PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 11
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 36/2020 z dnia 09.09.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 36/2020 z dnia 9 września 2020 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie ZG PZK 05.09.2020

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w dniu 5 września br. przy ul. Grochowskiej 262 w Warszawie odbyło się Posiedzenie ZG PZK.

Po powitaniu miał miejsce uroczysty akcent, którym było wręczenie nagrody za I miejsce w grupie stacji klubowych w zawodach "Dni Morza 2020" Prezesowi radioklubu SP1KIZ - SN1K Zdzisławowi SP1II.

1. Po sprawach proceduralnych ZG PZK przyjął protokół z Posiedzenia ZG PZK z 07 grudnia 2019 r.

2. Prezes PZK w swoim wystąpieniu omówił sytuację w Prezydium ZG PZK oraz poszczególne posiedzenia Prezydium począwszy od 2 września 2019 roku oraz zmiany w składzie Prezydium. Prezes wymienił sprawy które załatwiliśmy w ostatnim okresie w tym: ochronę znaku PZK, uruchomienie ponowne instalacji LogSP. Prezes wspomniał o przygotowaniu do XXVI KZD. Prezes powiedział o konieczności zmiany pokoleniowej we władzach wybranych na KZD. Z kolei omówił sprawy zakłóceń na falach radiowych i działalności UKE, a właściwie jej braku w temacie ochrony naszych pasm. Kończąc swoje wystąpienie zachęcił do konkretnych dyskusji na liście dyskusyjnej i po za nią.

3. Posiedzenie uczciło minutą ciszy śp. Jerzego Jakubowskiego SP7CBG, który opuścił na zawsze nasze szeregi podczas sprawowania funkcji Przewodniczącego GKR. Piotr SP2JMR wspomniał śp. Jerzego, jego działalność i osiągnięcia.

4. Wystąpienie Przewodniczącego GKR Zdzisława SP1II było nacechowane krytycyzmem w stos. do byłego przewodniczącego GKR Jerzego HF1D. Również z dezaprobatą odniósł się do działalności byłego skarbnika PZK, a w szczególności do skutków przeniesienia w 2016 roku księgowości do biura finansowego w Warszawie, co zaszkodziło wizerunkowi PZK. Stwierdził także, że do połowy 2019 roku prezydium zajmowało się w większości odpieraniem zarzutów wymyślonych przez byłego przewodniczącego GKR.
Ogólnie, wystąpienie Przewodniczącego GKR było nacechowane ogromną troską o jakość i przyszłość naszego środowiska oraz o rolę w nim Polskiego Związku Krótkofalowców.

5. W kolejnym punkcie Posiedzenia ZG PZK podjął uchwałę o zwołaniu XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, który odbędzie się w dniach 13-15 listopada 2020 r. w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym "Nad Zalewem" przy ul. Tetmajera 4 w Kobylej Górze (kod pocztowy: 63-507).

6. ZG PZK po zreferowaniu spraw finansów przez Skarbnika PZK przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz podjął uchwałę o przeznaczeniu kwoty nadwyżki bilansowej 156338,89 zł na zwiększenie przychodów w następnym roku obrotowym (tj. 2020).

7. Skarbnik PZK omówił bieżącą sytuację finansową PZK określając ją jako bardzo dobrą.

8. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców podjął uchwały o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców następujących Kolegów:

- Stanisława Grzędy SP3IBS
- Piotra Markowskiego SP2AYC
- Andrzeja Janeczka SP5AHT
- Marka Kulińskiego SP3AMO
- Janusza Tylkowskiego SP1TMN
- Kazimierza Drzewieckiego SP2FAX
- Stanisława Bechera SP7CXV

9. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców podjął uchwałę o odznaczeniu Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców następujących Kolegów:

- Andrzeja Szumilasa SP8IPN
- Henryka Jegłę SP9FHZ
- Artura Służałka SQ9BDB
- Józefa Klaczaka SQ9EJ
- Wiesława Postawkę SQ9V
- Bolesława Witkowskiego SP9REP
- Dariusza Karcza SQ7FPD

10. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców podjął uchwałę o zmianach w "Regulaminie opłacania składek PZK" dotyczących dopuszczenia systemu elektronicznego do prowadzenia ewidencji składek.

