PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 12
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 03/22 z dnia 18.01.2023
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 03/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


I. Sprawy organizacyjne

1. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja rSiepomagar1;, Fundacja rPolskie Centrum Pomocy Międzynarodowejr1; PCPM i wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy, pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy .
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na podstawie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

2. Epopeja przemiennika SR8LBD. Boży Dar

Preludium
W roku 2021 Grzegorz SP8GPB na jednym ze spotkań OT-20 PZK zgłosił pomysł, by wybudować przemiennik amatorski (na 2 m i 70 cm) na obiekcie RTCN Lublin/Boży Dar. Za tego rodzaju koncepcją przemawiały następujące fakty:
- antena przemiennika byłaby na wysokości około 150 m nad poziomem gruntu, co oznacza około 456 m nad poziomem morza,
- wokół masztu nie ma wysokich urządzeń przemysłowych ani innych wysokich wież, co będzie zaletą dla propagacji sygnału.
Proponowana lokalizacja, zakładając pracę z mocą dopuszczalną przez pozwolenie radiowe (15 W), pozwoliłaby na pokrycie zasięgiem przemiennika niemal całego województwa lubelskiego.
Prognozowany zasięg przemiennika pozwalałby między innymi na zaoferowanie przyszłym użytkownikom możliwości komunikacji radiowej w sytuacjach kryzysowych, przy braku zasięgu sieci komórkowych lub wyczerpaniu źródeł energii w telefonach komórkowych.
Zapoczątkowany projekt nabrał większego znaczenia, gdy pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego OC Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (komendant Wojciech Opara i Bożydar Kuzaka SP8TDK) zapoczątkowali działania, mające na celu wyposażenie obozów letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w urządzenia radiowe r11; radiotelefony amatorskie r11; pozwalające na przekazywanie informacji o zagrożeniach w miejscu obozu. Niestety, pandemia COVID 19 znacznie spowolniła prace Wydziału Zarządzania Kryzysowego UW w Lublinie. Mimo to prace zmierzające do zbudowania i uruchomienia przemiennika były kontynuowane.

Przygotowania do budowy przemiennika w Bożym Darze podzielono na kilka etapów.
1. Ocena możliwości instalowania przemiennika i wymogi niezbędne do jego instalacji (dostęp do sieci energetycznej, plan zainstalowanie szafy rRackr1;, możliwości wyprowadzenia przewodu antenowego feedera z szafy na maszt, a następnie do anteny, itp.).
2. Weryfikacja możliwych rozwiązań dla optymalnej eksploatacji przemiennika w przyszłości.
3. Ocena możliwości wykorzystania istniejących i nieużywanych feederów o odpowiednich parametrach.
4. Ocena alternatywy zakupu nowego feedera w przypadku, gdyby dostępny feeder był uszkodzony. (Należy zwrócić uwagę, że przy tej wysokości umieszczenia anteny wymagałoby to stosowania feedera o bardzo małych stratach własnych, a więc feedera o dużej średnicy (1 5/8r1;) i - niestety - drogiego. Wstępne wyliczenia pokazały, że potrzeba około 160 m bieżących przewodu).
5. Ocena możliwości zainstalowania anteny na wysokości około 150 m nad poziomem gruntu.
6. Uzyskanie pozwolenia radiowego dla przemiennika. Pozwolenie radiowe i znak SR8LBD sekretariat ZG PZK uzyskał w dniu 12.11.2021 r.
Planując te prace, należało wziąć pod uwagę wymogi formalne partnera strategicznego PZK, a mianowicie firmy Emitel S.A. Na każde wejście na obiekt należy uzyskać pozwolenie na piśmie, choćby prace polegały jedynie na oględzinach, robieniu zdjęć i pomiarach przestrzeni do zagospodarowania. Przy pracach na wysokości dodatkowo wymagane jest, aby osoby tam pracujące posiadały odpowiednie uprawnienia.
Podczas procesu planowania OT-20 PZK otrzymał bardzo duże wsparcie ze strony Prezydium PZK, a zwłaszcza Sekretarza PZK - Piotra SP2JMR oraz Skarbnika PZK r11; Jana SP2JLR. Piotr wynegocjował z Emitel S.A. uzyskanie wstępnej zgody na zamontowanie przemiennika wraz z instalacją antenową na obiekcie RTCN Boży Dar. Było to niezbędne dla opracowania planów instalacji przemiennika wraz z feederem i anteną. Drugi bardzo ważny czynnik to umieszczenie przemiennika amatorskiego na obiekcie RTCN w Bożym Darze w ramach umowy między PZK a Emitel S.A. Te uzgodnienia były kluczowe do dalszych działań umożliwiających ekipie montażowej wejście na obiekt, dokonywanie pomiarów, a następnie montażu przemiennika.
Pierwsze pozwolenie na wejścia na obiekt uzyskano w dniu 14.01.2021 r. Kolejne uzyskiwano w zależności od potrzeb. Dzięki przychylności firmy Emitel S.A. wejście na obiekt w celu wykonania prac na poziomie gruntu nie wymagało specjalnego przygotowania. Przy wykonaniu prac na wysokości trzeba było posiłkować się osobami z odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto ze względu na inne prace zaplanowane przez Emitel S.A. nie zawsze można było uzyskać pozwolenie wejścia na obiekt. Pogoda też nie zawsze pozwalała na wykonanie prac. Warunki atmosferyczne na poziomie gruntu zazwyczaj były zupełnie inne niż na wysokości. Często, w czasie prac wykonywanych jesienią, maszt od pewnej wysokości był oblodzony i należało bardzo uważać na realia pogodowe. (fot.1). Należy tu zwrócić uwagę, że przy planowaniu i wykonywaniu każdego rodzaju prac priorytet kładziono na bezpieczeństwo osób i mienia.

