PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 38/22 z dnia 21.09.2022
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 38/2022 z dnia 21 września 2022 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 kHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

*Ilustracje i zdjęcia widoczne w wersji PDF

I. Sprawy organizacyjne

1. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. PZK nie ma w swoim Statucie działalności pomocowej lub charytatywnej. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja "Siepomaga", Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" PCPM i wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy , pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy.
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na bazie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

2. Po Posiedzeniu Prezydium ZG PZK

Posiedzenie Prezydium ZG PZK zgodnie z zapowiedzą odbyło się w sobotę 17 września, w siedzibie sekretariatu ZG PZK, w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204. Obecny był cały skład Prezydium oraz 3 członków GKR PZK ze Stanisławem SQ2EEQ przewodniczącym GKR na czele. Posiedzenie trwało 7 godzin i zakończyło się o godz.18.00

1. Jan SP2JLR skarbnik PZK omówił stan finansów Związku na dzień 16 września 2022 roku, który przedstawia się następująco.
- ZG PZK konto główne: 24 934,46 zł
- lokata 5,11% 22.07r11;18.10.2022 kwota: 100 000,00 zł
- 1% OPP: 62 718,40 zł, w tym środki za 2021
- lokata 5,12% 28.07r11;27.10.2022 kwota: 100 000,00 zł
- Oddziały Terenowe: 171 091,41 zł
- Razem: 458 744,27 zł
Skarbnik omówił niektóre elementy realizacji budżetu w tym: składki członkowskie, których wpłynęło o 11.000 zł więcej niż założono. Obecnie na liście wg systemu OSEC jest 3350 członków indywidualnych i 377 pozostałych. W sumie jest mniej o 104 członków w stosunku do roku ubiegłego.
Omówiona została także kwestia nagród za aktywność w Mistrzostwach HF IARU. PZK ufundowało nagrody dla 10 stacji, które jako pierwsze zrobiły 12 łączności ze stacją SN0HO. Lista była opublikowana na liście dyskusyjnej SN0HQ i jest przedmiotem publikacji w niniejszym Komunikacie.
Skarbnik PZK Jan SP2JLR stwierdził, że nagrody za Intercontest powinny być wręczane przy okazji spotkania, które organizuje PZK, skoro nagrody funduje PZK. Podkreślił, że Intercontest jest współzawodnictwem SPDXClubu.
Prezydium dziękuje Krzysztofowi SP7GIQ, który to współzawodnictwo prowadzi, a powodowany głęboką troską o rozwój contestingu w SP proponuje tworzenie nowych klasyfikacji.

2. Omówiono braki w dokumentach księgowych, powstałe z winy Oddziałów Terenowych, które nie przekazują w terminie dokumentów do księgowości PZK. Księgowość sporządziła wykaz zaległości w dokumentach. Sytuacja jest niepokojąca, ponieważ pod koniec roku występuje znaczny zakres prac związanych z wyjaśnianiem i prostowaniem błędów w dokumentacji przychodzącej z Oddziałów Terenowych. Sprawy zaległości w dokumentach będą na bieżąco rozwiązywanie i zostaną podjęte działania mające na celu jak najszybsze uzyskanie brakujących dokumentów z poszczególnych OT. Zestawienie braków w dokumentach zostanie rozesłane do poszczególnych OT.

3. Przed nami inwentaryzacja. Zarządzenie o niej wyda Prezes PZK. Zwykle Prezes PZK powołuje najpierw komisje likwidacyjne, jednak żaden z OT po informacji Skarbnika o możliwości powołania w oddziale takiej komisji (patrz informacja z posiedzenia ZG PZK w dn. 18.06.2022) z takiej możliwości nie skorzystał. Obecnie od Prezesów OT oczekujemy przedstawienia kandydatur do Komisji Spisowych, które powoła Prezes PZK. Termin powołania Komisji Spisowych to 15 października br.

4. Polityka informacyjna PZK wymaga poprawy. Bardzo dużo zależy od przedstawicieli PZK, którzy uczestniczą w różnych spotkaniach i zebraniach. Piotr SP2JMR zwrócił uwagę na potrzebę informowania o najważniejszych sprawach w PZK, takich jak sytuacja finansowa, sprawy członkowskie, wydarzenia, które były i nadchodzących. Poinformował o założeniu nowego profilu PZK na Facebooku.
Marek SP3AMO zauważył, że na forum dyskusyjnym znajdującym się na portalu PZK niewiele się dzieje, a szkoda, bo jest to nasz własny kanał informacyjno - dyskusyjny. Zaproponowano zwiększenie aktywności informacyjnej OT, czyli informowanie o wydarzeniach nawet tych niszowych. Ważne informacje powinny być przekazywane do Komunikatów PZK oraz na profil PZK na Facebooku.

