PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 8
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 40/2020 z dnia 07.10.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 40/2020 z dnia 7 października 2020 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK

XXVI KZD jest zwołany uchwałą ZG PZK na 14-15 listopada br. w ośrodku Nad Zalewem w Kobylej Górze.

Zgodnie ze Statutem PZK oraz Ordynacją Wyborczą mandaty delegatów otrzymują członkowie PZK wybrani na Walnych Zebraniach swoich OT odbytych w okresie po 16 czerwca 2019 roku czyli po uchwaleniu obowiązującej Ordynacji Wyborczej.
Wg danych Sekretariatu ZG PZK na dzień dzisiejszy delegatami na KZD są:
OT01- Jakub SQ6NEJ, Waldemar 3Z6AEF, Grzegorz SQ6WZ
OT03 -Jerzy SP7CVW
OT04- Piotr SP2LQP, Krzysztof SP2GUT
OT05- Jan SP8BPX, Bartłomiej SP8EET
OT06- Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB
OT08- Jacek SP3JB, Tomasz SP3QDM
OT09- Roman SQ2RH, Wojciech SP2ALT
OT10- Adam SP9XUM
OT11- Marek SP9UO, Andrzej SP6RTX
OT12- Michał SP9XWM, Paweł SP9OM
OT13- Dionizy SP6IEQ
OT14- Stefan SP1JJY, Janusz SP1TMN
OT15- Andrzej SP7DDD, Przemek SP7VC, Zbyszek SP7MTU
OT16- Stanisław SQ2EEQ
OT17- brak delegatów*zawołane Walne Zebranie
OT18- Adam SP8N
OT20 -Andrzej SP8AB, Radosław SQ8SET
OT21- Bolesław SP4AAZ
OT22- Zdzisław SP1II
OT23- Robert SP3SLD
OT24- Andrzej SQ5FBI
OT25- Jerzy SP5SSB, Tomasz SP5CCC, Michał SP1MM
OT26- Mariusz SQ2BNM
OT27- Sławomir SP3OKS, Bogdan SP3LD
OT28- Janusz SP9JZT
OT29- Marek SP6MN
OT31- Eugeniusz SQ9HZM, Andrzej SP9N
OT32- SP3AMO, Piotr SQ3JPV
OT35- Zbigniew Guzowski SP8AUP
OT37- Piotr SQ5PTZ
OT50- Roman SP9MRN, Andrzej SP9ENO
OT51- Leszek SP7WOL
OT73- Zygmunt SP5ELA

Na czerwono wykazano OT, które nie wybrały dotychczas delegatów.
Zgodnie z uchwaloną w dniu 5 września br. zmianą regulaminu wewnętrznego PZK o nazwie "Ordynacja Wyborcza na Krajowy Zajazd Delegatów PZK" termin przesłania materiałów po Walnym Zebraniu na którym dokonano wyboru delegatów na XXVI KZD to 35 dni przed terminem zwołania Zjazdu czyli upływa on w dniu 10 października 2020.

Info. Piotr SP2JMR

2. Publikacja materiałów ZG PZK

Protokoły z Posiedzenia ZG PZK, Prezydium ZG PZK (5/2020) oraz tekst jednolity regulaminu wewnętrznego "Ordynacja Wyborcza na KZD" zostały w dniu 6 października br. opublikowane na portalu PZK.

Protokół z Posiedzenia Prezydium ZG PZK z dnia 28.09.2020 znajduje się na portalu PZK w dziale download pod linkiem:

Protokół z Posiedzenia ZG PZK z dnia 5 września 2020 jest opublikowany w dziale download pod linkiem:

Regulamin wewnętrzny PZK o nazwie rOrdynacja Wyborcza na KZD PZK 2020r1;, tekst jednolity oraz poprzednie wersje tego regulaminu są opublikowane w dziale download pod linkiem:

Część działu download w której są opublikowane ww. materiały jest dostępna tylko dla zalogowanych na portalu członków PZK.

