PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 07/22 z dnia 16.02.2022
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 07/2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. 1% podatku dla PZK KRS 0000088401

Od początku lutego możliwe jest rozliczanie się z podatków za 2021 rok. Jest to ostatni rok w którym obowiązują dotychczas znane zasady opodatkowania. Apelujemy do naszych członków oraz sympatyków o wsparcie Polskiego Związku Krótkofalowców swoim 1% od należnego podatku oraz o promocję wpłat na nasze stowarzyszenie wśród znajomych. Pozwoli nam to na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć w sferze działań publicznych. W szczególności w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
Środki z odpisu 1% od podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie są dla Związku. To są pieniądze na działalność społeczną Związku. Wasz 1% to poza składkowe środki, którymi możemy wesprzeć najróżniejsze zadania realizowane na poziomie lokalnych społeczności krótkofalarskich, klubów krótkofalowców, oddziałów terenowych PZK oraz finansowane centralnie jak np. ŁOŚ czy Konferencja ARISS.
W ubiegłym roku ze środków 1% wydatkowaliśmy nieco ponad 31 000 zł na 30 przedsięwzięć. Najważniejszym z nich była możliwość utrzymywania urządzeń bezobsługowych na obiektach Emitel S.A., które służą wszystkim i stanowią ważny element systemu łączności rezerwowej w sytuacjach kryzysowych. Można było więcej, ale poprzedni rok był trudny ze względu na sytuację epidemiczną.

Mamy nadzieję, że ten rok będzie lepszy, czego wszystkim odbiorom naszych komunikatów i sobie życzę

Jan SP2JLR skarbnik PZK

2. ŁOŚ -2022

Po 2 latach przerwy odbędzie się kolejny rXVI ŁOŚr1; czyli ŁOŚ 2022, jak zwykle w ostatni pełny weekend maja. Tym razem mamy nadzieję, że przepisy epidemiczne nie pokrzyżują naszych planów. W związku z tym zapraszamy wszystkich, którzy mają coś do opowiedzenia, pokazania lub zaprezentowania do zgłaszania swoich propozycji do organizatorów. Zgłoszenia prosimy kierować do Marka SP9UO via e-mail: mareksp9uo@o2.pl .
Mając na uwadze zapowiadaną dużą liczbę uczestników, organizatorzy 16-go Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2022, kluby SP7KED i SP9KDA zwracają się z prośbą do wszystkich Zarządów OT o rozważenie naszej prośby o dofinansowanie imprezy.
Jak zwykle dla naszych gości musimy zapewnić pełną infrastrukturę w postaci środków higieny, sprzątanie i wywóz śmieci co powoduje że ponosimy spore wydatki i nasz budżet jest bardzo napięty.
Z satysfakcją odnotowaliśmy, że koledzy z OT 27 już miesiąc temu podjęli taką uchwałę z własnej inicjatywy i bardzo za to dziękujemy.
Zależy nam na dobrej opinii także wśród zagranicznych uczestników, których w ostatnich latach było coraz więcej, a impreza jest szeroko komentowana w świecie o czym donoszą różne publikatory. Z góry dziękujemy i prosimy o odpowiedź.

Zespół SP7KED/SP9KDA

II Wydarzenia

3. Dyplom z okazji 95 lecia LKK-korekta

Przepraszam Lewkę UR5WG współorganizatora akcji dyplomowej z okazji 95 rocznicy powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. W poprzednim Komunikacie z powodu błędu pisarskiego nastąpiła pomyłka w znaku wywoławczym, zamiast UR5WG napisałem UR4WG. Raz jeszcze przepraszam.

