PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 8
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 09/22 z dnia 02.03.2022
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 09/2022 z dnia 02 marca 2022 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. Stanowisko Prezydium ZG PZK w sprawie ostatnich wydarzeń na świecie

W związku z ostatnimi wydarzeniami na świecie, a zwłaszcza w odniesieniu do aktualnej sytuacji na Ukrainie, na stronie Międzynarodowego Związku Radioamatorów (IARU) https://www.iaru-r1.org/2022/statement-from-the-international-amateur-radio-union/ czytamy następujące oświadczenie:

"IARU jest organizacją apolityczną, której celem jest promowanie i obrona krótkofalarstwa oraz służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Służba radiokomunikacyjna amatorska polega na samokształceniu w zakresie łączności i przyjaźni między ludźmi"

Polski Związek Krótkofalowców, jako podległa, apolityczna struktura IARU, popiera stanowisko IARU i nie wypowiada się na temat ostatnich wydarzeń na świecie.

Prezydium ZG PZK

2. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją w Ukrainie po napaści Rosji na naszych sąsiadów, apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Ponieważ PZK nie ma w swoim statucie działalności pomocowej lub charytatywnej proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Fundacja "siepomaga", fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" PCPM i jeszcze klika innych.
Wiele z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej, zbierając odzież, art. spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy.

Prezydium ZG PZK

3. Oświadczenie IARU

"IARU jest apolityczną organizacją skoncentrowaną na promowaniu i obronie krótkofalarstwa i radioamatorstwa. Służba radiokomunikacyjna amatorska polega na samokształceniu w zakresie komunikacji i przyjaźni między ludźmi".

Z poważaniem 73,

Międzynarodowy Związek Krótkofalowców - IARU

4. Ukraińscy krótkofalowcy nie pracują w eterze

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu wojennego przez 30 dni
obowiązuje zakaz korzystania z radiostacji amatorskich.
(Dekret Prezydenta Ukrainy nr 63/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.)

Za stroną UARL Jurek SP8TK

5. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-06

W dniu 26 lutego 2022 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Oddziału Terenowego PZK - OT06. Walne zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi OT. Walne zebranie dokonało wyboru nowych władz OT.
Nowo wybrany Zarząd OT-06 ukonstytuował się w składzie:

Prezes: Mateusz SQ9IWS
Zastępca Prezesa / Sekretarz: Marcin SQ9ITA
Skarbnik / QSL Manager: Artur SQ9BDB

Zastępca Członka Zarządu: Dariusz SP9CLU
Zastępca Członka Zarządu: Mariusz SP9MRP


Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Jan SQ9DXT
Zastępca Przewodniczącego: Zygmunt SP9EZM
Członek OKR: Tadeusz SP9TBT

Info:

Artur SQ9BDB / Skarbnik

6. Wnioski na Złote Odznaki Honorowe PZK.

W związku z regulaminowym wymogiem podania do wiadomości członków PZK wniosków na Odznaki Honorowe PZK Prezydium ZG PZK jest zobowiązane opublikować wnioski na Odznaki Honorowe przed ich rozpatrzeniem przez ZG PZK. W związku z tym na portalu pzk.org.pl w dziale download - materiały organizacyjne - wnioski na ZOH PZK zostały opublikowane wnioski o nadanie ZOH w sprawie których Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę w dniu 29 stycznia br. Tekst jednolity Regulaminu Odznaki Honorowej uchwalonego w dniu 04.09.2021r. będzie niebawem opublikowany na portalu PZK w dziale download- materiały organizacyjne.

Piotr SP2JMR

II Wydarzenia

7. Wymiana poczty elektronicznej i nie tylko drogą radiową, czyli krótkofalarski WL2K jako sieć alternatywna do sieci internetowej

