PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 11
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 08/22 z dnia 23.02.2022
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 08/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

92 rocznica powstania Polskiego Związku Krótkofalowców

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Krótkofalowcy,

W dniu 24 lutego br. minęły 92 lata od powstania Polskiego Związku Krótkofalowców.
W dniach 22-24 lutego 1930 roku w Warszawie odbył się założycielski i zarazem pierwszy Zjazd Polskiego Związku Krótkofalowców. Konieczność powstania jednolitej struktury reprezentującej krótkofalowców Rzeczypospolitej została sprecyzowana przez ówczesne władze naszego kraju. PZK powstał jako związek stowarzyszeń, a jego założycielami było 5 radioklubów: Krakowski, Lwowski, Wileński, Warszawski i Poznański. Od tego czasu sporo się zmieniło. Nasza organizacja przeszła wiele, zarówno spokojnych jak i burzliwych okresów swojej działalności. Jedno zostało bez zmian: zawsze stoimy na straży obrony naszych praw związanych z uprawianiem tego pięknego hobby oraz wnosimy swój wkład w międzynarodową organizację Międzynarodowy Związek Radioamatorski czyli IARU. To właśnie za pośrednictwem IARU możemy wywierać znaczący wpływ na nasze możliwości bycia krótkofalowcami. IARU poprzez udział w Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych czyli WRC, kształtuje ogólnoświatowe przepisy dotyczące krótkofalowców w tym zabiega o nowe pasma i dba o zachowanie istniejących o które starają się podmioty komercyjne. Dba także o czystość eteru, bez której krótkofalarstwo nie mogłoby istnieć. Oby to się dalej nam udawało.

Z okazji przypadającej 22 lutego 2022 naszej rocznicy życzymy wszystkim zarówno obecnym jak i przyszłym członkom PZK zdrowia i sukcesów w uprawianiu krótkofalarstwa.

Pamiętajmy, że tylko silne liczebnie i organizacyjnie stowarzyszenie może nam pomóc
w stwarzaniu jak najkorzystniejszych warunków do bycia krótkofalowcami.

Prezydium ZG PZK

I. Sprawy organizacyjne

1. Zaległości w dokumentacji finansowej

Zbliża się okres bilansowy. Wg obowiązującego prawa do 31 marca każdy podmiot prowadzący działalność finansową musi sporządzić bilans oraz sprawozdanie finansowe za ub. rok tj za 2021. Ich sporządzenie jest niemożliwe bez pełnej dokumentacji finansowej. Niestety pomimo przypomnień kierowanych bezpośrednio do osób funkcyjnych Oddziałów Terenowych PZK zalegających z dokumentacją w dalszym ciągu nie wszystkie OT przysłały brakujące dokumenty. Zasady prowadzenia gospodarki i sprawozdawczości materiałowo -finansowej PZK reguluje "Regulamin Prowadzenia Gospodarki i Sprawozdawczości Finansowo-materiałowej Polskiego Związku Krótkofalowców" link do tego regulaminu jest dostępny dla zalogowanych członków PZK: https://pzk.org.pl/download/public/regulaminy/Regulamin_finansowy.pdf

Apelujemy do zarządów niżej wym. OT i do ich członków o jaknajszybsze przesłanie zaległych dokumentów. Jednocześnie zwracam uwagę, że do raportów lub wyciągów bankowych oraz raportów kasowych muszą być załączone oryginały faktur lub rachunków oraz na to, że muszą one być opisane i podpisane przez prezesa i skarbnika OT.

Brak raportów kasowych za 2021 rok:

OT 01 - brak od czerwca do grudnia 2021
OT 15 - brak grudzień 2021
OT 20 - brak KP na wpłatę do kasy w raporcie za styczeń i maj
OT 28 - w raporcie za grudzień 2021 BŁĘDNE SALDO KOŃCOWE (JEST 377,40 POWINNO BYĆ 369)
OT 51 - brak styczeń-marzec 2021

Brak raportów bankowych za 2021 rok:
OT - 01 - brak w raporcie za sierpień FV DO PROFORMY 214/PF/07/2021 DD SP. z o.o.; w raporcie za październik brak faktury za skrzynkę pocztową
OT - 12 - raport październik brak w rozliczeniu 10,81, raport listopad brak fv do proformy 305,04 cyber folks
OT - 14 - raport za listopad (brak fv 925/11/2021/FVS)
OT - 20 - raport luty brak fv 98/02/21 Aligart (jeśli była refundacja proszę
o info)
OT - 29 - raport kwiecień brak fv 1240487/pro/2021 (nazwa.pl)

