PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 15
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 42/2020 z dnia 21.10.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 42/2020 z dnia 21 października 2020 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK

XXVI KZD jest zwołany uchwałą ZG PZK na 14-15 listopada br. w ośrodku Nad Zalewem w Kobylej Górze. Ale w tym terminie i miejscu KZD się nie odbędzie z powodu decyzji Rządu RP ograniczającej możliwości zgromadzeń. W związku z tym i z bardzo złą sytuacją epidemiologiczną trwają obecnie uzgodnienia w sprawie organizacji Zjazdu w wersji wirtualnej, oczywiście wiązać się to będzie ze zmianą terminu oraz proponowanego porządku obrad.

Zgodnie ze Statutem PZK oraz Ordynacją Wyborczą mandaty delegatów otrzymują członkowie PZK wybrani na Walnych Zebraniach swoich OT odbytych w okresie po 16 czerwca 2019 roku czyli po uchwaleniu obowiązującej Ordynacji Wyborczej.
Wg danych Sekretariatu ZG PZK delegatami na KZD są:

OT01- Jakub SQ6NEJ, Waldemar 3Z6AEF, Grzegorz SQ6WZ
OT03- Jerzy SP7CVW
OT04- Piotr SP2LQP, Krzysztof SP2GUT
OT05- Jan SP8BPX, Bartłomiej SP8EET
OT06- Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB
OT08- Jacek SP3JB, Tomasz SP3QDM
OT09- Roman SQ2RH, Wojciech SP2ALT
OT10- Adam SP9XUM
OT11- Marek SP9UO, Andrzej SP6RTX
OT12- Michał SP9XWM, Paweł SP9OM
OT13- Dionizy SP6IEQ
OT14- Stefan SP1JJY, Janusz SP1TMN
OT15- Andrzej SP7DDD, Przemek SP7VC, Zbyszek SP7MTU
OT16- Stanisław SQ2EEQ
OT17- Wiesław SP4Z
OT18- Adam SP8N
OT20- Andrzej SP8AB, Radosław SQ8SET
OT21- Bolesław SP4AAZ
OT22- Zdzisław SP1II
OT23- Robert SP3SLD
OT24- Andrzej SQ5FBI
OT25- Jerzy SP5SSB, Tomasz SP5CCC, Michał SP1MM
OT26- Mariusz SQ2BNM
OT27- Sławomir SP3OKS, Bogdan SP3LD
OT28- Janusz SP9JZT
OT29- Marek SP6MN
OT31- Eugeniusz SQ9HZM, Andrzej SP9N
OT32- Marek SP3AMO, Piotr SQ3JPV
OT35- Zbigniew Guzowski SP8AUP
OT37- Piotr SQ5PTZ
OT50- Roman SP9MRN, Andrzej SP9ENO
OT51- Leszek SP7WOL
OT73- Zygmunt SP5ELA

*Przepraszam za pomyłki w poprzednich edycjach informacji o KZD

Info. Piotr SP2JMR

2. Zakończenie Konferencji Wirtualnej 1. Regionu IARU 2020

Po sześciu dniach wytężonej pracy, Wirtualna Konferencja Generalna 1. Regionu IARU 2020 została po południu zamknięta.

W ciągu tygodnia dyskusje na temat dokumentów przekazanych przez stowarzyszenia członkowskie, Komitet Wykonawczy i inne gremia IARU przełożyły się na ok. 50 Rekomendacji przedłożonych na Końcowe Posiedzenie Plenarne, a dotyczyły one zakresu finansów, HF, VHF, EMC, młodzieży oraz kwestii dot. zarządzania 1. Regionem IARU.

Końcowe Plenum otworzył Przewodniczący 1. Regionu Don Beattie G3BJ, a obecnych było ok. 120 delegatów. Szefowie delegacji krajowych rozważali nad rekomendacjami i głosowali nad nimi, a spowoduje to zmiany w ramach działań oraz polityki w 1. Regionie IARU.

