PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 8
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 21/21 z dnia 26.05.2021
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK


KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 21/2021 z dnia 26 maja 2021 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I Sprawy organizacyjne

1. Współpraca z WOT i najbliższe działania dotyczące Kopy Biskupiej

W wyniku porządkowania organizacyjnych aspektów dot. współpracy między PZK i Wojskami Obrony Terytorialnej podjęto działania, których celem jest zapewnienie, aby jakiekolwiek rozmowy z WOT w imieniu PZK prowadzone były w obecności jednego członka Prezydium lub koordynatora SPEMcom (jeśli taki zostanie wybrany zgodnie z odpowiednimi procedurami - co w opinii wszystkich członków Prezydium jest bardzo ważne dla rozwoju wszystkich sieci SPEmcom i powinno nastąpić jak najszybciej). Najbliższe spotkanie z WOT w tej sprawie zaplanowane jest na środę 26.05. br. Z ramienia Prezydium weźmie w nim udział Mariusz SP5ITI. Równocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych krótkofalowców do przedstawiania swojej opinii odnośnie bazy krótkofalarskiej na Kopie Biskupiej. Opinie będą pomocne w ocenie przydatności tego obiektu dla społeczności polskich krótkofalowców i w wyborze środków jakie powinno podjąć PZK w celu zachowania tego obiektu. Opinie i komentarze można nadsyłać na adres sp5iti@pzk.org.pl .

Informację sporządził: Mariusz SP5ITI

II Wydarzenia

2. Łoś 2021

W związku z licznymi telefonami od pragnących odwiedzić naszą górkę w tradycyjnym terminie i nadal brakiem możliwości oficjalnych działań organizacyjnych, informuję i proszę o przekazanie: że celem umilenia pobytu zgromadzonym tam koleżankom i kolegom zapewniliśmy stoisko firmy cateringowej z ciepłymi posiłkami i odpowiednimi napojami, czynne w piątek i sobotę. Ponadto jednostka WOT dostarczy prąd z agregatu dla wszystkich uczestników, a my postaramy się go rozprowadzić w terenie. W tym samym czasie wojskowi łącznościowcy z Sieradza będą tam przeprowadzali próby na mikrofalach.
Niestety nie udało nam się znaleźć chętnych do sprzątania tego terenu i uczestnicy mogą zobaczyć, jak to wygląda bez naszej pracy przed każdą imprezą. Przyczyna jest jedna i oczywista, fala krytyki jaka przelewa się przez Internet.
Nadal PZK jest jedynym użytkownikiem tego terenu i każdy krótkofalowiec może z tego korzystać do woli. Prosimy tylko nie pozostawiać tam swoich śmieci.
Zgodnie z przepisami nadal obowiązuje zasada DDM*.

Życzę przyjemnego pobytu, udanych łączności i miłych wrażeń ze spotkań
z kolegami.

73, Marek SP9UO

*DDM. DDM to skrót, który ostatnio słyszymy wyjątkowo często. Czym jest?
I dlaczego zdaniem ekspertów jest to najprostszy sposób, by znacząco ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa?
DDM to skrót od słów Dezynfekcja, Dystans, Maseczki. Stosowanie się do zasady DDM, a więc przestrzeganie tych trzech zaleceń może pomóc nam ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.

3. Zapraszamy na LY Hamfest 2021.

W tym roku LRMD zaprasza wszystkich litewskich radioamatorów i ich rodziny,
a także obcokrajowców kolegów z innych krajów do udziału wydarzeniu, które się odbędzie od 31 lipca do 1 sierpnia 2021 r. pod nazwą "LY HAMFEST-2021"

Lokalizacja Hamfestu:
Gospodarstwo agroturystyczne "Ąžuolynė", współrzędne GPS:
54.579258, 24.568568 (WGS)
54 ° 34 r42; 45.33 r43;, 24 ° 34 r42; 6.84 r43; (WGS)
Informacje na stronie:
https://lrmd.lt/en/hamfests/