Piotr SP2JMR

4. Eksperyment cyfrowy ARISS Europe

W dniu 6 lipca 2021 roku wykonano pierwszą na świecie udaną radioamatorską cyfrową transmisję radiową obrazu (DRM) na stację kosmiczną (ISS) i z powrotem (radiowy transfer pliku z obrazem) przez IORS w trybie przemiennika międzypasmowego. Dokonali tego Robert Borowicki SQ5RB i Tomasz Błażej SP5LOT, którzy podczas przeprowadzania eksperymentu byli od siebie oddaleni o około 300 km. Wyniki eksperymentu przekazano do ARISS. Eksperymentem tym pokazali, że jest możliwy transfer czystego obrazu pomimo nakładania się sygnałów radiowych innych stacji nadawczych, co nie dawało tak dobrych wyników jak podczas wcześniejszych testów prowadzonych przez stacje naziemne ARISS przy przesyłaniu obrazu jako analogowe SSTV.
Powodzenie tego eksperymentu potwierdziło, że warto kontynuować prace nad rozszerzeniem możliwości ARISS SSTV. W związku z tym zespoły ARISS Europe i ARISS USA planują przeprowadzenie eksperymentalnych transmisji obrazów z wykorzystaniem nowego schematu kodowania cyfrowego. Zatwierdzone przez ARISS stacje naziemne w Europie będą transmitować do ISS sygnały cyfrowe obrazów. Retransmitowane przez IORS sygnały radiowe będą dostępne dla wszystkich w zasięgu radiowym stacji kosmicznej. Zastosowana będzie modulacja MSK bez korekcji błędów. ARISS wykorzysta radio Kenwood na ISS w trybie przemiennika międzypasmowego, którego częstotliwość wyjściowa to 437,800 MHz FM. Do dekodowania obrazu 320 x 240 px wymagane jest oprogramowanie KG-STV, które można pobrać z poniższego linku: http://amsat-nl.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/kgstv_ISS.zip. Plik ZIP zawiera program KG-STV, instrukcję instalacji i konfiguracji, kilka obrazów i próbek dźwiękowych MP3 audio do pierwszych testów, jak również linki do dodatkowych informacji technicznych na temat użytkowania KG-STV.
ARISS zwraca się z uprzejmą prośbą o powstrzymanie się od używania przemiennika głosowego w celu przeprowadzenia eksperymentu SSTV w dniu 20 lutego 2022 roku między 05:10 UTC, a 12:00 UTC dla pięciu kolejnych przejść stacji kosmicznej nad Europą.
Raporty z eksperymentów są mile widziane i powinny być przesyłane na "sstvtest@amsat-on.be" Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej AMSAT-NL.org: https://amsat-nl.org/?page_id=568 oraz https://www.amsat-on.be/ARISS-SSTV%20Experiments/
Należy pamiętać, że to wydarzenie zależy od dostępności radiowej ARISS IORS i wsparcia załogi ISS, więc w ostatniej chwili mogą nastąpić zmiany.

Tekst m.in. na podstawie opracowania ARISS autorstwa Oliver Amend, DG6BCE

Tłumaczenie na język polski pełnego tekstu wykonał Adam SQ9DHS  (pkt 5. Komunikatu)

Przygotowali: Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Tomek SP5LOT.

