PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3355 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 36/21 z dnia 08.09.2021
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 36/2021 z dnia 8 września 2021 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie ZG PZK

Zgodnie z zapowiedzią 04 września br. w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa Praga Południe odbyło się Posiedzenie Zarządu Głównego PZK.
Na wstępie po powitaniu oraz uczczeniu minutą ciszy kolegów, którzy na zawsze opuścili nasze szeregi miały miejsce uroczyste akcenty Posiedzenia.

Medal im. Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa otrzymał Marek Ambroziak SP5IYI jako były już urzędnik PAR, URT, URTiP oraz UKE zajmujący się radioamatorami, który pomimo zmieniających się przepisów oraz różnic w ich interpretacji w znaczący sposób przyczynił się do wzrostu zainteresowana zarówno aktywnym krótkofalarstwem w ogóle, jak i zrzeszaniem się krótkofalowców w PZK.
Poniżej ceremonia odznaczania Marka SP5IYI przez Prezesa PZK.

Kolejny uroczysty akcent to odznaczenie Złotą Odznaką Honorową PZK Marka Kulińskiego SP3AMO byłego Prezesa PZK (1996-2000), Prezesa Lubuskiego OT PZK, IARU MS Managera PZK, człowieka, który większość życia poświęcił krótkofalarstwu oraz działalności społecznej w strukturach PZK. Niewielu jest wśród nas takich ludzi, jak Marek SP3AMO.
Nieco z opóźnieniem Prezes PZK wręczył puchary za współzawodnictwo międzyoddziałowe SP DX Contest 2020. Puchar za I miejsce odebrał przedstawiciel OT 73 Mirosław SP5GNI, za II miejsce przedstawiciel OT 31 Prezes OT Eugeniusz SQ9HZM, III miejsce zajął Rzeszowski OT PZK, który nie ma swojego członka ZG PZK, więc puchar zostanie do Niego przesłany.

Kolejnym punktem była prezentacja propozycji przebudowy systemów informatycznych PZK, w tym zmiany wyglądu i funkcjonalności portalu PZK przedstawiona przez Jakuba SQ2PMN.

Na wstępie merytorycznej części Posiedzenia Komisja Mandatowa potwierdziła jego prawomocność stwierdzając, że na 35 członków ZG PZK było obecnych 29, co stanowi 82,85%.


Podczas Posiedzenia podjęto poniższe uchwały:

1. Uchwałę o przyjęciu protokołu z posiedzenia ZG PZK z dnia 5 września 2020 r.
2. Uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020.
3. Uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za rok 2019 na fundusz rezerwowy.
4. Uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za rok 2020 na fundusz rezerwowy.
5. Uchwałę o zwiększeniu wynagrodzenia dla osoby prowadzącej Sekretariat PZK.
6. Zarząd Główny PZK przyjął projekt budżetu na 2021 rok.
7. Zarząd Główny PZK, po zapoznaniu się z wynikami kontroli GKR PZK
w Bydgoskim Oddziale Terenowym PZK (OT 04 PZK), przyjął do wiadomości ustalenia poczynione przez GKR PZK i zalecił natychmiastowe przeprowadzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w OT 04 PZK w tym wybór nowego Zarządu Oddziału.
8. Zarząd Główny PZK podjął uchwały o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową PZK kol. Waldemara Pawłowskiego SP2EUI, Edwarda Michalika SP8FUX, Andrzeja Jagła SP6GCU.
9. Zarząd Główny PZK podjął uchwałę o odznaczeniu Odznaką Honorową PZK kol. Wiesława Dyducha SP1EG.
10. Zarząd Główny PZK podjął uchwałę o wystąpieniu do Krajowego Zjazdu Delegatów PZK z wnioskiem o nadanie tytułu Członka Honorowego PZK kol. Eugeniuszowi Silukowi SP9CWF i Alfredowi Jabłońskiemu SP9CTW.
11. Zarząd Główny PZK podjął uchwałę o wykreśleniu oddziału PZK o nazwie: rOddział Polskiego Związku Krótkofalowców im. Mikołaja Kopernikar1;
z ewidencji Oddziałów Terenowych PZK.
12. Zarząd Główny PZK podjął uchwałę o przyjęciu "Regulaminu korzystania ze znaku graficznego PZK".
13. ZG PZK podjął uchwałę o przyjęciu zmian w Regulaminie Odznaki Honorowej PZK.
14. Zarząd Główny PZK podjął uchwałę o ustanowieniu "Odznaki Zasłużony dla PZK" i jej regulamin.
15. Zarząd Główny PZK podjął uchwałę o utrzymaniu składek członkowskich PZK na dotychczasowym poziomie.
16. Zarząd Główny PZK podjął uchwałę o zmianie zapisu Regulaminu Odznaki Honorowej PZK nakazującą udział przedstawiciela organu zgłaszającego podczas jej głosowania.

