PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 6
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 35/2020 z dnia 02.09.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 35/2020 z dnia 2 września 2020 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie ZG PZK 05.09.2020

W dniu 5 września br. odbędzie się Posiedzenie ZG PZK. Odbędzie się ono w sali konferencyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 w Warszawie. Początek o godzinie 10.00.
Członkowie ZG PZK otrzymali informacje o Posiedzeniu oraz uzupełniające materiały w dniach 27-30 lipca br. Zawiadomienia były wysłane w trybie statutowo-regulaminowym oraz drogą elektroniczną. Na bieżąco otrzymują Oni także drogą elektroniczną materiały uzupełniające.
W zawiadomieniach była zawarta prośba o potwierdzenie uczestnictwa w Posiedzeniu. Wg potwierdzeń na 2 września uczestnictwo w Posiedzeniu zadeklarowało 22 spośród 34 członków ZG PZK.
Najważniejsze uchwały do podjęcia podczas posiedzenia to:
· Zwołanie XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.
· Zatwierdzenie bilansu za rok 2019.
· Uchwała o przeznaczeniu nadwyżki finansowej za 2019 r.
· Złote Odznaki Honorowe PZK.
· Odznaki Honorowe PZK.
· Zmiany w niektórych regulaminach wewnętrznych w tym w Ordynacji wyborczej na KZD.

Piotr SP2JMR

2. Załącznik do Komunikatu.

Stanowisko PZK w konsultacjach projektu Prawo komunikacji elektronicznej.
Opis w pkt.12, załącznik na końcu Komunikatu oraz w wersji PDF

3. XXVI KZD-brak delegatów

Witam. 13-15 listopada 2020 powinien odbyć się XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Piszę rpowinienr1; ponieważ o jego zwołaniu zdecyduje ZG PZK na najbliższym Posiedzeniu. Wg informacji w chwili obecnej nie mają wybranych delegatów nast. OT: OT01, OT04, OT15, OT17, OT21, OT25, OT26, OT51, OT73.
Wg obowiązującej Ordynacji Wyborczej na KZD termin zgłoszenia Delegatów upływa 13 września. Zarząd Główny może zmienić to np. na 7-8 października, aby sekretariat mógł powiadomić na piśmie delegatów o terminie i porządku obrad XXVI KZD wysyłając listy polecone nie później niż w dniu 9 października. Jest to obligatoryjne i zapisane w Statucie PZK pod rygorem nieważności zwołania KZD.

Piotr SP2JMR

4. Po Walnym Zebraniu OT PZK Południowej Wielkopolski (OT27)

Walne Zebranie Sprawozdawczo r11; Wyborcze Południowo - Wielkopolskiego Oddziału Terenowego Nr 27 PZK odbyło się w Opatówku (koło Kalisza), w dniu 30. sierpnia 2020 roku.
Komisja mandatowa stwierdziła, że uprawnionych do głosowania jest 112 członków OT-27 PZK, natomiast na liście obecności wpisanych jest 20 osób, co stanowi 18% członków. W związku z tym, Zebranie jest władne podejmować decyzje w drugim terminie.
Prezes OT-27 PZK Sławomir Szymanowski SQ3OOK przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez uczestników spotkania. Wybrano Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
Prezes ustępującego Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji, a Oddziałowa Komisja Rewizyjna zarekomendowała udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania, wniosek uzyskał jednomyślną akceptacje zebranych.
W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami OT-27 PZK na KZD zostali:
- Sławomir Krysztofowicz SP3OKS
- Bogdan Szkudlarek SP3LD
Walne Zebranie wyłoniło również Zarząd na nową kadencję
- Sławomir Szymanowski SQ3OOK - prezes
- Witold Buszkiewicz SP3JDZ - wiceprezes ds. sportowych
- Sławomir Krysztofowicz SP3OKS - skarbnik
- Dorota Skowronek SQ3TGY - sekretarz
- Grzegorz Dobrychłop SP3RNZ - członek, QSL manager
Zarząd zdecydował, że przedstawicielem OT-27 PZK w Zarządzie Głównym będzie Sławomir Krysztofowicz SP3OKS.
Przeprowadzono także wybory do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT-27 PZK. W jej skład weszły następujące osoby:
- Przemysław Kurpisz SP3SLO - przewodniczący
- Artur Topczewski SP3CW - sekretarz
- Piotr Skowronek SP3QDX - członek
W trakcie dyskusji głos zabrał Jerzy Gomoliszewski SP3SLU - Wiceprezes PZK, który jest członkiem naszego OT. Przedstawił informacje na temat bieżącej działalności ZG PZK oraz omówił przygotowania do zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

Na zakończenie obrad prezes Zarządu OT-27 PZK podziękował wszystkim za przybycie i poświęcenie czasu na wykonanie statutowych obowiązków naszej organizacji.

Sławek SQ3OOK

5. "SPRAGNIENI ŁOSIA 2020" - komunikat klasyfikacyjny konkursu

W związku z tym, że w tym roku tradycyjne spotkanie ŁOŚ się nie odbyło się z powodów epidemiologicznych kluby SP7KED i SP9KDA zaproponowały spotkanie ŁOŚ na falach eteru pod hasłem "SPRAGNIENI ŁOSIA 2020".