Na podstawie informacji otrzymanych od Księgowej PZK
Piotr SP2JMR sekretarz PZK

2. Nowe władze Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT 10 PZK

W związku z rezygnacją z funkcji Skarbnika Oddziałowego na dzień 01.02.2022 r. w siedzibie Oddziału Terenowego nr 10 w Krakowie zwołane zostało Walne Zebranie Członków, mające wybrać nowy Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie. W trakcie trwania obrad zdecydowano, by Zarząd został powiększony z trzech do czterech osób. Nowo wybrany Zarząd MSK OT 10 PZK w Krakowie przedstawia się następująco:

Prezes - Michał SQ9ZAY
Sekretarz - Wojciech SP9WSS
Skarbnik - Sławomir SP9XWW
Członek Zarządu - Jakub SP9QBA

W imieniu nowego Zarządu dziękuję za okazane nam zaufanie oraz deklarujemy pełną współpracę. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt via email: sp9pkz@gmail.com.

Michał Matusik SQ9ZAY
Prezes MSK OT PZK w Krakowie

3. Redaktor Komunikatów potrzebny

Komunikat jak każde przedsięwzięcie, które powinno się rozwijać, potrzebuje nowych ludzi. Tak jest i z Komunikatami PZK, powinny się one rozwijać.
W związku z tym Redakcja Komunikatów PZK zwraca się do wszystkich, którzy mają możliwości i chcą dołączyć do Redakcji Komunikatów o zgłaszanie się do jednego z obecnych redaktorów Komunikatów PZK. Nasza praca odbywa się na zasadach honorowych, a sekretariat ZG PZK jest tylko miejscem, które zbiera i systematyzuje otrzymane z terenu materiały.
Współredagowanie Komunikatów daje możliwość podzielenia się z szeroką społecznością zarówno wiadomościami jak i materiałami znalezionymi w Internecie lub innych w tym zagranicznych publikacjach.
Prosimy o zgłoszenia na adresy: sp2jmr@zpk.org.pl , sp5ela@rf.pl lub sp3slu@wp.pl

Piotr SP2JMR

4. Od Redakcji Komunikatów (SP5ELA).

Szanowni Czytelnicy i Subskrybenci Komunikatów PZK,

Po 12 latach trwania na posterunku "środowym - komunikatowym" zmuszony zostałem do wzięcia urlopu. Od numeru 06/2022 komunikaty są tworzone bez mojego udziału. W wyniku analizy stwierdziłem, że spędziłem >100.000 godzin przy oscyloskopach, wobulatorach, analizatorach i zwłaszcza przy monitorach komputerowych. Zapewne starsi z Was pamiętają, jak gryzące w oczy były monitory CRT, EGA, VGA, Herculesy, a nawet używane ówcześnie jako monitory monochromatyczne TV (np. VELA). Niestety Stwórca nie przewidział takiego progresu świata. Obecnie pracuję nad tematem skombinowania części zamiennych, niestety trochę to potrwa. Możecie trzymać kciuki!

Korzystając też z okazji chcę podziękować swojej XYL Joli, która robiła przez 10 lat korektę komunikatów. i także "szablonistce Worda-JMR-a" Izabelli SP5-73-002.

*Fotka - źródło: kobieta.pl (https://www.kobieta.pl/artykul/trzymanie-kciukow-na-szczescie )

73 Wasz redaktor
Zygi SP5ELA


II Wydarzenia

5. Krótkofalowiec z rodziną dotknięci tragedią pożaru.

11 lutego b.r. w Milanówku doszło do pożaru domu naszego kolegi Ryśka SP5TBE. Ogień strawił wnętrze domu z całym dobytkiem rodziny. Na szczęście nie ucierpieli ludzie, jednak zostali z tym tylko co mieli na sobie. Rysiek SP5TBE jest aktywnym krótkofalowcem, do tego społecznikiem, który dotychczas pomagał innym ludziom w potrzebie. Bliżej można go poznać odwiedzając stronę www.sp5tbe.pl .
W związku z zaistniałą tragedią została uruchomiona zrzutka pieniężna na wsparcie rodziny stojącej przed koniecznością odbudowy i wyposażenia domu. Wpłaty nadchodzą od krótkofalowców, przyjaciół, osób podających swą tożsamość oraz anonimowych darczyńców.
Zachęcamy odbiorców naszych komunikatów do gestu dobrej woli.

Zrzutka i bliższy opis sytuacji są pod adresem internetowym: https://zrzutka.pl/fnxtu5

Info: Jerzy SP3SLU za zgodą Ryszarda SP5TBE.

6. Dyplom z okazji 95 lecia LKK-korekta 2

Przepraszam Lewkę UR5WQ współorganizatora akcji dyplomowej z okazji 95 rocznicy powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. W poprzednich Komunikatach z powodu błędów pisarskich nastąpiły pomyłki w znaku wywoławczym. Raz jeszcze przepraszam.
Piotr SP2JMR

III. Sport

7. Informacje nie tylko DX-owe

7X - Algeria: Pomiędzy 21 a 27 lutego podczas 19 Antarctic Activity Week aktywna będzie stacja 7T22ANT WAP-345. QSL via IK2DUW.