Posiedzenie trwało łącznie 6 godzin i zakończyło się ok 18.40. Przebiegało w bardzo konstruktywnej atmosferze, choć w niektórych punktach dało się zauważyć znaczące różnice zdań w poszczególnych kwestiach. Tu jak zwykle antidotum okazała się nasza wewnętrzna demokracja czyli głosowania przy zachowaniu quorum.

Info. Piotr SP2JMR

2. Po Walnym Zebraniu Toruńskiego OT PZK OT26

W dniu 05 września 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Terenowego PZK Nr26 w Toruniu. Zebranie Odbyło się Wąbrzeskim Domu Kultury. W zebraniu uczestniczyło 29 członków OT co przy stanie 89 członków OT stanowi 33% ogółu. W zebraniu brało także udział czterech sympatyków oddziału.
W wyniku wyborów zostały wybrane nw. składy Zarządu i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT26.

Zarząd:

SP2FMN - Prezes Zarządu
SQ2BNM - Wiceprezes
SP2GCJ - Wiceprezes do spraw sportowych
SP2EUI - Skarbnik
SP2DMX - Sekretarz
SP4WRF - Członek
SP2GR - Członek
SP2JEL - Członek
SP2FXM - Członek
SP2JAP - Członek
SP2AJ - Z-ca członka
SP2SWO - Z-ca członka

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

SP2PR - Przewodniczący
SQ2BNE - Członek
SP2OFQ - Członek
SP2MSF - Z-ca członka
SP2EPV - Z-ca członka
Info. Gabriel SP2FMN Prezes ZOT PZK Nr 26 w Toruniu


II Wydarzenia

3. Krótkofalowcy dla społeczeństwa - otwarte spotkanie krótkofalowców Środkowopomorskiego OT PZK

Spotkanie organizowane przez Zarząd OT22 odbędzie się w dniu 11 września br. (sobota) na terenie Przystani Jachtowej "MARINA" Portu Morskiego w Darłowie.

Od godz. 12:00 będziemy oczekiwać na uczestników i zaproszonych gości. Możemy zapoznać się ze sprzętem wystawionym na mini giełdzie, obejrzeć pokazy łączności KF i UKF.

Uroczyste rozpoczęcie spotkania godz. 14:00.

W programie:

- wręczenie odznak i dyplomów;
- wolna dyskusja na tematy związane z krótkofalarstwem.

Na zakończenie wspólne grillowanie przy ładnej muzyce w gronie kolegów
i współmałżonków.
Aby spotkanie odbyło się bez problemów organizacyjnych ustalamy składkę na częściowe pokrycie kosztów spotkania:
Członkowie PZK dokonują wpłaty na konto oddziału:
60 1600 1462 1873 1980 4000 0001 w kwocie 20 zł od osoby, niezrzeszeni 30 zł od osoby.

Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna nie zniweczy naszych planów.
Będziemy starać się zapewnić bezpieczeństwo w tym względzie. Pomiar temperatury, środki do dezynfekcji rąk itp.

Po wpłacie prosimy o informację telefoniczną lub e-mail na adres Jacka SP1CNV (sp1cnv@wp.pl), lub Jurka SQ2NIA (sq2nia@op.pl ).

Zarząd OT-22, info Jerzy SQ2NIA


4. Jodłówka Tuchowska 2021

W dniach 10-12.09.2021 roku, OT PZK nr 28 w Tarnowie, organizuje spotkanie pod hasłem "Krótkofalarska Jesień Na Pogórzu", na które zapraszamy zarówno odwiedzających, jak też i sprzedających. Głównym celem spotkania jest podsumowanie "Zawodów Tarnowskich".
Tradycyjnie już od 1985 r. zapraszamy wszystkich krótkofalowców i sympatyków tego znamienitego hobby do osobistego spotkania się w naszym regionie.