Spotkanie odbyło się w ostatnią sobotę maja, tak jak tradycyjnie odbywa się spotkanie "ŁOŚ NA POGRANICZU", w godzinach od 00 UTC do 24 UTC chociaż na żywo "ŁOS-iowanie" niejednokrotnie przeciągało się do białego rana w niedzielę, a zaczynało nawet już we wtorek.

W spotkaniu na falach eteru wzięło udział 210 stacji radioamatorskich nadawczych
z 6 krajów (w tym 19 stacji organizatorów) i 1 stacja nasłuchowa.

Dzienniki otrzymano od 90 stacji. Były w najprzeróżniejszej formie od przysłanych pocztą logów papierowych, poprzez przysłane e-mailem zdjęcia logów papierowych (bo nie używa się komputera), pisane na komputerze arkusze EXCELA, dokumenty WORDA, TABELE w Excelu, formularze pisane na komputerze, a także w formie pdf. Niejednokrotnie te pliki nie były podpisane ZNAKIEM i komisja musiała wysyłać maila do np. "janekko12@wp.pl" z zapytaniem: Jaki jest znak stacji, bo z tego co dostaliśmy nie wiadomo?

Te wszystkie logi trzeba było żmudnie przepisać do bardziej radioamatorskich formatów. Trzeba przyznać, że przychodziły też powszechne wśród radioamatorów na całym świecie pliki ADIF (.adi) i CABRILLO (.cbr). I z tymi było najmniej roboty.
Chociaż tutaj był problem z czasem. Odwieczne pytanie UTC czy lokalny?
Zapamiętajcie: UTC !!! Na kartach QSL też UTC !

Ale tak jak na spotkaniu "Łoś na pograniczu" na żywo: DALIŚMY RADĘ! W wynikach uwzględniono wszystkie stacje od których otrzymaliśmy logi.

A oto wyniki.
Komisja stwierdziła, że wśród stacji nasłuchowych zwyciężyła i zdobyła tytuł "ŁOSIUCHOWCA HONOROWEGO" Marika SP3 27040 - 65 punktów.

Wśród stacji nadawczych największą ilość punktów zdobyła i otrzymuje tytuł
"ŁOSIA HONOROWEGO" - 3Z4AI -166 pkt.

Tytuł "ŁOSIA STADNEGO" - zdobyły stacje:
SP9KW, SP6OJG, SP9IEK, SQ7KOT, SP9AZB, SP5GEO, SP4GED, SO50KWS, SQ8PIW, SQ9HZM.

Dyplomy "Łosiuchowca Honorowego, Łosia Honorowego oraz Łosia Stadnego" będą rozdane uroczyście na następnym spotkaniu ŁOŚ 2021.
Wszyscy uczestnicy, którzy przysłali logi otrzymują tytuł "SPRAGNIONEGO ŁOSIA" i będą mogli pobrać certyfikat uczestniczenia w konkursie ze strony www.losnapograniczu.pl .

Stacje organizatora również otrzymują tytuł "SPRAGNIONEGO ŁOSIA" i będą mogły pobrać certyfikat uczestniczenia w konkursie ze strony www.losnapograniczu.pl
Z inicjatywy Zbyszka SP9LDB powstałej w czasie trwania konkursu i dzięki sponsorom VE3CZK, SP9NRR i SP9LDB którzy wydali książkę, mogliśmy rozlosować wśród wszystkich uczestników 8 szt. Spisu Amatorskich Stacji w SP.

Szczęście uśmiechnęło się do SP3ITD, SP6GBP, SP6XXB, SP9CTW, SP9NSA, SQ6IUS, SQ7SAX, SQ8MXC.

Gratulujemy i wysyłamy pocztą.

Dodatkowo otrzymają gratulacje i uścisk ręki Prezesów klubów SP9KDA i SP7KED.

Wyniki są ostateczne.
Dziękujemy za udział i gratulujemy zdobytych tytułów.

Wyniki szczegółowe widoczne w wersji PDF i na ŁOŚ-owej stronie.

Komisja Konkursu "SPRAGNIENI ŁOSIA 2020"
Marek SP9UO, Marek SP6MQO

II Wydarzenia

6. Audycje historyczne na gdyńskim przemienniku i list z klubu SP2PMW

"Szanowny kolego Piotrze,
W imieniu członków klubu Błyskawica SP2PMW oraz własnym dziękuję za nadesłane komunikaty PZK. W okresie pandemii odbieramy je jako ważny element zbliżający brać krótkofalarską.
Przy tej okazji chciałbym poinformować o pewnej inicjatywie, która powstała w wyniku braku możliwości spotykania się w klubie: aby podtrzymać aktywność postanowiliśmy spotykać się co czwartek w ramach spotkań klubowych, ale w eterze wykorzystując przemiennik SR2C (2m - 145.600). Aby spotkania były ciekawe, ja i mój kolega klubowy Brunon SP2MWZ rozpoczęliśmy cykl tzw. rMorskich pogadanek historycznychr1;. Wiodącym tematem jest historia Marynarki Wojennej od czasu odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów teraźniejszych. Wkrótce okazało się, że nasze spotkania stały się bardzo popularne co przejawia się między innymi zgłoszeniami stacji i słuchaczy nawet spoza SP. Mamy zgłoszenia z USA, Kanady oraz różnych krajów EU. Nasze spotkania radiowe prowadzimy od kwietnia. Odbywają się one dwa razy w tygodniu tj. w poniedziałki i czwartki. Od godziny 20 do 21.30 local. Jednak często przeciągają się ze względu na duże zainteresowanie. Każde spotkanie poprzedzone jest zgłaszaniem się stacji, które zapisywane są na listę. Listy zgłaszających stacji prowadzi kolega Patryk SP2EGA. Nad technicznymi aspektami czuwa kolega Sebastian SP2FRN. Zainstalował on również bramkę na YouTube oraz komunikatorze o nazwie rZellor1;. Dzięki temu więcej krótkofalowców i sympatyków naszego hobby ma szansę odsłuchiwać naszych opowieści historycznych. Ponadto klub nasz przygotowuje specjalne dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników. Oprócz wspomnianej tematyki odbyły się ostatnio trzy spotkania historyczne na temat radiostacji powstańczej rBłyskawicar1;. Spotkania te przygotował i prowadził kol. Michał SP2SCH. Zatem zapraszamy na nasze radiowe spotkania via przemiennik SR2C.
Być może powyższa informacja będzie przydatna jako materiał do publikacji
w kolejnym komunikacie?

