PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 7
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 16/2020 z dnia 22.04.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 16/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

Pożegnanie Śp. Jerzego SP7CBG

W dniu dzisiejszym (22.04.2020) w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 96 pożegnaliśmy Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PZK Kol. Jerzego Jakubowskiego SP7CBG. W historii PZK pierwszy raz odszedł na zawsze urzędujący członek najwyższych władz naszej organizacji.
Pożegnaliśmy dzisiaj wspaniałego Kolegę krótkofalowca. Człowieka, który był nie tylko krótkofalowcem uprawiającym to piękne hobby. Śp. Jerzy poświęcał swój czas i swoją wiedzę dla innych. Nie unikał aktywności w działalności społecznej, nie unikał także odpowiedzialności. Przez swoją ponad 50 letnią aktywność w Polskim Związku Krótkofalowców sprawował wiele funkcji społecznych. Był wieloletnim Prezesem Łódzkiego Oddziału PZK, wiceprezesem PZK, wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej, Prezesem PZK. A odszedł od nas sprawując w związku najważniejszą funkcję, bo obarczoną największą odpowiedzialnością.
Nasza organizacja w Jego osobie poniosła ogromną stratę. Będzie nam bardzo brakowało Jego głębokiej mądrości, spokoju, życzliwości, wyrozumiałości i altruizmu. Śp. Jerzy zawsze służył swoimi przymiotami tym, którzy tego potrzebowali, a przy tym był wzorem spokoju, opanowania i roztropności.
Za swoje zasługi śp. Jerzy SP7CBG w 2004 roku odznaczony został przez Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców Złotą Odznaką Honorową PZK.

Trudno będzie wypełnić pustkę, którą po sobie pozostawił. Oddanych krótkofalarstwu i Polskiemu Związkowi Krótkofalowców Kolegów jest wielu, ale śp. Jerzy znacząco się wśród Nich wyróżniał.

Drogi Jurku, niech tam dokąd się wybierasz zawsze dopisuje propagacja, a QRM-y i QRN-y nigdy nie psują dobrego odbioru.
Odpoczywaj w pokoju.

Prezydium ZG PZK oraz Główna Komisja Rewizyjna PZK

I. Sprawy organizacyjne

1. SN2020PZK - QSL

Karty QSL za aktywność stacji SN2020PZK gotowe do wysyłki.
4500 sztuk przygotowanych do wysyłki do CB QSL. Druk naklejek - Marek SP9HTY, naklejanie, podpisywanie i pieczątka - Artur SQ9BDB

Dziękujemy za wspólną zabawę.

Team SN2020PZK

Info: de SQ9BDB

II. Wydarzenia i historia

2. Publikacja o oleskich krótkofalowcach

W internetowym informatorze Starostwa Powiatowego w Olesnie rPowiat Oleskir1; ukazał się krótki artykuł o jednym z najaktywniejszych w SP klubie krótkofalowców SP9KDA. Link internetowy do krótkiego artykułu o oleskich krótkofalowcach pod tytułem rZ Olesna na Księżyc":
http://powiatoleski.pl/3326/z-olesna-na-ksiezyc.html

Info. Krzysztof SP6DVP

3. Wywiad SQ6DXP w Radio Opole

W dniu 19.04.2020 r. w Radio Opole gościem audycji rW cztery oczyr1; był Prezes PZK OT nr 11 w Opolu Paweł Pośpiech SQ6DXP, przy okazji Światowego Dnia Krótkofalowca udało się porozmawiać o naszej pasji w otaczającej rzeczywistości.
Zapraszamy do wysłuchania audycji.

Info. Krzysztof SP6DVP

III. Sport

4. SP DX Contest 2020

Zawody SP DX Contest 2020 odniosły spektakularny sukces.
W zawodach wystartowało 4200 zawodników z całego świata.
W tej chwili brakuje jeszcze około 140 logów stacji polskich. Komisja prosi o dzienniki, należy je załadować przez portal zawodów:
https://spdxcontest.pzk.org.pl/2020/index.php
Strona zgłaszania logów:
https://spdxcontest.pzk.org.pl/2020/sendlog.php
Pokażmy wszystkim, że dbamy o logi, jest to też nasza wspólna wizytówka. To są zawody wszystkich polskich krótkofalowców, bez znaczenia jest czy ktoś należy do PZK, czy też nie. To my wszyscy jesteśmy organizatorami. Logów otrzymanych łącznie mamy w tej chwili 3060.

Komisja SP DX Contest 2020

5. Wiadomości nie tylko DX-owe

5H - Tanzania. Charles NK8O od 24 lutego jest aktywny jako 5H3DX.
Wyprawa została przedłużona z uwagi na korona wirusa i odwołane loty samolotów.

