PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 13
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 42/21 z dnia 20.10.2021
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 42/2021 z dnia 20 października 2021 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I Sprawy organizacyjne

1. Wirtualna Konferencja Generalna i Warsztaty 1. Regionu IARU 2021

W piątek 15 października 2021 r., w formie wirtualnej, rozpoczęła się Konferencja Generalna (kontynuacja KG z ub. roku) oraz Warsztaty IARU R1, poświęcone przyszłości krótkofalarstwa.
Do niedzieli 24 października 2021 r. około 140 delegatów, reprezentujących stowarzyszenia członkowskie 1. Regionu IARU, bierze udział w kolejnych sesjach przedsięwzięcia, w trakcie których zespoły robocze pracować będą nad definiowaniem wizji i ambicji krótkofalarstwa, jego celów strategicznych i celu końcowego, działań, tzw. kamieni milowych oraz rezultatów. Na końcowej sesji plenarnej Konferencji wybrany zostanie również nowy Komitet Wykonawczy IARU R1, na kadencję 2021-2024.

Kol. Don Beattie G3BJ - ustępujący Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU - w przemówieniu inauguracyjnym wspominał m. in., że istnieje potrzeba wzmocnienia działań PR, potrzebujemy także wspólnej wizji tego, czym staje się lub powinno stać się krótkofalarstwo.

Materiałem przygotowawczym do przedmiotowych obrad są wyniki analizy SWOT przeprowadzone w stowarzyszeniach członkowskich IARU R1 wiosną br., co pozwoli - zgodnie z wypowiedzią Dona G3BJ - wyznaczyć kierunek prac nad rozwojem naszego hobby w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
Na zakończenie warto wspomnieć, że na trwającej aktualnie Konferencji Generalnej i Warsztatach 1. Regionu IARU reprezentantami Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) są następujący Koledzy:

1) Mariusz Busiło SP5ITI - Wiceprezes Prezydium Zarządu Głównego PZK,
2) Michał Brennek SP2J - Ekspert ds. badań analitycznych i koncepcji strategicznych,
3) Tomasz Ciepielowski SP5CCC - Prezes Stowarzyszenia Polski Klub UKF,
4) Piotr Wilkoń SQ8L - Koordynator PZK ds. Młodzieży,
5) Paweł Zakrzewski SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK.
A zatemr30; przyszłość krótkofalarstwa zależy od nas wszystkich i od naszych wspólnych skutecznych działań, naprawdę nie zapominajmy o tym!

Zródło informacji: https://www.iaru-r1.org/2021/iaru-r1-conference-workshop-2021-has-started/

Opracowanie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU r11; PZK
Materiał graficzny pobrany z portalu IARU i FB IARU (sp5ela) widoczny w wersji PDF

2. Mapka regionów IARU- widoczna w wersji PDF

Źródło: portal IARU
Info: SP5ELA


3. Protokoły z posiedzeń Prezydium ZG PZK

Plik protokołu z posiedzenia Prezydium ZG PZK w dniu 11.10.2021 r został opublikowany na portalu PZK. pod adresem:

https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=9

Link bezpośredni: https://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=2157

*Dokumenty protokołów znajdują się w dziale download i są dostępne dla użytkowników portalu (po zalogowaniu).

Info. Zygi SP5ELA

4. Protokoły z posiedzeń ZG PZK

Protokół z posiedzenia ZG PZK odbytego w dniu 04.09.2021 został opublikowany na portalu PZK. Jest to wersja poprawiona protokołu.
Protokoły z posiedzeń ZG PZK znajdują się w dziale download i są dostępne dla użytkowników portalu (po zalogowaniu).
https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=10

Dostępne są po zalogowaniu na portalu PZK.

