PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 05 z dnia 03.02.2021
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 05/2021 z dnia 03 lutego 2021 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I Sprawy organizacyjne

1. Przekaż 1% podatku na PZK jako OPP, KRS 0000088401

Jak co roku zbliża się okres rozliczeń podatkowych z Urzędami Skarbowymi.
I także, jak co roku zwracamy się do wszystkich członków Polskiego Związku Krótkofalowców, ich rodzin oraz sympatyków PZK o przekazywanie środków z odpisu 1% od podatku na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców - KRS 0000088401.

Oczywiście, że w odpowiedniej rubryce formularza PIT 36, PIT 37 etc. można wpisać cel szczegółowy np. wybrany Oddział PZK, klub ogólnopolski lub naszą reprezentację w HF Championship czyli zespół SN0HQ.

Środki z OPP są wykorzystywane np. na opłacanie kosztów utrzymywania przemienników na obiektach rEmiTelar1;, zakup urządzeń oraz opłaty za utrzymanie innych przemienników, zakup urządzeń dla klubów krótkofalarskich, łączność bezpieczeństwa - SPEmCom, organizację otwartych spotkań lokalnych i ogólnopolskich. Cele na, które możemy spożytkować otrzymane środki są związane z promocją i rozwojem krótkofalarstwa jako alternatywy dla wykorzystania możliwości rozwoju i aktywności ludzi w każdym wieku.
Przekazanie 1% od podatku na PZK to najprostszy bezkosztowy i nie wymagający poświęcenia czasu sposób na wsparcie działalności naszego stowarzyszenia.

Wszystkim, którzy wsparli naszą organizację przekazując w 2019 roku
i w latach poprzednich swój 1% serdecznie dziękujemy. Dzięki Wam udało się zorganizować lub wesprzeć wiele ważnych przedsięwzięć, które przyczyniły się do rozwoju naszego pięknego hobby.


Prezydium ZG PZK

2. Apel Koordynatora ds. młodzieży PZK

Zwracam się z prośbą do wszystkich koleżanek i kolegów prowadzących w jakikolwiek sposób działalność krótkofalarską z młodzieżą (kluby, wyjazdy, spotkania, wydarzenia), a także samą młodzież i innych zainteresowanych, do udzielenia informacji nt. takiej działalności. Celem tego jest rozeznanie obecnej sytuacji, poszerzenie działalności środowisk młodzieżowych oraz wzmocnienie współpracy z IARU w ramach akcji YOTA (Youngsters On The Air), co umożliwi realizację takich akcji, jak December YOTA Month, wyjazdów na obozy letnie YOTA czy stacje contestowe w ramach programu Youth Contest Program, a także innych wydarzeń.

Informacje i pytania należy kierować na mój e-mail: sq8vps@gmail.com.
Proszę zawrzeć krótki opis działalności i wydarzeń w ostatnim czasie. Z każdym będę kontaktował się indywidualnie.

Piotr SQ8L
Koordynator ds. młodzieży PZK"

3. Zaproszenie do współpracy w ramach reprezentacji Polskiego Związku Krótkofalowców w Warsztatach 2021 Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU związanych z realizacją drugiej części Wirtualnej KG IARU R1 2020.

Aktualna sytuacja epidemiczna doprowadziła do konieczności przeprowadzenia w październiku ub. roku pierwszej części Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 2020 jako przedsięwzięcia wirtualnego (VGC IARU R1 2020).

W ramach kontynuacji wspomnianej Konferencji Generalnej, na drugą połowę października bieżącego roku zaplanowano z kolei w formie tradycyjnej lub wirtualnej, w zależności od stopnia zagrożenia pandemicznego - realizację spotkania warsztatowego, połączonego z wyborem nowego Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, które zostanie poprzedzone kilkoma przygotowawczymi spotkaniami roboczymi on-line w sezonie wiosennym.