11. Zarząd Główny Polskiego Związku podjął uchwałę o zmianie w regulaminie wewnętrznym o nazwie "Ordynacja Wyborcza na Krajowy Zajazd Delegatów PZK", wydłużając czas na zgłaszanie delegatów przez OT z 60 na 35 dni przed KZD.

12. Prowadzący omówił sprawy do dyskusji. Zgłosił się Marek SP5LS, który ustosunkował się do wystąpienia Przewodniczącego GKR. Marek zaprzeczył negatywnym informacjom na temat swojej działalności podkreślając jako swoje osiągniecie poprawę sytuacji finansowej PZK. Wybór biura księgowego był dokonany kolektywnie w składzie 3Z6AEF i SP5LS i był podyktowany wcześniejszą współpracą tegoż z OT25 w naprawie finansów tego OT.
W związku z tym istniała przesłanka, że to biuro będzie odpowiednie do naszych potrzeb.

13. ZG PZK dokonał zmiany likwidatora OT 49 (NR 35, OT-NR 35 w KRS) "Oddziału Terenowego PZK im. Mikołaja Kopernika" powołując Stanisława SQ2EEQ na tę funkcję.

Na zakończenie Posiedzenia Prezes PZK omówił bieżące funkcjonowanie PZK, przygotowania do KZD, prace nad Statutem i przepływ informacji. Zaapelował o materiały do "Krótkofalowca Polskiego".

Posiedzenie bardzo sprawnie prowadził Piotr SP2LQP, członek ZG PZK z ramienia OT04. Posiedzenie ZG PZK trwało łącznie ok 5 godzin.

W Posiedzeniu uczestniczyło 34/34 członków Zarządu Głównego czyli frekwencja wyniosła nieco ponad 70%.

Info. Piotr SP2JMR

*W wersji PDF widoczne zdjęcia

2. Walne Zebranie Dolnośląskiego OT PZK

Na dzień 12 września br. na godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Ośrodka Postaw Twórczych przy ul. Działkowej 15 we Wrocławiu zostało zwołane Walne Zebranie Członków OT01. Poza sprawozdawczością oraz informacjami dla Członków i sympatyków OT01 głównym punktem Walnego Zebrania jest wybór delegatów na XXVI KZD.

Na podst. info. ZO OT01, Piotr SP2JMR


3. Walne Zebranie Wirtualnego OT PZK - OT73

Zebranie zostało zwołane na dzień 21.09.2020 r., godzina 18:00. Miejsce zebrania r11; Blizne Łaszczyńskiego, ul. Długa 31 (QTH SQ5JUP). Jedynym punktem porządku obrad WZC jest wybór delegata OT73 na KZD PZK i dwóch jego zastępców.

Info: SP5ELA

4. XXVI KZD-brak delegatów

Witam na 13-15 listopada XXVI jest zwołany Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Wg informacji w chwili obecnej nie mają wybranych delegatów nast. OT:
OT01 (zwołane Walne Zebranie) OT04, OT15, OT17, OT21, OT25, OT26, OT51, OT73 (zwołane Walne Zebranie).
Wg obowiązującej Ordynacji Wyborczej na KZD termin zgłoszenia Delegatów upływa na 7-8 października. To jest konieczne, aby sekretariat mógł powiadomić na piśmie delegatów o terminie i porządku obrad XXVI KZD wysyłając listy polecone nie później niż w dniu 9 października, co jest obligatoryjne i zapisane w Statucie PZK pod rygorem nieważności zwołania KZD.