5. Dyskutowano o terminach posiedzeń ZG PZK oraz o proponowanej zmianie terminów opłacania składek członkowskich.

6. Prezydium biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę PK UKF z PZK wyraziło zgodę na umieszczenie logo PZK na dyplomie SP VHF wydawanym przez PK UKF.

7. Piotr SP2LQP omówił sprawę odwołania SP DX Contestu 2022 przez Komisję tych zawodów, pomimo zajęcia jednoznacznego stanowiska przez Prezydium ZG PZK, które polegało na tym, że SP DX Contest 2022 powinien się odbyć z wykluczeniem klasyfikacji stacji rosyjskich i białoruskich.

8. Piotr SP2LQP przedstawił temat porozumienia o współpracy zawartego z SP DX Klubem w 2016 r. i wyraził opinię, że w obecnej sytuacji porozumienie to powinno być renegocjowane. Otrzymał na to akceptację członków Prezydium.

9. Przedyskutowano propozycje zmian w Regulaminie Obsługi QSL Członków PZK.

10. Piotr SP2LQP omówił propozycje zmian w statucie PZK - sprawy członkowskie, w tym rozgraniczenie członkostwa zwyczajnego od nadzwyczajnego, temat klubów PZK i innych, w tym uprawnień zarządów OT w stosunku do klubów. W najbliższym czasie wspólnie z Piotrem SP2LQP nad Statutem PZK będzie pracował Marek SP3AMO.

Info. Piotr SP2JMR

3. Profil PZK na Facebooku

Przez ostatnie 10 lat użytkownicy Facebooka mogli wyszukać i polubić profil działający pod nazwą Polski Związek Krótkofalowców. Poza nazwą znaleźć można było na nim również logo PZK i dane adresowe, choć nie byliśmy właścicielem tego profilu. W ostatnich dniach możecie przeczytać internetowe wypowiedzi o próbach rwrogiegor1; przejęcia profilu, a nawet działaniach niekorzystnych dla całego środowiska. Warto poświęcić temu tematowi kilka minut i wyrobić sobie własną opinię do czego gorąco zachęcam. To jest także dobra okazja, aby zastanowić się nad tym jaki jest tak naprawdę cel naszej obecności w social mediach?

Na profilu publikowano dużo informacji dotyczących krótkofalarstwa.
Z perspektywy użytkownika wyglądał na oficjalny profil Związku. W połowie bieżącego roku Prezydium PZK podjęło decyzję o konieczności uporządkowania tego tematu na wzór innych zadań w naszej Organizacji. Podobnie jak mamy osoby odpowiedzialne np. za finanse czy kontakty z IARU, powołano osobę odpowiedzialną za temat social mediów. Dzięki temu można jasno określić zakres odpowiedzialności oraz oczekiwania. Osoba pełniąca tą funkcję publikuje informacje i odpowiada na pytania w imieniu Związku. Ważna jest spójność, dbanie o wizerunek Organizacji oraz strategia.

Prawo własności do profilu funkcjonującego pod nazwą Polski Związek Krótkofalowców wzbudzało wiele emocji. Czy Związek mógł oczekiwać, że będzie właścicielem konta prowadzonego pod taką nazwą? Niezależnie od tego kto jest teraz w Prezydium i kto będzie w przyszłości podzielam zdanie, że jedynie PZK powinien być właścicielem kont w social mediach wykorzystujących nazwę Związku podobnie jak swojej domeny internetowej.
Następnie może powierzać pełnienie określonych funkcji konkretnym osobom. Ma prawo tę decyzję zmieniać. Rozwiązań było kilka - przekazać prawo własności profilu do Związku lub zamknąć dotychczasowy profil, lub zmienić jego nazwę, aby nie wykorzystywała nazwy i logo PZK. Żaden z wyborów nie był idealny.
Po podjęciu formalnych działań ze strony Związku dotychczasowy właściciel zdecydował się na zmianę nazwy profilu. Choć dla obu stron nie było to rozwiązanie idealne, to jednak pozwoliło ono Związkowi na uporządkowanie sytuacji i założenie oficjalnego profilu na Facebooku. Warto odnotować, że wcześniej z jednym z managerów profilu podejmowano rozmowy oraz próby uporządkowania sytuacji.