Po wstępnych próbach okazało się, że dostępny feeder jest niestety podziurawiony (prawdopodobne skutkiem wyładowań atmosferycznych w ciągu wielu lat), gromadzi się w nim woda, co ujemnie wpłynęłoby na pracę przemiennika i linii przesyłowej. Podjęliśmy decyzję o zakupie nowego przewodu antenowego 1 5/8 cala. Zakupiony feeder docięty do wymaganej długości, ważył około 300 kg. W ramach budowy trasy kablowej na maszcie do wysokości około 150 metrów większość prac wykonali nasi Koledzy oraz dodatkowo zaangażowana została także jedna osoba z firmy, która specjalizuje się m.in. w tego typu pracach. Położenie nowego feedera - po uzyskaniu zgody Emitel S.A. odbyło się w dniach 5-9 września 2022 r. W instalacji brało udział 9 osób.
W trakcie przygotowywania projektu trasy kablowej oraz oczekiwania na uzyskanie zgody na montaż nowego feedera były prowadzone prace związane z budową dupleksera. Ze względu na dość znaczący koszt zakupu nowego dupleksera na pasmo 2 m, zdecydowano się na wykonanie go samodzielne z materiałów zakupionych przez Polski Związek Krótkofalowców.
Obecnie przemiennik jest w fazie prób i regulacji. Ze względu na porę roku (listopad - grudzień 2022) nie zawsze jest możliwe wykonanie zaplanowanych prac.

Finansowanie prac
Od początku było wiadomo, że zakres prac i związane z tym koszty są zbyt wysokie, by ponieść je ze środków OT 20 PZK. Z drugiej strony wiadomo, że przemiennik służy wszystkim krótkofalowcom, bez względu na przynależność organizacyjną. Umożliwia podejmowanie działań w różnych sytuacjach kryzysowych, a dzięki lokalizacji i wysokości zawieszenia anteny zasięgiem obejmuje znaczną część województwa lubelskiego. To wskazywało na potencjalne źródło finansowania: środki będące w PZK z odpisów 1% podatku na OPP.
W ramach starań Kolegów, którzy wsparli materialnie budowę przemiennika, została zamontowana szafa rack outdoor, wykonano instalację zasilającą, zamontowano tymczasową antenę, przemienniki na pasmo 2 m oraz 70 cm.
Po podliczeniu szacowanych dalszych kosztów (sytuacja z grudnia 2021) obliczono, że koszt budowy trasy kablowej oraz dupleksera na pasmo 2 m wynosi około 22.000 złotych. Po przeanalizowaniu otrzymanych środków z darowizn oraz środków OPP dostępnych dla OT 20, Zarząd OT-20 PZK w dniu 3.12.2021 r. złożył do Prezydium PZK wniosek o dofinansowanie na budowę przemiennika z "centralnych" środków OPP kwotą 18.000 złotych. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Prezydium PZK, rozpoczęto realizację prac.
Należy tu zaznaczyć dużą rolę Skarbnika PZK Jana SP2JLR w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie przemiennika. Cenne były jego wskazówki umożliwiające złożenie dobrego planu finansowego. Dzięki temu powiódł się montaż finansowy wskazujący nie tylko na kluczową rolę Prezydium PZK w finansowaniu przedsięwzięcia, ale także pozyskanie darowizn finansowych od licznego grona sympatyków i udział środków własnych OT-20. Wniosek o dofinansowanie ze środków centralnych PZK w ramach OPP na kwotę 18.000 złotych OT-20 PZK uzyskał i dzięki temu możliwe było podjęcie prac nad budową i montażem przemiennika SR8LBD.