Na Końcowym Plenum uzgodniono również w ramach Regionu kilka nowych powołań na stanowiska, aby zastąpić osoby rezygnujące ze swych funkcji. Nowo powołanymi funkcyjnymi zostali:

- Przewodniczący Komitetu ds. UKF 1. Regionu IARU (VHF+) - Dick Harms PA2DW,
- Przewodniczący Komitetu ds. EMC 1. Regionu IARU (EMC) - dr Wolf Mahr, OE1MHZ,
- Przewodniczący ds. Widma oraz Działań Regulacyjnych (SRLC) - Barry Lewis G4SJH,
- Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Młodzieży 1. Regionu IARU (Youth WG) - Philipp Springer DK6SP,
- Koordynator Systemu Monitoringu 1. Regionu IARU (IARU MS) - Gaspar Miró EA6AMM.

Po uzgodnieniu nominacji, Don Beattie podziękował przekazującym swoje funkcje, a byli to:
Tore Worren LA9QL (EMC), Jacques Verleijen ON4AVJ (VHF +), Dave Court EI3IO (SRLC),
Lisa Leenders PA2LS (Youth WG) oraz Peter Jost HB9CET (Koordynator IARUMS ad-interim).
Don dostrzegł znaczący wkład, jaki każda z tych osób wniosła w swojej dziedzinie i życzył im powodzenia w przyszłości.

Zamykając posiedzenie, Przewodniczący 1. Regionu podkreślił oczekiwanie na planowane osobiste warsztaty na temat przyszłości krótkofalarstwa, które mają się odbyć w 2021 r., a także wyraził nadzieję, że sytuacja związana z COVID pozwoli na jak najszybszą realizację przedsięwzięcia. Przewodniczący podkreślił wagę wyzwań stojących przed stowarzyszeniami członkowskimi, aby skupiły się one na "kwestiach jutra" - "ludziach jutra", "technologiach jutra", "działaniach jutra" oraz "jutrzejszych sposobach komunikowania się" z tymi, których reprezentujemy.
Poprosił stowarzyszenia, aby rozmawiały ze swoimi młodszymi członkami i uwzględniały ich poglądy, aby pomóc w ukształtowaniu swoich stowarzyszeń w kierunku przyszłości.

Patrząc "z góry" na naszą pierwszą Wirtualną Konferencję Generalną, delegaci zgodzili się, że różniła się ona od Konferencji Generalnych, która odbyły się w przeszłości. Chociaż nie było okazji do interakcji społecznych między delegatami, możemy post factum spojrzeć na udane i bardzo efektywne spotkanie. Już nie możemy się doczekać naszych osobistych warsztatów w Nowym Sadzie w 2021 roku.

Informacja dodatkowa: przedstawicielami Polskiego Związku Krótkofalowców na Wirtualnej Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 2020 byli następujący Koledzy: Tomasz Ciepielowski SP5CCC, Marek Kuliński SP3AMO, Marek Bury SP1JNY, a także autor niniejszego opracowania, który Wszystkim chciałby tym samym jak najserdeczniej podziękować za całe zaangażowanie oraz nieoceniony wkład pracy w ramach szeroko rozumianych działań związanych z uczestnictwem reprezentantów PZK w przedmiotowej Konferencji.

Źródło informacji: https://www.iaru-r1.org/2020/iaru-region-1-virtual-general-conference-closes/

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU r11; PZK

II Wydarzenia

3. Po uroczystości z okazji 50 - lecia Klubu SP8PEF oraz 35 lat od powstania SP YL Clubu

17 października br. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbyła się uroczystość 50.lecia Międzyzakładowego Klubu PZK przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP8PEF.

W uroczystości tej wzięli udział: dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak, starosta powiatowy w Jarosławiu Stanisław Kłopota, burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Jarosławiu Renata Chlebowska, dyrektor Kancelarii Burmistrza Miasta Jarosławia Małgorzata Młynarska, dyrektor Centrum Kultury i Promocji Jarosławia Tomasz Wywrót, prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ, sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR, prezesi najbliższych oddziałów terenowych PZK: Adam Nazimek SP8N (Rzeszowski OT PZK) i Wiesław Such SP8NFZ (Podkarpacki OT PZK), zaproszeni krótkofalowcy oraz lokalna prasa.