Piotr SP2JMR


II Wydarzenia

5. Wirtualna Jodłówka Tuchowska 2020

Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 28 w Tarnowie, zaprasza do udziału w corocznym Spotkaniu Krótkofalowców "Krótkofalarska Jesień na Pogórzu" w Jodłówce Tuchowskiej. Jednak tym razem spotkanie w 2020 roku ze względu na pandemię zostanie zorganizowane wirtualnie na falach eteru, w dniach w których spotkali byśmy się w normalnej sytuacji tj.od 11.09.br. godzina 10.00 UTC do 13.09.br. godzina 12.00 UTC. Aby wziąć udział w spotkaniu i zdobyć pamiątkowy dyplom należy przeprowadzić łączności na dowolnych pasmach, dowolnymi emisjami /w tym na przemiennikach/ m.in. z wymienionymi w regulaminie stacjami. Wszystkie stacje biorące udział w spotkaniu przydzielają punkty. Więcej informacji także regulamin, patrz strona OT 28 - http://sp9pta.hamradio.pl/
Do udziału w "Spotkaniu" serdecznie zapraszamy wszystkich licencjonowanych nadawców z kraju i zagranicy.

Do spotkania w eterze. Info. Stanisław SQ9AOR

6. Odwołanie spotkania OT 22

Koleżanki i koledzy, z przykrością muszę przekazać informację o rezygnacji ze spotkania Oddziałowego planowanego na wrzesień br. w Darłowie.
Ze względu na zagrożenie COVID 19 odwołanych zostało w tym roku wiele imprez z udziałem krótkofalowców. Mieliśmy nadzieję, że uda się bezpiecznie zorganizować nasze spotkanie.
Niestety, poziom zagrożenia epidemiologicznego jest nadal wysoki i w trosce o zdrowie uczestników Zarząd OT 22 podjął decyzję o rezygnacji z planowanej imprezy.
Spotkanie to miało być okazją do wręczenia wyróżnień dla ludzi, których praca składa się na dorobek OT22. To ważne wyróżnienia, bo takimi są Medal Braci Odyńców, Odznaka Honorowa PZK.
Wręczenie ich, podziękowanie za wkład pracy, powinno odbyć się uroczyście, w gronie wielu członków Oddziału.
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będzie możliwość przeprowadzenia w tym roku Zebrania Sprawozdawczego OT22.
Koronawirus przekreślił wiele planów, miejmy nadzieję, że następny rok będzie już bezpieczny.

Jurek SQ2NIA prezes OT22

7. Biblioteka polskiego krótkofalowca

Witam Kolegów!

W załączeniu przesyłam kolejne (53) opracowanie z serii "Biblioteka polskiego krótkofalowca" z prośbą o umieszczenie w Internecie i rozpowszechnianie w każdy inny dowolny sposób jak zwykle dotąd. Z góry dziękuję za włożony w to wysiłek.

Pozdrawiam serdecznie
73 Krzysztof OE1KDA

*Archiwum BPK znajduje się na osobnym serwerze: https://bpk.pzk.org.pl
Także na serwerze klubu HF5L (z opisami): https://hf5l.pl/pdfs/

III. Sport

8. Wiadomości nie tylko DX-owe

CE - Chile
Członkowie Chilean Pacific DX Group są QRV we wrześniu jako XR210CHI z okazji 210 rocznicy Niepodległości Chile. QSL via XQ7UP.

DL - Niemcy
Do końca roku nadaje DK70DARC z okazji 70 rocznicy Deutscher Amateur Radio Club. QSL via DK5ON.

F - Francja
Tom DL1ASA nadaje jako F/DL1ASA/P z Ile de Re EU-032 od 31 sierpnia
2020 r. Następnie od 12 do 16 września usłyszmy go z Banc d'Arguin EU-159.
QSL via znak domowy.

Andre F6IGY i inni będą aktywni jako TM4IT z wyspy Tombelaine EU-156 w dniu 12 września br.