Z krótkofalarskim Vy 73 de SQ2OFX
Stefan Wieczorek, prezes klubu SP2PMW przy 3. Flotylli Okrętów
tel. 511 326 080

*Redakcja Komunikatów dziękuje za dobre słowa. Gratulujemy wspaniałego pomysłu i jego realizacji.

7. Jubileusz Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego i HF70WAT

Rok 2021 będzie rokiem szczególnie ważnym dla Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosławia Dąbrowskiego w Warszawie, przypada w nim 70. rocznica powołania Uczelni.
Południowo Praski Klub Krótkofalowców SP5PPK podjął starania o upamiętnienie Jubileuszu Uczelni. Po uzgodnieniu i za zgodą Pana gen. bryg. dr hab. inż. prof. Tadeusza Szczurka, Rektora r11; Komendanta oraz Pana płk dr hab. inż. prof. Zbigniewa Piotrowskiego, Dyrektora Instytutu Systemów Łączności, w okresie od 1 września 2021 do 29 listopada 2021 (Dzień Podchorążego) pracować będzie stacja okolicznościowa HF70WAT.
Klub SP5PPK planuje akcję dyplomową, mającą na celu upamiętnić jubileusz Uczelni i w związku z tym zwraca się do wszystkich czynnych krótkofalowców, będących absolwentami WAT, Akademii Wojskowych i Wyższych Szkół Oficerskich, a chcących przyłączyć się do akcji, o kontakt mailowy z Andrzejem sq5nap@gmail.com.
W emailu prosimy o podanie imienia, znaku, miejscowości, informacji o roku ukończenia WAT, Akademii Wojskowych, Wyższych Szkół Oficerskich oraz preferowanych rodzajach pracy r11; CW, SSB, DIGI.
Informację prosimy przekazać do 30 października 2020.

Plakat informacyjny widoczny w wersji PDF.

Info: Andrzej, SQ5NAP, sq5nap@gmail.com

8. Kolejne spotkanie na polanie "Moderloch"

W dniach od piątku 28 do niedzieli 30 sierpnia na polanie "Moderloch" w okolicy Łochowa (kilka kilometrów na zachód od Bydgoszczy) odbyło się trzecie już w tym roku spotkanie krótkofalowców i sympatyków radiokomunikacji. Mimo niezbyt korzystnych prognoz pogoda dopisała wyśmienicie. Było słonecznie i ciepło. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Część z nich przybyła wraz z rodzinami.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów Witka SP2JBJ oraz Krzysztofa SP2IHI zorganizowane zostały stanowiska do pracy radiowej oraz zaplecze logistyczne, tj. namioty, maszty, anteny, stoły, krzesła i ławy oraz grill i pojemnik z wodą pitną. Na życzenie dostępny był wrzątek. Jak zwykle nie zabrakło kiełbasek do grila, całego szeregu dodatków smakowych r11; ogórków na różne sposoby, papryki i innych oraz pieczywa i ciast. Warto też wspomnieć, że sporą porcję warzyw r11; głównie pomidorów, choć nie tylko dostarczył Paweł SP2BP, jego małżonka Arleta - kolejne słodkie wypieki, a Kazik SP2FAX wiaderko jabłek.
Niektórzy z nas mieli okazję do sprawdzenia i dostrojenia anten krótkofalowych. Z kolei dzięki wiedzy i umiejętnościom Sławka SP2ST chętni skorzystali z konfiguracji programów do obsługi transmisji radiowej. Edek SP2JP przywiózł i rozwinął stację do pracy przez satelitę QO 100.
Na pochwałę zasługuje postawa młodych krótkofalowców - Asi SP2JBA, Marka SP2BM i kolegi jeszcze bez znaku, którzy bez wahania pojechali do Bydgoszczy, żeby pomóc niesprawnemu Koledze.
Nie zabrakło też ogniska i długich rozmów do ciemnej nocy.
Warto zaznaczyć, że kolejne spotkanie odbyło się przy ogromnej życzliwości Nadleśnictwa w Bydgoszczy. Jako krótkofalowcy, mamy wsparcie i ogromną dozę życzliwości z tej strony. Warto zauważyć, że nie wzięła się ona znikąd. Zawsze pozostawiamy po sobie ład i porządek a podczas pobytu nie stwarzamy zagrożenia pożarowego. Należy też wspomnieć, że polana zarośnięta jest trawą którą organizatorzy koszą przed każdym spotkaniem.
Głównym celem, jak zwykle była integracja środowiska. Jako jeden z uczestników odniosłem wrażenie, że takowa i tym razem miała miejsce, bo ich atmosfera była przyjazna i sympatyczna. Takie spotkania zacieśniają więzy, dają okazję do bliższego zapoznania się, świadczenia pomocy a przede wszystkim zrozumienia wzajemnych oczekiwań i potrzeb.