ZYGI SP5ELA

II Wydarzenia

5. Pamiętamy o przyjaciołach 2021

Zbliża się listopad, miesiąc zadumy i wspomnień o tych, którzy byli dla nas ważni, a którzy od nas niestety już odeszli. Chcąc zapalić symboliczne światełko, a tym samym godnie uczcić pamięć naszych klubowych kolegów Bolesława SP2ESH, Zbigniewa SP2IU, Ryszarda SP2IW oraz Henryka SP2BUW podobnie jak w latach poprzednich Bydgoski Klub Krótkofalowców organizuje w dniach 08.11 do 21.11.2021 akcję dyplomową pod nazwą "PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH" - edycja 2021. W/w koledzy są wielce zasłużonymi dla naszego klubu, a właściwie dla całego środowiska krótkofalarskiego. Znani są ze swej koleżeńskości, z chęci niesienia pomocy nowym i młodszym stażem krótkofalarskim kolegom,
z aktywności na pasmach amatorskich oraz ogromnego zaangażowania w pracę społeczną na rzecz naszej organizacji.

W czasie trwania akcji dyplomowej czynne będą cztery znaki okolicznościowe: SN4ESH, SN4IU, SN3IW i SN1BUW. Jak łatwo zauważyć sufiks każdego znaku kojarzy się z konkretnym z naszych kolegów, natomiast cyfra określa rocznicę śmierci.

Dyplom wydawany będzie w formie elektronicznej. Wszystkie łączności raz na dobę będą przesyłane do www.clublog.org, aby każdy mógł sobie sprawdzić poprawność logowania.

Regulamin akcji, link do pobierania dyplomu oraz wszelkie niezbędne informacje pojawiać się będą na naszej stronie klubowej www.sp2pby.pl.

Zapraszamy wszystkich!

Info. Andrzej SP2GJI

6. Nieco historii- czyli kto się boi "czarnego luda"?

W tym przypadku "czarnym ludem" jest nasze kochane "adio" materiał widoczny w wersji PDF

Info. Jurek SP8TK

7. Halo tu Błyskawica

Dyplom "Halo Tu Błyskawica " został ustanowiony w 2004 roku w momencie oddania do Muzeum Powstania Warszawskiego repliki radiostacji powstańczej "Błyskawica" i była to wersja tzw. papierowa. Numer 001 otrzymał Antoni Zębik SP7LA , który także użyczył mi zezwolenia na używanie Jego podpisu na dyplomie. Także została zaprojektowana dość prosta karta QSL HF60B potwierdzająca łączności nawiązywane w okresie od 01.08 do 04.10 każdego roku, które dalej jest wydawana za każde QSO z stacją HF60B.
Idąc za postępem w wydawaniu dyplomów od 2021 roku opracowano dzięki pomocy Rajmunda Brysia wersję elektroniczną dyplomu. Rajmund Bryś opracował graficznie między innymi materiał w książce Henryka Berezowskiego "Towarzystwo Radiotechniczne ELEKTRIT Wilno 1925-1939". W tym roku podczas akcji dyplomowej nawiązano ponad 11200 łączności i wydano do tej pory 145 dyplomów w tym 25 poza SP między innymi: 4X,DL,EM,F,I, HB, OM,OK, YO, S5,WQ,EG. W dalszym ciągu czekam na zgłoszenia ale i też sprawdzam nadesłane logi i stacje które spełniły warunki dostają dyplom drogą elektroniczną. Warunki dyplomu nie są łatwe i trzeba się trochę sprężyć aby go zdobyć niemniej w przyszłym roku akcja będzie kontynuowana. Dziękuję wszystkim operatorom oraz Rybnickiemu Oddziałowi Terenowemu za wsparcie w akcji dyplomowej.

Dyplom widoczny w wwersji PDF

Wiesław SQ5ABG (znak dodatkowy HF60B)