Marc F6HQP od 14 do 20 września planuje odwiedzić kilka wysp.
Usłyszymy go jako F6HQP/P z wybrzeży wysp: Segal (nie IOTA, DIFM AT046), Ilette (nie IOTA, DIFM AT121), Ledenez Vraz (EU-065, DIFM AT042),
Melon (nie IOTA, DIFM AT004) i Molene (EU-065, DIFM AT002). Do zdobycia dyplom, którego regulamin jest na stronie https://difm.org/

FJ - Saint Barthelemy
Zespół w składzie Franck FG4ST, Marco FS4WBS i Claude FS5GL będzie aktywny od 14 do 17 września jako TO0Z z wyspy St. Barthelemy Island
NA-146. QSL direct via IZ1MHY.

I - Włochy
IP1A będzie QRV od 11 do 13 września z wyspy Palmaria (nie IOTA, IIA L027).
W skład wyprawy wchodzą Alessandro IU3EDK, Andrea IU1LCU, Cristian IN3EYI i Martin IN3IBW. QSL via IU3EDK.

OK - Czechy
Przyszli adepci krótkofalarstwa w wieku od 8 do 15 lat używać będą w dniach 11-13 września znaku OL1KOTA, gdzie KOTA oznacza Kids On The Air.

OY - Wyspy Owcze
Torsten DL4APJ i Udo DL2AQI od 15 do 23 września będą nadawać ze Streymoy EU-018.
Używać będą znaków OY/DL4APJ i OY/DL2AQI. QSL via znaki domowe.
Strona wyprawy https://faroer2020.wordpress.com/

SV5 - Dodekanez
Claudio HB9OAU od 12 do 24 września będzie qrv jako SV5/HB9OAU z wyspy Karpathos EU-001. QSL via znak domowy.

VK - Australia
Od 1.09-11.11 będzie czynna stacja VI75WW2 z okazji zakończenia II Wojny Światowej.
QSL do pobrania w formacie PDF na stronie https://www.silvertrain.com.au/

VQ9 - Chagos
Bob DU7ET leci do Diego Garcia AF-006, gdzie przez około 5 miesięcy będzie pracować jako radiowy oficer na statku. W planach aktywność pod znakiem VQ9ET. QSL direct via DU7ET.

UR - Ukraina
Do końca września nadaje EN370LL z okazji 370 rocznicy miasta Lubotyń.
Regulamin dyplomu na stronie http://www.uarl.com.ua/!_1_2020/award-LUBOTIN-370.html

W - USA
Od 12 do 20 września usłyszymy znaki od W6A-W6U, które będą nadawać
z miast wzdłuż historycznej autostrady US Highway 66.
Do zdobycia okolicznościowe certyfikaty http://w6jbt.org/

WA2NYC upamiętni 19 rocznicę ataku na World Trade Center.
QRV od 10 do 14 września br.

CHOTA 2020. W dniu 12 września planowana jest aktywność CHOTA (Churches and Chapels on The Air) Kościoły i Kaplice w eterze.
Wszyscy uczestnicy proszeni są o przestrzeganie regulaminów obowiązujących w zakresie dostępu do budynków publicznych i kościelnych.
Więcej informacji na stronie https://www.wacral.org/chota-2020/

Zawody 12-13 września
11.09 Zawody na Kluczach Sztorcowych https://ot15.pgk.net.pl/675.html
12.09 FOC QSO Party https://g4foc.org/qsoparty
12/13.09 WAE DX Contest SSB https://www.darc.de/der-club/referate/referat-conteste/worked-all-europe-dx-contest/en/
12/13.09 SKCC Weekend Sprintathon (WES) https://www.skccgroup.com/operating_activities/weekend_sprintathon/
12/13.09 Texas QSO Party https://txqp.net/

Erwann LB1QI i Allan EA3HSO dołączyli do Teamu planowanej na wrzesień 2021 roku wyprawy JX0X www.jx0x.com

Podobne do huraganu zjawisko r0;Derechor1; przyniosło ogromne straty antenowe u Toniego N0NI w Iowa i Victora N8OO w Luizjanie.
https://qrznow.com/two-super-stations-suffered-enormous-losses-this-august/

DX World Biuletyn nr 368:
https://www.dx-world.net/wp-content/uploads/2020/09/DX_368.pdf

Short Wave Bulletin http://www.hard-core-dx.com/swb/archive.htm
Biuletyn poświęcony nasłuchom stacji broadcastingowych na falach krótkich.