5. ARISS Europe przeprowadzi specjalny eksperyment dotyczący cyfrowej SSTV

15 lutego 2022 - Lobby radioamatorskie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ARISS) planuje specjalny eksperyment SSTV. ARISS to grupa, która nawiązuje specjalne amatorskie kontakty radiowe między studentami na całym świecie a członkami załogi z licencjami krótkofalowców na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) oraz opracowuje i obsługuje sprzęt radioamatorski na ISS.
W ramach inicjatywy ARISS 2.0, zespół ARISS International rozszerza swoje możliwości edukacyjne i uczenia się przez całe życie dla młodych i krótkofalowców na całym świecie. ARISS Slow Scan Television (SSTV), czyli transmisja obrazów z ISS za pomocą radia amatorskiego, jest bardzo popularnym trybem pracy ARISS. Aby rozszerzyć możliwości ARISS SSTV, zespoły ARISS Europe i ARISS USA planują przeprowadzić specjalne eksperymenty SSTV przy użyciu nowego schematu kodowania cyfrowego SSTV. Do odbioru sygnału wymagane jest oprogramowanie rKG-STVr1;, dostępne w Internecie.
UPRZEJMIE PROSIMY, ABY SPOŁECZNOŚĆ KRÓTKOFALOWCÓW POWSTRZYMAŁA SIĘ OD UŻYWANIA PRZEMIENNIKA GŁOSU PODCZAS TEGO EKSPERYMENTU SSTV W DNIU 20 LUTEGO 2022 R. NAD EUROPĄ.
To wyjątkowy i oficjalny eksperyment ARISS. Uprzejmie prosimy o utrzymanie łącza w górę przemiennika głosu wolnego od innych transmisji głosowych w czasie trwania eksperymentu. Należy również zauważyć, że ARISS tymczasowo wykorzystuje wzmacniak głosu, aby przyspieszyć te eksperymenty i sprawić, by bardziej trwałe, bardziej ekspansywne możliwości SSTV były w pełni operacyjne na innych częstotliwościach łącza w dół.
Pierwszy eksperyment z tej serii będzie wykorzystywał stacje naziemne zatwierdzone przez ARISS w Europie, które będą transmitować te cyfrowe sygnały SSTV. Będą one dostępne dla wszystkich w zasięgu ISS, gdy nastąpią transmisje SSTV. Pierwszy eksperyment SSTV zaplanowano na 20 lutego 2022 r. między 05:10 UTC a 12:00 UTC dla pięciu przelotów ISS nad Europą. Należy pamiętać, że to wydarzenie zależy od dostępności radia ARISS IORS i wsparcia załogi ISS, więc mogą wystąpić zmiany w ostatniej chwili.
Aby promować szybkie eksperymentalne badania SSTV, aby uczyć się i doskonalić zespół ARISS zastosuje radio ISS Kenwood w trybie przemiennika międzypasmowego. Wzmacniacz crossband działa na downlink 437,800 MHz. Każda sekwencja transmisji będzie składać się z transmisji 1:40 minut, po której nastąpi przerwa 1:20 i będzie powtarzana kilka razy w ramach przelotu ISS nad Europą.
Zastosowana modulacja to MSK bez korekcji błędów. Do dekodowania obrazu 320 x 240 px wymagane jest oprogramowanie KG-STV. Oprogramowanie KG-STV można pobrać z następującego linku: " http://amsat-nl.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/kgstv_ISS.zip "
Plik ZIP zawiera program KG-STV, instrukcję instalacji i konfiguracji, niektóre obrazy i próbki audio MP3 do pierwszych testów, a także linki do dodatkowych informacji technicznych na temat użytkowania KG-STV.
Członkowie społeczności krótkofalowców i publiczność są zaproszeni do odbierania i dekodowania tych specjalnych sygnałów SSTV.
Raporty z eksperymentów są mile widziane i należy je przesyłać na adres r sstvtest@amsat-on.be
Więcej informacji będzie dostępnych na stronie AMSAT-NL.org: " https://amsat-nl.org/?page_id=568 "
-----
O ARISS:

Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) to wspólne przedsięwzięcie międzynarodowych towarzystw radioamatorskich i agencji kosmicznych, które wspierają Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). W Stanach Zjednoczonych sponsorami są Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT), American Radio Relay League (ARRL), ISS National Lab-Space Station Explorers, Amateur Radio Digital Communications (ARDC) oraz NASA's Space Communication and Navigation. ARISS Europe ściśle współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną i jej krajowymi agencjami kosmicznymi, przemysłem kosmicznym i stowarzyszeniami członkowskimi krótkofalowców. Głównym celem ARISS jest promowanie zgłębiania nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. ARISS robi to, organizując zaplanowane kontakty przez krótkofalówkę między członkami załogi na pokładzie ISS a uczniami. Przed i podczas tych kontaktów radiowych uczniowie, nauczyciele, rodzice i społeczności biorą udział w praktycznych zajęciach edukacyjnych związanych z kosmosem, technologiami kosmicznymi i krótkofalówką. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.ariss.org i www.ariss-eu.org .

