PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3309 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 46/22 z dnia 16.11.2022
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 46/2022 z dnia 16 listopada 2022 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/.

*Na portalu Komunikatów zostanie umieszczony Komunikat w pełnej wersji graficznej w formacie PDF

I. Sprawy organizacyjne

1. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja "Siepomaga", Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" PCPM i wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy, pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy .
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na bazie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK


2. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

W dniu 10 listopada odbyło się 8 w 2022 r. posiedzenie Prezydium ZG PZK. Obecni byli Tadeusz SP9HQJ prezes PZK, Piotr SP2LQP wiceprezes PZK, Marek SP3AMO wiceprezes PZK, Piotr SP2JMR sekretarz PZK, Stanisław SQ2EEQ przewodniczący GKR, Krzysztof SQ2JK wiceprzewodniczący GKR, Tomasz SP3QDM z-ca członka Prezydium, jako gość Jakub SQ2PMN administrator SI PZK.
Na początku spotkania obecny był Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK, który z powodów technicznych nie wziął udziału w posiedzeniu.
Posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym przez prezesa PZK, a głównym celem było podjęcie kolektywnych decyzji w sprawach niektórych płatności.

Kolejnymi tematami, które poruszano były:
- Sprawy informatyczne, w tym administrowanie listą zespołu SN0HQ, która znajduje się w zasobach SPDX Clubu.
- Stanowisko PZK w temacie projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie Pozwoleń w służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej. Projekt ten nie był dotychczas poddany konsultacji i wg obecnych wymaga szeregu korekt, które zostaną przez nas uwzględnione podczas konsultacji.
- Przedyskutowano częściowo proponowane zmiany w Statucie PZK. Uznano, że Statut powinien być możliwie najkrótszy, a większość szczegółowych rozwiązań powinno znaleźć się w regulaminach uchwalanych przez ZG PZK. Administrator SI PZK Jakub SQ2PMN zaproponował pracę nad Statutem w formie tabeli, której kolejne pozycje będą analizowane przed przedstawieniem ich Zjazdowi.
- Sprawą niespójnych zapisów w zakresach czynności członków Prezydium zajmie się Marek SP3AMO i ureguluje je do następnego posiedzenia Prezydium.

Spotkanie trwało ponad 2 godziny. Protokół z niego będzie opublikowany w czasie najbliższych 14 dni na portalu PZK oraz rozesłany do Członków ZG PZK.
Posiedzenie prowadził Tadeusz SP9HQJ prezes PZK, protokołował Piotr SP2JMR.

Info. Piotr SP2JMR

3. Walne Zebranie Warszawskiego OT PZK (OT25)

Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 19 listopada 2022 r. w Warszawie:
- w pierwszym terminie 19 listopada 2022 r. o godzinie 10:00,
- w drugim terminie 19 listopada 2022 r. o godzinie 10:30,
w sali Ligi Obrony Kraju przy ul. Chocimskiej 14 (III piętro, sala 305).
Porządek zebrania jest zamieszczony na portalu OT25: https://wotpzk.org.pl/

Info. Jerzy Szawarski SP5SSB Prezes WOT

4. Walne Zebranie Lubelskiego OT PZK (OT20)

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK odbędzie się w dniu 20 listopada 2022 r. (niedziela).
Miejsce zebrania: Społeczna Szkoła Podstawowa im. S.F. Klonowica w Lublinie, Al. Warszawska 94, sala gimnastyczna.
Początek zebrania: godz. 10:00 w pierwszym terminie lub 10:30 w drugim terminie.
Proponowany program zebrania znajduje się na stronie Lubelskiego OT PZK ot20.pzk.org.pl

Info. Jerzy SP8HPW Prezes OT-20

5. Walne zebranie sprawozdawcze Środkowo-Pomorskiego OT-22 PZK

Zebranie sprawozdawcze OT-22 odbędzie się w dniu 10.12.2022 r. w Darłówku Zachodnim, ul. Kotwiczna 14, na terenie Terminala Pasażerskiego Portu Darłowo:
- pierwszy termin godz. 10:00,
- drugi termin godz. 10:30.
Plan zebrania:
- Sprawozdanie Prezesa Oddziału, Skarbnika, Sekretarza, Menadżera kart QSL, Komisji Rewizyjnej i osób sprawujących nadzór nad mieniem oddziału.
- Wolne wnioski i dyskusja.
Po skończonych obradach, zgodnie z naszą tradycją organizujemy spotkanie opłatkowe. Każde z dotychczasowych było udane, a stoły nie świeciły pustkami.
Prosimy o prezentację swoich umiejętności kulinarnych, nawet tych, którzy nie wierzą w swoje zdolności. Miło będzie, gdy każdy z uczestników włoży swój wkład, choćby drobny. Liczą się chęci.
Zapewne Skarbnik Oddziału nie odmówi przyjęcia wpłaty na składkę członkowską. Może lepiej wpłacić teraz, niż później zapomnieć.
Zapraszamy członków Oddziału i sympatyków krótkofalarstwa.