Info. Bronius, LY5O

4. Satelity radioamatorskie. Współpraca z POLSA.

W dniu 10 maja 2021 r. odbyło się spotkanie Prezydium PZK, na którym jednym z punktów do omówienia była rwspółpraca pomiędzy PZK, a POLSA w zakresie satelitów radioamatorskichr1;.
Na spotkanie zaproszono m.in. Armanda SP3QFE w charakterze gościa.
Niestety z przyczyn technicznych, Armand nie mógł uczestniczyć w całym spotkaniu, w tym w punkcie dot. omówienia "współpracy pomiędzy PZK, a POLSA". Z tego względu Armand nie mógł wyrazić swojego zdania w tym temacie podczas spotkania Prezydium PZK.
Jednocześnie zadeklarował, że jako krótkofalowiec jest jak najbardziej chętny do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami w miarę możliwości i swojego wolnego czasu.
Kontynuacji rozmów z w zakresie oceny celowości współpracy z firmą Thorium, która chce przeprowadzić łączność eksperymentalną pomiędzy Ziemią - satelitą- satelitą - Ziemią, przy obecności POLSA podjął się Zespół w składzie Tomasz SP5CCC, Tomasz SP3QDM, Tomasz SP5XMU, Paweł SP7TEV i Mariusz SP5ITI.

Zaplanowane na poniedziałek 24.05.2021 r. spotkanie odbyło się z przyczyn losowych w pomniejszonym składzie.

W obecności POLSA firma Thorium przedstawiła możliwości i korzyści, jakie dla krótkofalowców mogą wynikać z realizacji wspólnego projektu.
Zaplanowano kolejne spotkania. Zachęcamy wszystkich krótkofalowców do dzielenia się z wymienionymi wyżej członkami Zespołu wszelkimi opiniami, pomysłami, czy komentarzami dotyczącymi takiej współpracy.

Sporządził Mariusz SP5ITI we współpracy z Armandem SP3QFE


5. Skrócony spis treści Świata Radio 6/2021

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Antena Moxona na 50 MHz
TEST: Transceiver na wakacje - FT818ND
ŁĄCZNOŚĆ: Protokół NPR
PREZENTACJA: Push-to-Talk Over Cellular (PoC), Antenowe maszty teleskopowe Spiderbeam
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK
WYWIAD: Krótkofalowiec z przypadku - SP5UAF
HOBBY: Klucz alfabetu Morse'a, Odbiornik uSDX-RX, ATU-500 (1000) EXT 7x7
RETRO: Odbiornik Racal RA-17 L
DIGEST: Dodatkowe wyposażenie radiostacji (5)
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

6. Krótkofalowiec Polski

Ostatnie pożegnanie Bogdana SP3IQ
Relacja z 3 posiedzeń prezydium ZG PZK
Spotkanie w UKE-sprawa egzaminów
Medale im. Braci Odyńców
Reminiscencje po SPDXC 2021
Silent Keyr17;s

Info. Andrzej SP5AHT & Tadeusz SP9HQJ

7. Składki członkowskie IARU PZK - faktura

Każdego roku Polski Związek Krótkofalowców płaci fakturę na rzecz IARU. Jesteśmy członkami IARU R1. Region 1, to Europa i Afryka. PZK jest solidnym płatnikiem składek. *Faktura z zasobów księgowości PZK. Faktura została opłacona.

