PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat nr 17/21 z dnia 28.04.2021
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 17/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I Sprawy organizacyjne

1. Po posiedzeniu Prezydium ZG PZK 4/2021

26 kwietnia 2021 r. o godzinie 18:00 odbyło się 4 w tym roku Posiedzenie Prezydium ZG PZK. Przeprowadzono je w trybie zdalnym przy wykorzystaniu komunikatora Microsoft Teams. Obecni byli wszyscy członkowie prezydium oraz Stanisław SQ2EEQ, Ireneusz SP6TRX, Adam SQ1GPR, Krzysztof SQ2NIG, Krzysztof SQ2JK z Głównej Komisji Rewizyjnej, Administrator SI PZK SP5ELA, a także goście w osobach: Tomasza SP3QDM, Marka SP3AMO, Zbyszka SP7MTU, Jana SP7TOP i Grzegorza SQ2MTK.

1. Na wstępie odbyła się dyskusja na temat tajemnicy korespondencji na LDDi kwestii "wycieków" wypowiedzi uczestników tej listy na inne fora dyskusyjne.

2. Z kolei Jan SP2JLR skarbnik PZK zapoznał zebranych z sytuacją finansową PZK. Stan finansów Związku na dzień 26 kwietnia 2021 roku przedstawia się następująco: ZG PZK konto główne - 305 060,21 zł, konto 1% OPP-101 635,75 zł, w Oddziałach Terenowych bez osobowości prawnej na kontach znajduje się 193 849,76 zł., co daje łącznie kwotę 600 545,72 zł. Prezydium oceniło stan finansów PZK jako dobry. Składki na I półrocze 2021 r. opłaciło 3334 członków. Kwota wpłaconych składek to 332 140 zł co oznacza, że jest nas 105.44% w stosunku do ilości założonej w projekcie budżetu na 2021 rok. Kwota składek jest wyższa o 2845 zł niż 26 kwietnia 2020 roku.

3. Prezes PZK poinformował zebranych o podjętych i zrealizowanych ostatnio działaniach i tak:
a) podpisano Porozumienie w sprawie lokalu dla działającego w Szczecinie klubu SP1KNJ (OT14),
b) przygotowano umowę z Wójtem gm. Rudniki dot. użyczenia terenu na Górze Papierkowej we wsi Jaworzno. (miejsce ŁOŚ-i),
c) podjęto działania mające na celu zachowanie infrastruktury na Kopie Biskupiej,
d) prezes PZK poinformował o bieżącej współpracy pomiędzy PZK a WOT oraz
w skrócie omówił sytuację w Ogólnopolskim Klubie Łączności Kryzysowej,
e) biorąc pod uwagę konflikty interpersonalne wśród członków PZK dotyczące działań pomocowych postanowiono przygotować informator dot. zbiórek publicznych,
f) w związku z obserwowanym od pewnego czasu brakiem kultury pasmach Prezydium postanowiło zająć się tym tematem w dniu 10 maja br. na kolejnym posiedzeniu.

