PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3303 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 37/21 z dnia 15.09.2021
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 37/2021 z dnia 15 września 2021 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I Sprawy organizacyjne

1. Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Bydgoskiego OT PZK

Zwołany na dzień 11 września 2021 r. godz. 10:15 Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Oddziału Terenowego PZK w Bydgoszczy (OT-04) w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Bydgoszczy rozpoczął się o godz. 10.30 ze względu na brak kworum zgromadzenia w pierwszym terminie.
W zjeździe uczestniczyło 35 osób na ogólną liczbę 107 członków OT04 co daje 33% frekwencję.
Na przewodniczącego obrad Zjazdu wybrany został Andrzej SP2FTL.
Zjazd w głosowaniu jawnym wybrał nowy skład Zarządu OT-04 i nowy skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Skład zarządu:

Grzegorz SQ2HCK prezes
Jerzy SP2DDV sekretarz
Edward SP2JP skarbnik
Tomasz SP2GUN członek
Paweł SP2BP członek
Jan SP2MKR zastępca członka zarządu OT
Ireneusz SP2DKI zastępca członka zarządu OT

Skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej:

Wojciech SP2JFF przewodniczący OKR
Mikołaj SQ2FRQ członek OKR
Andrzej SP2GJI członek OKR
Joanna SP2JBA zastępca członka OKR
Andrzej SP2BPS zastępca członka OKR

Zjazd zakończył się wystąpieniem przedstawiciela prezydium ZG PZK
Janka SP2JLR, który pogratulował zebranym owocnych obrad i udanego wyboru władz nowego Zarządu i OKR OT-04.

