PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3355 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 05/23 z dnia 01.02.2023
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 05/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


I. Sprawy organizacyjne

1. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja "Siepomaga", Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" PCPM i wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy, pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy .
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na podstawie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

2. Na co przeznaczamy środki z OPP

Jak co roku zbliża się okres rozliczeń podatkowych z Urzędami Skarbowymi.
I także, jak co roku zwracamy się do wszystkich członków Polskiego Związku Krótkofalowców, ich rodzin oraz sympatyków PZK o przekazywanie środków z odpisu 1,5% od podatku na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców
KRS 0000088401.

Rozliczając się z dochodów za 2022 rok, deklarując 1,5% od podatku na PZK, można w odpowiedniej rubryce formularza PIT 36, PIT 37 etc. wpisać cel szczegółowy - np. wybrany Oddział PZK, klub ogólnopolski, klub terenowy (wymieniając nr OT) lub naszą reprezentację w HF Championship czyli zespół SN0HQ.

Środki z OPP są wykorzystywane m.in. na opłacanie kosztów utrzymywania przemienników na obiektach "EmiTela", zakup urządzeń oraz opłaty za utrzymanie innych przemienników, zakup urządzeń dla klubów krótkofalarskich, łączność bezpieczeństwa - SPEmCom, organizację otwartych spotkań lokalnych i ogólnopolskich.
Cele, na które możemy spożytkować otrzymane środki, są związane z promocją i rozwojem krótkofalarstwa jako alternatywy dla wykorzystania możliwości rozwoju i aktywności ludzi w każdym wieku.
Jednak muszą one być wydatkowane zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. Art. 27 - pkt 4 Ustawy obejmuje 33 rodzaje takiej działalności i należy się na jeden z nich powołać pisząc uchwały o wykorzystaniu tych środków na dany cel.
W ubiegłym roku ze środków OPP m.in.:
1. sfinansowaliśmy w 75% przemiennik na obiekcie Boży Dar w Lublinie,
2. dofinansowaliśmy OSK ŁOŚ 2022,
3. sfinansowaliśmy remont pomieszczeń na szkolenia w OT-37,
4. zakupiliśmy w sumie 11 anten i innych urządzeń zarówno dla przemienników jak i klubów  PZK,
5. dofinansowaliśmy 12 zawodów,
6. dofinansowaliśmy 10 różnych spotkań środowiskowych,

Więcej informacji na temat OPP i pozostałej działalności PZK opublikujemy w sprawozdaniu z działalności PZK za 2022 rok po 15 lipca 2023 r.
Koleżanki i Koledzy, przekazanie 1,5% od podatku na PZK to najprostszy, bezkosztowy i nie wymagający poświęcenia czasu sposób na wsparcie działalności naszego stowarzyszenia, a więc i na realizację wielu przedsięwzięć, na których nam zależy. Dodam tylko, że niektórych by nie było gdyby nie środki z OPP.
Wszystkim, którzy wsparli naszą organizację przekazując w 2022 roku i w latach poprzednich swój 1% serdecznie dziękujemy. Dzięki Wam udało się zorganizować lub wesprzeć wiele ważnych przedsięwzięć, które przyczyniły się do rozwoju naszego pięknego hobby.
Prezydium ZG PZK
3. Uwaga, ważne dla Koleżanek i Kolegów krótkofalowców chcących przekazać 1.5% podatku na rzecz PZK!

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, a chciałbyś w prosty sposób przekazać 1,5% swojej organizacji, jaką jest PZK, powinieneś przygotować oświadczenie PIT-OP, a następnie przekazać je do urzędu skarbowego.
Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP?
Jak informuje Min Finansów, za pomocą oświadczenia PIT-OP emeryt lub rencista może przekazać 1,5% podatku wynikającego z rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego jeżeli:
- otrzymał od organu rentowego (np. ZUS, KRUS) roczne rozliczenie podatku na druku PIT 40A oraz nie uzyskał w danym roku podatkowym innych dochodów, które powinien wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.
Formularz (druk) PIT-OP można wydrukować z Internetu albo otrzymać w okienku informacji w Urzędzie Skarbowym. Bardzo prosty do wypełnienia, jednostronicowy druk należy przesłać (przekazać) do właściwego Urzędu Skarbowego w miejscu zamieszkania w terminie do 2 maja 2023 r.