W imieniu Zarządu OT-22 PZK Jurek SQ2NIA

II Wydarzenia

6. Akcja "Pamięci Tych, którzy odeszli - Silent Key Memorial 2022r, " w liczbach.

Informujemy, że w dniach 1-6 listopada 2022 r. 915 korespondentów nawiązało 1542 QSO z radiostacją memoriałową SP0SKM. W tym zdecydowaną większość stanowiły stacje polskie. Wspomniano i upamiętniono 803 znaki wywoławcze "SK", czyli Kolegów, którzy opuścili na zawsze nasze grono. Miara pamięci o tych, którzy odeszli, wyrażona w liczbach, przerosła oczekiwania organizatorów. Równie ważna jest ciepła, wręcz podniosła atmosfera towarzysząca radiowym wspomnieniom, a wszystko to ulokowane w okresie listopadowych świąt. Organizatorzy akcji stanęli przed koniecznością zmian w projekcie Certyfikatu, gdyż nie spodziewano się zapełnienia "Tablicy Pamięci SK" taką ilością znaków wywoławczych. Udostępnienie certyfikatów na portalu LogSP planowane jest w przyszłym tygodniu. Organizatorem jest Redakcja Komunikatów PZK.

Info. Jerzy SP3SLU

7. Wystawa "Historia Krótkofalarstwa Kaliskiego"

Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV, działający jako koło naukowe Akademii Kaliskiej, zorganizował wystawę "Historia krótkofalarstwa kaliskiego" w ramach miejskich uroczystości upamiętniających rocznice 11 listopada 1918 r. - Odzyskania Niepodległości.
Ekspozycja znajduje się na parterze budynku Collegium Oecologicum Akademii Kaliskiej, przy ulicy Poznańska 201-205 w Kaliszu, od dnia 29 października do 2 grudnia 2022 r.

Info. i foto. Bogdan SP3LD

8. 95 lat Polskiego Radia Katowice

Od 26 listopada do 11 grudnia 2022 r. z okazji 95-lecia Polskiego Radia Katowice aktywne będą stacje: 3Z95PRK, HF95PRK, SN95PRK, SO95PRK, SP95PRK, SQ95PRK.
Za łączności z tymi stacjami będzie można zdobyć dyplom dostępny do pobrania z portalu logsp.pzk.org.pl.
Akcja dyplomowa powstała pod patronatem Polskiego Radia Katowice z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach i stacji oddziałowej SP9PNB przy współudziale: Radioklubu SP9KJU w Raciborzu, Klubu SP9PKM w Pszowie, Klubu Śląska Cieszyńskiego SP9SCI w Cieszynie oraz stacji indywidualnych Mariusza SP9MRP oraz Roberta SQ9FMU.
Dyplom podstawowy:
- stacje SP: 3 QSO dowolnymi emisjami,
- stacje EU: 2 QSO dowolnymi emisjami,
- stacje DX: 2 QSO dowolnymi emisjami.
Dyplom CW:
- stacje SP: 4 QSO emisją CW,
- stacje EU i DX: 3 QSO emisją CW.
Dyplom PHONE:
- stacje SP: 4 QSO fonią,
- stacje EU i DX: 3 QSO fonią.
Dyplom DIGITAL:
- stacje SP: 4 QSO dowolnymi emisjami cyfrowymi,
- stacje EU i DX: 3 QSO dowolnymi emisjami cyfrowymi.

Nie zalicza się łączności typu "cross band" i "cross mode".
Dyplomy dostępne również dla SWL, należy przesłać swoje logi (format Cabrillo)
do Koordynatora: sq9fmu@gmail.com.
Stacje SWL prosimy o cierpliwość, dyplomy będą rozsyłane po sprawdzeniu
nadesłanych logów, po zakończeniu aktywności stacji okolicznościowych (po 11 grudnia br.).
Karty QSL za QSO ze stacjami okolicznościowymi via biuro.
Cały regulamin dostępny na stronie Śląskiego Oddziału Terenowego PZK http://pzk.katowice.pl/index.php?news&nid=263
Organizatorzy zapraszają do udziału w akcji dyplomowej.

