PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3309 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 1
RSS

Komunikat PZK nr 47/22 z dnia 23.11.2022
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
Komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 47/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/.

*Ilustracje i zdjęcia będą widoczne w wersji PDF

I. Sprawy organizacyjne

1. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja "Siepomaga", Fundacja 'Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" PCPM i wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy, pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy .
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na bazie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

2. Składki członkowskie PZK na 2023 rok

Uprzejmie informuję, że wysokość składki członkowskiej PZK na 2023 rok nie uległa zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku. Stawki składek poniżej.

Lp. Rodzaj składki - opis Kwota
1. Składka wpisowa 0,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od
71 roku życia 90,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do
20 lat lub uczącego się do 26 lat 30,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł

Dodatkową częścią składki jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu. Składki należy wpłacać, wyłącznie, na konto macierzystego OT lub w kasie OT.

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania przez członków składek za pierwsze półrocze upływa 14 stycznia 2023 roku.

Skarbnicy OT PZK
Proszę o dokonywanie wpłat składek członkowskich na 2023 rok wyłącznie w połączeniu z Wirtualną Listą Wpłat (WLW) wygenerowaną w systemie OSEC na 2023 rok i nie łączenie ich ze składkami za rok 2022. Możliwość generowania WLW na 2023 rok zostanie udostępniona w OSEC 1 grudnia br. W opisie przelewu proszę umieścić numer WLW systemu OSEC, za którą dokonywany jest przelew.

Jan Dąbrowski - Skarbnik PZK

3. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

Do informacji o posiedzeniu Prezydium z dnia 17 listopada br. wkradły się dwa błędy. A mianowicie poprawnie powinno być:
Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK z powodów technicznych nie wziął udziału w posiedzeniu.

*Sprawy informatyczne, w tym administrowanie listą zespołu SN0HQ, która znajduje się w zasobach prywatnych Zygmunta SP5ELA oraz Tomasza SP5UAF.

Przepraszam za błędy.

Info. Piotr SP2JMR

4. Walne Zebranie Warszawskiego OT PZK (OT25)

W dniu 19 listopada 2022 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców, na którym wybrano Zarząd oraz Oddziałową Komisję Rewizyjną.

Skład Zarządu WOT PZK

1. Jerzy Szawarski SP5SSB - prezes
2. Jacek Andrzej Matykiewicz SP5TA - vice prezes
3. Wanda Jakubowska SP7IWA - skarbnik
4. Zenon Kaczorek SP5CNG - sekretarz
5. Jarosław Wcisły SP5DBW - członek

Skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej WOT PZK

1. Wojciech Kazubski - SP5SMK
2. Michał Cuch - SP5CTP
3. Cezary Krzysztof Zych - SQ5CKZ

Jerzy Szawarski SP5SSB Prezes Zarządu WOT

5. Walne Zebranie Lubelskiego OT PZK

W dniu 20 listopada br. zgodnie z wcześniejszymi komunikatami odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Lubelskiego OT PZK. W zebraniu wzięło udział 44 z 146 członków OT-20, a więc frekwencja wyniosła 30%.
Po powitaniu przez Prezesa OT-20 Jerzego Kowalskiego SP8HPW oraz kwestiach proceduralnych zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu OT oraz OKR. Prezes wspomniał 21 Kolegów byłych członków OT-20 PZK, którzy w ciągu minionej kadencji opuścili na zawsze nasze szeregi.
Oddział Lubelski jest jednym z najaktywniejszych OT w PZK. Organizuje m.in. szereg zawodów krótkofalarskich, administruje 26 przemiennikami, zrzesza 12 klubów PZK i obsługuje 16 afiliowanych.
Najnowszą i najważniejszą lokalizacją są przemienniki na obiekcie firmy Emitel rBoży Darr1;, które swym zasięgiem obejmują także część sąsiadujących województw i zapewniają łączność bezpieczeństwa na znacznym obszarze, co w sezonie letnim może mieć decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających na licznych w tym rejonie obozach. Przemienniki te były prawie w całości sfinansowane ze środków OPP ZG PZK.
Po dyskusji nad sprawozdaniami Prezes udzielił głosu piszącemu tą relację przedstawicielowi Prezydium ZG PZK Piotrowi SP2JMR, który w krótkim wystąpieniu omówił bieżącą sytuację w PZK. Mówiąc o finansach PZK określił ich stan jako bardzo dobry, dzięki m.in. odpowiedniej polityce prowadzonej przez skarbnika PZK. Moje wystąpienie było okazją do wręczenia okolicznościowego grawertonu upamiętniającego 65 lecie powstania OT-20 ustępującemu Prezesowi Jerzemu SP8HPW oraz dyplomów z podziękowaniem za aktywność Ryszardowi SP8ONZ oraz Andrzejowi SP8AB.