Wolontariusze z różnych sieci EmCom w Polsce z własnej inicjatywy przygotowali i uruchomili w Polsce węzły sieci Winlink (WL2K) pracujące w pasmach KF oraz UKF. Węzły umożliwiają krótkofalowcowi bez dostępu do Internetu na wymianę informacji m.in. za pomocą e-maili. Głównym celem systemu jest przekazywanie ważnych informacji związanych z niesieniem pomocy.
Choć system wydaje się prosty w uruchomieniu i użyciu oraz przeznaczony jest do komunikacji na wypadek wyłączenia lub braku dostępu do Internetu, to wszyscy krótkofalowcy z radiostacją KF połączoną z komputerem zaproszeni są do sprawdzenia sieci Winlink. Chodzi o to by sprzęt KF który posiadamy w naszych licznych lokalizacjach w całej Polsce był funkcjonalny i można było z niego korzystać, gdy wystąpi taka potrzeba lub kryzys. Wykonanie testu zapewni nam komfort posiadania nowego narzędzia, oraz unikniemy sytuacji, że w najmniej odpowiednim momencie, zabraknie nam jakiegoś drobnego elementu do uruchomienia systemu z własnego QTH, np. brak jakiegoś przewodu, wtyku, lub odpowiedniego sterownika.
O systemie w Polsce
Węzeł SR5WLK jest pierwszym węzłem w Polsce. Znajduje się on w Warszawie i powstał dzięki wspólnym działaniom członków Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej (MASR) przy głównym udziale Tomasza SQ5T oraz Maćka SQ5EBM. Hubert SP5RE, który był jednym z założycieli MASR, ufundował TRX wykorzystany do zbudowania węzła SR5WLK. Wkrótce powstały ze środków własnych kolejne węzły pracujące 24/7: SR3WLK i SP3IEW. W zbudowaniu SR3WLK wzięli udział Artur SP3VSS, Darek SP3EEV i Arek SP3IEW. Przy ulepszaniu pracy węzłów brali udział krótkofalowcy z całej Polski oraz świata w tym Michał SP9XWM wraz z Krakowską Siecią Łączności Kryzysowej (KASŁK) oraz Przemek SQ8NYB wraz z Rzeszowską Krótkofalarską Siecią Ratunkową (RKSR).
Użytkownik do pracy w tym systemie potrzebuje radiostację z odpowiednim systemem antenowym i podłączoną do komputera, w ten sposób, aby była możliwość automatycznego sterowania nadawaniem oraz był przekazywany dźwięk z karty i do karty muzycznej komputera - do i z radiostacji. Z tym zadaniem powinien poradzić sobie standardowy interfejs do emisji cyfrowych (natomiast specjalny modem TNC jak miało miejsce w przeszłości w innych systemach nie jest wymagany). W najprostszym przypadku jest to kabel pasujący do wejścia i wyjścia audio naszego komputera i z drugiej strony do radiostacji oraz przewód do sterowania PTT. Warto też zapewnić separację galwaniczną. Oprogramowanie pobierane jest ze strony https://winlink.org/ (zakładka Downloads, a następnie User Programs).
Obecnie na KF w Polsce są uruchomione następujące węzły.
Węzeł SR5WLK pracuje 24/7 na częstotliwości 3595,5 kHz USB.
Węzeł SP3IEW pracuje 24/7 na częstotliwości 1865 kHz USB.
Węzeł SR3WLK pracuje w systemie 24/7 zgodnie z poniższym rozkładem:
a) 3585,5 kHz w godzinach 18:00 do 07:00 UTC,
b) 7060,5 kHz w godzinach 15:00 do 17:59 UTC,
c) 14111,5 kHz w godzinach 07.00 do 14.59 UTC.

Aby przetestować słyszalne przez siebie węzły i swoją stację, nie trzeba posiadać informacji do przekazania. Test samej bramki trwa ok 1 min. Po nawiązaniu połączenia, program sprawdza, czy mamy coś do wysłania lub odebrania i sesja zostaje automatycznie rozłączona. Warto przy takich testach sprawdzać również zagraniczne węzły, które potrafią często być lepiej słyszalne niż lokalne, co jak wiemy jest spowodowane m.in. propagacją fal radiowych.
Sieć ta pozwala m.in. na przekazywanie wiadomości e-mail dla każdego użytkownika systemu Winlink, jak i dla użytkowników standardowych skrzynek pocztowych lub centrów kryzysowych. Zaletą wymiany danych w postaci e-mail, podczas sytuacji kryzysowej jest asynchroniczność. Nie trzeba słuchać radia 24h na dobę, by otrzymać interesujące nas informacje.
Głównym celem systemu jest możliwość wymiany informacji w przypadku braku dostępu do sieci Internet z terenów zagrożonych, czy wykluczonych cyfrowo. Dzięki temu można przekazywać ważne informacje związane z niesieniem pomocy. Sieć ta pozwala m.in. na przekazywanie wiadomości e-mail wraz załącznikami do rozmiaru 600 kB, raportowanie pozycji, czy przesyłanie formularzy zgodnie z wytycznymi IARU w przypadku pracy w prawdziwej sytuacji kryzysowej. Niektóre z węzłów dają możliwość przekazywania dalej e-maili do innych węzłów, gdy same stracą dostęp do sieci Internet, czy HAMnet. Jest to szczególnie ważne dla zachowania ciągłości działań. Rozwiązanie to zasadą działania przypomina trochę system BBS. W porównaniu do sieci Packet Radio mamy łatwiejszą możliwość wysłania, czy odebrania e-maila wraz z załącznikiem z racji na bardziej rozwinięte oprogramowanie. Kolejną różnicą wartą zauważenia jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Sieć Packet Radio korzysta z jednego typu modulacji o stałej prędkości 300 bps, podczas gdy w sieci Winlink, w przypadku bardzo dobrych warunków, szybkość przesyłania danych może wynieść nawet 8489 bps. Różnic jest dużo więcej, gdyż oba systemy mają zupełnie inne przeznaczenie.
Niekorzystne warunki radiowe