W trakcie przedmiotowych międzynarodowych warsztatów IARU R1 przewidziano szczegółową analizę oraz wypracowanie konstruktywnych strategicznych rozwiązań w zakresie następujących zagadnień:
1) Wzrost liczebny środowiska - w kontekście zwiększenia liczby krótkofalowców oraz członków krajowych organizacji krótkofalarskich będących stowarzyszeniami członkowskimi IARU.
2) Relacje z organami właściwymi w sprawach widma radiowego w każdym kraju.
3) Współczesna wizja krótkofalarstwa jako inspirującej pasji.
4) Zmieniająca się rola IARU oraz stowarzyszeń członkowskich tej struktury - jak należy postrzegać IARU i zrzeszone tam organizacje w aspekcie bliższej oraz dalszej przyszłości?

Z powyższych względów bardzo mile widziane byłyby zgłoszenia od Koleżanek i Kolegów "czujących wizję krótkofalarstwa przyszłości" (władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym), którzy zechcieliby włączyć się koncepcyjnie i reprezentacyjnie w realizację wspomnianego bezprecedensowego przedsięwzięcia strategicznego 1. Regionu IARU, od którego w bardzo istotnym stopniu zależeć będzie w najbliższych latach przyszłość naszego hobby w Polsce i na świecie.

Osoby funkcyjne na szczeblu Oddziałów Terenowych PZK, klubów oraz dowolnych innych jednostek organizacyjnych proszone są o przeprowadzenie w odnośnej sprawie, w miarę możliwości, koleżeńskich rozmów we własnych lokalnych środowiskach i przekazanie informacji o zainteresowanych czynnymi działaniami w przedmiotowej kwestii na adresy: sp5ccc@gmail.com
oraz sp7tev@wp.pl (wraz z kopiami na adresy: sp9hqj@pzk.org.pl oraz sp2jmr@pzk.org.pl) do początku marca tego roku.

Z góry przeogromne dzięki za całe ewentualne wsparcie, dalsze losy krótkofalarstwa zależą od nas wszystkich - nie zapominajmy o tym!!!

Opracowanie: Tomasz Ciepielowski, SP5CCC - Prezes Stowarzyszenia Polski Klub UKF oraz Paweł Zakrzewski SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK


4. PZK w dobie obostrzeń wirusa Covid 19

Prezydium ZG PZK przypomina, że w świetle ostatnich zaleceń władz państwowych wszelkie zgromadzenia w klubach i oddziałach terenowych PZK mogą odbywać się przy liczebności nie większej niż 5 osób. Niestosowanie się do tych zaleceń grozi odpowiedzialnością karną. Miejmy nadzieję, że ten stan prawny niebawem ulegnie zmianie. Ale, póki co, to w związku z powyższym prosimy o dostosowanie się do zaleceń władz. Spotkania w większym gronie mogą odbywać się przy zastosowaniu różnego typu komunikatorów społecznych
np. Skype, Microsoft Teams lub podobnych.