4. Sprawy różne wniesione przez członków Prezydium:
a) o konsultacjach w UKE dotyczących m. in. przywrócenia egzaminów w SRA poinformował Mariusz SP5ITI. Jako PZK postulujemy uruchomienie przez UKE systemu informatycznego umożliwiającego udział większej ilości egzaminatorów. Wg nas, w UKE powinny pozostać wszystkie sprawy związane z rejestracją osób egzaminowanych. Pozostałe kwestie są przedmiotem uzgodnień;
b) Prezydium przeanalizowało bieżącą sytuację w Bydgoskim Oddziale PZK
i podjęło uchwałę w sprawie wnioskowania do GKR o przeprowadzenie kontroli
w tym OT;
c) zajęto się sprawami komunikacji zewnętrznej w PZK. Dla lepszej prezentacji działalności naszego stowarzyszenia b. ważnymi są media społecznościowe,
w tym Instagram, Twitter, Facebook, Youtube. Obecną sytuację omówił Mariusz SP5ITI stwierdzając, że na tych mediach nie dzieje się nic czego tam nie powinno być. Jednakże potrzebny jest nowy sposób zbierania informacji gwarantujący lepsze i szybsze ich przekazywanie. Jest propozycja dla OT i klubów, aby pokazały w formie filmików swoje działania promujące nasze hobby. Jest propozycja konkursu z nagrodami za najlepszy film
o krótkofalarstwie pod hasłem "Pokaż nasze hobby w 3 minuty". Wszystkie filmy byłyby pokazane na profilu Yotube PZK;
d) kolejnym tematem było pozyskiwanie nowych członków do PZK w kontekście zmniejszonej ostatnio ich liczebności. Ostatnio nastąpił spadek ilości członków o 9,55% i w związku z tym analizowano jego przyczyny. Piotr SP2JMR opowiedział o wcześniejszych multimedialnych środkach przekazu, w tym o portalu Videoexpres.pl., które skutecznie promowały krótkofalarstwo i PZK, co przekładało się na wzrost liczebności członków;
e) sprawa nowelizacji Regulaminu OH PZK, w tym rozpatrzenie propozycji Stanisława SQ2EEQ. Prezydium przychyla się do propozycji zmiany w Regulaminie OH zgłoszonej przez Stanisława SQ2EEQ i postanawia przedstawić ją w formie projektu uchwały na najbliższe Posiedzenie ZG PZK;
Posiedzenie trwało 4 godziny i zakończyło się o godz. 21.55.

Info. Piotr SP2JMR

II Wydarzenia

2. 35 lat Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

W 2021 roku przypada 35 rocznica powstania Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - SPFF-0028. Z tej okazji, w okresie od maja do września, aktywna będzie na falach krótkich stacja okolicznościowa HF35BLP (Bolimow Landscape Park). Wszystkie łączności prowadzone będą podczas doraźnych wypraw aktywacyjnych bezpośrednio z obszaru Parku, w ramach programu SPFF, emisjami SSB, CW, RTTY, PSK oraz FT8.
Do łączności zaprasza Cezary SP7MJX.

Pozdrawiam - Cezary SP7MJX

3. Dziesięć lat Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW

Dokładnie 20 kwietnia 2011 r. nabrało ważności pozwolenie radiowe dla Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW. Natomiast oficjalna inauguracja klubu miała miejsce 21 maja, na lotnisku Aeroklubu Ostrowskiego w Michałkowie, podczas odbywającego się tam I Festynu Lotniczego "Lotnisko bliżej miasta".

To wtedy nastąpił pamiętny dzień, kiedy znak SP3POW po raz pierwszy w historii pojawił się na pasmach amatorskich. Wydarzenie to zostało upamiętnione specjalną okolicznościową edycją kart QSL, a pierwsze trzy osoby które przeprowadziły z nami QSO, wyróżniono złotą, srebrną i brązową kartą. Wszyscy inni korespondenci oczywiście również otrzymali pamiątkowe karty QSL.

Od tego momentu intensywność działań jakie były podejmowane sprawiła, że znak SP3POW stał się rozpoznawalny nie tylko w środowisku lokalnym, ale wśród kolegów z kraju i zagranicy. Członkowie klubu starali się jak najaktywniej uprawiać swoje hobby, wciągając w to kolejne osoby dorosłe i przede wszystkim młodzież szkolną. Efektem tej aktywności i najlepszym uznaniem dla takiej działalności, była propozycja przekazania jednego z pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim na lokal klubowy. Od grudnia 2011 r. do dnia dzisiejszego pozostaje siedzibą klubu, a współpraca pomiędzy Szkołą i krótkofalowcami może być przykładem dla innych.

Jeszcze przed wydaniem pozwolenia radiowego wystartowała strona www.sp3pow.pl, a forum internetowe skupiające dotąd nieformalną grupę miłośników fal radiowych i uczestników cyklicznych zlotów terenowych, zostało dostosowane do pełnienia funkcji oficjalnego forum klubowego, dostępnego dla wszystkich użytkowników.