Prezydium ZG PZK

4. Przyszłość krótkofalarstwa czyli Shaping the Future of Amateur Radio

Shaping the Future of Amateur Radio to inicjatywa IARU Region 1 uruchomiona po tygodniowych warsztatach w październiku 2021 roku, w których uczestniczyło 100 radioamatorów z ponad 50 krajów. Podczas warsztatów określono osiem Celów Strategicznych, które będą podstawą do dalszej pracy. Utworzono siedem grup roboczych, które miały za zadanie szczegółowo opracować plan dalszych działań w ramach Celów Strategicznych i określić co będzie potrzebne, by bazując na dziedzictwie Radia Amatorskiego ruszyć w przyszłość oraz spełnić dzisiejsze i jutrzejsze oczekiwania zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń radioamatorów.
Po intensywnej fazie prac, w grupach roboczych, wolontariusze skonsolidowali wyniki w sześć priorytetowych obszarów:
r6; Zbudowanie programu public relations w celu promocji radia amatorskiego.
r6; Wypracowanie postrzegania radia amatorskiego jako aktywności użytecznej dla społeczeństwa.
- Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi społecznościami.
- Szkolenie i samodoskonalenie dla radioamatorów.
- Poszerzenie technicznego zakresu zainteresowań Radia Amatorskiego: technologie XXI wieku.
- Włączenie Radia Amatorskiego do edukacji publicznej.
"Jesteśmy bardzo wdzięczni za pracę wykonaną przez członków początkowych siedmiu grup roboczych" - powiedział Prezydent Regionu 1 IARU Sylvain Azarian F4GKR. "Mamy solidne podstawy, aby wykonać kolejny krok w ramach kampanii i zaprosić radioamatorów, aby zgłosili się i pomogli nam w realizacji wielkiego zadania, które przed nami stoi. Oto okazja, aby oddać się Radiu Amatorskiemu i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem."

Dlaczego musimy kształtować obraz Radia Amatorskiego inaczej niż wczoraj i dziś?

Radio Amatorskie jest fascynującym hobby, które przetrwało próbę czasu. Nikt nie może nam tego odebrać. Ale świat wokół nas zmienia się i to w szybkim tempie. Nowe technologie rozwijają się szybciej i są zastępowane przez nowsze, jeszcze bardziej zaawansowane szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Radio Amatorskie nie jest odporne na ten proces. Przykładem tego jest samodzielna budowa radiostacji. Komponenty stają się coraz mniejsze i mniejsze do poziomu, w którym maszynowe umieszczanie ich na płytce PCB jest jedynym sposobem budowy. Czy to oznacza, że samodzielna konstrukcja radiostacji umarła?
W żadnym wypadku. Zmienił się sposób, w jaki to robimy. W świecie biznesu nazywa się to projektowaniem systemu. Radioamatorzy robią dokładnie to samo, konstruując radiostację - projektujemy systemy, aby następnie budować konstrukcje krótkofalarskie z pojedynczych modułów zbudowanych przez maszyny. Nadal projektujemy, rozwijamy i budujemy, tylko w inny sposób.

Podczas gdy polowanie na DX-y i zawody zawsze będą częścią radia amatorskiego, to tylko sposób w jaki to robimy będzie się różnił. Tam, gdzie w minionych latach AM zostało zastąpione przez SSB, teraz widzimy wzrost znaczenia cyfrowych modulacji głosowych i cyfrowej łączności, jak FT8 i wiele nowych pochodnych.

Radio Amatorskie, tak jak wszystko inne w naszym codziennym życiu, będzie musiało iść z duchem czasu i włączyć w swój zakres zainteresowań najnowocześniejsze technologie, ale w taki sposób, aby pozostało atrakcyjne dla starszego pokolenia i jednocześnie mogło zaspokoić oczekiwania młodszych i przyszłych pokoleń. Dzisiejsza młodzież będzie przecież przyszłymi radioamatorami!

Koleżanki i Koledzy IARU potrzebuje Waszej pomocy w kształtowaniu przyszłości Radia Amatorskiego. Liczy się nie tylko wsparcie zarządu narodowego stowarzyszenia lub klubu krótkofalarskiego, ale przede wszystkim udział w naszym programie osób z pasją do Radia Amatorskiego i technologii. Szukamy osób, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą w prowadzeniu programów i projektów oraz otworzyć drzwi do wielu instytucji i tym samym pomóc zapewnić innowacyjną przyszłość Radia Amatorskiego. Razem możemy sprawić, że to się uda!

Odwiedź stronę https://www.iaru-r1.org/ i kliknij na "Shaping the Future", aby dowiedzieć się więcej. Krótki film można również znaleźć na kanale YouTube Regionu 1 IARU (link ze strony internetowej) lub poprzez bezpośredni link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=0JCuiJoAyro .

Więcej informacji można uzyskać pod adresem secretary@iaru-r1.org.

Mats Espling SM6EAN sekretarz Komitetu Wykonawczego R1-IARU.

/* W programie Shaping the Future uczestniczą Michał SP2J, który zasiada także w zarządzie programu oraz Krzysiek SP5E, który jest liderem grupy roboczej. Możecie ich znaleźć i zadać im pytania o pracę w programie (Przyp. Red.).