Info. Jerzy SP2DDV

II Wydarzenia

2. Otwarte spotkanie Środkowopomorskiego OT PZK (OT22)

W dniu 11 września w Darłowie odbyło się otwarte spotkanie Środkowopomorskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców. Po rocznej przerwie, spowodowanej covidem, kolegów powitał prezes OT22 PZK Jerzy Matusiak SQ2NIA.
W imieniu Zarządu Oddziału złożył on serdeczne podziękowania pani Agnieszce Lupke, Prezes Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o., za udostępnienie miejsca przystani jachtowej na spotkania krótkofalarskie.
Jak powiedział Jerzy SQ2NIA, krótkofalarstwo to piękne hobby, którego nie dzielą granice i polityka. Nasz sprzęt, nasze umiejętności niejednokrotnie zapewniały łączność w warunkach, gdy inne środki zawodziły. Były to trzęsienia ziemi, powodzie i inne. Krótkofalowcy byli w oddziałach partyzanckich w czasie wojny, a podczas Powstania Warszawskiego działała radiostacja Błyskawica wykonana przez krótkofalowca.
Nasze hobby nie jest tylko zabawą, ale to również promocja naszego kraju, ciekawych miejsc i historii. Wielu krótkofalowców nawiązuje łączności z parków narodowych, latarni morskich, zamków, muzeów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych. Nawiązują po kilkaset łączności z wieloma krajami. Karty QSL potwierdzające te łączności, z opisem tych miejsc wędrują w różne części świata, promując m.in. Polskę i jej piękne miejsca.
Staramy się podtrzymywać tradycje krótkofalarstwa, które rozpoczęły się w naszym kraju w 1924 roku. Powstało wtedy pierwsze pismo Janusza i Stanisława (braci) Odyńców "Radjo-Amator", które miało za zadanie krzewienie i propagowanie radioamatorstwa. Bracia Odyńcowie wzywali do organizowania radioklubów, których celem było zbiorowe słuchanie audycji radiowych i popularyzacja radia w życiu codziennym polskiego społeczeństwa. Odbiornik radiowy był wtedy radiostacją odbiorczą i wymagał uzyskania pozwolenia państwowego na jego używanie.
Aby móc na bieżąco koordynować działalność radioklubów, zaproponowali powołanie Ogólnokrajowej Organizacji Radioamatorów. Wiązało się to z pierwszym Kongresem Radioamatorów, na którym powołano do życia Międzynarodową Unię Radioamatorską (IARU International Amateur Radio Union). Kongres odbył się w kwietniu 1925 roku w Paryżu.
25 września 1925 roku Stanisław Odyniec zaproponował rejestrację amatorów nadawców oraz przydzielenie im znaków nadawczych, stosownie do uchwał Kongresu w Paryżu. Dotychczas każdy używał znaków własnego pomysłu. Od tej chwili Radjo-Amator stał się ośrodkiem, który grupował nadawców polskich, przydzielał znaki wywoławcze, pośredniczył w przesyłkach kart QSL, a przede wszystkim propagował ideę polskiego krótkofalarstwa. Imieniem Braci Odyńców nazwano medal, który jest odznaczeniem PZK wręczanym za zasługi dla krótkofalarstwa.
Na wniosek Zarządu Środkowopomorskiego Oddziału PZK za duży wkład dla krótkofalarstwa Prezydium ZG PZK przyznało medal im. Braci Odyńców Państwu Dorocie i Zbigniewowi Sieradzkim, redakcji komunikatów oddziałowych.
Państwo Dorota i Zbigniew Sieradzcy, nie będący krótkofalowcami, od ponad 10 lat zbierają materiały i przygotowują komunikaty oddziałowe, które są transmitowane w każdy czwartek poprzez nasze przemienniki radiowe Pomorza Środkowego i inne. Zawierają one informacje dotyczące krótkofalarstwa, ważnych wydarzeń i osiągnięć.
Kolejnym ważnym odznaczeniem przyznawanym zasłużonym krótkofalowcom jest Odznaka Honorowa PZK. Na wniosek Zarządu OT22 za pracę na rzecz oddziału, za aktywność, za promowanie naszego hobby ZG PZK przyznał odznakę naszemu koledze Jarkowi SP1C.
Jarek SP1C jest doskonałym operatorem, jego pasją są wycieczki rowerowe z radiem po Pomorzu, krajach skandynawskich i filmowanie. Swoim zapałem zachęca innych do aktywności. Wiele ciekawych filmów z takich wypraw można obejrzeć na Youtube.
Prezes OT22 Jerzy SQ2NIA podziękował także naszemu koledze Piotrowi SP1GZF, który już po raz kolejny zaprezentował swoje umiejętności organizacyjne i kulinarne, za sprawne przygotowanie spotkania.
Na spotkaniu odbył się pokaz łączności w wykonaniu Jarka SP1C. Była też mini giełda sprzętu radiowego, zorganizowana przez Zdzisława SP1II. Odwiedził nas także redaktor lokalnej prasy. Na spotkaniu, w którym uczestniczyło czterdzieści kilka osób, panowała wspaniała atmosfera.
Po części oficjalnej tańce na nabrzeżu przy ładnej muzyce, które wzbudzały zainteresowanie wielu przechodniów. Podchodzili i pytali: jaka to impreza? Niektórzy z uczestników zostali w Darłowie do niedzieli, korzystając z miejsca w pobliskim hotelu.

Zdjęcia widoczne w wersji PDF

Opracował Bogusław SP2BG,

3. Akcja dyplomowa z okazji "20. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego"

Szanowni Koleżanki i Koledzy,
z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w akcji dyplomowej organizowanej z okazji "20. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego". Organizatorem akcji jest klub PZK SP8POP przy 18 OT PZK w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski - patronat Rektora.
W dniach od 15 września do 15 października czynna będzie stacja okolicznościowa 3Z20UR.
Regulamin akcji dyplomowej jest dostępny na stronach:

https://www.qrz.com/db/3z20ur
https://logsp.pzk.org.pl/a/3z20ur/
http://sp8pop.zaczernie.pl/

Serdecznie zapraszamy do łączności, do usłyszenia.

Alek SP8MZB, Piotr SP8MRD

4. Ku pamięci Sybiraków z 1940 r.

Klub Oddziału Terenowego PZK w Białymstoku (OT-17), SP4PZM, od 17-09-2021 do 10-02-2022 będzie pracował pod znakiem okolicznościowym SO39SYBIR w związku z inauguracją Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Daty działania akcji są nieprzypadkowe: 17 września to rocznica napaści ZSRR na wschodnie tereny II RP oraz 17-09-2021 to dzień otwarcia muzeum, a 10 luty to rocznica pierwszej masowej deportacji na Syberię. W związku z tym wydarzeniem, klub wydaje specjalny dyplom rMuzeum Pamięci Sybirur1; (w wersji elektronicznej), regulamin dyplomu na stronie: https://www.qrz.com/db/so39sybir
QSL via SP4PZM.

Serdecznie zapraszamy do łączności i zdobywania dyplomu.