III Sport

8. 65. rocznica wybuchu Powstania Węgierskiego 1956 na pasmach eteru

Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR działający na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu we współpracy z węgierskimi krótkofalowcami zrzeszonymi w stowarzyszeniu radioamatorów aglomeracji budapesztańskiej (BRASZ - węg. BUDAPESTI RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG) jest organizatorem kolejnej edycji akcji dyplomowej "AWARD 1956"- mającej na celu upamiętnienie 65. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego 1956,
a szczególnie uczczenie pamięci ofiar i uczestników tamtych wydarzeń. Akcja wpisuje się w obchody rocznicowe organizowane 23 października 2021 przez władze samorządowe Poznania oraz na Węgrzech. Zakończenie potrwa do 10 listopada 2021, a punkty jej uczestnikom przyznają stacje klubowe oraz stacje indywidualne pracujące z terenu aglomeracji poznańskiej (litery PX i PO wg programu dyplomowego PGA) oraz Budapesztu (HA5, HG5), zgodnie z poniższym wykazem:
· stacja Organizatora (SP3PGR) i stacje okolicznościowe posiadające
w znaku wywoławczym liczbę 65 lub 1956 - 5 pkt.,
· stacje klubowe z Poznania (PX), powiatu poznańskiego (PO) i Budapesztu (HA5, HG5) - 3 pkt.,
· stacje indywidualne z Poznania (PX), powiatu poznańskiego (PO)
i Budapesztu (HA5, HG5)- 2 pkt.
Laureatem akcji zostanie jej uczestnik, który za przeprowadzone QSOs/HRDs uzyska w sumie, minimum:
· dla stacji polskich i węgierskich - 65 pkt.
· dla stacji europejskich - 40 pkt.
· dla stacji spoza Europy - 20 pkt.
i prześle Organizatorowi na adres sp3pgr@wp.pl stosowne zgłoszenie. Regulamin akcji dostępny jest na portalu QRZ.COM (SP3PGR) oraz na serwerze BRASZ (http://brasz.hu ) pod adresem http://brasz.hu/images/award-56-2021.pdf
Dogodną okazją do zdobycia punktów do tego dyplomu jest również udział w tegorocznej, drugiej edycji Zawodów Poznańskich organizowanych we współpracy z BRASZ przez Oddział Poznański (OT-08) PZK w godzinach 04:00-05:59 UTC w najbliższą sobotę 23 października, również wpisujących się w obchody rocznicowe wybuchu Powstania Węgierskiego 1956. Dostępne pasma dla uczestników tych zawodów to 80 i 40 metrów, a pośród emisji SSB i CW. Organizator szczególnie zaprasza do udziału w tych zawodach operatorów pracujących z Poznania i powiatu poznańskiego, a spodziewani są i będą zapewne szczególnie poszukiwani operatorzy stacji z Budapesztu, szczególnie pracujący telegrafią. Regulamin tych zawodów będzie dostępny m.in. na portalu Organizatora (https://ot08.pzk.org.pl ).

Jacek SP3JB

9. Informacje nie tylko DX-owe

4X - Izrael: Dan 4Z5SL obchodzi swoje 67 urodziny. Od 24 do 30 października będzie aktywny używając znaku 4Z67BRN.

5T - Mauretania: Johannes PA5X i Gerben PG5M są aktywni do 19 października jako 5T5PA/P i 5T1GM z wyspy Arguin AF-050.
Zapraszają do obserwacji ich profilu na Twitter @PA5X_HAM i @PG5M lub strony http://dx.to/5t1gm/

C5 - Gambia: Jan-Francois F4AHV, Gerard F5NVF, Luc F5RAV i Abdel M0NPT od 24 października do 19 listopada będą aktywni z Kololo jako C5C. QSL via F5RAV.

CT9 - Madera: Helmut DF7EE od 25 października do 2 listopada będzie QRV
z Madery AF-014 jako CQ3W w CQ WW DX SSB Contest i CT9/DF7EE poza zawodami.

FM - Martynika: Miguel EA1BP pomiędzy 27 października a 5 listopada będzie aktywny jako FM/EA1BP z Martyniki NA-107.
W planie udział w CQ WW DX SSB Contest pod znakiem TO7O.

HI - Dominikana: Kazik DL2SBY w dniach 1 do 14 grudnia 2021 r. będzie QRV
z Dominikany jako HI/DL2SBY.
W drugim tygodniu pobytu planuje aktywność z wyspy Saona IOTA NA-122.
QSO będą wysłane na LOTW i Clublog. QSL przez OQRS. Planowana aktywność na 160m. Szczegóły na https://www.qrz.com/db/hi/dl2sby
Tnx za informację Henryk SP2FOV.

I - Włochy: Członkowie klubu ONZ 4U1GSC są aktywni jako 4U24OCT z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych (24 października). QSL via 9A2AA.

Luca IK5AEQ i Franco IZ5IUY od 20 do 24 października będą QRV pod znakami IL7/IK5AEQ i IL7/IZ5IUY z wyspy San Domino EU-050.
Będą nadawać z QTH Ettore IL7/IK7DIJ, który posiada swoją stację na wyspie.