Klub był inicjatorem obchodów Amateur Radio Kids Day w Polsce, a od pierwszego roku jego istnienia, były organizowane lekcje krótkofalarstwa w ostrowskich (i nie tylko) placówkach oświatowych. Zostały opracowane metody przeprowadzania szkoleń, gier, zabaw i mini zawodów krótkofalarskich dla dzieci, które później z sukcesami były kopiowane przez inne grupy zajmujące się podobną tematyką.

Od początków działalności klubu jednym z najważniejszych celów, było przeprowadzenie bezpośredniego kontaktu ARISS z astronautą przebywającym na stacji kosmicznej ISS. W tym wydarzeniu brały udział dzieci i młodzież z trzech szkół różnych szczebli. Finał akcji był transmitowany przez radio i telewizję, w obecności kilkuset widzów zgromadzonych w auli Zespołu Szkół Technicznych.
Dzięki pracy członków klubu, w Ostrowie już od kilku lat odbywają się Ogólnopolskie Konferencje Uczestników i Sympatyków Programu ARISS.

Przez dziesięć lat istnienia, klub brał udział w kilkudziesięciu akcjach okolicznościowych i dyplomowych, eventach i terenowych spotkaniach krótkofalarskich, których w większości był organizatorem. Udało się zaszczepić pasję do fal radiowych sporej rzeszy nowych adeptów naszego hobby, z których wielu zdobyło uprawnienia nadawcy, aktywnie uczestnicząc w życiu klubu.

Dokładnie w rocznicę pierwszej aktywności w eterze, czyli od 21 maja, rozpocznie nadawanie stacja okolicznościowa SP10POW.

Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie internetowej i klubowym forum.

Migawki z pracy SP3POW fot. SP3AYA widoczne w wersji PDF

Vy 73! Jarek SP3AYA

III Sport

4. Wiadomości nie tylko DX-owe

4X - Izrael
W dniach 30.04 do 1.05 czynna będzie stacja 4X0GDL z krateru Makhtesh Gadol Loc. KM70lx, HolyLand G-26-BS, 4XFF-0189.
Operatorami będą Chanan 4Z1DZ, Dan 4Z5SL, Gal 4X1KW, Gil 4Z1KD, Roy 4X5IQ, Udi 4X6ZM, Zeev 4X5ZS i Zvika 4Z1ZV. QSL via 4X6ZM.

CE - Chile
Od 1 do 16 maja będzie QRV stacja CB2E z okazji miesiąca morza "Mes del Mar".
QSL via CA2FCK.

DL - Niemcy
Od 1 lutego br. członkowie German DX Foundation GDXF obchodzą 25 rocznicę klubu.
W dniu 1 maja startuje kolejna stacja o znaku DL25GDXF.
Do zdobycia okolicznościowy dyplom https://gdxf.de/gdxf25/

F - Francja
Frank F4DTO i Patrick F4GFE obchodzą 400-setne urodziny Jean de La Fontaine's używając znaku TM400JF.
Aktywność od 3 maja do 30 czerwca 2021 roku. QSL via F4DTO.

FR - Reunion
W maju Phil F5TRO i Ann F5BSB będą aktywni z wyspy Reunion AF-016.
Będą używać znaków FR8UA i FR8TZ. Zapowiadają aktywność od 80-6m (SSB, CW, digi).
QSL via znaki domowe.

G - Anglia
Członkowie Stowarzyszenia Krótkofalowców Denby Dale obchodzą 25-lecie Mills On the Air.
Od 3 do 9 maja na pasmach usłyszymy stacje GB0MOA, GB1MOA, GB2MOA, GB4MOA, GB5MOA, GB6MOA, GB8MOA i GB9MOA. https://www.ddars.net/

HB9 - Szwajcaria
HB90BERO zwraca uwagę na początek transmisji ze Szwajcarskiego nadajnika telewizyjnego Beromuenster 90 lat temu.
Stacja została zamknięta w 2008 roku. Znak okolicznościowy będzie QRV od 1 maja do 31 lipca br.