Andrzej SP2CA

9. XXV Spotkanie Krótkofalowców Miłośników Radia i Eteru w Łagowie Lubuskim

W dniach 18-19 lipca 2020 r. odbyło się XXV Spotkanie Krótkofalowców Miłośników Radia i Eteru w Łagowie Lubuskim. Pomimo wyznaczonego drugiego terminu z powodu pandemii COVID19 frekwencja znakomicie dopisała i wszyscy uczestnicy wraz z rodzinami bawili się znakomicie. Wystraszeni dostawcy sprzętu dla krótkofalowców zawiedli, ale odbyła się mini giełda z ciekawym sprzętem. Pracowało wiele mobilnych radiostacji na różnych częstotliwościach, różnymi emisjami i technikami. Każdy mógł znaleźć dla siebie to co lubi.

Ale oczywiście najważniejsze były spotkania osobiste i niekończące się rozmowy na najróżniejsze tematy w tej negatywnej sytuacji pandemicznej. Mieliśmy też wielu gości z zagranicy, najwięcej z Niemiec. Miłą niespodziankę zrobili nam Magda C5SP i Przemek SP3PS, którzy przyjechali na kilka dni do Łagowa swoim, dobrze wyposażonym kamperem, przekazując informacje z pierwszej ręki z Gambii w Afryce, gdzie mają swój drugi dom z kompletną, dobrze wyposażoną stacją radiową do pracy DX-owej na wielu pasmach. Każdy zainteresowany odwiedzeniem Gambii lub pracą DX-ową z C5 może to łatwo zrobić, przy okazji zwiedzając Afrykę. Ciekawym punktem Spotkania były też łączności satelitarne m.in. via Qatar OSCAR-100, który pracuje na orbicie geostacjonarnej.

Tradycyjnym zwyczajem była też bardzo smaczna jajecznica, tym razem z 360 jaj. Zainteresowani przepięknym regionem mieli okazję zwiedzenia bardzo ciekawych miejsc Łagowa Lubuskiego i skorzystania z pięknej przyrody. Organizatorzy spotykania: Ryszard Leszczyński SP3HBF i Błażej Czapnik - właściciel obiektu, zapraszają wszystkich w przyszłym roku, 1-go maja 2021 r.

Film ze Spotkania jest dostępny na YouTube pod adresem: https://youtu.be/79bT58BzR0M
W wersji PDF widoczne ilustracje.

73! Mietek SP3CMX

III. Sport

10. Wiadomości nie tylko DX-owe

9A - Chorwacja
Neno 9A5N i Tom 9A2AA od 30.08-11.09 będą aktywni z wyspy Lastovo EU-016. Karty QSL via znaki domowe.

9H - Malta
Reiner DL2AAZ planuje wakacje na wyspie Gozo EU-023 od 4 do 18 września.
Usłyszmy go jako 9H3TI i przez satelity jako 9H3SAT. QSL via DL2AAZ.

CE - Chile
Członkowie klubu CE6TRA od 1 do 30 września będą używać okolicznościowych znaków CB6P, CB6Q, CB6T i CB6TEB z okazji 131 rocznicy przyjazdu kolei do Traiguen. Do zdobycia dyplom https://www.qrz.com/db/cb6p
QSL direct to CE6TRA.

EA - Hiszpania
Od 5 do 20 września usłyszymy AO5CLE z okazji setnej rocznicy powstania Legionu Hiszpańskiego. QSL via EA5GTU.

F - Francja
Specjalny znak TM5SF będzie aktywny od 5 do 19 września z okazji 51 edycji wyścigu żeglarskiego "Solitaire du Figaro". QSL via F8KGS.

G - Wielka Brytania
Członkowie RAF Amateur Radio Society https://www.rafars.org/ od 1 do 28 września używają znaku GB80BOB z okazji 80 rocznicy Bitwy o Anglię.
QSL direct via 2E0NDZ.

Również od 1 do 28 września usłyszymy GB1LAA London Air Ambulance
z okazji "International Air Ambulance Week".
QSL via M0HEM http://www.radio-amateur-events.org/IAW/index.htm

I - Włochy
Członkowie ARI Modena będą aktywni jako IA5MO z Isola del Giglio EU-028 od 3 do 8 września. QSL via IK4ALM direct or bureau.

Od 5 do 20 września na pasmach usłyszymy znaki okolicznościowe II8IGNL, II0IGTO, II0IAJV, II2IARD, II0IADU, II9IABJ, II5IHMW, II5IACF, II9IHPM, II9IASG i II0IGLO z okazji "Italian Navy Ship Radio Stations Award 2020".
http://www.assoradiomarinai.it/

P4 - Aruba
P42WW to znak, jakim klub P43ARC upamiętni 75 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. Będą QRV od 2 do 30 września.