Vy 73! Tomek SP4TB

5. Piknik w Celestynowie 2021

Do wydarzeń, które wpisały się już w kalendarz spotkań krótkofalarskich, należy zdecydowanie radiowy piknik w Celestynowie. Dowiodła tego czwarta edycja tego wydarzenia, która odbyła się w niedzielę 5 września. Spotkanie zgromadziło wielką rzeszę uczestników, po długiej pandemicznej przerwie tak bardzo stęsknionych spotkania z innymi osobami, a to wszystko w przyjaznym miejscu, zapewniającym możliwość komfortowego i bezpiecznego spędzenia czasu. Przybyłych na imprezę przywitali jak zawsze członkowie OT-37 PZK i klubu SP5POT tj. Monika SQ5KWH, Piotr SQ5PTZ oraz koordynator SP5MASR Tomasz SQ5T. Głos zabrał również pomysłodawca spotkania Michał SP5OSP. Jako gospodarz terenu wystąpiła pani Róża Brytan, będąca pracownikiem Nadleśnictwa.

Tradycyjnie już godziny pobytu przybyłych uczestników zostały wypełnione szeregiem atrakcji. Odbyły się różne prezentacje, prelekcje, warsztaty oraz pokazy sprzętu. Ekipa Stowarzyszenia Park Kulturowy TRCN ze Starych Babic przedstawiła jeden dzień z pracy Centrali Transatlantyckiej. Start dwóch balonów stratosferycznych odbył się wczesnym popołudniem i okraszony był autorskim komentarzem Grzegorza SP5MGS, Tomka SP5LOT i Roberta SQ5RB. Balony posiadały podwieszony ładunek w postaci trackerów RTTY i APRS, nadajnika SSTV/DSSTV oraz przemiennika crossband. Jak zwykle, start balonów zgromadził bardzo wiele obserwujących osób i został poprzedzony głośnym grupowym odliczaniem.

Tajniki programu dyplomowego "Flora Fauna" zostały przedstawione przez Mariusza SQ8JCB i Przemka SP7VC, a wyposażenie satelitarnej radiostacji służącej do pracy przez satelitę Oscar QO-100 zademonstrował Bolek SQ5PE. Dariusz SQ5DB był autorem prelekcji pt. "drony - fakty i mity".
Wśród innych wystąpień były także te dotyczące pozamiejskiej pracy QRP (autor: Tomek SQ5TK) jak i sieci HamNet, o której opowiedział (i zademonstrował przykłady działania) Grzegorz SP8GON.

Na polanie obok wiaty, odbywały się pokazy pierwszej pomocy prowadzone przez Ochotniczą Grupę Ratowniczą "OGRy", a tuż obok wóz bojowy OSP Wiązowna cieszył się zrozumiałym zainteresowaniem dzieciarni. Najmłodsi mogli także pograć w gigantycznych rozmiarów grę planszową znaną jako "Chińczyk". Sekrety życia pszczół można było poznać odwiedzając kolejne stoisko, czytelnie oznaczone wielkich rozmiarów pszczelą maskotką. Nie zabrakło także grupowego zdjęcia - było nas wszystkich tak dużo, że ciężko było zmieścić się w kadrze.

Mamy nadzieję, że za rok uda nam się spotkać ponownie i znów ugościć wszystkich przybywających. Do zobaczenia i usłyszenia na pasmach!

Ilustracje widoczne w wersji PDF

Michał SP5OSP

III Sport

6. Wiadomości nie tylko DX-owe

3D2/C - Conway Reef: 3D2CR to znak Dominika 3Z9DX, który od 17 września przez około dwa tygodnie będzie QRV z Conway Reef OC-112.
Zgodnie z informacjami, nie ma dostępu do Internetu, nie będzie logu online. Dopiero po powrocie na Fiji sprawdzi nadesłane uwagi.

5H - Tanzania: Gabor HA3JB od 17 do 29 września będzie QRV jako 5H1IP
z wyspy Unguja, Zanzibar IOTA AF-032.
W planie także udział w zawodach CQ WW DX RTTY Contest. QSL przez HA3JB.

A9 - Bahrain: W dniach 17 do 23 września będzie aktywna stacja A91ARS
z okazji Święta Narodowego Arabii Saudyjskiej. QSL via EC6DX.