W zebraniu jako gość wziął także udział Jakub SQ2PMN administrator SI PZK, który przedstawił niektóre elementy proponowanych zmian w SI PZK w tym możliwość zakładania adresów e- mail oraz niewielkich stron internetowych z wykorzystaniem zasobów PZK.

Obecny na zebraniu nestor polskiego krótkofalarstwa Jerzy SP8TK Członek Honorowy PZK przedstawił propozycje nadania OH PZK i ZOH PZK, którymi zajmie się nowy Zarząd OT-20.
W trakcie tajnych wyborów Wale Zebranie wyłoniło 5 osobowy Zarząd OT-20 oraz 3 osobową OKR.

W skład Zarządu weszli:

Grzegorz SP8GPB - prezes
Ryszard SP8ONZ - skarbnik
Andrzej SP8AB - sekretarz
Tomasz SP8UFT - QSL Manager
Radosław SQ8SET - członek Zarządu

Zastępcami zostali: Mirosław SP8FB oraz Radosław SQ8AL.

OKR została wybrana w składzie: Zbigniew SQ8MFB, Wojciech SP8UFY oraz Stanisław SP8ESO.

Całe zebranie przebiegało w koleżeńskiej atmosferze, a większość wniosków dotyczyła spraw proceduralnych.
Na zakończenie w imieniu prezydium ZG PZK na ręce Prezesa OT-20 Grzegorza Barańskiego SP8GPB złożyłem gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w działalności na rzecz rozwoju krótkofalarstwa, w tym PZK.

Info. Piotr SP2JMR

6. Kluby krótkofalowców

Waldemar 3Z6AEF przeprowadził ankietę oraz działania uporządkowujące wśród klubów obsługiwanych przez PZK
W jej wyniku wiemy, że w ewidencji OSEC PZK znajduje się odpowiednio:

- Kluby terenowe PZK: 232
- Kluby zgłoszone do bezpłatnej obsługi QSL: 147
w tym: LOK - 36, ZHP - 45, inne r11; 66.

Szczegółowa ewidencja z podziałem na OT została opublikowana na liście działaczy PZK czyli LDD.

Waldkowi bardzo dziękuję za wykonaną pracę.

Info. Piotr SP2JMR

II Wydarzenia

7. Prezentacja o akcji dyplomowej 100 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego

Projektantka dyplomu okolicznościowego w akcji dyplomowej dla uczczenia 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego organizowanej przez Piastowski Klub Krótkofalowców SP6PAZ - SO100PS ( 1-31 maja 2021), przygotowała specjalną prezentację o tej akcji.
Można ją pobrać z poniższego linku (klikając w Download w okienku po lewej stronie ekranu), prezentacja z dźwiękiem trwa 2 minuty 53 s, video clip ma 355 MB (ściąga się szybko): https://tiny.pl/wd9xl

73, Krzysztof SP6DVP

8. Informacje z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O z Opola

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców przyznał Panu Redaktorowi Marianowi Staszyńskiemu specjalną deskę za długoletnią promocję krótkofalarstwa na antenie Polskiego Radia Opole.
Praktycznie od czasów powodzi w 1997 roku systematycznie, co jakiś czas, na antenie Radia Opole są emitowane programy poświęcone krótkofalowcom z naszego województwa, a zwłaszcza działalności Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ z Opola.
Wiele ciekawych reportaży było nagrywanych w siedzibie klubu SP6PAZ, a kilka z nich było nawet emitowanych na antenach PR Programu 1 oraz PR Programu 3.