5. Po Walnym Zebraniu Jarosławskiego OT PZK

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 27 stycznia br. w Jarosławiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Jarosławskiego OT PZK. Frekwencja wyniosła 60%. Walne Zebranie po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu OT oraz OKR udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zebrani wybrali nowy skład Zarządu w tym samym składzie co ustępujący. Zmiana nastąpiła w OKR, w której miejsce Janusza Szumilasa SP8HBT zajął Andrzej Szumilas SP8IPN.

Zebranie upłynęło w spokojnej, koleżeńskiej atmosferze.

Info. Piotr SP2JMR

6. Po nadzwyczajnym Walnym Zebraniu OT-24

W dniu 28.01.2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT-24.
Celem zebrania było uzupełnienie składu Zarządu OT oraz Komisji Rewizyjnej OT. Wybrani zostali:
Skarbnik - SQ7OCJ - Jacek Kreczmer,
Członek Komisji Rewizyjnej - SP7ER - Stefan Zasowski.

Info. Zarząd OT-24

II Wydarzenia

7. Noworoczne Spotkanie Polskiego Związku Krótkofalowców Oddział w Jarosławiu.

W dniu 27 stycznia 2023 r. po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Jarosławskiego OT PZK (OT-35), odbyło się uroczyste spotkanie jego członków oraz środowiska jarosławskich krótkofalowców wraz z zaproszonymi gośćmi. Wśród Nich znaleźli się m.in. Pan Stanisław Kłopot Starosta Jarosławski, Pan Waldemar Paluch Burmistrz Jarosławia, Pan Marcin Krawczyk Dyrektor Delegatury UKE w Rzeszowie oraz Adam SP8N Prezes OT-18 PZK w Rzeszowie. Z ramienia Zarządu Głównego Polskiego Zawiązku Krótkofalowców uczestniczył piszący tę relację Piotr SP2JMR, sekretarz PZK.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób. Rozmawiano o wielu ważnych sprawach zarówno dla krótkofalarstwa, jak i bardziej lub mniej lokalnej społeczności. Krótkofalowcy zadeklarowali pracę radiostacji z zabytkowego rynku jarosławskiego dla uczczenia jego gruntownego remontu i rewitalizacji - rzecz jasna po jego zakończeniu. Ta bardzo duża i odważana inwestycja, prowadzona z inicjatywy i staraniem Pana Burmistrza, pozwoli turystom i nie tylko, poczuć atmosferę dawnego Jarosławia, ale także miło spędzić czas w bardzo pięknym otoczeniu.
W podziękowaniu za bardzo dobrą współpracę pomiędzy władzami lokalnymi, a krótkofalowcami, Panowie Starosta Jarosławski i Burmistrz Jarosławia, otrzymali okolicznościowe medale ufundowane przez Jarosławki OT PZK, a od ZG PZK książki r11; albumy pt. "Z radiem przez świat" autorstwa Przemka SP7VC, które bardzo się wszystkim zebranym podobały.
Poniżej na zdjęciu Piotr SP2JMR wręcza książki Panom, od prawej: Waldemarowi Paluchowi Burmistrzowi Jarosławia, Panu Stanisławowi Kłopotowi Staroście Jarosławskiemu.

Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot tak skomentował to wydarzenie:
"Napawa radością fakt, że krótkofalarstwo - tak zasłużone dla historii ostatnich lat Jarosławia i ziemi jarosławskiej - pomimo rozwoju techniki i form komunikacji, nadal trwa. Tak jak we wszystkim, najważniejsza jest bowiem treść tego, co robimy. Krótkofalowcy to ludzie ciekawi świata, otwarci na innych.
Życzę Państwu, na kolejne lata, jeszcze więcej pasji dla wszystkich członków Polskiego Związku Krótkofalowców Oddziału w Jarosławiu. Tej pasji, która jest niezbędna, przy tak zacnym dziele, jakim jest krótkofalarstwo.

*Komentarz autora:

Relacje pomiędzy władzami lokalnymi, a środowiskiem krótkofalowców w Jarosławiu, stanowią od lat wzór do naśladowania dla zarządów oddziałów i klubów PZK. Spotkania, w których uczestniczą nie tylko krótkofalowcy, ale i przedstawiciele władz oraz innych grup społecznych, pogłębiają integrację środowiska, ale także skracają dystans pomiędzy władzami, szerszymi kręgami społeczeństwa, a krótkofalowcami.