Zostały także opublikowane zaktualizowane i skorygowane przez Administratora SI z wykazy OH i ZOH.


Info. Zygmunt SP5ELA

3. Wystawa z okazji 90 rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców

W ramach zakończenia obchodów 90 rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 5 października 2020 r. o godzinie 13.00 została uroczyście otwarta wystawa "90 lat Krótkofalarstwa Polskiego". Jest to zbiór niecodziennych eksponatów i będzie go można oglądać do końca 2020 r.
w Muzeum Techniki w Opatówku k/Kalisza. Ekspozycja obejmuje dokumenty, fotografie oraz zabytkowe urządzenia używane przez krótkofalowców na przestrzeni dziewięćdziesięciu lat tj. od 1930 roku do czasów współczesnych.
W ramach wystawy działa również część multimedialna w formie prezentacji zdjęć, filmów i nagrań dźwiękowych. Materiały z wystawy trafią także do wirtualnego Muzeum Krótkofalarstwa Polskiego w Internecie.

Projektowi patronuje Prezes PZK oraz Klub OTC PZK, a koordynatorem jest Kol. Bogdan Szkudlarek SP3LD

vy 73! Bogdan SP3LD

Migawki z wystawy widoczne w wersji PDF.

4. Walne Zebranie Bydgoskiego OT PZK - OT04

W dniu 1 października br. o godz. 17.15 w drugim terminie obyło się Walne Zebranie Bydgoskiego OT PZK. Sali na zebranie użyczył nam Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP (dawny Klub POW). W Zebraniu uczestniczyło 22 na 108 członków OT04, a więc frekwencja wyniosła 20,4%. Poza sprawozdaniem z działalności OT za ostatni okres, Walne Zebranie wybrało 2 delegatów na KZD.
Zostali nimi: Piotr SP2LQP oraz Krzysztof SP2GUT.

Info. Piotr SP2JMR

5. Walne Zebranie Warszawskiego OT PZK - OT25

W dniu 3 października 2020r w II terminie o godzinie 10:00 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Uczestniczyło 15 członków co stanowi 6,5% z ogólnej sumy 231 członków. Wybrano 3 delegatów i 2 zastępców delegatów na krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców.

Delegaci:

Jerzy Szawarski - SP5SSB
Tomasz Ciepielewski - SP5CCC
Michał Brenek - SP1MM

Zastępcy Delegatów:

Jan Sobieszczuk SP5FHF
Marian Lisowski SP5CNA

Info. Jerzy SP5SSB

6. Walne Zebranie Staropolskiego OT PZK - OT51

Zebranie odbyło się w dniu 3 października br. o godzinie 10.30 w drugim terminie w siedzibie Klubu SP7PFD w Starachowicach przy ul. Granicznej 5.
Jedynym punktem był wybór delegata na XXVI KZD, którym został Leszek Łokaj SP7WOL. Zastępcami Delegata zostali wybrani Waldemar Zelga SP7GXP oraz Stanisław Becher SP7CXV.

Info. Paweł SP7SP prezes SOT PZK

7. Po Walnym Zebraniu Toruńskiego OT PZK - OT26

Zjazd odbył się w dniu 3 października w Wąbrzeskim Domu Kultury. Obecność wyniosła 23,3% stanu członków oddziału. Na dzień dzisiejszy OT26 ma 90 członków. Na zjeździe oprócz złożenia sprawozdania z pracy oddziału za półtora roku, wybraliśmy delegata na KZD i jego zastępcę.
Delegatem został wybrany Mariusz SQ2BNM, a zastępcą Tomasz SP2DMX.