Prezes PZK Tadeusz Pamięta, SP9HQJ

5. Administrator SI PZK - komunikat. Sprawy różne, i do wszystkich użytkowników portalu PZK.

Informuję, że w przypadku utraty członkostwa w PZK konto użytkownika na portalu PZK zostaje zablokowane. Taka sytuacja ma typowo miejsce dwa razy do roku. A mianowicie po resecie systemu elektronicznej ewidencji członków PZK OSEC, około 20 kwietnia i 20 października każdego roku.
W dniach 14.04 i 14.10 upływa statutowy termin "karencyjny" opłacania składek PZK. Do tego terminu dodawany jest tydzień na uwzględnienie opóźnień wpłat OT PZK  konto główne PZK / Skarbnik PZK.
Wszystkie przypadki utraty członkostwa są drobiazgowo sprawdzane i analizowane. Administrator nie ma wpływu na opóźnienia i pomyłki spowodowane przez OT PZK. Pomyłek tych nie ma dużo, ale są dolegliwe, zarówno dla członka, jak i administratora.
Ponadto niektórym członkom wydaje się, że składki zapłacili, kiedy de facto ich nie zapłacili. To jest tzw. problem pamięci dobrej, ale krótkiej, zwłaszcza, że składki opłacamy cyklicznie, albo raz do roku za całość, albo dwa razy do roku za półrocza niezależnie.
Wpisowe jest zerowe, co może niestety wpływać na dyscyplinę składkową, ale taki decyzje zapadły w okresie minionej kadencji.
Po powrocie członka, który stracił członkostwo z powodu nieopłacenia składek odblokowanie konta nie jest automatyczne - jest na wniosek. Wnioski należy kierować do administratora na adres admin@pzk.org.pl .
Na proces rzetelnego (terminowego) opłacania składek PZK ma wpływ praca zarządów OT PZK. Jest całkowicie możliwe zebranie składek członkowskich w regulaminowym terminie do 14.01 (pierwsze półrocze lub cały rok), lub 14.01 i 14.07 każdego roku za jedno półrocze.
Obecna sytuacja związana z okresem pandemii w pewnym stopniu wpływa na niestabilność procesu opłacania składek. Tym bardziej istotna jest komunikacja wewnętrzna r11; zarządy OT PZK i członkowie OT. Obecna sytuacja preferuje prace zdalną. Telefony komórkowe mają wszyscy, konta poczty elektronicznej prawie wszyscy. Wykorzystujmy te narzędzia bardziej racjonalnie.
Idźmy też w kierunku prowadzenia telekonferencji dla członków OT PZK. Każdy OT PZK ma wydaną licencję na pakiet Microsoftu MS 365 w skład, którego wchodzi system MS Teams znakomicie nadający się do tego celu.
MS Teams działają na Windows, na Androidzie (smartfony), na Linuxie. Użycie smartfona do komunikacji MS Teams jest bezkosztową sprawą, wystarczy łącze do Internetu szerokopasmowego z abonamentu (nie ma już chyba abonamentów bez Internetu) lub połączenie WiFi do routera łącza stałego.
Alternatywnie można użyć notebooka lub komputera PC z mikrofonem i kamerką. Koszt inwestycji nie jest duży i można go zamknąć na poziomie 100PLN.

73 Zygi SP5ELA


II Wydarzenia

6. Dyplom 90 lat PZK do pobrania

Jest dużo stacji które nie pobrały jeszcze dyplomu ,,90 LAT PZKr1;; (https://90.pzk.org.pl)
Jeżeli jesteś krótkofalowcem i miałeś QSO z stacjami xx90PZK xx95IARU xx2020PZK w terminie 1.02-31.03.2020 r. sprawdź czy jesteś na liście https://90.pzk.org.pl/fullstat.html
i wtedy napisz email do managera SP9MDY (sp9mdy@pzk.org.pl )
Termin do końca lutego 2021 r.

Uprawnieni do pobrania dyplomu:
749 Calls in SP (1 kolumna w statystykach SP)
23 Calls in AF
707 Calls in AS
2175 Calls in EU
635 Calls in NA
54 Calls in OC
30 Calls in SA

73 Hubert SP9MDY

7. Start krótkofalarskiego balonu stratosferycznego

Wszystkich zainteresowanych informuje, że balon stratosferyczny startuje 07.02.2021 o godz. 10.00 czasu lokalnego z miejscowości Gronówko koło Leszna wielkopolskiego gmina Lipno. Lokator JO81HV.

Powłoka 350g z nadajnikiem SSTV na częstotliwości 144.500MHz w standardzie Scottie 1, dodatkowo przeprogramowana radiosonda RS41 nadająca APRS 432.500 Znak SQ3XBD oraz RTTY 50/540/7N1 432.600MHz Znak SQ3XBD.

Aby kapsuła z nadajnikami była bardziej widoczna, będzie opadała na czerwonym spadochronie.