Info. Piotr SP2JMR

8. Spotkanie krótkofalowców w Lublinie

W dniu 29 stycznia 2023 roku (niedziela ) odbyło się otwarte spotkanie krótkofalowców zorganizowane przez Lubelski Oddział Terenowy PZK (OT-20). Spotkania takie są kontynuacją wieloletniej tradycji OT-20, sięgającej lat 90. XX wieku. Wówczas, po licznych zmianach społeczno-gospodarczych i politycznych w Polsce, w wielu przypadkach oddziały PZK stanęły wobec trudnej rzeczywistości. Właściciele lokali, w których mieściły się kluby zaczęli patrzeć na te lokale jako poważne źródło dochodów z tytułu wynajmu, a PZK było przez nich postrzegane jako jedna z wielu organizacji biznesowych, które rpowinnyr1; mieć pieniądze i które powinny płacić za wynajem lokalu.
Niestety możliwości finansowe klubów i oddziałów terenowych PZK była zwykle poniżej oczekiwań potencjalnych zarządców i gestorów pomieszczeń. Tak też było w przypadku Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK. Ówczesne zarządy OT-20 oraz członkowie uznali, iż dla przetrwania i budowania dobrej społeczności krótkofalowców konieczne są spotkania, w czasie których można było bezpośrednio poznać kolegów znanych tylko z pasm, zorganizować mini-giełdę sprzętu, dokonać obrotu kart QSL przychodzących do OT i z niego wychodzących. Z reguły takie gremium było informowane o bieżących sprawach PZK, OT, składkach, dyplomach, wyprawach, itp. itd. Możliwości finansowe OT-20 PZK nie pozwalały na wynajęcie na stałe lokalu, zdecydowano, że spotkania będą organizowane w drugą niedzielę miesiąca w tzw. miejscach bezkosztowych. Dzięki życzliwości wielu instytucji było to możliwe. Patrząc wstecz na lokalizację niedzielnych spotkań OT-20 trzeba wymienić: Kawiarnię Artystyczną Hades w Lublinie, Dom Żołnierza w Lublinie, Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie (dawna siedziba stacji SP8PLU), Wojewódzka siedziba LOK w Lublinie (siedziba klubu SP8KAF). Spotkania odbywały się również w terenie, m.in. w Chełmie, Krasnymstawie, Stoczku, Wojciechowie, Skansenie - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Woli Okrzejskiej.
Ostatnie spotkanie, w dniu 29 stycznia 2023 roku, odbyło się po raz kolejny w Szkole Podstawowej Klonowic w Lublinie, przy Al. Warszawskiej 94. Mieści się tam również siedziba klubu SP8PKL, gdzie głównymi członkami klubu są uczniowie tej szkoły. Klub prowadzi Wojtek SQ8IFY, który jest jednocześnie szefem administracyjnym tej szkoły. W spotkaniu wzięło udział 38 osób, które zjechały z różnych miejscowości, zarówno bardziej oddalonych od Lublina, m.in. z Garwolina, Kraśnika, Tarnobrzega, Dębicy, a także z Lublina i położonych bliżej Lublina: Tarło, Świdnik, Bełżyce, Zawieprzyce. W czasie spotkania poruszono istotne zagadnienia odnoszące się do przyszłości krótkofalarstwa w Polsce: projekt nowego prawa telekomunikacyjnego, składki członkowskie w OT-20 za rok 2023, planowane przedsięwzięcia na 2023 rok.
Pierwsze spotkanie w nowym roku tradycyjnie poświęcone jest podsumowaniu Lubelskiego Maratonu UKF za rok 2022 oraz wręczeniu zwycięzcom grawertonów i dyplomów. W roku 2022 w zawodach wzięło udział 25 nadawców w kategorii A (członkowie OT-20) oraz 60 nadawców w kategorii B (nadawcy nie będący członkami OT-20). 31 nadawców wzięło udział w co najmniej 6 turach zawodów. Zgodnie z regulaminem zawody rozgrywane są co miesiąc, w każdą drugą sobotę miesiąca w godz. 16:00 - 16:59 UTC (Regulamin Lubelskiego Maratonu UKF oraz wyniki za rok 2022 i lata poprzednie znajduje się na stronie ot20.pzk.org.pl w zakładce "Zawody". Zawody zdobywają coraz większą popularność - w roku 2022 oprócz nadawców województwa lubelskiego wzięli w nich udział nadawcy z województw: podkarpackiego (SP8), mazowieckiego (SP5), pomorskiego (SP2), łódzkiego (SP7), a także 8 stacji z Ukrainy.

Kolejne spotkanie OT-20 planowane jest na 12 lutego 2023 r.
Szczegółowe informacje będą na stronie www OT-20 PZK. Każde spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy krótkofalowców zarówno zrzeszonych jak i niezrzeszonych, osoby towarzyszące i wszystkich zainteresowanych naszym hobby.

Vy 73! Jerzy SP8HPW


9. Akademia OT-27 - Praca w zawodach krótkofalarskich

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Akademia OT-27, którego tematyka dotyczyć będzie udziału i pracy operatorskiej w zawodach krótkofalarskich. Swoim doświadczeniem podzielą się nasi Koledzy - Jerzy SP3GEM oraz Janek SP3CYY - znani i uznani contestmeni. O programach komputerowych służących do logowania łączności w trakcie zawodów, opowie Kolega Piotr SP3QDX.
Tym razem spotkanie odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim, w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Poznańskiej 43 (wjazd od ul. Batorego, tak jak na basen), w sali wykładowej obok siedziby klubu SP3POW, w dniu 16 lutego 2023 r., o godz. 17.00
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszenia e-mailem na adres sp3ld@wp.pl lub tel. 608829294 (Bogdan SP3LD) w terminie do 15 lutego.
Akademia OT-27 jest organizowana przez Kaliski Klub Krótkofalowców przy wsparciu Zarządu OT-27 PZK Południowa Wielkopolska. Jest to forma cyklicznych spotkań, która pozwala na bezpośrednie kontakty młodszych i starszych, mniej i bardziej doświadczonych krótkofalowców, w celu podniesienia poziomu wiedzy i wymiany doświadczeń na temat różnych form krótkofalarstwa.