W związku ze zbliżającym się św. Mikołajem Zarząd Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ postanowił zrobić wszystkim swoim korespondentom w kraju oraz z zagranicy Mikołajowy prezent. Okazją jest ostatnia specjalna aktywność klubu SP6PAZ, pod znakiem okolicznościowym HF70RO, z okazji okrągłego jubileuszu 70 rocznicy powstania Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu 1952-2022, która miała miejsce w miesiącu maju 2022.
Początkowe założenia nie przewidywały potwierdzeń łączności kartami QSL, a tylko i wyłącznie za pośrednictwem światowego logu LoTW. Zmiana decyzji podyktowana była tym, że bardzo dużo korespondentów z kraju i z zagranicy przesyła swoje karty QSL dla nas do Opola za pośrednictwem Centralnego Biura QSL w Bydgoszczy. Karty QSL zostały zaprojektowane i wydrukowane przez Radka SP5ADX. Koszty druku kart zostały pokryte z klubowej skarbonki.

Materiał przygotował Krzysztof SP6DVP
Opole, 21 listopada 2022 r.

9. Akcja dyplomowa DIORA 77 podsumowanie

Poniżej przekazujemy sprawozdanie ze zorganizowanej przez Dobrzycki Klub Krótkofalowców SP3PDO oraz Dzierżoniowski Klub Krótkofalowców SP6PZB Akcji dyplomowej DIORA 77.
W terminie 5-13 listopada 2022 r. trwała akcja upamiętniająca rozpoczęcia działalności powstania Państwowej Fabryki Odbiorników Radiowych (PFOR) w Dzierżoniowie, data powstania to 8 listopada 1945 r.
Nazwa Fabryki brzmiała Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radiowych, a końcowa nazwa powstała od nazwy RADIO, wystarczy powtarzać kilka razy RADIO, a powstanie DIORA .
Akcja dyplomowa polegała na zebraniu w trakcie przeprowadzonych łączności 77 punktów oraz z każdej stacji odebrania litery w celu uskładania nazwy D I O R A.
W akcji brali udział operatorzy stacji okolicznościowej:
SP77DIORA; HF77DIORA
Indywidualne stacje:
SP3PDO, SQ3WRL, SP6TGI, SP6RLL, SP6OJE, SP6DAN, SP6FAF, SO8DAN, SQ8MXC, SP9CJM.

Teraz statystyki:
Ilość stacji biorąca udział: 2785, ilość przeprowadzonych QSO: 14061.
W akcji dyplomowej do zdobycia były puchary i okolicznościowe karty QSL, tak elektroniczne jak i papierowe, niespodzianką były również nagrody rzeczowe czyli radioodbiorniki DIORY.
Uprawnionych stacji do dyplomów i nagród było 163.
Nagrodzone stacje:
DL1EJG radioodbiornik najaktywniejsza stacja Zagraniczna
SQ7FBG radioodbiornik najaktywniejsza stacja Polska

Puchary dla stacji polskich i zagranicznych:
SP5IYY puchar
SP6XP puchar
SQ8SEP puchar
OM0MR puchar
OK1DQP puchar

Gratulujemy, odbiór nagród lub dostawa po kontakcie z organizatorem.
Ciekawostki z akcji dyplomowej:
Organizator bardzo dziękuje wszystkim biorącym udział w akcji za udział i chęć przeprowadzenia łączności. Starania organizatorów zostały wynagrodzone tak dużym zainteresowaniem, jak i dużym, unikatowym udziałem stacji spoza granic Polski np.: Japonia, Indie, USA, Chile, Taiwan, Portugalia, Oman, Kuweit i wiele innych. Dziękujemy stacjom QRP, MM, oraz Mobil.

Zapraszamy do kolejnych spotkań.
Info. Dariusz SP3TYJ

10. Zaproszenie na obchody Dnia Kolejarza

Klub SP3PWL z Wolsztyna - miasta gdzie funkcjonuje ostatnia czynna parowozownia w Europie obsługująca pociągi liniowe zaprasza na obchody Dnia Kolejarza poprzez udział w organizowanych co roku zawodach.
Termin zawodów: 25 listopada 2022 r.
godz. 16.00-16.59 UTC (17.00-17.59 czasu lokalnego).
Regulamin i szczegóły dostępne na LogSP:
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=1427
Do usłyszenia!!

Info. Tomek SP3QDM

III. Sport

11. Wiadomości nie tylko DX-owe

3B9 - Rodrigues Island: Kazu M0CFW będzie aktywny jako 3B9/M0CFW od 20 do 30 listopada na pasmach KF wraz z udziałem w zawodach CQWW DX CW Contest jako 3B9KW. QSL Via LoTW.