Info. Gabriel SP2FMN Prezes TOP

8. Przygotowania organizacyjno-techniczne do Wirtualnej Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 2020

W dniu 04.10.2020 r. odbyła się przygotowawcza sesja treningowa on-line dla uczestników Wirtualnej Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 2020 (VGC IARU R1 2020).
Pierwotnie, zaplanowana w dniach 10-17.10.2020 r. Konferencja Generalna 1. Regionu IARU
miała się odbyć w mieście Nowy Sad w Serbii. Jednak na okoliczność trwającej sytuacji pandemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, pierwsza część przedmiotowej Konferencji odbędzie się zdalnie w dniach 11-16.10.2020 r. jako Wirtualna Konferencja Generalna 1. Regionu IARU 2020, a jej część druga - dotycząca spraw osobowych i ogólnostrategicznych - ma odbyć się w 2021 r. w tradycyjnej formie (pełne informacje dostępne są pod poniższym adresem). https://conf.iaru-r1.org/
Zrealizowana sesja treningowa stanowiła "techniczno-organizacyjną próbę generalną" dla organizatorów i wszystkich uczestników VGC IARU R1 2020 (delegaci, obserwatorzy, konsultanci, goście specjalni itp.). Sesję przeprowadzono z wykorzystaniem platformy do pracy zdalnej pn. GoToMeeting oraz systemu do głosowań on-line pn. NemoVote. Moderatorami sesji byli Koledzy Don Beattie G3BJ oraz Hans Blondeel Timmerman PB2T - odpowiednio Przewodniczący oraz Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU.
Ogółem, na 251 uprawnionych do udziału uczestników VGC IARU R1 2020,
w niedzielnej sesji treningowej wzięło udział ok. 120 osób (sesja ta zostanie powtórzona w najbliższą sobotę).
Jako Reprezentanci Polskiego Związku Krótkofalowców i jednocześnie Delegaci na VGC IARU R1 2020 - udział we wspomnianej sesji szkoleniowej wzięli następujący Koledzy:

1) Tomasz Ciepielowski SP5CCC (Prezes Polskiego Klubu UKF - Stowarzyszenia Miłośników Łączności na Falach Ultrakrótkich),
2) Marek Kuliński SP3AMO (KF Manager PZK),
3) Marek Bury SP1JNY (Manager PZK ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej - EMC),
4) Paweł Zakrzewski SP7TEV (Oficer Łącznikowy IARU - PZK).

Już teraz chciałbym Wszystkim Kolegom bardzo serdecznie podziękować za wkład pracy oraz całe zaangażowanie związane z udziałem Przedstawicieli PZK w Wirtualnej Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 2020!

Najlepsze 73, Paweł SP7TEV

9. Konferencja Generalna IARU R1, Część Wirtualna - Komitet KF - (C4)

Stały Komitet KF R1 IARU (C4) zajmuje się sprawami obejmującymi częstotliwości poniżej 30 MHz. Tzn. od fal krótkich do doświadczalnej pracy na falach średnich i długich. Zakres tematów na tej Konferencji oraz zakres prac zespołów tematycznych w ramach Komitetu C4 obejmie sprawy:
1. Band Plan KF - w zakresie częstotliwości EMCOM, emisji szerokopasmowych w paśmie powyżej 29 MHz, harmonizacja trybów pracy w pasmach KF w R1,2,3, ustalenie wycinków pasm dla rozwijających się emisji wąskopasmowych [FT8, FT4]
2. Grupa Systemu Monitoringu pasm - wybór nowego Przewodniczącego Grupy IARU MS R1, zmiana systemu trybu rejestracji naruszeń pasm amatorskich przez innych użytkowników.
3. Analogowe i cyfrowe tryby transmisji - ujednolicenie definicji, określenie szerokości pasm pracy.
4. Telegrafia - CW, jako Światowe Dziedzictwo Kulturowe - wpisanie w ramy krajowych rejestrów dziedzictwa kulturowego.
5. Eksperymenty szerokopasmowe w pasmach KF - wybranie szerokości pasma do eksperymentów, wyznaczenie segmentów pasm do prowadzenia eksperymentów.
6. Koordynacji stacji automatycznych i Radiolatarni - sprawa pokrycia siecią Beaconr17; ów kontynentu Afrykańskiego w dolnych pasmach KF.
7. Procedury operatorskie - zwrócenie uwagi na ich zachowanie podczas prowadzenia łączności.