Pozdrawiam Adam SQ9S


9. SPORT - zawody

Zawody UKF, w najbliższym czasie:
SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 10 września 2020, godz. 17:00 - 21:00 UTC.
Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
SPAC-70cm MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 17 września 2020, godz. 17:00 - 21:00 UTC.
Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
SPAC-23cm MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 15 września 2020, godz. 17:00 - 21:00 UTC.
Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki prosimy wysyłać w formacie EDI na adres: http://spac.pk-ukf.pl/
Info: Stan SQ2EEQ


IV. Technika

10. Rasberry Pi i Ham Radio

Fotki na "zachętę".- w wersji PDF widoczne ilustarcje


Artykuł w języku angielskim. Dzielę się dla zainteresowanych. Autor: F4GOH r11; KF4GOH.


73, Wojtek SP3U

V. Informatyka

11. LOGSP - serwer

W czerwcu 2020 r. instalacja LOGSP została przeniesiona na osobny serwer. Powodem relokacji instalacji było przeciążenie serwera głównego. Niestety podobna sytuacja przeciążenia serwera powtórzyła się w sierpniu 2020. SP5ELA i SP8AB podjęli prace zmierzające do rozwiązania problemu. Zoptymalizowano konfigurację serwera oraz dokupiono zasoby u operatora KEI.pl. Koncepcja systemu LOGSP i oprogramowanie (SP9NJ) nie są optymalne.

Operacje udało się przeprowadzić bez wyłączania serwera LOGSP.

Info: SP5ELA

12. Tester SSL

Jakaś "agentka" o imieniu Amelia nadesłała na konto administratora propozycję umieszczenia linku na stronie PZK do testera SSL. Zapewne tego nie uczynię, ale link mogę podać, może komuś się przyda do badań.
https://www.websiteplanet.com/pl/webtools/ssl-checker

w wersji PDF widoczne ilustracje

Info: SP5ELA


VI. Prawo i przepisy

13. Konsultacje Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej c.d.

Ministerstwo Cyfryzacji zaprosiło organizacje społeczne zrzeszające radioamatorów w tym PZK na warsztaty dotyczące modelu egzaminu w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Warsztaty odbędą się w dniu w dniu 10 września br. za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams.
Agenda spotkania przedstawia się następująco:

- Koncepcja przeprowadzania egzaminów przez organizacje radioamatorskie.
- Organizacja egzaminów i uprawnienia Prezesa UKE.
- Wymagania wobec organizacji.
- Dokumenty związane z służbą radioamatorską (świadectwa, pozwolenia, pozwolenia klubowe).
- Charakter dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu (w przypadku rezygnacji ze świadectwa operatora urządzeń radiowych).

W kwestii egzaminów nasze(PZK) stanowisko, jak już częściowo informowaliśmy jest następujące:
Ogólnie jesteśmy za koncepcją zbliżoną do modelu amerykańskiego. Egzaminy powinny być przeprowadzane przez niezależnych egzaminatorów powoływanych przez Prezesa UKE spośród osób wytypowanych przez stowarzyszenia lub niezrzeszonych.

Osoba chętna do zdawania egzaminu zgłaszała by się do wybranego przez siebie egzaminatora i umawiała na egzamin. Egzaminator logowałby się do programu, którego właścicielem jest UKE. Po weryfikacji zdającego program losowałby pytania.