Drugim elementem wzbudzającym duże emocje jest rzekoma chęć cenzurowania profilu. Tu warto odpowiedzieć sobie na pytanie co rozumiemy jako cenzurę i czy Związek może/powinien reagować na niektóre publiczne wypowiedzi? Czy język i kultura wypowiedzi, znane z pewnego forum dyskusyjnego są najlepszym ambasadorem naszego hobby?
Po zmianach na profilu pojawiły się jasno wyznaczone granice, których nie należy mylić z cenzurą. Analogicznie jak na innych dużych profilach lub forach. Szanując swobodę wypowiedzi i krytykę jasno określono, że będziemy reagować na komentarze wulgarne, obraźliwe lub kierujące do niebezpiecznych stron internetowych. Przez kilka miesięcy ani razu nie korzystaliśmy z tej możliwości. Wykorzystywaliśmy natomiast aktywność w formie udzielania odpowiedzi na komentarze. Raz zareagowaliśmy na treść opublikowaną w imieniu PZK przez innego z redaktorów, a dotyczącą pracy ze stacjami Rosyjskimi. Przedstawiała ona prywatne stanowisko osoby, a nie stanowisko Związku lub Reprezentacji - stąd reakcja.

Ocenę sytuacji pozostawiamy każdemu indywidualnie. Przed nami powrót do codziennej pracy nad profilem. Będziemy wspierać różne inicjatywy oraz skupiać uwagę na nowych osobach. Ich perspektywa jest zupełnie inna. Przypomnijcie sobie radość z pierwszej łączności z Japonią lub stacją /mm. Dla doświadczonego krótkofalowca to nic szczególnego, zwykła codzienność... brak powodu do ekscytacji. Dla nowej osoby to naprawdę coś wielkiego, radość i będziemy starali się pokazywać te ciekawe, cenne elementy naszej pasji, które mogą przyciągnąć nowe osoby do radia. Możliwe, że wrócimy do akcji "super moce".
Choć dla niektórych Kolegów "niebieskie obrazki" mogły wydawać się banalne, to były one profilowane punktowo i docierały do konkretnych, wybranych grup - do osób niezainteresowanych jeszcze krótkofalarstwem, które nie znały naszego profilu np. pasjonatów kosmosu, rodziców, miłośników open hardware & software - wśród nich są też potencjalni przyszli krótkofalowcy.

Gorąco zachęcamy polub nasz oficjalny profil na Facebooku: https://www.facebook.com/PolskiZwiazekKrotkofalowcow

Krzysztof SP5E


II Wydarzenia

4. Piknik w Celestynowie

2 października 2022 r. zapraszamy na V Mazowiecki Piknik Radiowy w Celestynowie. Start: 10:00. Jak zawsze miejscem spotkania będzie teren Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Celestynów.

Piknik jest organizowany przez społeczność krótkofalowców zrzeszonych wokół OT-37 oraz klubów krótkofalarskich takich jak SP5POT, SP5MASR, przy udziale klubów SP5WWL i SP5YAM. Jak co roku planujemy prelekcje tematyczne, pokazy sprzętu oraz różnych nowinek radiowych. Całość spotkania dopełni integracja społeczności radioamatorskiej przy ognisku.

W planach m.in. :
- prelekcja Nadleśnictwa w temacie gospodarki leśnej, wypoczynku w lesie oraz zagrożenia pożarowego w lasach,
- bunkry dąbrowieckie jako miejsce dla terenowej aktywności,
- udział w akcjach dyplomowych - pytania oraz odpowiedzi (poprowadzą Mariusz SQ8JCB oraz Tomasz SQ5TK),
- start amatorskiego balonu meteo (w wykonaniu Tomasz SP5LOT, Roberta SQ5RB oraz SP5WWL i SP5YAM),
- wyprawa radiowa do Norwegii (poprowadzi Przemek SP7VC),
- APRS na czasie: Ekonomiczne Digi Pomocnicze w wykonaniu VP-Digi (przedstawi Ryszard SQ9MDD),
- FM Poland czyli Echolink w nowym wydaniu (przedstawi Daniel SP0DZ).
Pomiędzy prelekcjami zostanie wykonana wspólna, pamiątkowa fotografia.