EA - Hiszpania: Z okazji 42 rocznicy referendum autonomii prowincji Andaluzji będzie QRV 8 stacji okolicznościowych pomiędzy 22 a 28 lutego br.
Będą to AM42AL (Almeria), AM42CA (Cadiz), AM42CO (Cordoba), AM42GR (Granada), AM42HU (Huelva), AM42JA (Jaen), AM42MA (Malaga), AM42SE (Sevilla).
Stacja AM42AND będzie aktywna 28 lutego z okazji Dnia Andaluzji. QSL via biuro. Szczegóły https://www.qrz.com/db/am42and

F - Francja: Członkowie "Radioamateurs de Lot-et-Garonne" REF Departament 47 będą aktywni od 26 lutego do 06 marca i ponownie od 01 do 06 czerwca jako TM6CXJ.
Stacja upamiętnia zmarłego przyjaciela Pierre'a Marge F6CXJ. QSL via F2FZ i LoTW.

FG - Gwadelupa: Philippe F1DUZ od 24 lutego do 15 marca ponownie będzie aktywny jako FG4KH z Gwadelupy. QSL via LoTW i F1DUZ.

Natomiast Gildas FG/F6HMQ i Michel FG/F6GWV będa QRV od 25 lutego do 27 marca z NA-102.
W planie udział w zawodach ARRL DX SSB Contest i CQ WW WPX SSB Contest jako TO3Z. QSL via F6HMQ.

FY - Gujana Francuska: Herve F5HRY jest na stacji FY5KE, skąd jest aktywny jako FY5KE i TO1A. QSL via LoTW.

G - Anglia: Do końca roku nadaje stacja okolicznościowa GB1900HA (op M0MNE) i GB1900HW (op M0TKF) z okazji 1900 rocznicy budowy muru Hadrian,
który został wpisany na listę UNESCO w 1987 roku. Szczegóły na stronie https://1900.hadrianswallcountry.co.uk/ QSL via OQRS i LoTW.

HP - Panama: H32AT to znak okolicznościowy Jose HP2AT z okazji 32 rocznicy aktywności na pasmach.

KH2 - Guam: WA7WJR od 24 lutego do maja br. planuje aktywność jako KH2/WA7WJR/P z wyspy Guam. Usłyszymy go na CW, FT8 i RTTY.
Więcej informacji na https://www.questsofdiscovery.com/dxpedition

J6 - Saint Lucia: Pomiędzy 20 a 26 lutego krótkofalowcy z wyspy Saint Lucia IOTA NA-108 używają prefiksu J643 z okazji 43 rocznicy Niepodległości (22 lutego 1979 r.)
Np. J69DS będzie QRV jako J643DS (QSL via EB7DX) i J69SJ jako J643SJ.

J8 - Saint Vincent i Grenadyny: Brian GW4DVB od 24 lutego do 08 marca będzie nadawać z wyspy Bequia Loc. FK92ho jako J88PI IOTA NA-025. QSL przez GW4DVB.

KP4 - Portoryko: Stacja KP3RE od 25 do 27 lutego będzie aktywna z wyspy Vieques NA-249.
QSL via EA5GL. Więcej na https://sites.google.com/view/kp4rv/

LZ- Bułgaria: Klub krótkofalowców Blagovestnik LZ1KCP kontynuuje wydawanie dyplomu Wszyscy Święci 2022.
W marcu usłyszymy stacje LZ475GJ. Do zdobycia dyplom. QSL via LZ1KCP. http://www.lz1kcp.com/

ON - Belgia: rRadio Club Belge de l'Estr1; był pierwszym klubem radioamatorskim w Belgii, który został założony w 1922 roku. Z tego powodu do 31 grudnia nadaje specjalna stacja okolicznościowa OR100RCBE. QSL via ON4GDV.

PJ7 - Święty Marcin: Tom AA9A od 26 lutego przez miesiąc będzie aktywny jako PJ7AA z Sint Maarten NA-105. QSL via OQRS lub AA9A.

PY - Brazylia: Stacja okolicznościowa ZZ165IBI jest aktywna z okazji 165 rocznicy założenia miasta Ibiuna. QSL via PU2SWB.

PZ - Surinam: Markus DJ4EL i Joerg DJ1JB wracają na wyspę Papegaaien SA-092, skąd będą aktywni jako PZ5G od 23 do 26 lutego. Usłyszymy ich również pod znakami PZ5GE i PZ5GL. QSL via znaki domowe.