APRS: 432.500 MHz znak SQ3XBD
RTTY: 432.600 MHz 50/540 7N1
SSTV: 144.500 MHz FM - znak SQ3XBD

Start zgłoszony do habhub.

Zależy nam na odzyskaniu kapsuły i spadochronu, oczywiście pokrywamy wszelkie koszty przesyłki.
Mile widziane fotografie z miejsca znaleziska.
Kontakt e-mail: sq3xbd@gmail.com

Organizator: Jakub SQ3XBD i grupa zapalonych kolegów 😎,,,😎,,, ZAPRASZAMY

Info. Jakub SQ3XBD

8. Karta okolicznościowa IQ3DD

Od 07 do 28 lutego 2021 podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie Alpejskim FIS CORTINA 2021 w Cortina d'Ampezzo będzie pracować stacja IQ3DD. Łączności zostaną potwierdzone okolicznościową kartą QSL.

Informację przekazał Peter IN3RRX tłumaczenie Piotr SP2LQP

III Sport

9. Wiadomości nie tylko DX-owe

9K - Kuwejt
W lutym z okazji niepodległości Kuwejtu członkowie Kuwait Amateur Radio Society (KARS) używać będą prefiksu 9K60.
Ponadto czynna będzie stacja okolicznościowa 9K60NLD.
QSL 9K60NLD via 9K2RA.

DL - Niemcy
DC220GERKE to znak okolicznościowy z okazji 220 rocznicy urodzin Clemensa Gerke pioniera niemieckiej telegrafii.
Specjalny DOK GERKE. Stacja będzie QRV do końca kwietnia 2021 r.
QSL via DJ6SI.

G - Anglia
Andy G0SFJ w lutym nadaje jako GB4VAX z Market Harborough zwracając uwagę na szczepienia Covid-19. QSL via eQSL.

GB80ATC nadaje z okazji 80-lecia powstania Korpusu Szkolenia Lotniczego (ATC), którzy są również znani jako Kadeci Królewskich Sił Powietrznych (RAFAC).
David M0SKT i przyjaciele pracują do 4 lutego 2022 roku.
QSL zgodnie z informacjami na qrz.com

JA - Japonia
8N0J stacja okolicznościowa z okazji powstania miasta Joetsu, połączenia miast Takada i Naoetsu w 1971 r.
Aktywność do 30.04.2022 r. QSL via JJ0AWX.

LU - Argentyna
Z okazji 100-lecia powstania Radio Club Argentino (RCA), nadaje stacja L21RCA. QSL via LU4AA.

LX - Luksemburg
Andy LX1DA obchodzi 40-lecie aktywności na pasmach. Będzie QRV jako LX40DA do grudnia br. QSL via LoTW i OQRS ClubLog.

OZ - Dania
OV0JUTLANDIA upamiętni misję Duńczyków, których statek szpital "Jutlandia" niósł pomoc w czasie wojny koreańskiej 1951-1953.
Stacja będzie czynna do końca marca 2021 roku. Do zdobycia również dyplom okolicznościowy.
QSL via OZ1ACB. http://qrz.com/db/OV0JUTLANDIA

SP r11; Polska. Jan SP5DZC z okazji 90 rocznicy urodzin używa znaku 3Z90DZC do końca stycznia 2022 roku.
Do zdobycia okolicznościowy dyplom https://www.qrz.com/db/3Z90DZC

Leszczyński Klub Krótkofalowców SP3ZIR obchodzi 30 rocznicę powstania.
Pracują pod znakiem okolicznościowym HF30ZIR przyznając punkty do dyplomu https://www.qrz.com/db/HF30ZIR

Zawody 6-7 lutego 2021 r.
10-10 SSB https://www.ten-ten.org/index.php/activity/2013-07-22-20-26-48/qso-party-rules
AGCW Straight Key Party http://alt.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/straight-key-party-htp
EurAsia HF Championship https://eurasia-contest.com/
EU-DX CONTEST https://eudxcc.altervista.org/eu-dx-contest/