CE0Z - Juan Fernandez: Esteban XQ7UP do 16 września nadaje z wyspy Robinsona Crusoe SA-005. Usłyszymy go pod znakiem CB0ZZ lub CE0Z/XQ7UP.

D6 - Komory: Janusz SP9FIH i Leszek SP6CIK od 18 września do 2 października będą QRV z Moroni AF-007 Loc. LH18og,
stolicy Komor leżącej na zachodnim wybrzeżu największej wyspy Ngazidja.
Janusz będzie aktywny jako D60AC natomiast Leszek jako D60AD. W planie praca od 80-10m emisjami SSB, CW, RTTY i FT8.
QSL via OQRS. Strona wyprawy http://www.d6.dxpeditions.org/

EA - Hiszpania: Członkowie URE San Fernando EA7URF w dniach od 18 do 25 września nadawać będą z okazji 500 rocznicy pierwszego opłynięcia Ziemi.
Stacja AM500EMV będzie nadawać w celu upamiętnienia Juan Sebastiana Elcano, który po śmierci Magellana został kapitanem statku "Victoria"i kontynuował podróż. Ostatecznie jako pierwszy opłynął kulę ziemską. QSL via EA7URF.
W przeszłości nadawały stacje AM500SEV (sierpień 2019), AM500SAN (wrzesień 2019), AM500ISJ (czerwiec 2020),
AM500ETS (październik-listopad 2020) i AM500MMM (kwiecień-maj May 2021).

G - Anglia: Team w składzie Kevin 2E0KKV, Fred G0LVF, Peter G4UIX, Mike G8VCN, Stuart M0SGV i Ray M0XDL od 18 do 22 września będą aktywny z wyspy Scilly EU-011.
Będą używać znaku GB0SCI Loc. IN69uw, WAB SV91. QSL via M0XDL. https://sites.google.com/view/amateur-radio-south-dorset

I - Włochy: Członkowie of ARI Brescia IQ2CF są aktywni do 26 września jako II2GP z okazji 100 rocznicy pierwszego Grand Prix we Włoszech, który miał miejsce 4 września 1921 r. niedaleko miasta Montichiari.

JA - Japonia: Ponownie z wyspy Shodo AS-200 będą QRV stacje JI3DST/5, JR8YLY/5 i JR8YLY/P (FT8).
Spotkamy ich na pasmach w dniach 18-23 i 25-28 września br. Wszystkie QSO zostaną wysłane na ClubLog i będą zaliczone do IOTA.

JD1 - Minami Torishima: Take JG8NQJ wraca na Minami Torishima OC-073. Jak informowałem w ostatnich wiadomościach miał wystartować w połowie września, jednak z uwagi na zmianę planów będzie QRV od początku października do połowy grudnia br. jako JG8NQJ/JD1. QSL via JA8CJY direct lub JG8NQJ biuro.

JX - Jan Mayen: Zespół w składzie LA7GIA, RA9USU, DL5EBE, EA3HSO, LB1QI od 15 września do 5 października będzie nadawał z Kvalrosbukta EU-022 jako JX0X.
QSL via UA3DX. Strona wyprawy http://jx0x.com/

LY - Litwa: z okazji 785-lecia miasta Siauliai do 30 września nadają stacje okolicznościowe LY785A, LY785QT i LY785SUN.
Regulamin dyplomu "SIAULIAI-785" na https://qrz.com/db/ly785sun
QSL dla LY785SUN via LoTW, LY785QT via LY2QT i LY785A via LY5A.

OY - Wyspy Owcze: Stian LB5SH od 17 do 20 września będzie aktywny z Wysp Owczych OY/LB5SH EU-018. W planie udział w SAC Contest. QSL via LoTW.

RA - Rosja: Do 11 grudnia nadaje stacja okolicznościowa R800SAN z okazji 800 rocznicy urodzin Aleksandra Newskiego. QSL via R0SI.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Newski

SP - Polska: Klub SP3POB będzie używał znaku HF0SSEA w akcji dyplomowej
z okazji 100-nej rocznicy urodzin Stanisława Hartmana Lema od 11 do 19 września. Strona https://roklema.pl/lem-na-falach-eteru/

Członkowie klubu SP8POP od 15 września do 15 października będą aktywni
w akcji dyplomowej z okazji 20-lecia utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Usłyszymy stację okolicznościową 3Z20UR oraz można zdobyć dyplom https://logsp.pzk.org.pl/a/3z20ur/

V2 - Antigua: Bud AA3B (V26K) i Brian N3OC (V26OC) do 20 września nadają
z wyspy Antigua NA-100.
Praca w stylu wakacyjnym oraz testy stacji contestowej V26B. QSL V26K via LoTW i AA3B, V26OC via LoTW i N3OC.

