PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 8
Użytkowników online: 1
RSS

Komunikat PZK nr 15/21 z dnia 14.04.2021
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 15/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I Sprawy organizacyjne

WARD 2021 18 kwietnia 2021
Światowy Dzień Krótkofalowców czyli World Amateur Radio Day


Jak co roku w dniu 18 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Krótkofalowca. Jest to międzynarodowe święto ustanowione przez IARU- Międzynarodowy Amatorski Związek Radiokomunikacyjny w rocznicę jego powstania. Organizacja ta w dniu 18 kwietnia 2021 r obchodzi swoje 91. urodziny. W jej tworzeniu znaczącą rolę mieli Polacy. Nasza 9 osobowa delegacja reprezentowała środowisko szybko rozwijającej się radiokomunikacji amatorskiej SP. Na jej czele stał Stanisław Odyniec z lwowskiego środowiska radioamatorów.

Z okazji tego święta zwykle co roku odbywają się najróżniejsze spotkania i uroczystości związane
z krótkofalarstwem. Obecnie ich nie ma z powodów epidemicznych. W tym roku w większości krajów odbywają się okolicznościowe zawody krótkofalarskie trwające zwykle ok. 2 godzin.
Polski Związek Krótkofalowców i Zespół PGA z tej okazji zapraszają do udziału w zawodach, które odbędą się w niedzielę 18. Kwietnia od godziny 15.00-15.59 UTC. Link do regulaminu https://pga-zawody.pzk.pl/articles.php?article_id=13r1;
Korzystając z okazji należy przypomnieć rolę krótkofalarstwa, a w szczególności potrzebę przynależności krótkofalowców do stowarzyszeń zrzeszonych w IARU. Niezwykle ważnym jest tu aspekt przydatności naszej służby w czasie klęsk żywiołowych, kiedy to często tylko krótkofalowcy utrzymują łączność, a zawodzą inne "profesjonalne" systemy. Tak było w czasie wielkiej powodzi na południu Polski w 1997 r. oraz podczas wielu mniej spektakularnych akcji na Terenie naszego kraju, a także w czasie sytuacji kryzysowych na świecie spowodowanych trzęsieniami ziemi lub falami tsunami. We wszystkich takich trudnych zdarzeniach nie zawiedli krótkofalowcy i za to należą się wszystkim uczestnikom tych akcji szczególne podziękowania. Zawsze powinniśmy o Nich pamiętać.
W naszym kraju w ciągu ostatnich 17 lat sprawa udziału krótkofalowców w organizowaniu sieci wczesnego ostrzegania nabrała nieco rozmachu. Wiele OT i samodzielnych grup (np. MASR, DASR, WASR) organizuje ćwiczenia w łączności kryzysowej. IARU i PZK jako organizacje również okresowo organizują ćwiczenia o zasięgu 1 Regionu IARU, całego IARU, a my na terenie naszego kraju. Nowa jakość EmCom w PZK datuje się od 7 maja 2013 r. kiedy to PZK podpisał stosowne porozumienie z Ministrem Administracji i Cyfryzacji.
Dla informacji o możliwości zagrożeń kapitalne znaczenie ma też szybko rozwijająca się sieć APRS.

Przydatność krótkofalowców dla społeczeństwa to nie tylko łączność bezpieczeństwa. Albowiem krótkofalarstwo jest jedną z ważniejszych dziedzin promującą dany kraj, w tym przypadku Polskę. Znakomitym przykładem są cieszące się coraz większą popularnością nasze zawody SP DX Contest oraz sukcesy naszej reprezentacji czyli zespołu SN0HQ w Mistrzostwach IARU na falach krótkich - IARU HF Championship. Chociaż promocja przez krótkofalarstwo najlepiej się udaje w skali gmin, powiatów czy niektórych miast. Przykłady to Jarosław, Myślibórz, Bydgoszcz, Tarnów, Koszalin, Gorzów Wlkp. i jeszcze wiele innych. To dobrze i oby tych akcji promocyjnych było jak najwięcej. Mam tu na myśli stoiska z demonstracją pracy radiostacji, rozdawaniem ulotek oraz informowaniem czy wręcz namawianiem do krótkofalarstwa.

Ważne dla społeczeństwa są również inne aspekty krótkofalarstwa.
Ilość krótkofalowców świadczy o poziomie intelektualnym i politechnizacji społeczeństwa, jego zamożności i stopniu rozwoju gospodarki kraju. Dla przykładu podam, że najwięcej krótkofalowców jest w USA, Japonii, Niemczech. Również wielką aktywność przejawiają krótkofalowcy z krajów skandynawskich, jest tak pomimo niskiej populacji tych społeczeństw. W Polsce jest ponad 12000 wydanych pozwoleń radiowych. Ile z nich jest aktywnych? Szacujemy, że ok 7000 z czego ok. 3500 należy do PZK.

Osobnym zagadnieniem natury społecznej jest zainteresowanie uprawianiem krótkofalarstwa przez młodzież. Większość nowych krótkofalowców właśnie z niej się rekrutuje. I w tym miejscu zwracam się z apelem do was Koleżanki i Koledzy o propagowanie gdzie i jak się da krótkofalarstwa, mając na względzie to co powyżej napisałem.