Wyniki zawodów:
Croatian CW Contest 2020 https://www.hamradio.hr/hfrobot/hfcc_log.php?What=p&CID=2020-12-19
WWSA CW Contest 2020:
http://www.contest.com.ar/gacw-wwsa/8-concurso/63-wwsagenerales2020
HA DX Contest 2021 https://ha-dx.com/en/contest-results
UKEI Contest 2021:

Zaproszenie do EURASIA Contest https://www.youtube.com/watch?v=NkgR9eC2-e0

Propagation Summit 2021 https://www.youtube.com/watch?v=WpBpU_dcMbc

Na logsp.pzk.org.pl dodałem wszystkie dostępne wyniki zawodów, które odbyły się w styczniu br.

Pozdrawiam Adam SQ9S

10. UKF - zawody

w najbliższym czasie:
SPAC-432 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 9 luty 2021, godz. 18:00-22:00 UTC.

UHF-FT8 Activity - rumuńskie zawody aktywności FT8 r11; 432 MHz, 10 luty 2021, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 11 luty 2021, godz. 18:00 - 22:00 UTC

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

Stanisłąw SQ2EEQ

11. Zmiana dot. terminu wysyłki logów po zawodach IARU

W najnowszym VHF Handbook 9.00 w sekcji 1.11 Entries (szczegóły na stronie Stowarzyszenia PK UKF pod adresem https://pk-ukf.pl/zawody-iaru-wysylka-dziennikow/) poinformowano o zmianie terminów wysyłki logów po zawodach organizowanych przez IARU. Obecnie stacje osiągające w zawodach IARU wyniki w okolicach podium, czy honorowane dyplomami za zwycięstwa w swoich kategoriach, muszą wysłać swoje dzienniki w ciągu 34 godzin po zakończeniu zawodów, tj. w poniedziałek po zawodach. Dla uczestników nie pretendujących do laurów nie ma to istotnego znaczenia - dla tych stacji obowiązują dotychczasowe zasady i terminy zawarte w regulaminach.
Stanisław SQ2EEQ

12. Zawody z nagrodą rzeczową

Dostałem powiadomienie o ciekawych zawodach w najbliższy weekend,
myślę, że warto o nich wspomnieć w najbliższym komunikacie PZK.
Ciekawostką jest, że każdy, kto zrobi min. 200 QSO bierze udział w losowaniu nagrody rzeczowej (ColibriNANO SDR receiver na USB).

