PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3644 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 29/2020 z dnia 02.07.2020 (e)
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 29/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. (e)

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie ZG PZK 05.09.2020

Na podstawie §22 pkt 1 Statutu PZK uchwalonego w dniu 21 kwietnia 2018 r. w Warszawie, Prezydium Zarządu Głównego PZK w głosowaniu elektronicznym podjęło uchwałę o zwołaniu na dzień 5 września br. posiedzenia ZG PZK. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 w Warszawie. Początek o godzinie 10.00.
Członkowie ZG PZK otrzymają zawiadomienia w trybie statutowo-regulaminowym.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

2. Walne Zebranie Górnośląskiego Oddziału Terenowego PZK w Chorzowie

W sobotę, 18 lipca 2020r. o godzinie 10.30 (w drugim terminie) na terenie Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie odbyło się Walne Zebranie Górnośląskiego Oddziału Terenowego (OT 29 PZK), w którym uczestniczyło 11 osób, co stanowiło 12,22 % stanu osobowego Oddziału. W spotkaniu uczestniczył prezes PZK Tadeusz SP9HQJ.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił sekretarz Zarządu Oddziału Zbyszek SP9GMI. Zebrani wybrali delegata na KZD PZK Marka SP6MN oraz zastępcę delegata Marka SP9LOJ. Zebrani podjęli 3 uchwały tj. w sprawie uporządkowania spraw członkowskich, w sprawie numeracji znaków nadawczych wg okręgów oraz w sprawie wystąpienia PZK do władz o złagodzenie przepisów prawa budowlanego w odniesieniu do montowanych anten nadawczo-odbiorczych.

Obecny na Zebraniu prezes PZK Tadeusz SP9HQJ przedstawił aktualną sytuację PZK odnosząc się do między innymi do działań PZK w czasie obostrzonych warunków epidemicznych oraz poinformował o szczegółach najbliższego, wrześniowego posiedzenia ZG PZK oraz planowanego na listopad br. Krajowego Zjazdu Delegatów PZK. Przy okazji wręczył prezesowi Oddziału Mariuszowi SQ9ANS 2 opracowania Ryszarda Reicha SP4BBU pt. rWywołanie ogólner1; i rAgent nadajer1; oraz proporczyk PZK. Obecni na sali obrad otrzymali plakietki PZK oraz naklejki na szybę samochodu z logo PZK.

Po Zebraniu uczestnicy spotkania zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie,
a następnie zwiedzili podwoje klubu SP9ZHP zarządzanego przez druha Henryka SQ9HM, pełniącego jednocześnie funkcję inspektora Śląskiej Chorągwi ZHP. Tekst i zdjęcia z Zebrania znajdują się na stronie: http://www.got29pzk.pl/news.php


W wersji PDF widoczne zdjęcia z opisami.

Info. Tadeusz SP9HQJ prezes PZK

3. Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Śląskiego OT PZK

W dniach: 18-19 lipca br. w pensjonacie "U Duraja" w miejscowości Sól Kiczora koło Zwardonia odbyło się wyjazdowe posiedzenie Śląskiego Oddziału Terenowego PZK połączone z obecnością krótkofalowców z najbliższej okolicy tj. z żywieckiego klubu SP9PSB oraz krótkofalowcy z najbliższej okolicy. W spotkaniu wziął udział prezes PZK Tadeusz SP9HQJ.

Sekretarz OT 06 PZK Henryk SP9FHZ zapoznał zebranych z dotychczasowymi działaniami Oddziału, jak też poinformował o przedsięwzięciach planowanych na najbliższe miesiące. Do jednych z nich należeć będzie planowana w okresie od 15 sierpnia do 15 września br. aktywność radiowa kilku śląskich klubów krótkofalarskich upamiętniających 100.lecie II Powstania Śląskiego. W związku z tym ostatnim przedsięwzięciem opracowano regulamin konkursu radiowego oraz projekt kart QSL. Krótkofalowcy żywieccy zapoznali również zebranych ze specyfiką swojego klubu i jego dokonaniami oraz planami na najbliższe miesiące. Z niepokojem stwierdzili, że jako organizatorzy corocznych spotkań integracyjnych w Koniakowie i ostatnio na Kubalonce, w tym roku z uwagi na obostrzenia związane epidemią Koronawirusa nie mogli zorganizować takiego spotkania. Wszyscy mają nadzieję, że w przyszłym roku spotkanie dojdzie do skutku.

Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ zapoznał zebranych z aktualną sytuacją PZK,
w tym z sytuacją finansową stwierdzając, że z uwagi na brak wielu okolicznościowych imprez w kraju jest wyjątkowo dobra. W drodze wyróżnienia Śląskiego OT PZK wręczył Zarządowi Oddziału dwie pozycje Ryszarda Reicha Sp4BBU pt. "Wywołanie ogólne" i "Agent nadaje", proporczyk PZK, plakietki PZK i naklejki na szybę samochodową z logo PZK. Ale Henryk SP9FHZ, w akcie dobrej woli, obie pozycje SP4BBU przekazał członkom żywieckiego klubu SP9PSB. Zatem wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani prezentami ze strony PZK.

W godzinach przedwieczornych odbyła się biesiada przy grillu i długie Polaków rozmowy, które przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. Tego typu spotkania integracyjne są jak najbardziej wskazane, ponieważ jest to doskonała okazja do integracji lokalnego środowiska krótkofalarskiego, a ponadto służy do wymiany informacji pomiędzy centralą a terenem.

W niedzielę odbył się rekonesans okolicy najbliższego szczytu w Beskidzie Żywieckim tj. Rachowiec położonego na wysokości 954 m. n. p. m. Rozważano tam możliwość zamiany dotychczasowych spotkań na Czantorii na nowe miejsce tj. na przedgórzu szczytu Rachowiec, gdzie istnieje możliwość noclegów i baza gastronomiczna. Dotychczasowe spotkania na Czantorii stanowiły czasem problem dla wielu mniej wprawnych w wyprawach wysokogórskich z uwagi na strome podejście. Ale ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w Zarządzie OT 06 PZK.

Pogoda, mimo zapowiadanych opadów deszczu, dopisała i uczestnicy spotkania powrócili do swych domów zadowoleni i wypoczęci.

Info: Tadeusz SP9HQJ

W wersji PDF widocznie zdjęcie

4. BPK Biblioteka Polskiego Krótkofalowca

BPK - Biblioteka Polskiego Krótkofalowca autorstwa Krzysztofa Dąbrowskiego OE1KDA została umieszczona na serwerze PZK. Autor ma nad nią kontrolę i może ją uzupełnić lub zmienić.

Biblioteka w tym momencie staje się miarodajnym (oficjalnym) źródłem publikacji Krzysztofa Dąbrowskiego OE1KDA. Wszystkie publikacje "BPK" są w języku polskim.
BPK jest podłączona do MENU portalu PZK (po lewej stronie) w dziale "publikacje".

Link bezpośredni do BPK

Info: Zygi SP5ELA

5. STATUS SYSTEMU IARU MS NA ROK 2020

Po przerwie w roku 2019 Polski Związek Krótkofalowców włączył się ponownie do działania w systemie monitoringu pasm - IARU Region 1 Monitoring System (IARU R1 MS, znanego również jako Intruder Watch).

Koordynator krajowy IARUMS-R1 Mirek SP5GNI oraz Marek SP3AMO prowadzą regularne nasłuchy pasm amatorskich, w wyniku których powstają miesięczne raporty przekazywane do Petera HB9CET. Od początku roku 2020 pełni on funkcję koordynatora Systemu Monitorowania IARUMS-R1.