Spotkanie prowadził prezes Jarosławskiego OT PZK i jednocześnie prezes klubu SP8PEF Zbigniew Guzowski SP8AUP.
Po powitaniu zebranych Zbigniew Guzowski SP8AUP zapoznał zgromadzonych z historią klubu SP8PEF dodając jednocześnie, że poza 50 - leciem tego klubu w tym roku przypada 35 rocznica powstania w Jarosławiu Ogólnopolskiego Klubu Kobiet Krótkofalowców SP YL C. Gwoli informacji uzupełniającej należy wspomnieć, że pierwszym prezesem tego klubu kobiecego była żona Zbyszka Zofia SP8LNO i pełniła tę funkcję przez dwie kadencje.
W swoim wystąpieniu Zbyszek SP8AUP podkreślił, że zawsze miał i nadal ma oparcie w lokalnym samorządzie, który wspiera liczne inicjatywy i przedsięwzięcia klubowe.

Od 1985 roku klub SP8PEF wydaje dyplom "Jarosław", jak też przyznaje medal Zasłużony dla rozwoju krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia. Uroczystość 50-lecia klubu stanowi zatem doskonałą okazję do wyróżnienia aktywistów klubowych i osób wspierających ten klub.

W czasie uroczystości Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Bartosz Kłoda SP8IKB, natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono Mariusza Błądka SP5MDB.

W imieniu wyróżnionych tak wysokimi odznaczeniami państwowymi podziękował Piotr SP2JMR stwierdzając między innymi, że nie tylko władze centralne, lokalne samorządy, ale i mieszkańcy Jarosławia mogą liczyć na daleko idącą pomoc ze strony polskich krótkofalowców w sytuacji zagrożenia powszechnego.

Prezes PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ wręczył dwom osobom Medal Za Zasługi dla Krótkofalarstwa Polskiego wraz z okolicznościowym grawertonem oraz Odznakę Honorową PZK Andrzejowi Szumilasowi SP8IPN. Ponadto wręczył Medal Zasłużony dla rozwoju krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia dla najbardziej zasłużonych 7 osób, a także okolicznościowe grawertony zasłużonym krótkofalowcom i osobom wspierającym krótkofalarstwo. W swym wystąpieniu prezes PZK podziękował działaczom za zaangażowanie na rzecz polskiego krótkofalarstwa, a klubowi SP9PEF życzył sukcesów na dalsze lata. Zwrócił też uwagę na służebną rolę krótkofalowców, którzy zawsze służą pomocą w przypadku zagrożeń cywilizacyjnych. Sekretarz PZK Piotr Skrzypczak wręczył również okolicznościowe dyplomy zasłużonym działaczom miejscowego środowiska krótkofalowców.

Organizator uroczystości i najbardziej zasłużony lokalny działacz PZK Zbigniew Guzowski SP8AUP otrzymał wiele podarków, a chyba najbardziej zadowolony był z prezentu otrzymanego od Mariusza SP5MDB w postaci podświetlanego znaku nadawczego ze stosownym zapisem.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowy Medal z napisem: 50 lat Klubu SP8PEF przy Burmistrzu Miasta Jarosławia, po czym zrobiono no wspólne zdjęcie.

Wszystko to co powyżej opisałem było możliwe dzięki Zbyszkowi SP8AUP, który w bezprecedensowy sposób potrafi współdziałać z władzami wszystkich szczebli, począwszy od miejskich, a na wojewódzkich skończywszy. Otwartość Zbyszka przejawia się nie tylko we współpracy z władzami, ale także z przedsiębiorstwami, instytucjami oraz organizacjami społecznymi.
Klub, którego jubileusz w tak spektakularny sposób obchodziliśmy w minioną sobotę Zbyszek SP8AUP zakładał będąc jeszcze nasłuchowcem. Już wtedy, jako 22. letni człowiek rozumiał potrzebę integracji w ramach naszego środowiska. Piętnaście lat później, wspólnie z żoną Zosią SP8LNO powołał do życia Ogólnopolski Klub Kobiet Krótkofalowców SP YL Club, który był kolejnym, tym razem centralnym etapem integracji środowiska krótkofalarskiego. Klub przetrwał nieco ponad 8 lat i w zasadzie funkcjonował do czasu zmiany siedziby Zarządu SP YL. Na koniec tej relacji dziękuję Zbyszkowi SP8AUP za możliwość udziału w tak wspaniale zorganizowanym spotkaniu, które obyło się na przekór sporym trudnością związanym głownie z epidemią. Zdolności Zbyszka SP8AUP do łączenia krótkofalarstwa z szeroko pojętą działalnością społeczną stanowią godny do naśladowania wzór dla prezesów klubów i Oddziałów Terenowych PZK.