Obecny stan przemiennika SR8LBD
Przemiennik już pracuje. Jednak wymaga regulacji, zakupu docelowych anten i dokładnych ustawień. Gdy tylko warunki pogodowe pozwalają, prace te są wykonywane. Ostatnia regulacja miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 2022 r. Przemiennik ten już służy do nadawania cotygodniowych komunikatów radiowych OT-20 PZK (czwartki, godz. 21:00 czasu lokalnego). Wstępne wyniki pokazują, że przemiennik spełni założenia techniczne i po ostatecznej regulacji oraz montażu docelowych anten, będzie dostępny dla prawie całego województwa lubelskiego.
Na zakończenie, chcielibyśmy podziękować Prezydium PZK za uzgodnienia z Emitel S.A. umożliwiające realizację projektu oraz sfinansowanie znacznej części kosztów budowy przemiennika. Wiemy, że doprowadzenie uzgodnień do interesującego nas finału i umieszczenie nowego przemiennika w ramach istniejącej umowy Emitel -PZK wymagało czasu i wielu działań ze strony Piotra SP2JMR w kontakcie z władzami Emitela. Uzgodnienia z Janem SP2JLR skarbnikiem PZK pozwoliły na napisanie dobrego merytorycznie wniosku o dofinansowanie projektu w kwocie 18.000 złotych. To co jest również istotne dla PZK (OT-20 PZK nie posiada osobowości prawnej), to utrzymanie umów z Emitel S.A. bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony PZK. Jak można przeczytać na portalu PZK: Emitel SA jest naszym największym sponsorem.
Dziękujemy też Władzom Emitel S.A. za udostępnienie obiektu i bardzo życzliwe potraktowanie prośby PZK, konsultacje na etapie opracowania projektów montażu przemiennika wraz z instalacją antenową, a następnie naszych roboczych wniosków o zgodę na wejście na obiekt i wykonywanie prac.
Wyrazy podziękowania składamy również zespołowi bezpośrednio zaangażowanemu w budowę przemiennika oraz osobom, które wsparły dotychczas projekt okazjonalnym działaniem oraz finansowo poprzez darowiznę: Grzegorz SP8GPB, Jerzy SP8HPW, Krzysztof SQ8MFR, Jarek SP8OK, Radek SQ8MFS, Andrzej SQ8RMQ, Grzegorz SP8GON, Dariusz SQ8CRD, Michał SP5OSP, Edward SP8EB, Jakub SQ8J, Paweł SQ8RMX, Tomasz SP8DK, Tomasz SP5ETS, Marcin SQ8RMY, Robert SQ8KMY, Artur SQ8ISD, Artur SP8I, Jacek SP5ANT, Arkadiusz SP8MIA, Marek SQ8NGB, Zbyszek SP8IKL, Jarosław SQ7AI, SP8TDI, Tomasz SP8NCG, Jerzy SP2BZR, Ryszard SP8ONZ, Henryk SP8DHJ, Jacek SP8ONB, Zbigniew, Marcin SQ5RIQ, Jan, SP8YCB, SP8POC, Grzegorz SP8SPC, Michał SP5MKL.

Grzegorz Barański SP8GPB Prezes Zarządu OT-20 PZK
Jerzy Kowalski SP8HPW

*Przekazaliśmy w całości powyższą relację ze względu na ważność tego przedsięwzięcia dla łączności bezpieczeństwa oraz jako przykład wykorzystania środków z darowizn 1% na PZK jako OPP.

II Wydarzenia

3. List z Ukrainy po akcji dyplomowej

Robert SQ9FMU napisał: "Byłem koordynatorem akcji dyplomowej "95 lat Polskiego Radia Katowice". Nie wszyscy spoza SP wiedzieli o tej akcji i tym, którzy nie pobrali dyplomów rozsyłam je (za wyjątkiem UA, EU i znaków z QTH w republice Ługańskiej i Donieckiej).
Przesyłam Tobie Piotrze odpowiedź na mojego e-mail'a od Petro UW3WF do ewentualnego upublicznienia, wykorzystania w Komunikacie, gdyż odpowiedź ta zawiera podziękowania za pomoc dla wszystkich Polek i Polaków.
Jest w nim również prośba do PZK związana z SP DX Contest 2023.
Pozdrawiam
Robert SQ9FMU"

Petro UW3WF napisał:

"Drogi Robercie!
Szczęśliwego Nowego Roku!
Jestem bardzo wdzięczny za dyplomy. Bardzo zrównoważony projekt.
Chcę podziękować osobiście Polakom za to, co zrobiliście dla Ukraińców. Nikt nie zrobił tak wiele. Nie chodzi mi o pieniądze. Mówię o milionach uchodźców. Mówię o lekarstwach, jedzeniu i amunicji. To dużo więcej niż pieniądze. To jest chrześcijaństwo w najwyższym przejawie! Dzięki!
Jeśli masz wpływ na PZK - poproś o nie odwoływanie "SP DX Contest" w 2023 roku. Cywilizowani radioamatorzy nie powinni cierpieć z powodu barbarzyńców. Ludziom niecywilizowanym należy zabronić udziału w zawodach. Tak zrobili Czesi z CRC http://okomdx.crk.cz/index.php?page=news .

Dobro zawsze zwycięża zło!
73! Petro UW3WF"


4. 120 rocznica pierwszej łączności transatlantyckiej

Pragnę poinformować, że 18 stycznia zbliża się 120 rocznica pierwszej łączności transatlantyckiej. Z tej okazji pracować będzie stacja okolicznościowa z Cape Code (US) KM1CC. Dodatkowo Geoff Bate G0FHT będzie aktywny pod znakiem GB4LWS ze stacji Lizard Wireless station 2 dni później.

Członkowie klubu SP9KAG i gliwiccy krótkofalowcy podjęli rozmowy z oddziałem Muzeum Miejskiego w Gliwicach na temat pracy stacji okolicznościowej promującej zabytkową radiostację Gliwice, jej piękny maszt oraz nasze hobby osobom zwiedzającym obiekt.

pozdrawiają
Członkowie SP9KAG i Marek Okularczyk SP9TCB

Geof Bate G0FHT napisał:
"W sobotę 21 i poniedziałek 23 wolontariusze ze stacji bezprzewodowej National Trust będą aktywni pod znakiem GB4LWS świętując to, co nazywamy pierwszym małym cudem Marconiego, kiedy to 23 stycznia 1901 r. odebrano sygnał z St. Catherines I.O. na odległość 186 mil. Udowodniono, że bezprzewodowe sygnały podążały za krzywizną ziemi. Będziemy aktywni na 40 m, a wyższe pasma wykorzystując CW, SSB i FT8 w zależności od warunków.
Karty QSL wyłącznie przez eQSL. Proszę nie wysyłać przez biuro!

Geoff Bate G0FHT"

Vy 73 de Czesław SP9FZU

5. Spotkanie z krótkofalowcem podróżnikiem w bibliotece ostrzeszowskiej

Przemek SP7VC zaprasza wszystkich zainteresowanych jego wyprawami krótkofalarskimi do biblioteki miejskiej w Ostrzeszowie w piątek 27 stycznia o godz. 17.00.
Więcej informacji:
https://www.facebook.com/sp7vc/
https://www.facebook.com/SP7VC-Radio-Expeditions-1490541124357044
https://www.facebook.com/groups/566363128142032
http://sp7vc.pl/

Info. Przemek SP7VC

6. Stacja okolicznościowa SP160PS

Z okazji przypadającej w bieżącym roku 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, Dobrzycki Klub Krótkofalowców SP3PDO, oraz Jacek SP9CJM zorganizowali pracę stacji okolicznościowych SP160PS, których praca jest związana z akcją dyplomową poświęconą Powstaniu Styczniowemu. Regulamin akcji dyplomowej umieszczony jest na stronie QRZ.COM pod znakiem SP160PS.

Karty QSL dla stacji okolicznościowych via SP3PDO OT-27 PZK.

Info: Dariusz SP3TYJ

III. Sport

7. Wiadomości nie tylko DX-owe

5H - Tanzania: Stacja 5H3FM (Op. HB9DSP) będzie aktywna z Zanzibaru (AF-032) między 21 a 31 stycznia na SSB i FT8 w pasmach 20, 15 i 10 m. QSL via LoTW lub znak domowy (biuro albo direct)

5X - Uganda: Stacja 5X7W (Op. SM0HPL) jest aktywna do 23 stycznia. Praca wyłącznie mocą QRP z anteny pionowej na CW, FT8 i FT4 w pasmach od 40 do 10 m. QSL via M0OXO OQRS, LoTW i eQSL.

9H - Malta: Stacja 9H6XX (Op. DL2JRM) będzie aktywna od 15 do 17 stycznia głównie na CW. QSL via DL2JRM.