Faktura widoczna w wersji PDF

Zygi SP5ELA

8. Czemu służą składki do IARU?

Wszystkie stowarzyszenia członkowskie IARU co roku opłacają składki za swoich członków. IARU, a w naszym przypadku Region 1 IARU z tych składek pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. To nie jest tak, że wszystkie prawa, które mamy jako krótkofalowcy zostały nam przez jakieś bliżej nieokreślone gremium podarowane raz na zawsze. Tak naprawdę to po to w 1925 roku powstał Międzynarodowy Związek Radiokomunikacyjny (International Amateur Radio Union), aby w ogóle mogło rozwijać się krótkofalarstwo. Nie chodzi tu o chronologię i pozyskiwanie pasm do pracy dla radioamatorów, tylko o sam fakt, że te wszystkie pasma były wywalczone i wytargowane na kolejnych WRC (World Radio Conference) w ramach ITU (International Telcommunication Union). W ITU są reprezentowane rządy państw członkowskich. Konferencje są długie i kosztowne. IARU wysyła tam swoich przedstawicieli i przygotowuje materiały z wszelkich dziedzin od przydziału pasm, możliwych emisji, niepożądanych sygnałów, kompatybilności elektromagnetycznej etc., aby bronić zarówno pasm jak i możliwości nadawania i odbioru słabych sygnałów we wszechogarniającym QRM-ie. Sam fakt opłacania składki do IARU przez zrzeszonych krótkofalowców sprawia, że za ich pieniądze wszyscy pozostali niezrzeszeni mogą uprawiać swoje hobby otrzymując owe wartości za darmo kosztem tych świadomych. Samo IARU nie jest jakimś mitycznym tworem. W nim działają członkowie stowarzyszeń - w tym przypadku PZK. Ci Koledzy poświęcają swoją wiedzę i czas pracując społecznie na rzecz ogólnoświatowego, w tym polskiego środowiska krótkofalowców. Za rekompensatę mają co najwyżej zwrot kosztów dojazdu o ile takie występują.
Piszę to dlatego, by po raz kolejny uświadomić krótkofalowcom, że każde stowarzyszenie jest po coś, a nie samo dla siebie i jego kondycja również finansowa ma istotny wpływ na przyszłość naszego pięknego hobby. Mylenie PZK z obsługą QSL, która jest tylko jednym elementem krótkofalarstwa jest błędne. Najważniejsza jest działalność zewnętrzna naszej organizacji czyli właśnie aktywność w ramach IARU, współpraca z partnerami społecznymi oraz administracją, obrona naszych praw do stawiania i wieszania anten, układanie się z UKE i ministerstwami, w taki sposób by stworzyć jak najlepsze warunki dla naszej pracy w eterze. Zagrożeń było i jest bardzo wiele, niektóre jeszcze dadzą się nam we znaki, o ile nie będziemy wystraczająco czujni. O tym napiszę i przypomnę w kolejnych artykułach.

Piotr SP2JMR

9. CWops ogłasza wynik konkursu na nagrodę za wkład w rozwój sztuki CW edycja 2021

Klub CWops jest ogólnoświatową organizacją entuzjastów CW, liczącą ponad 2500 członków, którzy starają się promować i zachęcać do używania CW, kształcą umiejętności i używanie CW. Klub wspiera szereg wydarzeń i programów, które pozwalają jego członkom kontynuować naukę, ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności w pracy telegrafią.

Celem corocznej nagrody jest wyróżnienie osób, grup i organizacji, które wniosły największy wkład w rozwój sztuki lub praktyki komunikacji radiowej przy użyciu alfabetu Morse'a. To już szósty rok, w którym CWops przyznał tę nagrodę.

Mieliśmy szczęście, że w 2021 roku otrzymaliśmy wiele godnych nominacji do tegorocznej nagrody i dziękujemy wszystkim nominowanym za ich nieustające zaangażowanie w rozszerzanie wykorzystania CW w eterze. Tegoroczny zwycięzca wyróżniał się stworzeniem i zarządzaniem nową i bardzo udaną działalnością, która w pierwszym roku miała silny wpływ na aktywizację nowych operatorów CW i integrację ich z większą społecznością CWops.

W 2021 roku nagrodę otrzymuje klub krótkofalowców K1USN.

*Radioklub K1USN używa specjalnego programu do tworzenia i zarządzania tygodniowym testem prędkości [con] K1USN (SST) w USA i Europie, który zapewnia nowym i niedoświadczonym operatorom CW miejsce do gromadzenia się i prowadzenia operacji przy umiarkowanych prędkościach w przyjazny i zachęcający sposób co pomaga im w dalszym doskonaleniu umiejętności pracy alfabetem Morse'a.

Info. Riki K7NJ

10. Komunikat zespołu SO100PS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 maja 2021 został załadowany na LoTW log stacji okolicznościowej SO100PS za okres od 1-20 maja 2021. Od 21-31 maja drugi log SO100PS, ostatni zostanie załadowany w dniu 2 czerwca 2021. Przypominamy również, że logi są również wczytywane raz na dobę do Club Logu oraz do LogSp. Z LogSp można pobrać ekartę QSL oraz swój dyplom.
Karty QSL stacjom, które nie są obsługiwane przez Oddziałowe Biura QSL PZK będziemy potwierdzać wyłącznie directem po przesłaniu karty QSL oraz zwrotnie zaadresowanej koperty ze znaczkiem pocztowym.