Info. Robert SQ9FMU

9. Giełdy w Pszowie!

Spotkania połączone z giełdą w Rybnickim Oddziale Terenowym PZK (OT-31 PZK) mają już blisko 25-letnią tradycję. Comiesięczne spotkania z giełdą radiową najpierw odbywały się w budynku LOK w Rybniku przy ulicy Prostej w gościnnych progach klubu SP9KJT, a po problemach lokalowych w 2015 r. zostały przeniesione do oddalonego o 10 km od Rybnika miasta Pszów.
Spotkania połączone są z giełdą sprzętu krótkofalarskiego, CB, elektroniki i anten, a odbywają się zawsze w trzecią niedzielę miesiąca, od godziny 8.00-11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie przy ul. Traugutta 1 (przy rynku). Organizatorem są klub SP9PKM i OT-31 PZK.
W promieniu 100 m od MOK zlokalizowanych jest kilka parkingów. W trakcie spotkań oddział uruchamia biuro QSL, do dyspozycji jest Zarząd Oddziału, działa kawiarenka giełdowa i oczywiście każdy może wystawić sprzęt radioamatorski na przygotowane przez organizatorów stanowiska.
To wszystko odbywa się na dużej sali kinowo-teatralnej, która może pomieścić wszystkich przybyłych miłośników radia. Spotkania organizowane raz w miesiącu integrują członków naszego OT PZK, ale również pozwalają się otworzyć na odwiedzających nas gości z różnych regionów kraju i z zagranicy, a towarzyszące giełdy radiowe uatrakcyjniają nasze spotkania.
W bogatej historii giełd pozostają nie tylko liczne spotkania radioamatorów, ale także wystawy sprzętu radiowego w wersji retro i ciekawe prelekcje techniczne. Zapraszamy do odwiedzenia naszych rgiełdo-spotkańr1;, a najbliższa okazja nadarza się już w niedzielę 20 listopada.

73! Gienek SQ9HZM


III. Sport

10. Wiadomości nie tylko DX-owe

3B8 - Mauritius: Członkowie zespołu 3B8M będą ponownie aktywni w okresie od 20 do 30 listopada z wyspy Mauritius AF-049. QQRS via M0OXO.
Wyjazd organiozwany jest na zawody CQ WW DX CW Contest. Przed zawodami stacje będą QRV jako:
Philipp DK6SP (3B8/DK6SP, QSL via LoTW i Club Log OQRS),
Olof G0CKV (3B8HA, QSL via M0OXO OQRS), Alan K0AV (3B8/K0AV),
Jamie M0SDV (3B8/M0SDV, QSL via LoTW i Club Log OQRS),
Oliver W6NV (3B8/W6NV) i Denny KX7M (3B8/KX7M, QSL via LoTW i F5CWU OQRS: https://www.f5cwu.net/oqrs/).

3B8 - Mauritius: Jean-Paul PF0X będzie aktywny od 21 listopada do 1 grudnia jako 3B8X z Mauritiusa. QSL via znak domowy.

3B9 - Rodrigues: Kazu M0CFW będzie aktywny jako 3B9/M0CFW z wyspy Rodrigues AF-017 od 20 do 30 listopada.
W zawodach CQ WW DX CW Contest usłyszymy go jako 3B9KW. QSL via LoTW.

4L - Gruzja: Alex K6VHF od 18 do 27 listopada nadawać będzie jako 4L1FP z Tbilisi. QSL via OQRS lub via K6VHF.

5H - Tanzania: Eddy OE3SEU kontynuuje swoją podróż po Afryce. Po aktywności z RPA ZS/OE3SEU, Namibii V5/OE3SEU/P i Zambii 9J2SEU obecnie przebywa w Tanzanii skąd nadaje jako 5H3SE.
QSL via LoTW. Można go śledzić na https://we-travel.at/.

5V - Togo: Andy KB9IJI wrócił do Togo po krótkim pobycie w domu. W wolnym czasie jest QRV pod znakiem 5V7JA. Po papierową QSL prosi o e-mail z danymi QSO na adres kb9iji@gmail.com.