Tutaj regulamin w języku angielskim https://eurasia-contest.com/rules/

Vy 73, Patryk SP3PW

13. FT8 Award

FT8SP Award Program jest współzawodnictwem dyplomowym którego zasadniczym celem jest zainteresowanie krótkofalowców spoza SP łącznościami z kolegami z SP. Tematem Programu jest potwierdzenie przez stację DX łączności ze wszystkimi województwami w Polsce. W Programie występuje kilka kategorii i tak, zaliczenie województw jest liczone oddzielnie dla każdego pasma 17m, 20m, 30m, 40m i 80m, jest też kategoria Any Bands w której zaliczenie 16 województw może odbywać się na dowolnym paśmie amatorskim (np. 160m, 60m, VHF, UHF, etc.). Główna kategoria to All Bands, aby spełnić kryteria uczestnictwa w współzawodnictwie uczestnik musi potwierdzić wszystkie województwa SP na wszystkich (5) pasmach (17m 20m, 30m, 40m, 80m). Program akceptuje tylko łączności przeprowadzone
w emisjach cyfrowych FT8/FT4.
Ukończenie kategorii nagradzane jest dyplomem, dyplom jest automatycznie generowany w PDF, ale istnieje opcja zamówienie dyplomu w postaci drukowanej (wydrukowanym na specjalnym papierze do dyplomów o wysokiej gramaturze i dodatkowo opatrzonym znakiem holograficznym FT8SP).
FT8SP jest kierowany głównie do kolegów spoza SP, z tego też powodu strona Programu jest w języku angielskim, niektóre opisy są również po polsku. Krótkofalowcy z SP mogą również otrzymać dyplom, który w tym przypadku, jest przyznawany za minimum 100 zaliczeń województw dla stacji zagranicznych. Pomimo tego, że Program jest kierowany do stacji DX to jego powodzenie jest uzależnione w dużej mierze od aktywności stacji z SP, bez logów od stacji z SP program traci sens. Dlatego też stacje z SP, ze zdobytymi minimum 200 punktami, mają możliwość otrzymania dyplomu rdrukowanegor1; bez żadnych kosztów (stacje DX muszą pokryć koszt materiałów i przesyłki).
Podstawowa trudność programu to konieczność potwierdzania łączności przez obu korespondentów - kontrolowana jest zgodność pasma, daty i czasu.
FT8SP akceptuje logi w formacie ADIF, przez 3 miesiące funkcjonowania system "zderzył się" z wieloma logami pochodzącymi z wielu różnych programów
i logbook-ów. Większość z nich generuje pliki trzymające się specyfikacji standardu ADIF, ale są i takie które stosunek do standardu mają "dość luźny". Skrypt interpretujący pliki logów ulegał na przestrzeni czasu modernizacji i aktualnie radzi sobie z większością logów. FT8SP przyjmuje pliki o wielkości do 4MB (można jednocześnie przesłać cztery pliki czyli 16MB). Nie jest to dużo, ale w pliku o wielkości 4MB można zapisać około 20.000 łączności (w zależności od programu generującego plik ADIF), zatem ograniczenie to nie powinno stanowić istotnego problemu. Ograniczenie wielkości pliku wynika tylko z racji wydajności systemu komputerowego w ramach którego Program działa. W sytuacji gdy plik ADIF jest większy niż 4MB należy go podzielić, można to zrobić rręcznier1; albo np. z wykorzystaniem programów autorstwa kolegi Marka SP7DQR: (http://sp7dqr.pl ).
FT8SP pozwala na pracę z innego województwa, niż to które jest zarejestrowane dla znaku w UKE (np. SP5XXX/4), jest również przystosowany do obsługi stacji zagranicznych w SP (np. SP/XXXXX) - szczegóły tego typu sytuacji są opisane w FAQ na stronie Programu.
FT8SP rozlicza QSO przeprowadzone po 1.01.2020 r., jednym z powodów przyjęcia takiego rozwiązania jest chęć zachęcenia stacji do nawiązywania bieżących łączności, a nie tylko bazowaniu na tych już przeprowadzonych wcześniej. Pliki dzienników można przesyłać (poprzez stronę https://ft8sp.org.pl ) przez całą dobę, przetwarzanie współzawodnictwa odbywa się raz na dobę.
Aktualnie (FT8SP wystartował 1.11.2020 r.) zarejestrowanych jest ponad 1600 znaków ze 102 podmiotów DXCC, w bazie Programu znajduje się 800.000 łączności. Kilkadziesiąt stacji DX zdobyło Dyplomy w poszczególnych kategoriach, niestety jak na razie żadnej stacji nie udało się zdobyć dyplomu w kategorii All Bands (wiele stacji jest jednak bardzo blisko). Wygląd interfejsu dla stacji DX różni się od interfejsu dla stacji z SP - zawiera inne informacje. System jest cały czas rozwijany, wprowadzane są nowe opcje, część z nich bazuje na uwagach zgłaszanych przez uczestników. Z uwagi na fakt, że jestem Award Managerem tego Programu mój udział we współzawodnictwie jest czysto symboliczny.
Zapraszam do uczestnictwa w FT8SP.

Paweł SQ5BE

14. Ciekawe dyplomy

Kolega Janusz SP5TZC pochwalił się ciekawym dyplomem zdobytym ćwierć wieku temu.
Czy wtedy było łatwiej, czy trudniej? Łatwiej, bo wielu turystów, zwłaszcza niemieckich, jadąc na wakacje zabierało ze sobą radio. Trudniej, bo nie istniał DX Cluster. Trzeba było samemu odszukać na pasmach interesującą nas stację. A to była dopiero połowa sukcesu.