Należy pamiętać, że System Monitorowania nie jest policją radiową! Zakres naszych uprawnień wyraźnie stwierdza: rIARUMS nie bierze udziału w monitorowaniu i zgłaszaniu szkodliwych zakłóceń w pasmach amatorskich spowodowanych przez stacje zidentyfikowane jako lub uznane za stacje amatorskier1;. A więc nie zajmujemy się obserwacją licencjonowanych nadawców ani źródeł zakłóceń elektromagnetycznych od urządzeń.
Naszym celem jest wykrywanie i dokumentowanie emisji świadomych (nielegalnych lub legalnych) użytkowników naszych pasm. W ostatnich latach zagrożenia ze strony różnych systemów elektronicznych, takich jak np. radary pozahoryzontalne (OTHR - Over the Horizon Radars), ukraińsko-rosyjska "wojna" propagandowa", emisje wojskowe FSK, radiostacje AM z Erytrei i Tadżykistanu, radio-taxi czy emisje z boi rybackich stają się coraz częstsze i silniejsze. Zasady i przydziały częstotliwości ITU są bardzo często ignorowane. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z wielu wyjątków krajowych, a także konwencji ITU, art. 48 rInstallations for Na-tional Defence Servicesr1;. Ponadto nie powinniśmy za bardzo protestować w przypadku pasm przydzielonych na zasadach drugorzędności (np. 5 MHz). Zwiększamy i koordynujemy wysiłki i zasoby IARU MS na całym świecie.

Nowa wersja strony "Monitoring System (IARUMS)" jest dostępna pod adresem https://www.iaru-r1.org/spectrum/monitoring-system/.

Tam też można znaleźć ostatni miesięczny raport "IARUMS R1 Newsletter". Osoby zainteresowane okazjonalną lub stałą współpracą w systemie monitoringu pasm zapraszamy do kontaktu z SP5GNI (email jest na qrz.com).

Mirek SP5GNI, Koordynator krajowy IARUMS-R1

II. Wydarzenia i historia

6. Spotkanie integracyjne Bydgoskiego OT PZK

Dzięki dobrej współpracy z Nadleśnictwem Bydgoszcz, koledzy z Klubu PZK SP2PAQ i Harcerskiego Klubu Łączności rEMITERr1; SP2ZCI po raz kolejny będą organizowali na polanie Moderloch rodzinne spotkanie integracyjne Oddziału Bydgoskiego oraz przyjaciół krótkofalowców z Polski. W dniu 25 lipca chętni do uczestnictwa w spotkaniu będą mogli przebywać na polanie w godzinach 11:00 do 21:00, a w dniu 26 lipca w godzinach 11:00 do 16:00. Polana Moderloch to oddział leśny 81 b w Leśnictwie Łochowo, pozycja geograficzna 5306r17;35r1; N, 17050r17;28r1; E; pozycja według GPS 53.110021, 17.841171. Drogę dojazdową z Łochowa do polany pokarzą drogowskazy (ostatnie 500 m to droga pożarowa
nr 40).
Naszą działalność na polanie rozpoczniemy w piątkowe popołudnie. Grupa kwatermistrzowska w niewielkim składzie rozwinie systemy antenowe pozwalające na prowadzenie łączności radiowych na częstotliwościach fal krótkich i ultrakrótkich oraz namioty, które w razie niepogody zabezpieczą nam urządzenia nadawczo-odbiorcze przed deszczem. Na części polany wyznaczymy miejsca postoju pojazdów.
Tradycyjnie na uczestników spotkania będzie czekało rozpalone ognisko i grill. Na godzinę 12:00 w sobotę zaprosimy naszych przyjaciół z Nadleśnictwa Bydgoszcz, aby podziękować im za przychylność naszym działaniom.
Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę, wrzątek oraz chleb. Ze spiżarni domowych członków klubu rEMITERAr1; na stołach pojawią się smakołyki, że palce lizać.
Prosimy wszystkich uczestników, którzy przybędą na spotkanie, aby zachowali wymogi związane z występowaniem koronawirusa. Zobowiązujemy także do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz utrzymania porządku.
Serdecznie zapraszamy. Będzie nam miło, jeżeli przywieziecie na polanę średniej wielkości kamień, który pozwoli nam uzupełnić krąg ogniskowy. Zabierzcie ze sobą na polanę uśmiech i coś wygodnego do siedzenia.

Witek SP2JBJ Prezes OT04 PZK (info. sp2jbj@wp.pl )

7. Architektura Militaris

Zapraszamy do udziału wszystkich licencjonowanych nadawców i nasłuchowców,
nieszablonowo, bez radia, bez anten, bez robienia qso :), nie tylko 59, 5NN lub +10, każdy może się sprawdzić.
Aktywator i Polujący, praktyk i teoretyk, kf-owiec i ukf-owiec, pokaż i Ty że potrafisz!