I - Włochy
Członkowie ARI Fidenza IQ4FE wydają dyplom Elettra cudowny statek "Elettra: The Miracle Ship"
Do końca 2021 roku nadają różne stacje okolicznościowe, których wykaz na stronie:
http://www.arifidenza.it/LaSezione/DiplomaElettra2021/Diploma_Elettra2021_ENG.asp
W maju usłyszymy II4REG. QSL via IQ4FE.

Członkowie ARI Belluno świętują 130-lecie Club Alpino Italiano i 70 rocznicę powstania schroniska górskiego Alpini w Pis Pilon.
Z tej okazji od 1 maja do 30 września będzie nadawać stacja okolicznościowa IB3CAI. QSL via IU3EDK.

JT - Mongolia
Do 10 czerwca nadaje JU100DX z okazji 100-lecia Niepodległości Mongolii.
QSL via JT1CH.

LZ - Bułgaria
Klub krótkofalowców Blagovestnik LZ1KCP kontynuuje wydawanie dyplomu Wszyscy Święci 2021.
W maju aktywna będzie stacja LZ1072BG. QSO zaliczane są dyplomu za 2021 rok. QSL via LZ1KCP. http://www.lz1kcp.com/

PA - Holandia
Klub telegrafistów "Very High Speed Club (VHSC)" obchodzi 60-siątą rocznicę.
W maju QRV będzie stacja PH60VHSC. QSL via LoTW.

PY - Brazylia
PX521BR zwraca uwagę na portugalskiego żeglarza Pedro Alvaresa Cabrala, który odkrył Brazylię 22 kwietnia 1500 roku.
Stacja będzie czynna do 21 maja. QSL przez LoTW.

RA - Rosja
Klub krótkofalowców z Stavropol UA6KEA obchodzi 75 rocznicę,
W maju będą używać znaku R75T dając również punkty do dyplomu.
https://www.qrz.ru/dx/r75t-15125 QSL via RO7T.

Od 2 do 9 maja Rosyjscy amatorzy świętują 76 rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Będzie czynna duża liczba stacji o prefiksach RP76.
Dyplom wkrótce na stronie https://pobeda.srr.ru/

SM - Szwecja
Członkowie klubu SK6AW nadają z okazji założenia Göteborga 400 lat temu.
W maju, czerwcu i lipcu aktywna będzie stacja SE400G. QSL tylko przez LoTW.
http://www.sk6aw.net/

SP - Polska
Krótkofalarska akcja dyplomowa "III Powstanie Śląskie", organizowana jest dla upamiętnienia i propagowania najistotniejszych zagadnień i wydarzeń związanych z Powstaniami Śląskimi.
III powstanie pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka wymierzone było w niemiecką dominację we władzach administracyjnych prowincji i zapewnienia bezpieczeństwa ludności polskojęzycznej.
Wybuchło po licznych aktach terroru ze strony niemieckiej. Powstanie objęło swym zasięgiem cały obszar okręgu przemysłowego oraz części powiatu rybnickiego.
W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubów Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach oraz SP9KJM w Siemianowicach Śląskich organizowana jest od 1 maja (00:00 UTC) do 31 maja 2021 r. (23:59 UTC) krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą: "III Powstanie Śląskie".
Czynne będą znaki okolicznościowe 3Z1921PS, HF1921PS, SN1921PS, SO1921PS, SP1921PS i SQ1921PS.
Regulamin dyplomu na stronie https://logsp.pzk.org.pl/a/ps1921/
QSL 3Z1921PS via SP6KEP, HF1921PS via SP9KJU, SN1921PS via SP9KDU, SO1921PS via SP9KJM, SP1921PS via SP9PNB, SQ1921PS via SP9PKM.

UR - Ukraina
Od maja do sierpnia Nick US8UA świętować będzie 30 rocznicę Niepodległości Ukrainy. Czynna będzie stacja EO30UA. QSL via US8UA.

