodki realizujące te działania.

Pierwsze pozwolenia z sufiksem MK zaistniały w eterze latem 2022 roku  (z terminem ważności do 25 lipca 2023 r.). Autorem tych działań był Dobrzycki Klub Krótkofalowców SP3PDO, który "wystawił" 3 znaki dodatkowe - SP550MK, SO550MK, SQ550MK. Kumulacja ich działań w postaci akcji dyplomowej to okres 11 - 19.02.2023 r. W kwestii punktów do dyplomu odsyłam na strony na Qrz.com.
W styczniu br. Oddział Toruński PZK (OT PZK Nr 26) uruchomił pod znakiem dodatkowym SN550NC swoją stację oddziałową. Funkcjonuje ona do 25 stycznia 2024 r. Do końca 2023 r. znak ten oraz członkowie oddziału toruńskiego w ramach pracy na pasmach amatorskich przydzielają punkty do specjalnej, okolicznościowej edycji dyplomu "WCTA - Edycja 550 rocznica urodzin NC". Jest to klasyczny w swojej formie, pięknie opracowany graficznie, wydany na specjalnym papierze, bezpłatny dyplom. W kolejnym komunikacie przedstawię regulamin oraz szatę graficzną tego dyplomu.
W tym samym czasie, w ramach akcji Polskiego Związku Krótkofalowców zostały wydane pozwolenia radiowe dla 8 stacji okolicznościowych, które pracując z miast związanych z MK mają w sufiksie litery układające się w słowo KOPERNIK (SN550K, SN550O, SN550Pr30;). Dodatkowa, 9 stacja w ramach tej akcji dyplomowej, to SN550NC z Torunia.
Każda stacja przydziela 1 pkt za łączność w terminie 17.02. - 05.03.2023 r. Do zdobycia jest tu dyplom w wersji elektronicznej. Pomysłodawcą akcji, Award Managerem jest Roman SQ2RH (https://550mk.pzk.org.pl).

Ostatnia z wiadomych mi aktywności, to uruchomiona przez kolegów z OT Nr 12 PZK (w Krakowie) stacja okolicznościowa pracująca pod znakiem HF550MK.

Wszystkie stacje zakładają kumulację swoich działań (QSO) w dniu 19 lutego, czyli w urodziny wielkiego astronoma. Przypada to w tym roku w niedzielę.

Podsumowując: mamy 13 stacji okolicznościowych pracujących w różnych terminach (od 13 do 365 dni), 3 akcje dyplomowe, z kulminacją działań w dniu 19 lutego br. Wszystkie ww. znaki można znaleźć w qrz.com z pełną informacją.

Info. Mariusz SQ2BNM*.

*Autor jest koordynatorem działań dwóch stacji okolicznościowych (SN550NC
i SN550K) oraz oddziałowym QSL Managerem.

6. 15 lat Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie

W najbliższą niedzielę startuje Akcja Dyplomowa pod znakiem okolicznościowym HF15M4PSP. Akcja będzie trwała od niedzieli 12.02 do niedzieli 19.02.2023 r. Organizowana jest z okazji 15 lat istnienia Muzeum 4-tego Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. Akcję organizuje właściciel Muzeum oraz klub Śląska Cieszyńskiego. Regulamin na stronie http://sp9sci.pl/regulamin-hf15m4psp/ oraz qrz.com znaku SP9SCI.

Zapraszamy do udziału w naszej Akcji Dyplomowej.

73, Bronek SP9WZO

7. YL - Event SP88YL Polska

Święto Kobiet - krótkofalowców od niedzieli 06 sierpnia do soboty 12 sierpnia 2023.

Drogie YL-ki. Po udanej działalności YL w Czechach, w OK5Z, miło nam poinformować o kolejnym wydarzeniu tym razem w Polsce.
Podczas pracy w eterze z SP, dzięki uprzejmości Michała SQ7NSN i Arka SQ7FPH, możemy korzystać z Ich pierwszorzędnej stacji kontestowej. Stacja zlokalizowana jest w gminie Chęciny, około 100 km na północ od Krakowa i około 200 km na południe od Warszawy.
Równolegle do działania w eterze oferujemy program towarzyszący (aktywność SOTA, zwiedzanie zamku itp.), który zmienia się codziennie.
Każda YL może uczestniczyć indywidualnie. OM jako osoba towarzysząca jest również mile widziany.
Z przyjemnością przyjmuję zgłoszenia/rejestracje.
Chętnie odpowiem również na wszelkie pytania.
Eva HB9FPM/OK3QE, hb9fpm@uska.ch, Telefon +41 79 699 76 80
Zatrzymamy się w hotelu: https://davinci.travel.pl/hotel/