Z przyczyn niezależnych od nas nie możemy w tym roku gościć na terenie ośrodka DWD Jodłówka Tuchowska, pomimo tego, że atmosfera i komfort spotkań w tym miejscu były zawsze fantastyczne. Niestety przepisy związane z panującą sytuacją pandemiczną zmusiły nas do zmiany miejsca spotkania /choć jest to nadal w granicach Jodłówki Tuchowskiej/ i zorganizowania go w innej, niemniej malowniczej scenerii, w "Bacówce na Brzance"
Lokalizacja: 49r1;50`14°N, 21r1;05`14°E.

Dysponujemy zadaszonym miejscem na zorganizowanie giełdy krótkofalarskiej, która od zawsze towarzyszyła spotkaniom w Jodłówce Tuchowskiej. Już w tym momencie mamy informację o chęci zorganizowania stoiska sprzedaży przez wiele osób W sobotnie popołudnie po części oficjalnej oraz ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród za Zawody Tarnowskie, tradycyjnie spotykamy się przy ognisku i gwarantujemy zadaszone miejsce do biesiadowania do białego rana. Oczywiście istnieje możliwość wykupienia noclegów, wyżywienia i napojów w bufecie Schroniska po atrakcyjnych cenach. Można smacznie zjeść w stołówce śniadanie, obiad, a nawet kolację jeżeli ktoś nie preferuje dań grillowych.

Cennik Schroniska za noclegi to: osobo dobą na łóżku - cena 35 zł, a na dostawce (łóżko polowe z kompletem pościeli) cena 25 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia namiotu i cena od osoby śpiącej w namiocie na terenie Schroniska wynosi 15 zł (opłata za dostęp do WC i prysznica).
Nie ma pokoi jednoosobowych (Są na 2, 3 i 6 osób).
UWAGA: W każdym z ww. przypadków jest ograniczona liczba miejsc i decyduje kolejność rezerwacji i wpłat na poczet zakwaterowania. Rezerwacji dokonuje Krzysztof SP9RHN (mail: sp9rhn@wp.pl ).

Wśród uczestników, którzy okażą dowody zakupu w bufecie stołówki i noclegów na minimum 50 zł, rozlosujemy nagrodę - ANTENĘ FD-4 produkcji LC ANTENNAS. Losowanie odbędzie się przy sobotnim ognisku integracyjnym.
W przypadku rezerwacji mailowej koniecznie proszę o pozostawienie danych telefonicznych do kontaktu.
Zachęcamy do zakupu noclegów w pobliskich hotelach, pensjonatach i kwaterach prywatnych. W okolicy znajduje się wiele gospodarstw agroturystycznych.
Całe spotkanie odbywa się z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych przez jego uczestników. (dezynfekcja dystans i maseczki).

Serdecznie zapraszamy.

Schronisko "Bacówka na Brzance"

Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 28 w Tarnowie

Info. Stanisław SQ9AOR

5. Świat Radio nr 9/10 2021

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Antena SP2CNW na 2320 MHz
TEST: Odbiornik RSPdx
ŁĄCZNOŚĆ: Programy do FT8, Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat, Plan podziału pasm KF 1. Regionu IARU
PREZENTACJA: AnyTone AT-D878UVII PLUS APRS BT+GPS
WYWIAD: W wirze fal eteru (rozmowa z OE1KDA)
HOBBY: Transceiver MILLION$, Transceiver QRP FT8
RETRO: Transceiver dwupasmowy CW
DIGEST: Układy nadawczo-odbiorcze (2)
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

Info. Andrzej SP5AHT

6. Krótkofalowiec Polski 9/10-2021

Po posiedzeniu Prezydium ZG PZK 7/2021
Mistrzostwa IARU HF 2021
Chojna- Lotnisko 2021
Spotkanie w Łagowie
59 Zjazd PK UKF
Medal dla Wójta Istebnej
III Powstanie Śląskie - podsumowanie akcji
oraz inne wydarzenia z ostatnich 2 miesięcy

Info. Tadeusz SP9HQJ


7. Aktywność z s/y "Gedania"

SP2J/mm dziękuje wszystkim. którzy wzięli udział w sierpniowej aktywacji s/y Gedania. Udało się nawiązać ponad 300 łączności - co cieszy dużo z SP, kilka /mm. W trakcie rejsu odbywał się również Lighthouse and Lightship Weekend, a więc jako stacja morska cieszyliśmy się dużym powodzeniem.
W dniach 7-15.09 zapraszam ponownie do aktywacji Gedanii, choć główne pasma pracy to 20m i 40m. Propagacja często bywa łaskawa dla stacji SP.

