W 2011 roku organizatorzy zawodów SP DX Contest powrócili do pomysłu prowadzenia współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK w SP DX Contest. Wyniki OT są wyliczane na podstawie oficjalnych wyników zawodów. Wynik sumaryczny OT zależy zarówno od indywidualnych wyników członków danego OT, jak też i od aktywności członków OT, tzn. od tego, ilu członków danego OT wystartowało w zawodach. Zalicza się również aktywność stacji klubowych zarejestrowanych w OT PZK. Dane do obliczeń są pobierane z systemu elektronicznej ewidencji członków PZK - OSEC wg. stanu na dzień zawodów.

Wynik Oddziału Terenowego jest wyliczany wg, formuły: A * B/C, gdzie poszczególne wielkości oznaczają:

  • A - suma punktów (wyników) zdobytych przez członków danego OT w zawodach + wyników stacji klubowych
  • B - liczba członków danego OT + liczba stacji klubowych, którzy wystartowali w zawodach
  • C - liczba wszystkich członków danego OT + liczba zarejestrowanych stacji klubowych w OT

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami współzawodnictwa OT PZK w SP DX Contest 2020.

Trzy pierwsze OT PZK otrzymują puchary Prezesa PZK.

Top10 wsp ot pzk 2020