Planowane aktywności do końca 2021 roku:
3B8M, 3DA0RU, 5H3MB, 8Q7CQ, 9X4X, C5C, C6AHB, HR5/F2JD, J68HZ, JW5X, S21DX, S9OK, TO7O, TO9W.

Zawody 18-19 września 2021 r.
Scandinavian Activity Contest CW https://www.sactest.net/blog/rules/

Pozdrawiam Adam SQ9S

Do pobrania również wersja PDF zawierająca zdjęcia na https://sq9s.pzk.pl/wiadomosci/

7. Polska wyprawa na Komory

Janusz SP9FIH i Leszek SP6CIK planują aktywność z Komorów (podmiot D6, IOTA - AF-007) od 18-go września do 2-go października 2021 roku. Janusz SP9FIH będzie używał znak D60AC, a Leszek D60AD.
Zgodnie z warunkami licencji planowana jest praca w pasmach: 80m - 40m - 20m - 17m - 15m - 12m - 10m. Dozwolona moc: 50W na 80m i 500W na pozostałych pasmach. Emisje: SSB, CW, RTTY i FT8 (DXpedition Mode).
Wyprawa używać będzie następujących anten: inverted L, verticals i 2 x VDA.

QSL: D60AC via SP9FIH, D60AD via SP6CIK. Uczestnicy wyprawy proszą
o korzystanie z Clublog OQRS (Online QSL Request Service).
Dostępny będzie log online.

Strona wyprawy: http://d6.dxpeditions.org/

Info. Leszek SP6CIK

8. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPAC- 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 21 września 2021, godz. 17:00 - 21:00 UTC.
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

Gratulując świetnego wyniku (1365 QSO!) naszym Kolegom - operatorom stacji SN7L w zawodach IARU R1 145MHz, które odbyły się 4/5 września, przypominam wszystkim, którzy swoich logów jeszcze nie wysłali, aby to uczynili jak najszybciej poprzez stronę PK UKF http://vhfcontests.pk-ukf.pl/?year=NOW&month=NOW albo przez stronę IARU https://iaru.oevsv.at/v_upld/prg_list.php?reset=1&PHPSESSID=mi653ifroq0459ri1rep91fn95 , gdyż nawet te nadesłane kilka tygodni po terminie zostaną użyte do kontroli i będą decydować o końcowej klasyfikacji w tych prestiżowych zawodach.

Stanisław SQ2EEQ

9. INTERCONTEST 2020

Intercontest KF to podsumowanie i odzwierciedlenie pozycji stacji SP w największych zawodach międzynarodowych. Premiuje starty wielopasmowe i w kategoriach MIX. Współzawodnictwo rozliczane jest w ujęciu rocznym i obejmuje następujące zawody międzynarodowe:

-SP DX CONTEST CW/SSB/MIX
-WPX CONTEST CW/SSB
-WAE DX CONTEST CW/SSB
-IARU HF CW/SSB/MIX
-RU DX CONTEST CW/SSB/MIX
-ARRL DX CONTEST CW/SSB
-CQ WW DX CONTEST CW/SSB

Natomiast klasyfikacje przeprowadzane są w następujących kategoriach:
-Single Operator CW Open
-Single Operator CW Low Power
-Single Operator PHONE Open
-Single Operator PHONE Low Power
-Single Operator MIXED Open
-Single Operator MIXED Low Power
-Multi Operator MIXED Open
-Multi Opertaor MIXED Low Power

Różnorodność grup klasyfikacyjnych i ilość zawodów pozwalają na takie zaplanowanie startów aby zainteresowana rywalizacją stacja bez większych trudności mogła znaleźć się w czołówce wybranej grupy klasyfikacyjnej.
Ubiegłoroczna edycja /INTERCONTEST 2020/ została rozliczona a szczegółowe wyniki znajdują się na stronie: https://sq2gxo.pl/intercontest/

Dla statystyki czołówka poszczególnych grup klasyfikacyjnych:
miejsce/znak/punkty