Nadchodzący słoneczny cykl daje specjalne wyzwania dla każdego nas.
Jak będziemy w stanie spotkać się z wzrastającym ruchem na pasmach,
w ograniczonym zakresie częstotliwości?
Jak możemy zapewnić niezakłóconą koegzystencję tradycyjnych trybów pracy
i cyfrowych transmisji dla szerszego pasma pracy?
W którym kierunku krótkofalarstwo rozwinie się w niedalekiej przyszłości
i w dalszej perspektywie czasowej?
Jakie znaczenie będą mieć stacje zdalne w przyszłości?
Jedna rzecz jest pewna: temat fal krótkich nie jest, ani nudny, ani staromodny.

KF Manager PZK, Marek SP3AMO


II Wydarzenia

10. Ćwiczenia SPEmCom w rozszerzonej formule

W dn. 28.09.2020 r. o godz. 20.00 czasu lokalnego odbyły się jak zwykle cotygodniowe ćwiczenia - testy łączności SP-EMCOM PZK. Stacją bazową była wyniesiona w teren SP7CZK/p (Wojew. Wydz. Bezp. i Zarz. Kryz.) z operatorem SP7WME. Szkoda tylko, że z okręgu 7 stacji było stosunkowo niewiele. Z reguły najsilniej reprezentowane są stacje z okręgu 8 - brawo Przemek SQ8NYB. Te, bieżące ćwiczenia odbiegały nieco od dotychczasowej konwencji, gdyż udział w nich wzięli również wytypowani przez dowództwo WOT żołnierze z 9, czyli Łódzkiej Brygady OT z którymi rćwiczyli: SP7WME i SP7TW, a zdalnie daleko idącej pomocy udzielił Mirek SP7NHS, oraz z 8 Brygady Kujawsko-Ppomorskiej, gdzie nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwali koledzy z toruńskiego klubu SP2TMT pod dowództwem Mariusza SQ2BNM. W ćwiczeniach był też zaplanowany udział 7 Brygady z Gdańska, która już zdążyła przygotować teren, ale wirus pokrzyżował plany i odwołali swój udział. Ćwiczenia z Ich udziałem odbędą się w innym terminie. Przed ćwiczeniami, przez ok. 4 godziny odbywało się bardzo mocno skrócone, wstępne szkolenie, połączone z nauką przezwyciężania strachu przed mikrofonem. Oprócz tego przedstawiłem podstawowe zasady rozchodzenia się fal radiowych i najprostsze techniki wykonania anteny. Wojsko robsłuchało się z radiem, dowiedzieli się także, na co zwracać szczególna uwagę, jakie są podstawowe zasady nawiązywania łączności i - co najważniejsze - zauważyli wyższość naszej "sztuki radiowej". Potraktowaliśmy te zajęcia jako pilotażowe, mające na celu wyłonienie do dalszych szkoleń tych, którzy rzeczywiście się tym zainteresują i będzie Ich można później wykorzystać do budowy mieszanej sieci łączności. Następne zaplanowane w tym stylu ćwiczenia odbędą się 19 października, 16 listopada i 7 grudnia br.

Zdjęcia widoczne w wersji PDF
Szczególne podziękowania należą się tutaj dla Dowództwa 9 Brygady WOT za udostępnienie i przygotowanie terenu do ćwiczeń oraz za zabezpieczenie technicznie całego przedsięwzięcia.

Info. i foto. Krzysztof SP7WME

11. SP3RN w eterze

26 września po raz kolejny, na zaproszenie komitetu obchodów Maksymilianaliów OT-15 uruchomił stację okolicznościową SP3RN na terenie klasztoru w Niepokalanowie. Stacja pracowała pod znakiem, którego nie do końca legalnie używał przed wojną Maksymilian Kolbe, obecnie już jako święty i patron krótkofalowców na całym świecie. Na miejscu udzielono nam daleko idącej pomocy przy wieszaniu anten i organizacji miejsca do pracy radiostacji. Warunki odbioru nie były luksusowe, bo smog radiowy z wszechobecnych przetwornic dawał wskazania S9+10dB, jednak udało się zrobić wiele łączności fonicznych, w tym zagranicznych. Operatorami byli SP7WME, SQ7RF, SP7WMN i gościnnie SQ5NAP. Na CW wspomagał nas Henryk SP9JPA.