JA - Japonia: Członkowie Klubu w mieście Tama JH1ZMK nadają jako 8N1TAMA do końca czerwca 2022 roku z okazji 50 rocznicy miasta Tama. QSL via biuro.

ON - Belgia: Stacje okolicznościowe ON75AF, ON75BAF i ON75BFS są aktywne do końca roku z okazji 75 rocznicy Belgijskich Sił Powietrznych.
QSL za ON75BAF via ON4CMO, ON75AF via ON6KL.

OX - Grenlandia: Thomas OZ1AA, Bo OZ1DJJ, Per OZ1KNJ, Mikkel OZ7AKT i Alex OZ7AM od 26 października do 8 listopada wybierają się na urlop do Kangerlussuaq NA-018.
Usłyszymy ich pod znakami OX1AA, OX3LX, OX1KNJ, OX7AKT i OX7AM. W czasie wyprawy będą aktywni w CQ WW DX SSB Contest jako OX7A. QSL OX7A via OZ1ACB pozostali zgodnie z qrz.com
https://sites.google.com/view/greenland2018/home

PJ5 - Saba & St. Eustatius: John's W5JON pomiędzy 24 października, a 1 listopada będzie aktywny z St. Eustatius NA-145 jako PJ5/W5JON. Planuje udział w CQ WW DX SSB Contest.

S9 - Sao Tome: Czeski Team S9OK zakończył aktywność z Sao Tome i szczęśliwie wrócił do domu. W logu znalazło się 107505 QSOs.
Na stronie https://clublog.org/charts/?c=S9OK jest uruchomiony OQRS, gdzie można zamawiać karty.

W - USA: Mike W7LG/4 od 24 do 29 października spędzi wakacje na wyspie Hatteras NA-067. Będzie to okazja do zdobycia kolejnej wyspy do programu IOTA. QSL via LOTW i direct.

European DX Foundation
Z okazji 35 rocznicy klubu EUDXF https://www.eudxf.eu/ przez cały listopad aktywne będą stacje:
OE35EUDXF, OQ35EUDXF, PA35EUDXF, PB35EUDXF, PC35EUDXF, PD35EUDXF, PE35EUDXF, PF35EUDXF, PG35EUDXF, PH35EUDXF, PI35EUDXF i UE35EUF.
Jak co roku do zdobycia będzie okolicznościowy dyplom - szczegóły wkrótce na ww. stronie.

Zawody 23-24 października 2021 r.
UK/EI DX SSB Contest https://www.ukeicc.com/dx-contest-rules.php
Stew Perry Topband http://www.kkn.net/stew/

SV2ASP/A Mount Athos
Jak informuje Daily DX, kto jeszcze potrzebuje QSL za QSO z Monk Apollo SV2ASP/A (SK) z Mount Athos. Teraz jest ostatnia szansa by ją otrzymać. Monk Apollo był w klasztorze Docheiariou, skąd jest informacja, że Monk Chariton zajmował się wysyłką jego QSL i obecnie nadal to robi, ale to może się w pewnym momencie skończyć.
Jeśli teraz wyślesz swoją QSL, jest duża szansa na odpowiedź.

Adres:

MONK CHARITON
DOCHEIARIOU MONASTERY
AG. OROS, GR-63087
GREECE
Tnx Daily DX https://www.dailydx.com/ za tą wiadomość.

Na stronie https://clublog.org/mostwanted.php można porównać listę Most Wanted. Ciekawy jest filtr pomiędzy Wschodnią a Zachodnią Europą różnice są widoczne.

Straight Key Century Club (SKCC) osiąga rkamień milowy członkostwar1; i ma zaszczyt ogłosić przyjęcie 25-tysięcznego członka, którym został Klub Krótkofalowców Florida Island Hoppers W4USI.
Florida Island Hoppers otrzymali numer członkowski SKCC 25000 14 października 2021 r. Tym samym Klub dołącza do jednego z najbardziej aktywnych i szybko rozwijających się organizacji krótkofalarskich na zachodzie świata.