UA - Rosja
Członkowie MDXC w składzie RW1F, RD1A, RW1A, RW1C, RU1M, RW1CW pracują pod znakiem R13KHL z okazji 13 Mistrzostw Kontynentalnych w Hokeju na lodzie.
QRV od 31.08-06.09.2020 r. Dyplomy na https://mdxc.hamlog.ru/?locale=en

Specjalne stacje R450STAR i R450AKSU upamiętnią od 1 do 30 września 450 rocznicę wsi Starocherkasskaya stanitsa stolicę Kozaków Dońskich i służby Kozaków Dońskich Ojczyźnie.
Certyfikaty do pobrania na stronie http://r6l.hamlog.ru

W - USA. Allan KV4T/P i Bridget KS4YT/P będą aktywni z wyspy Dauphin NA-213 od 4 do 7 września. QSL via znaki domowe.

Wey K8EAB będzie QRV od 6 do 8 września jako K4I z wyspy St. George Island NA-085. QSL via K8EAB.

XE - Meksyk
Z okazji 50 rocznicy klubu XE2CRH jego członkowie używać będą znaku okolicznościowego 4A50CRH. Planowana aktywność od 1 września do końca 2020 roku. QSL via XE2AU.

ZB - Gibraltar
Z okazji Święta Narodowego Gibraltaru przypadającego na 10 września stacje ZB2 i ZB3 w dniach 4-10 września używać będą prefiksu ZG.

Zawody 5-6 września:
CWops Open https://cwops.org/cwops-tests/cw-open/
JARL All Asian DX Contest https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-3_Contests/2020AA_rule.htm
Wake-Up! QRP-Sprint http://qrp.ru/contest/wakeup/333-wakeup-eng
AGCW-DL Straight Key Party https://www.agcw.org/index.php/en/contests-and-cw-activities/straight-key-party-htp
IARU Region 1 Fieldday https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/iaru-region-1-fieldday/en/

Wyniki zawodów:
IOTA Contest https://www.rsgbcc.org/cgi-bin/hfresults.pl?Contest=IOTA+Contest&year=2020
TISZA Cup https://log.mrasz.hu/results/5f0edee353c3e54b59def000/claimed?_id=5f0edee353c3e54b59def000
RDA Contest https://ua9qcq.com/en/results.php?lang=en&testid=36&db_yr=2020&db_mo=0

Pozdrawiam Adam SQ9S

11. Zawody Lubuskie 2020

Zarząd Lubuskiego Oddziału PZK zaprasza do udziału w kolejnej edycji Zawodów Zielonogórskich 2020 organizowanych z okazji Święta Winobranmia 2020, które odbędą się w sobotę 5 września 2020 r. w godzinach, od. 15.00 do 17.00 UTC. Dla tych, którzy zamierzają wybrać się do Zielonej Góry informuję, że w tym roku w związku z Co-ViD-19 Winobranie będzie trochę skromniejsze, ale odbędzie się. Regulamin Zawodów na stronie WWW Lubuskiego Oddziału PZK jak i w Kalendarzu Zawodów na stronie PZK. Zapraszam do udziału
w zawodach.

Marek SP3AMO. Prezes Lubuskiego Oddziału PZK.

12. Wyniki SPCM

Manager SPCM Kazik SP9GFI nadesłał wyniki SPCM wg. stanu z dnia 31.08.2020 r. Wyniki zostaną opublikowane w newsie na portalu PZK.

Info: SP9GFI

IV. Technika


V. Informatyka


______________________
VI. Prawo i przepisy

13. Konsultacje projektu Ustawy prawo komunikacji elektronicznej

Jak już informowaliśmy w maju br. oraz w Komunikacie nr 33/2020 trwają konsultacje projektu "Ustawy prawo komunikacji elektronicznej" mającej zastąpić dotychczas obwiązującą "Ustawę prawo telekomunikacyjne".

Polski Związek Krótkofalowców w dniu 28 sierpnia br. wysłał do Ministerstwa Cyfryzacji pismo z propozycjami zmian zapisów w konsultowanym tekście Ustawy do wersji z dnia 29 lipca 2020. Załączona tabelka (Załącznik do Komunikatu) zawiera zarówno propozycje zmian jak i ich uzasadnienie.

Piotr SP2JMR


VII. Humor w PZK

14. Klasyka humoru krótkofalarskiego!

Humor widoczny w wersji PDF

Humor dzięki uprzejmości Jurka SP8TK

VIII. Silent Key's
_________________________________________________________________________
SQ5PET S.K.

Wojciech Adam Wojdak, SQ5PET w wieku 54 lat, w dniu 25.08.2020 r. odszedł do krainy wiecznych dx-ów. Adam, bo tak miał na drugie imię i tym imieniem posługiwaliśmy się. Członek OT-37 i MASR. Mało kto wie, że na pierwsze imię miał Wojtek a sufiks swojego znaku wybrał jako chemik z wykształcenia i pochodzi od związku politereftalanu etylenu (PET). Brzmi tajemniczo, ale to najzwyklejsza plastikowa butelka.
Był aktywnym krótkofalowcem należącym do PZK Oddziału 37, jak też był członkiem Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej oraz był pomysłodawcą i głównym prowadzącym Łączności Przez Całą Polskę, które odbywały się w paśmie 2m co wtorek. Tak samo mało kto wie, że prowadził zapisy w dzienniku co usłyszał i kogo nie uczestnicząc w łączności. Był w stanie przytoczyć temat rozmowy sprzed kilku lat wraz z datą i godziną.
Poza krótkofalarstwem był motocyklistą, spotterem lotniczym, obserwował niebo i strzelał z broni. Był miłośnikiem psów i kotów. Część Twojej Pamięci Adamie! Ir30; 73!!!
Info: Daniel SP5CWC z OT37
_________________________________________________________________________

SP2JF S.K.