Gdy do standardowego oprogramowania doda się program VARA HF, to powstanie potężne narzędzie komunikacyjne. Powyższe węzły są tak skonfigurowane na KF, że pracują również z protokołem VARA HF, który potrafi odbierać ramki na poziomie -20dB ! poniżej szumu, czyli kiedy sygnał właściwy jest o wiele niższy niż poziom szumu. Szybkość transmisji dobierana jest automatycznie do jakości zestawionego połączenia radiowego, a przesyłanie danych jest bardzo odporne na zakłócenia. Ponadto pozwala to na zredukowanie mocy wymaganej do skutecznej wymiany danych.

Zachęcamy do testów.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie w j. polskim na stronie https://sr3wlk.pl oraz po angielsku na stronie https://winlink.org/content/winlink_book_knowledge .
W sprawach technicznych związanych z uruchomieniem u siebie własnego punktu, można kontaktować się z Tomaszem SQ5T lub Arkiem SP3IEW. Przed zadaniem pytania prosimy o zapoznanie się ze stroną w j. polskim oraz z filmem przygotowanym przez Tomka SQ5T i Adama SQ5VCO na temat instalacji i skonfigurowania oprogramowania Winlink (RMS Express) w stacji użytkownika. Obecnie jest to materiał w j. angielskim, lecz trwają pracę nad wersją w j. polskim https://youtu.be/q0jSDxyoNLo .

Informacje dostarczyli: Tomasz SQ5T i Arek SP3IEW.
Opracowanie tekstu: Armand SP3QFE, Tomasz SQ5T, Arek SP3IEW.

8. Portret Krótkofalarstwa Polskiego

Szanowni Koledzy!

W celu opracowania i przedstawienia w publikacji kondycji polskiego krótkofalarstwa przeprowadzamy ankietę na temat Polskiego Krótkofalarstwa, czyli w zasadzie Spis Krótkofalarski, ma to być "Portret Polskiego Krótkofalarstwa".

Im więcej osób odpowie tym lepiej. Wyniki zostaną upublicznione po uzyskaniu odpowiedniej liczby respondentów.

Ankieta została wykonana w bezpiecznych arkuszach Google, tu podaję link: https://tiny.pl/7ldlk Zachęcam do udziału. Ankieta jest dość obszerna, więc sugeruję zarezerwowanie na nią kilka minut.

Uwagi co do treści można przesyłać na adres e-mail: arero@o2.pl .

73! Michał Grymowicz SQ9ITP"

III. Sport

9. Wiadomości nie tylko DX-owe

5X - Uganda: Alan, G3XAQ będzie aktywny na telegrafii jako 5X1XA w dniach 7-14 marca na pasmach od 80 do 10 metrów, głównie w zawodach RSGB Commonwealth (BERU) Contest. QSL direct G3SWH i LoTW.

7Q - Malawi: Dan, K6ZO będzie aktywny jako 7Q6M z Malawi w dniach 02 - 13 marca. QSL via K6ZO.

EA8 - Wyspy Kanaryjskie: Philippe, EA4NF planuje "SAT DXpedition" na wyspę Hierro w dniach 04 - 06 marca. Jako EA8/EA4NF chce on nadawać za pośrednictwem satelitów LEO z najmniejszej wyspy Wysp Kanaryjskich (AF-004). QSL via LoTW.