SKCC została założona w 2006 roku w celu promowania i zachowania sztuki ręcznego nadawania na kluczach sztorcowych.
Pomysł szybko się przyjął i do 2009 roku liczba członków rosła skokowo. Nadal rośnie, rozprzestrzeniając się na Europę, Oceanię i Azję.
Członkowie SKCC mogą zdobywać różne nagrody i brać udział w sprintach przy użyciu kluczy ręcznych, takich jak proste klucze, bugi i sidewipery.
Klub wspiera również nowych i powracających operatorów CW, kierując się nadrzędną filozofią, aby zawsze zwracać uwagę na szybkość i umiejętności drugiego operatora oraz dostosowywać nasze nadawanie do tego poziomu.
Członkostwo w SKCC jest bezpłatne i otwarte dla operatorów na wszystkich poziomach umiejętności.
"Jesteśmy dobrym miejscem, aby zmoczyć stopy, a także zabawnym miejscem,
w którym można wykorzystać swoje wyćwiczone umiejętności na klawiszach mechanicznych".
Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji i dołączyć: www.skccgroup.com

Straight Key Century Club skccboard@skccgroup.com

Doug N3PDT w imieniu Rady Dyrektorów SKCC.

Klub posiada Sked Page, Event Calendar, swój log SKCCLogger, który ułatwia zbieranie punktów do członkostwa Centurion, Tribune, Senator.
Żeby QSO było zaliczone nie może być przeprowadzone na manipulatorach tylko musi być zrobione na kluczach sztorcowychprostych kluczach pomiędzy członkami.
Członków, częstotliwości można szukać na https://rbn.telegraphy.de/ filtrując SKCC klub.

Pozdrawiam Adam SQ9S SKCC#7404 od 26 grudnia 2010 roku.

Do pobrania również wersja PDF zawierająca zdjęcia na https://sq9s.pzk.pl/wiadomosci/

10. Ekspedycja Janusza SP9FIH

Po krótkiej przerwie na odpoczynek (po wyprawie na Komory D60AC) Janusz SP9FIH z Opola wyleciał z Warszawy na kolejną atrakcyjną wyprawę, tym razem na Sint Maarten, skąd będzie pracować pod znakiem PJ7P, NA-105. Praca w terminie od 21 października do 3 listopada 2021 na SSB, FT8 oraz RTTY.
Informacje bieżące będą zamieszczane na stronie: https://pj7.dxpeditions.org/

Info: SP6CIK, SP6DVP

11. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
EME ARRL - 2.3 GHz i wyżej, 23-24 października 2021, godz. 00:00 r11; 23:59 UTC. Pierwsza tura zawodów EME pod patronatem ARRL. Regulamin: http://www.arrl.org/eme-contest
SPAC- 2.3 GHz i wyżej - zawody aktywności UKF - wtorek, 26 października 2021, godz. 17:00 - 21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/
MMC - W pierwszy pełny weekend listopada (6/7) odbędą się największe europejskie zawody dla telegrafistów w paśmie 144 MHz, organizowane i rozliczane przez włoskich krótkofalowców zrzeszonych w Associazione Radioamatori Italiani (ARI).
Zawody o pełnej nazwie 49th Marconi Memorial Contest VHF - IARU Region 1 (często używany skrót - MMC) mają wieloletnią (1978) tradycję i odbywają się w telegraficznym wycinku pasma 144 MHz. Co roku bierze w nich udział kilkuset operatorów z całej EU, w tym znacząca liczba stacji SP. Regulamin zawodów, obowiązujący w 2021 roku jest identyczny z Regulaminem Ogólnym Zawodów IARU R1, co łatwo sprawdzić pod włoskim adresem organizatorów http://www.ari.it/english-area/vhf/6495-48th-marconi-memorial-contest-vhf.html , porównując oba regulaminy ze sobą.

Wskazanie w regulaminach dozwolonych form korzystania z popularnego klastra ON4KST znacznie ułatwia nawiązanie dalekich łączności na kapryśnym o tej porze roku pasmie 144 MHz. Przypomnimy jeszcze o tych wyjątkowych zawodach w następnym komunikacie, na kilka dni przed ich terminem.

Stanisław SQ2EEQ

IV. Technika

V. Informatyka i oprogramowanie

12. TechSoup - zmiany


CZEŚĆ,
w programie Microsoft od 4 kwietnia 2022 nastąpią zmiany - o szczegółach przeczytacie w dzisiejszym newsletterze. A także o planowanych szkoleniach i polecanym sprzęcie - zapraszamy do lektury!