-Single Operator CW Open:
1 SP7GIQ 1316.28
2 SP7IVO 603.57
3 SP2LNW 543.64
-Single operator CW LowPower:
1 SP7IVO 1147.39
2 SP1AEN 343.06
3 SP8BVN 322.36
-Single Operator PHONE Open:
1 SQ9ORQ 558.10
2 SP8K 501.41
3 SP9N 381.08
-Single Operator PHONE Low Power:
1 SQ9LPO 301.71
2 SP4SHD 265.22
3 SP2GJI 210.00

-Single Operator MIXED Open:
1 SP7GIQ 1573.11
2 SP7IVO 630.10
3 SP4Z 603.98

-Single Operator MIXED Low Power:
1 SP7IVO 1236.76
2 SP9GFI 657.64
3 SQ9IAU 341.16

-Multi Operator MIXED Open:

1 SP8R 1149.41
2 SP8PAI 322.02
3 SP1KRF 245.07

-Multi Operator MIXED Low Power:
1 SP2ZIE 72.04
2 SP7PZS 61.28
3 SN6E 30.02
Wyniki powyższe nie odbiegają specjalnie od tego co obserwujemy od lat, czyli stosunkowo nieźle obsadzonych kategorii SO CW i niestety tylko jednego dobrego wyniku stacji MULTI Operator.
Jednak pojawiła się stacja, która wystartowała w 2020 roku aby wygrać kategorią SO SSB Open i to zrobiła. To nasz młody także wiekiem, kolega Przemek SQ9ORQ w zawodach używający znaku SO9I.
Z perspektywy emeryta, też kontekstowego, czekam na tych, młodych i trochę starszych, ambitnych, którzy wypełnią tabelki współzawodnictwa i rywalizacja w zawodach nabierze większego impetu.
A jest co i gdzie poprawiać, wystarczy przeanalizować ostatnią grupę klasyfikacyjną. Oficjalne rozliczenie ubiegłorocznej tury INTERCONTESTU odbędzie się na Zjeździe SP DX Clubu 18.09 2021 roku, gdzie na zwycięzców grup klasyfikacyjnych czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Główny PZK i szereg plakiet ufundowanych przez SP DX Club.

Krzysztof SP7GIQ

10. Puchar Wielkopolskiej Pyry - edycja 2021

W nadchodząca niedzielę, 19 września br. odbędzie się kolejna edycja zawodów rPuchar Wielkopolskiej Pyryr1; organizowanych przez Południowo-Wielkopolski Oddział Terenowy PZK. Tegoroczne zawody zostaną rozegrane według nowego regulaminu r11; główna zmiana dotyczy drugiej tury zawodów, która odbędzie się paśmie 2m emisjami CW/SSB/FM zamiast dotychczasowej Digi.
Zawody rozgrywane będą w dwóch osobno klasyfikowanych turach:
- I tura pasmo 80m emisje CW/SSB 05:00-06:00 UTC
- II tura pasmo 2m emisje CW/SSB/FM 06:00-07:00 UTC
Dla najlepszych czekają puchary i dyplomy, a także nagrody rzeczowe, które zostaną rozlosowane wśród uczestników zawodów.
Regulamin dostępny jest na stronach internetowych:
- http://ot27.pzk.org.pl/downloads/regul_pyra2021.pdf
- https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=939

Zapraszamy do udziału - Zarząd OT-27 PZK
***********************************
---------
Info: Sławek SQ3OOK

IV. Technika

11. Publikacje BPK

Witam Kolegów!

W załączeniu przesyłam kolejne opracowanie z serii "Biblioteka polskiego krótkofalowca" z prośbą o umieszczenie w Internecie i rozpowszechnianie w każdy inny dowolny sposób jak zwykle dotąd. Jest to pierwszy tom poradnika DMR w całkowicie nowym wydaniu. Poprzednie wydanie miało numer 26 i dlatego tom pierwszy otrzymał te numer z dodatkową cyfrą 1 na końcu, a więc 261. Tom drugi otrzymuje konsekwentnie numer 262.
Pozdrawiam serdecznie

73 Krzysztof OE1KDA

12. Satelity i śmieci kosmiczne

Kolizje kosmicznych obiektów na orbicie ziemskiej są obecnie na porządku dziennym. Sytuacja pogarsza się. Pojawiają się coraz częściej raporty typu "Kawałek rosyjskiej rakiety uderzył w satelitę chińskiego". W nadchodzących latach możemy zobaczyć coraz więcej takich orbitalnych rozbitków.
Artystyczna koncepcja przedstawiająca pole odpadów na orbicie okołoziemskiej, oparta na rzeczywistych danych z NASA Orbital Debris Program Office. widoczna w wersi PDF