Bardzo ważnym zagadnieniem, o którym należy wspomnieć z okazji naszego święta jest wspólne działanie na rzecz rozwoju krótkofalarstwa, wspólne podejmowanie starań o nowe pasma i utrzymanie dotychczas użytkowanych oraz zabieganie o korzystne dla nas regulacje prawne zarówno w skali kraju jak i w ogólnoświatowej. To możemy osiągnąć wyłącznie poprzez wspieranie lokalnych stowarzyszeń krajowych zrzeszonych w IARU. Należąc do PZK współuczestniczymy w kształtowaniu przepisów nie tylko krajowych, ale także na szczeblu międzynarodowym, jako że IARU aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego czyli ITU. Na konferencjach generalnych czyli WRC (World Radio Conference ITU) ważą się losy m.in. nowych pasm dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz utrzymania dotychczasowych. Bo należy pamiętać, że nasze pasma nie są nam dane raz na zawsze. Kolejna WRC może pod naciskiem lobby komercyjnych dokonać niekorzystnych dla nas zmian.

Osobną sprawą jest udział przedstawicieli IARU w pracach różnych instytucji ustalających normy dla urządzeń mniej lub bardziej powszechnego użytku, których praca wprowadza sygnały niepożądane zarówno w pasmach KF jak i UKF. Działalność na rzecz czystości eteru poprzez ustalanie konkretnych norm jest prowadzona także bezpośrednio przez Polski Związek Krótkofalowców, ponieważ nasz przedstawiciel od kilku lat jest stałym członkiem Komitetu Technicznego 104 Polskiego Komitetu Normalizacji. Komitet ten zajmuje się właśnie tak istotną dla nas kompatybilnością elektromagnetyczną. Wreszcie Polski Związek Krótkofalowców poprzez swoich przedstawicieli raportuje do IARU o wszelkich usłyszanych nielegalnych nadawaniach w ramach naszych pasm.

Te wszystkie działania świadczą o tym, jak ważnym jest zrzeszanie się krótkofalowców w stowarzyszeniach należących do IARU i wspieranie ich działalności swoją aktywnością lub choćby poprzez opłacanie składek.
W przeciwnym przypadku będąc krótkofalowcem niezrzeszonym stawiamy się
w roli pasażera łodzi na której inni za nas wiosłują.

WARD 2021

Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy z okazji przypadającego w dniu 18 kwietnia 
2021 r. Krótkofalarskiego Święta życzymy Wam przede wszystkim zdrowia oraz samych sukcesów i maksimum zadowolenia z uprawiania naszego wspaniałego hobby.

Koledzy z Prezydium oraz Głównej Komisji Rewizyjnej PZK

1. Po posiedzeniu Prezydium

Zgodnie z zapowiedzią 12 kwietnia br. w trybie zdalnym odbyło się 3 w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK. Uczestniczył w nim cały skład Prezydium oraz Stanisław SQ2EEQ, Krzysztof SQ2JK, Ireneusz SP6TRX, Adam SQ1GPR z GKR, Marek SP3AMO z-ca członka prezydium, oraz goście: Zbyszek SP7MTU skarbnik OT15 i Zygmunt SP5ELA administrator SI PZK.

1. Na wstępie omówiono sprawy finansowe. Skarbnik PZK Jan SP2JLR poinformował, że bieżąca sytuacja finansowa PZK jest dobra, czyli zgodna z planowanym zawansowaniem realizacji prowizorium budżetowego. Konkretne dane na 12 kwietnia br. przedstawiają się następująco:

ZG PZK konto główne 296 820 zł, konto OPP 101 913 zł, na kontach Oddziałów Terenowych 197 652 zł., co daje łącznie 596 386 zł. Stany te nie uwzględniają środków własnych Oddziałów PZK z osobowością prawną tj. OT 05, OT08, OT09, OT10, OT11, OT13, OT17, OT22, OT 25. Na ich kontach znajdują się wyłącznie własne środki pochodzące ze składek oddziałowych lub darowizn. Wg danych na 12 kwietnia br. składki opłaciło 3 245 członków. Kwota wpłaconych składek to 320 180 zł tj. 101.64% założonych w projekcie budżetu na 2021 rok. Oznacza to, że składek wpłynęło więcej o 3 715 zł niż do 12 kwietnia 2020 roku.

2. Następnie zajęto się przyznaniem Medali im. Braci Odyńców oraz wnioskowaniem o przyznanie Odznak Honorowych PZK. Prezydium podjęło uchwałę w sprawie przyznania Medalu im. Braci Odyńców dla prof. dr hab. inż. Wiesława Marciniaka na wniosek OT20, Andrzeja Janeczka SP5AHT z wniosku OT35, Marka Ambroziaka SP5IYI na wniosek OT35 oraz inż. Witolda Chojnackiego na wniosek OT 12 PZK.

3. Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru złożenia do ZG PZK wniosku o odznaczenie ZOH PZK kol. Andrzeja Jegły SP6GCU członka Oleskiego Klubu Krótkofalowców SP9KDA. Równocześnie Prezydium podjęło uchwałę przychylającą się do informacji Menadżera OH PZK w sprawie braku możliwości wnioskowania o nadanie OH PZK dla Piotra SP1GZF z uwagi na aktualną treść Regulaminu OH PZK. Prezydium postuluje, aby ZG PZK rozważył odpowiednią zmianę Regulaminu OH PZK.

4. Zmierzając do jak najszerszego upowszechniania sportów krótkofalarskich podjęto uchwałę o wyróżnieniu okolicznościowymi grawertonami wszystkich 84 operatorów stacji SN0HQ. Jest to skromne podziękowanie za ich wkład pracy społecznej i osiągnięty w ubiegłym roku wynik. A przypomnijmy, że jest to stacja, która występując jako reprezentacja PZK, zajęła w 2020 roku III miejsce w Mistrzostwach Świata IARU na falach krótkich (IARU HF Championship).

5. Prezydium zatwierdziło przedstawicieli PZK, którzy wezmą udział w obradach Komitetu Wykonawczego IARU R1 w następującym składzie:
Kol. Mariusz Busiło SP5ITI,
Kol. Michał Brennek SP2J,
Kol. Tomasz Ciepielowski SP5CCC,
Kol. Piotr Wilkoń SQ8L,
Kol. Paweł Zakrzewski SP7TEV.

6. Prezydium omówiło też aktualny status dotyczący dostępności miesięcznika "Świat Radio" i przyszłości "Krótkofalowca Polskiego". Postanowiono o celowości podjęcia rozmów z Wydawcą.

7. W dalszej części Prezydium przedyskutowało przygotowanie informacji dla GKR w tym sprawy spisu z natury z 2019 oraz na 2021 r., a także prac nad nowelizacją Statutu PZK i bieżącej działalności Prezydium PZK.

8. Prezes PZK poinformował o podjętych i zrealizowanych ostatnio działaniach prezydium ZG PZK w tym o:
a) ubezpieczeniu członków PZK od OC oraz PZK od OC,
b) opracowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu i dyplomu SN0HQ,
c) podpisaniu porozumienia w sprawie lokalu dla klubu SP1KNJ,
d) o podjęciu działań mających na celu zachowanie infrastruktury na Kopie Biskupiej,
e) o bieżącej współpracy pomiędzy PZK a WOT,
f) prezes PZK podziękował Komisji SP DX Contestu za wysiłek włożony w realizację przebiegu       tegorocznej edycji SPDXC.

9. Zygmunt SP5ELA poinformował o problemach związanych z brakami kadrowymi do obsługi systemów informatycznych PZK.

10. Na końcu posiedzenia Mariusz SP5ITI poinformował o potrzebie podjęcia rozmów z Prezesem UKE w celu niezwłocznego przywrócenia organizacji egzaminów na świadectwa operatorów w służbie amatorskiej. Zadeklarował, że podejmie próbę takich rozmów i w terminie kolejnych dwóch tygodni (czyli na planowane kolejne posiedzenie Prezydium) przedstawi informacje o ich statusie.

Posiedzenie trwało od godz. 18.15 do godz. 22.34.

Info. Piotr SP2JMR

II Wydarzenia

2. Nagroda im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB za zasługi dla rozwoju UKF

Mam zaszczyt zakomunikować o przyznaniu przez Kapitułę nagrody im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB edycja 2020 Stanisławowi Ziemczonkowi SP6GWB.
W uzasadnieniu wniosku złożonego przez Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC czytamy: "Kolega Stanisław Ziemczonek SP6GWB jest wybitnym krótkofalowcem, członkiem  Stowarzyszenia PK UKF szczególnie aktywnym na falach ultrakrótkich i mikrofalach.
Znaczące osiągnięcia sportowe posiada również w paśmie 50 MHz.

Jego aktywność krótkofalarska obejmuje samodzielne konstruowanie rządzeń UKF w tym nadajników, transwerterów i anten.
Jest także aktywnym uczestnikiem zawodów UKF w których zajmuje czołowe miejsca zarówno w klasyfikacjach krajowych jak i międzynarodowych.
Kolega Stanisław SP6GWB jest jednym z pionierów łączności EME.

Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z sympatykami mikrofal.
Przez ponad 12 lat wspólnie z krótkofalowcami Ziemi Kłodzkiej współorganizował Zjazdy Techniczne UKF."

Piotr Skrzypczak SP2JMR
Przewodniczący Kapituły nagrody im Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB.