Foto (widoczne w PDF) oraz info. Krzysztof SP7WME

12. "Moja przygoda z radiem"

Konkurs z okazji 90 lecia PZK zakończony. Na konkurs wpłynęło siedem prac, które zostały opublikowane na stronie Old Timer Klubu pod adresem www.spotc.pzk.org.pl w zakładce prace konkursowe.
Ocenę nadesłanych prac, a zatem ostateczne rozstrzygnięcie konkursu pozostawiamy czytelnikom. Znęcamy do odwiedzenia naszej strony i oddawania głosów na wybrane prace. Każdy głosujący będzie miał do dyspozycji 10 punktów które może przyznać wg uznania na wybrane prace. Informację o przyznanych punktach należy przesłać na adres mailowy klubu w terminie do końca roku 2020. Na podstawie waszych głosów przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu. Życzymy miłej lektury oraz oczekujemy waszych ocen.

Grzegorz SP3CSD

13. Krótkofalowcy na Gedanii

W dniach 30.08-1.09.2020 r. SP1MM/mm Michał i SP7ZEG/mm Piotr pracowali z pokładu Małego Stateczku Żaglowego Gedania. To przydomek jaki niespełna 24 metrowemu, stalowemu szkunerowi, sztakslowemu, nadał bosman dyżurny portu Ustka w korespondencji radiowej z jednym z naszych ORP - i tak zostało. Małego, bo tylko 24m i tylko 60 ton "żywej" wagi - ale to już są niezwykle dogodne warunki do pracy radiostacji amatorskiej. Pracowaliśmy pół-przenośnie z kajuty kapitańskiej używając radiostacji FT-891 zasilanej przez, specjalnie zakupiony do tego celu akumulator, co dało nam niezwykle ciche warunki. Antena EFHW na pasmo 20m podniesiona na stałe na fale technicznym z grotmasztu wytrzymała tylko 3 dni, ponieważ sztormowe warunki, a przede wszystkim spore zafalowanie przy wyjściu Peenemünde wyszarpało transformator - cóż mamy wnioski konstrukcyjne na przyszłość. Efekty to prawie 200 łączności, najdalsze (z Południowego Bałtyku): Chiny, Rep. Południowej Afryki, Arabia Saudyjska (ze stacją mobilną), Kuwejt, Gruzja oraz co bardzo cieszy kilka stacji z Polski. Co tylko pokazuje, że propagacja w minimum słonecznym jest kapryśna, ale pasma są ciche tylko dopóki nie zawołasz CQ. Mam nadzieję, że wirus w koronie pozwoli nam w przyszłym roku poprowadzić rejsy za koło polarne i stamtąd także będziemy wołać.

73 de SP1MM/SP0M Michał


14. Informacje o sukcesach SP9KDA na stronie powiatu

Na stronie internetowej Powiatu oleskiego zamieszczane są sukcesywnie informacje o działalności Oleskiego Klubu Krótkofalowców SP9KDA. Te informacje przyczyniają się nie tylko do propagowania krótkofalarstwa i informacji o nim, ale też przekładają się wprost na ilość osób chętnych do uczestnictwa w działalności klubowej. Ten sposób zabiegania o nowych członków polecam wszystkim OT i klubom, w których coś wartego propagowania się dzieje. Przecież w każdym powiecie jest taka strona, lub nawet czasopismo drukowane. Przykład poniżej.
http://powiatoleski.pl/3460/olescy-krotkofalowcy-najlepsi.html

Krzysztof SP6DVP


15. Praca z latarni w CQWWDX Contest RTTY

Link do filmu z Niechorza: https://youtu.be/tnHOtghdo0E

Z latarni morskiej w Niechorzu pod znakiem SN1LH pracowała polsko-niemiecko-ukraińska grupa uczestnicząc w CQ WW RTTY DX CONTEST w składzie: SP1EG - Wiesław- pomysłodawca i organizator aktywności DM5WF - Frank, SP1C - Jarek, SP5UT ex UR5UT - Czesław, SQ1FYY --Sławek.