FO - Austral Islands: Jacek, SP5EAQ będzie pracować jako FO/SP5EAQ z Rimatara Island (OC-050) od 2 marca 2022 przez 4 tygodnie w pasmach 80 - 10 metrów tylko na SSB. Podczas zawodów CQ WPX Contest będzie używał znaku TX5AQ. QSL via SP7DQR. Więcej informacji: http://australs.sp7dqr.pl/index.html

I - Włochy: Członkowie ARI Carpi (Modena) będą aktywni jako IQ4DJ i II4CPC w dniach 4-11 marca, celem upamiętnienia 118 rocznicy powstania chilijskiego miasta Capitan Pastene założonego przez włoskich osadników, którzy przybyli z Modeny. Aktywne będą także CB6I i CB6CPC obsługiwane przez członków Radio Club Traiguen. QSL II4CPC via IQ4DJ; QSL CB6I i CB6CPC via CE6TRA (direct).

ON - Belgia: Stacja okolicznościowa OR100RCBE będzie aktywna od 1 marca do 31 grudnia dla uczczenia 100 rocznicy powstania "Radio Club Belge de l'Est". QSL via ON4GDV.

UA9 - Rosja: Wyprawa R150WS na Wyspę Rykaczewa (AS-104) ma się rozpocząć w dniach 3-4 marca z osady Tazovsky. Jeśli warunki lodowe na to pozwolą, zespół może również spróbować być QRV jako RI0BI z Isachenko Island (AS-050).
Będzie można śledzić postępy ekspedycji pod adresem https://share.garmin.com/rt9k . QSL przez Club Log OQRS

4S - Sri Lanka: Peter, 4S7KKG (DC0KK) i Wolfgang, 4S7DRG (DK9DR) odwiedzą dawną stację przekaźnikową Deutsche Welle w pobliżu Trincomalee w dniach 2-9 marca."Stacja ta jest obecnie obsługiwana przez Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC)", mówi Peter, "będziemy mieli wyjątkową okazję wykorzystania dużych anten podczas przerw w nadawaniu na pasmach między 40 a 15 m". Będą też mieli "masztową antenę na fale średnie o wysokości 104m do testowania na niskich pasmach". Plany koncentrują się na emisjach SSB i FT8.

8Q - Malediwy: Nobby, G0VJG będzie aktywny jako 8Q7CQ z Malediwów (AS-013) w dniach 4-18 marca, pasma 80-10m, emisje cyfrowe i SSB. QSL via M0OXO OQRS.

CT9 - Madera: Klaus, DJ9KM i Georg, DD8ZX będą aktywni w stylu wakacyjnym jako CT9/DJ9KM i CT9/DD8ZX z wyspy Madera (AF-014) 5-12 marca na FT8 i RTTY. QSL via LoTW.

DL - Niemcy: Zespół DARC SES będzie pracował jako DA22WARD od 1 marca do 30 kwietnia dla uczczenia Światowego Dnia Krótkofalowca (18 kwietnia). QSL via biuro lub direct DL2VFR.

DL - Niemcy: Stacje DF90TJU, DK90TJU, DL90TJU, DM90TJU, DP90TJU, DQ90TJU i DR90TJU oraz HB90JU ze Szwajcarii będą aktywne od 1 marca do 30 czerwca z okazji 90. rocznicy pierwszego lotu (7 marca 1932 r.) samolotu transportowego Ju52/3m zaprojektowanego i wyprodukowanego przez niemieckie przedsiębiorstwo lotnicze Junkers. Dodatkowe informacje: https://90tju.de/

G - Anglia: Stacje GB80LAN (1-28 marca), VE80LAN (1-31 marca) z Kanady i VK80LAN (1-31 marca) z Australii uczczą 80. rocznicę pierwszego lotu operacyjnego (2 marca 1942) Avro Lancastera, podstawy Królewskich Sił Powietrznych, który był pilotowany przez brytyjskich, kanadyjskich i australijskich pilotów podczas II wojny światowej.

P4 - Aruba: Tony, N2TK będzie aktywny jako P40F z Aruby (SA-036) w dniach 2-9 marca. QSL via LoTW.

PJ2 - Curacao: Andy, DK5ON będzie aktywny jako PJ2/DK5ON z Curacao (SA-099) w dniach 1-17 marca na pasmach od 160m do 6m emisjami cyfrowymi, CW i SSB. QSL via LoTW, Club Log OQRS, lub via znak domowy (direct lub biuro).