3. Skrócony spis treści Świata Radio 4-5/2021

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Antena pętlowa na 20 m
TEST: Montaż i testy ATU-100
ŁĄCZNOŚĆ: Cyfrowy dźwięk komputerowo, Mrugam do ciebie, kolegor30;
PREZENTACJA: Analizator antenowy FA-VA5, Przemiennik Hytera RD985S, Przełącznik anten ze sterownikiem
ŚWIAT KF/UKF: Moje irackie lata
WYWIAD: Stacja contestowa SP1NY
HOBBY: Antek Reaktywacja, Stacja do pracy na QO-100
RETRO: RKD - Radiostacja Korespondencyjna Dywizji
DIGEST: Dodatkowe wyposażenie radiostacji (4)
DYPLOMY: Akcje i programy dyplomowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady
RYNEK I GIEŁDA

4. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 4-5/2021

1% podatku na PZK
Po posiedzeniu prezydium 10.02.
Współzawodnictwo OT w SPDXC
Nowy Manager PZK ds. Młodzieży
Po zawodach SPYLC
WARD
100 lecie III Powstania Śląskiego
Kolejny sukces klubu SP9KDA
Silent Key's

Info. Andrzej SP5AHT, Tadeusz SP9HQJ

5. 100 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego

Akcja dyplomowa Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O z Opola na okoliczność przypadającej w tym roku 100 Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego 1921-2021. Chcąc uczcić tą rocznicę klub nasz uruchomił z tej okazji stację okolicznościową o znaku wywoławczym SO100PS a Koledzy Sławek SP6ZC, Bogdan SP6LUV, Krzysztof SP6DVP opracowali prosty regulamin dyplomu. Sam pomysł zrodził się na początku miesiąca stycznia 2021 roku i po uzgodnieniach z Muzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy zabraliśmy się do przygotowania materiału na druk karty QSL a po krótkim namyśle również na materiał na opracowanie dyplomu okolicznościowego z tej okazji. Otrzymaliśmy wsparcie i zezwolenie z dyrekcji Muzeum Czynu Powstańczego na wykorzystanie materiałów zdjęciowych pochodzących z archiwów tegoż muzeum. Opracowanie graficzne jak i też druk karty QSL a po zakończeniu akcji również nalepek za QSO został zlecony Kol. Radkowi SP5ADX, który od wielu już lat wykonuje nam wzory i druk kart QSL w swojej firmie poligraficznej. Bogdan SP6LUV z kolei przypomniał sobie o kuzynce, która jest zawodowym grafikiem i jej to właśnie zostało powierzone opracowanie graficzne naszego dyplomu. Konsultacje co do wzoru karty oraz dyplomu odbywały się za pośrednictwem poczty elektronicznej. W między czasie przeprowadziliśmy rozmowy z Bogusławem SQ6NDC z Namysłowa, który po krótkim namyśle zgodził się być managerem dyplomu na stronie LogSp. Współpracował on z kolegą Andrzejem SP8AB, który logiem SP administruje. Następnie dobrano operatorów (głównie członków klubu ) do pracy radiostacji w terminie od 1-31 maja 2021 roku. Kolega Sławek SP6ZC, przygotował stronę internetową pod adresem www.sp6paz.pl/SO100PS/, która w całości została poświęcona sprawom akcji dyplomowej. Znajduje się na niej wiele informacji z regulaminem w języku polskim i angielskim, karta QSL, dyplom oraz zdjęcia historyczne z tego okresu. Również na QRZ.COM (SO100PS) zaraz po otrzymaniu zezwolenia został opublikowany materiał, specjalne linki oraz informacje związane z pracą SO100PS. W planach duża aktywność od pierwszego do ostatniego dnia maja br na pasmach amatorskich różnymi rodzajami emisji. Skład operatorski stanowią Koledzy : Sławek Domarus SP6ZC (ex:SP6CYX) - Bogusław Słoniewski SQ6NDC - Krzysztof Bieniewski SP6DVP - Andrzej Jagła SP6GCU - Janek Pajestka SP6IHE - Bogdan Kozołup SP6LUV - Jarek Misiak SP6OJK - Andrzej Puchalak SP6RTX. Karty qsl będą wysyłane po zakończeniu akcji, cały log zostanie również załadowany pod koniec czerwca do LoTW. Natomiast do ClubLogu i LogSp łączności będą załadowywane sukcesywnie w czasie pracy w eterze. Przesyłanie logów odbywać się będzie nie częściej jak raz na dobę. Przy okazji chcieliśmy serdecznie podziękować Paniom: Katarzynie Szawan oraz Pani Joannie Ojdana z Muzeum Śląska Opolskiego za wsparcie oraz umożliwienie zamieszczenia logo i zdjęć historycznych na naszych materiałach. Pani Joannie Bonder-Jenczmionka za opracowanie szaty graficznej naszego dyplomu. Koledze Radkowi SP5ADX za opracowanie szaty graficznej karty QSL, Kolegom Andrzejowi SP8AB oraz Bogusławowi SQ6NDC za prace związane z funkcjonalnością LogSp dla potrzeb naszej akcji. Dziękujemy też naszemu Zarządowi OT-11 PZK Opole za wsparcie finansowe druku kart QSL i nalepek. Mamy nadzieję, że propagacja w miesiącu maju będzie dobra, co pozwoli nam na nawiązanie wielu ciekawych i dalekich łączności na pasmach amatorskich. Dla najaktywniejszych stacji rozlosowane zostaną trzy nagrody-niespodzianki.
W załączeniu: karta QSL z obu stron oraz dyplom - widoczne w wersji PDF