Info. Jarek SP1C

16. Spotkanie w UM w Chojnie

W dniu 28 września w Urzędzie Miasta Chojna odbyło się spotkanie przedstawicieli klubu SP1KZE i zarządu ZOT PZK z Panią Burmistrz Chojny Barbarą Rawecką i Jej zastępcą Marcinem Pisanko oraz Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich działalności gospodarczej i Organizacji Pozarządowych Panem Jerzym Ostrowskim.
Klub krótkofalowców reprezentowali koledzy Marek SQ1NXW Jerzy SP1IWC Wiesław SQ1BHH, zarząd ZOT PZK reprezentowali prezes ZOT Janusz SP1TMN oraz skarbnik Kamil SQ1M.
W czasie spotkania rozmawiano o działalności Chojeńskiego Klubu Krótkofalowców PZK SP1KZE oraz organizacji spotkania integracyjnego w 2021 roku na lotnisku w Chojnie, organizowanego przez klub przy wsparciu zarządu ZOT PZK pod patronatem Pani Burmistrz. W czasie spotkania Pani Burmistrz wręczyła przedstawicielowi klubu zakupiony przez Urząd Miasta transceiver YESU FT 991.
Prezes ZOT PZK podziękował Pani Burmistrz za dotychczasowe wspieranie działalności klubu SP1KZE wręczając pamiątkowy grawerton ufundowany przez ZG PZK.

Info. Janusz SP1TMN


III. Sport

17. Wiadomości nie tylko DX-owe

SM - Szwecja IOTA EU-177. Waldi SP7IDX w okresie od 10 do 17 października 2020 roku będzie aktywny jako SM/SP7IDX ze szwedzkiej wyspy Stora Alo-Boko OOSTERGOTLAND COUNTY IOTA EU-177.
Wyjazd stricte wędkarsko r12; radiowy. Planuje być aktywny na SSB i FT8 od 40 do 10 m. Zabiera antenę Hexbeam i HyEndFed 40/30m + radio SunSDR2 DX
+ PA EXPERT 1,3.

5U - Niger . Adrien F4IHM pracuje jako misjonarz w Niamey, skąd będzie aktywny jako 5U4IHM na FT8. QSL via F4IHM.

A9 - Bahrian. Z okazji Światowego Dnia Poczty od 5 do 9 października na pasmach usłyszymy A91WPD (World Post Day). QSL via EC6DX.

J8 - St. Vincent
Mac 8P5AB od 10 października będzie nadawać jako J88/8P5AB.
Na pasmach będzie słyszany do 3 grudnia. QSL via znak domowy.

JD1 - Minami Torishima:
Take JG8NQJ/JD1 do stycznia 2021 r. przebywa na Minami Torishima OC-073, WW Loc. QL64xg, JCG 10007. QSL via JA8CJY.

JW - Spitsbergen EU-026
Halvard LA7XK, Erling LA6VM i Just LA9DL będą aktywni jako JW7XK, JW6VM i JW9DL od 7 do 12 października 2020 r. W planie udział w SAC SSB Contest jako JW5X. QSL via znaki domowe, JW5X via LA5X.

OE - Austria
Członkowie United Nations Contest DX Club 4U1A obchodzą 75 rocznicę Organizacji Narodów Zjednoczonych. W związku z powyższym na pasmach są słyszani pod znakiem 4U75A. QSL via UA3DX.

PJ2 - Curacao
Angelo PJ2AFM, Carlo PJ2CF i Sergio PJ2SM używają znaku PJ2C z okazji 10 rocznicy rozłączenia Antyli Holenderskich. QSL via EC5AHA.