KG-STV-SQ9DHS.JPG

Info. Adam SQ9DHS

6. SN-150-Jan Szczepanik. - w eterze.

Rada miasta Tarnowa uchwaliła, że rok 2022 będzie "Rokiem Jana Szczepanika" 13 czerwca 2022 r. przypada 150 rocznica jego urodzin /ur. 13.06,1872 zm. 18.04.1926/. W związku z powyższym w okresie od 07.02.2022 do 07.02.2023. Oddział nasz będzie popularyzował obchody rocznicy na pasmach radiowych używając znaku okolicznościowego - "SN150JS".
Karty QSL, którymi będziemy potwierdzać przeprowadzone łączności zostaną zaprojektowane i sfinansowane przez PWSZ /Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa/ w Tarnowie oraz działające tam koło SEP. Jan Szczepanik wielki wynalazca nazywany "Polskim Edisonem" autor ok. 100 patentów z różnych dziedzin. Unowocześnił światowy przemysł włókienniczy, prekursor telewizji autor wynalazków w dziedzinie fotografii kolorowej, patent na telegraf iskrowy, opracował kamizelkę kulo odporną i wiele innych. Zmarł w Tarnowie, pochowany w Tarnowie na Stary Cmentarzu. Karty QSL via SP9PTA.

Stanisław SQ9AOR

7. Świat Radio 3-4/2022

W wersji PDf widoczna okładka ŚR 3-4/2022

Skrócony spis treści rŚwiata Radior1; 3-4/2022

AKTUALNOŚCI: Zawody
ANTENY: Anteny dipolowe HF
TEST: Transwerter IC-7300
PREZENTACJA: Hytera DMR seria H, Odbiornik ATS-20/SI4732
ŁĄCZNOŚĆ: Egzaminy na krótkofalarską licencję amatorską, DVB-T2 HEVC w Polsce, Modulacje radiowe
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK
WYWIAD: Lubię urządzenia lampowe
HOBBY: Transceiver Niki2, TX QO-100 wg SQ5BPF
RETRO: Historia znaku wywoławczego
DIGEST: Testy sprzętu nadawczo-odbiorczego
DYPLOMY: Akcja dyplomowa Radio Field Day
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady
RYNEK I GIEŁDA

Info. Andrzej SP5AHT

8. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 3-4/2022

Prezydia ZG PZK - krótka informacja
Podsumowanie YOTA 2021
Informacje o aktywnościach
Silent Keyr17;s

Tadeusz SP9HQJ

9. 70 rocznica rozgłośni PR w Opolu

Zarząd Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O z Opola informuje, że od 1-31 maja 2022 roku czynna będzie radiostacja okolicznościowa o znaku HF 70 RO. Znak ten został przydzielony naszemu klubowi na wniosek OT-11 PZK Opole z okazji 70 Rocznicy powstania rozgłośni lokalnej Radia Opole.
Aktualne informacje będą zamieszczane na QRZ.COM pod linkiem https://www.qrz.com/lookup/hf70ro oraz w odpowiednim czasie na stronie www.sp6paz.pl .
Praca odbywać się będzie na pasmach KF emisjami -SSB-CW-RTTY-FT4-FT8.

73 team operatorów SP6PAZ-HF70RO z Opola

10. 70 lat Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej SP2PZH włączyło się w obchody 70-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, jednego z najstarszych wydziałów tej znanej w kraju i za granicą uczelni wyższej. Wydział powstał w 1952 roku początkowo jako Wydział Łączności, w połowie lat sześćdziesiątych zmienił nazwę na Wydział Elektroniki, a obecnie funkcjonuje jako Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i ma swoją siedzibę na terenie głównego kampusu uczelni w Gdańsku Wrzeszczu. Na najwyższym piętrze jednego z bydynków Wydziału znajduje się siedziba klubu SP2PZH, którego członkami od początku lat 60. XX wieku byli głównie studenci i pracownicy uczelni. Obecnie członkami klubu są w większości trójmiejscy krótkofalowcy, którzy z uczelnią są związani jako jej absolwenci, pracownicy, studenci i sympatycy.
Z okazji i dla uczczenia 70-lecia macierzystego wydziału członkowie klubu SP2PZH organizują akcję dyplomową, podczas której biorący w niej udział operatorzy z kraju i zagranicy za przeprowadzone łączności z członkami klubu oraz klubową stacją okolicznościową SN70ETI w dniach od 20 lutego do 31 maja br., po spełnieniu regulaminowych wymagań, będą mogli zdobyć pamiątkowy dyplom w wersji elektronicznej.
Niezależnie od tej akcji w dniu 26 maja 2022 r., począwszy od godz. 15.00 UTC zostanie przeprowadzony w paśmie 80-metrowym, emisją SSB, konkurs, w którym dla operatorów pierwszych 70 stacji, którzy nawiążą łączność ze stacją SN70ETI, przewidziano specjalne potwierdzenie tego QSO w postaci specjalnej karty QSL.
Regulamin akcji dyplomowej, konkursu, a także więcej informacji dostępne są na stronie wydarzenia sn70eti.sp2pzh.pl.