Zbyszku, raz jeszcze dziękuję.

Poszerzona informacja i wiele zdjęć z uroczystości znajduje się na stronach:
https://jaroslaw.naszemiasto.pl/uroczystosc-krotkofalowcow-w-jaroslawiu-to-jubileusz-50/ar/c15-7952563

Zdjęcia wraz z opisami widoczne w wersji PDF

Tekst: Tadeusz SP9HQJ, prezes PZK
Zdjęcia: SP9HQJ, CKiP w Jarosławiu.


4. XXVII SANBESKIDO 2020

Akcja dyplomowa odbyła się w dniach 09 do 11.10.2020. Regulamin akcji jest na stronie:
http://www.sp9sci.pl/regulamin-xxvii-sanbeskido-2020/
W punkcie 11 tego Regulaminu, pod słowem "stąd", znajduje się link do katalogu z dyplomami.
Pracowało 14 nadawców i wykonano 5329 QSO w przeważającej ilości na 80 m - 5075, na 40 m - 47 i na 2 m - 207.
Warunki akcji dyplomowej spełniło 456 korespondentów.
W wirtualnym spotkaniu SANBESKIDO 2020 w dniu 10-10-2020 wzięło udział 650 krótkofalowców, wydano 130 identyfikatorów.
Organizatorzy Wirtualnego Spotkania, oraz akcji Dyplomowej serdecznie dziękują za tak liczny udział.

Jan SQ9DXT


5. Świat Radio 11/2020

Skrócony spis treści Świata Radio 11/2020 oraz okładka nr 11 ŚR.

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Anteny Komunica do łączności terenowych, Doświadczenia SP9GNM
z antenami Cubical Quad
TEST: QRM-Eliminator
PREZENTACJA: President MCKinley
ŁĄCZNOŚĆ: 20 lat krótkofalarskich łączności z ISS
Konkurs - 25 lat rŚwiata Radior1;
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK, Kamperem dookoła Polski, Aktywności z latarni morskich
WYWIAD: Wywołanie ogólne SP1II
HOBBY: Transceiver TR-9
DIGEST: Konstrukcje antenowe VHF/UHF
RETRO: Transceivery na 2 m wg SP6APV
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady
RYNEK I GIEŁDA

6. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 11/2020

Posiedzenie prezydium 28.09.2020
Walne zebrania OT
Zjazd SPDXC 2020
Wystawa z okazji 90 lecia PZK
Spotkanie w Borach Dolnośląskich
Ćwiczenia WOT
Radiowe Spotkanie w Tyrze
Silent Key's

III. Sport

7. Wiadomości nie tylko DX-owe

4X - Izrael
4X0AAP to znak, pod jakim od 16.10 - 1.11 Izraelscy krótkofalowcy będą celebrować Abraham Accords Peace Agreementthe.
QSL via 4X6ZM.

7Q - Malawi
Członkowie Russian Robinson Club w składzie RA1ZZ, R7AL i RZ3K planują być aktywni jako 7Q7RU z Embangweni, Malawi od 7 do 18 listopada.
QSL via OQRS. Więcej na https://dxpedition.wixsite.com/7q7ru

A6 - Zjednoczone Emiraty Arabskie
A50AAP to znak, pod jakim od 16.10 - 1.11 krótkofalowcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich celebrować będą Abraham Accords Peace Agreementthe.
QSL via EA7FTR.

CE - Chile
Członkowie klubu CE1CPI od 13 października używają znaku XR33M w celu upamiętnienia uwięzionych pod ziemią przez 3 miesiące 33 górników.
QSL via LZ1JZ.

CN - Maroko
5E1EC to znak okolicznościowy, który usłyszymy od 23 do 31 października br. ku pamięci Boumehdi El Moujahid CN8EC, który zmarł 16 września.
QSL via RW6HS.

9M6 - Wschodnia Malezja. Saty JE1JKL będzie ponownie aktywny w CQ WW DX SSB Contest jako 9M6NA. QSL via OQRS.

F - Francja
Członkowie F5KDK będą w dniach 17-18 października aktywni z wyspy Ratonneau EU-095 z okazji Jamboree On The Air.
W skład operatorów wchodzą Maciek F4VSQ(SQ6MS), F4IDX, i F5SDD + około 20 harcerzy. Będą QRV na częstotliwościach 3690, 7090, 7190 i 14290 kHz.
QSL via F5SDD.