Bogdan SP3LD

10. SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM GOŁEMBOWSKIM
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zaprasza na spotkanie autorskie z Przemysławem Gołembowskim - podróżnikiem, krótkofalowcem, żeglarzem i autorem książki "Z radiem przez świat" poświęconej wyprawom do 99 krajów świata.
Obecnie Przemysław Gołembowski mieszka w Łodzi. W podróży spędził 18 lat życia i dzięki zdobytemu doświadczeniu podpowiada czytelnikom, jak zorganizować wyprawy do wszystkich zakątków świata i jakie miejsca globu w jego odczuciu warto odwiedzić.
Książkę wydało Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, z którym związany jest autor. Podczas wypraw w latach 2004-2021 odwiedził 99 krajów, a jego wydawnictwo łączy w sobie zarówno album podróżniczy, jaki i poradnik krótkofalarski. Liczy 430 stron, 48 rozdziałów i wiele barwnych fotografii.

Zapraszamy w poniedziałek 6.02.2023 roku, godzina 17.00, sala konferencyjna biblioteki ul. Rynek 8.
Link do wiadomości:
https://www.mogilno.pl/asp/spotkanie-z-przemyslawem-golembowskim,1,artykul,1,1254

Pozdrawiam, Irek SP2DKI

III. Sport

11. Wiadomości nie tylko DX-owe

3Y0J - Bouvet Island: 27 stycznia o 5:00 UTC statek "Marama" z ekipą płynącą na Bouvet był ok. 1240 kilometrów od celu. Jeżeli utrzymają obecną prędkość przewidywany czas dotarcia do celu to 30 stycznia. Początkowo nie zakładali pracy /mm jednakże kilku członków ekipy jest aktywnych od 23 stycznia: AB5EB/mm, DL6KVA/mm, KO8SCA/mm, LA7GIA/mm, LA7THA/mm, LB1QI/mm, LB5GI/mm, NP4G/mm, VE3LYC/mm, WD5COV/mm. Pozycję można śledzić na: https://share.garmin.com/3y0j

4W - Timor-Leste: Satoshi JH2EUV jest aktywny jako 4W/JH2EUV z Timor-Leste (OC-148) od 21 stycznia na FT8 (różne pasma). Długość pobytu nieznana. QSL via LoTW lub znak domowy (biuro).

5W - Samoa: Mały zespół (Pista HA5AO, George HA5UK i Paul W7IV) będzie pracował z Savai'i Island (OC-097) jako 5W0DX w okresie od 1 do 28 lutego w pasmach 80 - 10 m (CW, SSB, RTTY, FT8). Więcej informacji: https://www.ha5ao.com/oqrs/logsearch.php.

6W - Senegal: Willy ON4AVT będzie aktywny jako 6W7/ON4AVT z Warang w Senegalu od 6 lutego do 31 marca, głównie FT8 trochę CW i SSB na pasmach od 80 do 10 m. Dodatkowo QO-100. QSL via ClubLog OQRS albo znak domowy.

7P - Lesotho: Yuris YL2GM będzie aktywny jako 7P8WW z Lesotho od 26 stycznia do 4 lutego na CW, SSB, RTTY i FT8, wszystkie pasma KF. QSL via ClubLog OQRS lub via YL2GN. Pełny log zostanie wrzucony na LoTW pół roku po powrocie.
Więcej informacji: https://www.lral.lv/7p8ww/index.html

9U - BURUNDI: Elvira, IV3FSG, i Vladimír, OK2WX, w dniach 4 - 27 lutego będą aktywni jako 9U5R i 9U4WX w pasmach 80 - 6 m (CW, SSB, digi). QSL dla 9U5R via IK2DUW, 9U4WX via IZ8CCW.

DU - Filipiny: Jacek SP5APW będzie aktywny jako DU1/SP5APW/p z Marinduque Island (OC-244) od 9 do 14 marca i jako DU1/SP5APW z Calayan Island (OC-092) od 18 do 26 marca na SSB i FT8, pasma 40 do 10 m i digi na 6m.
Więcej informacji: https://oc-092.blogspot.com/

FS - St. Martin: Paul VA3ZC będzie aktywny jako FS/VA3ZC w stylu wakacyjnym od 31 stycznia do 9 lutego w pasmach 20 do 10m FT4 i FT8 (QRP).