9M2 - Zachodnia Malezja: stacja okolicznościowa 9M100SK jest aktywna od 15 listopada do 31 grudnia z okazji 100 rocznicy Harcerstwa Kedah. QSL direct via 9W2TXL.

A3 - Tonga: Stan LZ1GC i Ivan LZ1PM nadal są QRV jako A35GC i jak dotąd mają w swoim dzienniku ponad 20 000 QSO.
Pracują w CW, SSB i FT8 od 160-10 m, ale nie byli jeszcze w stanie nawiązać QSO z Europą w paśmie 160 m.
Na 80 m mają w logu tylko 76 stacji z Europy, a na 10 m wciąż mają 255 QSO. Dnia 11 listopada, o godzinie 10:49 czasu lokalnego, przeżyli trzęsienie ziemi o sile 7,3 stopnia w skali Richtera, które nawiedziło wyspę Tonga wywołując ostrzeżenie przed tsunami. Rząd Tonga wezwał obywateli do natychmiastowej ewakuacji w głąb kraju. Aktywność A35GC została zawieszona na kilka godzin. Jednak zagrożenie tsunami już minęło, pokoje radiowe mają się dobrze i dalsza aktywność potrwa do 20 listopada. QSL via LZ1GC ClubLog OQRS.

A6 - ZEA: Członkowie Emirates Amateur Radio Society EARS do 18 listopada obchodzą Narodowe Święto Omanu i są aktywni jako A60OMA. QSL via EA7FTR.
Na paśmie spotkamy również inne stacje A60OMA/0, A60OMA/1 itd.

A9 - Bahrain: Również członkowie Bahrain Amateur Radio Society BARS biorą udział w Święcie Omanu i są QRV jako A91OMA do 18 listopada. QSL via EC6DX.

HH - Haiti: Członkowie klubu HH2RCH będą aktywni jako HH18NOV od 18 do 27 listopada z okazji Bitwy pod Vertières.
QSL via Club Log OQRS lub via N2OO. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Verti%C3%A8res

HR - Honduras: K1TR, K1XM, KQ1F, SM7IUN i W1UE będą QRV z wyspy Roatan NA-057 od 20 do 30 listopada. Podczas CQ WW DX CW będą używać znaku HQ9X. QSL via KQ1F.

JA - Japonia: Take JI3DST od 17 listopada do 15 grudnia będzie nadawać z wyspy Miyakojima AS-079.
Usłyszymy go jako JS6RRR oraz JI3DST/6, JJ5RBH/6 i JR8YLY/6. Na FT8 jako JI3DST/P, JJ5RBH/P i JR8YLY/P.

JA - Japonia: Kenji JA4GXS/2 w dniach 19 i 20 listopada będzie QRV z wyspy Toshi AS-206. QSL via biuro.

KH8 - Amerykańskie Samoa: Bob W7YAQ i Al K7AR od 18 listopada do 1 grudnia będą aktywni jako K8H z Pago Pago na wyspie Tutuila OC-045.
QSL via OQRS, LoTW i W7YAQ.

P4 - Aruba: John W2GD ponownie będzie nadawać z Aruby jako P44W SA-036 od 21 do 29 listopada. QSL via N2MM.

TK - Koryska: Słoweńcy w składzie S53BB, S53CC, S53F, S53MM, S53RM, S53WW, S53ZO, S55OO, S57AL, S57C, S57K, S57L i S57VW będą aktywni jako TK/znak domowy z Korsyki EU-014 od 21 do 29 listopada.
Podczas CQ WW CW będą używać znaku TK0C. QSL TK0C via S50C.

TY - Benin: Pekka OH2TA, Tapani OH5BM i Timo OH5LLR od 21 do 29 listopada będą QRV jako TY5AF z Beninu. QSL via OQRS Club Log lub via OH5LLR.

V4 - St. Kitts: Bob WX4G ponownie będzie aktywny jako V48A z St. Kitts NA-104. QSL via LoTW, Club Log OQRS i WX4G.

V8 - Brunei: V85NPV to znak Didiera F5NPV od 31 października br. Wcześniej przez trzy miesiące używał znaku V85/F5NPV. Nadaje z Bandar Seri Begawan stolicy Brunei. QSL tylko eQSL i LoTW.


Zawody:
19 - 20 listopada 2022 r. - LZ DX Contest http://lzdx.bfra.org/

Wyniki zawodów:
WAE DC CW 2022 https://dxhf2.darc.de/~waessblog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=en

Od 14 do 20 listopada trwa tydzień aktywności na telegrafii członków klubu Essex CW ARC https://essexcw.uk/activity-week/.