CE9 - Antarctica. Alexander RX3ABI nadaje z bazy Mirny jako RI1ANM.
QSL via znak domowy.

W USA wprowadzono egzaminy na licencję przez Internet
https://blog.hamstudy.org/2020/04/fully-remote-amateur-radio-license-exam-administration/

Planowane na czerwiec największe w Europie spotkanie i wystawa sprzętu krótkofalarskiego we Friedrichshafen odwołane
https://backend.messe-friedrichshafen.de/storage/pressrelease/01d20-en-coronavirus-covid-19-funkt-dazwischen-ham-radio-findet-nicht-wie-geplant-statt-1587027405.pdf

SQ6DXP Prezes OT-11 PZK w Radiu Opole
http://radio.opole.pl/124,6972,pawel-pospiech-prezes-polskiego-zwiazku-krotkofa

Zawody 25 - 26 kwietnia 2020
SP DX RTTY DX Contest https://pkrvg.org/strona,spdxrttyen.html
Helvetia Contest https://www.uska.ch/amateurfunkpraxis/contest/schweizer-contest-kw/
Florida QSO Party http://floridaqsoparty.org/rules/
W FQP do zdobycia dwie deski za 1 i 2 miejsce z najlepszym wynikiem w SP!
Sponsorem desek jest K3TW/SO5TW.

Morse Runner wersja 1.72 do pobrania na stronie http://www.bh1scw.com/mr/score
Należy ją wypakować i wkleić w miejsce zainstalowanej wersji 1.68.
Wersja 1.72 ma możliwość ustawienia minimalnej szybkości stacji wołającej.

Przeloty satelit Starlink nad Polską https://findstarlink.com/

Kalendarz DXowy https://sq9s.pzk.pl/kalendarz-dxowy/

Pozdrawiam Adam SQ9S

IV. Technika

V. Informatyka
______________________________________________
VI. Prawo i przepisy

VII. Humor w PZK

6. Humor - 1969 rok. Poniżej kolejne humorystyczne rysunki Ryszarda SP5QQ.
Ilustarcje widoczne w formacie PDF

Dzięki uprzejmości Jerzego SP8TK
____________________________________________
VIII. Silent Keyr17;s
______________________________________________________________________
Jerzy SP7CBG - Silent Key

W piątek 17 kwietnia 2020 r. nieoczekiwanie odszedł od nas na zawsze niezapomniany Kolega - Jerzy Jakubowski SP7CBG. Długo zmagał się z ciężką chorobą, ale wszyscy mieliśmy nadzieję, że jeszcze nieco czasu z nami pozostanie. Niestety, tak się nie stało... Jurek był pod każdym względem wspaniałym Człowiekiem, wszechstronnym krótkofalowcem, Osobą zawsze uśmiechniętą, serdeczną i gotową do pomocy innym. Od ponad pół wieku działał jako aktywny radioamator w różnych dziedzinach, odnosił liczne sukcesy w ramach naszego hobby. Przez bardzo wiele lat pełnił funkcję Prezesa Łódzkiego Oddziału Terenowego (OT-15) Polskiego Związku Krótkofalowców oraz przedstawiciela OT-15 na Krajowe Zjazdy Delegatów PZK. Zajmował również stanowisko Wiceprezesa i Prezesa Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Był także członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, a jeszcze do niedawna - jej Wice oraz ostatnio Przewodniczącym. Rewelacyjnie organizował i propagował krótkofalarstwo na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Znakomicie reprezentował polskie środowisko radioamatorskie na licznych imprezach, w tym wielokrotnie na międzynarodowych targach krótkofalarskich Ham Radio we Friedrichshafen w Niemczech. Był ogromnie ceniony, poważany, znany oraz powszechnie lubiany przez bardzo szerokie grono osób z Polski i z zagranicy. Nasz Serdeczny Przyjaciel Jurek SP7CBG powinien stanowić dla obecnych i przyszłych pokoleń krótkofalowców niedościgniony wzór do naśladowania. Tak wiele przez lata zrobił dla naszego środowiska i jeszcze zapewne sporo miał w planach...
Będziemy zawsze o Nim pamiętać, niech odpoczywa w pokoju...
Członkowie Łódzkiego OT PZK
_________________________________________________________________________

SP5XHL s.k.

Niedawno, 1 kwietnia 2020 r. zmarł niespodziewanie - Marek Wiśniewski SP5XHL.
Krótkofalowcem był od końca lat 70 ub. wieku.

Informację przekazała córka Marta Wiśniewska
________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Pani Marcie Wiśniewskiej, Jerzemu SP8TK, Adamowi SQ9S, Krzysztofowi SP6DVP, Komisji SP DX Contest 2020.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Motto Redakcji*. Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał z " terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,271,832 Unikalnych wizyt