Podczas pikniku swoją obecnością zaszczycą nas: Straż Pożarna, Ratownicy z pierwszą pomocą, samochód gaśniczy Nadleśnictwa Celestynów i inne atrakcje przygotowane przez Nadleśnictwo.

Co ważne - w tym roku zabieramy własny prowiant. Organizatorzy ze swojej strony oferują ognisko, grill, herbatę oraz kawę. Rejestracja na Pilnik dostępna jest pod adresem http://www.piknik-celestynow.pl/rejestracja i pozwoli ocenić Organizatorom ilość gości jakich możemy się spodziewać w czasie pikniku.

Licznie przybywajcie, zapraszamy!

Info. Tomek SQ5T

5. VIII Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców "Renifer 2022"

Wszystkim zainteresowanym koleżankom i kolegom organizatorzy przypominają, że za tydzień z okładem w dniach 23-24-25 września 2022 r., w Swornegaciach koło Chojnic, odbędzie się już VIII międzyoddziałowe spotkanie krótkofalowców. Informacje na stronie www.mskrenifer.pl

Zapraszamy - Organizatorzy

Info. Piotr SP2LQP

6. Kolejne już spotkanie krótkofalowców Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK za nami

Odbyło się ono w dniu 10 września na atrakcyjnym terenie Przystani Jachtowej Marina w Darłowie. Uczestniczyło w nim około 30 osób. Jak zwykle panowała miła przyjacielska atmosfera. Pobyt umilała doskonała muzyka w wykonaniu utalentowanego Artura Jończyka. Jej urokowi poddawali się przechodzący po nabrzeżu turyści.
W trakcie spotkania wręczono grawertony z dedykacją dla krótkofalowców seniorów.
Przygotowano też podziękowanie dla Pani Prezes Zarządu Morskiego Sp. z o.o. w Darłowie za wieloletnie wsparcie i pomoc w rozwoju krótkofalarstwa na Pomorzu Środkowym. Inne obowiązki nie pozwoliły na obecność Pani Prezes na naszym spotkaniu, stąd wręczenie wyróżnienia nastąpiło w dniu następnym.
Składamy podziękowanie Pani Prezes Zarządu Morskiego w Darłowie za udostępnienie nam kolejny raz tego pięknego miejsca na nasze spotkanie.
Dziękuję Piotrkowi SP1GZF za staranne przygotowanie spotkania, dziękuję wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę tego dnia.
Oddziałowe spotkania stały się już tradycją. Zapoczątkował je nasz Kolega Zdzisław SP1II, na jego terenie w Postominie. Kolejne, organizowane przez Janusza SP1RKT odbywały się w Darłowie, w Ośrodku Wczasowym "Laguna". W związku z popularyzacją spotkań międzyoddziałowych w Bachorzu, w których nasz Oddział był współorganizatorem zaprzestano organizować spotkania lokalne. Obserwując duże zainteresowanie kolegów, którzy doceniali atrakcyjność naszych spotkań przywrócony został ten zwyczaj. Od kilku lat odbywają się w Darłowie i cieszą się pochwałami ze strony ich uczestników. Myślę, że będą kolejne, równie udane.
Informacja ze zdjęciami na stronie oddziałowej: https://ot22.pzk.org.pl/index.php/spotkanie-krotkofalowcow-i-sympatykow-krotkofalarstwa/

Info. Jerzy SQ2NIA

7. Zjazd Techniczny Krótkofalowców - Burzenin 2022 c.d.

Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas kolejnych edycji Zjazdów Technicznych jest Konkurs PUK czyli: na przydatne urządzenie krótkofalarskie.
W tym roku do Konkursu zgłosiło się 13 uczestników, którzy przedstawili 23 urządzenia i projekty. Komisja w składzie Łukasz SQ7BFS, Marek SQ7HJB, Karol SQ5KVS, Waldek 3Z6AEF przyjęła następujące zgłoszenia w różnych kategoriach:

1. SP7NJ Paweł Janusiak (ilość projektów: 2) - A
2. SP2FP Paweł Bożenda (ilość projektów: 6) - C
3. SQ9ZAQ Szymon Reiter - C
4. SP2Z Bartosz Krajnik - C
5. SP5CGI MACIEJ GRONOWSKI - D
6. SP9HVW Józef Łuska - C
7. SP4UBW Dariusz Tofiluk (ilość projektów: 4) - E
8. SP6LTP Zbigniew Bakalarczyk - D
9. SP5WAB Tomek Sobczuk - A
10. SP4MK Marcin Kopa (ilość projektów: 2) - A i B
11. SP9LVZ Piotr Faltus - A
12. SQ3MVE Mariusz Hanke - C
13. SP9GDI Jan Szczepanek - C