TM9VG to znak, jakim członkowie F6KUF w dniach od 1 do 15 października celebrować będą 9 edycję regat Vendee Globe.
QSL via F6KUF biuro lub F5OEV direct.

I - Włochy
ARI Firenze będą używać znaku II5BP podczas weekendu Jamboree On The Air (JOTA). QSL via IW5EGT.

LU_ant - Antarktyda
Ramon LU3HRS jest aktywny od 4 października jako LU1ZG z bazy "General Belgrano II".
Jest nowym operatorem, używa FT8. Usłyszymy go na pasmach od 40 do 15m.
QSL via LU4AA. Baza zalicza się do IOTA AN-016.

P4 - Aruba
John W2GD ponownie będzie QRV jako P40W z Aruby SA-036 od 20 do 27 października. W palnie udzał w CQ WW DX SSB. QSL via N2MM.

V3 - Belize
Jim W2JHP zamierza spędzić wakacje na Belize, skąd jest aktywny do 8 listopada jako V31TA z wyspy Turneffe NA-123. QSL via EA5GL.

VP9 - Bermuda
VP9/N1SNB to znak, pod jakim usłyszmy Jeffa N1SNB od 21 do 26 października z wysp Bermuda.
QSL via znak domowy.

Zawody 24-25 października 2020 roku
CQ WW DX SSB Contest https://www.cqww.com/rules.htm

Katalog Ham Radio Outlet https://www.hamradio.com/catalog.cfm

Raisa uczy wymowy rosyjskiego alfabetu https://www.youtube.com/watch?v=xc5xaEdxTI0

Kalendarz Voice Of America 2021 https://www.insidevoa.com/a/voa-2021-calendar/5585803.html

Pozdrawiam Adam SQ9S

8. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPAC- 2.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 27 październik 2020, godz. 17:00 - 21:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/
W pierwszy pełny weekend listopada (7/8.11.2020) odbędą się największe europejskie zawody dla telegrafistów w paśmie 144 MHz, organizowane i rozliczane przez włoskich krótkofalowców zrzeszonych w Associazione Radioamatori Italiani (ARI).
Zawody o pełnej nazwie 48th Marconi Memorial Contest VHF-IARU Region 1 mają wieloletnią (1978) tradycję i odbywają się w telegraficznym wycinku pasma 144 MHz. Co roku bierze w nich udział kilkuset operatorów z całej EU, w tym znacząca liczba stacji SP. Regulamin zawodów, obowiązujący w 2020 roku jest obecnie identyczny z Regulaminem Ogólnym Zawodów IARU R1, co łatwo sprawdzić pod adresem http://www.ari.it/english-area/vhf /6495-48th-marconi-memorial-contest-vhf.html porównując oba regulaminy.
Wskazane w nich dopuszczalne formy korzystania z popularnego klastra ON4KST znacznie poprawiają możliwości i możliwe do uzyskania osiągi na kapryśnym o tej porze roku pasmie 144 MHz. Przypomnimy o tych wyjątkowych zawodach na kilka dni przed ich terminem.

/Stanisław SQ2EEQ/

9. Zgłoszenia do kalendarza zawodów krajowych 2021

W związku z przygotowywaniem kalendarza krajowych zawodów krótkofalarskich na rok 2021 uprzejmie proszę Organizatorów o przesyłanie zgłoszeń i regulaminów zawodów w terminie do 15 listopada 2020 r. na adres mailowy zawody@pzk.org.pl. Zgłoszenie zawodów powinno zawierać nazwę, datę, czas UTC rozpoczęcia i zakończenia, pasma, emisje, dane Organizatora oraz załącznik r11; regulamin zawodów. Ponadto uprzejmie proszę Organizatorów o stosowanie zasad podanych w Regulaminie Kalendarza Zawodów Krajowych PZK link: https://pzk.org.pl/download/public/Kalendarz_zawodow/Kalendarz-regulamin.pdf

VY 73! Jerzy SP3SLU (wiceprezes PZK ds. sportowych)

IV. Technika

10. "System M17"- nowy cyfrowy protokół radiowy

Od około roku pracuję nad systemem, który mógłby stanowić alternatywę dla DMR. Główną różnicą w stosunku do niego ma być pełna otwartość zarówno kodu źródłowego jak i sprzętu. Od kilku dni temat projektu M17 przewija się na Twitterze, różnych blogach i stronach z wiadomościami krótkofalarskimi. Niedawno powstało forum dyskusyjne dotyczące M17. W tej chwili możliwe jest samodzielne zbudowanie zarówno radia, jak i hotspotu. Wszystkie niezbędne materiały znajdują się w repozytoriach GitHub: https://github.com/sp5wwp.
Zachęcam do zadawania pytań.