Do usłyszenia w eterze, 88

Eva HB9FPM

Info. Janka SP5GMM

8. Rok 2023 - SNØRUN znów nadajer30;

Załoga stacji SNØRUN zaprasza na Setkę Komandosa oraz 751 lecie Miasta Lubliniec - -będziemy na pasmach HF w dniu 17 marca 2023 w godzinach popołudniowych, wszystkie emisje.
Dodatkową atrakcją dla posiadaczy niniejszej karty QSL " Setka Komandosa" będzie osobisty odbiór okolicznościowej monety w Urzędzie Miasta Lubliniec.

73, Załoga SNØRUN

Info. Andrzej SQ5NAP


III. Sport

9. SP DX Contest 2023

Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy!

1-2 kwietnia 2023, 15:00 UTC - 14:59 UTC startujemy z kolejną edycją największego, dorocznego wydarzenia w polskim krótkofalarstwie - SP DX Contestu.
Są to zawody, w których każdy polski krótkofalowiec powinien wziąć udział!
SP DX Contest jest imprezą międzynarodową, przyjazną formą współzawodnictwa dla stacji SP, przy udziale krótkofalowców z całego świata.
SP DX Contest dla jednych jest wyczynem, dla wielu innych towarzyskim spotkaniem na falach eteru - raz do roku! Nie chodzi w nim tylko o to, żeby za wszelką cenę zwyciężyć, ale również, aby dobrze się bawić.
Spodziewamy się jak zwykle silnej reprezentacji zagranicznej. Nasz SP DX Contest cieszy się wśród krótkofalowców z całego świata renomą, jest lubiany i ceniony.
Ta renoma wzrośnie, jeżeli wystartujemy licznie, liczba stacji ze świata jest proporcjonalna do liczby słyszanych stacji polskich. Nieważne więc, czy jeszcze nigdy nie startowałeś, czy jesteś weteranem imprezy.
W tej edycji najważniejszego święta polskich krótkofalowców po prostu nie może Cię zabraknąć!
Po więcej informacji i regulamin zapraszamy na stronę zawodów: https://spdxcontest.pzk.org.pl

Organizatorzy w związku z bieżącymi wydarzeniami na Ukrainie podjęli decyzję o wyłączeniu stacji z Rosji i Białorusi z udziału w SP DX Contest 2023. Łączności stacji SP z w/w krajami nie będą punktowane i nie zaliczają się jako mnożnik.
Weź udział w SP DX Contest, dobrze się bawiąc i podnosząc rangę polskiego krótkofalarstwa na świecie! Zawody te po raz pierwszy zorganizowane zastały w 1933 roku.
Stacje polskie nadają jednoliterowy skrót województwa. Np. 59D na SSB, 599R na CW.
Ponadto członkowie PZK zbierają punkty do Współzawodnictwa Oddziałów. Regulamin Współzawodnictwa wkrótce pojawi się na stronie SP DX Contest.
------------------------------------------------------------------------------------------

Otwieram coroczną listę sponsorów na deski SP DX Contest 2023. Uprzejmie proszę podawać znak, imię, oddział, Stowarzyszenie, Klub a także kategorię (najlepiej na mojego maila: sq9s@op.pl). Jeśli ktoś chce sponsorować deskę w tej samej kategorii co poprzednio proszę o info zwrotne. Kategorie można podejrzeć na stronie zawodów.
Koszty deski 2023 z wysyłką to 90 zł.

Wpłaty dokonujemy w terminie 7 dni od deklaracji na konto:
SP DX Club, Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych
ul. Młynarska 42, lok. 115, 01-171 Warszawa
Numer konta 37 1020 2629 0000 9802 0092 5446

VY 73 de Adam SQ9S


10. Wiadomości nie tylko DX-owe

3Y - Bouvet: Bieżące informacje temat wyprawy 3Y0J na stronie https://www.dx-world.net/3y0j-bouvet-island/

4W - Timor: Sato JH2EUV do 3 marca nadaje jako 4W/JH2EUV IOTA OC-148. QSL via JH2EUV.
5W - Samoa: Zespół w składzie Pista HA5AO, George HA5UK i Paul W7IV przez cały luty będą aktywni jako 5W0DX z wyspy Savai OC-097. QSL via OQRS https://www.ha5ao.com/oqrs/logsearch.php

6W - Senegal: Willy ON4AVT od 6 lutego do 31 marca będzie QRV jako 6W7/ON4VT z Warang w Senegalu. W planie aktywność na KF oraz via QO-100. QSL via ON4AVT OQRS.