Po wnikliwej analizie zgłoszonych urządzeń i projektów Komisja podjęła następujące decyzje:
SP7NJ Paweł Janusiak - 1 miejsce kat. A za TRX DIGI mikroQ80,
SP2FP Paweł Bożenda - wyróżnienie kat. C za przedstawione układy filtrów,
SP2Z Bartosz Krajnik - wyróżnienie kat. C za manipulator,
SP5CGI Maciej Gronowski - 1 miejsce w kat. D za Wzmacniacz HF/50MHz o mocy 250W wraz z peryferiami,
SP9HVW Józef Łuska - 1 miejsce w kat. C za zabezpieczenie wzmacniacza,
SP4UBW Dariusz Tofiluk - 1 miejsce w kat. E za programy dla krótkofalowców,
SP4MK Marcin Kopa - 1 miejsce w kat. B za CD2022.

Info. Łukasz SQ7BFS

8. Po X Podkarpackim Zjeździe Krótkofalowców - Marysin 2022


Uczestnicy X Jubileuszowego Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców.
Foto. Bogdan SP8BRE-widoczne w w wersji PDF

Z świeżych, co dopiero otrzymanych informacji od uczestników wiemy, że Zjazd był wyjątkowo udany i to zarówno pogodowo, programowo jak i towarzysko.
Dalsze informacje przekażemy po ich otrzymaniu od Organizatorów.

Info. Piotr SP2JMR

III. SPORT

9. Wiadomości nie tylko DX-owe

9H - Malta: Pamięci Królowej Elżbiety II nadaje stacja okolicznościowa 9H6QE od 17 września do 14 października. QSL direct via 9H1MRC.

9K, A4, A6 i A9: Z okazji Święta Narodowego Arabii Saudyjskiej do 23 września aktywne są stacje okolicznościowe 9K9KSA z Kuwejtu - QSL via EC6DX, A43KSA z Omanu - QSL via A47RS, A60ARS z ZEA - QSL via EA7FTR i A91ARS z Bahrainu - QSL via EC6DX.

CT9 - Madera: Staja CR3SI będzie aktywna od 23 do 26 września z Selvagem Grande IOTA AF-047. W skład wyprawy wchodzi 5 operatorów CT1BOL, CT1DSV, CT1ENV, CT3KN i CT3MD. QSL via CT1DSV.

F - Francja: Pat F8BON do 26 września nadaje jako TM2RE z wyspy Re EU-032. QSL via F5MFV.

F - Francja: Z okazji 10 rocznicy klubu F4KIY nadaje stacja okolicznościowa TM10KIY od 23 września do 7 października. QSL via biuro.

F - Francja: W dniach 24 i 25 września aktywna będzie stacja TM72WOW, która upamiętnia światowy rekord czasu lotu 21 września 1908 r. ustanowiony przez Wilbur Wright. QSL via F1IEH.

G - Anglia: Z powodu śmierci Królowej Elżbiety II stacje z Wielkiej Brytanii używają litery Q w prefiksie tj. GQ, MQ, 2Q etc. QSL via zgodnie z instrukcją operatorów.

GI - Irlandia Północna: Od 10 września Brian GI0RWO jest aktywny jako GB0KC z powodu objęcia tronu przez Króla Karola III. QSL via e-mail; wyślij informacje o QSO na adres pastorbrianmadden@me.com.

IS0 - Sardynia: Luca IK5AEQ od 19 do 25 września będzie aktywny jako IM0/IK5AEQ z wyspy Maddalena EU-041. QSL via znak domowy.

JA - Japonia: Take JI3DST od 25 września do 4 listopada ponownie będzie QRV z wyspy Shodo IOTA AS-200. Będzie używać znaków na SSB i CW jako JI3DST/5, JJ5RBH i JS6RRR/5 oraz JS6RRR/P na FT8.