VK - Australia: Andy VK5MAV ponownie będzie QRV jako VK5MAV/P z wyspy Granite OC-228. Aktywność pomiędzy ostatni tydzień lutego a pierwszy tydzień marca w zależności od warunków atmosferycznych.
Nie może zainstalować się na stałe na wyspie. Będzie nadawać przez kilka godzin i planuje kilka wyjazdów na wyspę. QSL via OQRS.

W - USA: Z okazji 80 rocznicy stacji broadcastingowej Voice of America, która powstała 1 lutego 1942 roku aktywne są stacje okolicznościowe W3V, W8O i W4A. Więcej na qrz.com

Bodo DF8DX będzie aktywny z kilku amerykańskich wysp tj. Cedar Key NA-076, Santa Rosa Island NA-142, Key Biscayne NA-141 jako KT3Q/4. QSL via DF8DX.

Zawody 26 - 27 lutego 2022 r.
CQ 160-Meter Contest SSB http://www.cq160.com/rules.htm
REF SSB http://concours.r-e-f.org/reglements/actuels/reg_cdfhf_dx.pdf
UBA CW http://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules
HSC High Speed Club https://hsc.lima-city.de/en/contests.html
FT4 DX Contest https://europeanft8club.wordpress.com/

Wstępne wyniki
CQ WPX RTTY Contest https://cqwpxrtty.com/raw.htm

Logi za ARRL CW Contest wysyłamy na https://contest-log-submission.arrl.org/

W dniach 21 - 27 lutego odbędzie się 19 Antarctic Activity Week http://www.waponline.it/antarctic-activity-week/aaw-2022/
Do zdobycia okolicznościowy dyplom W tym dyplom AAW https://www.ik3ger.it/awards/aaw2022/Rules.pdf

Inne darmowe dyplomy by IK3GER https://www.ik3ger.it/

Pozdrawiam Adam SQ9S

8. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPAC- 144 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 1 marca 2022, godz. 18:00-22:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/
VHF-FT8 Activity 144 MHz - zawody aktywności FT8, środa 2 marca 2022, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

I Próby Subregionalne IARU R1 r11; all band, 5-6 marca 2022, godz. 14:00-14:00 UTC, organizator Stowarzyszenie PK UKF/PZK pod patronatem IARU.
Uaktualniony Regulamin Zawodów IARU R1 można znaleźć w kalendarzu zawodów PK UKF pod adresem: https://pk-ukf.pl/kalendarz-zawodow-2022/
Dzienniki należy wysyłać poprzez stronę IARU podaną w regulaminie oraz na stronę PK UKF http://vhfcontests.pk-ukf.pl dla zestawienia wyników krajowych.
Uwaga: Na stronie PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV". Bezpośredni link: https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/

/Stanisław SQ2EEQ/


9. Powrót Leszczyńskich Zawodów UKF

Po około 20-letniej przerwie w sobotę 26 lutego 2022r. zostają reaktywowane Leszczyńskie Zawody UKF. Dzieje się to za sprawą Leszczyńskiego Klubu Krótkofalowców SP3ZIR, przy wsparciu OT-27 PZK Południowej Wielkopolski. Leszczyńskie Zawody UKF odbywały się cyklicznie w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku. Ich inicjatorem był Kolega Ryszard SP3CUG z Leszna. Przyciągały sporą grupę uczestników. Warto przypomnieć, że w tamtych czasach ruch na UKF był bardzo duży, a to za sprawą licencji tzw. II kategorii, których posiadacze mieli do dyspozycji tylko pasma ultrakrótkofalowe, tam zaspokajali swoje ambicje operatorskie, sportowe, nierzadko bili rekordy w zaawansowanych technicznie łącznościach UKF.
Nowe Leszczyńskie Zawody UKF odbędą się w sobotę 26 lutego 2022 r.
w godzinach od 19 do 20 czasu lokalnego. Przewidziano kategorie dla stacji pracujących tylko emisją FM oraz łącznie emisjami FM/SSB/CW. Organizator zapewnił bonusy w postaci losowania atrakcyjnych nagród wśród uczestników zawodów. Jest to m.in. voucher na turystyczny lot samolotem z lotniska leszczyńskiego. Wszystko to aby zachęcić naszych HAM's do aktywności w stylu sportowym. Do usłyszenia na UKF!
Link do regulaminu: https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=1443

Info SP3SLU i SP3HSZ.

VII Humor w PZK

10. Humor - młodość. Tak, młodość!- widoczny  w wersji PDF

Życzę tego wszystkim naszym członkom.
Tak, fale radiowe leczą! Ale uważajcie na mikrofale!

73 Zygi SP5ELA
_________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Sylwii Dąbrowskiej r11;księgowej PZK, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Janowi SP2JLR, Michałowi SQ9ZAY, Danielowi SP3HSZ.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.

Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,609,201 Unikalnych wizyt