6Y - Jamajka: Neville G3RFS od 30 stycznia przez dwa miesiące jest aktywny jako 6Y5FS z Jamajki NA-097. QSL via LoTW, OQRS lub G4BWP.

9K - Kuwejt: Członkowie Kuwait Amateur Radio Society do końca lutego są aktywni jako 9K9NLD z okazji Dnia Kuwejtu. QSL via EC6DX.

9U - Burundi: Elvira IV3FSG i Vladimir OK2WX od 4 do 27 lutego będą QRV
z Burundi jako 9U5R i 9U4WX. QSL za 9U5R via IK2DUW, 9U4WX via IZ8CCW.
Szczegóły na stronie https://www.mdxc.support/9u4wx/

F - Francja: Członkowie klubu F6KMB od 12 do 27 lutego będą używać znaku TM6C podczas obchodów karnawału w Dunkirk. QSL via F6KMB.

FS - Saint Martin: Paul VA3ZC do 9 lutego nadaje jako FS/VA3ZC z Saint Martin NA-105. QSL via znak domowy.

FT_ant - Antarktyda: David F4FKT od 5 lutego do 5 marca będzie QRV jako FT4YM z różnych baz na Antarktydzie. QSL via F5PFP. Szczegóły na https://www.qrz.com/db/ft4ym i DX-World https://www.dx-world.net/ft4ym-antarctica/

H4 - Wyspy Salomona: Bernhard DL2GAC wraca na Wyspy Salomona. Od 10 lutego do 8 maja będzie QRV jako H44MS z Malaita OC-047. QSL via znak domowy.

HP - Panama: Członkowie Panama Radio Club HP1PCR z okazji 30 rocznicy klubu przez cały luty nadają jako 3E30PCARA. QSL via qrz.com
Zobacz również stronę https://www.pcara.net/

HR - Honduras: Alex K6VHF do 15 lutego ponownie jest aktywny jako K6VHF/HR9 z wyspy Roatan NA-057. QSL via Club Log OQRS, LoTW i znak domowy.

I - Włochy: Z okazji Światowego Dnia Radia, który przypada na 13 lutego nadaje stacja okolicznościowa 4U13FEB. Stacja jest aktywna od 1 do 28 lutego. QSL via 9A2AA.

J8 - St. Vincent: Gert PA2LO od 11 do 21 lutego będzie aktywny jako J8/AJ4YX z St. Vincent NA-109. W planie udział w ARRL DX CW Contest i PACC Contest. QSL via OQRS i PA2LO. Więcej informacji na stronie https://www.pa2lo.com/j8

JD1 - Ogasawara: Taka JA1PFP (ex C21PF, 9N7AP) od 7 do 13 lutego będzie aktywny jako JD1BQB. QSL via znak domowy i LoTW.

OE - Austria: Z okazji Światowego Dnia Radia od 12 do 28 lutego aktywna będzie stacja 4UNR klubu 4U1A, http://4u1a.club/ QSL via OQRS i UA3DX.

PJ4 - Bonaire: Scott NE9U będzie aktywny jako PJ4/NE9U od 11 do 26 lutego
z Bonaire SA-006. QSL via znak domowy. W ARRL CW Contest usłyszymy go jako PJ4A.

PY - Brazylia: Z okazji 89 rocznicy LABRE (Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissao) do 15 lutego aktywna jest stacja okolicznościowa ZX89L.
QSL via LoTW. Więcej na https://www.qrz.com/db/ZX89L

S7 - Seszele: Peter G4HSO od 1 do 21 lutego będzie aktywny z 3 lokalizacji na Seszelach AF-024. Spotkamy go jako S79/G4HSO. QSL tylko via LoTW.