UP - Kazakhstan
Do 20 maja Klub krótkofalowców w mieście Kostanay obchodzi 55 rocznicę jako UP55L. QSL via RW6HS direct.

VP8 - Falklandy
Matthew M0ZMS przebywa w bazie brytyjskich sił powietrznych w Mount Pleasant na Falklandach SA-002. Do końca sierpnia w wolnym czasie będzie QRV jako VP8ZMS. QSL via M0ZMS.

50 lat AGCW:
W tym roku niemiecki klub telegrafistów AGCW obchodzi swoje 50-lecie.
Dlatego w maju odbędzie się zorganizowana aktywność rocznicowa.
Oprócz niemieckich DR50AGCW i DP500AGCW (oba ze specjalnym DOK AGCW50) w maju
aktywne będą stacje: SN50AGCW, PA50AGCW, CR50AGCW, YL50AGCW, Z350AGCW, YL50AGCW i OE50AGCW.
https://www.agcw.de/contest/agcw50-jubilaeumsaktivitaet/
Regulamin dyplomu na qrz.com/db/sn50agcw

Dni aktywności rosyjskiego klubu telegrafistów RCWC z okazji 230 rocznicy urodzin Samuela Morse.
http://rcwc.ru/2774-regulations-on-the-days-of-activity-dedicated-to-the-230th-anniversary-of-the-birth-of-samuel-morse.html

Zawody 1 - 2 maja 2021 r.
ARI DX Contest http://www.ari.it/
AGCW QRP/QRP Party https://www.agcw.de/contest/qrp-qrp/
RCC Cup http://rcccup.ru/rcc-cup-2020/rcc-cup-2020-rules/
DIG-R Activity Day https://ua9qcq.com/en/contestinfo.php?lang=en&t_id=245&mo=5&Year=2021

Wyniki zawodów:
EU-DX Contest https://eudxcc.altervista.org/contest-results/
AGCW-Handtastenparty 80m https://www.agcw.de/wp-content/uploads/2021/03/HTP80m_2021.pdf

WRTC 2022 z powodu pandemii przeniesione na 2023 rok.
https://www.wrtc2022.it/en/news-11.asp?idnews=27

Dyplomy IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=38#s5

Pozdrawiam Adam SQ9S

5. Polski operator na Fidżi- 3D2ZK na Denaru Island


Joanna Korczak z Krakowa, 3D2ZK bywa aktywna z wyspy Denaru, IOTA OC r11; 019 w archipelagu Fidżi.
Pracuje najczęściej na 20 m emisją FT8, czasem SSB. QSL via LOTW.
https://dxnews.com/forum/forum/yl-zone/34439-3d2zk-denarau-island-fiji

Na podstawie Info DX-com. Info. Krzysztof SP6DVP

6. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

II Próby Subregionalne IARU - all band, 1-2 maj 2021, godz. 14:00-14:00 UTC, organizator Stowarzyszenie PK UKF/PZK pod patronatem IARU, regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/IARU_R1_Regulamin_zawod%C3%B3w_PL.pdf
Uwaga: Na stronie PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV".
Bezpośredni link: https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/
SPAC -144 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 4 maja 2021, godz. 17:00-21:00 UTC.
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/
VHF-FT8 Activity - rumuńskie zawody aktywności FT8 - 144 MHz, środa
5 maja 2021, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

Stanisław SQ2EEQ

7. Samuel Morse raz jeszcze

Poniżej trzy dyplomy upamiętniające postać Samuela Morser17;a oraz krótki komentarz Mietka SP5DZE. Widoczne w formacie PDF.

Co roku w kwietniu przypadają dwie rocznice: urodzin i śmierci Samuela Morse.
On pierwszy opatentował wynalazek zwany później alfabetem Morse'a. Zastosowany system w wielkim stopniu przyczynił się do rozwoju radiokomunikacji. Także tej naszej, radioamatorskiej. Wielka szkoda, że telegrafia odchodzi dziś w zapomnienie. Może by jednak warto było wrócić do korzeni? To nietrudne!