Zapraszamy do udziału!

Info. Jakub SQ2PMN

III. Sport

11. Wiadomości nie tylko DX-owe

5H - Tanzania: Borut, S53BV jest aktywny w stylu wakacyjnym jako 5H3BV z wyspy Pemba (AF-063) w dniach 10 do 24 lutego. Praca małą mocą CW i SSB na pasmach 40-15m.

7Q - Malawi: Od 15 lutego Don, K6ZO spodziewa się być aktywny jako 7Q6M w czasie wolnym podczas pracy w Embangweni Mission Hospital w Malawi. QSL direct na znak domowy.

A6 - Zjednoczone Emiraty Arabskie: Członkowie Emirates Amateur Radio Society świętować będą "Saudi Founding Day" znakami A60SFD/x (x - 0 do 15) od 19 do 25 lutego.

BY - Chiny: BY1CRA/WO22 jest stacją okolicznościową Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Będzie aktywna do 13 marca na 160-10 metrów CW, SSB i FT8. QSL tylko via Clublog OQRS.

D4 - Republika Zielonego Przylądka: Oliver, DJ5QW będzie aktywny jako D4CW i D44DX z wyspy Sal (AF-086) od 19 lutego do 2 marca na pasmach 80 do 10m CW i SSB, dodatkowo DMR. QSL via DJ5QW, preferowane biuro.

KH6 - Hawaje: Fred NA2U będzie brał udział w ARRL DX CW Contest jako KH7M. QSL via KH6ZM, LoTW.

OE - Austria: Z okazji Światowego Dnia Radia, VIC Amateur Radio Contest DX Club (4U1A) ma być aktywny jako 4UNR w dniach 13-
28 lutego. QSL via Clublog OQRS lub via UA3DX.

PA - Holandia: Stacja harcerska PB22BP będzie czynna w dniach 18-28 lutego 2022 celem upamiętnienia założyciela ruchu skautowego Roberta Badena-Powella.

PJ2 - Curacao: Andy, W9NJY będzie aktywny jako PJ2/W9NJY z Curacao (SA-099) w dniach 16-21 lutego. Aktywność głównie telegrafią na 30, 17 i 12 metrach. QSL via LoTW, Clublog OQRS lub WD9DZV

SP - Polska: Z okazji 200 rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza przez cały rok 2022 aktywne będą stacje HF200IL, 3Z200IL, SN200IL, SO200IL, SP200L. QSL via biuro OT05.

V3 - Belize: Stacje V31DJ i V31DK będą aktywne z Belize od 8 lutego do 4 marca na CW i SSB. V31AT, V31IT, V31TP, V31WK będą aktywne od 15 do 22 lutego na wszystkich pasmach głównie na CW. QSL via LOTW i znaki domowe.

YB - Indonezja: Stacja 8C9MGP będzie aktywna z wyspy Lombok (OC-150) w dniach 19-21 lutego i ponownie w dniach 11-13 marca. QSL direct do HA3JB

Członkowie ekspedycji na wyspę Bouvet (3Y0J) informują, iż data wypłynięcia na wyspę została ustalona na 6 stycznia 2023 roku. Planowany całkowity czas ekspedycji to 44 dni z czego 22 na samej wyspie. Aktywność z 12 stacji, 8 na CW/SSB i 4 na FT8 z jak najmniejszymi czasami braków aktywności (stacje FT8 będą uruchomione 24/7). Celem ekspedycji jest 200 000 qso.