Za team SO100PS - Krzysztof SP6DVP

III Sport

11. Wiadomości nie tylko DX-owe

3A - Monako
Ennio IW1RBI, Flavio IK1YDB, Gianluca IU1KBL i Andrea IU1JXW od 27 do 30 maja planują być aktywni z Monako, skąd będą używać znaku 3A/IW1RBI.
QSL via IW1RBI https://www.3a-iw1rbi.com/

A3 - Tonga
Masa JA0RQV będzie aktywny z wyspy Tongatapu IOTA OC-049 pomiędzy 30 maja a końcem października 2021 roku.
Będzie używał znaku A35JP. W planie wizyty na kilku odrębnych IOTA (OC-191, OC-123, OC-064, OC-169).
QSL via JA0RQV. https://blog.goo.ne.jp/rqv

DL - Niemcy
Stacja okolicznościowa DP90JMT DOK 90JMT będzie aktywna z okazji 90 rocznicy powstania klucza Junker.
Usłyszymy ją od 1 czerwca do 30 listopada br. tylko CW.
Do zdobycia dyplom. QSL via DL2VFR.

EA - Hiszpania
Krótkofalowcy Cartageny obchodzą 170 rocznicę naukowca, wynalazcy i oficera marynarki Isaac Peraly Caballero.
Od 28 maja do 6 czerwca będą używać znaku AM5IP. QSL via EA5CP.

HH - Haiti
Peter JK1UWY przez kolejne 3 lata pozostaje na Haiti, gdzie używa znaku HH2JA.
QSL via LoTW, eQSL.

HK - Kolumbia
Od 1 do 8 czerwca 2021 roku usłyszymy stacje okolicznościowe 5J39FUL, 5K48LRB i 5J85FJR.
Kolejno 5J39FUL nadaje z okazji 39 rocznicy Uniwersytetu, 5J85FJR z okazji 85 urodzin Jorge Reynolds Pombo (HK3RJ), który pomógł w budowie rozruszników serca, 5K48LRB z okazji 48 rocznicy Liga Radio Bogota. Do zdobycia okolicznościowy dyplom. QSL via biuro.

HP - Panama
HP200I nadaje z okazji 200-lecia niepodległości Panamy. Stacja będzie QRV od 1 czerwca do 30 listopada. QSL via HP1DAV.

I - Włochy
Członkowie ARI Fidenza IQ4FE wydają dyplom Elettra cudowny statek "Elettra: The Miracle Ship".
Do końca 2021 roku nadają różne stacje okolicznościowe, których wykaz na stronie:
http://www.arifidenza.it/LaSezione/DiplomaElettra2021/Diploma_Elettra2021_ENG.asp
W czerwcu usłyszymy II4SWE. QSL via IQ4FE.

LZ - Bułgaria
Klub krótkofalowców Blagovestnik LZ1KCP kontynuuje wydawanie dyplomu Wszyscy Święci 2021. W czerwcu aktywna będzie stacja LZ308WK. QSO zaliczane są dyplomu za 2021 rok.
QSL via LZ1KCP. http://www.lz1kcp.com/

OK - Czechy. Olda OK1YM weźmie udział w CQ WW WPX CW Contest jako OL57ZW ku pamięci przyjaciela Zdeno OK2ZW, który zmarł w wieku 57 lat.
QSL via OK1YM.

RA - Rosja
R115MUSA do 25 sierpnia nadaje z okazji 115 urodzin poety Musa Jalil.

Stacje UE90WTA i R90WTA obchodzą 90 rocznicę rosyjskiego lotnictwa.
Będą QRV od 29 maja do 6 czerwca. QSL via RV3YR.

Od 22 maja do 6 czerwca nadają R18UGRA, R18JHM, R18JLA, R18JMG, R18JNR, R18JNV, R18JPK, R18JRA i R18JSV z oblastu Tiumeńskiego pod hasłem "Ocalić i zachować".

VE - Kanada. XM2Z obchodzi 50-lecie przyjęcia wielokulturowości w Kanadzie.
Stacja będzie czynna od 29 maja do 28 czerwca.