HP - PANAMA: Członkowie Panama Radio Club (HP1PCR) obchodzą w lutym 30-lecie istnienia tego klubu jako 3E30PCARA.

JD1 - Ogasawara: Grupa japońskich operatorów będzie aktywna jako JD1YCC z Chichijima (AS-031) od 7 do 13 lutego na EME w pasmach 2m, 70cm i 23cm. QSL via LoTW lub direct do JH3AZC.

KP2 - US Virgin Islands: Gene W8NET będzie aktywny jako N8V od 6 do 10 lutego na SSB i FT8, pasma 80, 40, 20, 17 i 10 m i planuje aktywność z trzech podmiotów POTA (Parks on the Air). QSL via LoTW, ClubLog OQRS, eQSL lub direct do W8NET.

S7 - Szeszele: Peter G4HSO będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako S79/G4HSO
od 1 do 21 lutego, prawdopodobnie tylko na CW i VarAC (https://www.varac-hamradio.com/) z "trzech różnych lokalizacji". QSL via LoTW.

TI - COSTA RICA: Gregory, W2BEE, pracuje w stylu wakacyjnym jako TI7/W2BEE do 28 lutego. QRV głównie na CW, może trochę FT8. QSL via znak domowy, OQRS, LoTW.

V3 - Belize: Chuck WO9k będzie aktywny jako V31WO pomiędzy 28 stycznia i 2 lutego na CW i FT8, pasma KF i 6m. QSL via znak domowy.

VK9C - Cocos (Keeling) Islands: Nobby G0VJG będzie aktywny jako VK9CVG od 17 do 24 lutego na SSB i trochę FT8, pasma 80 do 10 m. QSL via M0OXO OQRS. Przed tym będzie aktywny od 12 do 16 lutego jako VK6/G0VJG z Australii.

Nadchodzące zawody:

EU DX Contest: 4 stycznia 12:00 UTC - 5 stycznia 12:00 UTC.
https://www.eudx-contest.com/

Wyniki zawodów:

Hungarian DX 2023 Claimed:
https://log.mrasz.hu/results/63c31c2da99e08256ab1c199/claimed

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

12. 3Y0J Bouvet Island wiadomości z 30 stycznia 2023 r. Część 2

Aktualizacja 3Y0J Wyspa Bouveta 2023:
Współprzewodniczący zespołu 3Y0J, Ken LA7GIA, donosi: rJesteśmy na Bouvet. Dopływamy za godzinę. Prognoza pogody nie jest zbyt dobra. Od wtorku w południe do środy w południe obowiązuje 24-godzinne okno pogodowe. Jest mgła i trudne warunki z silnym wiatrem. Ocenimy sytuację jutro rano (31.01) o godzinie 04:00 czasu lokalnego. Jeśli warunki będą dobre, możemy spróbować wylądować.
Ale to nie będzie łatwe. W przeciwnym razie musimy poczekać do czwartku lub piątku.

Zespół 3Y0J korzysta obecnie z usługi internetowej Starlink.
Dziękuję Elonowi Muskowi!

73, Steve N2AJ
Oficer ds. Mediów i pilot NA East Coast, 3Y0J Wyspa Bouveta 2023 DXpedycja

13. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPACr11;144 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 7 lutego 2023, godz. 18:00-22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

UHF-FT8 Activity - 432 MHz, zawody aktywności FT8, organizator BANAT - środa, 8 lutego 2023, godz. 17:00-21:00 UTC, dzienniki w terminie 6 dni prosimy przesyłać na adres podany w regulaminie zawodów. Regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 9 lutego 2023, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

Info. Stanisław SQ2EEQ

14. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (1473-2023)

550 lat temu 19 lutego 1473 roku w polskim mieście Toruń urodził się Mikołaj Kopernik.
Mikołaj Kopernik zapisał się w kartach historii jako wybitny astronom i matematyk, także kanonikiem, ekonomistą, prawnikiem i lekarzem, a przede wszystkim jako twórca słynnej teorii heliocentrycznej.
Jego najważniejszym dziełem jest traktat "O obrotach sfer niebieskich", w którym opisał heliocentryczną wizję wszechświata.
Mikołaj Kopernik zmarł 24 maja 1543 we Fromborku.
Dla uczczenia tego wielkiego wydarzenia Polski Związek Krótkofalowców (PZK) zorganizuje w dniach od 17 lutego 2023 do 05 marca 2023 roku akcję radiową o zasięgu międzynarodowym, podczas której będzie można zdobyć pamiątkowy dyplom okolicznościowy, za łączności ze stacjami okolicznościowymi organizatora. Dodatkową atrakcją będzie kolekcja unikalnych ośmiu kart QSL, które złożone w całość utworzą pamiątkowy baner nawiązujący do Mikołaja Kopernika.
Dla krótkofalowców ceniących sobie sportową rywalizację organizator przygotował ranking TOP100, znany z poprzednich akcji PZK, dla najaktywniejszych stacji: SP, EU oraz DX Prezes PZK ufunduje specjalne wyróżnienia w postaci grawertonów (liczy się liczba punktów, jeżeli będą jednakowe ilości punktów, to liczy się krótszy czas zdobycia).
Serdecznie zapraszamy międzynarodową społeczność radioamatorów do udziału w naszej akcji radiowej!
W dniach od 17 lutego do 5 marca 2023 roku 9 stacji organizatora akcji będzie czynnych na wszystkich pasmach amatorskiego radia, emisjami SSB, CW oraz cyfrowymi. Dziewięć stacji okolicznościowych będzie reprezentować miasta największej aktywności Mikołaja Kopernika w Polsce, oto lista stacji okolicznościowych oraz ich koordynatorzy.
Inicjatorem i organizatorem akcji radiowej jest Roman SQ2RH.
Regulamin dyplomu stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu

Roman SQ2RH

IV Historia PZK

15. Po drugim Zjeździe Polskiego Związku Krótkofalowców

Mija 75 lat jak 1 lutego 1948 r. odbył się drugi po wojnie Walny Zjazd Delegatów PZK. Uważany w zasadzie za pierwszy, gdyż zwołany na dzień 25 maja 1947 r. pierwszy ogólnopolski zjazd delegatów, jak i pierwsze po wojnie zebranie 24 członków - założycieli, które odbyło się 13 października 1946 r., nie były uważane za zjazdy krajowe, a wybrane Zarządy nazywane były Komitetami Organizacyjnymi. Te komitety m.in. miały za zadanie opracować Statut PZK. Następnie został on przedstawiony do zatwierdzenia i na jego podstawie Prezydent m. St. Warszawy dnia 31 marca 1947 r. wpisał do Rejestru Stowarzyszeń i Związków, pod Nr.176 Stowarzyszenie p.n. Polski Związek Krótkofalowców. (M.P. nr.106 z dnia 7 sierpnia 1947 r.).
Założycielami Stowarzyszenia, wpisanymi do rejestru było 10 osób, w tym 5 przedwojennych nadawców: SP1CM, SP1GG, SP1LD, SP1AD i SP2YL. Tak więc przed 75 laty obradujący na Zjeździe Związek miał już osobowość prawną i mógł oficjalne prowadzić działalność organizacyjną oraz rozmowy z władzami państwowymi w celu wznowienia działalności krótkofalarskiej w eterze. Do ścisłego składu Prezydium Zarządu weszły też m.in. osoby rekomendowane przez organa nadzorujące Związek.
Wybrany skład Zarządu Głównego PZK był następujący:
Prezes - inż. Tadeusz Żarnecki Dyrektor Naczelny Centralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego.
V-Prezes - Zygmunt Młynarski Dyrektor Programowy Polskiego Radia.
V-Prezes - mjr Józef Pawenta, z Komendy Głównej rSłużby Polscer1;.
Sekretarz - mjr Anatol Jegliński ex SP1CM (SP5CM) MBP - naczelnik Dep. II. Wydz. III.
Skarbnik - Czesław Brodziak ex SP1QC (SP5QC)
Członkowie Zarządu:
Jan Kusiński Inspektor Ministerstwa Oświaty
Edward Kawczyński ex SP1DC (SP8CK)
Józef Jezierski ex SP1JJ ( SP2SJ)
Roman Iżykowski ex SP1LP (SP7HX)

Wobec braku stałego lokalu ustalono adres dla korespondencji. Był nim:
Warszawa 1, skrytka pocztowa 160.
Należy bezsprzecznie zaznaczyć, że głównym animatorem powojennej reaktywacji PZK jak i ruchu krótkofalarskiego w Polsce był Anatol Jegliński ex SP1CM (SP5CM).

Info. Jerzy SP8TK

V. Silent Keys
_______________________________________________________
SP7DRV S.K.

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 18 stycznia 2023 r., w wieku 70 lat, zmarł nagle nasz Kolega Bogdan Rzedzicki SP7DRV - członek Świętokrzyskiego OT PZK (OT-03) oraz Klubu SP7PPT, znakomity operator, DX-men, wspaniały Kolega.

Cześć Jego pamięci!

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek 3 lutego 2023 r., o godz. 12.30, w kaplicy przy ul. Cmentarnej, w Piotrkowie Trybunalskim.

Info: Zarząd i Członkowie Klubu SP7PPT w Piotrkowie Tryb.
_______________________________________________________________________
SP6OPL S.K.

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 27 stycznia w wieku 91 lat zmarł Kol. Jan Czarniecki SP6OPL niegdyś aktywny krótkofalowiec pracujący z okolic Walimia. Do niedawna członek Dolnośląskiego OT PZK.
Pogrzeb Śp. Jana odbędzie się 02.02. 2023 o godz.13.00  na cmentarzu w Głuszycy.