W tym samym czasie klub FISTS organizuje tydzień aktywności na kluczach sztorcowych https://fists.co.uk/activitiescalendar.html#fistsskw2022.

Pozdrawiam Adam SQ9S

11.Zakończenie ekspedycji FJ/SP9FIH

SP9FIH po dwóch tygodniach pracy z Saint Bartholemy zakończył pracę w dniu 14.11.2022 r. W momencie pisania tej informacji Janusz jest w podróży do Polski w samolocie nad Atlantykiem. Oczekiwany przylot w dniu dzisiejszym na lotnisko Okęcie w Warszawie. Jest przygotowany komitet powitalny z OT73
i klubu SP5PBE.

Link do strony ekspedycji: http://fj.dxpeditions.org/
Log on-line: http://fj.dxpeditions.org/index.php?id=online-log

Ekspedycja była dwuosobowa, oprócz Janusza SP9FIH brał w niej udział Lech SP9FUY.
A zestawienia widocznego w wersji PDF widać jakie było zainteresowanie w poszczególnych krajach (podmiotach DXCC) aktywnością z "PJ";.


Info: Zygi SP5ELA


12. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC- 2.3 GHz i wyżej - zawody aktywności UKF - wtorek, 22 listopada 2022, godz. 18:00 - 22:00 UTC.
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/.

Info. Stanisław SQ2EEQ

IV. CW....CW....CW....

13. Nagroda CWops za rozwój sztuki CW

CWops ma przyjemność ogłosić, że przyjmuje już nominacje do tej prestiżowej nagrody za rok 2023. Celem nagrody jest uhonorowanie osób, grup lub organizacji, które wniosły największy wkład w rozwój sztuki lub praktyki komunikacji radiowej alfabetem Morse'a. Szczegółowe informacje na temat laureatów tej nagrody od 2016 roku można znaleźć na stronie CWops Award Winners - CWops.

Kryteria - Kandydatami do nagrody mogą być:
· Autorzy publikacji związanych z CW,
· CW rekruterów, trenerów, mentorów, trenerów i instruktorów,
· Rzecznicy publiczni CW,
· Organizatorzy działań CW,
· Projektanci i wynalazcy, którzy rozwijają sztukę lub praktykę CW,
· Inni współtwórcy sztuki lub praktyki CW.

Uwaga: Nagroda nie jest ograniczona do krótkofalowców ani ich organizacji.

Nominacji może dokonać każdy (nie tylko członkowie CWops). Nominacje należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: awards@cwops.org z kopią na adres: secretary@cwops.org. Wiadomość e-mail zostanie wysłana z potwierdzeniem otrzymania każdej nominacji. Aby nominacja została rozpatrzona, musi wpłynąć do 10 marca 2023 r. i zawierać:
· Szczegółowe wyjaśnienie potwierdzające kwalifikacje kandydata zgodnie z powyższymi kryteriami.
· Nazwiska i znaki wywoławcze (jeśli dotyczy) nominowanych oraz informacje kontaktowe, w tym ich adresy pocztowe, adresy e-mail i numery telefonów.
· Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i sygnał wywoławczy (jeśli dotyczy) osoby zgłaszającej kandydaturę.

Lista nagrodzonych zostanie zaprezentowana w Dayton Hamvention 2023. Jeśli odbiorca nie będzie obecny, nagroda zostanie do niego wysłana.
Info. Riki Kline, K7NJ, Przewodniczący Kapituły Nagrody CWops za rozwój CW

V. Silent Key
___________________________________________________________

SP8NFG SK

Z przykrością informuję, że w dniu dzisiejszym zmarł nasz Kolega, wieloletni Członek Zarządu Klubu SP8PEF i Oddziału Jarosławskiego PZK Podpułkownik Rezerwy Robert Kołodziejczyk SP8NFG.

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Maleniskach w sobotę (19.11.2022 r.) o godzinie 13.00.

Cześć Jego pamięci,

Zbigniew SP8AUP Prezes OT-35 PZK


____________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Rikiemu K7NJ Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Jerzemu SP5SSB, Jerzemu SP8HPW, Bogdanowi SP3LD, Robertowi SQ9FMU, Jurkowi SQ2NIA, Eugeniuszowi SQ9HZM, Zbigniewowi SP8AUP.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.
W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe r11; bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,284,780 Unikalnych wizyt