Od tamtych czasów zmienił się Award Manager, a także szata graficzna dyplomu, który teraz nazywa się GIOTA.
Grafika widoczna w formacie PDF

73, dyplomata 39

IV. Technika i konstrukcje

15. Łączności EME

Łączności EME, czyli poprzez odbicie fal od Księżyca to jedna z najbardziej wyrafinowanych form działalności w naszym hobby. Mamy w SP wielu znakomitych zawodników, sorry jeśli kogoś pominąłem: SP7DCS, SP6JLW, SP6OPN, SP3XBO, SP2HMR. Rafał SP9VFD także ma się czym pochwalić. Udało nam się namówić Rafała na podzielenie się swoimi ostatnimi doświadczeniami
w dziedzinie EME. Na stronie https://hf5l.pl/system-eme-sp9vfd/ można znaleźć ciekawy wpis dotyczący nowego systemu antenowego 8x23 el yagi na pasmo 432 MHz, wykonanego przez Rafała.
(fot. VFD_EME_1.jpg)

Pod koniec roku 2019 Rafał postanowił wypróbować swój sprzęt w zawodach ARRL EME Contest. Postanowił wystartować w stylu random tylko na CW na ręcznym kluczu elektronicznym bez asysty internetowej. W sumie Rafał zrobił w dwóch turach zawodów 14 łączności. Po ogłoszeniu wyników przez ARRL okazało się, że w tych zawodach Rafał zajął 4 miejsce na świecie w kategorii SO 432 MHz CW only. Gratulujemy!
(ARRL2019 EME cert SP9VFD.pdf)

W lutym 2020 roku były zawody DUBUS EME CW/SSB 144MHz/432MHz. Podczas tych zawodów Rafał pracował znowu jako SO 432 MHz CW. W sobotę podczas drugiej orbity miał poważną awarię przekaźnika przy splitterze, typowa złośliwość przedmiotów martwych często spotykana w krótkofalarstwie HI. Pomimo krótkiego czasu i awarii udało mu się zrobić 10 QSO. W swojej kategorii Rafał SP9VFD zajął 8 miejsce. Miejsce 2 zajął SP7DCS, a miejsce
4 SP6JLW, a więc nasi górą!

Warto dodać, że Rafał aktualnie pracuje nad swoją konstrukcją masztu, systemu obracania i czaszy anteny parabolicznej o średnicy 6,4 m. Tak - 6,4 m!

73 Mirek SP5GNI

V. Informatyka i oprogramowanie

16. PZK jest uczestnikiem programu TechSoup. Temat "Poznaj możliwości Office 365"

Cześć,
Jeśli zaczęliście niedawno korzystać z Office 365 lub dopiero planujecie wdrożenie tej platformy, nasz następny webinar będzie bardzo pomocny - zapraszamy!

Cyfrowe rozmowy #6
4 kroki do efektywnej pracy z Office 365
11 lutego, 11.00-12.00

Organizacje non-profit mogą skorzystać z 10 darmowych licencji bussiness premium Office 365. Po więcej informacji zapraszamy tu.

Na spotkaniu dowiecie się, jak wykorzystać aplikacje Office 365 w codziennej pracy organizacji i dzięki temu ją ulepszyć.

Opowiemy też o tym, jak zrobić pierwsze kroki z Office 365.

- Jak poprawić bezpieczeństwo?
- Jak usprawnić pocztę?
- Gdzie bezpiecznie przechowywać pliki?
- Jak lepiej współpracować i komunikować się w zespole?
- Jakie aplikacje wykorzystać?