(Image credit: NASA Goddard Space An artist's concept depicting the near-Earth orbital debris field, based on real data from the NASA Orbital Debris Program Office. (Image credit: NASA Goddard Space Flight Center)
Historia obiektów w kosmosie jest długa i ciekawa. Mamy też satelity amatorskie. Im również grozi destrukcja. Prawdopodobieństwo kolizji obiektów na orbicie ziemskiej jest funkcją rosnącą w kwadracie liczby obiektów.
Obiektów w kosmosie, na orbicie ziemskiej jest dużo. W badaniach ich zachowań biorą udział grupy amatorów krótkofalowców. Dane są uzyskiwane z "Amateur Radio Trackers". Obiektów na orbicie jest 900.000 (od 1-10cm średnicy), większość jest małych, powstają one z kolizji obiektów większych. I 128 milionów o średnicy od 1mm - 1cm. Są to śmieci kosmiczne. Obiekty te poruszają się na orbicie z dużą prędkością, około 17,150 mph (27,600 kph) na wysokości stacji kosmicznej (International Space Station), przykładowo, nawet niewielki odłamek może spowodować uszkodzenie stacji kosmicznej lub satelity.
Na podstawie artykułu: By Mike Wall autora "Out There" (Grand Central Publishing, 2018; illustrated by Karl Tate), a book about the search for alien life. Follow him on Twitter @michaeldwall. Follow us on Twitter @Spacedotcom or Facebook.

Skrót artykułu i tłumaczenie: Zygmunt Szumski SP5ELA

V. Informatyka i oprogramowanie

13. Cyfrowe podpisywanie i szyfrowanie wiadomości

Informacja: Ten artykuł odnosi się do Thunderbirda w wersji 68 i wcześniejszych. Począwszy od wersji 78, Thunderbird zawiera wbudowaną technologię szyfrowania OpenPGP, więc dodatek Enigmail nie jest już potrzebny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule OpenPGP w Thunderbirdzie - HOWTO i FAQ.

Wprowadzenie:

Używana infrastruktura wiadomości z założenia nie jest bezpieczna. Chociaż większość ludzi używających poczty elektronicznej łączy się ze swoimi serwerami pocztowymi, używając bezpiecznego połączenia (SSL), niektóre serwery pozwalają na niezabezpieczony dostęp. Ponadto, gdy wiadomość od nadawcy do odbiorcy przechodzi przez tor transmisyjny serwera, połączenia pomiędzy serwerami nie muszą być bezpieczne, zatem w trakcie transmisji istnieje możliwość przechwycenia i czytania wiadomości przez osoby trzecie.

Całość artykułu znajduje się w dodatku do Komunikatu widocznym w wersji PDF

Źródło: strony Mozilla Thunderbird. http://mzl.la/1BsOGiZ

Info: SP5ELA

VI Prawo i przepisy

VII. Humor w PZK

Humor widoczny w wersji PDF

VIII. Propagacja fal radiowych

Artykół i wykres widoczne w wersji PDF

XI Silent Key's
________________________________________________________________________
SP6LR SK.
W dniu 13 września 2021 zmarł nasz Kolega SP6LR Franciszek Hęciak. Długoletni członek PZK i klubów SP6PAZ oraz SP6PSP z Opola.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 września 2021 (wtorek) w Opolu na Cmentarzu w Półwsi. Rozpoczęcie ceremonii pogrzebowej odbędzie się w Kaplicy Cmentarnej o godzinie 12.00.

Cześć Jego Pamięci

Zarząd OT 11 PZK Opole
Zarząd klubu SP6PSP oraz SP6PAZ z Opola
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S Stanisławowi SQ2EEQ, Leszkowi SP6CIK, Sławkowi SQ3OOK, Jerzemu SP2DDV,
Bogusławowi SP2BG, Jarosławowi SP1C, Alkowi SP8MZB, Piotrowi SP8MRD, Tomkowi SP4TB, Krzysztofowi SP7GIQ, Monice SQ5KWH, Michałowi SP5OSP.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej 'Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,280,302 Unikalnych wizyt