W dniu 31 sierpnia niespodziewanie odszedł od nas Kolega Józef Fizyczak SP2JF ex SP2SGV z Bożejewiczek koło Żnina. Przez wiele lat był członkiem klubu SP2KPD w Żninie i z wyjątkiem kilku ostatnich lat należał do PZK.

Józef był osobą niepełnosprawną (po amputacji nogi), ale zawsze niezmiernie życzliwy i pogodny. Nigdy nie żalił się na swój los. W ostatnich miesiącach życia poświęcał czas i uwagę młodym adeptom krótkofalarstwa, by skutecznie przebrnęli przez egzaminacyjne sito w UKE.

Miał wiele planów dotyczących rozbudowy swojej skromnej stacji, ale niespodziewana śmierć wszystko przekreśliła. Józku, będziemy o Tobie pamiętać!

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 3 września br. na cmentarzu w Żninie na ul. 700-lecia o godz.11.00.

Info. Andrzej SP2CA
___________________________________________________________________________

Zdzisław SQ3A oraz SP3BLP S.K.

Ze smutkiem informujemy, że dzisiaj 1 września 2020 r. nasz kolega Zdzisław zmarł w wyniku zawału serca... Zdzisław - DICK Jędrasiak SQ3A / SP3BLP.
Zdzisław za życia stał się legendą.
Pierwszą licencję zdobył w 1963 roku (SWL SP3-7082). Był operatorem stacji: SP3ZHC, SP3KEY - szef, SP3PTE - szef).
Od 1965 roku posiadał znak wywoławczy SP3BLP.

Jako jeden z pierwszych z operatorów SP 1 lipca 1975 roku wykonał pierwsze QSO emisją SSTV.

Wieloletni - członek SN0HQ (SP3BLP, SQ3A). Od 2003 roku pracował pod nowym znakiem SQ3A. 14 marca 2011 w swoim logu zapisał 120 000 QSO.

Team SP3KEY

________________________________________________________________________


Georg Kehl, DJ7KG S.K.

W dniu 30 sierpnia 2020 r. w wieku 82 lat odszedł od nas Georg Kehl DJ7KG.

Był krótkofalowcem, który przez wiele intensywnie analizował pracę beaconów w pasmie 10 metrów. Wyniki swoich obserwacji i nasłuchów regularnie publikował zarówno w niemieckich publikatorach jak i w comiesięcznych informatorach IARU Monitoring System R1.

Cześć Jego pamięci!

Tom Kamp, DF5JL - DARC HF Manager
Peter Jost, HB9CET - IARU MS Coordinator R1 a.I.

______________________________________________________________________
_________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Adamowi SQ9S, Jurkowi SP8TK, Andrzejowi SP2CA, Peterowi HB9CET, Teamowi SP3KEY, Tomowi DF5JL, Sławkowi SQ3OOK,
_________________________________

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.

Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK". Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe r11; wyraz bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).

Załącznik -

Stanowisko PZK w konsultacjach projektu Prawo komunikacji elektronicznej
Projektu ustawy " Prawo komunikacji elektronicznej "
Polski Związek Krótkofalowców.Lp.
Jednostka redakcyjna
Podmiot zgłaszający uwagę Treść uwagi


Stanowisko projektodawcy
Uwagi ogólne
Przepisy
1 art. 126 Polski Związek Krótkofalowców Proponujemy dopisanie w Art. 126 ust 5, pkt 5) zasady wykorzystywania urządzeń radioamatorskich.
2 art. 137 Polski Związek Krótkofalowców Proponujemy zmianę brzmienia art. 137 ust. 1 polegającą na skreśleniu słowa ramatorskiejr1;
3 art. 138 Art. 138 ust 5 pkt 2) zastąpić słowo robsługąr1; na słowo rużywaniemr1;Uzasadnienie
ad1 art. 126 Polski Związek Krótkofalowców Przepisy międzynarodowe dopuszczają udział stacji radioamatorskich
w przypadkach klęsk i katastrof.
W Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU w Art. 25.3 2) oraz w Art. 25.9A zawarte są poniższe regulacje:
rArt. 25.3 2) Stacje amatorskie mogą być wykorzystywane dla komunikacji międzynarodowej w imieniu osób trzecich wyłącznie w przypadkach doraźnych i niesienia pomocy
w przypadkach klęsk i katastrof. Administracja może zadecydować
o stosowaniu niniejszego postanowienia wobec stacji amatorskich podlegających jej jurysdykcji.
Art. 25.9A Zachęca się administracje do podjęcia kroków niezbędnych dla umożliwienia stacjom amatorskim przygotowania się i zapewnienia potrzeb łączności wspomagającej pomoc w przypadkach klęsk
i katastrof.r1;

W naszym głębokim przekonaniu jest to delegacja wystarczająca do uregulowania w końcu tych spraw
w polskich przepisach dotyczących użytkowników urządzeń nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Od wielu lat Polski Związek Krótkofalowców zabiega
o usankcjonowanie prawne podejmowanych przez środowisko działań mających na celu zapewnienie łączności wspomagającej służby ratownicze w przypadkach klęsk
i katastrof oraz przy usuwaniu ich skutków. W przeszłości wielokrotnie wykazaliśmy, że jesteśmy przydatni
w organizacji sieci łączności wspomagającej służby ustawowo zobowiązanie do niesienia pomocy
w przypadkach klęsk i katastrof. Dlatego też apelujemy o zrozumienie naszych starań zmierzających do tego, aby przygotowywane regulacje prawne były czytelne, jednoznaczne i przede wszystkim nie krepujące działań krótkofalowców.