Strona projektu (w postaci blogu): https://teletra.pl/M17 . Odnośnik do forum znajduje się na górze strony.
Tematy na Reddit: https://www.reddit.com/user/SP5WWP/post s
W tej chwili nie ma takiej możliwości, "wejścia do sieci bez radia czy hotspotu, PC plus słuchawki z mikrofonem, bądź coś na androida", bo całą sieć stanowi mój przemiennik SR5MS, który jest eksperymentalny. Na przemienniki.net figuruje błędnie jako DMR-owy: https://przemienniki.net/przemienniki/70cm/SR5MS
Przy jego pomocy wykonałem QSO z Poznaniem (SO3ALG) i Ramsey, NJ (K2CR) (radiotelefon->przemiennik->pakiety UDP->software'owy dekoder u niego)

Wojciech SP5WWP

V. Informatyka


___________________
VI. Prawo i przepisy


VII. Humor w PZK

11. Klucze telegraficzne -manipulatory-widoczne w ersji PDF

Zaczerpnięte oczywiście z sieci Internet.

SP5ELA

Humor dzięki uprzejmości Jerzego SP8TK- widoczny także w wersji PDF


VIII. Silent Key's
______________________________________________________________________
SP9MRK s.k.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 18.10.2020 r. w wieku 71 lat zmarł nasz Kolega Ryszard "Dick" Rosik SP9MRK, SN9G. Przegrał nierówną walkę z Coronawirusem. Nabawił się go podczas dializy.
Długoletni członek PZK, w latach 2012 - 2014 pełni funkcję Członka Komisji Rewizyjnej OT 06, członek Integracyjnego Klubu Łączności SP9PBH przy SOSW w Dąbrowie Górniczej, również członek Klubu SP9PDG w latach aktywności Klubu.
Ryszard był wspaniałym Kolegą, zawsze można było liczyć na jego bezinteresowną pomoc.

Pozostanie na zawsze w pamięci krótkofalowców Śląska i Zagłębia.

Andrzej SP9ENO
_______________________________________________________________________
SP9CS ex SP9CSW s.k.

Jacek SP9CSW /SP9CS/ nie żyje. Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas Jacek. Nie raz uparty, choć wspaniały Kolega i konstruktor. Był jednym
z twórców pierwszego w Polsce przemiennika SR9E i wielu innych przemienników analogowych, cyfrowych i ATV. Założyciel klubu SP9PDG i Prezes Stowarzyszenia Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego. I choć od wielu lat nie był już członkiem PZK, to zrobił w swoim życiu wiele tak dla organizacji jak i dla polskiego krótkofalarstwa. Jego rola w wywalczeniu możliwości postawienia pierwszego przemiennika w SP jest nie do ocenienia.
Pogrzeb odbędzie się 22.10.2020 r. o godź. 12:00 na cmentarzu przy
ul.11 listopada w Dąbrowie Górniczej.
Żegnaj Jacku ...

Zbigniew SP9UNQ
_____________________________________________________________________
SP2SWR s.k.

W dniu 19.10.2020 r. opuścił nasze szeregi po długiej ciężkiej chorobie Piotr Beifus SP2SWR. Niegdyś członek Toruńskiego OT PZK i aktywny krótkofalowiec. Pogrzeb odbędzie się 23.10.2020 r. o godz.14.00 na cmentarzu parafialnym przy ul Włocławskiej w Toruniu.
Cześć Jego pamięci!

Info. Piotr SP2JMR
_______________________________________________________________________
________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Adamowi SQ9S, Jerzemu SP8TK, Stanisławowi SQ2EEQ, Tadeuszowi SP9HQJ, Andrzejowi SP5AHT, Pawłowi SP7TEV, Andrzejowi SP9ENO, Zbigniewowi SP9UNK

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.

Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej
z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,587,628 Unikalnych wizyt