Koordynator akcji Krzysztof Bieniewski SP6DVP-3Z6V

*Regulamin dyplomu stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu

6. Książę Filip - wspomnienie

W dniu 9 kwietnia br. zmarł, w wieku 99 lat, Książę Filip, mąż królowej Elżbiety II. Książę od 1952 r. był patronem związku krótkofalowców brytyjskich czyli RSGB.
Wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach, imprezach i wystawach organizowanych przez RSGB. Jego wystąpienia transmitowane były przez stacje GB2RS. Książę pomagał młodzieży rozwijać nowe umiejętności. Czego przykładem jest Jego przesłanie z okazji odbywającego się międzynarodowego obozu IARU "YOTA-2017", którego RSGB był gospodarzem. W obozie uczestniczyło 80 młodych osób z 30 krajów, w tym również z Polski .
"Cieszę się, że mam okazję powitać wszystkich, którzy biorą udział w imprezie młodzieżowej The Radio Society of Great Britainr Youngsters on the Air 2017". Umiejętności związane z krótkofalarstwem są cenną podstawą kariery w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy tego wydarzenia zdobędą cenne doświadczenie w wybranej przez siebie karierze. Życzę wszystkim uczestnikom bardzo przyjemnego tygodnia i ufam, że zawarte przyjaźnie będą trwać jeszcze długo po zakończeniu obozu".

Cześć Jego pamięci!

info. Jurek SP8TK

7. Węgierskie zawody młodzieżowe oraz inne imprezy upamiętniające WARD 2021

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

z okazji tegorocznej edycji Światowego Dnia Krótkofalowca (World Amateur Radio Day/WARD), Węgierski Związek Krótkofalowców (MRASZ) organizuje zawody KF i UKF skierowane szczególnie do młodych adeptów naszego hobby (regulaminy dostępne pod podanymi linkami).

https://www.mrasz.org/ha-contest/world-amateur-radio-day-contest-hf
https://www.mrasz.org/ha-contest/world-amateur-radio-day-contest-vhf

Również wiele innych Stowarzyszeń Członkowskich IARU organizuje różnorodne przedsięwzięcia eterowe upamiętniające WARD 2021 (szczegóły pod adresem poniżej).

https://www.iaru.org/on-the-air/world-amateur-radio-day/

Może warto w czymś wziąć udział na okoliczność święta naszej krótkofalarskiej społeczności???...
Życzę Wszystkim jak najwięcej zdrowia i spokoju w tych trudnych czasach!!!

Najlepsze 73,

Paweł Zakrzewski SP7TEV Oficer Łącznikowy IARU r11; PZK

8. Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia 2021 roku w obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Z tej okazji Niepołomicki Klub Krótkofalowców SP9MOA wraz z Nadleśnictwem Niepołomice w dniach od 19 do 25 kwietnia uruchomią stację okolicznościową SN0IMED (International Mother Earth Day) promującą to wydarzenie. Za łączność ze stacją będzie można otrzymać okolicznościową kartę QSL. W czwartek 22 kwietnia stacja będzie pracować z terenu Ośrodka Hodowli Żubrów w Puszczy Niepołomickiej, łączność ze stacją w tym dniu będzie honorowana okolicznościowym Dyplomem. Zapraszamy do łączności!

Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell (ur. 1915), na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. Ideę poparł Sekretarz Generalny ONZ, U Thant. 26 lutego 1971 r. podpisał proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi.
W momencie kiedy Słońce przechodzi w Gwiazdozbiór Barana w siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju (ang. Peace Bell). Ma to zwykle miejsce 20 lub 21 marca. Niezależnie od tego w 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.


73! Michał SQ9ZAY

III Sport

9. YOTA Contest 2021

Zespół YOTA (Youngsters On The Air) właśnie ogłosił nowy konkurs YOTA.
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć w komunikacie prasowym lub bezpośrednio na stronie internetowej IARU Region 1.
Wpis na blogu na stronie IARU R1 jest już dostępny online.

73! Philipp, DK6SP
Młodzieżowe koło WG + Menedżer YOTA PR
Region 1 IARU
www.ham-yota.com

www.iaru-r1.org

10. Wiadomości nie tylko DX-owe

4X - Izrael
Amatorzy Izraela obchodzą 73 rocznicę niepodległości.
Od 14 do 17 kwietnia stacje będą używać znaków 4X73 i 4Z73.
QSL via zgodnie z instrukcją operatorów.

Ruben 4Z5FI i Jan 4X1VF wezmą udział w Holyland Contest jako 4X73T
z kwadratu L19BL (Okolice Morza Martwego).
Będzie to pierwsza aktywność WWFF z referencji 4XFF-0019.

A9 - Bahrajn
Członkowie Bahrain Amateur Radio Society (BARS) od 14 do 18 kwietnia będą QRV jako A91WARD IOTA AS-002 z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca.
QSL via EC6DX.