S/y Gedania - wiki

73 Michał SP2J

8. Po Światowym Dniu Pszczół - czyli HF0BEE

Aktywność stacji okolicznościowej HF0BEE spotkała się z dużym zainteresowanie kolegów. W trakcie jej pracy nawiązano 170 łączności.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Pszczółka Maja wylosowała trzech kolegów, którzy są nagrodzeni za łączność ze stacją HF0BEE słoiczkiem miodu z mojej małej pasieki.
W załączeniu zdjęcie mojej mini pasieki oraz słoiczki oczekujące na wysłanie (czarno-białe ponieważ, zostało zrobione starą poczciwą lustrzanką dwuobiektywową Weltaflex).

Koledzy, których wylosowała Pszczółka Maja to: SP9IZA, SP4ELN, SP3GAX, Bardzo proszę wymienionych kolegów o kontakt i przesłanie danych adresowych do wysyłki przez stronę sp5xxx.pl lub na adres sp5xxx@wp.pl .

Okolicznościowe karty QSL są już wydrukowane i będą wysyłane do kolegów obsługiwanych przez Biuro.

Pozdrawiam. Wacek SP5XXX

III Sport

9. Informacje nie tylko DX-owe

3X - Gwinea: Jean-Philippe F1TMY (ex J28PJ) w połowie września będzie aktywny jako 3X2021 (tak 3X2021) z Conakry w Gwinei.
W planie również aktywność z wyspy Los AF-051. QSL via OQRS ClubLog. Szczegóły na https://twitter.com/3X2021 .

5U - Niger: Adrien F4IHM pomiędzy 11 września a 22 października ponownie będzie QRV z Nigru jako 5UAIHM.QSL via F4IHM.

7Q - Malawi: Vasco 7Q7CT od początku września pojawia się sukcesywnie na pasmach emisjami SSB i FT8. QSL via JH1AJT.

9X - Rwanda: Harald DF2WO będzie aktywny z Kigali pod znakiem 9X2AW od
13 do 28 września. QSL via M0OXO https://www.m0oxo.com/oqrs/ .

DL - Niemcy: Klaus DL8DZL/P od 5 do 21 września jest aktywny z wyspy Uznam EU-129.

Markus DJ4EL/P od 11 do 13 września nadawać będzie z wyspy Hooge Japsand EU-042.

EA - Hiszpania: Członkowie URE Torrent EB5URT pomiędzy 10 a 17 września będą używać znaku EG5DIC z okazji Międzynarodowego Dnia Czekolady.

F - Francja: Od 1 do 15 września będzie QRV stacja okolicznościowa TM100AA
z okazji 100 rocznicy pierwszego krótkofalowca we Francji 8AA, który nadawał od 3 września 1921 roku.
Andre Riss żył w latach 1894-1982. Posiadał znaki EF8AA (Europe France 8AA)
w 1927, następnie F8AA od 1932. Był bardzo aktywny przez następne 50 lat. QSL via F2VX.

Marc F6HQP/P od 7 do 13 września odwiedzi wyspy zaliczane do dyplomu DIFM tj. Tatihou MA002, Fort de la Hougue MA007, Fort de l'Ilet MA037 i Nequilas MA112.

Gianpaolo IK1TTD spędzi weekend we Francji, skąd planuje się uruchomić jako F/IK1TTD od 10 do 12 września z wyspy Porquerolles EU-070. Będzie na SSB
40 i 20m.

Philippe F5PTA do końca roku jest QRV jako TM51SEA pamięci Jacques Cousteau.

HZ - Arabia Saudyjska: HZ91ND, 7Z91ND i 8Z91ND to stacje okolicznościowe, które nadają z okazji Święta Narodowego Arabii Saudyjskiej.
Stacje nadają do 25 września br. Do zdobycia dyplom. Szczegóły - qrz.com.

I - Włochy: Staja II6DA obchodzić będzie od 10 do 19 września 700-steną rocznicę śmieci włoskiego poety Dante Alighieri (14 września 1321).
Do zdobycia okolicznościowy dyplom, który będzie można pobrać na https://sv2rck.gr/II6DA/
Życiorys: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri

Od 10 do 19 września w ramach dyplomu ARMI rWłoskie stacje radiowe okrętów marynarki wojennej" czynna będzie stacja II9IGDG.
Szczegóły dyplomu na stronie: https://www.assoradiomarinai.it/index.php/schipsradiostationaward

JD1 - Minami Torishima: Take JG8NQJ wraca na Minami Torishima OC-073
w połowie września, gdzie spędzi kolejne trzy miesiące.
Będzie aktywny jako JG8NQJ/JD1. QSL via JA8CJY direct lub JG8NQJ biuro.