PJ5 - Sint Eustatius: Frank, K3TRM będzie aktywny jako PJ5/K3TRM z Sint Eustatius (NA-145) w dniach 6-12 marca, pasma 40 - 10m SSB, RTTY i FT8 oraz przez satelity. QSL via Club Log OQRS, LoTW lub znak domowy (direct lub biuro).

PJ7 - Sint Marteen: Tom, AA9A będzie aktywny jako PJ7AA z Sint Maarten (NA-105) od 26 lutego do 26 marca, pasma 80-10m, emisje CW, SSB, FT8 i FT4. QSL via Club Log OQRS, LoTW lub direct AA9A.

PJ7 - Sint Marteen: Ed, N2HX będzie aktywny jako PJ7PL z Sint Maarten (NA-105) podczas zawodów ARRL DX SSB Contest (5-6 marca), kilka dni przed i po zawodach aktywność w stylu wakacyjnym na pasmach 30 do 10m emisjami SSB, RTTY, FT4 i FT8. QSL via N2HX.

PY - Brazylia: Stacja ZZ165IBI będzie aktywna w dniach 1-31 marca z okazji 165 rocznicy powstania brazylijskiego miasta Ibiuna. QSL via PU2SWB.

V2 - Antigua & Barbadua: Bud, AA3B będzie aktywny jako V26K z Antigui (NA-100) w dniach 3-10 marca. QSL via LoTW, Club Log OQRS lub via AA3B (direct lub przez biuro).

V3 - Belize: Bob, W0BNC będzie aktywny jako V31BN z Belize w dniach 5-10 marca na różnych pasmach emisjami SSB, CW i FT8 i zrobi co najmniej jedną aktywację POTA z Altun Ha Archeological Reserve, jednego z wielu ruin Majów w tym kraju. Moc QRP. QSL via znak domowy i eQSL.

Wyniki zawodów:

Raw scores EU DX 2022: https://eudxcc.altervista.org/claimed-results-eu-dx-contest-2022/

Raw scores CQ160 2022: https://www.cq160.com/raw.htm?mode=cw

Wyniki YU DX 2021: http://yudx.yu1srs.org.rs/yudx2021res.html

Nadchodzące zawody:

ARRL International DX Contest SSB (5 marzec 00:00 UTC - 6 marzec 23:59UTC): www.arrl.org/arrl-dx

Pozdrawiam

Marcin SP3BBS

10. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

I Próby Subregionalne IARU R1 - all band, 5-6 marca 2022, godz. 14:00-14:00 UTC, organizator PK UKF/PZK pod patronatem IARU.

Powtarzamy informację o zawodach IARU, bo to początek sezonu, i warto przypomnieć, że runda tych kiedyś 9, a teraz, kiedy doszły MGM-y, chyba już 11 najważniejszych zawodów w roku, nie tylko dla polskich, ale zawodników z całej prawie EU, właśnie się rozpoczyna. Zwracamy uwagę, że został uaktualniony Regulamin Zawodów VHF/UHF/SHF IARU R1 (obie wersje, angielską i polską, można znaleźć w Kalendarzu Zawodów PK UKF). Zmiany wynikły z potrzeby wydzielenia zawodów przeprowadzanych wyłącznie emisjami MGM; mają one teraz swoje terminy, ale w dalszym ciągu odbywają się, tak jak do tej pory, wyłącznie na pasmach 50 i 70 MHz.
Uaktualniony Regulamin zawodów IARU R1 znajduje się w Kalendarzu Zawodów PK UKF pod adresem: https://pk-ukf.pl/kalendarz-zawodow-2022/
Uwaga: Na stronie PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV". Bezpośredni link: https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/
SPAC - 432 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 8 marca 2022, godz. 18:00-22:00 UTC

UHF-FT8 Activity - 432 MHz, zawody aktywności FT8, środa 9 marca 2022, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/
SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 10 marca 2022, godz. 18:00 - 22:00 UTC

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

/Stanisław SQ2EEQ/

_________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Jurkowi SP8TK, Armandowi SP3QFE, Tomaszowi SQ5T, Arkowi SP3IEW, Arturowi SQ9BDB.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.

Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.

*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.

Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.

Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno - językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.

Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.

Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,588,791 Unikalnych wizyt