Podstawową rolą krótkofalowców biorących udział w akcjach ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu jest przede wszystkim zapewnienie łączności alternatywnej dla innych służb rządowych współpracujących ze sztabami zarządzania kryzysowego oraz przekazywanie informacji od i do osób trzecich. Obecnie obowiązujące prawo nie określa jednoznacznie tej kwestii.
Mimo braku precyzyjnego określenia przez administrację zasad wykorzystania urządzeń radiowych
w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej na rzecz osób trzecich, wielokrotnie krótkofalowcy tworzyli sieć radiową w znaczący sposób wspierającą sieci komercyjne uczestniczące w niesieniu pomocy poszkodowanym. Nie sposób nie wspomnieć o bezinteresownym udziale krótkofalowców w akcjach przeciwpowodziowych w 1982, 1997, 2009 czy 2010 roku, kiedy to działając na pograniczu prawa (brak regulacji prawnych) prywatny sprzęt i czas poświęcaliśmy do dobra innych.
Faktem jest, że żadnemu krótkofalowcowi nigdy przysłowiowy włos z głowy nie spadł z racji milczącej akceptacji naszych działań przez władze.

Aby być sprawnym i efektywnym
w czasie działalności kryzysowej trzeba dużo ćwiczyć i doskonalić działania
w organizacji łączności w różnych sytuacjach.
Od lat organizujemy różne przedsięwzięcia mające na celu udoskonalanie działań wspomagających przekazywanie informacji drogą radiową w sytuacjach klęsk żywiołowych. Brak regulacji prawnych ogranicza często nasze działania. Wielu licencjonowanych nadawców w sposób świadomy utrudnia nam działania twierdząc wprost, że brak jest jakichkolwiek uregulowań w polskim prawie odnoszących się do naszych działań.
Uważamy, że zasługujemy na to by nasze potrzeby podnoszenia kwalifikacji do działalności na wypadek sytuacji kryzysowych były uregulowane w rozporządzeniu w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Zapis w projekcie Pke w Art. 124 ust. 2. rW pozwoleniu można określić warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń.r1; mający zastosowanie do podmiotów prawnych prowadzących działalność telekomunikacyjną, którym to Prezes UKE może nakazać określone działania nie ma przełożenia na służbę radiokomunikacyjną amatorską.
ad2 art. 137 Polski Związek Krótkofalowców Proponowany w art. 137 ust 1 zapis dotyczący służby radiokomunikacyjnej amatorskiej jest rażąco sprzeczny
z "przepisami międzynarodowymi" i stanem faktycznym, ponieważ:

- Obsługa urządzenia radiowego polega na wykonywaniu czynności umożliwiających wykorzystywanie funkcji telekomunikacyjnych urządzenia radiowego, które jest własnością innego podmiotu. W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej radioamator jest właścicielem urządzenia i na podstawie pozwolenia radiowego jest uprawniony do jego używania.

- W Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU w Art. 25.6 2) napisano rAdministracje powinny sprawdzać kwalifikacje operacyjne i techniczne każdej osoby, która chce używać stacji radioamatorskiej. Wytyczne w zakresie standardów kompetencji można znaleźć w najnowszej wersji zalecenia ITU-R M.1544. (WRC-03)r1; Nie ma tu żadnej mowy o obowiązku posiadania świadectwa radiooperatora podczas korzystania ze stacji nadawczej. Natomiast w Art. 37 i Art. 47 jest mowa o obowiązku posiadania świadectw radiooperatora, odpowiednio w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej
i morskiej. Zastosowanie w art. 137 ust 1 zapisu "obsługiwanie urządzenia radiowego służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej" uważamy za niezgodny
z RR ITU.

- W zaleceniach CEPT T/R 61-02 i ERC Raport 32 we wprowadzeniu jest napisane, że dokument uzyskany po zdaniu egzaminu z wymogów określonych w zaleceniach: rUłatwia on wydanie indywidualnego pozwolenia radioamatorowi, który pozostaje na terenie państwa przez okres dłuższy niż wymieniony w Zaleceniu CEPT T/R 61-01. Ułatwia ono również uzyskanie indywidualnego pozwolenia po powrocie do ojczyzny okazując świadectwo HAREC wydane przez zagraniczną Administrację.r1; Tu również nie ma mowy o obsługiwaniu urządzenia radiowego.