Pozostałe kwestie są już szczegółowe do decyzji Prezesa UKE ewentualnie w konsultacji z Polskim Związkiem Krótkofalowców jako organizacją reprezentującą nasze środowisko w relacjach międzynarodowych, w tym w IARU i pośrednio w ITU. Uważamy to za istotne ponieważ dokument wydawany przez Prezesa UKE w efekcie zdania egzaminu ma charakter międzynarodowy i jest wydawany zgodnie z rekomendacjami CEPT.

W warsztatach z Polskiego Związku Krótkofalowców udział weźmie Piotr SP2JMR.

Info. Piotr SP2JMR

VII. Humor w PZK

14. HUMOR klasyczny

I klasyka w kolejnej wersji. Ilustracje widoczne w wersji PDF

Humor dzięki uprzejmości Jurka SP8TK

VIII. Silent Key's
_______________________________________________________________________
SP4AXU s.k.

Pragniemy poinformować, że 28.07.2020 odszedł od nas Jerzy Bolesław Gaweł SP4AXU, pasjonat krótkofalarstwa, wieloletni członek Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców i Prezes Klubu Łączności LOK, aktywny na pasmach i uczestnik wielu zawodów. Swoim doświadczeniem chętnie dzielił się z młodymi krótkofalowcami.
Najbliższym oraz synowi Grzegorzowi SQ4NR składamy szczere wyrazy ubolewania. Spoczywaj w pokoju!

Zarząd Olsztyńskiego Oddziału PZK
info. Adam SP4CUF
_______________________________________________________________________
SQ7HIE s.k.

Ze smutkiem informujemy, że 22 sierpnia 2020 r. po ciężkiej chorobie w wieku 50 lat odszedł do krainy wiecznych DXr17;ów nasz kolega Jarosław Madej SQ7HIE z Niska. Jarosław posiadał licencję od drugiej połowy lat 90 tych, był bardzo aktywny na UKF, a potem również na KF. Członek PZK w OT03 następnie OT33 i OT18, członek klubu SP7KKX ze Stalowej Woli. Uczestnik i zwycięzca wielu zawodów krótkofalarskich UKF i KF. Posiadacz licznych dyplomów i nagród za zajęte miejsca w zawodach UKF oraz KF. Jarosław SQ7HIE był popularyzatorem krótkofalarstwa zawsze miły, uśmiechnięty, z poczuciem humoru.
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 25 sierpnia 2020 r. na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Nisku.

Jarek, będzie nam Ciebie brakowało!

Info. Dariusz SQ7FPD
________________________________________________________________________
Zmarł Adami Drzewoski ps. "Benon".

Uhonorowany w czerwcu 2019 roku Medalem im. Braci Odyńców.
Z uzasadnienia wniosku SP3LD. Przed wybuchem II wojny światowej Adam należał do Klubu Krótkofalowców Harcerstwa Chorągwi Warszawskiej - był nasłuchowcem.
W konspiracji od 1939 r. r11; Szare Szeregi - 5. WDH. Od marca 1943 r. w komórce wywiadowczej Wd-68 ("Agaton") w ramach II Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej.
W pracowni radiotechnicznej zajmował się naprawą radiostacji zrzutowych i sprzętu łączności, równolegle zatrudniony w zakładach Philipsa na ul. Karolkowej w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Pięść" - pluton "Agaton". Od września 1944 r. w plutonie osłony KG AK - kompania "Łącz 59" Adam Drzewoski ps. "Benon" w drugim miesiącu Powstania przechodzi do Śródmieścia Południowego, gdzie w budynku centrali telefonicznej zwanej Małą Pastą przy ul. Piusa XI numer 19 zajmuje się nasłuchami radiowymi głównie z Londynu na potrzeby Komendy Głównej Armii Krajowej. Następnie w niewoli r11; jeniec obozu Stalag 344 Lamsdorf, przeniesiony do Stalagu VII A Moosburg. W latach 1945-1947 żołnierz II Korpusu Polskiego we Włoszech. Po powrocie do kraju ukończył Politechnikę Warszawską. Od 1948 r. pracował w Polskim Radio, od 1958 r. w Spółdzielni "Veriton". Awansowany po wojnie do stopnia kapitana WP Adam Drzewoski w okresie powojennym utrzymywał kontakty z krótkofalowcami, między innymi wspomagał prace związane z budową repliki radiostacji "Błyskawica" i "Burza". Brał udział w programach emitowanych przez replikę "Błyskawicy" z terenu Muzeum Powstania Warszawskiego co roku w obchodach rocznicowych dniu 8 sierpnia w paśmie 40. metrowym emisją AM.
Wsparcie przez Adama wielu inicjatyw krótkofalarskich w ramach współpracy ze środowiskiem powstańców warszawskich oraz Muzeum Powstania Warszawskiego jest ostatnim powodem przyznania ww. medalu niezależnie od jego służby dla naszego kraju.