Nadchodzące zawody:

ARRL International DX Contest CW: 19 lutego 00:00 UTC do 20 lutego 2022 23:59 UTC
http://www.arrl.org/arrl-dx

Russian PSK WW Contest: 19 lutego 12:00 UTC do 20 lutego 11:59 UTC
http://www.rdrclub.ru/russian-ww-psk-contest/49-rus-ww-psk-rules

Wyniki True Blue DXers Club DX Ultra-Marathon:
https://tbdxc.hamserver.de/marathon/

Janusz SN5J zajął 3 miejsce w kategorii CW Low power z wynikiem 11463 QSO. Gratuluję!

Marcin SP3BBS

12. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC- 2.3 GHz i wyżej - zawody aktywności UKF - wtorek, 22 lutego 2022, godz. 18:00 - 22:00 UTC

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

Stanisław SQ2EEQ

IV. Technika

VI. Prawo i przepisy


VII. Humor w PZK

VIII. Propagacja fal radiowych

IX. Dywersyfikacja -inne hobb
y

X. Kącik QSL

XI. Silent Key's

_______________________________________________________________________
WB4APR SK

W dniu 7 lutego br. odszedł od nas jeden z najbardziej znanych amerykańskich krótkofalowców Bob Bruninga WB4APR, twórca APRS. Pozostanie w naszej pamięci jako ktoś ważny, ktoś kto opracowując podstawy APRS nie tylko dał nowe możliwości pracy miłośnikom emisji cyfrowych lecz zrobił także bardzo dużo dla bezpieczeństwa ogólnego.

Cześć Jego pamięci,

Kondolencje władzom ARRL złożył w imieniu Zarządu Głównego PZK Paweł SP7TEV Oficer Kontaktowy IARU PZK.

Info. na podstawie informacji z portalu ARRL Piotr SP2JMR

_______________________________________________________________
SP8BWR SK

W dniu 10.02.2022, w wieku 81 lat odszedł na zawsze od nas do krainy wiecznych DX - ów SP8BWR - Andrzej Koba. Był on "od zawsze" związany z lubelskim środowiskiem krótkofalowców.
Działał w wielu klubach: SP8KAF, SP8PLU, SP8ZHY. Dla niego nie istniały podziały krótkofalowców, bardzo lubił pracę z młodzieżą, interesowała go różna tematyka działalności społecznej na rzecz PZK i krótkofalarstwa.
Andrzej Koba SP8BWR pierwszą licencję i znak SP8BWR uzyskał 5.10.1966 roku. Działał aktywnie w klubie SP8KAF gdzie był Prezesem w latach 1969 - 1977. Był prezesem Zarządu klubu SP8PLU w latach 1982 - 1996. W latach 60-tych i 70-tych był członkiem Zarządu Wojewódzkiego PZK. Był operatorem odpowiedzialnym w klubie SP8ZHY w Lublinie w latach 1994 - 1996. Przewodniczył Kolegium Redakcyjnemu Biuletynu Informacyjnego SP8KAF w latach 1969 - 1971.
Za wszechstronną i wieloletnią działalność na rzecz krótkofalarstwa w Polsce został odznaczony Odznaką Honorową PZK (nr 368) w roku 1994, a następnie Złotą Odznaką Honorową PZK (Nr 72/Z) w dniu 12.06.2010 roku.
Stworzył wspaniałą stronę internetową www.sp8bwr.com, będącą swoistą historią krótkofalarstwa w Lublinie. Warto tam zajrzeć. Starsi stażem krótkofalowcy znajdą wiele wspomnień.

Cześć Jego Pamięci,

Jerzy Kowalski, SP8HPW
Prezes Zarządu OT 20 PZK
_________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Jurkowi SP8HPW, Stanisławowi SQ9AOR, Andrzejowi SP5AHT, Tadeuszowi SP9HQJ, Markowi SP9UO, Janowi SP2JLR, Adamowi SQ9DHS, Armandowi SP3QFE, Jakubowi SQ2PMN, Krzysztofowi SP6DVP

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.p l, sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone
w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,221,027 Unikalnych wizyt