Microsoft: zmiany w ofercie dla NGO

Po 4 kwietnia 2022 produkty Microsoft w wersji stacjonarnej (do zainstalowania na komputer) w większości nie będą już dostępne
w formie darowizny dla organizacji non-profit.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru na temat tych zmian - odpowiadamy na Wasze pytania i omawiamy szczegóły.
Przeczytaj artykuł o zmianach w ofercie Microsoft

Zapraszamy na szkolenia online z Google Ad Grants i Google Analytics.

W ramach grantu od Google organizacje mogą korzystać z 10 tys. $ miesięcznie na reklamy w wyszukiwarce --> na szkoleniu z Ad Grants nauczycie się tworzyć takie kampanie.

Podczas szkolenia z Google Analytics poznacie, jak prawidłowo zbierać dane ze strony i wyciągać z nich wnioski.

Google Ad Grants (podstawy), 27 października, 9.30 - 17.00


Google Analytics, dla NGO 24 listopada, 9.30 - 17.00

Ilustracje w wersji PDF

Info: SP5ELA na podstawie informacji TechSoup

VI Prawo i przepisy

13. Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i niektórych innych ustaw (UD 68)

Otrzymaliśmy (PZK) z Ministerstwa Cyfryzacji informacje związane z pracami nad ww. ustawą. Niniejszym informujemy wszystkich zainteresowanych. Terminy są krytyczne.
Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy Państwu nową wersję projektu ustawy z dnia 12.10.2021 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem (UD68).
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r.
Projekt ustawy został uzupełniony m.in. o zagadnienia związane z Funduszem Cyberbezpieczeństwa, kompetencjami Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Przewodniczącego Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa. Wprowadzono zmiany w systemie przesyłania zgłoszeń o incydentach. Uszczegółowione zostały również przepisy w zakresie postępowania o uznaniu dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka oraz o poleceniu zabezpieczającym.
W ustawie zostały określone również zasady funkcjonowania Operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa oraz Spółki Polskie 5G, a także przyznania częstotliwości z zakresu 700 MHz.
Uwagi proszę umieścić w załączonej tabeli i w wersji edytowalnej przekazać na adres: konsultacje_cyber@mc.gov.pl .

Z poważaniem,

Departament Cyberbezpieczeństwa
e-mail: sekretariat.dc@mc.gov.pl
telefon: 222455922
www: www.gov.pl


Informacja z dnia dzisiejszego - 20.10.2021 r.

Szanowni Państwo,
odpowiadając na wpływające do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prośby o wydłużenie terminu na zgłaszanie " w ramach konsultacji roboczych " ewentualnych uwag do zaktualizowanej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 października 2021 r., przychylając się do tych wniosków, przedłużamy termin do 2 listopada 2021 r.
Pragniemy wyjaśnić, że organizacja procesu konsultacji publicznych (w rozumieniu uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów) projektu ustawy, na etapie procedowania projektu w ramach właściwych komitetów Rady Ministrów, nie jest obowiązkowa.
Uwagi proszę umieścić w załączonej tabeli i w wersji edytowalnej przekazać na adres: konsultacje_cyber@mc.gov.pl .