SP - Polska: Od 17 lutego do 5 marca aktywne będą stacje okolicznościowe SN550K, SN550O, SN550P, SN550E, SN550R, SN550N, SN550I, SP550K oraz SN550NC z okazji 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.
Do zdobycia dyplom. Szczegóły na stronie https://550mk.pzk.org.pl

TI - Kostaryka: Gregory W2BEE do 28 lutego nadaje w stylu wakacyjnym jako TI7/W2BEE. Jest aktywny głównie na CW. QSL via znak domowy OQRS i LoTW.

V2 - Antigua: Greg N9GB od 9 do 16 lutego będzie nadawać w stylu wakacyjnym jako V26DX z wyspy Antigua NA-100. QSL via EB7DX.

VK5 - Australia: Paul VK5PAS, Marija VK5MAZ, Chris VK5FR, Adam VK2YK, Andy VK5LA i Ivan VK5HS wybierają się na wyspę Troubridge OC-139, WWFF VKFF-1108, LH AU-0131. Będą aktywni od 7 od 9 lutego jako VK5TIL. QSL via M0OXO OQRS. Szczegóły na stronie https://www.troubridgeisland.com

VK0_ant - Antarktyda: Allan VK0AW od 11 lutego przez rok będzie QRV z bazy Davis Station na Antarktydzie. QSL via EB7DX.

ZD7 - Wyspa Świętej Heleny: Andy DK7MG od 11 do 25 lutego będzie aktywny na CW jako ZD7MG z Wyspy Świętej Heleny AF-022. Planuje również aktywność ZD7MG/P z lokalnych SOTA.

Zawody 11-12 lutego 2023 r.
CQ WW RTTY WPX Contest http://www.cqwpxrtty.com/rules.htm
PACC Contest http://pacc.veron.nl/

Ruszyła strona SP DX Contest 2023 zapraszamy do licznego udziału, a chętnych do sponsorowania desek.
https://spdxcontest.pzk.org.pl/2023/
https://www.spdxc.org/index.php/2023/02/04/sp-dx-contest-2023/

Za nami styczniowa aktywność WRTC. Stacje z całego świata przeprowadziły 1,455,969 QSOs. Nasza reprezentacja SP0WRTC w logu zanotowała 55,808 QSO co dało nam 5 miejsce na świecie wśród stacji okolicznościowych WRTC. Łącznie stacje okolicznościowe zalogowały 109,357 znaków unikalnych z 254 podmiotami DXCC. Dyplomy można pobrać na stronie:
https://www.wrtc2022.it/en/wrtc-2023-award-31.asp - po wpisaniu swojego znaku w polu QSO Search.

Dyplom 40 lat Bavarian Contest Club
https://www.bavarian-contest-club.de/2023/01/40-jahre-bcc-das-diplom-wabcc40/

Pozdrawiam Adam SQ9S

11. Współzawodnictwo w zawodach krajowych SP Contest Maraton 2022

Kolejna, piętnasta edycja współzawodnictwa została zakończona. Od początku prowadzone jest pod patronatem PZK który jest jednocześnie sponsorem nagród. W wynikach poszczególnych kategorii znajdują się informacje o ogólnej ilości uczestników oraz tych, co spełnili kryterium regulaminowe i zostali sklasyfikowani w końcowym zestawieniu. Triumfatorami w poszczególnych kategoriach są:
SO CW - SP1AEN, SO MIXED - SP8BVN, SO SSB - 3Z3AHK, SO/MO QRP MIXED - SP3MKS, MO CW - SP9PKM, MO MIXED - SP9ZHR, MO SSB - SN3P (sp3kqv).
Tylko w ostatniej z wymienionych kategorii ubiegłoroczny zwycięzca nie obronił pierwszego miejsca i zajął drugą lokatę.

Stacje indywidualne i klubowe gromadzą punkty nie tylko na swoje konto, ale przyczyniają się do zajęcia wysokich miejsc swoich oddziałów w klasyfikacji OT PZK. Po raz kolejny, trzeci raz z rzędu, zwycięzcą został oddział Rybnicki, drugie miejsce zajął oddział Południowa Wielkopolska, a trzecie Lubelski. Komisja współzawodnictwa gratuluje wszystkim uczestnikom zajętych miejsc, a szczególnie liderom w poszczególnych kategoriach.
Końcowe wyniki SPCM 2022 zostały przesłane do publikacji na portalach: PZK - zakładka Współzawodnictwa oraz OT-31 PZK - link http://ot31.pzk.org.pl. Tam też można zapoznać się z regulaminem SPCM 2023. Link do regulaminu:
https://ot31.pzk.org.pl/index.php/2023/01/10/regulamin-wspolzawodnictwa-spcm-na-rok-2023/.