Z6 - Kosowo
Wolf DM2AUJ, Guenter DL2AWG, Peter DL3APO, Rainer DL2AMD, Werner DJ9KH i Franz DL9GFB od 15 do 28 października będą QRV jako Z66DX z Kosowa.
QSL via ClubLog OQRS, LoTW, DL2AWG. http://www.z66dx.de/

Zawody 10 - 11 października 2020 roku
Oceania DX Contest CW:
http://www.oceaniadxcontest.com/OCDX-2020-Official-Rules.pdf
Scandinavian Activity Contest SSB: https://www.sactest.net/blog/rules/
SP CW Contest: https://pga-zawody.pzk.pl/articles.php?article_id=14

Wyniki zawodów:
EU HF Championship Contest 2020 http://lea.hamradio.si/scc/euhf/2020/euhfc20.htm
CQ WW RTTY 2020 https://cqwwrtty.com/raw.htm

EF8R zwycięzcą CQWW CW 2019 https://www.youtube.com/watch?v=LfgPwuo6EgU&t=3s

Pozdrawiam Adam SQ9S

18. Stacja 4U75UN

To stacja szczególna, bo stacja pracująca z podmiotu DXCC (DXCC Entity) 4U United Nations HQ. Stacja 4U75UN jest czynna na wszystkich pasmach, głównie na tych na których jest propagacja.
Znak 4U75UN jest używany dla uczczenia 75 rocznicy Narodów Zjednoczonych i Zgromadzenia Ogólnego UN.
Zgromadzenie Ogólne UN (The General Assembly), zostało założone w roku 1945 pod auspicjami Narodów Zjednoczonych (Karta Narodów Zjednoczonych) i jest głównym Organem UN, wielostronną umową międzynarodową powołująca do życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych. UN skupia delegacje wszystkich państw członkowskich w celu zbadania kwestii międzynarodowych.

ONZ obchodzi 75. rocznicę swojego istnienia w czasie wielkich zakłóceń na świecie, spotęgowanych przez bezprecedensowy światowy kryzys zdrowotny o poważnych skutkach gospodarczych i społecznych. COVID-19 jest wyraźnym przypomnieniem potrzeby współpracy między osobami, sektorami i pokoleniami.

QSL do stacji 4U75UN via HB9BOU. Znak 4U75UN do systemu LoTW zostanie dodany wkrótce. Znak 4U75UN jest aktywowany w systemie Clublog / Logsearch i w OQRS.
Karty QSL stacji 4U75UN są zamówione, przetwarzanie zgłoszeń i wysyłka kart QSL rozpocznie si po otrzymaniu kart QSL z drukarni.
Informacja i tłumaczenie tekstu z QRZ.com

Zygi SP5ELA

Od kilku dni działa na stacji operator zawzięcie nadający na FT8 w pasmie 60M.
Tak wygląda screen-shot pulpitu programu WSJT-X stacji klubowej SP5PBE
z realizacją QSO na FT8 w pasmie 60m ze stacją 4U75UN. Ilustracja widoczna w wersji PDF

19. Inne aktywności UN związane z rocznicą 75 lat United Nations.

PA75UN Celebrating 75 years United Nations, October, 24th 2020.

4U75A operated by the 4U1A team in Vienna, Austria.

Info: SP5ELA

20. Najbliższe zawody UKF -owe

UKF - zawody
W najbliższym czasie:
ARRL EME Contest 6m...23cm - sobota/niedziela, 10-11 październik, 00:00 - 23:59 UTC, Regulamin: http://www.arrl.org/eme-contest

SPAC - 432 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 13 październik 2020, godz. 17:00-21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
SPAC - 70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 15 październik 2020, godz. 17:00 - 21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

info. Stanisław SQ2EEQ

21. Dyplomy "po włosku"

Nasz kolega Paolo Corsetti IK3GER zdobywca wielu światowych dyplomów jest też dumnym posiadaczem kilkudziesięciu dyplomów wydawanych w SP. Tak procentują lata pracy w eterze i wysoki poziom operatorski. Jest on także pomysłowym wydawcą wielu atrakcyjnych i co ważne bezpłatnych dyplomów. Jeden z nich widoczny w  wersji PDF

Regulaminy oraz informacje o sposobach zgłaszania na: http://www.ik3ger.it/awards_page1.html
Paolo zaprasza, a my przyłączamy się do tych zaproszeń życząc łowcom powodzenia.