3D2/R - Rotuma Island: Tony 3D2AG będzie aktywny jako 3D2AG/P z wyspy Rotuma (OC-060) prawdopodobnie od 24 listopada do 20 grudnia CW, SSB, RTTY i FT8 w pasmach 160 do 6 m ze szczególnym uwzględnieniem wyższych pasm (15, 12 i 10 m). QSL via Club Log OQRS. Logi zostaną wrzucone po powrocie do domu, gdyż nie będzie dostępu do Internetu na wyspie.

4L - Gruzja: Alex K6VHF jest aktywny jako 4L1FP do 27 listopada na pasmach od 80 do 10 m, CW, SSB i FT8. QSL na znak domowy.

5R - Madagaskar: Operatorzy PA3EWP, DL2AWG, DK2AMM, PG5M i PA5X będą aktywni jako odpowiednio 5R8WP, 5R8MM, 5R8CG i 5R8PA z Nosy Be Island (AF-057) od 22 listopada do 3 grudnia na pasmach 160 do 6 m CW, SSB, RTTY i FT8 - dwie stacje naraz. QSL via DL2AWG.

5V - Togo: Andy KB9IJI w swoim wolnym czasie jest aktywny jako 5V7JA na SSB i digi.

6Y - Jamajka: Lester W8YCM będzie aktywny jako W8YCM/6Y z Jamajki (NA-097) od 27 listopada do stycznia 2023. Między 1 a 11 grudnia aktywność jako 6Y8LV. QSL direct W8YCM.

9M2 - West Malaysia: Stacja 9M100SK będzie aktywna do 31 grudnia z okazji 100-lecia Kedah Scouts, na SSB, CW i digi, w pasmach 80 do 10 m. QSL direct 9W2TXL.

9M6 - East Malaysia: Saty JE1JKL będzie aktywny jako 9M6NA z Labuan Island (OC-133) między 23 i 29 listopada wraz z udziałem w CQWW DX CW Contest. QSL via LoTW i ClubLog OQRS.

A6 - Katar: Z okazji FIFA World Cup Emirates Amateur Radio Society będzie aktywne jako A60FIFA od 19 listopada do 19 grudnia. QSL via EA7FTR.

C6 - Bahamas: AA7JV, HA7RY, HA8KW i KN4EEI będą aktywni jako C6AGU z Wood Cay (NA-001) od 19 lub 20 listopada wraz z uczestnictwem w CQWW DX CW Contest i ARRL 160 Meter Contest. Poza zawodami skupią się na niskich pasmach. QSL via LoTW, Clublog OQRS lub HA7RY. Dodatkowo aktywny będzie Brian ND3F jako C6AQQ od 24 listopada do 1 grudnia wraz zawodami.

CN - Maroko: Z okazji FIFA World Cup aktywna będzie stacja CN22CWQ od 18 listopada do 20 grudnia.

DU - Filipiny: Irek SP3SUX jest aktywny jako DV8/KH7EA od 14 listopada do 3 grudnia. Podczas CQWW DX CW będzie używał znaku DX8H. QSL via SP3SUX.


E7 - Bośnia i Hercegowina: Stacja E7BOSNIA będzie aktywna od 13 do 29 listopada z okazji Statehood Day of Bosnia and Herzegovina (25 listopada). QSL via LoTW.

FM - Martynika: Jeff N6GQ weźmie udział w CQWW DX CW Contest jako TO5Z. Przed zawodami będzie aktywny na CW i SSB (bez FT8) na 160 - 10m (bez WARCów). QSL via LoTW lub direct via znak domowy.

FS - Saint Martin: John, K9EL, Paul K9NU, ED N9EP i Bob W9AP będą aktywni jako TO9W z Saint Martin (NA-105) od 30 listopada do 9 grudnia na CW, SSB, FT8, FT4 ze szczyptą RTTY. Główna aktywność na 160 80 i 40m w nocy i na CW na wszystkich pasmach. QSL via LoTW, Club Log OQRS lub via W9ILY.
Więcej informacji: http://www.k9el.com/TO9W/TO9W.htm

H4 - Solomon Islands: Remo HB9SHD będzie aktywny jako H44SHD z Uepi Island (OC-149) od 6 do 19 grudnia, na SSB i FT8 w pasmach 40 do 6 m. Od 20 grudnia do 3 stycznia będzie aktywny jako H44SHD/mm. Możliwe że będzie nadawał również z Russell Islands (OC-168) i Florida Islands (OC-158).
Przed tą aktywnością możliwa aktywność jako P29AH/mm z wód Papui Nowej Gwinei, pomiędzy 27 listopada i 5 grudnia (bez nadawania z lądu - karty QSL nie będą wydrukowane).