W imieniu Komisji SPCM (SP1MGM, SQ9E, SP9GFI)
Kazik SP9GFI

12. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPACr11;432 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 14 lutego 2023, godz. 18:00-22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

UHF-FT8 Activity - 1.3 GHz, zawody aktywności FT8, organizator BANAT, środa 15 lutego 2023, godz. 17:00-21:00 UTC, termin wysyłania dzienników 6 dni. Regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

SPAC-70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 16 lutego 2023, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/.

Komunikat Stowarzyszenia PK UKF

Michał SP2IQW, manager zawodów SPAC, przekazał następującą informację.
Na stronie Stowarzyszenia PK-UKF zostały zamieszczone wyniki współzawodnictwa SPAC za 2022 rok. Bezpośredni dostęp do zestawienia zapewnia link:
https://pk-ukf.pl/zawody/zawody-spac/wynik-roczny-2022/

Dla pierwszych 3 stacji polskich i najlepszej stacji zagranicznej na każdym z pasm dostępne są do pobrania dyplomy upamiętniające uczestnictwo i osiągnięty wynik.
Gratulujemy zwycięzcom, pozdrawiamy wszystkich dotychczasowych uczestników! Zapraszamy Kolegów do uczestnictwa w kolejnym roku zawodów, które dzięki przyjętej formule stanowią nie tylko świetną okazję do sprawdzenia sprzętu, w tym systemów antenowych, ale też zrobienia ciekawych łączności na pasmach UKF-owych, ponieważ bierze w nich udział oprócz stacji krajowych także sporo stacji zagranicznych.
Przypominamy, że zawody odbywają się na każdym z pasm raz w miesiącu, zawsze o tej samej porze (19-23 czasu lokalnego) - w pierwszy wtorek miesiąca na paśmie 2 m, w drugi na pasmie 70 cm itd. Każda łączność liczy się i choć regulamin nie wymaga przesłania logu, to zapraszamy do udziału w zawodach i przesłania logu za pośrednictwem strony zawodów http://spac.pk-ukf.pl/. Tam też dostępny jest aktualny regulamin: http://spac.pk-ukf.pl/docs/SPAC_pl_2018.pdf.

Info. Stanisław SQ2EEQ

IV Silent Keys
_________________________________________________________
SP5BLI SK

W dniu 4 lutego 2023 r. w wieku 75 lat w godzinach popołudniowych zmarł Stanisław Sobieszczuk SP5BLI.

Śp. Stanisław był długoletnim Prezesem Klubu Łączności LOK - SP5KCR.
Przez całe swoje życie krótkofalarskie związany był z Ligą Obrony Kraju. Przez wiele lat był sędzią, instruktorem oraz trenerem Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej. Jego młodzieżowa drużyna której był trenerem sięgała wielokrotnie po tytuły mistrzowskie.
Za osiągnięcia i zaangażowanie w pracę społeczną oraz zasługi na rzecz Ligi Obrony Kraju był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami Stowarzyszenia.
W dniu 19 maja 2007 r. został odznaczony Honorową Odznaką PZK (685).
Swoje ostatnie lata poświecił pasji zdobywania licznych dyplomów krótkofalarskich krajowych i międzynarodowych oraz czynnie wspierał działalność klubu. Śp. Stanisław SP5BLI był członkiem Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK (OT25 PZK) i pełnił funkcję oddziałowego QSL Managera.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w dniu 10.02.2023 r. o godz. 9.00 w kościele Maryi Matki Zawierzenia przy parafii św. Marii Magdaleny (Wawrzyszew), po czym nastąpi odprowadzenie z kościoła na cmentarz wawrzyszewski.

Łączymy się w żałobie i smutku oraz składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim.

Kierownik WSiSŁ BZG LOK Włodzimierz Karczewski - SQ5WWK
Prezes WOT PZK Jerzy Szawarski - SP5SSB
Członkowie Klub Łączności SP5KCR
____________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Evie HB9FPM, Janinie SP5GMM, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Andrzejowi SQ5NAP, Romanowi SQ2RH, Dariuszowi SP3TYJ, Bronisławowi SP9WZO, Mariuszowi SQ2BMN, Kazikowi SP9GFI.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.
W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".