JW - Svalbard: Team w składzie AA4NN, HI8RD, K4NHW, N4HU, N4XP, W6IZT, W8HC, WB4JTT i YV5EED od 19 do 26 września jest aktywny jako JW0A z Longyearbyen EU-026. QSL via K4NHW. Więcej na qrz.com oraz http://www.ddxa.net/

LY - Litwa: Do 14 października nadaje stacja okolicznościowa LY770CT z okazji 770-lecia miasta Klaipeda. Do zdobycia okolicznościowe dyplomy. Więcej na qrz.com Tnx SP5PB.

OJ0 - Market Reef: Alex OH5UY (UT5UY), Stain LB5SH i Henri OH3JR od 16 do 23 września są aktywni z Market Reef EU-053. Będą używać znaków OJ0/UT5UY (CW), OJ0/LB5SH (SSB) i OJ0JR (FT8). QSL OJ0/UT5UY via OH5UY, QSL OJ0/LB5SH via LB5SH, QSL OJ0JR via OH3JR.

P2 - Papua i Nowa Gwinea: Puiu YO5BIM do 21 września przebywa w Port Moresby OC-034. Jest QRV jako P29VIM. QSL via znak domowy.

VK9 - Wyspa Bożego Narodzenia: Stephen VK3SN od 23 września przez tydzień będzie aktywny jako VK9XX OC-002 z Wyspy Bożego Narodzenia. QSL via David EB7DX.

VP5 - Turks & Caicos: Chris N8CTB od 20 do 24 września będzie nadawać jako VP5/N8CTB z Caicos NA-002. QSL via znak domowy.

VP9 - Bermuda: Janusz SP9FIH od 23 września do 2 października będzie aktywny z wysp Bermuda jako SP9FIH/VP9 IOTA NA-005. W planie aktywność na 30m, 17m, 15m i 12m emisjami SSB, RTTY i FT8. Szczegóły na stronie http://vp9.dxpeditions.org/

VQ9 - Chagos: Steve WB4GHY ex-ZD8SC od 23 września do 16 listopada będzie QRV jako VQ9SC z Diego Garcia AF-006. Będzie głównie aktywny na FT8 używając Fox/Hound i na SSB od 160-10m. QSL via WB2REM.

W - USA: Z okazji 75 rocznicy powstania Central Intelligence Agency (CIA) do 30 września nadaje stacja okolicznościowa K4C/75. Stacja nadaje z Virginii. QSL via N4JR.

YJ - Vanuatu: Darren VK4MAP spędza wakacje na Vanuatu OC-035, skąd nadaje jako YJ0DA. Jego aktywność potrwa do 2 października. W planie również aktywność jako YJ0DA/P z wyspy Emae OC-111. QSL direct na znak domowy.

Zawody 24-25 września 2022 r.
CQ WW RTTY Contest http://www.cqwwrtty.com/

Nowa wersja FISTS Log Converter https://fists.co.uk/flc.html

Nowa strona Netherlands Telegraphy Club https://pi4ntc.nl/

Trwa TBDXC Maraton 2022. Wyniki należy zgłaszać na stronie https://tbdxc.hamserver.de/marathon/
W kategorii LP CW na 1 miejscu jest Darek SP2R a 2 Janusz SN5J.
W kategorii LP Mixed 3 miejsce zajmuje Adam SP5UFK. Gratulacje !

Pozdrawiam Adam SQ9S

10. Jubileuszowe XX zawody SP-QRP 2022 o puchar Prezesa PZK.

Tradycyjnie pod koniec września odbędą się zawody SP-QRP. Zapraszamy 24 września 2022 r. w godzinach od 5:00 do 5:59 UTC - pasmo 80m, emisje CW i SSB.
Maksymalna dopuszczalna moc wyjściowa nadajnika używanego podczas zawodów: 5 W dla emisji CW i 10 W dla emisji SSB.
Szczególnie zachęcamy do wystartowania na własnoręcznie wykonanych urządzeniach - będzie okazja do przetestowania ich możliwości.
Zawody rozliczane są na platformie LogSP: https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=1369
Zdjęcie: puchar zwycięzcy (3Z3AHK) najliczniejszej grupy klasyfikacyjnej 2021.

Komisja Zawodów SP-QRP
3Z6AEF Waldemar Sznajder, SP5ELA Zygmunt Szumski
Info: SP5ELA, zdjęcie 3Z6AEF

11. Nagrody za 12 QSO's ze stacją SN0HQ

Zgodnie z zapowiedzią zostały przyznane nagrody dla pierwszych 10 stacji, które najszybciej nawiązały samodzielnie QSO z 12 stacjami SN0HQ w 2022 roku oraz przesłały w terminie log do organizatora.