OZ - Dania: Sven PA1SVM (OZ/PA1SVM), Wino PA0ABM, Jan-Willem PA7JWC (5Q7DX) i Maarten PD2R (OV2T) będą QRV z Saeby, Vendsyssel-Thy EU-171 od 12 do 20 września.
QSL 5Q7DX via PA7JWC; QSL OV2T via PA0ABM.

SP - Polska: Z okazji 100-nej rocznicy urodzin Stanisława Hartmana Lema od
11 do 19 września rusza akcja dyplomowa i stacja okolicznościowa SP100LEM.
Szczegóły https://www.qrz.com/db/sp100lem .

SV - Grecja: Do 15 września nadaje stacja SX021IEEE z okazji 26 Instytutu Elektryki i Elektroniki - Sympozjum inżynierów (IEEE) na temat komputerów i komunikacji, który odbywa się w Atenach w dniach 5-8 września. Uczestnikami są Miroslav YT7MPB i Manos SV1IW, którzy poprowadzą prelekcje na temat "Opcje sprzętowe i programowe do eksperymentowania z siecią APRS". QSL przez biuro SV1IW.

UA - Rosja: R875TULA (RDA TL-27) nadaje do końca września z okazji 875-lecia miasta Tula. QSL via RA3P.

W - USA: Allan KV4T/P i Bridget KS4YT/P są aktywni z wyspy Dauphin NA-213 do 7 września.

Od 11 do 19 września będą aktywne stacje od W6A do W6V, które upamiętnią historyczną autostradę US Highway 66 inaczej Route 66.
Szczegóły na stronie http://w6jbt.org/ m.in certyfikaty i inne pamiątki.

XE - Meksyk: Meksyk obchodzie 200-lecie niepodległości od Hiszpanii
(27 września 1821 r.). Z tej okazji od 10 do 27 września czynna jest stacja 6I1M. QSL direct XE1SPM.

Z6 - Kosowo: Rene DL2JRM od 10 do 13 września będzie QRV jako Z68XX z Kosowa. QSL via DL2JRM.

Planowane aktywności do końca 2021 roku:
3B8M, 3DA0RU, 5H1IP, 5H3MB, 8Q7CQ, 9X4X, C5C, C6AHB, HR5/F2JD, J68HZ, JW5X, S21DX, S9OK, TO7O, TO9W.

Zawody 11-12 września 2021 r.
WAE DX Contest SSB http://www.darc.de/der-club/referate/referat-conteste/worked-all-europe-dx-contest/en/
FOC QSO Party http://g4foc.org/qsoparty/
Straight Key Contest https://ot15.pgk.net.pl/675.html

Zbliża się Zjazd członków i sympatyków SP DX Clubu, który się odbędzie w dniach 17-19 września br. Jest to ostatni dzwonek, aby się zapisać! Szczegóły http://spdxc.org/index.php/sp-dx-club/spdxc-info/item/1070-zjazd2021

Japończycy organizują w dniu 13 listopada 2021 roku Virtual HAM Festival 2021
https://jarl2020-wordpress-com.translate.goog/virtual-hamfes-2021/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=ajax,nv,elem

Polskie gminy. https://zaliczgmine.pl/ to strona, na której po założeniu konta można zaznaczać na mapie zaliczone gminy. Daje to nam świetny obraz brakujących gmin na terenie kraju.
Można zaznaczać to samo, co powyżej zgodnie z zaliczonymi gminami na stronie http://spga.pl/

Obydwie strony "zaliczgminę.pl" i "spga.pl" są niezależne.

Pozdrawiam Adam SQ9S

10. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPAC- 432 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 14 września 2021, godz. 17:00 - 21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
SPAC- 70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 16 września 2021, godz. 17:00 - 21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

Stanisław SQ2EEQ

IV. Technika

11. Sprytne odciągi izolacyjne SQ4O

SQ4O w korespondencji napisał. "Z takich Ciekawostek ... z czego wykonałem odciągi do masztu VHF co by były full izolowane?"
A to nowość - ze światłowodu. Samonośny kabel światłowodowy: https://www.cyberbajt.pl/produkt/8932/kabel-microadss-heavy-duty-tube-g657a2-12j-37m.html
SQ4O pracuje przy instalacjach światłowodowych i ma zawsze zbędne odcinki kabli światłowodowych.