DL - Niemcy
Od 1 lutego br. członkowie German DX Foundation GDXF obchodzą 25 rocznicę używając znaku DF0GDX (DOK GDXF).
W maju, czerwcu i lipcu usłyszymy ponadto DL25GDXF (DOK 25GDXF).
Stacja będzie dawać punkty do dyplomu "25 lat GDXF" https://gdxf.de/gdxf25/

F - Francja
Członkowie ISS Fan Club z okazji 1 lotu w kosmos Yuri Gagarina używają znaku TM60YURI.
Stacja będzie QRV do 25 kwietnia. QSL via F1UJT https://issfanclub.eu/

G - Anglia
GB0DOE nadaje ku pamięci niedawno zmarłego Księcia Filipa.
GB6ARD będzie QRV w dniu 18 kwietnia z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca.

HC - Ekwador
HD1DX i HD2DX będą nadawać z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca.
QSL via LoTW. Do zdobycia dyplom https://ecuadordxclub.org/radioday/

I - Włochy
Loriano IZ5RHU i członkowie ARI Grosseto od 18 kwietnia do 9 mają będą wspominać 35 rocznicę katastrofy w Czarnobylu. Na pasmach usłyszymy ich jako II5RCH. W planie praca również via satelity. QSL via IZ5RHU.

K - USA
K1S jest QRV z New Hampshire miejsca narodzin pierwszego Amerykanina w kosmosie oraz lotu Yuri Gagarina. Na pasmach będzie słyszana do 18 kwietnia 2021 r. QSL via WU3A.

LX - Luksemburg
LX5WARD będzie nadawać do 25 kwietnia z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca. QSL via LX1JH.

LZ - Bułgaria
W kwietniu Georgi LZ2VP nadaje jako LZ21DIG. QSL via LZ2VP.

PA - Holandia
PA21AGR w dniu 18 kwietnia będzie nadawać z okazji Amstel Gold Race amatorskiego wyścigu rowerzystów. QSL via PE1RLN.

Hans PA0Q w kwietniu używa znaku PA96Q z okazji 96 rocznicy IARU
i Światowego Dnia Krótkofalowca. QSL via znak domowy.

Alex PA1AW i Bob PB5X używają znaków PA96WARD i PB96WARD z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca.

PJ2 - Curacao
Jeff K8ND od 15 kwietnia do 3 maja będzie nadawać jako PJ2ND.
QSL via K8ND.

RA - Rosja
Członkowie Miller-DX-Club obchodzę kolejną rocznicę lotu Yuri Gagarina w kosmos.
Na pasmach można spotkać stacje okolicznościowe RA60YG-RZ60YG, R1994YU, R1996VK, R2014NC, RG21DS, RU21DS, R60MCC, R60CTC i R60YAG.
Aktywność od 12 do 25 kwietnia. Do zdobycia dyplom https://hamlog.online/ QSL via RQ7L.

S7 - Seszele
W dniu 18 kwietnia z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca nadawać będzie stacja S77SARA, którą usłyszymy od 11z do 13z.
Operatorami będą S79KW, S79RP i S79VU.

SP - Polska
Jak co roku Dionizy SP6IEQ używa znaku 3Z0WARD z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca. QSL via SP6IEQ.

VE - Kanada
Członkowie Kanadyjskiego związku RAC Radio Amateurs of Canada z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca w dniu 18 kwietnia używać będą znaków:
VA2RAC, VA3RAC, VE1RAC, VE4RAC, VE5RAC, VE6RAC, VE7RAC, VE8RAC, VE9RAC, VO1RAC, VO2RAC, VY0RAC, VY1RAC i VY2RAC.
QSL via biuro. https://www.rac.ca/ward2021/

Zawody 17 - 18 kwietnia 2021 r.
CQ Manchester Mineira DX http://www.cqmmdx.com/rules/
Holyland Contest http://www.iarc.org/iarc/#HolylandContest
ES Open Championship http://www.erau.ee/images/LL/ES-Open_rules.pdf
YU DX Contest http://www.yudx.yu1srs.org.rs/
PACCdigi Contest https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/hf-contesten/paccdigi-rules/

Planowana na przełom października i listopada wyprawa E6AM i A35GC została przełożona.
https://www.dx-world.net/postponed-e6am-a35gc/

Pierwszy YOTA Contest odbędzie się 22 maja 2021 r.
https://www.ham-yota.com/contest/#rules

Z uwagi na odwołanie spotkania w Dayton odbędzie się QSO Party.
https://hamvention.org/qso-party-2021/

50 lat AGCW
W maju odbędzie się aktywność z okazji 50 rocznicy Niemieckiego klubu telegrafistów AGCW.
Dotychczas udział potwierdziły stacje DR50AGCW, DP50AGCW, SN50AGCW, PA50AGCW, CR50AGCW, YL50AGCW, OE50AGCW, AO50AGCW i Z350AGCW.
Więcej informacji wkrótce na https://www.agcw.de/