Fundatorem nagród jest Polski Związek Krótkofalowców.

Zdobywcami nagród są następujące stacje:

Reflektometr SX20
Jacek SP9RPW
Marian SP2GBL

Reflektometr MAAS RX200
Paweł SQ8N
Andrzej SP6AEG

Odbiornik SDR TL2832U
Andrzej SP6GCU
Tadeusz SP1NQN
Marek SP9EZE

Zasilacz laboratoryjny SXN 305D
K.K. Relaks SP9YRU
Andrzej SP7ASZ
Zbigniew SP6CZ

Nagrody zostaną rozesłane pocztą na adresy podane na stronie QRZ.com lub podane Kapitanowi zespołu SN0HQ.

Dziękuję za udział w zawodach i dostarczenie cennych punktów.

73! Włodek SP6EQZ Kapitan Zespołu SN0HQ

12. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
AGCW VHF/UHF Contest - cykliczne zawody telegraficzne UKF na 144 i 432 MHz, sobota 24 września 2022, godz. 14:00 - 18:00 UTC, koledzy z DL zapraszają do udziału polskich sympatyków CW.
Regulamin: https://www.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest
albo http://alt.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest

8th ARI Italian EME Trophy - 2022 r. włoskie zawody EME, sesja jesienna: od 00:00 UTC 24 września do 24:00 UTC 25 września 2022 r. Pasma 50 MHz - 144 MHz - 432 MHz - 1,2 GHz - 2,3 GHz - 5,7 GHz - 10 GHz - 24 GHz, mody: analogowe: CW , SSB, cyfrowe: JT65B lub podobne.
Więcej informacji i regulamin - na stronie Stowarzyszenia Polski Klub UKF, link https://pk-ukf.pl/ Jak napisał dwa lata temu Krzysztof SP7DCS - "To bardzo fajne zawody, nie ma spinki, stacji mało i można sobie dobrze sprawdzić aparaturę. To jedyne zawody EME, w których klasyfikacja jest według wielkości anten".

SPAC- 2.3 GHz i wyżej - zawody aktywności UKF - wtorek, 27 września 2022, godz. 17:00 - 21:00 UTC. Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

Stanisław SQ2EEQ

IV Humor

13. Akcja SOTA na wesoło

Humor widoczny w wersji PDF

V. Silent Keys
_________________________________________________
SP5GKN SK

W dniu 27 lipca tego roku, w wieku 75 lat, na zawsze opuścił nasze szeregi Ryszard Czajkowski SP5GKN z Przasnysza. Niegdyś aktywny krótkofalowiec, wielki miłośnik programu WFF, zdobywca ACFF, DXFF 50 oraz wielu innych dyplomów, aktywator 77 różnych podmiotów WFF.
Cześć Jego pamięci!

Info. SP2JMR

*Widomość otrzymaliśmy od córki śp. Ryszarda Moniki Całki.
_ ________________________________________________

SQ6CNM SK

Z przykrością informujemy, że w dniu 14 września 2022 roku odszedł nagle do krainy DX-ów nasz Kolega Mirosław Kołodziej SQ6CNM zamieszkały w Przyworach Opolskich. Długoletni członek naszego Oddziału oraz Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O z Opola. Aktywny na pasmach amatorskich KF i UKF, sumienny i życzliwy dla kolegów krótkofalowców. Wychował i zainteresował krótkofalarstwem dwóch swoich synów Janusza SQ6JAN oraz Jarka SQ6JAR.
Rodzinie oraz Januszowi SQ6JAN i Jarkowi SQ6JAR składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty. Cześć Jego pamięci.
Zarząd OT-11 PZK Opole oraz Koledzy z klubu SP6PAZ z Opola.

Zdjęcie pochodzi z archiwum rodzinnego Śp. Mirosława SQ6CNM
Info. Krzysztof SP6DVP
________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Pani Monice Całka, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Piotrowi SP2LQP, Jurkowi SQ2NIA, Łukaszowi SQ7BFS, Tadeuszowi SP9HQJ, Włodkowi SP6EQZ, Waldemarowi 3Z6AEF, Tomkowi SQ5T, Krzysztofowi SP6DVP

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK
"z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.
W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 kHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe r11; bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,726 Unikalnych wizyt