HH - Haiti: Członkowie Haitian Radio Club są aktywni jako HH18NOV do 27 listopada, by uczcić 1803 Battle of Vertieres. QSL via N2OO.

HR - Honduras: Gerard F2JD będzie aktywny jako HR5/F2JD z Copan w Hondurasie od 23 listopada do 13 marca 2023, na CW, SSB i digi. QSL via F6AJA (direct albo biuro).

JA - Japonia: JA4VNE będzie aktywny jako JA4VNE/6 z Irabu Island (AS-079) 23 - 24 listopada i Tarama Island (AS-079) 25 listopada. QSL via LoTW, Club Log i eQSL.

JW - Svalbard: Peter LA7QIA będzie aktywny jako JW7QIA z Longyearbyen (EU-026) między 25 i 29 listopada, głównie podczas CQWW DX CW Contest. QSL via LoTW lub direct na znak domowy.

KH8 - American Samoa: Bob W7YAQ i Al K7AR są aktywni jako K8H z Pago Pago (OC-045) do 1 grudnia na pasmach 160 do 6 m CW i SSB wraz z udziałem w CQWW DX CW Contest (Multi/Single). QSL via W7YAQ.

OH - Finlandia: Stacja OG1XMAS będzie aktywna w dniach 28 listopada do 26 grudnia. QSL via LoTW i ClubLog.

OX - Grenlandia: Alex OZ7AM jako OX7AM i Mikkel OZ7AKT jako OX7AKT będą aktywni z Kangerussuag na Grenlandii (NA-018) między 22 a 29 listopada i 24 do 29 listopada. OX7AM weźmie dodatkowo udział w zawodach CQWW DX CW Contest w stylu 2BSIQ (Two Bands Synchronized Interleaved QSOs). QSL via LoTW, Club Log OQRS lub via OZ1ACB.

PJ4 - Bonaire: PJ4/K4BAI i PJ4/KU8E będą aktywni w dniach 23 - 30 listopada. Wezmą udział w CQWW DX CW Contest jako PJ4A.

PY - Brazylia: Stacja PV22CUP jest aktywna do 18 grudnia podczas FIFA World Championship w Katarze. QSL via LoTW.

SP - Polska: Z okazji 95 lecia Polskiego Radia Katowice będą aktywne stacje 3Z95PRK, HF95PRK, SN95PRK, SO95PRK, SP95PRK i SQ95PRK od 26 listopada do 11 grudnia.

T33 - Banaba Island: Norbert DF6FK i Judith DL2ZAD będą aktywni z Banaba Island (OC-018) do 12 do 24 stycznia 2023.

T8 - Palau: Noby JA0JHQ będzie aktywny jako T88PB z wyspy Koror (OC-009) od 25 do 29 listopada, głównie w czasie zawodów CQWW DX CW. Od 30 listopada do 5 grudnia pracował będzie Tony JH1FFW jako T88RC, na FT8 i SSB. QSL via LoTW.

TK - Korsyka: S53BB, S53CC, S53F, S53MM, S53RM, S53WW, S53ZO, S55OO, S57AL, S57C, S57K, S57L I S57VW będą aktywni na pasmach jako TK/znaki domowe od 21 do 29 listopada.

TL - Republika Środkowoafrykańska: TL8AA i TL8ZZ są aktywni do 26 listopada w pasmach 160 do 6 m CW SSB, RTTY i FT8.

TY - Benin: Tapani OH5BM, Pekka OH2TA i Timo OH5LLR będą aktywni jako TY5AF z wioski Grand Popo między 22 i 29 listopada na wszystkich pasmach i różnymi emisjami. Aktywność obejmuje również zawody CQWW DX CW Contest. QSL via LoTW.

V2 - Antigua Barbadua: Bud AA3B będzie aktywny jako V26K od 22 do 28 listopada, głównie na CW wraz z udziałem w CQWW DX CW Contest jako Single Operator all band low power. QSL via znak domowy.

V8 - Brunei Darussalam : Didier, F5NPV jest aktywny jako V85NPV ze stolicy państwa i spędzi tam kilka lat. QSL via LoTW.

