PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia16 lipca 2008.
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat internetowy Sekretariatu ZG PZK na dzień 16 lipca 2008

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje.

Zaczynam od ogromnej straty jaką poniosło polskie krótkofalarstwo :

 

9J2SZ s.k. 9 lipca nad ranem w Lusace odszedł do domu Ojca Stefan Szado 9J2SZ ex. SP8DJL, SQ8S. Był dobrym telegrafistą i radiooperatorem, Prawdziwie sympatyczną i kulturalną osobą, a praca na misjach (nie był on osobą duchowną a jedynie świeckim pracownikiem) zaświadczyła o Jego bezinteresownej, przyjacielskiej postawie, aby służyć ludziom swoją pomocą i nieść pokój wśród ludzi Afryki. Dla nich jak widać złożył ofiarę swojego życia - zapadając na malarię.
Dziękuję Stefan za wszystkie wspólne piękne chwile, które mi zapadły w pamięci na zawsze i nasze wielokrotne łączności na falach radiowych.
Ś.P. Stefan najbardziej aktywny był w latach 1991-1996, nie udało się nam zrobić QSO jedynie na 160m mimo skedu, ale wtedy ja nie miałem jeszcze Beverages.
29 września 2006 roku o 09:10 UTC mieliśmy pokazową łączność
miedzy Stefanem 9J2SZ, a moją stacją klubową SP4PBI na zajęciach z radiokomunikacji u mnie w szkole. Uczniowie z głośnika usłyszeli głos Stefana opowiadający o pracy na misjach w Kabwe. Jeden z zainteresowanych nawet zadawał pytania odnośnie takiej pracy, które ja przekazywałem przez radio. I była to nasza ostatnia rozmowa.....
Łączę się w bólu z rodziną w Ciosmach koło Zamościa.
Odpoczywaj w pokoju Drogi Przyjacielu, w tak młodym wieku odszedłeś od nas,
a Twoje ciało spocznie w Lusace, Zambia Afryka.

Na stronie klubu SP8KAF jest relacja z fotkami z pracy portable z górki na UKF,
w której brał udział Stefan:
http://kaf.sp8-ral.com/component/option,com_zoom/Itemid,3/catid,21/

QSL Stefana ze strony IK4WMA, taką samą mamy w klubie za te QSO:
http://hamgallery.com/qsl/country/Zambia/9j2sz.htm

73 Wiesław SP4Z (ex SP4EEZ)

 

1.Po Mistrzostwach HF  IARU.  Członkowie Zespołu SN0HQ

 

Zawody IARU HF Champinship 2008 przeszły do historii. Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom zawodów, przede wszystkim operatorom którzy dowołali się do stacji SN0HQ i teraz te QSO's stanowią w znaczący sposób o punktacji SN0HQ, oraz wszystkim operatorom Zespołu SN0HQ.

W ramach Zespołu SN0HQ szczególne podziękowania należą się:

1. Kapitanowi Zespółu SN0HQ Tomkowi Niewodniczańskiemu SP6T za koordynowanie całości przedsięwzięcia.

2. Właścicielom stacji SN0HQ (głównych i rezerwowych), na których barkach leżało przygotowanie stacji do zawodów: SP2FAX, SP2JMB, SP3GEM, SP3KEY, SP4Z, SP4MPG, SP6CZ, SP6IXF, SP6RZ, SP6T, SP6AEG, SP7GIQ, SP7SP, SP7JQQ, SP8BRQ, SQ8JLA, SP9QMP.

3. Zygmuntowi SP5ELA i Michałowi SP5AAJ za sprawne administrowanie siecią i serwerami zarówno przed zawodami jak i przede wszystkim w czasie zawodów.

4. Wszystkim operatorom za cały rok przygotowań, poniesienie wielu wyrzeczeń osobistych i rodzinnych, całoroczne treningi, ogromne zaangażowanie w czasie zawodów, a przede wszystkim za wykazanie wielkiego ducha współzawodnictwa sportowego.

 

5. Krzysztofowi SP5KP należą sie specjalne podziękowania za poświęcenie czasu na przygotowanie baz oraz dostosowali WL do podpowiedzi skrótów organizacji oraz <master.dta> specjalnie przygotowane dla celów SN0HQ.

 

6. Dziękujemy również o naszym dziewczynom w Zespole SN0HQ: SP7Angelice, Donacie SP5HNK, Barbarze SQ5BB  oraz Agnieszce SP2AGA , bez ich udziału i pomocy Mistrzostwa nie były by takie same.

Podziękowania należą się naszym rodzinom, które znosiły naszą pracę w całorocznych przygotowaniach. Bo na pewno wszystko to odbyło się kosztem naszych rodzin. Chyba najwięcej ucierpiały nasze żony, którym powinniśmy osobiście podziękować za ich wyrozumiałość. 