9U - Burundi: Elvira IV3FSG będzie aktywna jako 9U5R między 4 a 27 stycznia. Dołączy do Vladimira OK2WX który będzie pracował pod znakiem 9U4WX. QSL direct IK2DUW i ClubLog.

F - Francja: Stacja TM25PVJ będzie aktywna od 22 stycznia do 5 lutego z okazji 25 edycji festiwalu "Percee du Vin Jaune". QSL via F8GGZ.

FG - Guadeloupe: Herve F5HRY będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako FG/F5HRY z Marie-Galante (NA - 102) od 19 stycznia do 2 lutego na CW i "trochę SSB" w pasmach od 80 do 10 m. QSL via LoTW lub direct na znak domowy.

HS - Tajlandia: Emmanuel F5LIT planuje aktywność jako HS0ZPU pomiędzy 17 stycznia a 6 lutego. Prawdopodobnie część aktywności będzie prowadzona z wysp oznaczonych jako AS - 053 w dniach od 17 do 20 stycznia. QSL via LoTW lub direct na znak domowy.

I - Włochy: Operatorzy ze Słowenii (50O, S50X, S51V, S52OT, S54W, S56N, S57DX i S59A) będą aktywni z wyspy Lampedusa (AF - 019) od 23 do 31 stycznia. Podczas zawodów CQ WW 160m CW będą aktywni jako IG9/S59A, poza zawodami jako IG9/znak.

P4 - Aruba: Mathias DL4MM będzie aktywny jako P4/DL4MM i P40AA (znak używany na FT8/FT4 i podczas zawodów CQWW 160m CW między 27 i 29 stycznia) od 18 stycznia do 2 lutego na CW, FT8/FT4 i SSB w pasmach od 160 do 10 m ze "szczególnym uwzględnieniem łączności z Japonią". QSL via ClubLog OQRS lub DL4MM.

VE - Kanada: Chris VE3FU jako VO2AC i Dave VE3KG jako VO2AAA będą aktywni z latarni morskiej Point Amour (Strefa 2, Loc GO11nl) pomiędzy 26 i 30 stycznia, głównie podczas zawodów CQWW 160m CW jako VO2AC a poza zawodami w pasmach 160, 80 i 40 m i przez satelity. QSL via LoTW lub direct.

Nadchodzące zawody:

Hungarian DX Contest: 21 stycznia 12:00 UTC do 22 stycznia 11:59 UTC
http://ha-dx.com/en/contest-rules

RSGB AFS Contest, SSB: 21 stycznia od 13:00 UTC do 17:00 UTC
https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2023/rafs.shtml

Wyniki:
AGCW HNY Contest 2023 Claimed:
https://contest.agcw.de/hnyc/results.php?y=2023

DARC XMAS contest 2022
https://dxhf2.darc.de/~xmaslog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=en

Wiadomości inne:
Wydana została nowa wersja oprogramowania WSJT-X (2.6.0).
Link do pobrania: https://wsjt.sourceforge.io/

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

8. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPAC- 2.3 GHz i wyżej - zawody aktywności UKF - wtorek, 24 stycznia 2023, godz. 18:00 - 22:00 UTC.
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/.

EME-SSB Fun Contest - 23 cm, organizator K2UYH, sobota/niedziela, 28/29 stycznia 2023, godz. 17.00 r11; 17.00 UTC. Regulamin http://www.nitehawk.com/rasmit/23_70cm_ssb_contest.html.

Info. Stanisław SQ2EEQ


V Silent Keys
_________________________________________________________

SP3DQH SK

Przesyłam smutną wiadomość. W dniu 12.01.2023 r. w wieku 69 lat zmarł Kol. Henryk Adamek SP3DQH.
Wspominam Henia dlatego, że na przełomie lat 60/70 razem zaczynaliśmy krótkofalarską przygodę w Zielonej Górze, ale praca zawodowa najpierw w Technikum Elektrycznym, a potem na Uczelni, do minimum ograniczyły Jego aktywność na pasmach.
Po przejściu na emeryturę wrócił do naszego hobby, ale los zdecydował inaczej.
Spoczywaj w pokoju.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w piątek, 20 stycznia 2023 roku, o godz. 11.50
na Starym cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

Marek SP3AMO, Prezes Lubuskiego Oddziału PZK


_________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Goefowi G0FHT, Petro UW3WF, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Przemkowi SP7VC, Markowi SP9TCB, Czesławowi SP9FZU, Robertowi SQ9FMU, Jurkowi SP8HPW, Grzegorzowi SP8GPB, Markowi SP3AMO, Dariuszowi SP3TYJ,

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.
W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe r11; bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,609,808 Unikalnych wizyt