73 Piotr SP5PB

*Zapraszamy kolegów do dzielenia się informacjami o ciekawych także egzotycznych dyplomach zdobytych dawniej jak i tych aktualnych. Prosimy
o wspomnienia, regulaminy i linki.

IV. Technika

22. Satelity - ISS

ISS nadaje obrazy SSTV jeszcze do 8go października.
http://www.southgatearc.org/news/2020/october/iss-sstv-october-4-8.htm#.X3nea3XgrIU
Przykładowo - użyteczne przeloty nad Warszawą:
Dla posiadaczy anten pionowych najlepsze będą przeloty o dużej elewacji. Odbiór jest łatwy, wystarczy radio FM i dowolna antena. Jak satelita się zbliża to najlepiej odbieramy na 145803 kHz, jak się oddala to korygujemy 145797.
Dowolna aplikacja SSTV sobie poradzi, tryb odbioru jest PD120, ale ustawienie AUTO też działa. Niektórzy odbierają obrazy przykładając mikrofon PC do głośnika, a nawet na aplikacji na telefon... Przelot trwa ok. 10 minut, zawsze przynajmniej jedno zdjęcie da się odebrać w całości.
--
73 Mirek SP5GNI

V. Informatyka
___________________
VI. Prawo i przepisy

VII. Humor w PZK

23. Humor od SQ9NIL, SQ9ENH/SQ5JUP i SP8TK

Humor i ilustracje widoczne w wersji PDF

Humor także dzięki uprzejmości Jerzego SP8TK widoczny w wersji PDF

VIII. Silent Key's

_________________________________________________________________________
SP5AHR S.K.

Mieczysław Bułtowicz ur. 1935 r. SP5AHR nie żyje. Zmarł po krótkiej chorobie 01.07.2020 r. Warszawiak, był wieloletnim członkiem PZK i OT25.

Informacja przekazana przez Rodzinę Mietka (H.B.)

Zygmunt SP5ELA
_________________________________________________________________________
SP5CNR S.K.

W dniu 29 września 2020 r. odszedł od nas kolega Zygmunt Wlazło SP5CNR. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 8.10.2020 o godzinie 12:00 w kościele
św. Karola Boromeusza w Warszawie. Wyrazy współczucia dla rodziny
z powodu utraty najbliższej osoby składa Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Informację przekazał Tomek SQ5JRE

______________________________________________________________________
SP3OEH S.K.

5 października 2020 r. zmarła Basia SP3OEH, żona Juliana SP3PL, mama Sary SQ3PL. W latach 80-tych XX wieku pracowała w sekretariacie Poznańskiego ZW PZK. Instruktor i wychowawca pokolenia krótkofalowców z kręgu Klubu SP3POZ, do dziś wielu z nich jest aktywnych.

(Z rąk Basi SP3OEH odbierałem swoją pierwszą licencję nadawczą SP3SLU w roku 1988 w siedzibie Poznańskiego ZW PZK).

Info. Jurek SP3SLU
__________________________________________________________________________
________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Adamowi SQ9S, Jerzemu SP8TK, Stanisławowi SQ2EEQ, Krzysztofowi SP6DVP, Jurkowi SP5SSB, Pawłowi SP7SP, Jurkowi SQ2NIA, Krzysztofowi SP7WME, Markowi SP3AMO, Gabrielowi SP2FMN, Piotrowi SP5PB, Michałowi SP1MM, Grzegorzowi SP3CSD, Robertowi SQ9ENH, Piotrowi SQ5JUP, Mirkowi SP5GNI, Jankowi SQ9NIL, Tomkowi SQ5JRE.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej
z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,635,472 Unikalnych wizyt