Cześć Jego pamięci

Info. Daniel SP6QKX
____________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Stevowi N2AJ, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Jerzemu SP8TK, Bogdanowi SP3LD, Jurkowi SP8HPW, Zbyszkowi SP8AUP, Irkowi SP2DKI, Danielowi SP6QKX, Romanowi SQ2RH, Zarządowi i członkom klubu SP7PPT.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.
W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.

Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.

Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".
_________________________________________________________________________
Załącznik

Regulamin dyplomu "550 lecie urodzin Mikołaja Kopernika"

1. Nazwa dyplomu: r550 lecie urodzin Mikołaja Kopernikar1;
2. Cel: uczczenie 550 rocznicy urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, na falach amatorskiego radia przez polskich krótkofalowców.
3. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców.
4. Termin akcji radiowej: od 17 lutego 00:00 UTC do 05 marca 2023 roku 23:59 UTC. Kulminacja akcji radiowej w dniu 19 lutego 2023 roku, w dniu urodzin wielkiego astronoma.
5. Pasma od 160m do 4m + 2m + 70cm, emisje: SSB, FM, CW i wszystkie emisje cyfrowe (zgodnie z band planem). Punktowane są łączności na każdym z tych pasm, każdą wyżej wymienioną emisją. Łączności powtórzone (na tym samym paśmie, tą samą emisją) nie są punktowane.
6. Dziewięć stacji okolicznościowych organizatora akcji radiowej związanych z miastami największej aktywności Mikołaja Kopernika w Polsce biorące udział w akcji dyplomowej: SN550K, SN550O, SN550P, SN550E, SN550R, SN550N, SN550I, SP550K, SN550NC. Każda ze stacji daje jeden punkt.
7. Punktacja: Stacje z SP muszą zdobyć 9 punktów, EU r11; 6 punktów, stacje DX - 3 punkty.
8. SWL: Dyplom jest dostępny również dla stacji SWL na tych samych zasadach (SP/EU/DX) po przesłaniu zgłoszenia w formie dziennika nasłuchów elektronicznie na adres (Managera Akcji Dyplomowej). Zgłoszenie musi zawierać adres e-mailowy i znak zgłaszającego w celu przesłania dyplomu.
9. Zgłoszenie na dyplom: Weryfikacja ilości łączności forma elektroniczna poprzez e-aplikację ze strony https://550mk.pzk.org.pl do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Inicjator akcji i award manager dyplomu r550 lat urodzin Mikołaja Kopernikar1;: Roman SQ2RH (sq2rh@poczta.it2.pl)
11. Rywalizacja TOP-100, dla najaktywniejszych stacji: SP, EU oraz DX Prezes PZK ufunduje specjalne wyróżnienia w postaci grawertonów (liczy się liczba punktów, jeżeli będą jednakowe ilości punktów, to liczy się krótszy czas zdobycia).
12. Dyplom r550 lat Mikołaja Kopernikar1; wydawany będzie tylko w wersji elektronicznej poprzez e-aplikację.
STACJE OKOLICZNOŚCIOWE:
SN550K >> Toruń (Operatorzy stacji oddziałowej SP2PTU i klubu SP2TMT, koordynator stacji Mariusz SQ2BNM, Adres e-mail: bravotor@poczta.onet.pl )
SN550O >> Kraków (W jednej osobie koordynator i operator Janek SP9BRP, Adres e-mail: sp9brp@wp.pl )
SN550P >> Frombork (Operatorzy SP0PZK, Koordynator stacji Piotr SP2JMR, Adres e-mail: sp2jmr@pzk.org.pl )
SN550E >> Olsztyn (Operatorzy klubu SP4POB, Koordynator stacji Grzegorz SQ4NR, Adres e-mail: sq4nr@wp.pl )
SN550R >> Lidzbark Warmiński (Operatorzy klubu SP4PND, Koordynator stacji, Romuald SP4JCP, Adres e-mail: sp4jcp@wp.pl )
SN550N >> Gdańsk (Operatorzy z Oddziału Terenowego 09 PZK, koordynatorem stacji jest Roman SQ2RH, Adres e-mail: sq2rh@poczta.it2.pl )
SN550I >> Elbląg (Operatorzy z Elbląga, koordynator stacji Jurek SP2GUB, Adres e-mail: sp2gub@elblag.com.pl )
SP550K >> Lubawa (Operatorzy klubu SP2KFQ, Koordynator stacji Wojtek SP2ALT, Adres e-mail: sp2alt@wp.pl )
do akcji dyplomowej zaproszona została również druga stacja reprezentowana przez toruński oddział terenowy PZK
SN550NC (stacja oddziałowa toruńskiego oddziału PZK SP2PTU i klubu SP2TMT, koordynator stacji Mariusz SQ2BNM, Adres e-mail: bravotor@poczta.onet.pl )

Roman SQ2RH

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,440,896 Unikalnych wizyt