Załącznik

Regulamin dyplomu "550 lecie urodzin Mikołaja Kopernika"

1. Nazwa dyplomu: "550 lecie urodzin Mikołaja Kopernika".
2. Cel: uczczenie 550 rocznicy urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, na falach amatorskiego radia przez polskich krótkofalowców.
3. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców.
4. Termin akcji radiowej: od 17 lutego 00:00 UTC do 05 marca 2023 r. 23:59 UTC. Kulminacja akcji radiowej w dniu 19 lutego 2023 roku, w dniu urodzin wielkiego astronoma.
5. Pasma od 160 m do 4 m + 2 m + 70 cm, emisje: SSB, FM, CW i wszystkie emisje cyfrowe (zgodnie z band planem). Punktowane są łączności na każdym z tych pasm, każdą wyżej wymienioną emisją. Łączności powtórzone (na tym samym paśmie, tą samą emisją) nie są punktowane.
6. Dziewięć stacji okolicznościowych organizatora akcji radiowej związanych z miastami największej aktywności Mikołaja Kopernika w Polsce biorące udział w akcji dyplomowej: SN550K, SN550O, SN550P, SN550E, SN550R, SN550N, SN550I, SP550K, SN550NC. Każda ze stacji daje jeden punkt.
7. Punktacja: Stacje z SP muszą zdobyć 9 punktów, EU - 6 punktów, stacje DX - 3 punkty.
8. SWL: Dyplom jest dostępny również dla stacji SWL na tych samych zasadach (SP/EU/DX) po przesłaniu zgłoszenia w formie dziennika nasłuchów elektronicznie na adres (Managera Akcji Dyplomowej). Zgłoszenie musi zawierać adres e-mailowy i znak zgłaszającego w celu przesłania dyplomu.
9. Zgłoszenie na dyplom: Weryfikacja ilości łączności forma elektroniczna poprzez e-aplikację ze strony https://550mk.pzk.org.pl do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Inicjator akcji i award manager dyplomu r550 lat urodzin Mikołaja Kopernikar1;: Roman SQ2RH (sq2rh@poczta.it2.pl).
11. Rywalizacja TOP-100, dla najaktywniejszych stacji: SP, EU oraz DX Prezes PZK ufunduje specjalne wyróżnienia w postaci grawertonów (liczy się liczba punktów, jeżeli będą jednakowe ilości punktów, to liczy się krótszy czas zdobycia).
12. Dyplom r550 lat Mikołaja Kopernikar1; wydawany będzie tylko w wersji elektronicznej poprzez e-aplikację.

STACJE OKOLICZNOŚCIOWE:
SN550K >> Toruń (Operatorzy stacji oddziałowej SP2PTU i klubu SP2TMT, koordynator stacji Mariusz SQ2BNM, Adres e-mail: bravotor@poczta.onet.pl )
SN550O >> Kraków (W jednej osobie koordynator i operator Janek SP9BRP, Adres e-mail: sp9brp@wp.pl )
SN550P >> Frombork (Operatorzy SP0PZK, Koordynator stacji Piotr SP2JMR, Adres e-mail: sp2jmr@pzk.org.pl )
SN550E >> Olsztyn (Operatorzy klubu SP4POB, Koordynator stacji Grzegorz SQ4NR, Adres e-mail: sq4nr@wp.pl )
SN550R >> Lidzbark Warmiński (Operatorzy klubu SP4PND, Koordynator stacji, Romuald SP4JCP, Adres e-mail: sp4jcp@wp.pl )
SN550N >> Gdańsk (Operatorzy z Oddziału Terenowego 09 PZK, koordynatorem stacji jest Roman SQ2RH, Adres e-mail: sq2rh@poczta.it2.pl )
SN550I >> Elbląg (Operatorzy z Elbląga, koordynator stacji Jurek SP2GUB, Adres e-mail: sp2gub@elblag.com.pl )
SP550K >> Lubawa (Operatorzy klubu SP2KFQ, Koordynator stacji Wojtek SP2ALT, Adres e-mail: sp2alt@wp.pl )
Do akcji dyplomowej zaproszona została również druga stacja reprezentowana przez toruński oddział terenowy PZK
SN550NC (stacja oddziałowa toruńskiego oddziału PZK SP2PTU i klubu SP2TMT, koordynator stacji Mariusz SQ2BNM, Adres e-mail: bravotor@poczta.onet.pl )
Info. Roman SQ2RH

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,267,653 Unikalnych wizyt