Lali VE3NE nadaje jako VX31IGY w celu upamiętnienia pierwszego lotu na Marsa helikopterem Ingenuity NASA.
Stacja będzie nadawać od 27 maja do 27 czerwca br. QSL via VE3NE.

VP5 - Turks i Caicos
John K4BAI, James K4QPL, Johnnie KR4R i Dennis K2SX od 25 maja do
1 czerwca będą QRV z Turks i Caicos NA-002.
Będą używać znaków VP5/znak domowy i VP5M w WPX CW Contest.
QSL VP5M via LoTW i K4QPL.

YL - Łotwa
YL21ICE nadaje do 6 czerwca z okazji Mistrzostw Świata w Hokeju na lodzie.
Do zdobycia dyplom. https://qsl.services/event/YL21ICE

Zawody 29 - 30 maja 2021 r.
CQ WPX CW Contest http://www.cqwpx.com/rules.htm

Zapowiedzi WPX CW
https://www.ng3k.com/Misc/wpxc2021.html
https://hamradioworld1.wixsite.com/hamradioworld/cq-wpx-contest-cw


Pozdrawiam Adam SQ9S

12. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC -144 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 1 czerwca 2021, godz. 17:00-21:00 UTC.
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/
VHF-FT8 Activity - rumuńskie zawody aktywności FT8 - 144 MHz, środa 2 czerwca 2021, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin:


Stanisław SQ2EEQ


13. Zawody "Urodziny Miasta Bydgoszczy" - wyniki

Na stronie Bydgoskiego Oddziału OT 04 PZK www.ot04.pl w zakładce UMB zostały opublikowane wyniki zawodów Urodziny Miasta Bydgoszczy edycja 2021. Dziękujemy za uczestnictwo, a zwycięzcom w poszczególnych kategoriach gratulujemy." Do usłyszenia za rok.

Pozdrawiam! Roman SP2GTJ

14. Zaproszenie do Zawodów z okazji Dnia Dziecka

Zawody Dzień Dziecka 2021.

Pomimo problemów, na jakie napotykamy w trakcie pandemii zawody z okazji Dnia Dziecka odbędą się w naturalnym terminie.
Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka 2021 z przyjemnością zaprasza do udziału
w zawodach wszystkich, którzy 1. czerwca będą mogli "zakręcić gałką" przez 2 godziny lekcyjne - 17:30 do 19:00 czasu lokalnego (15:30 - 17:00 UTC).
W tym dniu wszyscy jesteśmy dziećmi bez względu na wiek i "odcień fryzury". Będzie to okazja do wspólnej zabawy i jednocześnie przekazanie juniorom pasji do krótkofalarstwa, a w tym do współzawodnictwa na paśmie.
Juniorów posiadających już pozwolenia radiowe zachęcamy do udziału w specjalnie dla Was wyróżnionej kategorii "Junior".
Spośród Was zdobywca 1. miejsca zostanie mianowany Zwycięzcą Zawodów i wyróżniony statuetką. Prosimy seniorów o wsparcie idei zawodów i umożliwienie juniorom pracy na paśmie w różnych formach.
W tym roku rozliczenie zawodów przeprowadzimy własnymi siłami używając dedykowanego robota sprawdzającego logi.
Logi przyjmujemy na stronie https://dd.reaktywacja.org.pl/
Wszelką korespondencję związaną z zawodami prosimy kierować na adres: zawodydd@gmail.com - w tytule emaila proszę wpisywać znak wywoławczy uczestnika. Szczegóły zawarte są w regulaminie zawodów: https://dd.reaktywacja.org.pl/regulamin/

73 de Rada Pedagogiczna Zawodów Dzień Dziecka

Organizatorzy: Kacper SO5KR, Tomek SP5PY, Bogdan SP5WA, Paweł SQ5STS
e-mail: zawodydd@gmail.com
https://dd.reaktywacja.org.pl/ https://www.sp5prf.pl/


15. Zawody* i band plan

Poniżej widoczny w wersji PDF zrzut ekranowy z systemy SDR Afedri.net. Zrobiony podczas odbywających się zawodów w ostatni weekend na 80m CW. Nie było by w tym zobrazowaniu nic dziwnego, gdyby nie fakt, że uczestnicy powstrzymali się i nie nadawali pomiędzy 3.500 Mhz a 3.510 Mhz (no prawie, ktoś nadawał około 3.510 Mhz). To ostatnio nie częsty widok, zazwyczaj sporo zawodników nie respektuje porcji DXowej tego pasma. Kultura nie upadła!