Te pytania omówimy z naszym gościem, Markiem Zaleskim, Government Affairs Coordinator - CEE w Microsoft Polska.
Zapisz się na webinar
Zapisy na webinar: https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Bamb6O&mc=IA&s=BBJLG6V&u=zmjQC&z=EFF8IDx&

Info: Zygi SP5ELA

VII. Humor w PZK

Humor dzięki uprzejmości
Jurka SP8TK widoczny w wersji PDF


Ze względu na ostatnią modę na uodparnianie się w niskich temperaturach, pozwolę sobie wysłać w załączniku hermetyczny mem dla fanów CW i FieldDay.

Mem widoczny w  wersji PDF

Janek SQ9NIL

IX. Silent Key's
_______________________________________________________________________
SP2MKZ s.k.

W dniu 22.01.2021 r. zmarł w wieku 75 lat Mieczysław Dąbrowski SP2MKZ. Śp. Mieczysław przez kilkanaście dni leżał w szpitalu i w końcu zaraził się CVOVIDEM. Należał do PZK w Toruńskim OT PZK (OT26). Jego pasją była praca RTTY, a od kilku lat pracował także na FT8. Będzie Go nam brakowało. Został pochowany w dniu 29.01.2021 r. na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.

Spoczywaj w pokoju Mietek!

Grzegorz SQ2OMK
_____________________________________________________________________
SP9CHL s.k.

Tylu naszych przyjaciół już nie ma, A za rok pewnie paru przybędzie .....
"Dla przyjaciół, którzy od nas już poszli"

Andrzej Krzysztof Torbus

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 stycznia 2021 r. przeżywszy 73 lata, po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł nasz serdeczny Druh i Przyjaciel Ś.P. harcmistrz Mieczysław Turakiewicz "Miki";-SP9CHL "Kormoran Nurkujący"
Zasłużony instruktor Szczepu 5 KDH "Dzieci Pioruna" im. Tadeusza Kościuszki. Przygodę z harcerstwem zaczynał w 34 KDH im. A. Małkowskiego w Szczepie "Żbicza Gromada". Wychowany w duchu TRADYCYJNYCH WARTOŚCI i IDEAŁÓW HARCERSKICH służył młodszym dobrym przykładem.
Mistrz obozowej pionierki i zdobnictwa był jednocześnie prekursorem wychowania specjalnościowego. Jest współzałożycielem Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZAA rBartekr1; przy Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Był współtwórcą sukcesów reprezentacji Chorągwi Krakowskiej w Centralnych Manewrach Techniczno-Obronnych w latach 1968 i 1972.
Na Jego słowie można było polegać, jak na Zawiszy i zawsze liczyć na życzliwą pomoc.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 lutego 2021 roku (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Pożegnań na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Informacja: hm. Andrzej Gaczorek & Janek SP9BRP
__________________________________________________________________________

Józef Gądkowski SP9HRP s.k.

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lutego 2021 r. w wieku 88 lat odszedł od nas na zawsze Józef Gądkowski SP9HRP. Wspominamy Józka, jako dobrego kolegę i przyjaciela zawsze uśmiechniętego i pełnego optymizmu. Józek był aktywny na pasmach amatorskich do ostatnich swych dni.

Cześć jego pamięci!

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek 5 lutego 2021 r. o godzinie 14: 00 w kościele Św. Mikołaja w Rzeszowie Przybyszówka.

Informacja: Grzegorz SP3CSD
_________________________________________________________________
Prezydium dziękuje za przesłane materiały: Andrzejowi Gaczorek, Peterowi IN3RRX, Piotrowi SP2LQP, Jankowi SP9BRP, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Tadeuszowi SP9HQJ, Jakubowi SQ3XBD, Jurkowi SP8TK, Grzegorzowi SQ2OMK, Hubertowi SP9MDY, Piotrowi SQ8L, Jankowi SQ9NIL, Patrykowi SP3PW, Piotrowi SP5PB, Pawłowi SQ5BE, Grzegorzowi SP3CSD.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.

*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone
w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,279 Unikalnych wizyt