VP2M - Montserrat: Dennis VA3WB będzie aktywny jako VP2MJA między 24 a 29 listopada, głównie podczas CQWW DX CW Contest. Poza zawodami będzie aktywny na CW SSB i FT8 w pasmach od 160 do 6 m. QSL via LoTW.

VP5 - Turks & Caicos Islands: Doug VA3DF i Tony VE3RZ będą aktywni jako VA3DF/VP5 i VE3RZ/VP5 od 22 do 29 listopada na CW i trochę SSB i FT8 wraz z aktywnością jako VP5Y podczas zawodów CQWW DX CW. QSL via LoTW i M0URX OQRS.

VU - Indie: Datta VU2DSI będzie aktywny jako AU2JCB od 25 listopada do 13 grudnia celem uczczenia urodzin (30 listopada 1858) indyjskiego fizyka, pioniera radiokomunikacji Jagadish Chandra Bose, na SSB (3710, 7040, 7150, 14210, 14250, 14310, 21235, 21310, 21350, 28490, 28510 i 28545 kHz) i FM (29700, 50800 i 51500 kHz). Dodatkowo aktywne będą stacje AU3JCB i AU5JCB.

Z6 - Kosowo: Henning OZ2I będzie aktywny jako Z68EE z Kosowa między 24 a 30 listopada, wliczając w to aktywność podczas zawodów CQWW DX CW Contest. QSL via ClubLog OQRS i LoTW.

ZD7 - St. Helena: Christopher HB9FIY jest aktywny jako ZD7CA do 26 listopada w wolnym czasie na 40 do 10m SSB, PSK31 i RTTY. QSL via EA5GL.

Wyniki zawodów:

SKMC 2022 Claimed:
https://log.mrasz.hu/results/6356d0ab55a03970801f6a6a/claimed

DTC 2022:
https://contest.agcw.de/dtc/results.php?y=2022

Oceania DX Contest SSB Raw:
https://www.oceaniadxcontest.com/ssb-raw-scores-2022

Nadchodzące zawody:
CQWW DX CW Contest 26 listopada 00.00 UTC - 27 listopada 24.00 UTC
http://www.cqww.com/rules.htm

Zapowiedziane aktywności w czasie CQWW DX CW:
https://www.ng3k.com/Misc/cqc2022.html

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

12. UKF - zawody

145 MHZ IARU R1 2022

Od przewodniczącego VHF+Contest, Alexa IV3KKW otrzymaliśmy taką, miłą dla polskich sympatyków UKF informację:
"Wstępne wyniki ostatnich zawodów IARU R1 145 MHz są dostępne na IARU Region 1 VHF & Up Contest Robot: https://iaru.oevsv.at. Otrzymaliśmy 2109 dzienników z 33 różnych krajów. To największa liczba logów jaką kiedykolwiek otrzymano w ramach tych zawodów, dziękujemy wszystkim uczestnikom.
Okres składania reklamacji zakończy się 30 listopada, po czym wyniki będą ostateczne. W przypadku jakichkolwiek próśb albo zgłoszenia uwag prosimy pisać na adres iv3kkw@gmail.com".

W mocno obsadzonej, najbardziej prestiżowej kategorii MO Zespół SN7L, z liczbą prawie pół miliona zdobytych punktów, znalazł się ponownie, podobnie jak w roku ubiegłym, na pierwszym miejscu.
Czekamy na ostateczne potwierdzenie wyników, niemniej już składamy gratulacje liderowi grupy Maćkowi SP7TEE wraz z całym Zespołem za kolejne znakomite osiągnięcie!
Równolegle otrzymana w tym czasie informacja o pracach w Ministerstwie Cyfryzacji nad nowym rozporządzeniem dotyczącym pozwoleń amatorskich, gdzie m.in. dla UKF proponuje się ograniczenie mocy urządzeń do 150 W, brzmi w zestawieniu z poprzednią, jak ponury żart. Sprawa nie jest przesądzona, ale trend - niestety, widoczny...

Info. Stanisław SQ2EEQ

____________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Marcinowi SP3BBS i, Stanisławowi SQ2EEQ, Jerzemu SP5SSB, Jerzemu SP8HPW, Krzysztofowi SP6DVP, Dariuszowi SP3TYJ, Waldemarowi 3Z6AEF, Tomkowi SP3QDM.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.
W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno - językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe r11; bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,285,782 Unikalnych wizyt