Z poważaniem,

Departament Cyberbezpieczeństwa

Info: SP5ELA
________________________________________

VII. Humor w PZK


14. Humor techniczny. Paranoja antenowa?

Foto widoczne w wersji PDF
Info: SP5ELA. Autor zdjęcia - do wiadomości Redakcji

VIII. Propagacja fal radiowych

15. Progresja i prognoza cyklu słonecznego

Zespół Środowisk Kosmicznych w Oddziale Środowisk Naturalnych Dyrekcji Inżynierii w Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla (MSFC) (oryg. The Space Environments Team in the Natural Environments Branch of the Engineering Directorate at Marshall Space Flight Center (MSFC) ) dostarcza prognozy cyklu słonecznego dla programów inżynieryjnych NASA i społeczności lotniczej. Celem tych prognoz jest dostarczenie przyszłych statystycznych oszacowań liczby plam słonecznych, strumienia promieniowania słonecznego 10,7 cm (F10,7) oraz geomagnetycznego indeksu planetarnego, Ap, dla danych wejściowych do różnych modeli środowiska kosmicznego. Na przykład, F10.7 i Ap są wymaganymi danymi wejściowymi do modeli komputerowych gęstości górnej atmosfery (termosfery) używanych do operacji statków kosmicznych, takich jak analiza czasu życia orbitalnego oraz do planowania przyszłych misji statków kosmicznych.
Każdego miesiąca prognoza słoneczna jest aktualizowana przy użyciu historycznych i obserwowanych w ostatnim miesiącu wskaźników słonecznych, aby zapewnić szacunki dla równowagi bieżącego cyklu słonecznego i następnego. Prognozowane wskaźniki słoneczne reprezentują 13-miesięczne wygładzone wartości składające się z najlepszej wartości szacunkowej określonej jako 50 percentyli wraz z 95 i 5 percentylem wartości statystycznych. Prognoza F10.7 zawiera również wartość 75 percentyla.
Technika estymacji jest używana do przewidywania pozostałej części obecnego cyklu, ale nie jest w stanie przewidzieć następnego cyklu słonecznego w tym czasie. Jednakże, dla zastosowań inżynierskich i planowania misji, rozszerzona prognoza dla następnego cyklu słonecznego jest podana poniżej. Podane wartości dla następnego cyklu są wartościami średniego cyklu otrzymanego z uśrednienia poprzednich cykli 13-miesięcznych wygładzonych indeksów wraz z obliczonymi granicami statystycznymi.
________________________________________
Wykresy widoczne w wersji PDF. Tłumaczenie autora wspomagane www.DeepL.com/Translator.

Info: SP5ELA


XI Silent Keys
______________________________________________________________________

SP9BKP SK.

Wczoraj otrzymaliśmy smutną wiadomość o śmierci Fryderyka Olearczyka SP9BKP. Fryderyk był osobą wyjątkową, otwartym i pogodnym człowiekiem oraz doświadczonym i znakomitym operatorem, który przez wiele lat łączył swoją pasję jaką było krótkofalarstwo, które łączył z prowadzeniem pierwszej na Podbeskidziu komercyjnej rozgłośni "Radia Delta".
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21.10 (czwartek) o godzinie 15.00 w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla Bielsko-Biała Leszczyny ul. Straconki 12, a pochówek na cmentarzu komunalnym w Kamienicy przy ul. Karpackiej 162.

Pragniemy przekazać rodzinie oraz bliskim wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Fryderyka.
Koledzy z Beskidzkiego Radioklubu SP9KAT
____________________________________________________________________
SP5JTW SK.

SP5JTW Piotr Lach (59) SK. Piotr zmarł w dniu 13.01.2021 r., pogrzeb odbył się w dniu 28.01.2021 r. Został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.
Piotr był od 2015 roku członkiem Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK, także w ostatnich latach członkiem klubu HF5L.
Był założycielem Harcerskiego Klubu rTermistorekr1; SP5ZCC
w Sulejówku. Założycielskie spotkanie, w którym wzięło udział 15 osób, miało miejsce 1 kwietnia 1980 roku. Oprócz Gerarda, Zbyszka i kilku innych uczniów Liceum, wzięli w nim udział Bogusław Babiński SP5HGR, Kapitan Żeglugi Wielkiej Krzysztof Baranowski SP5ATV, Piotr Lach SP5JTW oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr1, Tomasz Barbachowski i Ignacy Wielgołaski.

O śmierci Piotra dowiedzieliśmy się dopiero teraz, w październiku 2021 r. Stało się to przy okazji otrzymania przez małżonkę Piotra przesyłki z kartami QSL.

Informacje przekazała małżonka Piotra, Halina Uchman-Lach.
Cześć Jego pamięci!

Zygmunt Szumski SP5ELA
Wirtualny Oddział Terenowy PZK
_________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Jerzemu SP8TK, Pawłowi SP7TEV, Członkom Klubu SP9KAT, Andrzejowi SP2GJI, Wiesławowi SQ5ABG, Jackowi SP3JB, Halinie Uchman-Lach.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu", często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,609,683 Unikalnych wizyt