73 de SQ5JUP, Piotr
*To były zawody Baltic Contest.


IV. Technika

V. Informatyka i oprogramowanie


16. LOGSP i karty QSL

LogSP umożliwia wymianę kart QSL, jest to funkcja wbudowana w serwer.
W dobie drożyzny opłat za wysyłkę listów można korzystać z opcji "zastępczej";.
A mianowicie można wytwarzać karty QSL elektroniczne w postaci plików pdf do wydruku i plików graficznych. Karty te można wysłać mailem, a potrzebujący taką kartę sam ją może sobie wydrukować na drukarce monochromatycznej lub kolorowej. Karty QSL w postaci plików graficznych można wykorzystywać do wizualizacji na stronach internetowych, także można je wydrukować bez problemu.
Karta QSL nie musi być podpisana, aczkolwiek zawsze taki gest był mile widziany. Natomiast podstawą potwierdzenia jest łączność w logu. Potwierdzenia łączności amatorskich znajdują potwierdzenie w logu stacyjnym. Log należy prowadzić rzetelnie. Jest on podstawą wszelkich weryfikacji kart QSL, potwierdzeń krajów (podmiotów) DXCC, uzyskania dyplomów.
Przykładowe karty QSL wygenerowane za pomocą LOGSP widoczne w wersji PDF

Niestety LOGSP nie ma instrukcji, trzeba działać w nim "na intuicję". Należy przygotować pliki ADIF wyeksportowane z logu stacyjnego, a następnie je załadować na serwer LOGSP. W fazie wcześniejszej należy przygotować projekt swojej karty QSL za pomocą wbudowanego w LOGSP managera projektu karty QSL. Projekt karty QSL jest jednostronny. Należy tak rozmieścić na karcie generowane przez system napisy dotyczące danego QSO, aby nie "popsuć" karty.
Karty QSL na LOGSP mogą być zaprojektowane dla wielu używanych znaków i mogą mieć różne projekty.

73 Zygi SP5ELA

VI Prawo i przepisy

VII. Humor w PZK


17. Kanton Island. Fotka z ekspedycji.

Widoczne w wersji PDF

Tak wygląda zakupiony na Western Samoa sprzęt do zabrania na Kanton Island. Zasilanie r11; agregaty, paliwo. Na fotce Mek SP7VC.
Info: Zygi SP5ELA

VIII. Propagacja fal radiowych


IX. Silent Key's
___________________________
_____________________________
SP3JHQ SK.

W dniu 21.05.2021 r. w wieku 76 lat zmarł nasz kolega Mirek SP3JHQ.
Mirosław Zaborowski SP3JHQ doświadczony krótkofalowiec, wieloletni członek Polskiego Związku Krótkofalowców, licencje otrzymał w 1977 r., był przez wiele lat związany z klubami SP3PEJ i SP3KQV.
Mirek był zawsze życzliwy i uśmiechnięty, był świetnym telegrafistą. Po przejściu na emeryturę rzadko pojawiał się w Kaliszu, ostatnio pracował w eterze z Kościelnej Wsi, z rodzinnego domu. Był aktywny na pasmach KF, można było Go odbierać prawie wyłącznie na CW, bardzo rzadko pracował fonią.

W dniu 24.05.2021 r. odbył się pogrzeb Mirka SP3JHQ w kościele parafii św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi koło Kalisza.

Cześć Jego pamięci!

Koledzy z klubu SP3KQV
_________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Broniusowi LY5O, Rikiemu K7NJ, Adamowi SQ9S, Staszkowi SQ2EEQ, Romanowi SP2GTJ, Andrzejowi SP5AHT, Tadeuszowi SP9HQJ, Mariuszowi SP5ITI, Armandowi SP3QFE, Krzysztofowi SP6DVP, Bogdanowi SP5WA, Radzie Pedagogicznej Zawodów Dzień Dziecka, Zespołowi klubu SP3KQV, Piotrowi SQ5JUP, Przemkowi SP7VC.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,589,315 Unikalnych wizyt