73 Mietek SP5DZE

8. Uzupełnienie ciekawej informacji Wojtka SP2FVN na temat 230 rocznicy urodzin Samuela Morse'a

Z okazji 230 rocznicy urodzin S. Morse'a również Grupa Kontestowa SEDINA uruchomiła w dniach 1.01.2021 do 30.04.2021 okolicznościową radiostację SQ0MORSE. Radiostacja pracuje na pasmach KF i UKF wszystkimi rodzajami emisji. Dotychczas przeprowadzono prawie 12 000 łączności. Karty QSL są wysyłane sukcesywnie przez Biuro QSL PZK.
Więcej informacji na QRZ.com lub na stronie organizatorów: https://sp1pkw.j23.eu/

TELEGRAPHY World Culture Heritage UNESCO
ACTIVITY GROUP TELEGRAPHY

Z okazji 50.lecia AGCW aktywne będą stacje okolicznościowe: CR50AGCW, DP50AGCW, DR50AGCW, PA50AGCW, YL50AGCW, Z350AGCW.
Grupa SEDINA aktywuje w dniach 1 - 31 maja 2021 stację SN50AGCW.
Za pracę z trzema stacjami xx50AGCW można otrzymać bezpłatnie pamiątkowy dyplom. Szczegóły na QRZ.com i stronie SP1PKW.

Przy okazji zapraszam do udziału w tegorocznej edycji Dni Aktywności SP1. Regulamin oraz szczegółowe informacje na stronie https://sp1pkw.j23.eu

Do usłyszenia
Wiesiek SP1EG

IV. Technika

V. Informatyka i oprogramowanie

9. Rekordzista spamer

Rekordzista - przebił się przez system zabezpieczeń, groźny nie był, ale nikt przez 11 lat wiewiórki nie załadował! Nawet tak stary system CMS, jak PHP Fusion 6 podlega ustawicznym atakom.

Ilustracje widoczne w wersji PDF

Info: Admin IT PZK

VI Prawo i przepisy


VII. Humor w PZK


10. Humor w PZK.

Słuchawki i rowery! Widoczny w wersji PDF.

Z korespondencji Administrator - Skarbnik PZK.
Admin: Ja zbieram na fajne słuchawki...

BOSE A20 Aviation, Cena 4649 PLN. Tanio!
Riposta Jana SP2JLR: Hey. Mam na oku taki model roweru:
https://www.cannondalebikes.pl/rowery/gorskie/xc-race/f_si/f_si-hi_mod-ultimate-c25101m
Na razie nie kupię nowego kompa.

Jan

Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale mamy w PZK klub rowerzystów - wyczynowców. Niekoniecznie jest zarejestrowany jako klub ogólnopolski. Członkami są SP3GIL, SP2JLR, SP5ITI+DMR.

73 ZYGI SP5ELA

11. Reklama firmy ANMAR

Dość oryginalna reklama. Chyba bardziej zardzewiałego obiektu SP7VC znaleźć nie mógł. *Z zasobów ekspedycji na Kanton Isl. - T31T

Info: SP5ELA

VIII. Propagacja fal radiowych

12. Propagacja przyszłości. Jest nadzieja?

Wykres widoczny w wersji PDF

Źródło: Space Weather Prediction Center

Info: SP5ELA

IX. Silent Keys
__________________________________________________________
SP3JXB SK.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 23 kwietnia 2021 r.
w wieku 73 lat przegrał walkę z chorobą nasz Kolega Stanisław Nowak SP3JXB. W osobie Staszka tracimy wspaniałego człowieka i kolegę, pomocnego każdemu, kto tej pomocy potrzebował. Był współtworzącym przed ponad 50 lat temu Harcerski Klub Łączności SP3ZAC. W okresie świetności Klubu poświęcił sporo czasu i prowadził ARS rłowy na lisar1;. Dobry konstruktor, przez całe swoje życie każdą wolną chwilę poświęcał naszemu wspaniałemu hobby i do ostatniej chwili był czynny na pasmach.