 

Związanych z Zespołem SN0HQ jest jeszcze bardzo wiele osób, często bezimiennych, które nam się w znacznym stopniu przysłużyły, to znaczy Polskiemu Związku Krótkofalowców, bo w końcu to jest organizacja dla której wszyscy pracujemy. Jako przedstawiciele ZG PZK bardzo dziękujemy wszystkim, za wkład w rozwój Polskiego Związku Krótkofalowców i krótkofalarstwa w SP w ogóle.

Cały ten wysiłek włożony w zawody IARU HF CHAMPIONSHIP jest sukcesem PZK, czyli nas wszystkich, członków Polskiego Związku Krótkofalowców.

Niebawem odbędzie spotkanie Zespołu SN0HQ, na którym będą podsumowane zawody w 2008 i nastąpi rozpoczęcie cyklu przygotowań do edycji w roku 2009

 

Prezydium ZG PZK.

 

3.Ubezpieczenia. W związku z prowadzonymi przez Prezydium ZG PZK rozmowami na temat możliwości zbiorowego ubezpieczenia członków PZK od odpowiedzialności cywilnej oraz od szkód związanych z uprawianiem naszego hobby proszę o podanie informacji na temat szkód w sprzęcie powstałych na skutek zdarzeń losowych oraz roszczeń z odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania sprzętu krótkofalarskiego. Im dłuższy okres w latach będzie obejmowała historia szkód tym lepiej dla sprawy.

Proszę o potraktowanie tej informacji jako bardzo pilnej. Informacje obejmujące datę (przybliżoną) zdarzenia oraz kwotę strat i ewentualnych odszkodowań proszę kierować na adresy sp2jmr@pzk.org.pl oraz belid04@infoserve.pl .

Piotr SP2JMR

 

 

2.SP1KZO i piknik w Lipianach. W dniach 19 20 lipca br. Odbędzie się XXIII Piknik eterowy w Lipianach. Patronat nad piknikiem objęła Politechnika Szczecińska. Miejsce to ul. Lipowa (plaża miejska). Piknik będzie b. uroczysty, albowiem w tych dniach klub SP1KZO obchodzi swoją 30 rocznicę powstania.

Nasz Klub doczekał się nareszcie po kilkuletniej przerwie pomieszczenia. Obecnie radioklub SP1KZO mieści się w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach. Szczególne podziękowania za pomoc w pozyskaniu pomieszczenia należą się Pani dyrektor Biblioteki Marioli Dębeckiej oraz Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Markowi Przybylskiemu. Dziękujemy i wszystkich, którzy dysponują czasem zapraszamy na Piknik. Prezydium ZG PZK będzie reprezentował Kol. Jan SP2JLR Wiceprezes PZK.

Członkowie klubu SP1KZO z jego Prezesem Bronisławem SP1RWU.

4. Zespół Antenowy. W dniu 11 lipca br. prezydium ZG PZK powołało "Zespół ds. opracowania  materiałów niezbędnych do uregulowania  prawa krótkofalowców do  stawiania i eksploatacji anten".

W skład zespołu wchodzą Kol. Roman SP9MRN, Dionizy SP6IEQ, Robert SP6RGB, Andrzej SP9ENO, Tadeusz SP9HQJ, Bogdan SP3IQ. Pracę zespołu koordynuje Kol. Roman SP9MRN.  Zespół ma charakter otwarty. Chętni do współpracy proszeni są o zgłaszanie się do kol. Romana SP9MRN.

Dla informacji podam, że podobny zespół nieformalny w składzie SP5IEQ, SP6RGB, SP9MRO, SP3IQ, SP2JMR pracował już od roku 2005 i przyczynił się do rozwiązania wielu ważnych spraw związanych m. in z Ministerstwem Środowiska.

 

5.Skrócony spis treści ŚR8:

Aktualności: Wiadomości DX-we dla krótkofalowców, Zawody

Anteny: SLOT - antena szczelinowa

Test: Elecraft K3

Świat KF/UKF: Sztuka operatorska (3), Z życia klubów i oddziałów PZK

Radio Retro: Radiostacja armii Hallera

Wywiad: Krótkofalowcy a sprawy prawne

Hobby: Ochrona przed przepięciami w zasilaczach sieciowych, Pomiary przy użyciu analizatora obwodów NWT

Dyplomy: 650 lat Niepołomic

Digest: Odbiorniki i inne urządzenia radiowe

Forum Czytelników: Listy, Porady

Lista obecności: Nowe radiotelefony CB

Listy: Zaproszenia na zjazdy...