Pozdrawiam Adam SQ9S

11. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

EUROPEAN EME Contest 10 GHz up (3 cm i wyżej) - zawody organizowane przez DUBUS/REF, 17-18 kwiecień 2021, godz. 00:00-23:59 UTC, regulamin: http://www.dubus.org/eme.htm
IARU R1 50 MHz MGM Contest - 17-18 kwiecień 2021, początek godz. 14:00 w sobotę, zakończenie 13:59 UTC w niedzielę. To pierwsze samodzielne, wydzielone, jednopasmowe zawody MGM organizowane przez IARU R1.
Dla jednopasmowych zawodów MGM, jak do tej pory tylko na pasmach 50 i 70 MHz, wprowadzonych do kalendarza zawodów IARU R1 zaledwie kilka tygodni temu, podstawowe zasady regulaminowe zostały przedstawione w Komunikacie Nr 88 IARU (dostępny na stronie Stowarzyszenia PK UKF, https://pk-ukf.pl ). Jak informuje sekretariat IARU R1, aktualizacja Handbooka v.9.1 nastąpi w najbliższym czasie.
SPAC - 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 20 kwiecień 2021, godz. 17:00 - 21:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

Stanisław SQ2EEQ


12. Pokłosie katalońskiego Jubileuszu

W zeszłym roku Uniwersytet-Politechnika Katalońska w Barcelonie obchodziła swoje 50-cio lecie. Z tej okazji pracowała stacja okolicznościowa AO50UPC.
Łączności przeprowadzano na wszystkich pasmach krótkofalarskich i UKF emisjami SSB, CW oraz cyfrowymi RTTY, FT8, FT4.

Strona z akcji dyplomowej jest dostępna pod linkiem:
https://50aniversario-upc.dxfun.com/

W akcji brało udział parę tysięcy krótkofalowców z całego Świata. Przeprowadzono 25570 łączności.
Podsumowanie wyników jest na stronie:
https://50aniversario-upc.dxfun.com/top100

Mając do dyspozycji niezbyt szanowaną najprostszą antenę LW długości 42m
z dopasowaniem UNUN 1:9 i skrzynką antenową RT600 i TRX IC7100 udało mi się przeprowadzić 28 łączności ze stacją AO50UPC emisjami Fonia SSB, CW, RTTY, FT4, FT8 w pasmach fal krótkich.

Okazało się, że przy dość sporej aktywności stacji z całego Świata w rankingu TOP100GENERAL z Europy zająłem 18. Miejsce, a w TOP100CW 21 miejsce.

Miłym zaskoczeniem było otrzymanie drogą pocztową pamiątkowego medalu. Tylko pierwsze 20 stacji z każdego rankingu otrzymało taką pamiątkę.
Ze stacji z Polski tylko ja i kolega SP3HYK zdobyliśmy te pamiątkowe trofeum. Mało brakowało, a w SP wylądowałyby 3 medale, ale zabrakło mi jednej łączności w CW.Traktuję to jako zabawę, ale uważam, że gdy nawet w takich akcjach nie spektakularnych dla niektórych kolegów, pojawiają się znaki z Polski jest to bardzo ważne. Dodam, że żeby przebić się w rankingu przed stację EA trzeba było mieć sporo szczęścia i poświęcić trochę czasu, aby zaliczyć tyle łączności na różnych pasmach, aby wskoczyć do dwudziestki medalowej. Większość medali została w Hiszpanii.

Ilustrację stanowią medal i dyplom widoczne w wersji PDF

Andrzej SP1WSR

13. Urodziny miasta Bydgoszczy

Zarząd Bydgoskiego Oddziału PZK zaprasza do udziału w tę sobotę (17 kwietnia 2021 r.) w zawodach Urodziny Miasta Bydgoszczy w godzinach 14:00-15:59 UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
Regulamin zawodów dostępny na stronie BO PZK (ot04.pl), bezpośredni link http://ot04.pl/index.php/zawody-umb

W imieniu zarządu BO PZK Piotr Eichler SP2LQP, sekretarz BO PZK.

IV. Technika i konstrukcje

14. Ciekawa publikacja

Pragniemy wskazać, że pojawiła się ciekawa książka dr Jarosława Szóstka pt. "Miernictwo Radiokomunikacyjne". Opisuje ona rzagadnienia praktyczne i teoretyczne związane z pomiarami parametrów anten, linii transmisyjnych, urządzeń elektronicznych i sygnałów wykorzystywanych w systemach bezprzewodowych". W książce omówiono m.in. rbudowę i zasadę działania analizatorów widma, analizatorów sieci oraz metody pomiaru wybranych parametrów urządzeń i sygnałów. Cały rozdział poświęcono upowszechniającym się ostatnio wśród krótkofalowców dzięki dostępności cenowej analizatorom sieci i reflektometrom. Wydanie tej publikacji cieszy, bo brakowało dotychczas analogicznej pozycji w języku polskim, uwzględniającej aktualny stan wiedzy i rozwoju techniki w tym temacie. Książkę wydało Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej (http://put.poznan.pl) Miernictwo radiokomunikacyjne | Wydawnictwo PP (put.poznan.pl)

Mariusz SP5ITI

15. Supermobil


Zdjęcie bardzo ciekawej konstrukcji anteny "mobilowej" widoczne w wersji PDF dzięki uprzejmości Ryszarda K1CC
Dla tych co lubią pracę mobilową  N4KM wymyślił taką 40/15m antenę do Florida QSO Party. Mam nadzieję, że nie będzie musiał jechać pod mostami na jego trasie 😉