Rodzinie Staszka składamy wyrazy współczucia.

Cześć jego pamięci!

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 4.05.2021 r. o godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Bluszczowej w Poznaniu.

Info: Bogdan SP3DOG
________________________________________________________________
SQ2EAH SK.

W dniu 24.04.2021 r. zmarł nasz kolega Mariusz Bochat SQ2EAH. Kolega śp. Mariusz mieszkał w Inowrocławiu, był współorganizatorem szeregu imprez promujących krótkofalarstwo na terenie miasta i okolic. Brał czynny udział w spotkaniach integracyjnych w Kruszwicy, gdzie spotykali się krótkofalowcy z całego regionu. Wieloletni członek Klubu SP2ZCH i SP2KCW, towarzyski, zawsze chętny do współpracy i pomocy. To u niego w restauracji "Dąbrówka" organizowane były integracyjne inowrocławskie spotkania świąteczno-noworoczne krótkofalowców z całego regionu.
Mariusz, pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze jako koleżeński i uczynny kolega.

Z wyrazami współczucia dla najbliższych Mariusza,

Koleżanki i Koledzy z Bydgoskiego Oddziału OT 04 PZK oraz okolic.

Pogrzeb śp. Mariusza SQ2EAH odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. (czwartek), msza św. o godz. 13.00 w kościele św. Ducha. Ceremonia pogrzebowa o godz.14.00 na cmentarzu przy ul. Marulewskiej w Inowrocławiu.

Będzie nam go brakowało.
Spoczywaj w pokoju.

Informacja: Roman SP2GTJ
________________________________________________________________
SP6FHW SK.

W dniu 25 kwietnia 2021 r. zmarł w wieku 67 lat nasz Kolega z Jeleniej Góry, Kazimierz Cyna SP6FHW. Pogrzeb odbył się w dniu 28 maja 2021 r. na Starym Cmentarzu w Jeleniej Górze.

Cześć Jego pamięci!

Kazimierz SP6GBR i Stanisław SP6BGF
___________________________________________________________________
SP7XJI SK.

27 kwietnia 2021 r. odszedł na zawsze Kolega Włodzimierz Wójcik SP7XJI (64 lata) ze Strzelcewa k. Łowicza. Przegrał walkę z Covid-19 w szpitalu w Skierniewicach. Członek Klubu SP7PDL w Łowiczu. Wyjątkowo życzliwy człowiek, kolega i krótkofalowiec. Włodka SP7XJI żegnają w smutku koledzy
z Klubu SP7PDL.

Informację przekazał Wiesław SP5VIL
________________________________________________________________________
SP5XZO SK.

Z wielką przykrością i żalem informujemy, że w niedzielę 26 kwietnia 2021 r. odszedł na zawsze od nas do krainy wieczności nasz klubowy Kolega Leszek Dzik SP5XZO. Sympatyczny Kolega, doskonały znawca wszystkich naszych tematów. Miły, towarzyski, lubiany, prawdziwy przyjaciel, który bezinteresownie niósł pomoc innym.
Leszku, będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Zostawiłeś nam wspomnienia miłych chwil, które razem spędziliśmy, a Twoje bogate doświadczenia i wiadomości będą nam służyły przez lata.

Ostatnie pożegnanie i msza żałobna odbędzie się 29 kwietnia br. w kościele św. Anny w Grodzisku Mazowieckim.

Informację przekazuje Ryszard SP5TBE
__________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, Staszkowi SQ2EEQ, Mietkowi SP5DZE, Wieśkowi SP1EG, Cezaremu SP7MJX, Jarkowi SP3AYA, Bogdanowi SP3DOG, OT04 z Bydgoszczy, Romanowi SP2GTJ, Kazimierzowi SP6GPR, Stanisławowi SP6BGF, Krzysztofowi SP6DVP, Wiesławowi SP5VIL, Ryszardowi SP5TBE, Przemkowi SP7VC.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.

*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,221,044 Unikalnych wizyt