Link do strony konkursu poniżej


Zespół SP9YFF

III. Sport

8. SN0HQ cd.

Kurz bitewny opadł - kolejne fotki zawodników SN0HQ 2020 widocznie wraz z opisami w wersji PDF.

Info. Zygi SP5ELA


9. Informacje DX-owe i nie tylko dx-owe

A6 - Zjednoczone Emiraty Arabskie
Naukowcy ZEA wysyłają na Marsa sondę. Sonda Nadziei jak ją nazywają będzie pierwszą sondą, która zapewni pełny obraz atmosfery Marsa i jej warstw, kiedy osiągnie orbitę Czerwonej Planety w 2021 r.
Pomoże odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące globalnej atmosfery Marsa.
Z tej okazji do 2021 roku aktywne będą stacje:
A60EMM/1 Op. A61M QSL:A61BK
A60EMM/2 Op. A61Q QSL:EA7FTR
A60EMM/3 Op. A61FK QSL:A61BK
A60EMM/4 Op. A61BK QSL:A61BK
A60EMM/5 Op. A61DD QSL:A92AA
A60EMM/6 Op. A61QQ QSL:A61BK
A60EMM/7 Op. A61FJ QSL:LZ1YE
A60EMM/8 Op. A61DL QSL:A61BK
A60EMM/9 Op. A61NN QSL:DIRECT
https://www.mbrsc.ae/emirates-mars-mission

CY0 r11; Sable. Planowana ekspedycja CY0C z uwagi na Covid19 została przesunięta na październik 2021 r.
Więcej informacji http://cy0dxpedition.net/index.html

HB0 - Liechtenstein
Loick HB9HBY i Greg HB9TWU od 24 do 26 lipca będą QRV jako HB0/znak domowy na pasmach 80 - 6 metrów z Liechtensteinu.
W sobotę 27 lipca będą używać specjalnego znaku wywoławczego (brak informacji). QSL via EB7DX.

I -Włochy. II9IRM to znak okolicznościowy z okazji 85 rocznicy powstania Międzynarodowego Radia Medycznego.
Radio założył Dr Guido Guida, który żył w pierwszej połowie XX wieku, a następnie przeniósł się do Rzymu, aby wykonywać zawód lekarza.
W 1935 roku wraz z grupą wolontariuszy założył Międzynarodowe Radio Medyczne Centrum CIRM. Radio do dziś po 85 latach istnienia, w pełni udziela porad medycznych drogą radiową załogom żeglującym po całym świecie, dzięki czemu było możliwe ocalić miliony istnień ludzkich.
Aktywność pod znakiem okolicznościowym będzie miała miejsce w dniach 27-28 lipca 2020 r.

OH - Finlandia. Ric DL2VFR przebywa w Finlandii od 18 do 30 lipca br. Nadaje
z QTH OH73ELK i takiego znaku używa. W planie chce aktywować niektóre obszary OHFF jako OH4/DL2VFR tylko CW. QSL via OH73ELK przez biuro i dla OH4/DL2VFR via DL2VFR.

SV - Grecja. Erich HB9FIH od połowy lipca jest ponownie w AEgaeis.
Weekend 25-26 lipca będzie aktywował Zamek Sigri WCA SV-00128 na wyspie Lesbos EU-049 i ma dołączyć do drużyny SZ8LES w zawodach IOTA.
Potem będzie prawdopodobnie dalej aktywował SOTA, WCA jako SV8/HB9FIH do końca listopada br.
W planie chce odwiedzić również TA3.
Więcej informacji można znaleźć na jego stronie internetowej http://www.hb9fih.org/

V8 - Brunei. V84SPU nadaje od 18 do 31 lipca z okazji 74 rocznicy urodzin Jego Królewskiej Mości.

XW - Laos. Mike UA0XB będzie w Vientiane przez następne 5 lat.
Otrzymał znak wywoławczy XW2DX. QSL via RM0L.