Ryszard K1CC (źródło: lista dyskusyjna zespołu SN0HQ)

V. Informatyka i oprogramowanie
VI Prawo i przepisyVII. Humor w PZK

16. Humor tygodnia

Kartka QSL SP6GVU dzieki uprzejmości Jurka SP8TK widoczna w wersji PDF Komunikatu

VIII. Propagacja fal radiowych

IX. Silent Key's

Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni niefortunnym sformułowaniem użytym przeze mnie w nekrologu śp. Waldemara SP7IDX. Było to spowodowane bezkrytycznym wykorzystaniem tłumacza Google bez późniejszej korekty.

Piotr SP2JMR
______________________________________________________________
SP9CAM SK.

W wieku 83 lat nasz przyjaciel Feliks SP9CAM przegrał walkę z Covidem. Bardzo zaangażowany w nasze sprawy w krótkofalarskim świecie był postrzegany jako dobry człowiek, pomocny każdemu kto tej pomocy potrzebował. Doskonały technik i konstruktor, przez całe swoje życie każdą wolną chwilę poświęcał naszemu wspaniałemu hobby i do ostatniej chwili był czynny na pasmach.
Niestety w miniony czwartek czteroosobowa delegacja klubu SP9KDA udała się do Truskolas, gdzie wiązanką pogrzebową pożegnała Feliksa odprowadzając Go na miejscowy cmentarz. Wśród kwiatów zdobiących trumnę rodzina umieściła znaczek PZK, który nosił w klapie marynarki. Szkoda Feliksa, szkoda że tak musi być...

Zespół SP9KDA
_____________________________________________________________
SQ5GM SK.

10 kwietnia 2021 r. walkę z Covid-19 przegrała Grażyna Muszalska SQ5GM (http://qrz.com/FB/sq5gm). Nasza mama. Była głównie QRV na VHF, ale czasami trafiało jej się jakieś QSO na KF. Nie była członkiem PZK, ale bez niej, bez jej wsparcia nie zostałbym krótkofalowcem i nie zostałbym członkiem PZK. Zawsze wspierała moje hobby (SQ5EBM).

Cześć Jej pamięci!

Maciej SQ5EBM, Andrzej SQ5RTD Muszalscy
___________________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Filipowi DK6SP, Ryszardowi K1CC, Tadeuszowi SP9HQJ, Mariuszowi SP5ITI, Andrzejowi SP5AHT, Adamowi SQ9S, Staszkowi SQ2EEQ, Krzysztofowi SP6DVP, Andrzejowi SP1WSR, Zespołowi SP9KDA, Piotrowi SP2LQP, Michałowi SQ9ZAY, Jurkowi SP8TK, Maciejowi SQ5EBM, Andrzejowi SQ5RTD.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).

Załącznik

Regulamin dyplomu okolicznościowego z okazji 100 Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego.


1. Celem wydawanego dyplomu jest zachęcenie krótkofalowców w kraju oraz z zagranicy do przeprowadzenia łączności (nasłuchów) ze stacją okolicznościową SO100PS.

2. Dyplom wydawany jest przez klub SP6PAZ. Stacja SO100PS będzie czynna w eterze w dniach 1-31 maja 2021 na pasmach KF, UKF, emisjami SSB, CW, DIGITAL. Łączności stacji SO100PS w zawodach będą zaliczane są do akcji dyplomowej.

3. Dyplom można zdobyć za przeprowadzenie 3 QSO (łączności) lub nasłuchów na dowolnych trzech pasmach lub trzema rodzajami emisji. Emisje RTTY, FT8 i FT4 liczone będą jako jedna grupa emisji cyfrowych - DIGITAL.

4. Logi stacji SO100PS, będą sukcesywnie przesyłane co 24 godziny na ClubLog oraz na portal LogSP.

5. W zapisach QSO obowiązuje czas UTC.

6. Stacje nasłuchowe przesyłają Log w formacie Cabrillo do Menadżera dyplomowego do 10 czerwca 2021 roku - w nazwie pliku oraz tytule e-maila należy podać znak nasłuchowy.

7. Dyplom będzie wydawany w formie elektronicznej i będzie do pobrania w formie pliku PDF ze strony: logsp.pzk.org.pl .

8. Pośród najbardziej aktywnych dziesięciu stacji rozlosowane zostaną wspaniałe, dodatkowe deski-dyplomy. Wyłonione w drodze losowania stacje otrzymają e-mail (z bazy QRZ.COM) z prośbą o podanie adresu pocztowego do wysyłki nagrody extra.

W razie uwag i pytań można kontaktować się z:
Koordynatorem akcji - Krzysztof SP6DVP sp6dvp(małpka)op.pl
Menadżerem dyplomowym - Bogusław SQ6NDC so100ps.award(małpka)gmail.com


Życzymy udanej zabawy - Komisja SO100PS.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,665,727 Unikalnych wizyt