Z moich analiz wynika, że takie odciągi mają całkiem niezłą wytrzymałość na rozciąganie. Nie jest to być może siła odciągów z liny stalowej fi 8, ale jest całkiem niezła. Odciągi są jednocześnie izolatorem.
Przykładowe parametry takiego światłowodu w wersji "Heavy Duty - samonośny". *1000N to w przybliżeniu 100kG (kgf).
Parametry techniczne:
Nazwa Heavy Duty ULTIMODE UT-12.JHD
Kod L72212
Typ kabla samonośny
Wzmocnienie włókna aramidowe
Liczba włókien 12
Średnica kabla 3,7 mm
Masa kabla 14 kg / km
Rodzaje włókien jednomodowe,
G.657A2 9/125 μm CORNING
Minimalny promień gięcia 7,5 mm (włókno)
Wytrzymałość na zgniatanie Krótkoterminowa:
1000 N / 100 mm
Długoterminowa:
300 N / 100 mm
Max. siła naciągu 1000 N
Powłoka TPU
Kolor czarny
Temperatura pracy -30oC...+70oC
Temperatura instalacji -20oC...+60oC


Info: SQ4O (także fotki), SP5ELA-widoczne w wersji PDF

12. TRX-y i TTBF

Obecnie wiele produkowanych transceiverów ma możliwość pracy ESSB* i TTBF*.
TTBF* *Nie mylić z rTime to first byter1; (TTFB), co np. oznacza szybkość serwera.
Cóż to jest za parametr? Znają go zapewne zwolennicy i fani szerokopasmowej transmisji na SSB i tzw. ESSB. ESSB i TTBF zamiennie z oznaczeniem 3000WB.
- *ESSB - Extended Single Side Band (audio)
- *TTBF - Total Transmit Bandwith Frequency.
Historycznie rzecz ujmując transceivery amatorskie miały szerokość pasma nadajnika dla SSB standardowo 2.4 kHz (przyjmowane dla spadku charakterystyki 3dB lub 6dB). Sygnał DSB dwuwstęgowy zawsze przechodził przez filtr kwarcowy, zazwyczaj ten sam filtr, który był wykorzystywany w torze Rx odbiorczym transceivera. Były pewne odstępstwa konstrukcyjne, filtry miały czasem 2.3 kHz-2.6 kHz. W konstrukcjach profesjonalnych wykorzystywano typowo szersze pasmo 2.7 kHz (np. wszystkie serie sprzętu Rx i TRX firmy RACAL).
Obecnie sytuacja uległa radykalnej zmianie. W związku z postępem technologicznym odstąpiono w większości przypadków od filtrowej metody kształtowania sygnału jednowstęgowego. We współczesnej konstrukcji transceivera zaimplementowane są procesorowe systemy DSP. Pasmo nadajnika Tx nie jest stałe, a podlega regulacji od 2.0-3.050 kHz. Ustawienia fabryczne domyślne to 2.8 kHz (tzw. factory default), a nie klasyczne 2.4 KHz. 3000WB i TTBF to pasmo powyżej 3.0 kHz do 4.0 kHz.
Info: SP5ELA

V. Informatyka i oprogramowanie
VI Prawo i przepisy


VII. Humor w PZK

13. Half-Yagi. Jedna wstęga, pół anteny.

Źródło: https://f6aoj.ao-journal.com/crbst_1270.html

ilustracje widoczne w wersji PDF

VIII. Propagacja fal radiowych

14. Stan aktualny aktywności Słońca.

 
ilustracja widoczna w wersji PDF

Info: SP5ELA

X. Historia krótkofalarstwa świata

15. Stare archiwalne wydania QST - okładki

ilustracje widoczne w wersji PDF

Proszę zwrócić uwagę na cenę tego wydawnictwa! 10 centów robi wrażenie!

Z archiwum QST wyszukał SP5ELA
__________________________________________________________

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S Stanisławowi SQ2EEQ, Michałowi SP2J, Jerzemu SQ2NIA, Andrzejowi SP5AHT, Tadeuszowi SP9HQJ, Wacławowi SP5XXX, Gabrielowi SP2FMN, Stanisławowi SQ9AOR, Rafałowi SQ4O.
Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK rz urzędur1;, jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone
w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK
UWAGA! Komunikaty środowe PZK r11; subskrypcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,434,587 Unikalnych wizyt