Zawody 25 - 26 lipca 2020 r.
RSGB IOTA Contest 2020 https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020/riota.shtml
Planowane aktywności: https://www.ng3k.com/Misc/iota2020.html

Wyniki zawodów:
RCWC 4 Seasons lato http://rcwc.ru/2623-official-results-of-the-summer-stage-rcwc-4-seasons-2020.html
IARU na 3830 https://3830scores.com/currecscores.php?arg=pkqg3zEmsfmU

Pozdrawiam Adam SQ9S

*PS. W okresie od 25 lipca do 5 sierpnia przebywam na urlopie wypoczynkowym w 9A i nie będę publikował wiadomości.


10. Intercontest KF za 2019

Wstępne wyniki współzawodnictwa Intercontest KF za 2019 rok są dostępne na
stronie https://sq2gxo.pl/intercontest/
To jest pierwszy rok z oficjalną oddzielną klasyfikacją stacji Low Power.

Proszę o przesyłanie ewentualnych korekt i zapytań dotyczących policzonych
punktów na adres sq2gxo@gmail.com w przeciągu dwóch tygodni od dziś.

73, Marek SQ2GXO

IV. Technika


V. Informatyka

11. System elektronicznej ewidencji członków PZK - OSEC

System OSEC został wdrożony w listopadzie 2009, pełną funkcjonalność system uzyskał w czerwcu w roku 2010. W latach 2009 - 2017 wprowadzono do systemu kilkadziesiąt poprawek. Główny programista i rprowadzący system OSEC zrezygnował z dalszych prac.

Obecnie deklarację opieki nad OSEC i udoskonalenia systemu oprogramowania złożył Waldemar 3Z6AEF (Prezes PZK do czerwca 2020). Np. jednym z zapomnianych elementów systemu jest "tablica klubów". Nie można w prosty sposób ustalić przynależności organizacyjnej klubów (PZK, LOK, ZHP, prywatne, etc), co powoduje trudności w ustaleniu statystyk. Liczba klubów zarejestrowanych w systemie PZK każdego roku oscyluje w przedziale 350-400.

Info: Zygi SP5ELA


12. Certyfikaty SSL/TLS- info

Być może komuś ta informacja się przyda. Od 09.2020 r. nastąpi ograniczenie dostępności portali mających zaimplementowane certyfikaty na czasokres powyżej jednego roku (dokładnie -398 dni).

Ograniczenie przeglądarek ogranicza okres ważności certyfikatów SSL do 398 dni - od 1 września br. przeglądarka Apple nie będzie rozpoznawała certyfikatów SSL wydanych na dwa lata. Jednocześnie certyfikaty zakupione i zrealizowane przed tym terminem zachowają pełen okres ważności i będą poprawnie rozpoznawane.

Zapowiedziane zmiany wymuszają dostosowywanie oferty Urzędów Certyfikujących i skrócenie okresu ważności certyfikatów SSL.
Dlatego też realizuję ostatni raz certyfikat dla domeny rpzk.org.plr1; z okresem ważności na 2 lata. Pozostajemy przy certyfikacie wildcard ALPHASSL dla domeny PZK.
https://www.alphassl.com/ssl-certificates/wildcard-ssl.html

Info: Admin IT PZK

____________________________________________
VI. Prawo i przepisy

VII. Humor w PZK


12. Paweł SP3OKA w roli fałszywego szeryfa!
Zdjęcie w wersji PDF

Humor dzięki uprzejmości Jurka SP8TK widoczny w wersji PDF

VIII. Silent Key's
__________________________________________________________

SP8IRO S.K.

W dniu 13 lipca 2020 r. zmarł w wieku 92 lat nasz Kolega Jan Saj (*były SP8IRO).
Kolega Jan SP8IRO był jednym ze współzałożycieli naszego Klubu SP8PEF.
Pogrzeb odbył się w dniu 15.07.2020 r. na Cmentarzu Komunalnym w Jarosławiu. W pogrzebie uczestniczyła kilkuosobowa delegacja jarosławskich krótkofalowców.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

VY-73! Zbyszek SP8AUP
________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Zbyszkowi SP8AUP, Jerzemu SP8TK, Adamowi SQ9S, Markowi SQ2GXO, Witkowi SP2JBJ, Pawłowi SP3OKA, klubowi SP9YFF.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.

Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Motto Redakcji*.
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,251,526 Unikalnych wizyt