-W aktualnie wydawanych świadectwach jest zapis rPrezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaświadcza, że posiadacz niniejszego świadectwa złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Złożony egzamin odpowiada wymaganiom egzaminacyjnym określonym
w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).r1;
Nie ma tu też mowy aby dokument ten uprawniał do obsługiwania urządzeń radiowych.
ad3 art 138 Polski Związek Krótkofalowców Obsługa urządzenia radiowego polega na wykonywaniu czynności umożliwiających wykorzystywanie funkcji telekomunikacyjnych urządzenia radiowego, które jest własnością innego podmiotu. W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej radioamator jest właścicielem urządzenia i na podstawie pozwolenia radiowego jest uprawniony do jego używania.
Proponowana zmiana jest konsekwencją zmiany w art. 137 ust 1

OSR
ad1 art. 126 Polski Związek Krótkofalowców Wprowadzenie w Pke proponowanych przez Polski Związek Krótkofalowców zmian w art. 126 ułatwi prowadzenie działań na rzecz społeczności
i administracji Polski. Zmiany te dotyczą wyłącznie jednej grup hobbystów radioamatorów i nie wymagają szerszych uzgodnień. Wielokrotnie oferując władzom lokalnym współpracę w zakresie łączności spotykamy się
a na jakiej podstawie prawnej można się oprzeć?
Jako krótkofalowcy podejmujemy współpracę z lokalnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego po,
a podpisaniu w dniu 7 maja 2013 r. porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem Krótkofalowców
a Ministrem Administracji i Cyfryzacji
w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, lokalne CZK zabiegają o sformalizowanie współpracy z PZK, co nas bardzo cieszy.
Zaczynamy także współpracę
w Dowództwem WOT z którym Polski Związek Krótkofalowców we wrześniu ub. roku zawarł stosowne porozumienie. Współdziałanie naszych struktur ze strukturami WOT powinno dać wymierne efekty dla bezpieczeństwa publicznego w ciągu najbliższego roku.

ad2 art. 137 Polski Związek Krótkofalowców W obecnym stanie prawnym i w proponowanym art. 137 ust 1 Pke, świadectwa radioamatorskie klasy A
i klasy C są zrównane ze świadectwami morskimi i lotniczymi co do uprawnień z nich wynikających, tzn. że uprawniają do obsługi urządzeń radiowych. Stan taki istnieje od 1994 r. czyli od wydania rozporządzenia w sprawie świadectw na mocy ustawy o Łączności z 1990 r.
Przed wejściem w życie ustawy
o Łączności w listopadzie 1990 r. świadectwa radioamatorskie nazywane były rŚwiadectwem uzdolnieniar1;
i uprawniały do ubiegania się
o zezwolenie na zakładanie
i użytkowanie radiostacji amatorskich. Od wielu lat uczestnicząc w pracach nad kolejnymi aktami prawnymi wskazujemy na wykazane
w uzasadnieniu sprzeczności.
Proponowana zmiana pozwoli na przywrócenie właściwego charakteru świadectwom operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, będącymi dokumentami uprawniającymi do ubiegania się
o pozwolenia radioamatorskie, co jest zgodne ze stanem faktycznym zawartym również w rozporządzeniu rW sprawie pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiejr1;.
Zmiana w art. 137 ust. 1 polegającą na skreśleniu słowa ramatorskiejr1; przywróci świadectwom radioamatorskim klasy A i klasy C rangę poświadczenia uzyskania kwalifikacji (zalecenia CEPT T/R 61-02 i ERC Raport 32) wymaganych do uzyskania pozwolenia radioamatorskiego, pozwoli na odstąpienie od obecnej formy świadectwa.
Obecnie świadectwo jest wydawane na papierze kredowym, poprzez wdrukowanie danych osoby na wcześniej wykonanym przez drukarnię blankiecie, tak jak wykonywane są świadectwa morskie i lotnicze, które muszą być trwałe z racji częstego posługiwania się nimi podczas obsługiwania urządzeń radiowych zainstalowanych na statkach wodnych
i powietrznych.
Uważamy, że świadectwa należy wydawać jak to określone jest w załącznikach do zaleceń T/R 61-02 i ERC Report 32 Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych
i Telekomunikacyjnych. Tak jest we wszystkich krajach stosujących powyższe rekomendacje CEPT.
Udogodnieniem będzie również odstąpienie w przyszłości od uwierzytelniania wydanego świadectwa pieczęcią i podpisem. W większości krajów stosujących zalecenia CEPT T/R 61-02 i ERC Raport 32 nie są wysyłane świadectwa, a osoba uzyskująca pozytywny wynik egzaminu ma możliwość pobrania świadectwa ze strony internetowej urzędu o ile jest tym świadectwem zainteresowana. Takie rozwiązanie jest logiczne, ponieważ pozwolenie o które ubiega się radioamator wydaje ten sam organ co przeprowadza egzamin i wydaje świadectwo.
Takie działania w znacznym stopniu uproszczą i skrócą procedury, a przede wszystkim w znacznym stopniu obniżą wydatki finansowe (wedle naszych kalkulacji kilka tysięcy złotych) na obsługę służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
ad3 art. 138 Polski Związek Krótkofalowców Świadectwo operatora urządzeń radiowych uprawnia do ubiegania się
o pozwolenie radiowe, a nie do obsługi, zatem zmiana słowa robsługąr1; na słowo rużywaniemr1; potwierdzi stan faktyczny.

Powyższy dokument otrzymano z Sekretariatu ZG PZK. 02.09.2020. Admin IT PZK.
Pełniejsza forma widoczna w wersji PDF


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,665,981 Unikalnych wizyt