Rynek i Giełda

Wkładka: Radiotelefony morskie Standard Horizon

 

6.Krótkofalowiec Polski 8/2008:  

Łączność bezpieczeństwa w PZK

Krótkofalarstwo, a profilaktyka- Płock 2008

Ogólnopolski Zlot Drużyn Grunwaldzkich –SP0ZHG

Piknik Eterowy Koniaków 2008

Nowa jakość współpracy LOK –PZK oraz Mistrzostwa HST

Ham Radio 2008

Regulamin Pierwszych Ćwiczeń Łączności Bezpieczeństwa PZK

 

 

7.Russian Radio Team Championship 2008

W najbliższą sobotę tj. 19 lipca br. w godzinach od 07.00 do 14.59 UTC na HF rozegrane zostaną zawody RRTC 2008 stanowiących próbę generalną przed Olimpiadą Radiową WRTC -2010. Jest to poważne wyzwanie operatorskie dla wszystkich entuzjastów contestingu. PGA-C PZK zachęca SP-HAMs do licznego udziału w tym niezwykłym przedolimpijskim przedsięwzięciu. Za udział w tych zawodach stacje SP mogą otrzymać pamiątkowy Certyfikat. W tym celu na adres qtc@post.pl należy nadesłać – w ciągu 4 godzin od zakończenia zawodów - kopię swojego dziennika. Skrócona wersja regulaminu RRTC 2008 – patrz: http://www.skjkc.pl/pga/index.php?go=news&dzial=swiat&id=98 lub http://sp9jpa.blogspot.com

 

 

8.PGA Test VII

Siódma tura PGA TEST odbędzie się w dniu 19 bm. w godzinach od 06.00 do 07.00 oraz od 15.00 do 17.00 UTC. Zespół PGA zachęca do udziału i przypomina, ze każdy uczestnik tych zawodów otrzymuje pamiątkowy Certyfikat. Regulamin tych zawodów – patrz: http://www.skjkc.pl/pga/index.php?go=aktywnosci  

 

 

9. Konkurs fotograficzny

Pod hasłem „Piękna nasza Polska cała” Zespół PGA proponuje krótkofalowcom SP udział w wakacyjnym konkursie fotograficznym. Jego celem jest zachęcenie do zwiedzania naszego kraju, pracy krótkofalarskiej z różnych gmin i dokumentowania takich aktywności przy pomocy aparatu fotograficznego. Regulamin konkursu – patrz: http://www.skjkc.pl/pga/index.php?go=news&id=402

 

10.Załącznik do komunikatu stanowi Regulamin Dyplomu
„ 650 lat Niepołomic”.
Do zdobywania którego zaprasza MSK czyli OT10 PZK.

 

Tyle informacji na dzisiaj. Vy 73! Piotr SP2JMR

 

 

Załącznik.

Regulamin Dyplomu
„ 650 lat Niepołomic”

 

1.Dyplom wydawany jest z okazji obchodów 650 rocznicy Niepołomic, przypadającej na  rok 2008.  Wydawcą jest  Urząd Miasta i Gminy Niepołomice oraz Krakowską Grupę Ekspedycji Radiowych - Klub Terenowy Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT 10 PZK.

 

2. Dyplom wydawany jest dla nadawców i nasłuchowców, indywidualnych oraz stacji klubowych, polskich i zagranicznych, pracujących w pasmach KF i UKF (nie zalicza się łączności przez przemienniki).

 

3. Do dyplomu zalicza się łączności/nasłuchy przeprowadzone w terminie od 27.04.2008 r do 31.08. 2008 r. oraz w dniu 04.10.2008.


4. Pasma i emisje dowolne – do punktacji zalicza się łączność, nasłuchy powtarzane  innymi emisjami i na innych pasmach.


5. Punktacja:

 

150 pkt za nawiązanie łączności z  pracującą w miesiącu lipcu oraz w dniu 4.10.2008 stacją

SN650DN     

200 pkt za nawiązanie łączności z  pracującą w lipcu i  sierpniu oraz w dniu 4.10.2008 stacją

HF650N   

50 pkt za nawiązanie łączności z  pracującymi w lipcu i sierpniu  stacjami:

SN650ADV, SN650ORH, SN650IVD, SN650ITP, SN650BWJ, SN650SCZ, SN650RQE, SN650FWQ,  SN650CUU,SN650FQV, SN650XUM ,SN650BCH, SN650HSQ, SN650GKM,

50 pkt za nawiązanie łączności z stacjami pracującymi z terenu miasta i gminy Niepołomice .

 

W/w stacje okolicznościowe jeśli pracują z gminy lub miasta Niepołomice przyznają odpowiednio 150+50; 200+50; 50+50 punktów.  .

 

Dla  stacji SWL punktacja jak wyżej .

 


6. Wymagania :

stacje SP - 650 pkt
stacje EU - 350 pkt
stacje DX - 250 pkt

 

7. Dyplom jest bezpłatny. Koszt wysyłki dyplomu:

dla stacji SP 8 zł w znaczkach pocztowych
dla stacji EU i DX 3 IRC


8. Zgłoszenia w postaci wyciągu z logu w formie papierowej  oraz opłatę w znaczkach pocztowych lub IRC należy wysłać w terminie do 30 października 2008 r.  na adres:

Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych

Koźmice Małe 97

32-020 Wieliczka

 

9. Wymiana kart przez biuro QSL .

 

10. Pod adresem elektronicznym sp9pkg@cqcqcq.pl udzielamy wszelkich informacji.  Aktualne wiadomości znajdować będą się na stronie www.cqcqcq.pl .

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,217,336 Unikalnych wizyt