Info: Zygmunt SP5AYY, SP5ELA (foto)
_________________________________________________________________________
SP2CWO S.K.

W dniu 9 września br. po krótkiej chorobie w wieku 70 lat odszedł od nas na zawsze do krainy wiecznych dx`ów Kolega Józef Czelej SP2CWO, emerytowany podpułkownik łączności Wojska Polskiego, wieloletni członek PZK. Swoją pierwszą licencję II kat. i znak SP8CWO zdobył, jako uczeń szkoły średniej. Po zakończeniu studiów w WSO WŁ w Zegrzu rozpoczął pracę zawodową w Świdwinie. Wtedy to rozpoczął swoją działalność krótkofalarską, jako SP1CWO. Jego ulubioną dziedziną stały się telegraficzne łączności z dx`ami na falach krótkich. Po przeprowadzce do Bydgoszczy na przełomie lat 80 i 90 ub. wieku ze zdwojoną siłą poświęca się swojej pasji. Józek wstępuje do klubu SP2PUT, gdzie jest jednym z jego filarów. Zawsze pogodny, uśmiechnięty i życzliwy wobec kolegów. Potrafił dobrą radą i swoim doświadczeniem wspierać młodszych i mniej doświadczonych kolegów. Rozbudował swoją stację w letnim QTH w okolicach Włodawy, nawiązywał ciekawe łączności, konstruował wzmacniacze mocy, do ostatnich chwil żył swoją pasją.

Józku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

Pogrzeb śp. Józka odbędzie się na cmentarzu w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej w dniu 12 września, o godz. 13.00.

Info: Witold SP2JBJ
______________________________________________________________________
SP7RJF S.K.

Henryk Fiedor SP7RJF z Janowa Lubelskiego, wieloletni członek Lubelskiego OT PZK po długiej chorobie opuścił na zawsze nasze szeregi zmarł w dniu 9.09.2020 r.
W dniu 9 września br. po długiej chorobie opuścił na zawsze nasze szeregi Kol. Henryk Fiedor SP7RJF do niedawna członek PZK w Lubelskim OT PZK.
Śp. Henryk szerszemu gronu krótkofalowców był znany jako dostawca nieraz trudnych do zdobycia urządzeń i podzespołów demobilowych. Można go było spotkać na ŁOŚ-u i innych imprezach środowiskowych, Swoje stoisko rozstawiał od kilku lat także na HamFeście we Friedrichshafen. Zawsze życzliwy i skory do pomocy.
Pogrzeb śp. Henryka odbędzie się w piątek 11.09.2020 r. o godzinie 11.00. Msza Święta w kościele w Chrzanowie k. Janowa Lubelskiego.

Cześć jego pamięci!

Informacje: Marek SQ8JLA i Piotr SP2JMR
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Adamowi SQ9S, Kubie SQ6NEJ. Adamowi SP4CUF, Stanisławowi SQ9AOR, Jurkowi SQ2NIA, Darkowi SQ7FPD, Krzysztofowi OE1KDA, Wojtkowi SP3U, Adamowi SP5AYY, Witoldowi SP2JBJ, Markowi SQ8JLA.


Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej
z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,667,721 Unikalnych wizyt